Värmepumpssystem för nära-nollenergihus Nya utmaningar kräver ny lösningar Svein Ruud SP Energiteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepumpssystem för nära-nollenergihus Nya utmaningar kräver ny lösningar Svein Ruud SP Energiteknik"

Transkript

1 Värmepumpssystem för nära-nollenergihus Nya utmaningar kräver ny lösningar Svein Ruud SP Energiteknik

2 Projektinformation Projektstart: April 2012 Projektslut: Juni 2014 Finansiering/deltagande: Effsys+ TMF - Trä och Möbelföretagen Skanska Teknik / SBUF SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bosch Thermoteknik / IVT Danfoss / Thermia Enertech /CTC

3 Projektgrupp Projektledare: Assisterande projektledare : Tekniska experter: Svein Ruud SP Martin Persson SP Caroline Haglund Stignor SP Jessica Benson SP Företagsdeltagare: Anders Rosenkilde TMF Tommy Walfridson Skanska Teknik AB Kent Karlsson Enertech/CTC Timo Haak Bosch/IVT Gunnar Eklund Bosch/IVT Olav Öhmark Danfoss/Thermia Magnus Lantz Danfoss/Thermia

4 Bakgrund EU-direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EG (EPBD2) kräver att alla nya byggnader ska ha mycket låg energianvändning, nära-noll, fr.o.m. 1 januari Beräkningar har visat att i ett Svenskt klimat så är berg-/markvärmepumpar ett mycket bra alternativ ur energisynpunkt, men att befintliga modeller är för stora och för dyra för att kunna användas i småhus med mycket låga värmebehov. Även för flerbostadhus hade beräkningar i ett tidigare avslutat Effsys+ projekt visat att värmepumpar är ett konkurrenskraftigt alternativ, men att det finns behov av att utveckla systemlösningarna. Ett viktigt randvillkor för en nära-nollenergibyggnad är att kravnivåerna inte bara ska vara tekniskt möjliga att uppnå utan att de även ska ligga på en kostnadsoptimal nivå.

5 Målsättning Projektet skulle: Visa vilken energibesparing som kan uppnås i ett småhus respektive ett flerbostadshus med ett värmepumpsystem installerat på ett optimalt sätt ur ett systemperspektiv, samt kombinerat med ett energieffektivt klimatskal och ventilationsvärmeåtervinning Visa på möjligheterna att med hjälp av solvärme och solel ytterligare reducera energianvändningen ned mot en nära-nollenergi -nivå, liksom lönsamheten ur ett livscykelperspektiv (LCC) för dessa olika lösningar Utveckla konkurrenskraftiga värmepumpsystem som industrin kan vidareutveckla för både den svenska marknaden och exportmarknaden

6 Delmål Utveckla teoretiska koncept för småhus och flerbostadshus som nära-nollenergihus Utveckla och utvärdera en prototyp av ett värmepumpsystem som klarar kravnivåerna för nära-nollenergi, F-gas-, Eco Design- och RES-direktivet och samtidigt med en LCC som gör det till ett kostnadseffektivt alternativ Förbättra beräkningsmodeller för nära-nollenergibyggnader Deltagande i IEA HPP Annex 40 HP4NZEB koordinerat av Carsten Wemhöner, Schweiz

7 Målnivåer för nära-nollenergibyggnader föreslaget av Energimyndigheten (jämfört med befintliga kravnivåer i befintliga BBR 20) ER 2010:39 Klimatzon Elvärmda Bostäder 50 (95) Lokaler * (95-131) Icke-elvärmda I II III I II III 40 (75) * (75-104) *) Beroende på luftflöde 30 (55) * (55-78) Inga nivåer är ännu beslutade, men regeringen har uttalat att nära-nollenergi -nivån bör vara skarpare än befintliga kravnivåer - åtminstone för de flesta byggnadstyper och klimat. 75 (130) * ( ) Boverket och Energimyndigheten arbetar för närvarande med flera regeringsuppdrag kring detta bl.a. ett som heter Kontrollstation (110) * ( ) 55 (90) * (80-126)

8 Ingen gemensam definition av en nära-nollenergibyggnad Det är upp till varje medlemsland att utifrån nationella och regionala förutsättningar definiera vad en näranollenergibyggnad är i respektive land. Detta innebär att det kommer att finnas minst lika många definitioner som det finns medlemsländer i EU

9 Systemlösningar för projektets typhus Värmekälla Berg-/markvärmepump Ventilationsvärmeåtervinning FTX Värmedistribution Golvvärme

10 Projektets typhus (1) Hustyp Småhus NNE Flerbostadshus NNE Antal hushåll/lägenheter 1 40 Antal boende 4 80 Hushållsel 4800 kwh/år 112 MWh/år Specifik energianvädning, hushållsel 30 kwh/(år m2 Atemp) 28 kwh/(år m2 Atemp) Övrig byggnadsel - 8 MWh/år Specifik övrig byggnadsel - 2 kwh/(år m2 Atemp) Tempererad golvarea, A temp 160 m m 2 * Inre area omslutande klimatskal, A om 390 m m 2 Nominellt luftflöde; 0,35 liter/(s m 2 A temp ) 56 liter/s 1,4 m 3 /s Genomsnittligt värmegenomgångstal, U m 0,2 W/(K m 2 A om ) 0,3 W/(K m 2 A om ) Lufttäthet (vid ±50 Pa) 0,2 liter/(s m 2 A om ) 0,3 liter/(s m 2 A om ) Spec. ventilationsvärmeförlust (vid DVUT) 0,14 W/(K m 2 A temp ) 0,14 W/(K m 2 A temp ) ventilationsvärmeförlust 22,4 W/K 0,56 kw/k temperaturverkningsgrad ca 80 % ca 80 % Specifik fläkteffekt SFP ** 1,5 W/(liter/s) 1,3 kw/(m 3 /s) fläkteffekt 85 W 1,8 kw Specifik fläktenergi 4,5 kwh/(år m 2 A temp ) 4,0 kwh/(år m 2 A temp ) fläktenergi 700 kwh/år 16 MWh/år

11 Projektets typhus (2) Specifik pumpeffekt värme- och varmvattendistribution *** 0,3 W/(m 2 A temp ) 0,3 W/(m 2 A temp ) pumpeffekt värme- och varmvattendistribution 50 W 1,2 kw Specifik pumpenergi värme- och varmvattendistribution 1,5 kwh/(år m 2 A temp ) 1,3 kwh/(år m 2 A temp ) pumpenergi värme- och varmvattendistribution 250 kwh/år 5 MWh/år Specifik värmeförlust varmvatten/vvc vid stand-by 0,5 W/(m 2 A temp ) 0,3 W/(m 2 A temp ) värmeförlust varmvatten/vvc vid stand-by 80 W 1,2 kw Specifikt värmebehov varmvatten/vvc vid stand-by 4,5 kwh/(år m 2 A temp ) 2,5 kwh/(år m 2 A temp ) värmebehov varmvatten/vvc vid stand-by 700 kwh/år 10 MWh/år Specifikt värmebehov i klimatzon III 36,5 kwh/(år m 2 A temp ) 34,5 kwh/(år m 2 A temp ) värmebehov i klimatzon III 5800 kwh/år 138 MWh/år Maximalt effektbehov ut på värmesystemet 4 kw 75 kw Specifikt varmvattenbehov (exkl. värmeförluster) 21,5 kwh/(år m 2 A temp ) 17,5 kwh/(år m 2 A temp ) varmvattenbehov (exkl. värmeförluster) 3400 kwh/år 70 MWh/år Specifik energibehov netto, inkl. hushållsel 100 kwh/(år m 2 A temp ) 90 kwh/(år m 2 A temp ) energibehov netto, inkl. hushållsel kwh/år 360 MWh/år Specifik energianvändning (köpt energi), inkl. hushållsel **** 60 kwh/(år m 2 A temp ) 55 kwh/(år m 2 A temp ) energianvändning (köpt energi), inkl. hushållsel kwh/år 220 MWh/år Specifik energianvändning (köpt energi), exkl. hushållsel 30 kwh/(år m 2 A temp ) 27 kwh/(år m 2 A temp ) energianvändning (köpt energi), exkl. hushållsel kwh/år 108 MWh/år

12 Prestanda för utvecklade värmepumpsystem Värmepump för enfamiljshus Värmepump för flerfamiljshus P HP heat, 0/35 C 4750 (W) P HP heat, 0/35 C 90,0 (kw) COP, heat, 0/35 C 4.24 (-) COP, heat, 0/35 C 4.60 (-) P HP heat, 0/45 C 4500 (W) P HP heat, 0/45 C 87,0 (kw) COP, heat, 0/45 C 3.28 (-) COP, heat, 0/45 C 3.66 (-) A-klassad cirkulationspump Ja A-klassad cirkulationspump Ja Tomgångseffekt, el 55 (W) Tomgångseffekt, el 1,2 (kw) Installerad eleffekt 4500 (W) Installerad eleffekt 35,9 (W)

13 Beskrivning av de olika antagna solsystemen Enfamiljshus Flerfamiljshus Energi, kwh Yta, m 2 Toppeffekt, kwp Solvärme ,5 - Solel ,3 Solvärme Solel För överskottselen har det antagits nettodebitering på månadsbasis i LCC-kalkylerna

14 Beräkning av energiprestanda, Enfamiljshus

15 Beräkning av energiprestanda, Flerfamiljshus

16 LCC-analys Variabel Värde Enhet Diskonteringsränta 4.0% Kalkylperiod 30 år Elpris (medelvärde) 1.46 SEK/kWh Fjärrvärmepris (medelvärde) 0.67 SEK/kWh Pelletpris (medelvärde) 0.55 SEK/kWh Elprisökning per år 3.0% Fjärrvärmeprisökning per år 2.0% Pelletprisökning per år 2.0% För elpris, fjärrvärmepris och pelletspris har månatliga variationer under året har använts. Ovanstående tabell ger medelpriserna för el, fjärrvärme och pellets.

17 Månadsfördelning energianvändning i LCC-analysen

18 Indata LCC-analys - Enfamiljshus Typ av investering Investeringskostnad (SEK) Livslängd (år) Bergvärmepump Borrhål Luft/vatten-värmepump Fjärrvärmecentral Pelletpanna Solfångare + ackumulatortank Skorsten Rör mm PV- installation, totalt per kwp PV-moduler, per kwp Växelriktare, per kwp PV-moduler: ytterligare kostnader, per kwp PV-installation: bidrag, per kwp

19 LCC småhus

20 Indata LCC-analys Multifamily house Investment (SEK) Life expectancy (yr) GSHP Bore hole District heating sub station Solar thermal collector + accumulator tan PV-installation, total per kwp PV-module:, per kwp Inverter, per kwp PV-modules: additional costs, per kwp PV-installation: subsidy, per kwp

21 LCC flerbostadshus

22 Känslighetsanalys diskonteringsränta för flerfamiljshuset

23 Slutsatser Systemlösningen med ett välisolerat och tätt hus med golvvärme och FTX-ventilation i kombination med en heltäckande bergvärmepump klarar med god marginal den av Energimyndigheten föreslagna kravnivån för nära-nollenergi -byggnader. Ur ett LCC perspektiv är lösningen även konkurrenskraftig gentemot fjärrvärme, vilken för samma byggnad inte klarar den föreslagna kravnivån. Ovanstående gäller för både småhuset och flerbostadshuset. Solel och solvärme ger ytterligare förbättring av energiprestandan, men för småhuset är endast solel lönsamt ur ett LCC-perspektiv (om nettodebitering på månadsbasis). För samma flerbostadhuset med fjärrvärme är solel och solvärme nödvändigt för att klara föreslagen kravnivå. Bergvärmealternativet är mindre känsligt för variationer i energiprisökningar.

24 Behov av fortsatt arbete Är billigare on/off värmepumpar lönsammare än dyrare(?) frekvensstyrda. Dimensionering av varmvattenbehov och värmepumpar i flerbostadshus. Installation och styrning av golvvärme i flerbostadshus. Optimering av dimensionering och samstyrning av solel och solvärme i kombination med värmepump Minimering av installationskostnaden för solvärme i småhus med värmepump. Integrering av borrhål, värmepump och FTX-ventilation, exempelvis förvärmning och komfortkylning av uteluft med borrhål/värmepump

25 Título capítulo Tack för uppmärksamheten! För mer information:

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson Värmepumpsystem för näranollenergi småhus och flerfamiljshus Martin Persson Svein Ruud 06-2014 Förord Det här projektet har genomförts inom ramarna för forskningsprogrammet EFFSYS+. EFFSYS+ är en fortsättning

Läs mer

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Passivhus Norden 2013 HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Svein Ruud Tekn. lic. Martin Persson M.Sc. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857 501 15 Borås Sweden,

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg, februari 2013 Förord Som ett tillägg till det

Läs mer

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg, oktober 211

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Svein Ruud, Per Fahlén, Monica Axell, Peter Kovacs, Peter Ylmén, Fredrik Ståhl SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bild: A-hus / Deromegruppen

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

reglerna för nära-nollenergihus rapport 2013:18

reglerna för nära-nollenergihus rapport 2013:18 reglerna för nära-nollenergihus rapport 2013:18 REGLERNA FÖR NÄRA-NOLLENERGIHUS KONSEKVENSER AV OLIKA FORMULERINGAR AV ENERGIKRAVEN ANDERS GÖRANSSON HÅKAN SKÖLDBERG THOMAS UNGER ÅSA W AHLSTRÖM PETER FILIPSSON

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Skärpta energihushållningskrav

Skärpta energihushållningskrav Rapport 2014:19 REGERINGSUPPDRAG Skärpta energihushållningskrav redovisning av regeringens uppdrag att se över och skärpa energireglerna i Boverkets byggregler Titel: Skärpta energihushållningskrav Rapport:

Läs mer

Material från Programkonferensen 2010-06-10 Chalmerska huset, Göteborg WWW.EFFSYS2.SE

Material från Programkonferensen 2010-06-10 Chalmerska huset, Göteborg WWW.EFFSYS2.SE Material från Programkonferensen 2010-06-10 Chalmerska huset, Göteborg WWW.EFFSYS2.SE 1 Välkommen till Effsys2 dagen 2010! Sveriges enda forskningsprogram med inriktning på kyl- och värmepumpar håller

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:03 TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VARMVATTEN OCH VÄRME Per Fahlén och Jessica Erlandsson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN OSKARSHAMN Antal sidor: 22 Uppdragsnr: 10840 Författare: Joakim Nordemo Stockholm

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Är det dyrare att bygga energieffektivt?

Är det dyrare att bygga energieffektivt? Är det dyrare att bygga energieffektivt? Hus har oftast mycket lång brukstid i många fall mer än 100 år. Vid uppförandet av nya byggnader gäller det därför att tänka långsiktigt. En välbyggd klimatskärm

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer