517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till % kombinerat med ökat utnyttjande av förnybara energikällor amerikaner släpper ut samma mängd energi och CO 2 från sina hem varje år som Danfoss Turbocor-kompressorer sparar in i kommersiella byggnader runt om i världen. Mindre än 1 % av dess byggnader använder tekniken i dag. 40% energi sparas normalt genom reglering av fläktar och pumpar i kommersiella byggnader med frekvensomformare från Danfoss. Återbetalningstiden är vanligtvis 1 till 2 år.

2 Plocka den lägst hängande frukten Energieffektivitet sparar i dag både pengar och CO2-utsläpp Energiförbrukningen ökar snabbt runt om i världen, jordens resurser minskar och energipriserna ökar. Danfoss lösningar inom klimat- och energieffektivitet kan bidra till att möta dagens energiproblem. Den globala energiförbrukningen kommer att fortsätta öka med över en tredjedel fram till år 2035 men snabba åtgärder är möjliga redan nu genom att fokusera på energieffektivitet och välbeprövade tekniker som sparar både energi och kostnader här och nu. Danfoss menar helt enkelt att pengar som sparas i dag genom energieffektivitet är pengar som kommer att underlätta investeringar i förnybara energikällor på lång sikt. Med energieffektivitet har vi de bästa förutsättningarna att klara klimat- och energiutmaningarna samt att göra ett modernt liv möjligt in i framtiden. Klimat- och energilösningar gör ett modernt liv möjligt

3 Oljefria kompressorer: Sparar samma mängd energi och CO2, som amerikaner förbrukar Danfoss Turbocor-kompressorer är de första oljefria variabla kompressorer som ger hög energibesparing vid inomhusuppvärmning, ventilation och luftkonditioneringssystem (HVAC). Återbetalningstiden varierar från 1 till 3 år beroende på tillämpning. I dag sparas 1,5 miljon ton CO2 in varje år genom Turbocor-kompressorer som finns installerade i kommersiella byggnader runt om i världen vilket motsvarar vad amerikaner släpper ut i form av energi och CO2 från sina villor varje år. I dag har mindre än 1 % av kommersiella byggnader system med den här typen av kompressorer. 950 miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in årligen om alla byggnader av den här typen i USA använde sig av klimatsystem med oljefria kompressorer. Detta motsvarar CO2-utsläpp från 213 miljoner amerikaners villor årligen. En stor byggnad i Hollywood, Noho III Office, har med hjälp av Danfoss Turbocor-kompressorer uppnått den högsta möjliga nivån för energieffektivitet. Kompressorerna var % mer effektiva än någon annan kompressor som kunden utvärderade. Elektronisk motorstyrning: Sparar in CO2-utsläpp som motsvarar 19 miljoner bilar Frekvensomformare reglerar strömförsörjningen till elmotorer för till exempel uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringssystem (HVAC) i byggnader och motorer i industriella kranar, transportband och vattenförsörjningssystem. Detta säkerställer att motorn körs i den exakta hastigheten som behövs för önskad effekt och sparar 15 till 40 % energi beroende på applikation. I dag finns 4 miljoner frekvensomformare från Danfoss installerade runt om i världen och tillsammans sparar de så mycket som 37 miljoner ton CO2 varje år en siffra som motsvarar CO2 -utsläppen från över 19 miljoner bilar i Europa % av nya industriella elmotorer slösar dock energi eftersom de inte är utrustade med frekvensomformare för reducering av energiförbrukningen. Siffran är ännu högre för befintliga elmotorer. Installation av energieffektiva frekvensomformare för 28 fläktar vid Belfast internationella flygplats i Irland har gett en årlig besparing på euros och en minskning av koldioxidutsläppen på 500 ton.

4 Fjärrvärme: Kan spara ett års elproduktion från världens samtliga vindkraftverk Fjärrvärme och fjärrkyla är infrastrukturer som distribuerar värme och kyla till byggnader i städer. Alla sorters energi kan användas inklusive förnybara källor. Den utnyttjar överskottsvärme från kraftproduktion som även kallas för kraftvärme. En ökad användning av fjärrvärme med 14 % globalt, skulle motsvara ett års produktion av hela världens vindkraftverk. Danfoss levererar kompletta system för värmeöverföring och användning av varmvatten i byggnader som till exempel undercentraler samt viktiga komponenter som värmeväxlare och regulatorer. Dessa system och komponenter bidrar till en energibesparing i fjärrvärmenät och för slutkunden. Beijing Heating Power Group har uppnått en energibesparing på 37 % i sitt lägenhetshus Niujie i Beijing med hjälp av Danfoss fjärrvärmelösningar. Hyresgästerna i huset har fortfarande en inomhustemperatur på 18 C och sparar cirka 13 % i energikostnader. Elektroniska termostater: Minskar energiförbrukningen med cirka % Elektroniska radiatortermostater hjälper de boende med en systematisk reglering av rumstemperatur. Undersökningar har visat att privata hem kan spara upp till 16 till 23 % i energiförbrukning om alla manuella radiator-termostater äldre än 15 år byts ut till en ny elektronisk living by Danfoss-termostat. Återbetalningstiden är mindre än 3 år beroende på vilken energikälla som finns i huset och investeringen för ett medelhushåll är cirka 500 till 600 euros. I dag har mindre än 2 % av alla hushåll i västra Europa elektroniska termostater. Cirka 11 miljoner ton CO2 skulle kunna sparas om dessa hushåll bytte ut sina gamla termostater till nya elektroniska termostater. Detta motsvarar CO2-utsläpp från drygt 5,8 miljoner bilar i Europa varje år. Användningen av elektroniska termostater är ännu lägre i andra delar av världen så den globala potentialen är enorm. En familj i Solbjerg, Danmark bytte ut sina gamla termostater till nya elektroniska termostater från Danfoss och efter sex månader var resultatet bättre än förväntat: energiförbrukningen minskade med 28 %. Dessutom hade inomhusklimatet förbättrats och familjen behövde inte längre kämpa med att ändra temperaturen och justera elementen.

5 Naturliga köldmedier: Minska CO2-utsläppen motsvarande vad Peru släpper ut årligen En minskning av CO2-ekvivalenta utsläpp på 60 % kan uppnås i dagligvaruhandelns kylsystem genom att byta ut syntetiska köldmedier mot naturligt CO2. Syntetiska köldmedier så som HCFC och HFC har en klimatuppvärmningseffekt som är 2000 till 4000 gånger högre än för CO2 och på grund av systemläckage läcker de ut i atmosfären. Mindre än 1 % av livsmedelbutiker runt om i världen använder idag naturliga köldmedier. Åtminstone 50 miljoner ton av ekvivalent CO2 skulle kunna undvikas årligen om världens livsmedelbutiker bytte från syntetiska till naturliga köldmedier så som CO2. Detta motsvarar det årliga CO2-utsläppet från länder som Peru eller Norge. Danfoss är marknadsledare när det gäller lösningar som gör det möjligt att byta från syntetiska köldmedier till CO2. Den brittiska butikskedjan Sainsbury s har konverterat kylsystemen i 50 butiker till CO2 och de har därmed undvikit ett utsläpp på ton CO2 sedan konverteringen startade Sainsbury s mål är att ersätta F-gaserna i alla sina 800 butiker och därmed skära ned sin miljöpåverkan med en tredjedel. CO2-systemen stöds av Danfoss produkter och tjänster. Kylning av mat: Minskar energiförbrukningen med 20 % Effektiv kylreglering i livsmedelsbutiker resulterar i att energiförbrukningen automatiskt matchas mot det faktiska behovet. Danfoss regleringssystem ADAP-KOOL hjälper butiker att uppnå energibesparingar på cirka 20 %. Återbetalningstiden är endast 1-2 år. Så mycket som 6 miljoner ton CO2 sparas in varje år genom energieffektiv reglering av livsmedelsbutiker runt om i världen. Det är dock fortfarande mindre än hälften av alla moderna livsmedelsbutiker som i dag gör detta. Så mycket som 16 miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in varje år om världens alla moderna livsmedelsbutiker effektivt optimerade sin kylenergiförbrukning. Detta motsvarar CO2-utsläppen från nästan 8 miljoner bilar i Europa. Installation av Danfoss ADAP-KOOL system i 55 butiker i stormarknadskedjan Tüs i Slovenien har minskat energiförbrukningen med i genomsnitt 17 % och har lett till besparingar på euro per år.

6 Kärnan i klimat och energi Danfoss är världsledande inom energieffektiva lösningar som bidrar till att spara energi och pengar samt minska koldioxidutsläppen. Våra huvudsakliga kompetensområden är kylning av mat, luftkonditionering, uppvärmning av byggnader, reglering av elmotorer och strömförsörjning av mobila enheter. Företaget är även aktivt inom sol- och vindenergi, fjärrvärme och kylning som används av hela städer och byar. Sedan starten 1933 har Danfoss baserat sitt arbete på ett effektivt användande av jordens naturresurser. Faktum är att tanken bakom de första produkterna från Danfoss var att minimera energiförbrukningen så effektivt som möjligt. I dag är energieffektivitet fortfarande ledordet för Danfoss breda utbud av produkter och tjänster. Företaget har i dag anställda globalt och Danfoss produkter säljs i fler än 100 länder runt om i världen. Skanna den här koden för att se vilka källor som används till dessa beräkningar Om du vill veta mer om klimat- och energilösningar kontaktar du oss på: Danfoss A/S DK-6430 Nordborg Denmark Phone.: Fax: Danfoss AB Industrigatan Linköping Tel: Mail: DKCF.PB.01.A1.07 CF-C