Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem"

Transkript

1 Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP

2 Fältmätningar, Bakgrund Inom EU och IEA belyses vikten av att demonstrera ny teknik för att öka implementering och introduktionstakt av ny teknik på nya marknader. Tidigare genomförda projekt på SP har demonstrerat installationer av standardsystem i äldre hus där värmepumpen har ersatt ett annat uppvärmningssystem. I detta projekt valdes nya värmepumpssystem avsedda för nyproducerade och befintliga hus ut.

3 Fältmätningar, Syfte Öka kunskapen om och visa potentialen med värmepumpande teknik. Öka acceptansen för tekniken, vilket är viktigt för att öka implementering på nya marknader. Demonstrera svensk kompetens, vilket kan bidra till en fortsatt tillväxt för svensk värmepumpsindustri på den Europeiska marknaden. Visa energibesparingspotential och potential för CO 2 reduktion med nya effektiva värmepumpsystem.

4 Fältmätningar, Syftar inte till Syftet med detta projekt har inte varit att jämföra och gradera enskilda värmepumpsystem eller fabrikat avseende effektivitet. En fältmätning lämpar sig inte för jämförande provning eftersom de yttre faktorerna sig åt. - byggnadens konstruktion - väderförhållanden - brukarbeteende - värmeanläggningens systemlösning - installation av värmepumpen - installation av mätinstrument.

5 Fältmätningar mål Få fram underlag på hur effektiva dagens nya värmepumpsystem är i faktiska installationer i småhus i Sverige. Erhålla underlag för riktlinjer, guide lines, riktat till konstruktörer och installatörer. Projektet skall resultera i ett internationellt samarbetsprojekt inom IEA Heat Pump Program.

6 Fältmätningar, Genomförande Fältmätningar pågår för närvarande på fem olika värmepumpssystem avsedda för rums- och tappvarmvattenuppvärmning i enfamiljsvillor. Tre av värmepumpsystemen är kombinerade med solvärme. Mätningarna startades under våren 2010 och skall pågå i ett år. Resultaten från fältmätningarna skall användas till att beräkna årsvärmefaktor, energitäckningsgrad, energibesparing och koldioxidreduktion relativt alternativ uppvärmningsform.

7 Fältmätningar, Genomförande Avgiven värmemängd till rumsuppvärmning. Värmemängd i det tappvarmvatten som tas från varmvattenberedaren. Avgiven värmemängd från solfångare. Tillförd elenergimängd till värmepumpen. Tillförd elenergimängd till tillsatsvärme. Tillförd elenergimängd till samtliga cirkulationspumpar. Tillförd elenergimängd till frånluftsfläkt. Temperatur inomhus och utomhus. Relativ fuktighet utomhus, RH

8 Fältmätningar, Utvärdering Systemgränser Värme källa SPF H4 SPF H3 SPF H2 Fläkt/ pump SPF H1 Värmepump Tillsats värme Byggnadens fläktar /pumpar Q H_hp Q W_hp Q HW_bu E S_fan/pump E HW_hp E bt_pump E HW_bu E B_fan/pump

9 COP Fältmätningar, Resultat 14,0 COP Systemgräns H1 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

10 COP Fältmätningar, Resultat 14,0 COP Systemgräns H2 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

11 COP Fältmätningar, Resultat 14,0 COP Systemgräns H3 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

12 COP Fältmätningar, Resultat 14,0 COP Systemgräns H4 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

13 COP Fältmätningar, Resultat 7,0 COP Systemgräns H4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

14 COP COP Fältmätningar, Resultat 6,0 COP Systemgräns H1-H4 6,0 COP Systemgräns H1-H4 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

15 Tillförd Värmemängd (kwh Fältmätningar, Resultat 500 Tillförd Värmemängd Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

16 Använd elenergi (kwh) Fältmätningar, Resultat 160 Använd Elenergi Systemgräns H Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

17 Använd elenergi (kwh) Fältmätningar, Resultat 350 Energibesparing Systemgräns H Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt -50

18 Fältmätningar, Resultat Besparingen i växthusgaser jämfört med andra uppvärmningssystem beror på hur den tillförda elenergin producerats. Koldioxidekvivalenter per kwh el GWP* (g CO2-eq/kWh) Marginalel 100 % kolkondens 1025 Sverige mix * GWP= Global Warming Potential

19 Fältmätningar, Slutsatser Denna fältmätning lämpar sig inte för jämförelse av de olika anläggningarna. Samtliga anläggningar i studien ger jämna och behagliga inomhustemperaturer. COP-värdena varierar för de olika systemgränserna. Viktigt att alltid redovisa vilka komponenters elanvändning som inkluderats. COP-värdena sjunker med minskat behov för rumsuppvärmning.

20 Fältmätningar, Slutsatser Ett lågt värmebehov som t.ex. i lågenergihus ger ett lågt COP värde trots att mängden köpt elenergi är låg. Det finns en potential för energibesparing och koldioxidreduktion genom att använda värmepumpande teknik. Besparingen i växthusgaser jämfört med andra uppvärmningssystem är mycket beroende av hur den tillförda elenergin producerats.

21 Fältmätningar, Slutsatser Installation och val av komponenter påverkar COP. Några riktlinjer är: - Dimensionera värmepumpen efter värmebehov - Varvtalsstyrda cirkulationspumpar som styrs efter behov - Lågenergipumpar - Isolera rör och komponenter

22 Använd elenergi (%) Fältmätningar, Resultat Energibesparing Systemgräns H Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar

Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar Utarbetad av Per Levin, Projektengagemang Energi och klimatanalys Danderyd, februari, 2008 1(68) Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget]

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar

Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar 1 Marianne Pettersson SIS Miljömärkning AB 2006-08-10 Bakgrundsdokument Revidering av kriterier för små värmepumpar Sammanfattning: Vi föreslår en ändring i kriterierna för värmepumpar. Dessa ändringar

Läs mer

Simulering av värmepumpsystem

Simulering av värmepumpsystem Simulering av värmepumpsystem Mätprojekt Totalkomfort i Småhus SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver bakgrund, metod och resultat från fältmätningar utförda inom ramen för projektet Simulering av värmepumpsystem.

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:03 TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VARMVATTEN OCH VÄRME Per Fahlén och Jessica Erlandsson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Integrerad styrning av kyloch värmepumpsanläggningar - Slutrapport Fredrik Karlsson SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik Box 857 501

Läs mer

Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar

Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar Uppföljning och årsredovisning Max Green & Oskar Jacobsson 2014-06-16 Sammanfattning Denna studie syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar

Läs mer

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Forskning och Utveckling FOU 2003:94 KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Patrik Selinder, Håkan Walletun, Heimo Zinko ZW Energiteknik KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson Värmepumpsystem för näranollenergi småhus och flerfamiljshus Martin Persson Svein Ruud 06-2014 Förord Det här projektet har genomförts inom ramarna för forskningsprogrammet EFFSYS+. EFFSYS+ är en fortsättning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Passivhus Norden 2013 HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Svein Ruud Tekn. lic. Martin Persson M.Sc. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857 501 15 Borås Sweden,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Utarbetad av Åke Blomsterberg, WSP Environmental Malmö, februari 2015 RAPPORT Kund Roland Jonsson HSB Riksförbund Konsult

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

Solenergi- från ord till handling

Solenergi- från ord till handling Göteborg 2009-12-11 Solenergi- från ord till handling En handledning i den kommunala processen för att få till en solvärmeeller solelsanläggning. Soluppgång i Väst är ett projekt som syftar till att öka

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Examensarbete i Energiteknik 30 hp Utfört vid Creanova AB och tekniska Högskolan vid Umeå Universitet BEATRICE

Läs mer

2005-07-04 M2005/4020/E

2005-07-04 M2005/4020/E Promemoria 2005-07-04 M2005/4020/E Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för energifrågor Investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus 1 Inledning och bakgrund

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Upprättad av Anders Nykvist, WSP Environmental Stockholm, september 2012 1 Sammanfattning Denna förstudie är upprättad

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer