Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högeffektiv värmeåtervinning med CO2"

Transkript

1 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller kaskadsystem med CO 2 och HFC och mot transkritiska CO 2 system. Transkritiska system är nu standard och teknologin mogen. De studier som genomförts där man tittat enbart på kylning visar att den årliga energiförbrukningen ligger på samma nivå som för HFC DX system. Artikeln innehåller en kort bakgrundsbeskrivning av teorin bakom värmeåtervinning i transkritiska system, och effektiviteten kommer att jämföras med effektiviteten i HFC system. Transkritiska system - bakgrund I normala system med kondenserande köldmedier är temperaturen och trycket sammanknutna, men vid transkritiska system kan tryck och temperatur regleras individuellt. Detta ger större möjligheter vad gäller värmeåtervinning. Under normal drift utan värmeåtervinning hålls högtrycket på en nivå där optimal COP uppnås. Detta utförs automatiskt av en elektronisk regulator. Under kalla perioder hålls trycket normalt på minimum 40 bar ~ 5 ºC eller högre. Vid detta tryck finns nästan ingen värmeåtervinning. Höjs trycket ökar mängden värme som kan återvinnas. Exempel Vatten värms upp från 15 C till 55 C. Omgivningstemperaturen är -5 C och värmebelastningen på systemet behöver återvinnas med lägsta möjliga energiförbrukning. Temperaturskillnaden på värmeåtervinningen HX är inställd på 5 K vid in- eller utgång. Temperaturen ur gaskylaren hålls på 4 C i samtliga fall där gaskylaren är aktiv. Systemet som används består av en eller flera kompressorer, värmeåtervinnings värme-exchanger med pump, två 3-vägs ventiler, luftkyld gaskylare och en högtrycksreglerings ventil med elektronisk regulator.

2 Under dessa förhållanden är hetgastemperaturen från kompressorerna ungefär 35 C och det är därför inte möjligt att göra 55 C hett vatten. För att systemet ska kunna uppnå 55 C måste hetgasen vara minst 55 C och trycket behöver därför drivas uppåt.

3 Vid 50 bar högt tryck är hetgastemperaturen 55 C och man kan sålunda börja återvinna värme från systemet men ingen temperaturskillnad föreligger för värmeväxlaren. Genom att höja trycket ytterligare ökar mängden värme som tas ur systemet. 80% heat reclaim Vid 80 bar återvinns cirka 80% av värmen vid en kylnings COP på 3,13. För att man ska kunna höja förhållandet till över 80% så kan trycket drivas uppåt och gaskylaren kan förbigås. På detta sätt kan förhållandet gå upp till 100% då ingen värme förloras till omgivningen, all värme återvinns. Detta kommer att sätta in fler kompressorer för att kompensera för den minskade värmeavvisningen.

4 100 % heat reclaim W heat W ref Under dessa förhållanden återvinns all värme och systemets COP är cirka 2.6. Då värmeutgången från systemet varierar med trycket är det intressant att se vad systemets värmnings COP ligger på. Systemet konsumerar energi i förhållandet där det drivs med optimerat tryck (i detta exempel 40 bar). Det innebär att oavsett hur mycket värme vi tar ur systemet kommer det att konsumera energi. Systemets värmnings COP är uträknad som värmekapaciteten delat med den extra energi som konsumeras av kompressorerna. Detta görs för att det då är möjligt värmnings COP med alternativa värmekällor. P_gc [bar] COP ref [-] Förhållande COP Värme[-] 40 8,8 0% ,7 0% ,3 25% 2,6 70 3,6 40% 3,1 80 3,1 80% 5,1 80 3,1 100%* 5,1 *Förbigår luftkyld gaskylare Förhållandet avser förhållandet mellan maximal värme tillgänglig och värme som används. Värmnings COP varierar med omgivningstemperaturen. Vid höga omgivningstemperaturer krävs högre kompressorinsats för kylning och följaktligen blir kompressorinsatsen för uppvärmning mindre. Vid lägre omgivningstemperaturer kan inte trycket minskas, och därför påverkas inte värmnings COP av denna faktor. Om omgivningstemperaturen hade satts till 3 ºC istället för -5 ºC hade resultatet blivit så som visas i tabellen nedan.

5 P_gc [bar] COP ref [-] Förhållande COP Värme [-] 50 5,7 0% ,3 25% 5,6 70 3,6 40% 5,0 80 3,1 80% 7,3 80 3,1 100%* 7,3 * Förbigår luftkyld gaskylare Resultaten visar att omgivningstemperaturen har en betydande påverkan på värmnings COP och värmnings COP är som högst vid full belastning. Om högsta COP önskas vid delbelastning kan systemet byggas som en CO 2 pump ovanpå kylsystemet. JÄMFÖRELSE AV TRANSKRITISKT CO2 MED ANDRA VÄRMEKÄLLOR I sektionen ovan beräknas värmnings COP, men det intressanta är huruvida det blir billigare eller kostsammare i jämförelse med andra värmeåtervinningssystem och andra energikällor. Andra värmeåtervinningssystem En jämförelse mellan COP från CO 2 till motsvarande COP för andra köldmedier måste kunna genomföras på rättvist sätt för att ha något värde. För de andra köldmedierna har valts drift vid 10 C förångning och kondensering vid 55 C för att kunna leverera 55 C varmt vatten. Subkylning är ställd till 2K. Minimum kondenseringstemperaturen är ställd till 15 C. CO 2 VS R134A in heat reclaim applications COP heating 3 COP HP CO2 - - COP HP R134A % 50% 75% 100% Ratio I diagrammet ovan ses hur värme COP för CO 2 är ungefär 25 % till 150 % bättre än R134A och som bäst vid delbelastning, vilket gäller under huvuddelen av året.

6 Värmepumpsystem För att kringgå problemet med delbelastning kan en värmepump placeras ovanpå systemet. Detta optimerar systemets COP oavsett belastning på systemet. COP i värmedrift har beräknats till 5 C förångning (likvärdigt med lägsta möjliga kondensering för transkritiska CO 2 system), 55 C kondensering och 2 K subkylning. Beräkningen har gjorts för de flesta av de mest använda köldmedierna på marknaden. Köldmedia COP värmning R134A 3,7 R290 3,7 R404A 3,3 R410A 3,4 CO 2 transkritisk 5,1 värmepump Tabellen ovan visar COP för olika köldmedier. Datan visar att CO 2 har en COP på mellan 38 % till 55 % högre än den för konventionella köldmedel. Andra energikällor Ett alternativ till CO 2 värmeåtervinningssystem skulle kunna vara en olje- eller gasbrännare. Frågan är vilket som är det mest ekonomiska alternativet. COP som beräknats i exemplet för ett CO 2 värmeåtervinningssystem ligger mellan 2.6 och 7.3. Exakt COP är en fråga om vad för slags system det är (Värmepump eller värmeåtervinning), belastningsprofilen för värmeåtervinningen och omgivningstemperaturen. Detta kan matchas mot andra energikällor genom följande ekvation. Price Alternative Energy[ kwhr] Ratio = Price Electricity[ kwhr] COPHeat Om ratio (förhållande) är mindre än 1 så är CO 2 lösningen den mest ekonomiska lösningen. I många fall kan värmeåtervinning eller värmepumpslösning vara ekonomiskt fördelaktig. I många fall är en värmeåtervinningslösning attraktiv om COP är högre än 2 eller 3, men detta är förståss beroende på energipriser och lokala skattenivåer. Slutsats Exemplet ovan visar Värmnings COP i transkritiska värmesystem från 2.6 till 7.3 beroende på belastning och omgivningstemperatur. CO 2 är mellan 25% till 150% bättre än R134A i värmeåtervinningssystem, beroende på belastningen. I ett värmepumpssystem är CO 2 mellan 38 % till 55 % bättre än de HFC köldmedier det jämförts med.

7 COP i värmepumpssystem är högre än i värmeåtervinningssystem vid delbelastning, men skillnaden är mycket liten vid full belastning. It is feasible to install a heat pump system relays on the load profile and investment costs. CO 2 värmepumpar eller värmeåtervinningssystem är ofta ett attraktivt alternativ till oljeeller gasförbrännare. Slutsatsen baserar sig på datan i exemplet. Vid annan data blir även slutsatsen en annan, men det finns vissa riktlinjer. CO 2 kan användas vid höga temperaturhöjningar. Desto lägre temperatur på ingångsvatten eller media, desto högre effektivitet på CO 2. Utgångstemperaturen är inte så viktig. Upp till 80 C är realistiskt med god effektivitet. CO 2 är inte bästa val av köldmedia om the outlet media temperature är låg och temperaturskillnaden mellan ingång och utgång är låg. Det finns för närvarande värmeåtervinningssystem i drift från 5 kw till 1.5 MW. Det finns runt om i världen mer än 500 installationer med transkritiskt CO2, både med och utan värmeåtervinning. Det här är inte raketvetenskap, det är daglig affärsverksamhet!

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

Värmepump med R407C eller R134a?

Värmepump med R407C eller R134a? 2011-03-11 1 Värmepump med R407C eller R134a? R134a, 1,1,1,2-Tetrafluoretan R32, Difluormetan R125, Pentafluoretan 2011-03-11 2 Innehåll 1. VÄRMEPUMP MED R407C ELLER R134A? 3 1.1 Fördelar R407C: 3 1.2

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus RAPPORT 1 (16) På uppdrag åt Svensk Fjärrvärme: Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus LCC evaluation of six different one-family-housing heating systems Johanna

Läs mer

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Examensarbete i Energiteknik 30 hp Utfört vid Creanova AB och tekniska Högskolan vid Umeå Universitet BEATRICE

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Energilagring i akvifärer

Energilagring i akvifärer Energilagring i akvifärer Beatrice Berglund bebe0001@student.umu.se Helena Persson hepe0021@student.umu.se Energilagringsteknik 7,5 hp Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson 2010-03-19 Sammanfattning

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Forskning och Utveckling FOU 2003:94 KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Patrik Selinder, Håkan Walletun, Heimo Zinko ZW Energiteknik KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Tekniska möjligheter och potential för högtemperaturvärmepumpar i kommunala och industriella energisystem Marcus Eriksson Institutionen för Kemiteknik och

Läs mer

Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar

Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar 1 Marianne Pettersson SIS Miljömärkning AB 2006-08-10 Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar Sammanfattning: Vi föreslår en ändring i kriterierna för värmepumpar. Dessa ändringar

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Eric Landberg Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Modified DX-SAHP for domestic water heating in Sweden Examensarbete

Läs mer

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer