VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare."

Transkript

1 VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

2 Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma och hållbara investeringar för alla typer av fastigheter. Oavsett vilken typ av byggnad som skall värmas, är det alltid lönsamt och miljösmart att installera en fastighetsvärmepump från Carrier, tack vare extremt höga COP-värden (värmeeffekt i förhållandet till tillförd effekt). Rätt val för både fastighet och natur. Carrier har ett stort kunnande när det gäller systemlösningar för uppvärmning- och/eller kylning av olika typer av byggnader. Carrier ger dig rätt systemlösning i kombination med rätt värmepump. Carrier Corporations miljöpolicy om ett hållbart samhälle, bygger på att alla företagets produkter skall vara miljövänliga och energieffektiva. Genom dess tillförlitlighet och livslängd, blir energieffektiviteten i våra produkter en del av våra kunders miljöpåverkan. Detta motiverar oss att designa för miljön, skapa produkter som förbrukar mindre resurser och ger mindre utsläpp vid tillverkning och drift. Trygghet med Carrier. På Carrier tar vi ansvar för det vi gör, hela vägen från tillverkningen av komponenterna och ända in i de miljöer där produkterna används. Vi utvecklar och tillverkar våra egna värmepumpar och arbetar med noga utvalda återförsäljare. Detta för att kunna garantera kvalitén på installationen och även en bra service. Rikstäckande organisation. Carrier har försäljnings- och servicekontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Vi har dessutom ett rikstäckande nät av Carrier certifierade återförsäljare som utför installation, driftsättning och service. Solen är energikällan för alla värmepumpar. Värmepumpen omvandlar lagrad solenergi från berg, jord, vatten, ventilationsluft (frånluft) eller uteluft till värme och tappvarmvatten med mycket hög verkningsgrad. Kompressorn är hjärtat i både kylskåp och värmepumpar. För varje kw som används för att driva en värmepump kan man få upp till fyra kw tillbaka i form av värmeenergi.

3 VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpslösningar täcker de flesta fastigheters uppvärmningsbehov. Konvertering av uppvärmningssystem i flerbostadshus Att konvertera flerbostadshus som idag värms med olja eller direktverkande el, kan innebära halverade energikostnader. Detta gör att investeringen återbetalar sig på 3-5 års sikt. Val av värmepumpstyp avgörs från fall till fall, då Carrier ser till den lämpligaste lösningen för varje fastighet. Sker uppvärmningen med direktverkande el, kan värmepumpsinstallationen kompletteras med Carriers fläktkonvektorer. Återvinning av frånluftsventilation Om fastigheten saknar värmeåtervinning ur frånluften, kan man enkelt komplettera ventilationssystemet med ett återvinningsbatteri, som man kopplar till en vätska/vatten värmepump. Komplettering med fjärrvärme Finns en befintlig fjärrvärmeanslutning, kan denna kompletteras med en värmepump som innebär att fastigheten, endast använder fjärrvärmen som spetsvärme under de kallaste dagarna. Industri- och lagerhallar Stora öppna ytor och höga takhöjder innebär att stora luftmängder skall varmhållas, i dessa fall är en värmepump ett kostnadseffektivt sätt att skapa ett behagligt inomhusklimat. Kyrkor, samlings- och mässlokaler I större lokaler som utnyttjas oregelbundet kan en värmepump i kombination med smart styrning ge ett behagligt inomhusklimat under den tid som lokalerna används. Idrottshallar Sport- och idrottshallar har ofta höga kostnader för varmvattenproduktion. Installeras en värmepump för tappvarmvattnet ger detta stora ekonomiska besparingar. Växthus Växthus har oftast dålig isoleringsförmåga samtidigt som man ställer höga krav på jämn temperatur under dygnet. Idag används ofta brännare för pellets eller olja. Båda dessa alternativ ger höga uppvärmningskostnader. För växthus är både luft/vatten- och vätska/vatten värmepumpar effektiva och ekonomiska lösningar. Kulturbyggnader Äldre fastigheter är oftast ömtåliga vilket ställer höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. En värmepump kräver inga större ingrepp i fastigheten och ger ett bra inomhusklimat. Butiker och stormarknader Med Carriers värmepumpar kan man både värma och kyla lokalerna.

4 Luft/vatten värmepumpar 80AW/38AW XP Energy Luft/vatten värmepump (5-11,5 kw) Carrier XP Energy är en energieffektiv luft/vatten värmepump som finns i 8 storlekar med värmeeffekter från 5,0 till 11,5 kw. Enheten har hög effektivitet och klarar att leverera hög utgående vattentemperatur utan tillskottsvärme ända ner till -15 C. 61AF Luft/vatten värmepump, (14-19 kw) Den nya generationen Aquasnap värmepumpar ger höga temperaturer och är konstruerad för installation för värme och varmvattenproduktion i mindre fastigheter, såsom kontor och flerbostadshus. Hög verkningsgrad Hög temperatur (+60ºC) Värmeeffekt 5-11,5 kw 900 x 320 x 820 mm, (avser storlek upp till 065, angivet som BxLxH) Finns även som kylmaskin Energiklass A (Eurovent) COP över 4 Hög temperatur (+65ºC), ner till -10 C, drift ner till -20ºC Värmeeffekt kw 1135 x 559 x 1579 mm, (avser storlek 019, angivet som BxLxH) 30AHW Luft/vatten värmepump, reversibel (4-14,5 kw) Den nya Carrier 30AHW Aquasnap är en reversibel luft/ vatten värmepump/kylmaskin med inbyggd inverterteknik är anpassad för behovet i bostäder och små kommersiella installationer. 30AHW har hög energieffektivitet, tyst drift och uppfyller de flesta kraven på höga vattentemperaturer då den ger upp till +60 C. 61AF Luft/vatten värmepump, ( kw) Är ditt behov mellan kw är den nya generationen Aquasnap värmepumpar det bästa valet. Carrier 61AF ger höga temperaturer och är konstruerad för större installationer som värme- och tappvarmvatten för ex. kontor, lägenheter och hotell. Hög verkningsgrad Hög temperatur (+60ºC) Värmeeffekt 4-14,5 kw Köldmedie R-410A 908 x 350 x 1363 mm, (avser storlek 015, angivet som BxLxH) Hög verkningsgrad Hög temperatur (+65ºC) Kan placeras inomhus Extern kommunikation med Modbus, Bacnet eller Lon 1100 x 1330 x 1327 mm, (avser mått upp till storlek 035, angivet som BxLxH)

5 VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Vätska/vatten värmepumpar 61WG Vätska/vatten värmepump ( kw) Den nya generationen vätska/ vatten värmepumpar för flerbostadshus och industri. Finns i 11 värmeeffekter från 20 till 100 kw utrustade med en eller två kompressorer och försedd med reglerande lågenergicirkulationspumpar. 61WG ger en utgående vattentemperatur på +65 C, en kompakt och kraftfull lösning för många typer av fastigheter. Extern kommunikation med Modbus, Bacnet eller Lon Flera värmepumpar kan kopplas ihop för att täcka ett större effektbehov Staplingsbar konstruktion Hög temperatur (+65ºC) Kompakt design 600 x 1044 x 901 mm, (avser mått upp till storlek 045, angivet som BxLxH) 30XWH Vätska/vatten värmepump ( kw) Carrier 30XWH är den perfekta lösningen för kommersiella eller industriella applikationer. Samtliga storlekar har optimal prestanda och maximal kvalitet. De flesta storlekarna i denna produktserie kan transporteras genom en dörröppning, vilket gör de idealiska även för montering i befintliga byggnader. Ger en utgående vattentemperatur på +63 C. Kan levereras med ljudskärm för ännu lägre driftsljud x 1070 x 1950 mm, (avser mått upp till storlek 702, angivet som LxBxH) Luft/luft värmepump 30HXC Vätska/vatten värmepump ( kw) Carrier 30HXC i värmepumpsutförande är den perfekta lösningen i fastigheter där hög effekt på en minimal yta efterfrågas. Ger en utgående vattentemperatur på +63 C. Samtliga 30HXC-modeller kan transporteras genom en dörröppning i ex. apparatrummet, vilket gör dessa idealiska för installation i befintliga fastigheter. 30HXC kan erbjudas komplett med ljudskärm för ännu lägre driftsljud x 900 x 1940 mm, (avser mått upp till storlek 190, angivet som LxBxH) 50UH Takmonterat enhetsaggregat, värmepump ( kw) Carrier 50UH är ett takmonterat enhetsaggregat som ger en flexibel och effektiv uppvärmning av rumsluften via en högeffektiv värmepump. Carrier 50UH kan även användas som kylmaskin om kylbehov föreligger i lokalerna under den varma årstiden. Kompakt enhet som kan installeras i kommersiella och industriella tillämpningar. Finns i 6 olika värmeeffekter och ger fastigheten ett behagligt och kontrollerad temperatur x 2189 x 1135 mm, (avser mått upp till storlek 040, angivet som BxLxH)

6 Vätskekylare Lösningar som ger både värme och kyla. Då fastigheternas uppvärmnings- och kylbehov växlar under året, växer efterfrågan på flexiblare lösningar. Carrier har tagit fasta på denna växande trend, genom att utveckla produkter som kan ge kyla under sommaren och värme under vintern. Carrier har flera antal smarta och miljömässigt hållbara produkter som erbjuder möjligheten att köras som både kyl- och värmemaskin. Förutom Carriers nya produktserie 30WG, erbjuder även ex. 61WG, 30HXC, 30XWH denna möjlighet. 30WG Vätskekylare (20-90 kw) finns även som värmemaskin Utgående vattentemperatur vid kyldrift ner till -12ºC Kyleffekt kw Max. utg. vattentemperatur vid värmedrift upp till +60ºC 30WG vätskekylare finns i effekter mellan kw, har kompakta mått och är stapelbar för att täcka ett större effektbehov. 30WG är en högeffektiv kylmaskin som även kan köras i värmedrift, vilket ger en smart lösning för fastigheter som har ett varierande kyl/värmebehov Värmeeffekt kw Extern kommunikation med Modbus, Bacnet eller Lon 600 x 1044 x 901 mm, (avser mått upp till storlek 045, angivet som BxLxH) Fläktkonvektorer, är slutprodukter i ett klimat- och energioptimerat system. Fläktkonvektor 42N är avsedd för vertikal eller horisontell montering och ger ett snyggt och klimatmedvetet intryck i kontor, hotell, butiker och bostäder. Enheterna kan även byggas in i fönsterbänkar om ett dolt montage önskas. Den nya 42N Idrofan enheten är utrustad med en flerhastighetsfläkt och är extremt tystgående. Alternativt med energibesparande EC-motor. Den nya generationen Idrofan finns i 7 storlekar, med 2-rörs, 2-rörs med elvärme eller 4-rörs vattenbatteri, med ett luftflöde från 45 till 450 l/s, kyleffekt från 0,7 till 5,3 kw och värmeeffekt 1 till 9 kw. Carriers 42GW är ett 4-vägs kassettaggregat som erbjuder en modern och estetisk lösning, idealisk för kontor, bostäder, affärer, restauranger, hotell och konferenslokaler etc. 42GW installeras vanligtvis frihängande eller i kassettundertaket och erbjuder luftspridning åt två, tre eller fyra håll. Enheterna ger rätt temperatur utan att skapa obehagligt luftdrag eller kallraseffekt. Den eleganta designen smälter diskret in i alla rumsinteriörer. Kan levereras med en energibesparande EC-motor. Finns i sex storlekar med 2-rörs, 2-rörs med elvärme eller 4-rörs vattenbatteri. 42GW klarar luftflöden från 100 till 470 l/s, kyleffekt nominellt 2,0 till 9,6 kw och värmeeffekt från 1,5 till 13 kw. Carriers 42EM är en kompakt fläktkonvektor konstruerad för installation ovanför undertaket. 42EM finns i åtta storlekar och i följande varianter: 2-rörs, 2-rörs med elvärme eller 4-rörs med vattenbatteri. Atmosphera erbjuder luftflöden mellan 66 till 259 l/s, kyleffekt från 1,3 till 7,3 kw och värmekapacitet 1,5 till 8,6 kw. Samtliga Carriers fläktkonvektorer kan styras via Aquasmart

7 VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carrier Heating System Manager. Carrier har utvecklat ett tillbehör till våra värmepumpar som innebär att samtliga komponenter i fastighetens energisystem kan styras via värmepumpen. Heating System Manager kan styra ex. el- och oljepannor, pumpar, ventiler, fläktar, värmepumpar samt fjärrvärmecentral, och på så vis optimera energiförbrukningen. Aquasmart Evolution System. Aquasmart Evolution ett avancerat styrsystem som integrerar varmt / kallt vatten från kylaggregat och värmepumpar med inomhusenheter i en kontrollerad miljö. Den enkla, användarvänliga system som kan kontrollera upp till 128 enheter med en kapacitet upp till totalt 500 kw. Aquasmart Evolution är ett komplett VVS-system speciellt lämpad för bostäder och kommersiella kontorsbyggnader, hotell och sjukhus etc. Aquasmart garanterar perfekt inomhuskomfort för hyresgästerna. Den möjliggör både individuell kontroll, baserat på komfortparametrar och central kontroll för att säkerställa optimering av energiförbrukning. Aquasmart System Manager är ansluten till systemets komponenter via en kommunikationsbus och luftkonditioneringen kontrollerar alla driftsparametrar. Genom att samordna varje komponent i System Managern samlas all data på ett ställe. Aquasmart Evolution optimerar energiförbrukning, drift och kontinuerligt övervakar komponent rapporterar eventuella systemfel. Systemet kan hantera upp till 128 st. fläktkonvektorer som kan organiseras i 32 olika zoner. Värme och kyla samordnas av System Manager för maximal komfort och optimal energiförbrukning. Varje enhet (rum eller lokal) kan programmeras individuellt och systemet innehåller funktionen SmartStart som innebär att den förinställda temperaturen är uppnådd för den angivna starttiden, ex. angiven starttid kl. 08:00 innebär att systemet innan denna tidpunkt påbörjar temperaturanpassningen. Systemkonfiguration är enkel genom användarvänliga menyer. Indelning av zoner görs via nätverket och kräver ingen extra kabeldragning. Detta innebär att systemet (zoner) kan konfigureras och ändras i efterhand. Komponenterna levereras konfigurerade och testade i fabrik.

8 Vi hjälper dig dimensionera och räkna ut vad du sparar med en Carrier värmepump. Carrier har en väl utvecklad programvara för olika systemlösningar som gör realistiska energikalkyler. Beräkningar som klart visar vilka besparingar man kan åstadkomma vid installation av ett Carrier värmepumpssystem. Utförligare produktdokumentation, flödeschema och beräkningsunderlag finns på vår hemsida, Välkommen att kontakta vår säljsupport som hjälper dig hitta rätt värmepumpslösning för din fastighet. Carrier säljsupport tel Carrier arbetar aktivt för att alla företagets produkter skall vara miljövänliga och energieffektiva. Genom dess tillförlitlighet och livslängd, blir energieffektiviteten i våra produkter en del av våra kunders miljöpåverkan. Detta motiverar oss att designa för miljön, skapa produkter som förbrukar mindre resurser och ger mindre utsläpp vid tillverkning och drift. Carrier är medlem i SVEP. Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. Mer info finns på: Carrier AB förbehåller sig rätten att utan avisering revidera tekniska specifikationer. För utförligare tekniskinformation gällande produkterna i denna broschyr hänvisas till respektive produktfaktablad.

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Energipålar ger energieffektiva byggnader

Energipålar ger energieffektiva byggnader WHITE PAPER Energipålar ger energieffektiva byggnader www.ruukki.com Ruukkis energipålar kombinerar grundläggning av byggnader med utvinning av jordvärme. Energipålarna lämpar sig särskilt väl för kontor

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på tryckluftssystem För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Förord När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Öka din lönsamhet och förbättra miljön - bli en HYSS- återförsäljare! HYSS - ett nytt värmesystem med solen som drivkraft - året om!

Öka din lönsamhet och förbättra miljön - bli en HYSS- återförsäljare! HYSS - ett nytt värmesystem med solen som drivkraft - året om! Öka din lönsamhet och förbättra miljön - bli en HYSS- återförsäljare! HYSS - ett nytt värmesystem med solen som drivkraft - året om! Free Energy etablerades 2009 och har i dag verksamhet i Norge, Sverige

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD GA 55 + -90 GA 75-90 VSD 55-90 kw/75-125 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer WorkPlace Air System Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys Produktpresentation Jäs/Kyl/Frys Marknadsledande Kyl-jäs, frys-jäs från Sveba-Dahlen I Sveba-Dahlen:s breda produktutbud så hittar ni jäsutrustning för alla behov. Våra pålitliga och användarvänliga produkter

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer