Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering"

Transkript

1 Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och 15 mars 2015 samt överlämnad skriftlig information till samtliga medlemmar, mars månad samt publicering på hemsidan, avseende olika alternativ för renovering av tak, fönster och fasader föreslår styrelsen Brf. Riddarsporren24 medlemmar att anta följande proposition. Styrelsen föreslår föreningsstämman att under 2015 påbörja arbetet med en tak- fönster och fasadrenovering enligt tidigare utskick alternativ 1 (bilaga 1) innebärande: Byte av tak inklusive alla ytskikt på takvåningen Ny utvändig avvattning med stuprör inklusive omhändertagande av dagvatten i källare. Tilläggsisolering av väggar på lägenheter på takvåningarna Byte till nya kompletta fönster alternativ nya bågar i renoverade befintliga karmar Rengöring, lagning och omfärgning av fasader Renovering alternativ byte av balkongskarmar med möjlighet till inglasade balkonger Renovering av grindar och undertak i passager Att styrelsen med Yttermans som projektledning genomför en upphandling för samtliga olika entreprenörer som behövs för att kunna genomföra ovanstående uppdraget, detta sker med sluten anbudsgivning. Ytterman Projekt driver och genomför det beslutade projektet i sin helhet. Att styrelsen upphandlar en projektledare som för föreningens räkning ska vara styrelsens representant gentemot projektledningen för renoveringen. Rollbeskrivning (bilaga 2) Att styrelsen ska ta upp nödvändiga lån för att kunna genomföra renoveringen. Att styrelsen långsiktigt planerar föreningens ekonomi med målet att amortera lånen som tas upp för att finansiera tak-, fönster- och fasadrenovering. Att styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om kostnaderna efter genomförd upphandling överstiger den kalkylerade kostnaderna med mer än 15%. På föreningsstämman ska medlemmarna ges möjlighet att rösta om projektets omfattning ska begränsas i något hänseende med hänsyn till att kostnaderna överskrider vad som tidigare kommunicerats.

2 2) Att om ovanstående förslag avslås besluta att under 2015 påbörja arbetet med tak- och fönsterrenovering enligt tidigare utskick alternativ 2 (bilaga 3) innebärande: Byte av tak inklusive alla ytskikt på takvåningen Ny utvändig avvattning med stuprör inklusive omhändertagande av dagvatten i källare. Tilläggsisolering av väggar på lägenheter på takvåningarna Byte till nya kompletta fönster alternativ nya bågar i renoverade befintliga karmar Att styrelsen med Yttermans som projektledning genomför en upphandling för samtliga olika entreprenörer som behövs för att kunna genomföra ovanstående uppdraget, detta sker med sluten anbudsgivning. Ytterman Projekt driver och genomför det beslutade projektet i sin helhet. Att styrelsen upphandlar en projektledare som för föreningens räkning ska vara styrelsens representant gentemot projektledningen för renoveringen. (rollbeskrivning bilaga 2) Att styrelsen ska ta upp nödvändiga lån för att kunna genomföra renoveringen. Att styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om kostnaderna efter genomförd upphandling överstiger den kalkylerade kostnaderna med mer än 15%. På föreningsstämman ska medlemmarna ges möjlighet att rösta om projektets omfattning ska begränsas i något hänseende med hänsyn till att kostnaderna överskrider vad som tidigare kommunicerats. 3) Att om ovanstående två förslag avslås besluta att under 2015 påbörja arbetet med takrenovering enligt tidigare utskick alternativ 3 (bilaga 4) innebärande: Byte av tak inklusive alla ytskikt på takvåningen Ny utvändig avvattning med stuprör inklusive omhändertagande av dagvatten i källare Tilläggsisolering av väggar på lägenheter på takvåningarna Att styrelsen upphandlar en projektledare som för föreningens räkning ska vara styrelsens representant gentemot projektledningen för renoveringen. (rollbeskrivning bilaga 2) Att styrelsen med Yttermans som projektledning genomför en upphandling för samtliga olika entreprenörer som behövs för att kunna genomföra ovanstående uppdraget, detta sker med sluten anbudsgivning. Ytterman Projekt driver och genomför det beslutade projektet i sin helhet.

3 Bilaga 1 Redovisning av åtgärdsförslag åt Brf. Riddarsporren 24: Förslag Nr. 1 avser en hel renovering av hela klimatskalet.(tak, fasader och fönster) Beräknad kostnad för investeringsbeslutet ca kr inkl moms Åtgärder: - Byte tak inklusive alla ytskikt på takvåningen. - Ny utvändig avvattning med stuprör. - Tilläggsisolering av väggar på lägenheter på takvåningarna. - Byte till nya kompletta fönster, alt. Nya bågar i renoverade befintliga karmar. - Rengöring, lagning och omfärgning av fasader - Byte av balkongskärmar med möjlighet till inglasade balkonger. - Renovering av grindar och undertak i passager. Denna renovering är den största investeringen och den som mest påverkar alla boende i föreningen. Detta förslag bygger på att man ska få ut maximal effekt, av dom kostnader som kommer uppstå i samband med det nödvändiga takbytet. Vid takbytet som är nödvändigt måste ett provisoriskt väderskydd byggas för att inte få in vatten till underliggande lägenheter under byggtiden. För att bygga ett väderskydd måste en ställning byggas som bär konstruktionen, den ställningen kommer användas till fönsterbyte och omfärgning av fasaden. Vi rekommenderar detta förslag då man kan använda samma ställning till flera åtgärder som man annars måste betala för i framtida renoveringar, vi anser att den synergieffekten vore oekonomiskt att inte utnyttja. Detta förslag ger en ombyggnadstid på 18 månader, fördelat på tre etapper. Varje etapp kommer ta 6 månader, under den tiden kommer ett tätt väderskydd stå utanför alla fönster inom etappen. Ställningen förses med larm, så att inga obehöriga klättrar på ställningen. Före start så kommer stor vikt läggas på att planera, så att ex. daghemmet påverkas så lite som möjligt. Thomas Hvitfeldt Ytterman Projekt AB

4 Bilaga 2 Rollbeskrivning projektledare styrelsens representant i renoveringsprojektet Ansvarar inför i Brf styrelse för projektet och dess totala lönsamhet. Vara ordförande i och sammankallande för projektets Styrgrupp. Ansvarar på en övergripande nivå genom för att styra hela projektet från beslut till slutförande. Ansvarar inför styrelsen för projektets ekonomi och dess totala lönsamhet. Upprättar besluts-pm vid programändringar i projektets styrgrupp. I styrgruppen ta de övergripande besluten om strategier samt ta fram beslutsunderlag till styrelsen. Ha det övergripande ansvaret för att genom följa upp projektet med avseende på tid, lönsamhet och kvalitet. Ansvarar för samordning med Fastighetsägarnas förvaltning. Ansvarar för genomlysning av ekonomiska och juridiska frågeställningar. Ekonomisk kvartalsuppföljning, avstämning mellan projektets och föreningens ekonomisystem. Aktivering och kostnadsföring av projekten samt ekonomiskt avslut Gedigen och dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag

5 Bilaga 3 Redovisning av åtgärdsförslag åt Brf. Riddarsporren 24: Förslag Nr. 2 avser renovering av tak och fönster. Beräknad kostnad för investeringsbeslut ca kr inkl moms Åtgärder: - Byte tak inklusive alla ytskikt på takvåningen. - Ny utvändig avvattning med stuprör. - Tilläggsisolering av väggar på lägenheter på takvåningarna. - Byte till nya kompletta fönster, alt. Nya bågar i renoverade befintliga karmar. Denna renovering är den näst största investeringen och den kommer kunna utföras av två alternativ. Vid alt. 1 så byggs en ställning från marken som bär väderskyddet för ombyggnaden av taket, den ställningen kan användas för ett fönsterbyte. Vid alt. 2 så byggs en gångbrygga och ett väderskydd för arbetena med taket, då finns ingen ställning från marken, vilket medför att alla arbeten med fönsterbytet måste ske från insidan av lägenheten. Detta förslag medför att en framtida fasadrenovering kommer kräva en komplett fasadställning, med alla kostnader och påverkan för de boende. Vi bedömer att en renovering av fasader och balkonger bör utföras inom snar framtid. Detta förslag ger en ombyggnadstid på 15 månader, fördelat på tre etapper. Varje etapp kommer ta 5 månader, under den tiden kommer ev. en ställning (se alt. 1 ovan) stå utanför alla fönster inom etappen. Ställningen förses med inte med larm, då den är öppen då inget fasad arbete ska utföras. Före start så kommer stor vikt läggas på att planera, så att ex. daghemmet påverkas så lite som möjligt. Thomas Hvitfeldt Ytterman Projekt AB

6 Bilaga 4 Redovisning av åtgärdsförslag åt Brf. Riddarsporren 24: Förslag Nr. 3 avser renovering av tak. Beräknad kostnad för investeringsbeslut ca kr inkl moms Åtgärder: - Byte tak inklusive alla ytskikt på takvåningen. - Ny utvändig avvattning med stuprör. - Tilläggsisolering av väggar på lägenheter på takvåningarna. Denna renovering är den minsta investeringen och den kommer utföras enligt nedan. Vid detta förslag så byggs en gångbrygga och ett väderskydd för arbetena med taket, då finns ingen ställning från marken, det arbetet kommer bara påverka lägenheterna på det översta planet. Detta förslag medför att en framtida fasadrenovering och ev. fönsterbyte kommer kräva en komplett fasadställning, med alla kostnader och påverkan för de boende. Vi bedömer att en renovering av fasader och balkonger och fönster bör utföras inom snar framtid. Detta förslag ger en ombyggnadstid på 12 månader, fördelat på tre etapper. Varje etapp kommer ta 4 månader, under den tiden kommer en ställningar stå på taket. Thomas Hvitfeldt Ytterman Projekt AB

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Fönsterbyte Balkongrenovering Inglasningar Fasadrenovering Entréer HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Styrelsen för HSB Brf Runan presenterar i denna skrift

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm

Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm 2012-06-07 1. Årstiimmans öppnande Årstämman öppnas. 2. Godkännande av elagordningen Dagordningen har lämnats ut tidigare och godkändes. 3. Val av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Dags att bygga för framtiden

Dags att bygga för framtiden Dags att bygga för framtiden 400 300 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? 200 4 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 Elpriset Nord Pool Spot kronor per

Läs mer

Samfälligheten Litteratören

Samfälligheten Litteratören Underhållsplan 2015 för Samfälligheten Litteratören Underhållsplan Syfte Denna underhållsplan, härefter benämnd UP, upprättas årligen i samband med samfällighetens årsstämma, och beslut om föreskrivna

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D.

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D. Innehåll I. Dagordning II. III. Verksamhetsplanering Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning IV. Revisionsberättelse

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om föreningen 2 Överlåtelser 2 Föreningens förvaltning 2 Ordinarie styrelseledamöter samt ansvar 2 Suppleanter till styrelsen 2 Revisorer 2 Revisorsuppleant 2 Firmatecknare

Läs mer