ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft."

Transkript

1 Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65

2 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin i ventilationsluften ännu effektivare genom inverterdrift och högre kompressoreffekt. Ingen annan tillverkare har denna lösning tillsammans. I jämförelse med en traditionell frånluftvärmepump minskar driftkostnaderna med ytterligare 30-50%. levererar steglös värmeeffekt upp till 5,0/6,5 kw med enbart frånluft som värmekälla. Ytterligare värmeeffekt kan fås med elpatron.* Även för dig som använder el, olja, fjärrvärme, pellets samt mekanisk frånluftsystem är ett mycket starkt alternativ. Energiförbrukningen kan minskas med upp till kwh i jämförelse med el, fjärrvärme, olja och pellets. Inomhusluften byts ut kontinuerligt. Fukt och radon försvinner, vilket ger ett hälsosamt inomhusklimat. 6/10 års trygghetsförsäkring ingår i priset. CE50 * /CE65 CE50/CE65 installeras som en vanlig frånluftsvärmepump - men har mycket högre kapacitet och en energibesparing i särklass. * För nyproduktion efter år 2010 kräver de nya byggreglerna, BBR, en begränsning av tillskottseffekt via elpatron. För dessa ändamål har tagit fram två modeller baserade på CE50. Upp till 6,5 kw värmeeffekt och höjd värmefaktor ger högsta energibesparing och överlägsen totalekonomi. Full kapacitet utan vare sig borrning eller grävning. Ett komplett värmesystem dimensionerat för att täcka hela ditt energibehov. All värme och allt varmvatten erhålles utan att behöva använda tillskottsel under de flesta av årets dagar. Grundprincipen Grundprincipen är mycket enkel, värmepumpen utnyttjar energin i den varma ventilationsluften. Genom att ta mer värme ur den luft som passerar höjer vi energiuttaget ur luften och värmepumpens kapacitet. CE50/CE65 har också en varvtalsstyrd scrollkompressor som hela tiden levererar rätt värmemängd till huset. Kompressorn går alltid med bästa möjliga driftsförhållanden vilket ger maximal energieffektiviet. Reglering på inomhustemperatur tar automatiskt tillvara all solinstrålning och extravärme och minskar förbrukningen ytterligare, samtidigt som den håller rätt temperatur i huset. Systemet är helt legionellasäkert då tappvarmvatten värms upp först när det strömmar genom slingberedarens kamflänsrör. Ventilationssystem med frånluftsfläkt och direkt friskluftsinsläpp ger bästa tänkbara luftkvalitet inomhus och minskar risken för mögel eller radonproblem. CE50/CE65 installeras enkelt i de flesta moderna hus. Om vattenburet värmesystem saknas kan fläktkonvektorer användas i stället. Ventilationssystem med frånluftskanaler krävs alltid. Kall avluft Utsug av rumsvarm frånluft Insläpp av friskluft Tappvarmvatten Uppvärmningssystem

3 Frånluftvärme i villan Värmepumpen försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten. Frisk luft tas in i huset via ventiler i ytterväggarna eller spaltventiler i fönstren. Alternativt kan detta ske via ett tilluftsaggregat som är förvärmt av värmepumpen. Rumstempererad använd luft (frånluft) ventileras bort genom kanalsystemet och leds till värmepumpen. Köksfläkten har eget avluftsutsläpp. Den rumstempererade frånluften passerar genom värmepumpens förångare och avger maximal värmeenergi genom en mycket effektiv värmeväxling. Värmepumpen tar alltså vara på värmen i frånluften och luften kyls ned kraftigt innan den släpps ut. Värmepumpen drivs av en kompressor. Den energi som avgetts av frånluften och kompressorn överförs till det cirkulerande vattnet i värmepumpens kondensor. Via växelventilen leds det uppvärmda vattnet antingen till radiatorer/värmegolv/fläktkonvektorer eller till ackumulatortanken för tappvarmvattenvärmning. Besparing CE50/CE65 kan ge en årlig energibesparing på upp till kwh beroende på husets storlek och värmebehov. En husägare som övergår från elpanna till CE50/CE65 kan spara så mycket som upp till kr per år, vid ett elpris på 1 kr/kwh. Om hela investeringen lånefinansieras blir det ändå nettovinst från första året. Modell - Hus storlek - Värmebehov per år - Årlig besparing CE m kwh kwh 150 m kwh kwh 180 m kwh kwh CE m kwh kwh 220 m kwh kwh

4 Avgiven effekt Luften som ventileras bort ur huset innehåller mängder av energi som frånluftvärmepumpen återvinner. Energiåtervinningen beror på många parametrar. Luftflöde, rumstemperatur, luftfuktighet är några. Som exempel kan vi ta CE50 med ett luftflöde på 220 m3 per timme, med standardvärden för rumsluft som är, temperatur 20 C och fuktighet 37% RH. (Se exempel nedan) En typisk frånluftvärmepump på marknaden kyler då ned luften till ca 5 C, dvs med 15 C. Med kyls avluften ned till c:a -15 C vilket innebär mycket hög återvinning av energi. Enbart avkylningen av luften ger då drygt dubbla effekten. Till detta kommer värmeenergin från fuktutfällning. Den totala effekten från luften, ökar snabbare med sjunkande temperatur och och ger en dramatiskt ökad uteffekt. CE65 fungerar på samma sätt, fast med större luftflöde vilket ger högre effekt. Tekniken är världsunik och patenterad. Den är utvecklad med krav på lång livslängd och säker drift. Varvtalsstyrning CE50/CE65 har en varvtalsstyrd scrollkompressor som vid behov ger 2,7-6,5 kw. Då den maximala effekten inte behövs, vilket är merparten av driftstiden, sänks kompressorns effekt till det verkliga behovet. Lägre kompressoreffekt ger både högre förångningstemperatur och lägre framledningstemperatur, vilka båda förbättrar värmefaktorn. Resultatet blir en mycket hög maxeffekt samtidigt som det ger en bra genomsnittlig värmefaktor

5 TEKNISKA DATA CE50** CE65 Bostadsyta m 2 Värmepump, effekt ut/in vid 50 ºC 5,0/1,7 kw Värmepump, effekt ut/in vid 35 ºC 5,0/1,3 kw Max värmeeffekt 11,0 kw * Köldmedium R134a 1,2 kg Luftflöde m 3 /h Varmvattentemperatur(ställbart) C Vattenvolym accumulatortank 210 l Varmvattenkapacitet med 210 l tank 310 l/h * Flöde cirkulationsvatten 0,8 m 3 /h Maxtryck cirkulationsvatten 0,25 MPa Spänning 400 V (3-fas+N) Säkring 16 A * Höjd mm Bredd 600 mm Djup 620 mm Vikt 220 kg *) med 6,0 kw tillskottselement Bostadsyta m 2 Värmepump, effekt ut/in vid 50 ºC 6,5/2,2 kw Värmepump, effekt ut/in vid 35 ºC 6,5/1,7 kw Max värmeeffekt 12,5 kw * Köldmedium R134a 1,3 kg Luftflöde m 3 h Varmvattentemperatur(ställbart) C Vattenvolym accumulatortank 210 l Varmvattenkapacitet med 210 l tank 340 l/h * Flöde cirkulationsvatten 0,8 m 3 /h Maxtryck cirkulationsvatten 0,25 MPa Spänning 400 V (3-fas+N) Säkring 16 A * Höjd mm Bredd 600 mm Djup 620 mm Vikt 225 kg *) med 6,0 kw tillskottselement ** BBR regler gällande nyproducerade småhus Från och med gäller nya krav avseende uppvärmning av nyproducerade småhus. Kraven avser max energiförbrukning per m 2 och år samt max installerad elektrisk toppeffekt. För att möta kraven tillhandahåller vi BBR-varianter av CE50. Dessa säljs med 2,5 eller 3 kw tillskottspatron som standard. Drift och underhåll CE50 har inbyggd rumstemperaturgivare och självjusterande temperaturreglering. Det enda användaren själv behöver göra är att ställa in önskad innetemperatur. Dessutom finns bland annat funktionerna natt- och semestersänkning för att enkelt kunna påverka uppvärmningen, och därmed energiförbrukningen, efter behov. Luftfiltret behöver bytas regelbundet. CE50/CE65 signalerar/meddelar när det är dags. CE50/CE65 - Höjd: 2100 mm, Bredd: 600 mm, Djup: 620 mm

6 HMG Halldén Marketing Group Här är trygghet lika med bästa totalekonomi s fördel gentemot alla andra värmesystem är att alltid ge bästa totalekonomi för husägaren. Med totalekonomi avses installationskostnad plus driftskostnad under produktens livstid. Bästa energiprincip Energin tas från den förbrukade inomhusluften och fungerar lika bra oavsett årstid, geografi eller markförhållanden. Energikällan består år efter år. Luften byts ut ofta, vilket ökar kvalitén på inomhusluften. Fuktskador på hus minimeras. Risken för astma, allergi, cancer, kärlsjukdomar minskas. Bästa teknik Återförsäljare: version nr CZ08024 ver A. Tekniken är världsunik och patenterad. Den är utvecklad med krav på lång livslängd och säker drift.

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov NYHET! ECO- SERIEN Vi introducerar ECO-serien En ny högeffektiv frånluftsvärmepump CE50 / CE65 / CE50-65 ECO En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar Frånluftsvärmepumpar Alla frånluftsvärmepumpar från NIBE kan förses med ett överskåp som döljer ventilationsrören. 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Frånluftsvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Frånluftsvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Frånluftsvärmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 360P TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare,

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar

Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar Värmepumpar Marknadens effektivaste värmepumpar Energifenomen från NIBE Svensk kvalitet i alla led Värmepumpar från NIBE Villavärme är helt igenom svenska pro dukter som både utvecklas och till verkas

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Bergvärmepumpar. Svanenmärkta berg-, jord-, sjö-, och grundvattenvärmepumpar för villor.

Bergvärmepumpar. Svanenmärkta berg-, jord-, sjö-, och grundvattenvärmepumpar för villor. Bergvärmepumpar Svanenmärkta berg, jord, sjö, och grundvattenvärmepumpar för villor. En investering som lönar sig direkt. den här broschyren presenterar vi våra värmepumpar som hämtar energi från berg,

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Konsten att ta vara på naturens värmeförråd.

Konsten att ta vara på naturens värmeförråd. Konsten att ta vara på naturens värmeförråd. Värme utan kompromisser Hela jordklotet är en stor solfångare. Konsten är att ta vara på den värme som lagras i berg, mark, sjöar, grundvatten eller att fånga

Läs mer