LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!"

Transkript

1 Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

2 Vårt koncept: LIVING Värmen återvinns... Värme som du redan kostat på att värma upp. Istället för att bara ventilera ut den varma frånluften tas nu värmen i luften till vara med hjälp av Systemairs högeffektiva värmeväxlare och värmepumpar, för att appliceras till radiatorkretsen. Energieffektivt och tryggt Nyckeln till den bästa energiåtervinningen är samspelet mellan komponenterna. Alla komponenter är optimerade och väl avvägda, från att värmen tas upp ur frånluften tills att de med högsta verkningsgraden överförs till radiatorkretsen (max +60 C vatten). Integrerad brandfunktion för ökad säkerhet Förmågan att evakuera brandgaser är beroende av bra fläktar och ett optimalt ventilationssystem. Vi gör det enklare att tänka på säkerheten genom integrerad brandstyrning för att evakuera brandgas. Säkerhet är viktigt för alla fastighetsägare. Ingen vill uppleva en situation där en brand leder till skador eller till och med död, när det kan ha förhindrats genom rätt åtgärder. Låt oss säkerställa att du och dina hyresgäster kan sova gott om nätterna. Enkel installation Den centralt placerade frånluftsfläkten byts ut mot frånluftsaggregatet Living, med optimerad funktion och drift för vattenburet värmesystem. En leverantör med många möjligheter Utnyttja fördelen med Systemair, ventilationsleverantören med marknadens bredaste sortiment. En leverantör för både ventilation och värmepumpar ett ansvar.

3 Living 3 Energieffektiv ventilation - vi gör det enkelt och lönsamt! Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder. Produktprogrammet omfattar ett brett sortiment av energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, kylmaskiner, luftridåer och värmeprodukter. Produkterna är robusta, enkla att välja, installera och använda. Bättre ekonomi och energi Du kan spara pengar och energi genom att se över ventilationssystemetoch dess styrning. Se till att ventilera mer när behovet är som störst, och mindre när behovet är som minst. Systemair erbjuder dig ett frånluftssaggregat med bra styrsystem, rätt funktioner och rätt komponenter, en förutsättning för att ventilationen ska fungera bra och att inomhusluften ska hålla en hög kvalité. Alla experter är eniga om att återvinning av värme ur den använda ventilationsluften är bra för både miljön och plånboken. Låt oss se närmare på vad Systemair erbjuder med LIVING. En lönsam investering Hur stor blir besparingen med Living från Systemair? Den här uträkningen baseras på ett flerbostadshus med ett frånluftsflöde på l/s. (en lägenhet behöver ca 25 l/s i genomsnitt l/s motsvarar behovet för ett hus med ca 40 lägenheter.) Övriga förutsättningar: Värmebehovet (full effekt och/eller dellast från Oktober till Maj (ca 65% av årstimmarna). Värmesystemet med returtemperatur upp till +55 C vid beräknad utetemperatur och en genomsnittlig energianvändning. Besparingarna är baserade på elpris: El: 1,09 SEK/kWh. Värme: 0.73 SEK/kWh. LIVING modell Fastighetsägares energianvändning i kwh Beräknad besparing (värme) med LIVING (luftflöde 1000 l/s) i kwh Ny energianvändning (med värmepump) i kwh Minskad driftkostnad i SEK/år Värdeökning fastighet (4% avkastning) i SEK/år HP HP Om du väljer LIVING sparar du upp till 1750 SEK per lägenhet och år. Eller för alla 40 lägenheter som vi räknar på, SEK varje år. LIVING från Systemair ger dig bättre ventilation, energieffektivitet och reducerade driftkostnader. Eftersom allt sammantaget ökar värdet på din egendom kan LIVING bli en av de bästa investeringar du kan göra för fastigheten. Som grädde på moset är det en miljövänlig, pålitlig lösning.

4 4 Living LIVING HP Med integrerad värmepump Den enklaste installationen - allt i ett Vi gör det enkelt för installatören. En leverantör för både ventilation och värmepump gör att modellen HP ger den enklaste installationen. Den kompakta lösningen med en integrerad högeffektivvärmepump, för högsta effektivitet med bästa energiåtervinning. Består av Fläktfiltermodul + Värmepumpsmodul för värmeöverföring luft/vatten. Hög värmeåtervinning Frånluften avger värmen till förångaren som vid en högretemperatur via kondensorn avger värmen till radiatorkretsen. En konstruktion som ger dig dessa fördelar: Värmeförluster från kompressor och kondensorn återvinns. Stora värmeöverförande ytor i värmeväxlare ger bästa värmeupptagning. Hög kvalité Konstruktionen är pålitlig då förångaren är placerad lågt vilket medför att kondensat inte läcker till nedre sektioner och känslig apparatur. Dessutom är alla nyckelkomponenter placerade i tempererad miljö, vilket ökar driftsäkerhet och hållbarhet. Nyckelkomponenter från ledande leverantörer med bästa kvalitet och prestanda. Energieffektiva fläktar med EC-teknologi för bästa SFP Elektroniska expansionsventiler Smarta funktioner Ett gäng smarta funktioner som gör det lättare att välja, installera och använda. Bland annat: Integrerad luftflödesreglering och forcering Integrerad brandstyrning Sommardrift Hög effektivitet Bästa effektivitet med varvtalsstyrd kompressor anpassar behovet för att ge högsta ESSER (COP säsong) och ökar besparingen. Låga tryckfall Varvtalsreglerad kompressor Hög COP: Upp till 4,5 vid nominella värden och värmebärare +40 C HP UC Ett frånluftsaggregat med värmeåtervinning tillsammans med integrerad värmepump

5 Living 5 LIVING HR För extern värmepump Enkel installation köp allt från samma leverantör Modellen LIVING HR är ett tillförlitligt, enkelt och kompakt frånluftsaggregat med integrerad värmeåtervinning, optimerat för bästa effektivitet i kombination med extern värmepump. Enkel installation Styr och reglering är klappat och klart också för brand allt för att göra installationen enkel. En stor fördel är att Systemairs sortiment inkluderar även externa värmepumpar så som vår WQH/L vilket gör att allt som behövs kommer från en leverantör, en kontakt och ett ansvar. En leverantör ett ansvar Integrerad brandstyrning Effektiv värmeupptagning Bästa energiöverföring med hjälp av värmeväxlare dimensionerade för bästa prestanda med lågt tryckfall och bästa värmeupptagning, för att föras vidare i vätskeform i husets brine till extern värmepump. Stora värmeöverförande ytor Lågt tryckfall Kompakt lösning Begränsat med utrymme - inget problem. Då HR befinner sig separat från värmepumpen och har låg bygghöjd, ger det möjlighet att placera värmepump där bästa utrymmet finns. LIVING HR är lösningen för att återvinna värme på minsta möjliga yta. Inbyggd luftflödesreglering och forcering HP HR UC HR Extern värmepump WQH/L. UC

6 6 Living Styr och regler Enkelt att driftsätta Funktion och drift är optimerad för vattenburet värmesystem (HP) eller för att enkelt ansluta brinekretsen från borrhålet som tar upp värmen från luften och transporterar den till den externa värmepumpen (HR). Styrningen är specialtillverkad för Systemairs LIVING-aggregat. Aggregaten levereras förinställda från fabrik och i snabbmenyerna kan enkelt konfiguration, funktion och temperatur ställas in. Översiktsskärmen gör att det är lätt att läsa av status direkt från displayen, vilket tillsammans med idrifttagningsverktyget gör uppstarten enkel. Säker drift Driften blir säker med funktioner som optimerar och skyddar kompressorn och köldmediekretsen. Med temperaturreglering, spjällstyrning, radiatorkretsens flödesvakt och att avfrostningsfunktionen alltid är aktiv skapas full kontroll över hela systemet. För HR finns sensorer och utsignaler som möjliggör enkel reglering av extern pump och/eller ventil för att eliminera påfrysning av värmeåtervinningsbatteriet ºC Avluft Lek inte med elden Kombinera med marknadens bästa brandgasfläkt Brandstyrningen är integrerad och med en extern brandgasfläkt evakueras brandgaserna. Vår brandgasfläkt DVG-EC är den enda brandgasfläkt på marknaden som har en EC-motor som sparar upp till 60% av eleffekten jämfört med vanliga gamla frånluftsfläktar. Perfekt för sommardriften med andra ord. Läs mer om brandgasfläktar på ATT Spjäll C Ställdon M DAAH ATT2 Förångare Fläktstyrning (CAV) FAPdT Fläkt Exp ventil Synglas Tork- filter Filter Alarm FIPdT Filter ATT1 Spjäll A Ställdon M DAAE WTT1 WFZ Brand/ brandgasfläkt Spjäll B Fläktstyrning (VAV) DUPdT Vattenpump Vatten IN Vatten UT M DAAS Ställdon SFDT Undercentral ºC Frånluft Sommardrift LIVING HP: För att spara tryckfall på sommaren när det inte finns något värmebehov skickar en utegivare signal till styrenheten som stänger av värmepumpen, stänger spjäll och den externa brandgasfläkten går in och jobbar som en vanlig frånluftsfläkt. Flödet kontrolleras av tryck/flödesgivare och brandgasfläkten regleras för att hålla optimalt flöde. LIVING HR arbetar kontinuerligt som ett vanligt frånluftsaggregat även på sommaren för att alltid återföra värme från frånluften till den externa värmepumpen. Funktion för att motionera brandgasfläkten och spjäll är integrerad i regleringen. LIVING HP ºC Avluft LIVING HR ATT2 Spjäll C Kompressor Kondensor LPZ LPT LTT HTT HPT HPZ WTT2 Värmeåtervinningsbatteri Fläkt Filter Alarm FIPdT Filter Brandgasfläkt Spjäll B Spjäll A Fläktstyrning (VAV) DUPdT ATT ºC Frånluft VP Vatten IN Vatten UT Undercentral Vattenpump

7 Living 7 LIVING HP Storlek Antal lgh * Luftflöde l/s Nom. l/s SFP <0.6** DL Ute /inne COP*** 820 nom 820 Värme kw**** LIVING HP Ja LIVING HP Ja LIVING HP Ja * Standardlägenhet med 25l/s ** SFP med rena filter och 150 Pa *** Vid utgående värmebärare +40 C och nom luftflöde **** Vid max luftflöde och utgående värmebärare + 40 C H L H D DL Vikt (kg) HP HP Dimensionsritning HP DL LIVING HR Storlek Antal lägenheter * Luftflöde l/s Nom. l/s SFP <0.6** Ute /inne Värme kw *** LIVING HR Yes 12 LIVING HR Yes 18 LIVING HR Yes 25 * Standardlägenhet med 25 l/s **SFP med rena filter och 150 Pa ***ΔT brine 5K 30% E.G och max flöde LS L H D DL Vikt (kg) HR HR HR Dimensionsritning L LS LS 150 H D 150 H L D L D

8 Systemair AB April 2015 E82701

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. IVT luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer