Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult"

Transkript

1 Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Certifikatsnummer: 5518

2 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad gäller energi i byggnader! Här följer några begreppsförklaringar och hur man bör tänka kring energieffektiviserande åtgärder När man strävar efter att sänka sin energiförbrukning är faktiskt inte 1 +1 alltid = 2 Med varje åtgärd man utför för att sänka sin energipåverkan minskar besparingen för nästföljande åtgärd. Eftersom priserna på energi historiskt sett ökar varje år, blir därför första prioritet att sänka behovet av energi till byggnaden. Detta åstadkommer man med hjälp av att tilläggsisolera och täta sitt klimatskal. Steg nummer två blir normalt att undersöka hur man kan återvinna luften från ventilationssystemet, ungefär 30 % av energianvändningen till uppvärmning ventilerar vi bort! Steg nummer tre rör byggnadens uppvärmningssystem, det kan till exempel vara byte från oljepanna till värmepump eller komplettering med luft/luft värmepump. Har man redan i steg ett och två sänkt behovet av energi man måste använda för att hålla ett behagligt inomhusklimat kan man här installera ett system med mindre effekt till en lägre kostnad! Inte minst är det dessutom de boende i huset som själv kan påverka sin energianvändning med att hålla nere inomhustemperaturerna och försöka hushålla på vattenanvändningen. Detta är åtgärder som kan ge stor effekt och som samtidigt inte kostar särskilt mycket. Lars Hagström Ekedalens Energikonsult Mobiltelefon: Cert. Energiexpert Villagatan 7 energikonsult.se Certifikatsnummer: Tidaholm energikonsult.se

3 Begreppsförklaringar Nuvarande energibehov är graddagskorrigerat Graddagskorrigering görs med en korrigeringsfaktor som anger hur mycket kallare eller varmare den senaste månaden eller det senaste året varit jämfört med ett normalår. Det jämnar ut risken för avvikelser till följd av onormal väderlek. Graddagar är de antal dagar under ett kalenderår som energi behöver tillföras en fastighet för att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat och baseras på klimatdata för varje ort. Jämförelse mellan inköpt energi och energibehov Energibehovet beräknar man utifrån bl.a. fastighetens konstruktionstyp, årsmodell och U värden medan inköpt energi är den faktiska förbrukade mängden energi. Det förstnämnda är alltså ett kalkylerat (bör)värde och det andra ett uppmätt (är)värde. Normalt energibehov Normalt energibehov beräknas utifrån en fastighets konstruktionstyp, byggnadsår, area, ventilationssystem och U värden och tar dessutom hänsyn till antalet graddagar för ett normalår. Jämförelse mellan nuvarande och normalt energibehov Nuvarande energibehov baseras på uppgifter om inköpt energi och man jämför den med normalt energibehov för denna typ av fastighet (se ovan) för att bedöma i vilken utsträckning det finns en avvikelse. En sådan avvikelse indikerar behov av att förbättra fastighetens energistatus eller kan vara en följd av att man åtgärdat fastigheten och på så sätt minskat dess energiförbrukning. Energi till varmvatten För att se hur mycket energi som går åt till varmvatten, gör man en procentuell beräkning baserad på uppgift om kallvattenförbrukning, eller i de fall sådana uppgifter saknas beräknas kall och varmvattenförbrukning utifrån schablonvärden som anger genomsnittlig vattenanvändning per person och lägenhet i flerbostadshus eller per kvadratmeter golvyta i lokaler. Fastighetsel Fastighetsel är den el som går åt till att driva installationer så som fläktar, pumpar, hissar och fasad eller trapphusbelysning. Den beräknas antingen utifrån förbrukningsdata eller så används schablonuppgifter om förbrukning per golvarea i olika typer av lokaler. Verksamhetsel Förbrukningen av verksamhetsel är avhängig vilken typ av verksamhet som bedrivs i en lokal och utgörs av bl.a. inomhusbelysning, datorer, kyl och frysdiskar, tvätt och hushållsmaskiner samt motorvärmare. För att beräkna verksamhetsel hämtar man antingen in förbrukningsdata eller gör en beräkning utifrån schablonvärden för olika typer av lokaler. Hushållsel Hushållsel används endast i bostäder, inte i lokaler. Exempel på vad som förbrukar hushållsel är kyl och frys, diskmaskin, belysning, tvättmaskin, TV och datorer. För att beräkna hushållsel hämtar man antingen in förbrukningsdata eller gör en beräkning utifrån schablonvärden för genomsnittlig förbrukning per lägenhet. Lars Hagström Ekedalens Energikonsult Mobiltelefon: Cert. Energiexpert Villagatan 7 energikonsult.se Certifikatsnummer: Tidaholm energikonsult.se

4 Kalkylerna grundas på följande uppgifter om ditt hus. Fastighetsuppgifter Dimbo 31:1 Namn Adress Postadress Kommun Energiexpert Antal personer i hushållet 1 Husuppgifter Anders Karlsson Älvängen Dimbo Tidaholm Tidaholm Lars Hagström Byggnadsår 1934 Hustyp Friliggande hus/kedjehus Antal våningar 1 1/2-plan Källare Utan källare Yttervägg Blandat material eller träkonstruktion Ventilation Självdragsventilation Bostadsyta 178 m² Källare/biutrymmen uppvärmt till samma 9 m² temperatur som bostadsyta Fönsterarea 18 m2 Husform Kvadratiskt/Rektangulärt Husets längd 14,1 m Husets bredd 6,1 m Genomförda åtgärder Fönsterisolering 2006 installation 2-glas isolerfönster Nuvarande uppvärmning Direktverkande el Installationsår Årlig energiförbrukning El värme,varmvatten inkl hushållsel kwh Kompletterande uppvärmning Luft-luftvärmepump El till luft-luft värmepump kwh/år Kallvattenförbrukningen Mätarsäkring Valda effektiviseringsåtgärder Temperatursänkning av bostadsyta Tilläggsisolering av vindbjälklag Tillse att erforderlig ventilation erhålls vid takfoten. 146 m3 20A 1 C Isolerings tjocklek 40 cm Area tilläggsisolering vindsbjälklag 60 kvm

5 Inköpt energi till huset Inköpt energi före och efter åtgärder Före åtgärder Värme Tappvarmvatten Produktionsförluster Summa Hushållsel Tillskott kompl. uppvärmning Totalt inköp av energi Inköpt energi Kompl. uppvärmning Fastighetsel Värme Tappvarmvatten Produktionsförluster Hushållsel Verksamhetsel kwh Före åtgärder

6 Energibehov i huset Uppskattat energibehov för ett normalår Före åtgärder Transmissionsförluster kwh % kwh % Ytterväggar , ,9 Tak , ,8 Golv , ,2 Fönster , ,1 Summa transmissionsförluster , ,0 Ventilationsförluster Värmetillskott Summa värmebehov Tappvarmvatten Summa värme- och tappvarmvattenbehov Energibehov i huset Fönster Ytterväggar Tak Golv Summa transmissionsförluster Ventilationsförluster Värmetillskott Summa värmebehov Tappvarmvatten Summa värme och tappvarmvattenbehov kwh Före åtgärder

7 Energistatus före och efter åtgärder Nuvarande energibehov Uppvärmning Varmvatten Hushållsel Fastighetsel Verksamhetsel Nuvarande energibehov Normalt energibehov kwh kwh kwh 0 kwh 0 kwh kwh kwh Fördelning energibehov Varmvatten 12% Hushållsel 21% Fastighetsel 0% Verksamhetsel 0% Värme Varmvatten Hushållsel Fastighetsel Verksamhetsel Värme 69% Nuvarande energibehov är kwh lägre än normalt energibehov. Energibehov Nuvarande Normalt kwh/år

8 Energiförbrukningen minskar med 25,0 % om valda effektiviseringsåtgärder genomförs. Energiförbrukning Nuläge kwh/år Kostnaderna minskar med 25,0 % om valda effektiviseringsåtgärder genomförs. Kostnader Nuläge kr/år Koldioxidutsläppen minskar med 25,0 % om valda effektiviseringsåtgärder genomförs. Koldioxidutsläpp Nuläge Miljöutrymme kg/år

9 Energieffektiviseringsåtgärder Genomsnittligt energipris vid beräkning av kostnadsbesparing för värmebesparande åtgärder är 0,90 kr/kwh. Genomsnittligt elpris vid beräkning av kostnadsbesparing för elbesparande åtgärder är 0,90 kr/kwh. Energibesparingarna som redovisas bygger på att varje åtgärd utförs var för sig, genomförs flera utav åtgärderna minskar därmed besparingen per åtgärd. Energieffektiviseringsåtgärder Energibesparing kwh/år Kostnadsbesparing 1:a året, kr Åtgärdskostnad, kr Återbetalningstid, år Teknisk livslängd, år Minskat koldioxidutsläpp, kg/år Temperatursänkning bostadsyta 1 grad Tilläggsisolering av vindsbjälklag 40 cm Totalt ,2 380

10 Allmänna åtgärdsförslag för att minska energiförbrukning Installation av vattenbesparing Snålspolande munstycken och engreppsblandare sänker varmvattenförbrukning utan att minska komforten. Vatten kräver mycket energi för uppvärmning och endast en mycket liten del kommer byggnaden tillgodo för uppvärmning. Att minska varmvattenbehovet ger därmed mycket snabb återbetalning. Justering av inomhustemperaturen Om temperaturen i lägenheterna är för hög ventileras värmen ut för att inomhustemperatur skall vara behaglig. En sänkning med 2 grader ger nästan en 10% besparing. Se även injustering av värmesystem och installation av termostater. Nya tätlister i dörrar och fönster Gamla tätlister i dörrar och fönster blir med tiden ganska torra och tappar en stor del av sin isolerande förmåga. Sätt in tätlister av silikon eller EPDM-gummi. Kontrollera även om fönsterpartierna har bristande drevning vilket medför icke önskvärd luftinfiltration. Att dreva om fönstren skapar behagligare miljö och sänker energikostnaderna. Injustering av värmesystem och installation av termostater Installation av ett nytt centralt reglersystem som styr framledningstemperaturen, samt installation eller byte av termostater och injustering av vattenflöderna i radiatorsystemet ger oftast stora besparingar och jämnare värmeflöde i rummen då framledningstemperaturen kan sänkas. Installation av värmeåtervinning för ventilation. Stor del av energiförbrukning går åt till att värma ventilationsluften. Ett värmeåtervinningssystem minskar energibehovet kraftigt, men kostnaden är relativt hög, varför noggranna studier bör genomföras innan man tar beslut om detta, ytterligare positiva effekter av en sådan installation är att man i de flesta fall får en bättre ventilation. Belysning Att installera närvaroautomatik för belysning i allmänna utrymmen samt att styra ytterbelysningen efter mörkret ger ofta bra besparingar. Vid lampbyten skall lampor och lysrörsarmaturer som går sönder och bytas till lågenergilampor. Gärna LED lampor som har en 10 dels effekt men ger samma ljus.

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2010 Medlem i branschorganisation Swetic BRF Tussmötet 1 ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENERGIDEKLARATION Besiktningsman Dominique Grubestedt 2010-05-04 Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Datum 2015-04-10 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-10 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Ersmark 6:89 Kalkylerna

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Domar 1

ENERGIDEKLARATION Brf Domar 1 ENERGIDEKLARATION Brf Domar 1 Total uppvärmd yta exkl garage benäms A temp area 2 753 m 2 Byggnadernas totala beräknade energibehov är Fördelat på uppvärmning, varmvatten, fastighetsel, Byggnadens totalt

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Datum 2014-10-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2014-10-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Banvakten 23 Kalkylerna

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5 Byggnadens adress: 2014-09-16 Utetemperatur: ILLERVÄGEN 9 98137 KIRUNA 6 C Expert: Joel Dahl

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 04/06-12 Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Skandiag 3, Knislinge Sebastian Oliwers 1 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63 Byggnadens adress: 2014-08-21 Utetemperatur: VINKELGATAN 1 57082 MÅLILLA 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer