Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem"

Transkript

1 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en överblick över vilka möjligheter du som ska bygga nytt har när det gäller din framtida energianvändning.

2 2 Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en överblick över vilka möjligheter du som ska bygga nytt har när det gäller din framtida energianvändning. Vad påverkar din energianvändning? Husets form och läge. Kompakt och kubliknande är mer energieffektivt än en långsmal form. Undvik onödiga vinklar och tänk yteffektivt. Det bästa läget för solfångare är på tak mot söder. Byggnadsdelarnas kvalitet och dess klimatskal (tak, väggar, grund, golv, fönster och dörrar). Värme försvinner ut genom klimatskalets alla delar och därför är ett bra och välisolerat klimatskal nyckeln till ett energieffektivt hus. En allmän regel för val av klimatskalets olika delar är att ju lägre u-värde (hur mycket energi som läcker ut) desto bättre. System för värmeåtervinning. En stor del av värmen försvinner ut genom ventilationen med den uppvärmda inomhusluften. Med ett ventilationssystem som tar tillvara på denna värme och återvinner den kan du spara energi. Lokalt klimat, det vill säga i vilken klimatzon husets står i. Boverkets bygg regler (BBR) delar in Sverige i tre klimatzoner och ställer anpassade krav därefter. Kalmar och Vimmerby tillhör klimatzon III. Användarkrav, t ex vilken rumstemperatur som önskas. En sänkning av inom hustemperaturen med en grad minskar energianvändningen för uppvärmning med 5 %. Användarvanor, t ex hur ofta man badar, hur många elektriska apparater som används, belysning etc. Efter kyl och frys går mest hushållsel till belysning. Den tredje största posten är hemelektronik vilken är en post som ökar.

3 3 Värmespridning i huset Ett vätskeburet uppvärmningssystem är flexibelt på så sätt att det är enkelt att byta värmekälla. En ackumulatortank som kopplas till systemet ger ännu mer flexibilitet. En ackumulatortank är en förutsättning för solvärme. I tanken lagras överskottsvärme. Golvvärme Ett sätt att fördela värmen i huset är genom vätske- eller luftburen golvvärme. Golvvärme ger komfort i form av varma golv och ger i vissa fall möjligheten att hålla något lägre inomhustemperatur vilket sparar energi. Golvvärme kräver mycket god isolering, både mot mark och vid fönster, för att undvika värmeförlust till mark och för att kallras inte ska dra ned komforten. Det golvmaterial som väljs påverkar golvvärmens effektivitet och mattor kan hindra värmen. Möjligt är att man vänjer sig vid varma golv och upplever dem som mycket kalla när värmen inte är på. Värmen bör aldrig stängas av helt då det kan innebära risk för uppträngande markfukt i konstruktionen. Däremot bör man tidsstyra den i exempelvis badrum för att vara energieffektiv. Golvvärme är ett trögreglerat system vilket leder till att det är svårt att ta tillvara på gratis energi i form av solljus eller kroppsvärme. Radiatorer Radiatorer, det vill säga vanliga element på väggen där vatten cirkulerar är den mest beprövade tekniken. Radiatorer med termostatventil anpassar sig efter det enskilda rummets värmebehov. Radiatorer finns i olika former, storlekar, färger och material. Möbler framför radiatorerna hindrar värmen från radiatorn att avges. Radiatorerna bör placeras under fönster då de värmer den kalla fönsterrutan vilket minskar känslan av kallras. Luftvärme Luften är mindre energieffektivt än ett vattenburet system och ska främst ses som en kompletterande värmekälla. Exempel på luftburen värme är luft-luftvärmepump och olika former av lokala eldstäder. Installeras luftburen värme bör huset ha en öppen planlösning så att luften kan cirkulera fritt. Ventilationskanaler och tysta fläktar gör att värmen från eldstäder sprids bättre.

4 4 Energideklaration Enligt Lagen om Energideklaration ska alla nya byggnader energideklareras. Energideklarationen måste utföras inom två år från det att byggnaden tagits i bruk. För nybyggda hus blir energideklarationen också en verifiering av kraven på energianvändningen. En energideklaration redovisar husets energianvändning och ger förslag på hur energikostnaderna kan minska. Syftet är att minska energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser. Så här gör du för att energideklarera: 1. Samla alla uppgifter om huset, exempelvis fastighetsbeteckning, ritningar över byggnad och installationer, husets byggnadsår, genomförda för bättringar, fönster (typ och storlek), ventilationssystem, inomhustemperatur, byggnadens energianvändning det senaste året och uppgifter från eventuell radonmätning. 2. Ta kontakt med en energiexpert. Endast ackrediterade företag får utföra energideklarationer. Det är SWEDAC som ufärdar ackrediteringen. På deras hemsida swedac.se och på Boverkets hemsida kan du söka efter certifierade energiexperter. 3. För att energiexperten ska kunna lämna förslag på åtgärder behöver en besiktning utföras. De föreslagna åtgärderna är inte tvingande. Däremot kan du som husägare tjäna pengar på att utföra åtgärderna, och din miljö påverkan kan minska. 4. Slutligen registrerar energiexperten uppgifterna i Boverkets register. Du får en kopia som du bör spara då energideklarationen är giltig i tio år. 5. Boverkets byggregler (BBR) I BBR finns krav på att byggnadens specifika energianvändning inte får överstiga 55 kwh/m2 Atemp och år i klimatzon III för eluppvärmd byggnad. Men du kan ställa krav på din husleverantör gällande ditt hus energianvändning som sträcker sig längre än byggkraven.

5 5 Ställ frågor och krav Endast tjugo procent av de blivande husägarna frågar om energieffektivitet. Det visar en undersökning som gjordes bland husförsäljare. Fråga efter olika energikalkyler och pay-off tider. Ventilation Täta hus kräver god ventilation för att du och huset ska må bra. Frånluftssystem En utveckling av självdragsventilation är frånluftssystemet. Luften tas in via luftspalter precis som i hus med självdrag. Skillnaden är att den förorenade luften sugs ut med hjälp av en frånluftsfläkt vilket är nödvändigt i täta hus som inte själva släpper ut luften. Frånluftsvärmepump (FVP) FVP är en effektiv variant på ett vanligt frånluftssystem. Värme från ventilationsluften överförs till det vattenburna systemet. På det sättet är frånluftsvärmepumpen en del av både värmesystemet och ventilationssystemet. FTX FTX är ett från- och tilluftssystem med värmeväxling. I ett sådant system drivs både tilluft och frånluft av fläktar. Värmen i frånluften används för att värme upp tilluften vilket minskar behovet av köpt energi. Begrepp inom energieffektivt byggande Lågenergihus: Begreppet används för hus som använder mindre energi än vad BBR kräver. Någon klar definition finns ej. Passivhus: Ett hus som inte behöver något vanligt värmesystem eftersom de är mycket lufttäta och byggs med dubbel isoleringstjocklek. Nollenergihus och plusenergihus: I grunden är dessa hus passivhus. Då de är försedda med solceller, vindkraft och solfångare är huset självförsörjande på energi. Plusenergihusen generar till och med mer än vad huset behöver.

6 Stöd att söka inom energiområdet 6 Solvärme Privatpersoner kan ansöka om bidrag senast sex månader efter det att projektet har påbörjats. Stödet söks hos länsstyrelsen i det län där solvärmeanläggningen uppförs. Solvärmeanläggningens värmeutbyte avgör hur stort stödet kan bli. Det uppgår till 2,50 kronor per kwh som solvärmeanläggningen årligen beräknas producera. Småhus kan få maximalt kronor per lägenhet och större projekt kan få maximalt tre miljoner kronor. Solceller Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december Stödnivån är maximalt 60 % av investeringskostnaden. Det finns ett tak på 2 miljoner kronor per solcellssystem och högst kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Det är möjligt att ansöka både via blanketter och via Internet. Mer information! Vill du ha broschyrer om uppvärmning, isolering, fönster eller har frågor kan du kontakta din kommunala Energi- och klimatrådigvare eller läsa mer på hemsidorna nedan. Energi- och klimatrådgivning Besök energirådgivningsbloggen för Hultsfred, Västervik och Vimmerby

7

8 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen VIMMERBY Broschyren är framtagen av Vimmerby kommun, ett samarbete mellan plan- och bygglovavdelningen och energi- och klimatrådgivningen Layout: Informationsenheten Tryck: Media- och serviceenheten

Bygg klimatsmart 2010-02-16

Bygg klimatsmart 2010-02-16 Bygg klimatsmart 2010-02-16 Några tips för hållbart byggande! Du kan tjäna mycket på att bygga ett energisnålt hus. Det är betydligt enklare och billigare, att göra rätt från början än att göra åtgärder

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Ska du bygga nytt hus? Då har du chansen att göra rätt från början!

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar Nora, Örebro, Karlskoga, Askersund och Kumla november 2013 Kristina Landfors WSP Environmental Tel: 010-722 56 97 Mål Kvällens program Energismart villaägare

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge 2015-03-02 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alvhem 2:61, Ale Alfs Väg 8, Alvhem Reza Tehrani Täby 2014-05-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vallda 17:22, Kungsbacka Sandövägen 259 2015-06-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Öppinge 2:17 Adress/ort: Öppinge Ängamossen 719, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-01-21 Sammanställning av energideklaration SJÄLEVADS-MYCKLING 1:174 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Röksvampen 14, Huddinge Champinjonvägen 31, Huddinge 2015-05-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Stanstorp 1:301, Staffanstorp Villandsvägen 17 2015-08-12 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Önnered 28:14, Göteborg Spektrumsgatan 26 2015-06-01 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer