61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw"

Transkript

1 Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor Enhet med pumpmodul Standardenhet Heating System Manager (fältinstallerade tillbehör) 6WG/30WG/30WGA Nominell kyleffekt Nominell värmeeffekt WG/30WGA och 6WG vätskekylare och värmepumpar är konstruerade för kommersiella applikationer (kontor, små hotell, fritidslokaler), bostadsapplikationer och industriella applikationer. Alla enheter erbjuder en unik kombination av hög prestanda och funktionalitet i ett exceptionellt kompakt hölje. 6WG är konstruerade för värmeapplikationer med hög temperatur, med varmvattenproduktion möjlig upp till 65 C och en COP på över 5. 30WG-enheterna, vilka även finns tillgängliga i en version utan kondensor (30WGA), konstruerades för luftkonditioneringsapplikationer med högt ESEER-värde. Då de kan producera kallvatten ner till -2 C är de också lämpliga för processapplikationer. Egenskaper Reducerat utrymmesbehov Scrollkompressor och köldmedium R-0A Pump med variabelt flöde Tillbehör för låg ljudnivå (-3 db(a)) Stapling av två enheter för ökad effekt Kompatibla kommunikationsprotokoll: JBus, BacNet, MS/ TP, LON Vattenanslutning på ovansidan eller på baksidan (endast för 30WG/6WG). Ett stort antal tillbehör finns tillgängligt för båda versionerna: pumpmoduler med fast eller variabelt flöde, förstärkt ljudisolering, montage av 2 enheter på höjd lågtemperaturapplikationer ned till -2 C (endast för 30WG).

2 Innehållsförteckning Egenskaper...-6 Tillbehör... 7 Fältinstallerade tillbehör... 7 Pumpmodul (tillbehör 6F, 270F)... 8 Heating System Manager (fältinstallerade tillbehör) - 6WG...9- Tekniska data 6WG-enheter... 2 Tekniska data 30WG-enheter... 3 Tekniska data 30WGA-enheter... Elektriska data... 5 Dellastprestanda... 6 Ljudspektrum... 6 Driftgränser, 6WG... 7 Driftsintervall, 6WG... 7 Driftgränser, 30WG... 7 Driftsintervall, 30WG... 7 Driftgränser, 30WGA... 8 Driftsintervall, 30WGA... 8 Vattenkretsvolym... 8 Vätskeflöden... 9 Plattvärmeväxlarens tryckfall Tillgängligt statiskt systemtryck (högtryckspumpar med variabel hastighet, enheter med pumpmodul)...2 Tillgängligt statiskt systemtryck (lågtryckspumpar med fast hastighet, enheter med pumpmodul)...22 Dimensioner/utrymmeskrav Värmeeffekter i enlighet med EN5-3: 20, 6WG standardenheter Värmeeffekter, bruttoprestanda, 6WG standardenheter Kyleffekter i enlighet med EN5-3: 20, 6WG standardenheter Kyleffekter, bruttoprestanda, 6WG standardenheter Värmeeffekter i enlighet med EN5-3: 20, 6WG med tillbehör 272 (glykollösning, förångarsidan) Värmeeffekter, bruttoprestanda, 6WG med tillbehör 272 (glykollösning, förångarsidan)...0- Kyleffekter i enlighet med EN5-3: 20, 30WG standardenheter... 2 Kyleffekter, bruttoprestanda, 30WG standardenheter... 3 Värmeeffekter i enlighet med EN5-3: 20, 30WG standardenheter... Värmeeffekter, bruttoprestanda, 30WG standardenheter... 5 Kyleffekter, bruttoprestanda, 30WGA... 6 System med variabelt vattenflöde (VWF)... 7 Teknisk beskrivning, 6WG/30WG/30WGA

3 Tillgängliga versioner 6WG optimerad för värmedrift Utgående värmebärare upp till +65 C Utgående köldbärare ner till -5 C Styrning av 3-vägs växelventil för tappvarmvatten och rumsvärme. Systemlösning Heating System Manager maximerar effektiviteten för system där 6WG-enheter kombineras med en extra värmekälla för att leverera värme till utrymmen med flera zoner och för produktion av tappvarmvatten. 30WG optimerad för luftkonditionering och processkyla Utgående köldbärare ner till -2 C Hög utgående värmebärare upp till +60 C Kondensortrycksreglering finns tillgängligt 30WGA optimerad för luftkonditionering Kontinuerlig drift upp till 62 C mättad kondenseringstemperatur Kompatibla externa luftkylda kondensorer finns tillgängliga Optimerad extern kondensorfläktstyrning Det rätta aggregatet för alla applikationer 6WG-enheternas höga temperatur gör dem kompatibla med de flesta värmekällor, både i nya och renoverade byggnader, och möjliggör tappvarmvattenproduktion i ansenliga mängder (med ett dedikerat börvärde för temperatur). Tillbehör 53 Styrenhet för tappvarmvatten och uppvärmning möjliggör styrning av både tappvarm-vatten och rumsvärme: Tappvarmvattenproduktion: en inbyggd 3-vägs växelventil styrs för produktion av tappvarmvatten eller för uppvärmning. Styrning av rumsvärme: börvärdet är justerbart, baserat på ett dagligt schema eller utomhustemperaturen (funktion för utetemperaturkompensering). Styrning av tilläggsvärme: om ett larm upptäcks vid 6WG eller om det finns otillräcklig värmeeffekt, startar en digital signal en extra elvärmare ( till steg) eller panna. Styrning av pump: möjliggör styrning av den inbyggda pumpen samt pumpen i den sekundära kretsen (till t. ex. radiatorerna). I 30WG-enheter garanterar tryckstyrningen säker drift och maximerad prestanda vid låga vattentemperaturer på kylmedelsidan. 30WGA-enheten utan kondensor är idealisk för renoveringsprojekt där en extern kondensor finns på installationsplatsen, och för alla projekt utan geotermisk/naturlig värmesänka. I 6WG-enheter möjliggör Heating System Manager (HSM) styrning av olika system med flera värmekällor och olika system: elvärme, panna eller fjärrvärme (se sidorna 9 till ). Vattenanslutningar på enhetens baksida Invändig vy av 6WG-enhet med pumpmodul Vattenanslutningar på enhetens ovansida Anpassningsbarhet och enkel installation 30WG- och 6WG-enheter kan som tillbehör tillhandahållas med olika pumpmoduler, både på förångar-/och kondensorsidan, med olika nivåer av tillgängligt tryck och pumpar med variabel eller fast hastighet (se sida 7). Om tillbehör 53 väljs styrs tappvarmvattenproduktionen via en 3-vägs växelventil (ingår ej). 6WG och 30WG-enheter erbjuder möjlighet till växling av kyldrift/värmedrift på vattensidan. Extern styrning av kondensorfläkt möjlig för 30WGAenheter. 3

4 Ett kompakt produktsortiment med hög prestanda Litet utrymmesbehov, idealisk vid renovering av byggnader, möjliggör intransport till små maskinrum. 6WG: En COP på över 5 tillfredsställer även de strängaste standarder, med en utgående vattentemperatur på upp till 65 C utan spetsvärme. 30WG: ESEER på över 5.5 för enheter med två kompressorer ett av de högsta i sin kategori. 30WGA är baserad på 30WG-konstruktionen för att garantera effektiv drift för applikationer med externa luftkylda kondensorer. Pumpar med variabelt flöde reducerar systemets energikonsumtion. Hela sortimentet erbjuder låga ljudnivåer, vilket möjliggör installation i alla typer av byggnader. Tillbehöret låg ljudnivå garanterar ökad akustisk komfort (-3 db(a)). 6WG/30WG/30WGA-enheter är utrustade med den senaste generationen R-0A scrollkompressor, vilken är optimerad för driftsvillkoren för vattenkylda enheter. Möjlighet att stapla två enheter för att minska utrymmesbehov Åtkomst till komponenter Se foton nedan. Enkel åtkomst till kompressorer Enkel åtkomst till elkomponenter

5 Pro-Dialog+ operatörspanel \\MAINMENU\STATUS CAPB_T 0 % DEM_LIM 00 % SP.2 C CTRL_PNT C EMSTOP dsable Circuit B Total Capacity START/STOP PRO-DIALOG+ Pro-Dialog+ styrenhet Pro-Dialog+ är en numerisk styrenhet som kombinerar intelligens med enkelt handhavande. Beroende på vilka tillbehör som valts, hanterar enheten driften av kompressorer, värmebärar-/köldbärarpump och fläktar (kylmedelkylare) ENTER Fjärrkontrollpanel (tillbehör) Pro-Dialog+ möjliggör styrning och övervakning av enheten på distans, ca. 300 meter, med hjälp av en trådansluten operatörspanel: Start/stopp Val av driftsläge: kyldrift eller värmedrift Effektbegränsning Dubbla börvärden Säkerhetskrets larm Styrenheten rapporterar eventuella problem. CCN-klockkortsanslutningen erbjuder andra styrmöjligheter: Två oberoende tidsscheman för att styra: Enhetens start/stopp; Drift vid ett andra börvärde (t.ex.: obemannat läge), Parallell drift av två enheter (master/slav-funktion) via skärmad 3-ledare, och extern styrning via kommunikationsbuss (RS 85 serieport). Optimerad energihantering En patenterad autoadaptiv algoritm, optimerar kondenseringstrycket vid dellast så att det garanteras ett avvägt flöde av köldmedium i vätskefas till förångaren. Algoritmen kan även styra driften av frekvensstyrd kylmedelpump i kombination med kylmedelkylarens fläktar för att reglera kondenseringstrycket (tillbehör). Pro-Dialog+ justerar automatiskt börvärdet för köld-/ värmebärare baserat på returvattentemperaturen. Styrningen kan också agera med utgångspunkt från ett andra börvärde (exempel: sommar-/vinterdrift). Total säkerhet En patenterad, autodaptiv algoritm styr kompressordriften och anpassar denna till systemets karakteristik (tröghet i köldbärarkretsen). Att kompressorn startar och stannar med alltför täta mellanrum förhindras. Pro-Dialog+ analyserar kontinuerligt kompressorns suggas- och hetgastryck, samt temperaturer. Om en onormal situation upptäcks, reagerar styrenheten t.ex. genom att reducera effekten. Detta resulterar i att kompressorerna alltid är i drift inom deras idealiska temperaturintervaller och många driftstopp p.g.a. obalans i omgivande system förebyggs. Lättanvänd Pro-Dialog+ operatörspanelen inkluderar fem nycklar som tillåter navigation via intuitiva trädstruktursmenyer. Åtkomst till informationen är mycket snabb. För att öka läsmöjligheten, även vid starkt ljus, är LCDoperatörspanelen bakgrundsbelyst, där ljusstyrkan kan regleras via en potentiometer för optimerad synlighet under alla ljusförhållanden. Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska (för andra språk var god kontakta Carriers serviceavdelning). Pro-Dialog+ navigationen använder intuitiva trädstrukturmenyer liknande de i webbläsare. Menyerna är användarvänliga och möjliggör snabb åtkomst till de huvudsakliga driftsparametrarna: t.ex. antal kompressorer som är i drift, suggas/hetgastryck, kompressorns driftstimmar, börvärde, temperaturer. 5

6 30WG/30WGA-enheterna är kompatibla med Carrier 09-serien kylmedelkylare/ kondensorer Carrier 09-serien kylmedelkylare och kondensorer är kompatibla med 30WG och 30WGA-enheterna. Ett dedikerat styrkort för installation i kylmedelkylaren/externt styrskåp för kondensor finns tillgängligt som tillbehör (tillbehör 5). Det styr fläktarna via digitala eller analoga utgångar, beroende på vilken fläktmotor som används. Styrkortsalgoritmer optimerar energikonsumtionen baserat på: utomhustemperaturen och kylmedeltemperaturen avläst för kylmedelkylare utomhustemperaturen och den mättade kondenseringstemperaturen för kondensorer En enkel kommunikationsbuss krävs för att ansluta styrkorten till enhetens styrenhet. Alla styrkomponenter installeras och testas i fabriken, vilket förenklar installationen och uppstarten av enheten och dess kylmedelkylare/externa kondensor. 30WG systemkoncept Vattenkrets köldbärare Vattenkrets kylmedel Fläktar med variabel hastighet** (0-0 V) eller Fläktsteg ( till 8) 3-vägsventil 30WG Ej kompatibel med pumpstyrning med variabel hastighet Utgående kylmedeltemperatur för kylmedelkylare Styrkort tillbehör 5* OAT 30WG Pump med variabel eller fast hastighet CCN LEN-buss Väderkompensationskurva Förskjutningsvärde Utomhustemperatur (OAT) Värmeväxlare, delta T % Byggnadslast Förklaring CCN Carrier Comfort Network LEN Lokal utrustningsnätverk OAT Temperatur, utomhusluft * Tillbehör 5: vid efterfrågan levereras styrkortet med enheten för installation i kylmedelkylaren ** För korrekt drift av enheten under 0 C krävs fläktar med variabel hastighet 30WGA systemkoncept Vattenkretsköldbärare Fläktar med variabel hastighet** (0-0 V) eller Fläktsteg ( till 8) 30WGA Köldmedium till/från 30WGA Styrkort tillbehör 5* OAT 30WGA Pump med variabel eller fast hastighet CCN LEN-buss Förskjutningsvärde Väderkompensationskurva + givare (inkluderad) % Byggnadslast OAT Förklaring CCN Carrier Comfort Network LEN Lokal utrustningsnätverk OAT Temperatur, utomhusluft * Tillbehör 5: vid efterfrågan levereras styrkortet med enheten för installation i kylmedelkylaren ** För korrekt drift av enheten under 0 C krävs fläktar med variabel hastighet Utomhustemperatur (OAT) Värmeväxlare, delta T 6

7 Tillbehör Tillbehör Nr. Beskrivning Fördelar Används på Mycket låg köldbärartemperatur 6 Utgående köldbärartemperatur ner till -2 C Används vid istillverkning och i industriella 30WG processer Mjukstartenhet 25 Elektronisk mjukstart för kompressor Reducerad startström för kompressor 30WG WG WGA Master-/slavdrift 58 Med fältinstallerad givare i gemensam utgående krets, möjliggörs master/slav-drift av två parallellanslutna enheter med styrning på utgående Optimerad drift av två parallellanslutna enheter med drifttidsutjämning mellan aggregat och styrning på gemensam 30WG WG WGA temperatur utgående temperatur Utvändig säkerhetsbrytare 70F Den elektriska säkerhetsbrytarens handtag finns på enhetens utsida Snabb åtkomst till enhetens säkerhetsbrytare 30WG WG WGA Kondensorisolering 86 Värmeisolerad kondensor Optimering för värmeapplikationer 30WG WG Lågtrycks pumpmoduler med en pump, förångarsidan Högtrycks pumpmodul med en pump, variabel hastighet, förångarsidan 6F Se pumpmodulskapitlet Enkel och snabb installation 30WG WG WGA J Se pumpmodulskapitlet Enkel och snabb installation, reducerad elkonsumtion för vattencirkulationspumpen JBus kommunikation 8B Kommunikationskort med JBus/Modbus-protokoll Enkel anslutning via kommunikationsbuss till ett fastighetsövervakningssystem BacNet kommunikation 8C Kommunikationskort med BacNet-protokoll Enkel anslutning via kommunikationsbuss till ett fastighetsövervakningssystem LON kommunikation 8D Kommunikationskort med LON-protokoll Enkel anslutning via kommunikationsbuss till ett fastighetsövervakningssystem Styrenhet för tappvarmvatten och uppvärmning 53 Styrkort som fabriksinstalleras på enheten, styrenhet Möjliggör enkel styrning av ett som använder utetemperaturkompenserat börvärde, grundläggande värmesystem styrning av extra elvärmare ( steg) eller panna, växelventil för tappvarmvattenproduktion med programmerbart tidsschema Kylmedelkylarstyrning 5 Styrskåp för installation på Carrier kylmedelkylare/ kondensor med kommunikation med aggregatet via styrbuss Låg ljudnivå 257 Ljudisolering av kompressor/er och ljudisolering av de huvudsaklig ljudkällorna Möjliggör en energieffektiv drift av kylmedelkylare och aggregat 30WG WG WGA WG WG WGA WG WG WGA WG WG WGA WG WG WGA Ljudreduktion 30WG WG WGA Gängad anslutning, förångare 26 Gängad anslutning inlopp/utlopp på förångare Möjliggör gängad anslutning av aggregat 30WG WG WGA Gängad anslutning, kondensor 265 Gängad anslutning inlopp/utlopp på kondensor Möjliggör gängad anslutning av aggregat 30WG WG Anslutning för svetsfläns, förångare 266 Anslutning inlopp/utlopp via svetsfläns på förångare Möjliggör anslutning inlopp/utlopp via svetsfläns på förångare 30WG WG WGA WG WG Anslutning för svetsfläns, kondensor 267 Anslutning inlopp/utlopp via svetsfläns på kondensor Möjliggör anslutning inlopp/utlopp via svetsfläns på kondensor Lågtrycks pumpmodul med en pump, 270F Se pumpmodulskapitlet Enkel och snabb installation 30WG kondensorsidan 6WG Högtrycks pumpmodul med en pump med 270J Se pumpmodulskapitlet Enkel och snabb installation, reducerad 30WG variabel hastighet, kondensorsidan energiförbrukning för cirkulationspumpen 6WG Drift med värmeproduktion vid hög 272 Värmebärarproduktion upp till 65 C med köldbärare Geotermisk applikation och tappvarmvattenproduktion 6WG temperatur och geotermisk värmekälla ner till -5 C Montage av 2 aggregat på varandra aggregat monteras på varandra Reducerat utrymmesbehov 30WG WG WGA Röranslutning på enhetens ovansida 27 Aggregatets röranslutningar på enhetens ovansida Reducerat utrymmesbehov 30WG WG Extern operatörspanel 275 Operatörspanel för extern installation Extern övervakning via panel av enheten och dess driftparametrar (ca. 300 meter) Fältinstallerade tillbehör 30WG WG WGA Fältinstallerade tillbehör Beskrivning Fördelar Användning 00PPG System Manager för värmedrift, typ A: en värmezon med tilläggsvärme från el- eller oljepanna Extra elskåp levereras separat, för extern installation Styrning av hela värmesystem 6WG PPG System Manager för värmedrift, typ B: två värmezoner och tappvarmvattenproduktion med tilläggsvärme från el- eller oljepanna 00PPG System Manager för värmedrift, typ C: två värmezoner och tilläggsvärme från fjärrvärmesystem Extra elskåp levereras separat, för extern installation Extra elskåp levereras separat, för extern installation Styrning av hela värmesystem 6WG Styrning av hela värmesystem 6WG

8 Pumpmodul (tillbehör 6F, 270F) Schematiskt flödesschema 2 PT 5 TT 5 Inlopp Kylmedel-/värmebärarkrets (6WG/30WG) TT PT Utlopp PT 9 6 TT 3 6 Aggregatets och pumpmodulernas komponenter Victaulic nätfilter 2 Expansionskärl 3 Säkerhetsventil Pump 5 Avluftningsventil 6 Dräneringsventil 7/8 Tryckgivare 9/0 Temperaturgivare 2 Flödesvakt 6WG tillbehör 272 (endast storlekarna ) 3 Kompressor Förångare 5 Kondensor 6 Expansionsventil ANMÄRKNING: Alla enheter, med eller utan pumpmodul, är utrustade med flödesvakt. Inlopp Köldbärarkrets (6WG/30WG/30WGA) Utlopp TT PT Tekniska data, enheter med pumpmodul 6WG/30WG/30WGA Driftvikt, 6WG/30WG (tillbehör 6J/270J)* kg Driftvikt, 30WGA (tillbehör 6J)* Höjd** mm Pumpmodul Maximalt drifttryck kpa Filter (max håldiameter) mm,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Expansionskärl volym*** l Vattenanslutningar tum,5,5,5,5,5, * Vikt visas endast som indikation. ** Dimensionerna för längd och bredd är samma som för standardenheten. *** Vid leverans, är inte kärlens förtryck optimerat för aktuellt system. För att ändra vattenvolymen, justera förtrycket till ett tryck som ligger nära systemets statiska tryck. Fyll på systemet med vatten och lufta av, till ett tryck som är 0 till 20 kpa högre än förtrycket. Elektriska data, tillbehör 6F, 270F De fabriksinstallerade originalpumparna har motorer som tillhör effektivitetsklass IE2. Övriga elektriska data, som krävs enligt föreskriften 60/2009, är angivna i drift- och skötselinstruktionerna. Denna föreskrift gäller applikationen av direktivet 2005/32/CE angående eco-design-kraven för elektriska motorer. Totalt statiskt tryck pumpar 6WG/30WG/30WGA (tillbehör 6, 270) Högtryckspumpar med variabelt hastighet (tillbehör 6J-270J) Tryckuppsättning, kpa WG-30WG-30WGA WG-30WG-30WGA WG-30WG-30WGA Flöde, l/s Lågtryckspumpar med fast hastighet (tillbehör 6F 270F) Tryckuppsättning, kpa 220 6WG-30WG-30WGA WG-30WG-30WGA Flöde, l/s 8

9 Heating System Manager - 6WG Det Heating System Manager (HSM) gör det möjligt att förbättra integreringen av 6WG värmepumpen i systemet och för att optimera energieffektiviteten. Med tre systemnivåer för nio av de vanligaste systemlösningarna, täcks de flesta applikationer för värmesystem från de enklaste till de mest komplexa, t.ex. system med fjärrvärme som spetsvärmekälla. Styrskåpet kan styra/reglera alla extra anordningar såsom cirkulationspumparna eller blandnings- och växelventiler. Värmepumpen styrs av en CCN-buss och styrskåpet inkluderar ett NRCP2-BASE-kort, en ProDialog operatörspanel samt alla nödvändiga givare. Var och en av dessa systemnivåer, beskrivs i detalj i aggregatets installationsmanual: val av ytterligare reglernivå (potentialfri kontakt på/av eller 0-0 V signal för flytande reglering av spetsvärmekälla), reglering. Styrskåp HSM Styrskåp dimensioner HSM Säkerhetsanteckningar vid installation Rörinstallationen måste utföras av kvalificerad personal i enlighet med tillämpliga lagar och standard tillvägagångssätt. Service måste regelbundet utföras på anläggningen. En felaktig rörinstallation som inte följer säkerhets-, elektricitets- och de termiska standarderna, samt avsaknad av/dåligt underhåll kan leda till för stora tryck och orsaka att rör går sönder , , Förklaring Alla dimensioner är i mm Utrymmeskrav för att öppna dörren och för fältanslutning. 9

10 Heating System Manager - 6WG Fältinstallerade tillbehör 00PPG Heating System Manager typ A Enkelt värmesystem: en shuntgrupp för värmebärare och spetsvärme via el- eller oljepanna: Möjliggör styrning av värmesystem som inkluderar en eller två 6WG värmepump(ar) och en spetsvärmekälla med en shuntgrupp. För att optimera energieffektiviteten, styrs värmepumpen av ett utekompenserat börvärde. Styrskåpet styr en spetsvärmekälla typ el- eller oljepanna. Styrskåpet kan ta hand om kraftmatning till cirkulationspumparna. Observera att det, i flödesschemat, streckade golvvärmesystem erfordrar styrskåp typ 00PPG , se styrskåp nedan. Exempel värmesystem: en shuntgrupp för värmebärare och spetsvärme via el- eller oljepanna GT3 6WG + HSM Värmesystem P GT SV3 Tilläggsvärme GT... P... SV... P2 Förklaring GT Värmebärartemperatur krets GT3 Utomhustemperatur P Pump för värmekrets (radiatorer) P2 Extern vattenpump för värmepumpen SV3 3-vägs blandningsventil för tilläggsvärme Varmvatten Fältinstallerade tillbehör 00PPG Heating System Manager typ B Värmesystem med varmvattenproduktion: två shuntgrupper för värmebärare, t.ex. golv- och radiatorsystem, samt tappvarm-vattenproduktion och spetsvärme via el- eller oljepanna: Möjliggör styrning av värmesystem som inkluderar en eller två 6WG värmepump(ar) och en spetsvärmekälla med två shuntgrupper. För att optimera energieffektiviteten, styrs värmepumpen av ett utekompenserat börvärde. Styrskåpet styr en spetsvärmekälla typ el- eller oljepanna. Styrskåpet kan ta hand om kraftmatning till cirkulationspumparna. Varmvatten-produktionen kan vara prioriterad med ett andra, högre börvärde samt styrning av växlingsventilen för varmvattenproduktion. Exempel värmesystem med varmvattenproduktion: två shuntgrupper för värmebärare, t.ex. golv- och radiatorsystem, samt tappvarm-vattenproduktion och spetsvärme via el- eller oljepanna GT3 Värmesystem P SV3 Tilläggsvärme 6WG + HSM GT GT7:2 GT Golvvärme P SV3 P7-2 SV32 Förklaring Termistorer GT Värmebärartemperatur krets GT2 Temperatur i slingtank (tappvarmvatten) GT3 Utomhustemperatur GT Värmebärartemperatur krets 2 GT5 Tappvarmvattentemperatur GT7 Temperatur, extra tappvarmvattentank GT5 P5 Ingående tappvarmvatten SV35 GT7 P7 GT2 GT.. P.. SV.. P2 Varmvatten Pumpar P Pump för värmekrets (radiatorer) P2 Extern vattenpump för värmepumpen P Pump för värmekrets 2 (golvvärme) P5 Pump för tappvarmvattencirkulation P7 Pump för tappvarmvattenuppladdning P7-2 Pump för cirkulation av tappvarmvatten Ventiler SV3 3-vägs blandningsventil för tilläggsvärme SV32 Växelventil, värmedrift/tappvarmvatten SV3 3-vägs styrventil för värmekrets 2 SV35 3-vägs blandningsventil för tappvarmvatten ANMÄRKNINGAR: - Detta exemplet inkluderar två shuntgrupper för värmebärare, t.ex. golv- och radiatorsystem, samt tappvarmvattenproduktion och spetsvärme via el- eller oljepanna. - Installationen inkluderar en växlelventil (SV32), som vid behov möjliggör växling från värmesystemet till tappvarmvattenproduktion. - Den primära värmekretsen är kretsen för tappvarmvattenproduktion. Den inkluderar en tank med motsvarande tryckfall för att underlätta flödesjustering. 0

11 Heating System Manager - 6WG Fältinstallerade tillbehör 00PPG Heating System Manager typ C Värmesystem med varmvattenproduktion: två shuntgrupper för värmebärare, t.ex. golv- och radiatorsystem, samt tappvarmvattenproduktion och spetsvärme via fjärrvärme: Möjliggör styrning av värmesystem som inkluderar en eller två 6WG värmepump(ar) och en spetsvärmekälla med två shuntgrupper. För att optimera energieffektiviteten, styrs värmepumpen av ett utekompenserat börvärde. Styrskåpet styr värme- och varmvattenproduktionen med fjärrvärme som spetsvärmekälla. Styrskåpet kan ta hand om kraft-matning till cirkulationspumparna. Varmvattenproduktionen kan vara prioriterad med ett andra, högre börvärde samt styrning av växlingsventilen för varmvattenproduktion. Exempel värmesystem med varmvattenproduktion: två shuntgrupper för värmebärare, t.ex. golv- och radiatorsystem, samt tappvarm-vattenproduktion och spetsvärme via fjärrvärme Värmesystem P GT SV3 GT:3 SV2 GT3 GT: 6WG + HSM GT7:2 GT P SV3 SV27 SV32 Golvvärme GT5 SV35 P2 GT7 P5 GT2 GT.. P.. P7 SV.. Ingående tappvarmvatten Varmvatten Förklaring Termistorer GT Värmebärartemperatur krets GT:3 Utgående vattentemperatur, efter fjärrvärmeväxlare GT: Retur värmebärare från värmekrets GT2 Temperatur i slingtank (tappvarmvatten) GT3 Utomhustemperatur GT Värmebärartemperatur krets 2 GT5 Tappvarmvattentemperatur GT7 Temperatur, extra tappvarmvattentank GT7:2 Backup, värmeväxlartemperatur för tappvarmvatten Pumpar P Pump för värmekrets (radiatorer) P2 Extern vattenpump för värmepumpen P Pump för värmekrets 2 (golvvärme) P5 Pump för tappvarmvattencirkulation P7 Pump för tappvarmvattenuppladdning Ventiler SV2 Ventil för värmeväxlare för fjärrvärme, för uppvärmning SV27 Ventil för värmeväxlare för fjärrvärme, för tappvarmvatten SV3 3-vägs blandningsventil för tilläggsvärme SV32 Växelventil, värmedrift/tappvarmvatten SV3 3-vägs styrventil för värmekrets 2 SV35 3-vägs blandningsventil för tappvarmvatten

12 Tekniska data 6WG-enheter 6WG Värmeapplikation i enlighet med EN5-3:20* Värmeeffekt - villkor 29,0 3, 38,3,2 50,2 57,2 68,6 78,2 88, 00 7 Värmefaktor (COP) / 5,2 5,29 5,2 5,29 5,3 5,32 5,9 5,36 5,6 5,28 5,33 Euroventklass, värmedrift A A A A A A A A A A A Värmeapplikation** Värmeeffekt - villkor 28,9 3,3 38,, 9,9 57,0 68,3 77,9 88, 00 6 Värmefaktor (COP) / 5,75 5,62 5,56 5,65 5,73 5,69 5,76 5,63 5,76 5,59 5,65 Värmeapplikation i enlighet med EN5-3:20* Värmeeffekt - villkor 2 2,7 25,7 29, 3, 37,7 2, 50, 56,7 67, 7,6 87,0 Värmefaktor (COP) /,2,26,29,27,27,25,25,27,26,28,29 Värmeapplikation** Värmeeffekt - villkor 2 2,6 25,7 29,3 3,0 37,6 2,0 50,3 56,5 66,8 7, 86,7 Värmefaktor (COP) /,2,6,5,9,9,6,38,,2,,6 Värmeapplikation i enlighet med EN5-3:20* Värmeeffekt - villkor 3 27,7 33, 36,7 2,7 8,7 5,8 66, 75,7 8,2 95,3 09 Värmefaktor (COP) /,35,3,20,27,32,36,5,32,35,27,3 Euroventklass, värmedrift B B B B B B A B B B B Värmeapplikation** Värmeeffekt - villkor 3 27,6 32,9 36,5 2,5 8,5 5,5 66,2 75, 83,8 9,9 09 Värmefaktor (COP) /,53,53,39,7,53,58,67,7,5,,7 Värmeapplikation i enlighet med EN5-3:20* Värmeeffekt - villkor 25,7 30,7 33,7 39,6 2,9 9, 60,6 70,7 76,3 85,0 97, Värmefaktor (COP) / 2,96 2,96 2,86 2,93 2,88 2,96 2,98 3,0 2,99 2,9 2,97 Värmeapplikation** Värmeeffekt - villkor 25,7 30,7 33,6 39,5 2,9 9,0 60,5 70,7 76,3 85,0 97,3 Värmefaktor (COP) / 3,0 3,0 2,9 2,98 2,93 3,0 3,0 3,08 3,02 2,98 3,00 Driftsvikt*** kg Ljudnivåer**** Ljudeffektnivå 0-2 W, standardaggregat db(a) 67,0 68,5 69,0 69,3 70,0 70, 7,5 72,0 72,0 73,0 73, Dimensioner, standardenhet Djup mm Bredd mm Höjd mm Kompressorer Hermetisk scroll 8,3 v/s Antal Antal kapacitetsteg Minimal kapacitet % Köldmedium*** R-0A Fyllning, standardenhet kg 3,5 3,5 3,6 3,7,0,6 7,6 7,8 7,9 8,7,5 Fyllning, enhet med tillbehör 272 kg 2,7 2,9 2,9 3,0 3,2 3,9 7,2 7,3 7, 7,6 0,5 Styrning Pro-Dialog+ Förångare Direktexpansion plattvärmeväxlare Vattenvolym l 3,3 3,6 3,6,2,6 5,0 8, 9,2 9,6 0, 2,5 Vattenanslutningar Victaulic Inlopp/utlopp tum,5,5,5,5,5, Max. drifttryck, vattensidan utan pumpmodul kpa Kondensor Plattvärmeväxlare Vattenvolym, netto l 3,3 3,6 3,6,2,6 5,0 8, 9,2 9,6 0, 2,5 Vattenansltuningar Victaulic Inlopp/utlopp tum,5,5,5,5,5, Max. driftstryck, vattensidan utan pumpmodul kpa Ramfärg Färgkod RAL 7035 * Euroventcertifierad prestanda i enlighet med standard EN5-3: 20. ** Bruttoprestanda, ej i enlighet med EN5-3: 20. Dessa prestandavärden tar ej hänsyn till korrigeringen för den proportionella värmeeffekt och tillförda eleffekt som genereras av vattenpumpen för att övervinna det interna tryckfallet i värmeväxlaren. Villkor vid värmedrift: ingående/utgående köldbärartemperatur = 0 C/7 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 30 C/35 C, försmutsningsfaktor för förångare och kondensor = 0 m 2 K/W. Villkor 2 vid värmedrift: ingående/utgående köldbärartemperatur = 0 C/-3 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 30 C/35 C, försmutsningsfaktor för förångare och kondensor = 0 m 2 K/W. Villkor 3 vid värmedrift: ingående/utgående köldbärartemperatur = 0 C/7 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 0 C/5 C, försmutsningsfaktor för förångare och kondensor = 0 m 2 K/W. Villkor vid värmedrift: ingående/utgående köldbärartemperatur = 0 C/7 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 55 C/65 C, försmutsningsfaktor för förångare och kondensor = 0 m 2 K/W. *** Mängden köldmedium är endast en indikation. För att få veta enhetens köldmediefyllning, var god referera till enhetens märkplåt. **** I enlighet med ISO 96-, mätt i fritt fält. Ljudnivåerna gäller endast enheter utan tillbehör. De visade dimensionerna är för standardenheten. För enheter med tillbehör, se dimensionsritningar. 2

13 Tekniska data 30WG-enheter 30WG Luftkonditioneringsapplikation i enlighet med EN5-3:20* Nominell kyleffekt - villkor 2,6 28,7 3,5 36,7,8 6,6 58, 63, 73,8 83,9 9,6 Köldfaktor (EER) /,72,72,69,73,69,72,72,65,69,65,68 Euroventklass, kyldrift B B B B B B B B B B B Dellastprestanda ESEER / 5,0 5,09 5,03 5,05 5,03 5,07 5,83 5,90 5,79 5,99 5,93 Luftkonditioneringsapplikation** Nominell kyleffekt - villkor 2,7 28,8 3,6 36,9 2,0 6,8 58,3 63,6 7,0 8, 9,8 Köldfaktor (EER) /,93,9,93,96,93,96,90,82,88,8,87 Dellastprestanda ESEER / 5,35 5,35 5,30 5,32 5,32 5,36 6,3 6,38 6,30 6,5 6, Luftkonditioneringsapplikation i enlighet med EN5-3:20* Nominell kyleffekt - villkor 2 33,9 39,3 3,0 50, 56,6 65,6 78,6 86,0 0,7 3,2 29, Köldfaktor (EER) / 6,2 6,0 6,03 6,0 5,90 6,06 6,2 5,95 6,9 5,93 6,3 Euroventklass, kyldrift A A A A A A A A A A A Luftkonditioneringsapplikation** Nominell kyleffekt - villkor 2 3, 39,5 3,3 50, 56,9 66,0 78,8 86,3 02, 3,6 29,9 Köldfaktor (EER) / 6,9 6,56 6,52 6,53 6,37 6,59 6,9 6,3 6,62 6,35 6,57 Luftkonditioneringsapplikation i enlighet med EN5-3:20* Nominell kyleffekt - villkor 3 20,5 23,9 25,8 30,2 35,0 38,0 7,6 53, 59,0 68,5 75,3 Köldfaktor (EER) / 2,66 2,7 2,68 2,67 2,76 2,68 2,63 2,69 2,60 2,78 2,63 Luftkonditioneringsapplikation** Nominell kyleffekt - villkor 3 20,5 2,0 25,9 30,3 35,2 38,2 7,7 53,5 59, 68,7 75, Köldfaktor (EER) / 2,7 2,75 2,73 2,72 2,8 2,73 2,67 2,72 2,63 2,8 2,66 Driftvikt*** kg Ljudnivå**** Ljudeffektnivå 0-2 W db(a) 67,0 68,5 69,0 69,3 70,0 70, 7,5 72,0 72,0 73,0 73, Dimensioner, standardenhet Djup mm Bredd mm Höjd mm Kompressorer Hermetisk scroll 8,3 v/s Antal Antal kapacitetssteg Minimal kapacitet % Köldmedium*** R-0A Fyllning, standardenhet kg 3,3 3,6 3,6,2,6 5,0 8, 9,2 9,6 0, 2,5 Styrenhet Pro-Dialog+ Förångare Direktexpansion, plattvärmeväxlare Vattenvolym l 3,3 3,6 3,6,2,6 5,0 8, 9,2 9,6 0, 2,5 Vattenanslutningar Victaulic Inlopp/utlopp tum,5,5,5,5,5, Max. drifttryck på vattensidan utan pumpmodul kpa Kondensor Plattvärmeväxlare Vattenvolym, netto l 3,3 3,6 3,6,2,6 5,0 8, 9,2 9,6 0, 2,5 Vattenansltuningar Victaulic Inlopp/utlopp tum,5,5,5,5,5, Max. driftstryck, vattensidan utan pumpmodul kpa Ramfärg Färgkod RAL 7035 * Euroventcertifierad prestanda i enlighet med standard EN5-3: 20. ** Bruttoprestanda, ej i enlighet med EN5-3: 20. Dessa prestandavärden tar ej hänsyn till korrigeringen för den proportionella värmeeffekt och tillförda eleffekt som genereras av vattenpumpen för att övervinna det interna tryckfallet i värmeväxlaren. Euroventvillkor vid kyldrift: ingående/utgående köldbärartemperatur = 2 C/7 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 30 C/35 C, försmutsningsfaktor för förångare och kondensor = 0 m 2 K/W. Villkor 2 vid kyldrift, kylbaffel och golvkyla: ingående/utgående köldbärartemperatur = 8 C/23 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 30 C/35 C, försmutsningsfaktor för förångare och kondensor = 0 m 2 K/W. Villkor 3 vid kyldrift och värmedrift (värmeproduktion): ingående/utgående köldbärartemperatur = 2 C/7 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 7 C/55 C, försmutsningsfaktor för förångare och kondensor = 0 m 2 K/W. *** Mängden köldmedium är endast en indikation. För att få veta enhetens köldmediefyllning, var god referera till enhetens märkplåt. **** I enlighet med ISO 96-, mätt i fritt fält. Ljudnivåerna gäller endast enheter utan tillbehör. De visade dimensionerna är för standardenheten. För enheter med tillbehör, se dimensionsritningar. 3

14 Tekniska data 30WGA-enheter 30WGA Luftkonditioneringsapplikation i enlighet med EN5-3:20* Nominell kyleffekt - villkor 22,6 27,0 29,5 3,7 39,2 3,7 53,7 59,8 69,2 78,3 87,8 Köldfaktor (EER) / 3,75 3,8 3,87 3,93 3,9 3,90 3,82 3,85 3,86 3,9 3,88 Luftkonditioneringsapplikation** Nominell kyleffekt - villkor 22,7 27, 29,6 3,8 39, 3,8 53,8 59,9 69, 78, 88,0 Köldfaktor (EER) / 3,80 3,9 3,9,00,02 3,98 3,86 3,89 3,9 3,95 3,93 Luftkonditioneringsapplikation i enlighet med EN5-3:20* Nominell kyleffekt - villkor 2 32, 38,,9 8,9 55,2 63, 75,9 83,9 98, 0,5 2,6 Köldfaktor (EER) / 5,5 5,36 5, 5,5 5, 5,53 5,36 5,37 5,5 5,2 5,2 Luftkonditioneringsapplikation** Nominell kyleffekt - villkor 2 32,2 38,3 2, 9,2 55,5 63,5 76,2 8, 98, 0,9 25,0 Köldfaktor (EER) / 5,67 5,52 5,62 5,69 5,63 5,72 5,7 5,8 5,58 5,55 5,5 Driftvikt*** kg Ljudnivå**** Ljudeffektnivå 0-2 W db(a) 67,0 68,5 69,0 69,3 70,0 70, 7,5 72,0 72,0 73,0 73, Dimensioner, standardenhet Djup mm Bredd mm Höjd mm Kompressorer Hermetisk scroll 8,3 v/s Krets A Krets B Antal kapacitetssteg Minimal kapacitet % Köldmedium*** R-0A Fyllning, standardenhet kg 3,3 3,6 3,6,2,6 5,0 8, 9,2 9,6 0, 2,5 Styrenhet Pro-Dialog+ Förångare Direktexpansion, plattvärmeväxlare Vattenvolym l 3,3 3,6 3,6,2,6 5,0 8, 9,2 9,6 0, 2,5 Vattenanslutningar Victaulic Inlopp/utlopp tum,5,5,5,5,5, Max. drifttryck på vattensidan utan pumpmodul kpa Köldmediumanslutningar Hetgasledning, diameter tum 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 -/8 -/8 -/8 -/8 -/8 Vätskeledning, diameter tum 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 Ramfärg Färgkod RAL 7035 * Euroventcertifierad prestanda i enlighet med standard EN5-3: 20. ** Bruttoprestanda, ej i enlighet med EN5-3: 20. Dessa prestandavärden tar ej hänsyn till korrigeringen för den proportionella värmeeffekt och tillförda eleffekt som genereras av vattenpumpen för att övervinna det interna tryckfallet i värmeväxlaren. Ekvivalent rörlängd, köldmedierör (utan fitertorkare och ventiler) = 3 m Villkor vid kyldrift: ingående/utgående köldbärartemperatur = 2 C/7 C, mättad kondenseringstemperatur 5 C, underkylning 5 K, försmutsningsfaktor för förångare = 0 m 2 K/W. Villkor vid kyldrift: ingående/utgående köldbärartemperatur = 23 C/8 C, mättad kondenseringstemperatur 5 C, underkylning 5 K, försmutsningsfaktor för förångare = 0 m 2 K/W. *** Mängden köldmedium är endast en indikation. För att få veta enhetens köldmediefyllning, var god referera till enhetens märkplåt. **** I enlighet med ISO 96-, mätt i fritt fält. Ljudnivåerna gäller endast enheter utan tillbehör. De visade dimensionerna är för standardenheten. För enheter med tillbehör, se dimensionsritningar. Elektriska data anmärkningar och driftsvillkor: 6WG/30WG/30WGA-enheterna har en enda punkt för kraftanslutning som är placerad i omedelbar anslutning till huvudbrytaren. Elskåpet inkluderar följande standardegenskaper: - en huvudbrytare, - start- och motorskyddsutrustning för varje kompressor och pumparna - styranordningarna Fältanslutningar: Alla anslutningar till systemet och de elektriska installationerna måste vara i full överensstämmelse med alla gällande lokala föreskrifter. Carriers 6WG/30WG/30WGA-enheter är konstruerade och byggda för att garantera överensstämmelse med dessa föreskrifter. Vid konstruktionen av den elektriska utrustningen tas särskild hänsyn till rekommendationerna i den europeiska standarden EN (maskinsäkerhet elektriska komponenter del : allmänna föreskrifter motsvarar IEC 6020-). Anmärkningar: Rekommendationerna i IEC 6036 är allmänt accepterade såsom överensstämmande med kraven i installationsdirektiven. Överensstämmelse med EN utgör det bästa sättet att garantera överensstämmelse med Maskindirektivet.5.. Bilaga B för EN beskriver de elektriska egenskaper som används för driften av aggregatgen.. Driftsvillkoren för enheterna specificeras nedan: Installationsmiljö klassifierad enligt IEC : - omgivningstemperatur: +5 C till +0 C, klass AA - fuktighetsintervall (icke kondenserande)*: - 50% relativ fuktighet vid 0 C - 90% relativ fuktighet vid 20 C - höjd över havet: 2000 m (se anmärkning för tabell.5 i drift- och skötselinstruktionen) - inomhusinstallation* - närvaro av vatten: klass AD2 (vattendroppar möjliga) - närvaro av hårda partiklar, klass S2 (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass C2 (försumbart) - vibrationer och stötar, klass AG2, AH2 personalens kompetens, klass BA* (tränad personal IEC 6036) 2. Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± 2 Hz. 3. Nolledaren får inte vara direkt ansluten till enheten (använd om nödvändigt en transformator).. Överströmsskydd till kraftmatningen ingår ej i enheten. 5. Den fabriksinstallerade maximalbrytaren(maximalbrytarna)/ strömbrytaren(strömbrytarna) är av en typ som är lämplig för att stoppa kraftmatningen i enlighet med EN Enheterna är konstruerade för förenklade anslutningar på TN(s) nätverk (IEC 6036). För IT-nätverk, tillhandahåll en lokal jordanslutning och konsultera kompetenta lokala organisationer för att fullborda den elektriska installationen. 7. Jordfelsström: Om skydd genom jordfelsövervakning är nödvändig för att garantera installationens säkerhet, måste styrningen av frånslagsvärdet ta hänsyn till den läckström som användningen av frekvensomvandlare i enheten ger upphov till. Ett värde på åtminstone 50 ma rekommenderas. ANMÄRKNING: Om särskilda aspekter av en faktisk installation inte överensstämmer med de villkor som beskrivs ovan, eller om det finns andra villkor som måste tas hänsyn till, kontakta alltid din lokala Carrierrepresentant. * Den skyddsnivå för elskåpen som behövs för överensstämmelse med denna klass är IPXB (enligt referensdokument IEC 60529). Alla 6WG/30WG/30WGAenheter uppfyller detta skyddsvillkor. Enheter som är utrustade med beröringsskydd på framsidan uppfyller klass IP23. Om beröringsskyddet tagits bort, skyddas åtkomst till strömsatta komponenter till nivån IPXXB.

15 Elektriska data 6WG Kraftmatning Nominell spänning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 2 V, via en intern transformator Maximal strömförbrukning vid uppstart (Un)* Standardenhet A Enhet med tillbehöret elektronisk mjukstart A 53,9 78, 78, 80,9 86,9 08, Enhetens effektfaktor vid maximal effekt** 0,83 0,82 0,8 0,83 0,82 0,8 0,82 0,82 0,83 0,82 0,8 Maximal tillförd eleffekt** 9,7, 2,7,6 6,5 8,6 22,8 25, 29, ,2 Nominell strömförbrukning*** A 0,5 3,2 3,8 5,6 6,2 20,2 26, 27,6 3,2 32, 0, Maximal strömförbrukning (Un)**** A 6, 9,6 2, 2, 26,7 30,9 39,2 2,2 8,8 53, 6,8 Maximal strömförbrukning (Un-0%) A Enhetens kraftmatningsreserv, förreglingssidan Förreglingsreserv vid 2 V manöverspänning Kortslutningsstabilitet och skydd Se tabell nedan Kortslutningsström 30WG Kraftmatning Nominell spänning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 2 V, via en intern transformator Maximal strömförbrukning vid uppstart (Un)* Standardenhet A Enhet med tillbehöret elektronisk mjukstart A 53,9 78, 78, 80,9 86,9 08, 00, 02, 08,9 7,9, Enhetens effektfaktor vid maximal effekt** 0,83 0,82 0,8 0,83 0,82 0,8 0,82 0,82 0,83 0,82 0,8 Maximal tillförd eleffekt** 9, 0,7,7 3, , 23, 27, Nominell strömförbrukning*** A 0,6 2,9 3,3 5,2 6,5 9,7 25,8 26,6 30, 33 39, Maximal strömförbrukning (Un)**** A 5,6 8,7 9,8 23,2 25, 29 37, 39,6 6, 50,8 58 Maximal strömförbrukning (Un-0%) A Enhetens kraftmatningsreserv, förreglingssidan Förreglingsreserv vid 2 V manöverspänning Kortslutningsstabilitet och skydd Se tabell nedan Kortslutningsström * Maximal momentan startström vid driftgränsvärden (den minsta kompressorns (kompressorernas) maximala driftsström + den största kompressorns startström). ** Maximal tillförd eleffekt vid enhetens driftsgränser. *** Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur:2 C/7 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur:30/35 C. **** Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 00 V. Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V. 30WGA Kraftmatning Nominell spänning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 2 V, via en intern transformator Maximal strömförbrukning vid uppstart (Un)* Standardenhet A ,7 6,8 70,2 83, 226 Enhet med tillbehöret elektronisk mjukstart A 53,9 78, 78, 80,9 86,9 08, 96,8 97,9 0, 2,3 37, Enhetens effektfaktor vid maximal effekt** 0,83 0,82 0,8 0,83 0,82 0,8 0,82 0,82 0,83 0,82 0,8 Maximal tillförd eleffekt** 8,7 0,2,3 2,5,2 6, 20, 22,6 25,0 28,5 32,2 Nominell strömförbrukning*** A, 3,8,7 6,5 8, 2,2 27,6 29, 33, 36,3 2,5 Maximal strömförbrukning (Un)**** A,7 7,7 9,3 2,7 2, 27,5 35, 38,7 3,5 8, 55,0 Maximal strömförbrukning (Un-0%) A Enhetens kraftmatningsreserv, förreglingssidan Förreglingsreserv vid 2 V manöverspänning Kortslutningsstabilitet och skydd Se tabell nedan Kortslutningsström * Maximal momentan startström vid driftgränsvärden (den minsta kompressorns (kompressorernas) maximala driftsström + den största kompressorns startström). ** Maximal tillförd eleffekt vid enhetens driftsgränser. *** Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur:2 C/7 C, kondenseringstemperatur 5 C. **** Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 00 V. Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V. Kortslutningsström (TN-system*) standardenhet (med huvudbrytare) 6WG/30WG/30WGA Värde med ej specificerat strömskydd innan maskinen Korttidsström vid s Icw ka rms Tillåten strömtopp Ipk ka pk Maximalt värde med strömskydd (genom motorskyddsbrytare) Kortslutningsström Icc - ka rms Schneider överströmsskydd - Compact serie NSX 00N NSX 00N Referensnummer** LV29795 * Systemtyp, jordanslutning ** Om ett annat skyddssystem för strömbegränsning används, måste dess utlösningskarakteristik för tid-ström och termisk restriktion (I²t) åtminstone motsvara de för det rekommenderade Schneider överströmsskyddet. Värdena för kortslutningsström ovan, är i enlighet med TN-system. 5

16 Dellastprestanda Med den snabba energikostnadsökningen och omsorgen om elproduktionens miljöpåverkan, har luftkonditioneringsutrustningens elkonsumtion kommit att bli ett viktigt ämne. Energieffektiviteten för en enhet vid fullast är sällan representativ för enheternas faktiska prestanda, då en enhet i genomsnitt är i drift i fullast under mindre än 5% av driftstiden. IPLV (i enlighet med AHRI 550/590) Med hjälp av IPLV (integrerat dellastvärde) kan man få fram den genomsnittliga energieffektiviteten baserat på fyra olika driftsvillkor, vilka är definierade av AHRI (Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute). IPLV ger den genomsnittliga energiverkningsgraden (EER) vid olika driftsvillkor, vägt mot driftstiden. IPLV (integrerat dellastvärde) Last, % Ingående Energieffektivitet Drifttid, % kylmedeltemperatur, C 00 29, EER 75 23,9 EER ,3 EER ,3 EER 2 ESEER = EER x % + EER 2 x 2% + EER 3 x 5% + EER x 2% Anmärkning: Konstant utgående köldbärartemperatur = 6,7 C En byggnads värmelast beror på många faktorer, såsom utomhustemperaturen, solexponeringen och bemanningssituationen. Därför är det i dessa diskussioner att föredra, att man använder säsongsverkningsgrad, där denna beräknas med utgångspunkt från ett antal driftspunkter som är representativa för användningen av enheten under hela året. ESEER (EUROVENT) ESEER (European seasonal energy efficiency ratio) möjliggör utvärdering av den genomsnittliga energieffektiviteten vid dellast, baserat på de fyra driftsvillkor som definieras av Eurovent. ESEER är respektive driftfalls verkningsgrad (EER), som viktats mot respektive driftfalls drifttid och sedan summerats. ESEER (European seasonal energy efficiency ratio) Last % Ingående Energieffektivitet Drifttid % kylmedeltemperatur, C EER EER EER EER 23 ESEER = EER x 3% + EER 2 x 33% + EER 3 x % + EER x 23% Anmärkning: Konstant utgående vätsketemperatur = 7 C. 30WG standardenheter IPLV / 5,87 5,88 5,77 5,80 5,80 5,8 6,6 6,70 6,60 6,87 6,78 ESEER / 5,0 5,09 5,03 5,05 5,03 5,07 5,83 5,90 5,79 5,99 5,93 ESEER Beräkningar i enlighet med standard prestandavärden (i enlighet med EN5-3:20) och certifierat av Eurovent. IPLV Beräkningar i enlighet med standard prestandavärden (i enlighet med AHRI ) Ljudspektrum 6WG/30WG/30WGA 6WG/30WG/30WGA - standardenhet Oktavband, Hz Ljudeffektnivå k 2k k 020 db 60, 52,8 5,6 63,2 60,8 56,5 db(a) 67,0 025 db 63,9 56,3 55,7 63,2 59,8 58,2 db(a) 68,5 030 db 6, 58,8 57,6 6,0 62,6 59,9 db(a) 69,0 035 db 6, 59,2 59,0 63,9 6,2 57,8 db(a) 69,3 00 db 58,6 59,7 58, 66,7 63,6 58,5 db(a) 70,0 05 db 56,9 56, 56,8 66,2 6,8 62, db(a) 70, 050 db 7,2 59,6 6,6 67,9 65,7 56,3 db(a) 7,5 060 db 3,2 60,9 65,2 67,5 67,2 56,7 db(a) 72,0 070 db 6,3 6, 66,8 67, 65,9 5,8 db(a) 72,0 080 db 0, 6,2 65, 69,6 67,6 5,8 db(a) 73,0 090 db 50,6 6, 63,9 69,2 68,9 58, db(a) 73, 6WG/30WG/30WGA - enhet med tillbehöret låg ljudnivå (tillbehör 257) Oktavband, Hz Ljudeffektnivå k 2k k 020 db 58,7 57,9 9,8 60,3 57,2 5,2 db(a) 65,0 025 db 58,2 57, 55,2 6,6 57,5 5,2 db(a) 65,8 030 db 58,2 57, 55,5 60,8 58,7 5,3 db(a) 65,8 035 db 58,2 57, 58,5 62,2 58,8 53,8 db(a) 66,6 00 db 63,9 58,2 56, 63,6 59,8 53,0 db(a) 68, 05 db 58,2 57, 56,3 6,6 62,5 58,0 db(a) 68, 050 db 7,5 57, 6,0 65, 6,8 50,7 db(a) 68, 060 db 3,2 58,5 6,3 6,7 63, 50,9 db(a) 68,6 070 db 6,6 59, 63,3 65,0 62,2 9,3 db(a) 69,0 080 db 39, 58, 60,9 66, 62,8 8,2 db(a) 69,0 090 db 50, 6,5 59,8 66,2 6,6 52,3 db(a) 69,9 6WG/30WG/30WGA med pumpmodul (tillbehör 6F-6J-270F-270J*) 6WG/30WG/30WGA - enhet med pumpmodul (tillbehör) Oktavband, Hz Ljudeffektnivå k 2k k 020 db 6, 70,2 67,9 68,3 67,5 60,3 db(a) 75,0 025 db 6,0 69,8 67,7 68,8 67,5 62, db(a) 75,0 030 db 60,8 69,8 67,7 68, 68,2 62, db(a) 75,0 035 db 60,8 69,6 67,7 68,9 68,0 6,8 db(a) 75,0 00 db 60,5 69,6 67,5 69,2 68, 60,7 db(a) 75,0 05 db 62, 70, 68,3 7,2 7,2 66, db(a) 77,0 050 db 53,6 7,2 7,6 7, 69,0 59, db(a) 77,0 060 db 53,3 7,2 7,6 70,7 69,6 59,2 db(a) 77,0 070 db 5, 72,0 72,7 72,2 70,5 59,6 db(a) 78,0 080 db 5,0 72,0 72,5 72,5 70,6 58,5 db(a) 78,0 090 db 5, 7,0 7,5 72,7 7,9 62, db(a) 78,0 6WG/30WG/30WGA - enhet med pumpmodul (tillbehör) och tillbehör 257* Oktavband, Hz Ljudeffektnivå k 2k k 020 db 6,6 70,5 67, 65,9 6,6 56,9 db(a) 7,0 025 db 6,6 70,2 67,0 66,5 6,7 59, db(a) 7,0 030 db 6, 70,2 67,0 66, 65, 59, db(a) 7,0 035 db 6, 70,0 67,0 66,6 65,2 58,5 db(a) 7,0 00 db 6, 70,0 66,8 66,9 65,3 57, db(a) 7,0 05 db 62, 70,2 67,0 68,3 67,8 62,2 db(a) 75,0 050 db 55, 70,7 70,5 70,3 67,2 56,3 db(a) 76,0 060 db 5,8 70,7 70,5 69,9 67,8 56, db(a) 76,0 070 db 5,8 70, 70,5 70,3 67,6 55,7 db(a) 76,0 080 db 5, 70, 70,3 70,6 67,7 5,6 db(a) 76,0 090 db 55,7 70,6 70,5 72,0 70,2 59, db(a) 77,0 * Tillbehör 257 Låg ljudnivå (-3 db(a) jämfört med standardenheten) 6F Lågtrycks pumpmoduler med en pump, förångarsidan 6J Högtrycks pumpmodul med en pump, förångarsidan 270F 270J Lågtrycks pumpmodul med en pump, kondensorsidan Högtrycks pumpmodul med en pump, kondensorsidan 6

17 Driftgränser, 6WG 6WG Min. Max. Förångare Ingående vattentemperatur vid uppstart C 7,5* 27 Utgående vattentemperatur under drift C 5** 20 Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 7 Kondensor Ingående vattentemperatur vid uppstart C 5*** 60**** Utgående vattentemperatur under drift C Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 8 * För ingående vattentemperaturskillnader under 7.5 C vid uppstart, kontakta Carrier. ** Om den utgående vattentemperaturen understiger 5 C måste en frysskyddslösning användas. Var god referera till tillbehör 6 för lågtemperatursapplikationer för utgående köldbärare (<5 C). *** För applikationer där ingående kylmedeltemperatur är under 5 C rekommenderas att 3-vägsventil används. Denna 3-vägsventil kan styras av Pro-Dialog+ styrenhetens analoga 0-0 V utgång. **** Vid ett vattenflöde som motsvarar en maximal temperaturskillnad på vattensidan på 5 K. Driftgränser, 30WG 30WG Min. Max. Förångare Ingående vattentemperatur vid uppstart C 7,5* 27 Utgående vattentemperatur under drift C 5** 20 Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 7 Kondensor Ingående vattentemperatur vid uppstart C 5*** 55**** Utgående vattentemperatur under drift C Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 8 * För ingående vattentemperaturer under 7.5 C vid uppstart, kontakta Carrier. ** Om den utgående vattentemperaturen är lägre än 5 C måste en frysskyddslösning användas. Var god referera till tillbehör 6 för lågtemperatursapplikationer för utgående köldbärare (<5 C). *** För applikationer där ingående kylmedeltemperatur är under 5 C rekommenderas att 3-vägsventil används. Denna 3-vägsventil kan styras av Pro-Dialog+ styrenhetens analoga 0-0 V utgång. **** För ett vattenflöde som motsvarar en maximal temperaturskillnad på vattensidan på 5 K. 6WG + tillbehör 272 (geotermisk värmepump) Min. Max. Förångare Ingående vattentemperatur vid uppstart C -2,5* 25 Utgående vattentemperatur under drift C -5* 20 Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 5 Kondensor Ingående vattentemperatur vid uppstart C 5** 60*** Utgående vattentemperatur under drift C Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 8 * En frysskyddslösning måste användas. ** För applikationer där ingående kylmedeltemperatur är under 5 C rekommenderas att 3-vägsventil används. Denna 3-vägsventil kan styras av Pro-Dialog+ styrenhetens analoga 0-0 V utgång. *** Vid ett vattenflöde som motsvarar en lägsta temperaturskillnad på vattensidan om 5 K. Driftsintervall, 6WG Utgående kylmedeltemperatur, C Tillbehör 272 Standard Utgående köldbärartemperatur, C 6WG standardenhet 6WG med tillbehör 272 (brine till vatten) Option 272: Värmepumpsdrift med hög temperatur på kondensorsidan och låg temperatur på förångarsidan (borrhål/markslinga eller dylikt) 30WG + tillbehör 6 Min. Max. Förångare Ingående vattentemperatur vid uppstart C -9,5* 27 Utgående vattentemperatur under drift C -2* 20 Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 3 Kondensor Ingående vattentemperatur vid uppstart C 5** 55*** Utgående vattentemperatur under drift C Temperaturskillnad, ingående/utgående vattentemperatur K 2,5 8 Anmärkning: Överskrid inte den maximala driftstemperaturen. * En frysskyddslösning måste användas. ** För applikationer där ingående kylmedeltemperatur är under 5 C rekommenderas att 3-vägsventil används. Denna 3-vägsventil kan styras av Pro-Dialog+ styrenhetens analoga 0-0 V utgång. *** För ett vattenflöde som motsvarar en maximal temperaturskillnad på vattensidan på 5 K. 30WG + kylmedelkylare Min. Max. Förångare Ingående vattentemperatur vid uppstart C 7,5* 27 Utgående vattentemperatur under drift C 5** 20 Temperaturskillnad, ingående/utgående K 2,5 7 vattentemperatur Kondensor utan pumpmodul Ingående lufttemperatur vid uppstart + under drift C 0-5*** 0-5**** Kondensor med tillbehör 270J (tillbehör pump med variabel hastighet) Ingående lufttemperatur vid uppstart + under drift C **** * För ingående vattentemperaturer under 7.5 C vid uppstart, kontakta Carrier. ** Om den utgående vattentemperaturen är under 5 C måste en frysskyddslösning användas. Var god referera till tillbehör 6 för lågtemperatursapplikationer (<5 C) för utgående köldbärare. *** Den minimala ingående lufttemperaturen är baserad på valet av kylmedelkylare. **** Den maximala ingående lufttemperaturen är baserad på valet av kylmedelkylare. För applikationer med låg ingående lufttemperatur till kondensorn rekommenderas att en 3-vägsventil används. Denna 3-vägsventil kan styras av Pro-Dialog+ styrenhetens analoga 0-0 V utgång. Driftsintervall, 30WG Utgående kylmedeltemperatur, C Tillbehör 6 Standard Utgående köldbärartemperatur, C 30WG standardenhet 30WG-enhet med tillbehör 6 (brine) Tillbehör 6: Glykollösning med mycket låg temperatur 7

18 Driftgränser, 30WGA 30WGA Min. Max. Förångare Ingående vattentemperatur vid uppstart C 7,5* 27 Utgående vattentemperatur under drift C 5** 20 Temperaturskillnad, ingående/utgående K 2,5 7 vattentemperatur Ingående lufttemperatur (vid uppstart + under drift)*** Ingående lufttemperatur (fläktar med fast C 0*** 35 till 8 hastighet) Ingående lufttemperatur (fläktar med variabel C -0 till till 8 hastighet) * För ingående vattentemperaturskillnader under 7.5 C vid uppstart, kontakta Carrier. ** 30WGA-enheten kan vara i drift ner till 0 C om konfigurationen av den använda vätsketypen är modifierad. Om den utgående vattentemperaturen understiger 5 C måste en frysskyddslösning användas. *** Det minimala temperaturintervallet är baserat på den valda kondensorn. Om kondensorn endast har få fläktsteg rekommenderas användning av fläktar med variabel hastighet från 0 C.. Den minimala ingående lufttemperaturen är baserad på valet av kondensor. Den maximala ingående lufttemperaturen är baserad på valet av kondensor. Driftsintervall, 30WGA Kondenseringstemperatur, C Medium temperatur applikation Standard Utgående köldbärartemperatur, C 30WGA standardenhet 30WGA-enhet för applikation med medium temperatur (% glycol < 25%) Vattenkretsvolym Förångare och kondensor Minimal volym En minimal vattenvolym krävs för att korrigera enhetens drift. Den minimala vattenkretsvolymen kan beräknas i enlighet med följande formel: Volym = CAP() x N* = liter, där CAP är kyleffekten vid nominella driftsvillkor. Luftkonditioneringsapplikation N* 6WG/30WG/30WGA ,5 Vattenvolymen i värmebärarkretsen påverkar inte enhetens drift. Anmärkning: Vid värmepumpsdrift (aggregatet regleras av värmebärartemperaturen) måste värmebärarkretsens minimala volym beräknas på samma sätt som för köldbärarkretsen, men med en faktor N = 0 liter, där kyleffekten byts ut mot värmeeffekten. Industriell processkyla Vissa industriella processapplikationer kan kräva hög stabilitet i nivåerna för utgående vattentemperatur. I sådana fall måste värdena ovan ökas. Maximal volym Enheter med pumpmodul innehåller ett expansionskärl som är dimensionerat för den maximala vattenkretsvolymen. Tabellen nedan anger den maximala vattenkretsvolymen (i liter) för rent vatten eller etylenglykol med olika koncentrationsgrader. 6WG/30WG/30WGA Statiskt tryck kpa bar Rent vatten l % etylenglykol l % etylenglykol l % etylenglykol l

19 Vätskeflöden Standard 6WG 6WG Köldbärarflöde, l/s Minimalt* Minimalt** Maximalt*** Maximalt**** Lågtryck Högtryck Lågtryck Högtryck 020,0 0,9 0,5 3, 3,6 3,8 025,0,0 0,5 3,3 3,8, 030,0,0 0,5 3,3 3,8, 035,, 0,6 3,6,2,7 00,2, 0,6 3,8, 5,0 05,2, 0,8,0,6 5, 050,6, 0,8 5, 7,8 9,2 060,5,6,0 6, 8,0 9,9 070,6,5, 6,2 8, 0,3 080,6,5,3 6,3 8,3 0, ,0,6,5 7,8 8,7 2,5 * Enhet med pumpmodul Flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. ** Enhet utan pumpmodul Flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. *** Enhet med pumpmodul Maximalt flöde för ett tillgängligt tryck på 20 kpa (enhet med pumpmodul med lågt tryck) eller 50 kpa (enhet med pumpmodul med högt tryck). **** Enhet utan pumpmodul Maximalt flöde för ett tryckfall på 00 kpa i plattvärmeväxlaren. Standard 30WG/30WGA 30WG/ Köldbärarflöde, l/s 30WGA Minimalt* Minimalt** Maximal*** Maximal**** Lågtryck Högtryck Lågtryck Högtryck 020,0 0,9 0,5 3, 3,6 3,8 025,0,0 0,5 3,3 3,8, 030,0,0 0,5 3,3 3,8, 035,, 0,6 3,6,2,7 00,, 0,6 3,8, 5 05,2, 0,8,0,6 5, 050,6, 0,8 5, 7,8 9,2 060,5,6,0 6, 8,0 9,9 070,6,5, 6,2 8, 0,3 080,6,5,3 6,3 8,3 0, ,0,6,5 7,8 8,7 2,5 * Enhet med pumpmodul Flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. ** Enhet utan pumpmodul Flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. *** Enhet med pumpmodul Maximalt flöde för ett tillgängligt tryck på 20 kpa (enhet med pumpmodul med lågt tryck) eller 50 kpa (enhet med pumpmodul med högt tryck). **** Enhet utan pumpmodul Maximalt flöde för ett tryckfall på 00 kpa i plattvärmeväxlaren. 6WG Kylmedelflöde, l/s Minimalt* Maximalt** Maximalt*** Lågtryck Högtryck 020 0,3 3, 3,5 3, ,3 3,3 3,8, 030 0,3 3,3 3,8, 035 0, 3,5,,7 00 0, 3,7,3 5,0 05 0, 3,9,5 5, 050 0,,8 6,8 7, ,5 5,5 7,0 7, ,5 5,6 7,2 7, ,6 5,8 7, 8, ,6 7,2 7,9 9,3 * Enhet med eller utan pumpmodul Minimalt flöde för en vattentemperaturskillnad på 8 K. Anmärkning: Drift tillåten upp till ett värde på 20 K. ** Enhet med pumpmodul Maximalt flöde för ett tillgängligt tryck på 20 kpa (enhet med pumpmodul med lågt tryck) eller 50 kpa (enhet med pumpmodul med högt tryck). *** Enhet utan pumpmodul Maximalt flöde för ett tryckfall på 00 kpa i plattvärmeväxlaren. 6WG med tillbehör 272 6WG Minimalt köldbärarflöde tillbehör 272*, l/s Minimalt** Minimalt*** Lågtryck Högtryck 020 0,5 0,5 0, ,5 0,5 0, ,5 0,5 0, ,6 0,6 0,6 00 0,6 0,6 0,6 05 0,8 0,8 0, ,0,9 0,8 060,9,9,0 070,9,9, 080,9 2,0, ,2 2,0,5 * Tillbehör 272: Värmepumpsdrift med hög temperatur på kondensorsidan och låg temperatur på förångarsidan (borrhål/markslinga eller dylikt). ** Enhet med pumpmodul Minimalt flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. *** Enhet utan pumpmodul Minimalt flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. 30WG Kylmedelflöde, l/s Minimalt* Maximalt** Maximalt*** Lågtryck Högtryck 020 0,3 3, 3,5 3, ,3 3,3 3,8, 030 0,3 3,3 3,8, 035 0, 3,5,,7 00 0, 3,7,3 5,0 05 0, 3,9,5 5, 050 0,,8 6,8 7, ,5 5,5 7,0 7, ,5 5,6 7,2 7, ,6 5,8 7, 8, ,6 7,2 7,9 9,3 * Enhet med eller utan pumpmodul Minimalt flöde för en vattentemperaturskillnad på 8 K. Anmärkning: Drift tillåten upp till ett värde på 20 K. ** Enhet med pumpmodul Maximalt flöde för ett tillgängligt tryck på 20 kpa (enhet med pumpmodul med lågt tryck) eller 50 kpa (enhet med pumpmodul med högt tryck). *** Enhet utan pumpmodul Maximalt flöde för ett tryckfall på 00 kpa i plattvärmeväxlaren. 30WG med tillbehör 6 30WG Minimalt köldbärarflöde tillbehör 6*, l/s Minimalt** Minimalt*** Lågtryck Högtryck 020,,3 0,5 025,5,3 0,5 030,5,3 0,5 035,6,5 0,6 00,7,5 0,6 05,8,5 0, ,5 2,2 0, ,2 2,3, ,2 2,, 080 2,3 2,, ,5 2,5,5 * Tillbehör 6: glykollösning, mycket låg temperatur. ** Enhet med pumpmodul Minimalt flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. *** Enhet utan pumpmodul Minimalt flöde för en maximal tillåten temperaturskillnad vid den minimala utgående vattentemperaturen. 9

20 Plattvärmeväxlarens tryckfall (inkluderar intern rördragning) Förångare standardenhet utan pumpmodul 6WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA Tryckfall, kpa Vattenflöde, l/s 6WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA 025 till 6WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA 035 6WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA 05 Tryckfall, kpa Vattenflöde, l/s 6 6WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA WG/30WG/30WGA 090 Kondensor standardenhet utan pumpmodul 6WG/30WG WG/30WG Tryckfall, kpa Vattenflöde, l/s 6WG-30WG WG-30WG 025 till 6WG-30WG WG-30WG 035 6WG-30WG WG-30WG 05 Tryckfall, kpa Vattenflöde, l/s 6 6WG-30WG WG-30WG WG-30WG WG-30WG WG-30WG

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 0HC 50 Hz Nominell

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

30RB 039-160/30RQ 039-160

30RB 039-160/30RQ 039-160 Luftkylda vätskekylare Reversibla luft-till-vatten värmepumpar www.eurovent-certification.com www.certiflash.com 30RB /30RQ Nominell kyleffekt 30RB: 40-160 kw Nominell kyleffekt 30RQ: 40-150 kw Nominell

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n Drift- och skötseli n s t r u k t i o n 30RW/RWA020-300 Vattenkyld/kondensorlös vätskekylare med integrerade pumpmoduler Nominell kyleffekt 20-300 kw 50 Hz AQUASNAP Oktober 2002 Denna drift- och skötselinstruktion

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor PRODUKTBLAD. 30WG optimerad för kyldrift

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor PRODUKTBLAD. 30WG optimerad för kyldrift PRODUKTBLAD 30WG optimerad för kyldrift 6WG optimerad för värmedrift Kompakt konstruktion Plug and play Hög effektivitet Vätskekylare utan kondensor Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor 6WG/30WG/30WGA

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

30RW/30RWA Nominell kyleffekt kw

30RW/30RWA Nominell kyleffekt kw Refroidisseurs de Vätskekyld/kondensorlös liquide à condensation vätskekylare par air, version haute température extérieure med inbyggd pumpmodul AQUASNAP Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare 30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 476-1178 kw Nominell värmeeffekt: 506-1276 kw 50 Hz Aggregatmanual Juni 2009 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar 30XW/30XWH. Vi förbehåller

Läs mer

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw Luftkyld vätskekylare 30XA 252-702 Nominell kyleffekt 270-700 kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet.

Läs mer

80AW/38AW. Split-System luft-till-vatten värmepumpar. Nominell värmeeffekt 5-11.5 kw Nominell kyleffekt 4.2-9 kw. Egenskaper. Anpassad till dina behov

80AW/38AW. Split-System luft-till-vatten värmepumpar. Nominell värmeeffekt 5-11.5 kw Nominell kyleffekt 4.2-9 kw. Egenskaper. Anpassad till dina behov Split-System luft-till-vatten värmepumpar www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Technology Quality Management Systems AW/AW Nominell värmeeffekt -. kw Nominell kyleffekt.-9 kw De nya reversibla

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

Plaquette_30XW_EXE.indd 1 15/11/11 16:20:30

Plaquette_30XW_EXE.indd 1 15/11/11 16:20:30 Plaquette_30XW_EXE.indd 1 15/11/11 16:20:30 Plaquette_30XW_EXE.indd 2 15/11/11 16:20:39 Plaquette_30XW_EXE.indd 3 15/11/11 16:20:46 Applikationsexpertis VÄRME LUFTKONDITIONERING De termodynamiska principerna

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

61WG/30WG. Vätskekylare 30WG/Värmepumpar 61WG med eller utan integrerad pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw

61WG/30WG. Vätskekylare 30WG/Värmepumpar 61WG med eller utan integrerad pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw Vätskekylare 30WG/Värmepumpar 6WG med eller utan integrerad pumpmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Enhet med pumpmodul Standardenhet 6WG/30WG Nominell kyleffekt -95 kw Nominell värmeeffekt

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN 30HX: OPTIMERAD TEKNOLOGI EFFEKTIVITET SOM DET EJ KAN HÅLLAS TYST OM 30HX vätskekylare kombinerar överlägsen tillförlitlighet med oöverträffad prestanda.

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Toppmodern integrerad konstruktion De luftkylda Aquasnap vätskekylarna levereras helt monterade,

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL NY www.daikin.se FTKS/FTXS-D Daikin har tagit ytterligare ett steg mot den idealiska kombinationen av form och funktion, D-seriens snygga, släta

Läs mer

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter Den nya EKC 202C MS regulatorn En universell regulator EKC 202C-MS-regulatorn är kompatibel med de flesta NTC-givare på

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar SFS Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar För karuselldörrar Vertikalt montage Höjd: 2,2 m 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL Användningsområden SFS är en luftridå med många

Läs mer

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw Allmän information Standardversionen finns i två storlekar: Nominell kyleffekt (A35; W7): 10-18 kw Nominell värmeeffekt (A7; W45):

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015)

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015) Luftkyld vätskekylare Carrier deltar i urovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i urovents register för registrerade produkter. (Storlekar 5-13) QUSNP JUNIOR (Storlek 15) 3R 5-15

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Teal W Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Allmän beskrivning Teal W är ett komplett sortiment av energieffektiva kylare och vatten/vattenvärmepumpar. Utmärkande egenskaper Högeffektiv enhet Mycket

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

RB Ventum serien Den nya generationens vedpannor

RB Ventum serien Den nya generationens vedpannor RB Ventum serien Den nya generationens vedpannor Europas snabbast säljande vedpanna. Den nya generationen RB Ventum serien tar försprång i den tekniska utvecklingen och är dag den snabbast säljande vedpannan

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar RUF Brikett Pressar är indelade I 8 olika serier. RUF Brikett Systems for trä och organiskt material > Serie 1 RUF Brikett Systems för metall > Serie 2 och 3 RUF Brikett Systems för slipmull slam -stoft

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto POOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation...3 2. Kapacitetskurvor...4 3. Dimensioner...5 4. Installation...5

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation

Chillquick Köldbärarstation Chillquick Köldbärarstation Chillquick köldbärarstation Tillförlitlig och innovativ lösning för komfortkyla Köldbärarstationerna från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 250 kw, samtliga utrustade

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens bästa värmepumpsmodeller

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer