A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A nv ä n d n i n g s o m r å d e n"

Transkript

1 Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar

2 Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår vid industriella processer. Spillenergi kan finnas till exempel i processvatten, avloppsvatten, brandgaser, het luft eller kylanläggningens kondensvärme. Spillenergi som hittills varit outnyttjad kan med hjälp av industrivärmepumpen tillvaratas och med den goda verkningsgraden (oftast COP 4 6) kan vatten eller luft värmas till en temperatur på C. Den tillvaratagna energin kan utnyttjas endera i industrianläggningens egen process, i fastighetens uppvärmningssystem eller säljas till fjärrvärmenät. Det finns många möjligheter. Industrivärmepumpen är en investering som snabbt betalar sig själv tillbaka. Under ett år kan man uppnå till och med en 80 procentig besparing på energikostnaderna och samtidigt minska på koldioxidutsläppen i samma utsträckning! A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Avkylning en värdefull värmekälla Avkylningssystemets uppgift är att avlägsna värme från det som skall kylas ner. All denna värmeenergi, inklusive den elektricitet som kompressorerna behöver, hamnar i kondensorer eller kylmedelkylare som spillvärme med låg temperatur. På grund av den låga temperaturen är möjligheterna att direkt utnyttja denna värme begränsade. Av den energi som finns i kondensorerna kan man dock med hjälp av värmepumptekniken värma upp vatten (till C). På detta sätt utnyttjas den spillenergi som går till kondensorerna till att ersätta dyr primärenergi. E n e r g i f r å n a v l o p p s va t t e n Kondensor eller kylmedelkylare Processvatten Kondenskrets från kylanläggning (NH 3 hetgas eller varm vätska) Det avloppsvatten som uppstår i fabriker, kommuner och städer har ofta en temperatur på grader när det släpps ut i avloppsnät eller vattendrag. Med värmepumptekniken går det att kyla ner avloppsvattnet samtidigt som den energi som vattnet innehåller tas tillvara. Av denna spillenergi kan man producera varmvatten för företagets eget behov eller fjärrvärme som kan säljas till fjärrvärmenät. Processvatten Förrengöring av avloppsvatten Till vattenreningsverket

3

4 Avkylning och uppvärmning bara en maskin Processvatten Kylkrets Extra kylning I de flesta industrianläggningar behövs både avkylning och uppvärmning. Avkylningen sker oftast med en kylanläggning och värme produceras till exempel med olja, fjärrvärme, elektricitet eller ett separat värmeverk. Såväl värme som kyla kan också produceras med en enda anläggning och investering, en värmepump. en använder något mera elektricitet än en anläggning som endast används för nedkylning, men den värme som produceras ersätter dyr köpenergi. Besparingar uppstår både i investerings- och energikostnader. Fjärr värme från industriprocessens spillvärme Kyltorn Det finns många processer inom industrin som kan och bör kylas ned. För detta ändamål kan man pumpa vatten från närliggande vattendrag till den process som ska kylas ner, eller så kan man använda ett kyltorn som frigör värmen från processen i luften. I båda fall leds stora mängder värme ut i naturen, eftersom den på grund av den låga temperaturen är svår att tillvarata. Med hjälp av luftvärmepumptekniken kan man producera varmvatten för företagets eget behov eller fjärrvärme som kan säljas till fjärrvärmenät. Fjärr värme/retur Fjärr värme/utgående

5 Kvalitetssäkring och produktutveckling Scancool är känt för kvalitet och driftsäkerhet hos sina produkter och helhetsleveranser samt för sin omfattande underhållsservice. Innan kundleverans genomför vi omfattande mätningar i provbänk under samma förhållanden som den slutliga användningsplatsen för anläggningen. På detta sätt säkerställer vi att våra produkter under olika förhållanden är pålitliga och har optimal prestanda. Samtidigt förkortar den noggranna testningen den tid som behövs för installation och ibruktagande, och kunden får så snabbt som möjligt full nytta av sin investering. Eftersom värmepumpbranschen är under stark utveckling, är provbänken ett viktigt verktyg också för vår produktutveckling. Tack vare den har vi en kostnadseffektiv och tidsbesparande möjlighet att testa t.ex. lösningar som utvecklats från simuleringsmodeller och nya komponenters kompabilitet med olika system. Vi utvecklar ständigt mera energieffektiva, förmånliga och miljövänliga lösningar för våra kunder.

6 Scancool, exper ter på varmt och kallt Oy Scancool Ab är den ledande producenten i Finland inom kylanläggningar och värmepumpsystem för industriellt bruk. Vi har erfarenhet inom kylteknik redan från år 1984 och under 2000-talet har vi målmedvetet börjat utvidga vår verksamhet och satsat på utveckling av vår egen produktion. Ett gediget kunnande inom kylbranschen har varit en bra utgångspunkt när vi utvecklat vårt kunnande inom värmepumpar för industriellt bruk. Nu finns varmt och kallt sida vid sida hos Scancool. Kylanläggningssystem för industriellt bruk från planering till ibruktagande (kylmedel NH 3, HFC och CO 2 ). CO 2 -kylsystem för handeln, ännu effektivare och säkrare lösning från Star. Scancool HP- och HHP -värmepumpar för industriellt bruk (kylmedel HFC, maxtemperatur för vatten 80 C, 0.1 5MW). Neatpump-värmepumpar (kylmedel NH 3, maxtemperatur för vatten 90 C, MW). Planering och kartläggning inom kyl- och energiteknik. KARLEBY Företagarvägen 6 FI KARLEBY JAKOBSTAD Barrvägen 3 FI JAKOBSTAD SEINÄJOKI PB 376 FI SEINÄJOKI TAMMERFORS Pinninkatu 53 B FI TAMMERFORS TUSBY Bävervägen 10 FI TUSBY Tfn (0)

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Baltic Energy. miljöteknik energi & klimat. technical visits 1

Baltic Energy. miljöteknik energi & klimat. technical visits 1 VISITORS CENTER - TECHNICAl VISITS Baltic Energy miljöteknik energi & klimat technical visits 1 baltic Våra samarbetspartners Sunnanvik bostadsområde /Österbotten Vid Sunnanvik får du uppleva Ett utmärkt

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

Energipålar ger energieffektiva byggnader

Energipålar ger energieffektiva byggnader WHITE PAPER Energipålar ger energieffektiva byggnader www.ruukki.com Ruukkis energipålar kombinerar grundläggning av byggnader med utvinning av jordvärme. Energipålarna lämpar sig särskilt väl för kontor

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Energilagringsteknik C, 5p AV: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengnér 2008-03-18 ClimateWell lanserar en produkt som bygger på att värme lagras in

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30, 046-211 41 30 www.rotek.se IVT s största återförsäljare genom

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump 1 VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump Denna guide för anskaffning och installation av luftvärmepumpar är en del av ett större reparationskort för föreningshus som publicerats hösten 2009.

Läs mer

Värmepump med R407C eller R134a?

Värmepump med R407C eller R134a? 2011-03-11 1 Värmepump med R407C eller R134a? R134a, 1,1,1,2-Tetrafluoretan R32, Difluormetan R125, Pentafluoretan 2011-03-11 2 Innehåll 1. VÄRMEPUMP MED R407C ELLER R134A? 3 1.1 Fördelar R407C: 3 1.2

Läs mer

En jordvärme hämtar solvärme som lagrats i jorden, berggrunden eller vattnet.

En jordvärme hämtar solvärme som lagrats i jorden, berggrunden eller vattnet. En jordvärme hämtar solvärme som lagrats i jorden, berggrunden eller vattnet. Jordvärme har använts för uppvärmning av småhus sedan början av 1970-talet och uppvärmningssättet har blivit populärare på

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. Motionen antecknades för kännedom.

Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. Motionen antecknades för kännedom. Fullmäktige 33 07.04.2014 Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. 413/10.03.02/2013 KFGE 140 Fullmäktige 11.11.2013 Pentti Sittnikow, Sannf. och Jari Hursti,

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer