ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten Svanjungfrun 6 i Västerleds församling. Fastigheten består av 13 lägenheter. Total bostadsyta är 1009 kvm. Samtliga lägenheter var upplåtna med bostadsrätt på obegränsad tid per den Taxeringsvärdet per är kr. varav markvärde och byggnadsvärde Föreningen äger marken. Fastighetsförvaltningen har skett i egen regi. Föreningen är medlem i SBC. Under 2014 har 1 lägenhet bytt innehavare. Styrelse och övriga förtroendevalda Styrelsen har sedan årsstämman i april haft följande sammansättning: Styrelseledamöter Sabina Hägerås Ordförande Joakim Millås Lars Nyrén Kassör Britt Inger Andersson Styrelsesuppleanter: Helena Tallroth Revisor: Fredrik Norlander Den nya styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden. Viktiga händelser under året Inga större reparationer har ägt rum under året. Under året har föreningen amorterat kronor. 1

2 EKONOMISK UTVECKLING Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Eget kapital Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnader Soliditet 6,3% 5,3% 5,3% 5,5% Årsavgift/m Bankskuld/m2 bostadsyta Belåningsgrad 48,1% 31,2% 30,7% 30,1% Avs. underhållsfond/m2 bost.yta Kapitaltilskott från medlemmarna Avskrivningar/m2 byggnadsyta FÖRENINGENS PLANERADE UNDERHÅLL Senast utfört Stomme grund Stammar Värme EL stambyte Fasad Fönster Yttertak Ventilation Kommentarer: Totalt stambyte skedde Fjärrvärme installerades 2010 Hela elen är utbytt 2008 Fasaden är omgjord 2010 Samtliga fönster på södra och väster ommålade Nytt plåttak

3 Prognosticerat kassaflöde tkr Ingående likvida medel Årsavgifter Summa nettoomsättning Driftskostnader Kassaflöde före planerat underhåll Planerat underhåll enl bil Kassaflöde före finasieringsutgift Räntekostnader Amorteringar Nyupptagna lån Kassaflöde för året Utgående likvida medel Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Balanserat resultat Årets resultat Avsättning till yttre rep.fond Styrelsen föreslår att avsättning sker till yttre reparationsfond i enlighet med stadgarna samt att det balanserade negativa resultatet överföres i ny räkning. Resultatet och föreningens ekonomiska ställning framgår av de följande resultat- och balansräkningarna. 3

4 RESULTATRÄKNING FÖR 2014 Intäkter Årsavgifter Summa intäkter Kostnader Driftskostnader Not Förvaltningskostnader Not Avskrivningar Not Resultat före finansiella poster Finansiella poster Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Stambyte Not Värmeanlägggning Not Balkonger Not Tvättstuga Not Övrigt Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbet.kostn. Uppl. Intäkter Likvida medel Bank SUMMA TILLGÅNGAR

6 EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Fond för yttre underhåll Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Not Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar

7 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalande från Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer. Fordringarna är redovisade till det belopp de förväntas inflyta. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningspris om ej annat framgår av not. NOT 1 Driftskostnader Reparationer och underhåll Uppvärmning El Vatten och avlopp Städning sophantering Kabel TV Summa driftskostnader NOT 2 Fövaltningskostnader Fastighetsskatt Försäkringar Medlemsavgifter Övriga kostnader Summa förvaltningskostnader NOT 3 Avskrivningar Byggnader (2%) Stambyte (2%) Värmeanläggning ( 5%) Balkonger (2%) Tvättstuga (20%) Övriga tillgångar (10-20%) Summa avskrivningar NOT 4 Byggnader och mark Anskaffningsvärde byggnader Årets nyanskaffning Anskaffningsvärde mark Ackumulerad avskrivning byggnad Årets avskrivning Bokfört värde byggnader och mark

8 NOT 5 Stambyte Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Bokfört värde stambyte NOT 6 Värmeanläggning Ingående anskaffningsvärde Ingående ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Bokfört värde värmeanläggning NOT 7 Balkonger Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Bokfört värde balkonger NOT 8 Tvättstuga Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Bokfört värde tvättstuga NOT 9 Övrigt Ingående restvärde Årets avskrivning Utgående restvärde

9 NOT 10 Fastighetslån ränta SEB rörlig ränta 1,64% SEB fast ränta 3,68% SEB rörlig 1,64% SEB fast ränta 4,67% SEB fast ränta 4, SEB fast ränta 4, SBAB ffd ,57% Summa fastighetslån Kortfristig del Stockholm den 1 mars 2015 Sabina Hägerås Joakim Millås Britt Inger Andersson Lars Nyrén Min revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2014 Fredrik Norlander 9

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Harald

Årsredovisning. Brf Harald Årsredovisning för Brf Harald Räkenskapsåret 2011 Brf Harald 1(15) Styrelsen för Brf Harald, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28 Årsredovisning för Brf Erstagatan 28 Räkenskapsåret 2008 Brf Erstagatan 28 1(12) Styrelsen för Brf Erstagatan 28, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Bostadsrättsföreningen Rundstycket 4 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer