KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA"

Transkript

1 KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Tid: onsdagen den 25 april 2012 kl Plats: kyrkan vid Brommaplan Bilagor till kallelsen: Dagordning Följebrev Sammanfattande fasadbesiktningsrapport Finansieringsinformation 1

2 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Beslut om upphävande av stämmans tidigare beslut om fasadrenovering 9. Beslut om fasadrenovering eller putslagning 10. Stämmans avslutande 2

3 Två alternativ till hur föreningen ska åtgärda sina husfasader På årsstämman i december beslutade stämman att bifalla styrelsens förslag om en fasadrenovering som också omfattade tilläggsisolering. Styrelsens förslag gjordes mot bakgrund av att den ansåg att föreningen behöver en mer långsiktig planering av reparationsbehovet och dess framtida kostnader. På grund av att det framkommit åsikter bland medlemmar om stämmans beslut väljer nu styrelsen att kalla till extrastämma för att stämman ska kunna ta ställning till frågan om fasaderna på nytt. Medlemmarna har nu två alternativ: Alt. 1: fasadrenovering med tilläggsisolering Alt. 2: putslagning Bakgrund Våra fasader är risiga säger de experter (Tommy Fronda, SBC och Christer Fjellman, EAC Konsult AB) som besiktigat våra fasader. Husen har stått sen 1942 med samma puts som visserligen har lagats på sina ställen. Putsen på våra hus har nu många skador. Värst är skadorna på baksidan av husen på Vadmalsvägen mot Drottningholmsvägen och de skadorna måste åtgärdas omgående. Det finns också skador på övriga fastigheter som måste åtgärdas i år. De s.k. bompartierna kan man vänta med att åtgärda. Så länge putsen är hel, kommer ingen fukt in. När putsen ramlar måste man dock åtgärda det så fort som möjligt för att skydda huset. För flertalet av fastigheterna bedöms åtgärder behöva vidtas inom 5-10 år. Det ni inte ser i fasadbesiktningsrapporten är skadorna vid fönster och balkonger högre upp än två meter. Vi vet att balkongskadorna är många. Fönster- och balkongpartier är känsliga punkter i fasadputsen och det är oftast där det spricker först. När putsen släpper teglet går både kylan och fukten in i lägenheten. Även dessa skador måste därför åtgärdas i år. Alternativ 1 Stämmans beslut i december innebär en fasadrenovering där husen förses med tilläggsisolering på vilken det läggs ny puts. Husen målas i samma färg som nu. I renoveringen ingår renovering/förnyelse av tillbehör som t.ex. belysning, hängrännor, stuprör, räcken m.m. Alternativ 2 Alla skador lagas med puts varefter lagningarna målas i husets färg. Putslagning görs därefter fortlöpande när nya skador uppstår. 3

4 Sammanfattande fasadbesiktningsrapport Bakgrund EAC Konsult AB har på uppdrag på av bostadsrättsföreningen genomfört fasadbesiktning av föreningens byggnadsbestånd. Syftet med besiktningen var att utröna behovet av att renovera byggnadernas fasader. Byggnaderna uppfördes 1942 med bottenplatta, grundmurar och bjälklag av betong samt ytterväggar av putsat tegel. Större renoveringar har genomförts bland annat takrenovering under perioden , fönstren försågs med utvändig aluminiuminklädnad och stambyte genomfördes Besiktningsmetod Besiktningen har gjorts från markplanet och upp till cirka 2 meter, genom att knacka på fasaden med en mindre slägga för att kontrollera eventuell förekomst av bompartier. Bompartier är partier av fasaden där putsen släppt från underlaget. Det är väsentlig skillnad på ljudet från ett bomparti och ett parti dör putsen har fäste i den underliggande konstruktionen. Dessutom har fotografering skett av ett antal fasader och skador som förekommer. Besiktningens genomförande Besiktningen genomfördes torsdag 12/4 och fredag 13/4. Under torsdagen var vädret mulet med tidvis lätt regn, temperatur cirka 10⁰ C. Under fredagen var vädret mulet med tidvis regn, temperatur cirka 5⁰ C. Slutsatser och rekommendationer Det har för samtliga fastigheter konstaterats att likartade förhållanden föreligger i form av att fadasadputsen släppt från underlaget. Förutom lokala skador där putsen släppt och fallit bort förkommer mer systematiska skador i form av lokala putssläpp samt att det på ett flertal av fastigheterna finns horisontella bompartier som har sitt ursprung i hur putsen ursprungligen applicerats. För flertalet av fastigheterna bedöms åtgärder behöva vidtas inom 5 till 10 år. Undantaget är fastigheterna Sammeten 3 och 7 där sidan mot Drottningholmsvägen är i speciellt dåligt skick. Dessa bör fasadrenoveras inom den närmaste tiden av säkerhetsskäl. Övriga iakttagelser På samtliga fastigheter behöver källarfönstren renoveras alternativt bytas ut. Lägenhetsfönstren behöver ses över då bågarna på sina håll visar färgsläpp. Likaså behöver husens dräneringar ses över, renspolas alternativt nyanläggas. 4

5 Finansieringsalternativ till fasadrenovering Styrelsen har tittat på vilka alternativ som finns till finansiering av fasadrenovering, och kommer här att försöka beskriva vilka konsekvenser detta får för medlemmarna. Dessa räkneexempel gäller för en total kostnad om ca 30 miljoner kronor. Observera att detta är räkneexempel och ska inte ses som slutgiltiga siffror. Alternativ 1: Insatshöjning Ett alternativ är insatshöjning. Med insatshöjning menas att vi höjer priset för varje andel i föreningen. Detta görs genom att medlemmarna betalar in beloppet som behövs för att täcka renoveringen. I exemplet nedan avser siffrorna att hela kostnaden täcks via insatshöjning detta är för att illustrera hur det fungerar. Vi utgår dock ifrån att om insatshöjning blir aktuell ska detta bara täcka viss del. Fördelen med detta är att föreningen inte behöver låna motsvarande summa eftersom den kommer direkt från medlemmarna. Nackdelen är att många medlemmar kan ha svårt att betala så stora summor och kan tvingas ta egna lån för detta. Vi ska dock inte glömma att en medlems räntor är avdragsgilla och är på det sättet billigare än om lånet skulle ha tagits av föreningen. Fördelar: - Föreningen behöver inte låna mer pengar - Lägenhetsavgifterna kan bibehållas - Marknadsvärdet på lägenheterna påverkas inte - Ev räntekostnad är avdragsgill och därmed billigare för innehavaren - Bostadsrättsinnehavare får ofta bättre räntesatser Nackdelar: - Kräver att alla i föreningen betalar en viss summa per lägenhet - Alla har kanske inte möjligheten att betala/låna summan - Kräver ett stort administrativt arbete från styrelsen Alternativ 2: Föreningen lånar upp pengarna Ett annat alternativ är att föreningen lånar upp pengarna på bank. Detta innebär att föreningen mer än fördubblar sina lån och drar därmed på sig stora räntekostnader. Räntor är för föreningen inte avdragsgilla, utan dessa kommer att betalas genom att alla lägenhetsavgifter höjs. Tänkvärt är också att värdet på våra lägenheter troligen påverkas negativt om lägenhetsavgifterna är väsentligt högre än på kringliggande föreningars lägenheter. Räkneexempel Föreningen lånar hela beloppet, ca 30 mkr till en ränta om 4% (vilket är vad vi betalar för befintliga lån idag). Kostnad per år: 1,2mkr för föreningen (motsvarar ca75kr per månad och kvm bostadsyta) Fördelat på lägenhetsavgifter blir detta höjningar motsvarande: 5

6 Avgift idag 1or or or Min avgiftshöjning Sammanfattning och rekommendationer Totalt handlar fasadrenoveringen i detta exempel om ca kr per lägenhet. I nedan tabell jämför vi kostnaden per månad under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren lånar (och får låna!) till en insatshöjning och får 4% i ränta (ung snittlig 3 månaders bolånebottenränta idag). Alternativ 2 motsvarar ungefärlig höjning av lägenhetsavgifterna om föreningen tar lån. Avgift idag Alternativ 1 Alternativ 2 1or or or Dessa alternativ är exempel. Naturligtvis finns varianter av dessa i kombination. 6

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären 2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären Till samtliga medlemmar i Ekonomiska föreningen Pionjären Tid och Plats: onsdag 2:a okt 2013 klockan 19:00, vid bouleplanen.

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Styrelsen i Brf Slottsskogen har under flera års tid arbetat med frågan om vi ska strimla våra lån. Frågan har även dykt upp som motion

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Fönsterbyte Balkongrenovering Inglasningar Fasadrenovering Entréer HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Styrelsen för HSB Brf Runan presenterar i denna skrift

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm 2012-06-07 1. Årstiimmans öppnande Årstämman öppnas. 2. Godkännande av elagordningen Dagordningen har lämnats ut tidigare och godkändes. 3. Val av

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D.

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D. Innehåll I. Dagordning II. III. Verksamhetsplanering Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning IV. Revisionsberättelse

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Två artiklar om insatshöjning ur Allt om bostadsrätt. Brf Hästhagen i Sundbyberg har genomfört dubbla kapitaltillskott enligt modell I.

Två artiklar om insatshöjning ur Allt om bostadsrätt. Brf Hästhagen i Sundbyberg har genomfört dubbla kapitaltillskott enligt modell I. Två artiklar om insatshöjning ur Allt om bostadsrätt Nr 3 2010 Kapitaltillskott - modell I Brf Hästhagen i Sundbyberg har genomfört dubbla kapitaltillskott enligt modell I. Många bostadsrättsföreningar

Läs mer