På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen."

Transkript

1 Malmö Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera befintliga fönster. På mötet kommer Tommy Persson från Tommy Ts Fastighetsservice, en representant från Elektrokroon samt vår ekonomikonsult Mats Andersson att delta för att kunnna svara på frågor, Styrelsen har tillsammans med förvaltaren tagit fram offerter för de renoveringar som bör göras under våren Detta omfattar reparation av tak, tvättning och målning av fasad, utbyre av räcken och täckskivor på balkongerna, byte av stigare (elstammar) till lägenheterna samt reparation av hissarna. Dessutom har två alternativ för fönstren tagits fram. På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. För den som inte kan delta i mötet men vill rösta i fönsterfrågan kan man fylla i en fullmakt och ge till en annan medlem som ska delta på mötet. Denna medlem kan inte representera mer än en röst, det vill säga att den som har fullmakt enbart kan rösta en gång. En lägenhet har en röst, så om flera från samma läfgenhet går på mötet kan en av dessa representera en annan medlem genom fullmakt. De ovan nämnda reparationerna, förutom fönstren, behöver vi inte rösta om eftersom dessa ligger inom ramen för underhållsplanen och den ekonomiska planen och kan beslutas av styrelsen. På mötet kommer även en representant för Elektrokroon presentera deras erbjudande om utbyte av el i lägenheterna, något som varje lägenhetsinnehavare själv får bekosta. Detta är inte tvunget, utan varje innehavare får välja om de vill utnyttja erbjudandet eller inte. Elarbeten inne i väggarna omfattas inte av rotavdraget, men kompletterande installationer utanpå väggarna gör det. Sida 1 av 2

2 Malmö Följande bilagor bifogas till kallelsen: Bilaga 1. Fullmakt Bilaga 2. Redovisning av reparationskostnader 2009 Bilaga 3. Budget för reparationer under våren Bilaga 4. Finansieringsförslag för reparationer våren 2010 Bilaga 5. Offert från Elektrokroon för byte av el i lägenheter Bilaga 6. Exempel på balkongräcken och täckskivor. Bilaga 7. Exempel på nya fönster från WISY Projekt. Det kommer finnas möjlighet att ställa ytterligare frågor efter mötet, men vi har bara tillgång till lokalen fram till klockan 21. Har ni frågor om materialet får ni gärna kontakta styrelsen. Välkomna Styrelsen Brf. Krabban Sida 2 av 2

3 Malmö Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Krabban Datum: Tid: Plats: Ribersborgsskolans matsal, ingång korsningen Skvadronsgatan/Erikstorpsgatan Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordningen. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämoordförandes val av protokollförare. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 6. Beslut om stämman har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Adjungeringar. 8. Fastställande av röstlängd. 9. Information från trivselgruppen. 10. Information från gårdskommittén. 11. Information om avslutade reparationer (Tommy Persson, bilaga 2). 12. Information om planerade reparationer (Tommy Persson, Elektrokroon, Bilaga 3, 5, 6). 13. Beslut om omfattning av fönsterunderhåll Information om de ekonomiska förutsättningarna. (Bilaga 4) 13.2 Information om de olika tekniska alternativen. (Bilaga 7) 13.3 Beslut om målning eller utbyte av fönster. 14. Mötets avslutande.

4 Bilaga 1: F U L L M A K T Fullmakt för att på Brf Krabbans extra föreningsstämma den 8 december 2009 utöva för mig tillkommande rösträtt. Ort: den / 2009 Namn (Fullmaktsgivare) Namnförtydligande../. Lägenhetsnr Gata Regler för fullmakt: En full,akt kan användas om en medlem inte kan närvara på stämman men ändå vill rösta. En fullmakt ger en annan person än medlemmen rätt att rösta i dennes ställe på en föreningsstämma. Fullmakten kan endast ges till andra medlemmar i föreningen. En deltagare på föreningstämman kan enbart ha en röst, d.v.s. att man kan inte representera merän en röst. Bor flera personer i samma lägenhet kan bara en rösta för lägenheten. Den andra personen kan då användas som ombud för en fullmakt. Vid frågor om förfanande vid röstning med fullmakt, kontakta Johan Gullman-Strand på eller

5 Bilaga 2: Genomförda reparationer i Brf Krabban under 2009 Renoveringar enligt plan för år 1 VVS Byte av värmeväxlare kr Relining Fodring av två stammar Materialkostnad relining Dusch & WC kr kr kr kr Förbättrad värme och kr ventialtion i garage och tvättstuga Byte av radiatorventiler kr El Byte av stigare (elstammar) för vind, källare samt trapphallar, inklusive nya armaturer och lysknappar kr Bygg Reparationer kr Underhåll Administration Inspektion, lagfart, bygglov kr Summa kr Moms 25% kr Totalt kr

6 Bilaga 3: Budget för Brf Krabbans reparationer under våren 2010 El och byggrenoveringar enligt plan för år 1 och 2-5 Tak Omläggning av tak mot gatan och plåtarbete Materialkostnader kr kr Fasad Tvättning kr Målning kr Balkonger Hiss Utbyte av räcken och täckplåt Reparation an existerande maskineri och uppdatering av styrsystem och reglage kr kr El Byte av elcentral kr Byte av stigare till samtliga kr lägenheter Ställningar kr Administration Inspektion, lagfart, bygglov kr Summa kr Moms 25% kr Totalt kr Alternativ för fönster Reparation och målning Summa reparation Totalt reparation Samtliga fönster målas om och repareras (kittas, byte av trädetaljer) vid behov Materialkostnad Moms 25% kr kr kr kr kr Byte av fönster Byte till aluminiumfönster kr Moms 25% kr Totalt byte kr Alternativ för lån till reparationer 2010: I: El & bygg + målning av fönster kr II: El & bygg + utbyte av fönster kr Till detta tillkommer reparation av enstaka balkonplattor

7 Bilaga 4: Utgifter för renovering år 1 enlig plan: Budget år 2-5: /år, totalt Faktisk utgift år 1: , kvar enligt plan Utgiftsalternativ år 2 enl. Bilaga 3: eller I kassan från start kr Intäkter från försäljning 4.6 miljoner. Kvar i kassan 3.9 miljoner. Avsättning till fond samt i kassan. Kvar till amortering Alternativ 1: Amortera av från 1-åriga lånet Sänk ceckkredit till Alternativ 2: Amortera av från 1-åriga lånet. Behåll checkkredit på Efter alla renoveringsarbeten ombildas ceckkrediten till ett vanligt fastighetslån. Kostnad efter reovering: Alternativ 1: Lån på 3,5 + 2,5 milj i två korta lån med löptid feb. resp. aug. Alternativ 2: Lån på 4,3 + 3,1 milj i två korta lån med löptid feb. resp. aug. Räntekostnader per år: Ränta 1,6% 2,1% 2,6% 3,1% Alternativ 1: Alternativ 2: I dag har vi räntekostnader för det korta lånet på kr per år. Tittar man på hela låneportföljen samt på de drifts och räntekostnader vi har ser prognosen ut enligt följande. De kolumner som hänvisar till höjd avgift avser den planenliga höjningen med 2% per år. Kassaflödesanalysen 2009 avser helårsintäkter och helårsutgifter samt en kalkylränta på 4,2%, medan utfallet 2009 endast visar 10,5 månader samt faktisk ränta på 3,5%. Alt 1 ingen avgiftshöjning Alt 1 avgiftshöjning Alt 2 ingen avgiftshöjning Alt 2 avgiftshöjning Kassaflöde 2009 Utfall 2009 Diff Kassaflöde 2010 Planerat utfall 2010 Planerat utfall 2010 Planerat utfall 2010 Planerat utfall 2010 Intäkter 1,694,520 1,474, ,574 1,731,134 1,685,653 1,719,366 1,685,653 1,719,366 Driftskostnader -773, ,611-85, , , , , ,630 Räntekostnader -853, , , , , , , ,900 Summan 68,135-30,248-98, , , , , ,836

8 Tabellen visar att vi i år går under budget i dagsläget, vilket kan föklaras med förhöjda driftskostnader första året eftersom det är flera reparationer som inte klassas som planenlig renovering samt att den gamla värmeväxlaren kostade mycket i uppvärmning under vinter och vår. Utöver detta tillkommer kostnader för fondering, amortering och drift, men den generella ändringen av våra utgifter kan härledas direkt till ändingen av det planerade utfallet.

9

10

11

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm 2012-06-07 1. Årstiimmans öppnande Årstämman öppnas. 2. Godkännande av elagordningen Dagordningen har lämnats ut tidigare och godkändes. 3. Val av

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer