Extra Föreningsstämma Ökat Insatskapital Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extra Föreningsstämma Ökat Insatskapital. 2003-01-15 Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 1"

Transkript

1 Extra Föreningsstämma Ökat Insatskapital Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 1

2 Kvällens gäster Maria Wideroth Christina Karlén Per Engzell Magnus Eidvall revisor Adv firman Alfa SBAB Aukt revisor, KPMG Av föreningens vald Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 2

3 Styrelsen för Brf Brunnsviken Lars-Åke Hansson Lars Lindgren Sven Kinnander Marianne Lundberg Hans Holst Leif Stjärnskog (Riksbyggen) Johanna König Sibylle Totschnig Ordförande v Ordf Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 3

4 a) Stämmans öppnande Dagordning b) Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Val av stämmosekreterare. e) Val av en person som har att jämte stämmans ordförande justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 4

5 Dagordning h) Fråga om ökat insatskapital med kronor i enlighet med styrelsens förslag, fördelat per lägenhet enligt bilaga. o Styrelsens förslag o Aktivitets- och tidplan jan maj 2003 o Vad har hänt sedan infomötet 23 okt? o Sammanfattning av förslaget o Frågor o Röstning om ökat insatskapital i) Stämmans avslutande Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 5

6 Styrelsens förslag Öka insatskapitalet i Brf Brunnsviken med 34 miljoner kronor x Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 6

7 Beslut enligt styrelsens förslag leder till Extra informationsblad vecka 4 Inbetalning ökat insatskapital Amortering av föreningens lån april 2003 Sänkning av årsavgiften 25 % Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 7

8 Enkät november 2002 Positiva Negativa Ej ställning Antal svar 75 st 5 st 1 st Samtl lgh 77 % 5 % 1 % Svar 93 % 6 % 1 % Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 8

9 Enkät november 2002 Avlämnade svar positiva till ökat insatskapital 68 st förslag ca kr/kvm, tot 34 mkr 4 st förslag ca kr/kvm, tot 21 mkr 3 st förslag ca kr/kvm, tot 51 mkr Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 9

10 Motiv Marknadsanpassa föreningens ekonomi Minska årsavgifterna Uppnå balans i resultat och likviditet Minska föreningens lån till nivån kr per kvm Förbättra föreningens kreditvärdighet Stabilisera lägenheternas marknadsvärde Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 10

11 Varför? Driftsunderskott Likvida medel sinar Alltför stora lån ( kr per kvm) Inga offerter från långivare Högre lånemarginaler Kraftig avgiftshöjning (enbart) leder till Sjunkande marknadspriser Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 11

12 Ökat insatskapital 34 mkr Räntekostnader 2 mkr från föreningen till medlemmarna Skattereduktion 600 tkr till medlemmarna Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 12

13 7,00 6,50 6,00 Ränta SBAB för Privatpersoner V illkor för villa (bostadsrätt Brunnsviken) 3 mån 1 år 2 år 5 år 5,50 5,00 4,50 Infom öte Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 13

14 Avgiftsutveckling per månad Exklusive p-plats. Avrundade siffror Typlägenhet 2002 Jan Dec 2003 Jan April 2003 Maj Dec 2 r o k 66,5 kvm kr kr kr 3 r o k 90,5 kvm kr kr kr 4 r o k 140,0 kvm kr kr kr Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 14

15 Föreningens ekonomi Prognos 2002 Budget 2003 Prognos Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 15

16 Årsavgifter Budget 2003 och Prognos Jan April 2003 Maj Dec 2004 Jan Dec Utan insatskapital + 12 % +/ % Med insatskapital 34 mkr + 12 % - 25 % % Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 16

17 Brf Brunnsviken - Resultat budget ökat insatskapital 34 mkr 2002 prognos 2003 budget 2004 prognos Rubrik Belopp tkr Belopp tkr Belopp tkr Årsavgift o hyresintäkter Driftskostnader % % Räntekostnader o Avskrivn % % Summa kostnader % % Rörelseresultat Ränteintäkter o Reavinster Upplösning reserver Årets resultat Fastighetsskatt Räntebidrag Kommentarer: Prognosen upprättad Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 17

18 Brf Brunnsviken - Balansräkning prognos ökat insatskapital 34 mkr progn progn Belopp tkr Kr/m2 Belopp tkr Kr/m2 Fastighet, mark mm Kassa, bank, värdepapper Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Orealiserade vinster Insatser Fritt eget kapital Underhållsfond Summa "eget kapital" Fastighetslån Övriga skulder SUMMA SKULDER o EK Kommentarer: Prognosen upprättad Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 18

19 Individuellt ansvar Ökad insats obligatorisk efter stämmobeslut Finansiering individuellt ansvar Värdering kan användas vid låneansökan Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 19

20 Beräkning och Inbetalning Totalt ökat insatskapital Andelstal 0,95420/100 Min andel Inbetalning två alternativ lån hos SBAB Brf amort hos SBAB annan finansiering Brf konto hos SEB 5xxx xx xxx xx Ange lgh-nummer! Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 20

21 Skattespekter Insatsen inräknas i anskaffningsvärdet Bostadsrätten får förmögenhetsvärde men nettoeffekten av ökat insatskapital negativ i förmögenhetsskatteberäkningen 2003 Tax värde Lån 92,1 69,5 = 22,6 mkr Andelstal 0,95420/100 Förmögenhetsvärde Min andel Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 21

22 Modell för individuell kalkyl Kalkylmodell i excel finns Kan hämtas hem från hemsidan Enskild genomgång erbjuds Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 22

23 Styrelsens förslag Öka insatskapitalet i Brf Brunnsviken med 34 miljoner kronor x Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 23

24 Dagordning h) Fråga om ökat insatskapital med kronor i enlighet med styrelsens förslag, fördelat per lägenhet enligt bilaga. o Styrelsens förslag o Aktivitets- och tidplan jan maj 2003 o Vad har hänt sedan infomötet 23 okt? o Sammanfattning av förslaget o Frågor o Röstning om ökat insatskapital i) Stämmans avslutande Brf Brunnsviken - Extra föreningsstämma 24