30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende"

Transkript

1 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

2 Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa en mer behaglig, produktiv och hälsosam miljö, oberoende av klimatförhållanden. Därför konstruerar och utvecklar vi kompletta integrerade styrsystem och utrustning för olika applikationer. Från vätskekylare och värmepumpar till luftbehandlingsaggregat, tilluftdon och övervakningslösningar från vårt breda sortiment kan du skapa ett skräddarsytt system som uppfyller dina specifika krav. För en komplett översikt över Carriers produkter och tjänster, besök eller kontakta din lokala återförsäljare. Fläktkonvektor i undertak Luftbehandlingsaggregat Fläktkonvektor i undertak Aquasnap luftkyld vätskekylare System Manager Kassett Aquasnap vätskekylare och värmepump är avsedd för installation och drift utomhus och är det idealiska valet för större kontor, hotell och köpcentra. Din sinnesro vårt viktigaste mål Att bli våra kunders första val för luftkonditionerings-, värme- och kyllösningar över hela världen kräver mer än design- och tillverkningsexpertis. Carrier har utgjort spjutspetsen i tillverkningen av klimatstyrningssystem i mer än 100 år. Tack vare vår stora erfarenhet och expertis kan vi underhålla hela din anläggning för värme, ventilation, luftkonditionering, och kyla och garantera högsta kvalitetsstandard. Carriers eftermarknadsporfölj, uppbackad av en världsomspännande organisation för efterförsäljning, är konstruerad för att ge maximalt värde genom att garantera optimal tillgänglighet och pålitlighet för din utrustning för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla. Carriers produkter tillverkas i över 80 fabriker över hela världen. Kvalificerad Carrier-support finns tillgänglig i över 140 länder.

3 Energieffektiv klimatstyrning Vi vet att våra kunder, när de väljer värme- och luftkonditioneringssystem för byggnadsprojekt, behöver en lösning som är pålitlig och reducerar energianvändningen. Vi har utvecklat Aquasnap värmepumpar och vätskekylare för att göra just detta, och mer. Den luftkylda vätskekylaren och värmepumpen är framtagen med hjälp av Carriers expertis inom konstruktion och design, och passar utmärkt för den som värderar pålitlighet och kostnadseffektivitet. Dessutom installeras den här kompakta enheten lätt och snabbt i de flesta byggnader, vilken gör den till ett idealiskt val för ROT-applikation eller för nya byggnader. Philippe Rigal, teknisk projektledare för Aquasnap -serien, Carrier Frankrike. Aquasnap -serien, värme- och kyllösningar du kan lita på. Minska din energikonsumtion Hur aggregat är konstruerade påverkar i hög grad deras energieffektivitet. Detta är ett faktum. Med utgångspunkt från vår långa erfarenhet har vi arrangerat de interna komponenterna i den luftkylda Aquasnap -serien för att maximera dess effektivitet och hjälpa dig att spara pengar långsiktigt. Carrier ger dig möjligheten att välja en varvtalsstyrd pump för att anpassa flödet efter byggnadens efterfrågan. Aggregatet mäter vattentemperaturen och trycket, vilket gör det möjligt för dig att övervaka och kontinuerligt optimera energikonsumtionen. Slutresultatet av att använda variabelt vattenflöde? Ytterligare energibesparingar. Aquasnap -serien finns tillgänglig i flera olika effekter för att möta dina behov. Prestanda du kan lita på Pålitlighet var högt prioriterat vid konstruktionen av Aquasnap -serien, vilken framgångsrikt genomgick ett hårt vibrationstest som påminner om de mest extrema transportförhållanden. Vätskekylarens köldmediekrets är konstruerad för att vara så tät som möjligt vilket minimerar risken för läckage. Nästan alla köldmedierör har lödade anslutningar, vilka är betydligt säkrare än mekaniska anslutningar. Den elektroniska expansionsventilen tillförsäkrar dessutom att enheten alltid arbetar med ett idealiskt köldmedieflöde och levererar optimal prestanda, även vid extrema förhållanden. För att göra så att kompressorn är i drift inom det idealiska driftsintervallet, kontrollerar och analyserar Pro-Dialog+ styrsystemet kontinuerligt alla kompressorns driftsparametrar, såsom tryck, temperatur och antal starter.

4 Toppmodern integrerad konstruktion De luftkylda Aquasnap vätskekylarna levereras helt monterade, testade och fyllda för att underlätta installationen. Med den integrerade pumpmodulen behöver du inte planera för ytterligare utrymme för att installera pump, ventiler och andra tillbehör. Bara fäst enheten med bultar, anslut den och sedan är enheten redo att starta. Underhållet är lika lätt, vilket besparar dig både tid och energi Med hjärta för miljön Carrier gör stora ansträngningar för att reducera de negativa effekter som är associerade med tillverkning och drift av klimatstyrningssystem. Aquasnap enheter använder köldmediet Puron R-410A som inte förtunnar ozonlagret och är skonsammare för miljön än de gamla köldmedierna. Dessutom kräver de nya Aquasnap luftkylda vätskekylarna och värmepumparna mindre köldmediefyllning än föregångarna. Enheterna är Eurovent-certifierade, konsumerar mindre energi och genererar mindre CO 2 utsläpp än den föregående generationen, och utvecklades för att bidra till att uppnå målen i European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Den Carrierfabrik där enheterna tillverkas är ISO certifierad och använder uteslutande grön elektricitet.

5 1 Lågt fläktljud 2 2 Pro-Dialog+ digitalt styrsystem 3 Elektronisk expansionsventil 4 Högeffektiva scroll-kompressorer 5 Förångare 6 Kondensorbatteri 7 Pumpmodul med varvtalsstyrd pump (tillbehör) Minskade energikostnader Med en EER* på upp till 2.9 och en ESEER** på upp till 4.2, är Aquasnap vätskekylaren en av de mest effektiva på marknaden. I dess värmepumpsversion erbjuder Aquasnap-enheten en konkurrenskraftig lösning jämfört med traditionella värmesystem. Den elektroniska expansionsventilen optimerar vätskekylarens prestanda, vilket möjliggör effektiv reglering av enheten och varaktiga energibesparingar. Variabelt vattenflöde (tillbehör): Carriers pumpar med variabel hastighet speglar efterfrågan på vatten, vilket leder till minskat energislöseri och reducerade energikostnader. Optimal tillgänglighet Ett autoadaptivt styrsystem garanterar intelligent reglering av kompressorernas startsekvens för att förlänga deras livstid. Borttagning av frontpanelerna ger direkt tillgång till alla komponenterna och gör underhållet lättare. Innan leverans genomgår den kompletta enheten utförliga tester i fabriken. Maximal flexibilitet Den luftkylda Aquasnap vätskekylaren ger pålitlig prestanda inom ett brett driftsintervall, oavsett årstid eller klimat och även vid extrema förhållanden (-20 C upp till +48 C). Batteriet avfrostas bara när det är absolut nödvändigt. Den här enheten är lämplig för alla kyl- och värmeapplikationer. Tack vare dess låga profil den är mindre än 1.33 m hög och lilla utrymmeskrav, kan den luftkylda Aquasnap vätskekylaren installeras praktiskt taget överallt. Pumpmodulen med en eller två pumpar och expansionstank är helt integrerad. Detta gör att installationen kan fullbordas snabbare och reflekterar Aquasnap vätskekylarens flexibilitet. Det sofistikerade Pro-Dialog+ digitala styrsystemet låter dig göra precisionsjusteringar för att maximera energibesparingarna och erhålla idealisk komfort dygnet runt. För att förenkla visning och reglering av enhetens driftsparametrar har den konstruerats om med hjälp av experter på ergonomi. Dessutom lagrar systemet alla driftsdata, vilket gör diagnostiken snabb och effektiv. Perfekt integration Med dess högeffektiva scroll-kompressor och tysta axial-fläkt, avger den här enheten minimalt med ljud. För att reducera ljudnivåerna ännu mer kan vi erbjuda dig ett tillbehör för ljudreduktion. Den luftkylda Aquasnap vätskekylaren kan lätt integreras i ditt existerande byggnadsövervakningssystem (BMS). Styrtillbehören är kompatibla med de vanligaste kommunikationsprotokollen, såsom JBUS, BACnet och LON. Tillbehör ökar inte enhetens dimensioner. Variabelt vattenfllöde * Köldfaktor (EER) ** Europeisk köldfaktor

6 Tekniska data 30RB/RQ Aquasnap luftkyld vätskekylare 30RBS: endast kyla, standard Aquasnap luft/vatten värmepump 30RQS: reversibel, standard 30RBS Standarstorlek: Nominell kyleffekt* kw Köldfaktor (EER) 30RBS kw/kw EUROVENT-klass, kyla 30RBS C B C C C C C C C C C C Europeisk årsgenomsnittlig köldfaktor (ESEER) RQS Standarstorlek: Nominell kyleffekt 30RQS* kw Köldfaktor (EER) 30RQS kw/kw EUROVENT-klass, kyla 30RQS C B C C C C D C C C C C D Europeisk årsgenomsnittlig köldfaktor (ESEER) 30RQS Värmeeffekt 30RQS* kw Värmefaktor (COP) 30RQS* kw/kw EUROVENT-klass, värme 30RQS B B B B B B C B B B B B C Längd mm Bredd mm Höjd mm Driftsvikt (med pumpmodul) kg Ljudeffektnivå Lw db(a) * Vid Eurovent standardvillkor Kylläge: ingående/utgående köldbärartemperatur = 12/7 C, utomhustemperatur = 35 C Värmeläge: ingående/utgående kylmedeltemperaturer = 40/45 C, utomhustemperatur = 7/6 C (våt temp./torr temp.) Preliminära data Fabriks- och fältinstallerade tillbehör Fabriksinstallerade tillbehör 30RBS 30RQS Pumpmodul med singel eller dubbelpumpar, lågtryck X X Pumpmodul med singel eller dubbelpumpar, högtryck X X Pumpmodul med singel eller dubbel inverterdrivna pumpar X X Mjukstart på kompressor (40 till 80 kw) X X Drift vid låg utomhustemperatur (-20 C) X Partiell värmeåtervinning a.s. a.s. Kanalanslutna fläktar a.s. a.s. a.s.: tillgänglig snart CARRIER deltar i Eurovents certifieringsprogram för vätskekylarenheter; certifierade data för de certifierade modellerna finns listade i Eurovent-registret, vilket finns tillgängligt på: Ordernummer: /2009 Tillverkaren reserverar rätten att upphöra med, eller ändra, specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande och utan att åta sig förpliktelser. Carrier Corporation ingår i United Technologies Corporation (NYSE:UTX.)

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw Luftkyld vätskekylare 30XA 252-702 Nominell kyleffekt 270-700 kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet.

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst DAIKIN Daikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat

Läs mer

Kommersiella applikationer 3 Kommersiella system 33 Styrenheter Fältinstallerade tillbehör. Leveransvillkor KYLA-04 och NL01

Kommersiella applikationer 3 Kommersiella system 33 Styrenheter Fältinstallerade tillbehör. Leveransvillkor KYLA-04 och NL01 Katalog 2010-2011 Index Kommersiella applikationer 3 Kommersiella system 33 Styrenheter Fältinstallerade tillbehör 62 67 Leveransvillkor KYLA-04 och NL01 71 Effekterna i den här katalogen är beräknade

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Navita Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

www.energipojkarna.se 031 760 06 40 AQUAREA värmepumpar!

www.energipojkarna.se 031 760 06 40 AQUAREA värmepumpar! www.energipojkarna.se 76 6 QURE Panasonics effektiva Luft/Vatten värmepumpar! QURE LUFTVTTENVÄRMEPUMP / 5 standa Hög pre sning lö Pålitlig senheter tomhu T ysta u stallation Enkel in quarea har bäst säsongsverkningsgrad

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME "LUFT-TILL-VATTEN"-VÄRMEPUMPAR. Renovering värme varmvatten för hushållet

HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME LUFT-TILL-VATTEN-VÄRMEPUMPAR. Renovering värme varmvatten för hushållet HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME "LUFT-TILL-VATTEN"-VÄRMEPUMPAR Renovering värme varmvatten för hushållet DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMPAR LÖSNINGEN MED TANKE PÅ FRAMTIDEN Håller du på och rustar upp ditt värmesystem

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda Oilon ChillHeat Kyler och värmer med optimal prestanda Förmånlig och miljövänlig energi med värmepump Spillvärme innehåller värdefull energi I samhällen, i industrin och vid produktion av värme och el

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD GA 55 + -90 GA 75-90 VSD 55-90 kw/75-125 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer WorkPlace Air System Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få

Läs mer

Värme och kyla. Värmepump / Luftkonditionering FTXS-K/CTXS-K FTXS-J FTXS-F. Väggmodell. » Energiklass: Upp till klass A.

Värme och kyla. Värmepump / Luftkonditionering FTXS-K/CTXS-K FTXS-J FTXS-F. Väggmodell. » Energiklass: Upp till klass A. Värmepump / Luftkonditionering Värme och kyla Väggmodell» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Inverterteknik» Optimal design för smidig placering» Åh, så tyst: Garanterar en god nattsömn» Rätt

Läs mer

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort.

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort. Högeffektiv luft/vattenvärmepump med R410, enhetsaggregat med reversibel design, DC Inverterkompressor, cirkulationspump med variabel hastighet och varvtalsstyrda axiella fläktar. Luftkonditionera din

Läs mer