Så fungerar en värmepump,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fungerar en värmepump,"

Transkript

1 Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH

2 Så fungerar en värmepump,

3 Principen för ett värmepumpande system Värmesänka vid hög temp High temperature heat sink Q 1 Värmepump eller kylanläggning Refrigeration system or Heat pump E Q 2 Low temperature heat source Värmekälla vid låg temp

4 Värmepump från 1834 Kompressor Kondensor Förångare Expansions ventil

5 Ångtryckskurvor för några För varje tryck finns en specifik kokpunkt! När kompressorn höjer trycket så höjs även kokpunkten. vanliga köldmedier

6 Kylanläggning q 1 d p 1 condenser c Högt tryck high pressure side Lågt tryck low pressure side a expansion device evaporator b k compressor p 2 q 2 refrigerated space

7 1 1 b d a d a expansion device expansion device q 1 p 21 q 2 p 1 condenser evaporator condenser refrigerated space evaporator p 2 d c b 2 p p2 p 1 Heated space condenser device refrigerated space expansion a q 2 space expansion refrigerated device d c p1 evaporator a c Värmepump b c b k compressor k compressor high pressure side low pressure side Högt tryck high pressure side Lågt tryck low pressure side q1 q2 evaporator condenser q 2 refrigerated space

8

9 Vad är möjligt? Hur bra kan värmepumpen bli?

10 Termodynamikens lagar Ingen värmepump-process som arbetar mellan två konstanta temperaturer kan ha en värmefaktor högre än Carnotprocesses, för vilken gäller: COP1, Carnot T 1 T 1 T 2

11 Vilka temperaturer arbetar värmepumpen med? Inomhustemperatur, +20 C Årsmedeltemp = bergtemp =+6 C COP1, Carnot T 1 T1 T 2 => Högsta möjliga värmefaktor: 20,9!

12 Vilka temperaturer arbetar värmepumpen med? Varmvattentemperatur, +60 C Årsmedeltemp = bergtemp =+6 C T1 COP1, Carnot T T 1 2 => Högsta möjliga värmefaktor: 6,2!

13 Värmefaktor, Carnot Carnotprocessens värmefaktors temperaturberoende COP1_20 COP1_40 COP1_60 COP1, Carnot T1 T T 1 2 t 1 =+20 t 1 =+40 5 t 1 = Värmekällans temperatur

14 Jämförelse med ideal cykel Kompressorkylprocessen jämfört med Carnot processen T T 1 T 2 b a is a K c Carnot f c is d e p 1 p 2 q 2 0 s

15 Ideal värmefaktor jämfört med Carnot, t 1 =40 C, t 2 =0 C Ideal värmefaktor för kompressorprocessen, jämfört med Carnotprocessen R22 84% R134a 83% R290 (propan) 82% R600a (isobutan) 84% R717 (ammoniak) 87% Ideala kompressorprocessen är 15-20% sämre än Carnot. 20,9*0,85=18 (ca) R407C 81% R404A 75% R410A 79%

16 Köldfaktor jämfört med 1,0 Carnotprocessen Cd NH 3 0,9 t1 30 C R 12 NH 3 0,8 0,7 0,6 R 134a R 134a R 22 t1 50 C C t 2 R 22 R 12

17 Förluster i den verkliga processen E C C Cd 1 d Kompressor-process Ideal Carnot process E E C, d COP COP 1d 1C E d effekt till köldmediet Kompressor k d k E E d k COP COP 1k 1d ~ E k effekt till kompressorn Transmission E m effekt från elmotorn Elmotor E t effekt till elmotor elm m t mt E E m t k m E E k m COP COP 1t 1m COP COP 1m 1k

18 Verkningsgrader i effektkedjan COP t E t E C COP 1C Q elm Q k elm Cd Där k Cd COP 1C COP1 C Ct Ca 0,65 Ca 0,55 Förväntad värmefaktor, +20/+6: 20,9*0,55=11,5 T 1 T1 T 2

19 Log(P) 100 Temperaturdifferenser på kalla och varma sidan påverkar värmefaktorn t1 Kondenseringstemperatur 10 Värmesänka Värmekälla t2 Förångningstemperatur h (kj/kg)

20 Slutsats För hög värmefaktor, konstruera för liten temperaturskillnad mellan förångnings- och kondenseringstemperatur. Dvs dimensionera för små temperaturdifferenser i alla led.

21 Temperaturdifferenser i systemet Temp Kondenseringstemp, +50 Vattenkrets, +40 Rumsluft, +20 Dt=58 C COP Carnot =5,6 Dt=14 C COP Carnot =20,9 Berggrunden, +6 Brinekrets, -2 Förångningstemp, -8

22 Temperaturdifferenser i systemet Temp Kondenseringstemp, +50 Vattenkrets, +40 Rumsluft, +20 Dt=58 C COP Carnot =5,6 Dt=14 C COP Carnot =20,9 Berggrunden, +6 Brinekrets, -2 Förångningstemp, -8

23 Temperaturdifferens värmesystem - rumsluft Minskas med: Golvvärme Takvärme, vägg-värme Konvektorer Stora radiatorytor

24 Temperaturdifferenser i systemet Temp Kondenseringstemp, +50 Vattenkrets, +40 Rumsluft, +20 Dt=58 C COP Carnot =5,6 Dt=14 C COP Carnot =20,9 Berggrunden, +6 Brinekrets, -2 Förångningstemp, -8

25 Temperaturdifferens kondensor - värmesystem Minskas med: Större vvx ytor Nya effektiva värmeväxlare

26 Temperaturdifferenser i systemet Temp Kondenseringstemp, +50 Vattenkrets, +40 Rumsluft, +20 Dt=58 C COP Carnot =5,6 Dt=14 C COP Carnot =20,9 Berggrunden, +6 Brinekrets, -2 Förångningstemp, -8

27 Temperaturdifferens berggrund - brinekrets Minskas med: Längre/fler borrhål Effektiva värmeväxlare/kollektorer Termosifon? Återladdning

28 Temperaturdifferenser i systemet Temp Kondenseringstemp, +50 Vattenkrets, +40 Rumsluft, +20 Dt=58 C COP Carnot =5,6 Dt=14 C COP Carnot =20,9 Berggrunden, +6 Brinekrets, -2 Förångningstemp, -8

29 Temperaturdifferens brinekrets - förångare Minskas med: Större värmeväxlarytor Effektiva värmeväxlare

30 Vilken värmefaktor når värmepumparna 2020? Teoretiskt: 20,9

31 Vilken värmefaktor når värmepumparna 2020? Praktiskt: Antag kondenseringstemp 27 C förångningstemp 1 C total Carnotverkningsgrad 0,65 Detta ger värmefaktorn 7,5

32 Coefficient of Performance, COP Performance of tested heat pumps 7.0 Brine-water heat pumps 0/35 6,5 6,0 5,5 Heat Vätska-/vattenvärmepumpar COP 35/0 sink EN EN Working Group Renewable Energy Statistics År

33 Årsvärmefaktor SPF Luft-Luft värmepumpar 3,5 3 Årsvärmebehov kwh, i klimat med +8 C årsmedeltemperatur 2,5 2 Årsvärmebehov kwh, i klimat med +1,3 C årsmedeltemperatur Linear (Årsvärmebehov kwh, i klimat med +8 C årsmedeltemperatur) 1,5 Linear (Årsvärmebehov kwh, i klimat med +1,3 C årsmedeltemperatur) 1 0,5 0 Tidpunkt för prov

34 Miljöbelastning av värmepumpar och kylanläggningar

35 Miljöbelastning av värmepumpar och kylanläggningar ODP (Ozone Depleting Potential) Direkt inverkan på ozonskiktet vid utsläpp GWP (Global Warming Impact) Direkt bidrag till växthuseffekten vid utsläpp TEWI (Total Equivalent Warming Impact) Direkt och indirekt bidrag till växthuseffekten LCCP (Life Cycle Climate Performance) Direkt och indirekt bidrag till växthuseffekten, även vid tillverkning och skrotning

36 Framtidens krav Liten miljöinverkan vid Tillverkning (av t.ex. köldmediet) Normal drift (dvs. hög värmefaktor) Driftstörningar (t.ex. vid läckage) Skrotning Högre energipriser motiverar större investering Statliga styrmedel är troliga

37 Systemutformning

38 Styr/regler/övervakning Ny elektronik möjliggör: Mätdatainsamling Varvtalsreglering Driftsoptimering Fjärrstyrning Fjärrövervakning/diagnos Kombinationer av kyla/värme Systemoptimering

39 Tack för uppmärksamheten!

40

41 Värmeväxlare

42 Extruderade Al-rör 0.79 mm 0.43 mm

43 Förångare/kondensor konstruerad vid KTH

44 Rör för AC-kondensor Kanal diameter mm

45 Printed circuit board -vvx

46 Diamant värmeväxlare

47 Fördelar med mikrokanals värmeväxlare Mindre fyllnadsmängd Högre värmeövergångstal Lägre vikt, mindre volym

48 Kompressorer

49 Sannolika trender, kompressorer Reglerbar effekt med bibehållen verkningsgrad Fler och större scroll-kompressorer Möjlighet till economizerkoppling (mellantryck) Mindre volym i höljet för minskad köldmediemängd (jfr bil-ac kompressorer)

50 Sannolika trender, kompressormotorer Mer koppar för högre verkningsgrad Permanentmagnetmotorer

51 Köldmedier

52 Köldmedier HCFC På väg ut HFC Kvar ett tag till, styrmedel för att begränsa användningen Medier med stor glide bort på sikt 410A ökar

53 Köldmedier HC (kolväten) Ökad användning, i system med liten fyllning Användning över hela världen så småningom CO 2 (koldioxid) Breddad användning som köldbärare Nästa steg: I LT-steget i kaskadsystem Bil-AC?? För hög temp (VP): höga tryck och låg värmefaktor utom i vissa applikationer.

54 Köldmedier NH 3 Bra köldmedium. Sannolikt ökad användning H 2 O Ger för stora system pga låg densitet Nya medier?? Ev användning av brännbara HFC eller av HFC med högre tryck, t.ex. R152a eller R32 Ev nya syntetiska medier, t.ex. HFO1234yf Föreslaget för mobil AC.

55 Alternativa cykler

56 Förångningskylprocess Stirling Claude Joule Thomson Alternativa cykler

57 Magnetiska processer, tänkbara i en framtid Alternativa cykler

58 Alternativa cykler Termoelektriska (Peltier) processer förbättras

59 Alternativa cykler Sammanfattning: Inga alternativa processer kan inom överskådlig tid mäta sig med kompressorkylprocessen

60 Sammanfattning Högre energipriser kommer att motivera värempumpsystem med högre COP Detta nås genom: Lågtemp distributionssystem Stora, effektiva värmeväxlare i alla led Effektivare motorer, med varvtalsstyrning Mätning/styrning (mer elektronik) för optimering av driften Ett rimligt mål för 2020 är COP 1 = 7,5

61

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

.J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF01 11 17

.J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF01 11 17 C-i.J-«v *>. -««& tts 4*5*^ dismjpytion produktion m/ arknod statistik c^nf/ FVF01 11 17 1 armepumpar i småhus TeKmKöcnekonor Juni 2001 Värmepumpar i småhus Teknik och ekonomi ISSN 1401-9264 2001 Svenska

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Öka din lönsamhet och förbättra miljön - bli en HYSS- återförsäljare! HYSS - ett nytt värmesystem med solen som drivkraft - året om!

Öka din lönsamhet och förbättra miljön - bli en HYSS- återförsäljare! HYSS - ett nytt värmesystem med solen som drivkraft - året om! Öka din lönsamhet och förbättra miljön - bli en HYSS- återförsäljare! HYSS - ett nytt värmesystem med solen som drivkraft - året om! Free Energy etablerades 2009 och har i dag verksamhet i Norge, Sverige

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Innehåll. 6 ISHOCKEYBANA... 78 6.1 Sarg... 79 6.2 Sargskydd... 79 6.3 Markeringar och mått... 82

Innehåll. 6 ISHOCKEYBANA... 78 6.1 Sarg... 79 6.2 Sargskydd... 79 6.3 Markeringar och mått... 82 Bygga Ishall Innehåll 1 TYPER AV ISHALLAR... 3 1.1 Inledning... 4 1.2 Kravsammanställning Arenaklassificering... 5 1.3 Tak över isbana / Träningshall C... 7 1.4 Träningshall B och A... 8 1.5 Publikhall

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Termodynamikens grundlagar Nollte grundlagen Termodynamikens 0:e grundlag Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Temperatur Temperatur är ett mått på benägenheten

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

INFORMATION OPERATÖRER AV UTRUSTNING SOM INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER

INFORMATION OPERATÖRER AV UTRUSTNING SOM INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER INFORMATION för OPERATÖRER AV UTRUSTNING SOM INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER Stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsut-rustning Förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer