Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda"

Transkript

1 Oilon ChillHeat Kyler och värmer med optimal prestanda

2 Förmånlig och miljövänlig energi med värmepump Spillvärme innehåller värdefull energi I samhällen, i industrin och vid produktion av värme och el genereras enorma mängder spillvärme, som inte kan utnyttjas direkt på grund av dess låga temperaturnivå. Denna spillvärme kan tas tillvara med en värmepump, med vars hjälp man kan producera varmt vatten eller varm luft med god verkningsgrad. Den producerade värmeenergin kan utnyttjas antingen till uppvärmning av fastigheter och tappvatten, i industriprocesser eller säljas ut till fjärrvärmenätet. Det finns många möjligheter.

3 Inbesparingar med jordvärme Som uppvärmningsform har jordvärmen betydligt lägre totala kostnader än många andra uppvärmningsalternativ. I kombination med ett vattenburet värmesystem lämpar sig jordvärmen bra både för nybyggnation och för ombyggnation. Ju större behov man har av uppvärmningsenergi, desto större nytta får man från den gratis energi som lagrats i marken. En lönsam investering En värmepump är en investering, som snabbt betalar sig tillbaka. På årsnivå kan man uppnå besparingar på upp till 80 procent av energikostnaderna och minska koldioxidutsläppen lika mycket! Ett täckande finländskt sortiment och kvalitetssäkring Det omfattande ChillHeat-sortimentet erbjuder optimerade produkter till flera olika tillämpningar, som du kan bekanta dig med på följande sida. Alla ChillHeat-produkter konstrueras och tillverkas i Finland, i Hollola eller Karleby. Båda fabrikerna har en testbänk som gör det möjligt att testa ChillHeat-sortimentets värmepumpar vid önskade drifts förhållanden innan produkten levereras till kunden. Värme och kyla från Finland Oilon är ett finskt familjeföretag inom energi- och miljöteknikbranschen. Företaget grundades år Moderbolaget Oilon har över 50 års erfarenhet av värmeproduktion för småhus, stora fastigheter, fjärrvärmenät och många olika industriella processer. Oilon Scancool har nästan 30 års erfarenhet av högeffektiva industriella kyl- och värmepumplösningar. I dag är Oilon internationellt känt som föregångare inom både värme- och kylbranschen. Oilon har också täckande underhållstjänster samt ett omfattande underhållsnätverk som garanterar en lång och kostnadseffektiv livscykel för produkterna. 3

4 Kombinerad kyla och värme Med ChillHeat-värmepumpen kan man i en och samma maskin samtidigt producera både kyla och värme. Så här uppstår värdefull värme nästan gratis som en biprodukt av kylning. Typiskt COP 5-6. Värmeåtervinning från kylanläggning (ammoniak, HFC, CO 2 ) Med hjälp av ChillHeat-värmepumparna kan man ta till vara den spillvärme som uppstår i en kylanläggning genom att förvandla den till varmt vatten för att ersätta dyr primärenergi. Typiskt COP 4-6. Värmeåtervinning från avloppsvatten Med hjälp av ChillHeat-värmepumparna kan man ta tillvara energin i kommunalt eller industriellt avloppsvatten. Av denna spillenergi kan man producera varmt vatten för företagets egna behov eller fjärrvärme som kan säljas till fjärrvärmenätet. Typiskt COP 3-5. Jordvärme Det finns gratis solenergi lagrad i jorden. Denna energi kan med hjälp av ChillHeat-värmepumparna utnyttjas för att producera värmeenergi som ersätter dyr köpenergi. Typiskt COP 3-4. Värmeåtervinning från rökgaser Det är möjligt att tillavarata värme från kraftverkseller värmepannors rökgaser med hjälp av ChillHeatvärmepumpar. Av den tillvaratagna värmen kan produceras exempelvis fjärrvärme, vilket förbättrar energiverkets totala effektivitet och ökar värmeeffekten. Typiskt COP 4-6. Tillvaratagande av processvärme (förångare, kyltorn, torkar) Inom industrin leds ofta stora mängder värme bort till omgivningen, eftersom det är svårt att ta den tillvara på grund av dess låga temperaturnivå. Från dessa energikällor kan man producera värdefull värmeenergi för egna behov eller till försäljning med hjälp av ChillHeat-värmepumparna. Typiskt COP 4-6. Värme från utomhusluften Den energi som finns i uteluften kan användas som värmekälla i ChillHeat-värmepumparna med hjälp av en separat vätskekylare som installeras utomhus. Med gratis energi kan man till exempel värma upp lokaler och producera varmt vatten. Typiskt COP 3-4. Tillämpningar för vätskekylning Med hjälp av ChillHeat-produkterna kan kylningen av byggnadsventilation, servercentraler och industriella processer skötas på ett energieffektivt sätt. Kylapplikationer Med hjälp av ChillHeat-produkterna kan man producera kyla vid temperaturer under noll för industrins, isbanors eller stormarknaders behov på ett energieffektivt sätt. Högsta temperaturen Den producerade värmeenergins högsta temperatur vid full värmeeffekt. Därtill kan man i en separat överhettare använda en liten del av totalenergin för att producera energi som har ännu högre temperatur. COP= värmefaktor COPc= köldaktor

5 Produktgruppen Oilon ChillHeat En av grundidéerna vid konstruktionen av Oilon ChillHeat-produktfamiljen har varit att kunna producera kyla och värme med en och samma maskin. ChillHeat-produkterna är således bra lämpade för produktion av värme och kyla tillsammans eller separat. I produktfamiljen hittar man den optimala produkten för industrin, hotell, kontorsbyggnader eller skolor samt för olika tillämpningar såsom spillvärmeåtervinning, jordvärme, luftkonditionering eller avkylning av kyllager. Alla ChillHeat-sortimentets anordningar är kompakta, funktionssäkra och lätta att använda. ChillHeat-varumärket är en garanti för en mycket energieffektiv produkt. Energieffektiviteten grundar sig på noggrant valda komponenter och kompetent produktutveckling med otaliga timmar av tester. ChillHeat-värmepumpar kan kopplas parallellt eller i serie, varvid man får en ännu effektivare, smidigt fungerande helhet. Produkternas mångsidiga automatik möjliggör en energieffektiv och lättanvändbar ChillHeat-funktion. I tabellen nedan finns information om olika ChillHeat-produkter och deras egenskaper. Vid låga förångningstemperaturer är det rekommenderat att redan i anbudsskedet kontrollera vilken maximal framledningstemperatur som kan uppnås vid de aktuella driftsförhållandena. ChillHeat RE P S Värmeeffekt EN / kw kw kw Den producerade värmens max.t 65 C* 80 C Den producerade kylans min.t -15 C -20 C ChillHeat-produkternas teknisk-ekonomiska lämplighet för olika tillämpningar Kombinerad kyla och värme Värmeåtervinning från kylanläggning Värmeåtervinning från avloppsvatten Jordvärme ** Värmeåtervinning från rökgaser Värme från utomhusluften Tillvaratagande av processvärme Tillämpningar för vätskekylning Kylapplikationer Utmärkt Bra Begränsad * För RE 210 och 420; vid förångning -5 C är maximal framledningstemperatur 55 C ** i krävande förhållanden 67 C -15 C

6 Högsta temperaturen 63 C Oilon ChillHeat RE RE 420 Stora fastigheter m² Kombinerad kyla och värme Värme från utomhusluften Tillämpningar för vätskekylning Jordvärme Oilon ChillHeat RE-värmepumparna är som bäst i uppvärmning och avkylning av stora fastigheter och industrianläggningar. I RE-seriens produkter använder vi enbart scrollkompressorer från de mest kända och pålitligaste kompressortillverkarna. TEKNISKA DATA RE 110 RE 140 RE 170 RE 210 RE 330 RE 420 Kompressor, typ och antal scroll, 2 scroll, 2 scroll, 2 scroll, 2 scroll, 4 scroll, 4 Köldmediekretsarnas antal Mått Höjd mm Bredd mm Djup mm Köldmedium R410A R410A R410A R410A R410A R410A Värmeeffekt, kw (jordvärme) EN /35 C COP EN /35 C 3,7 3,6 3, Värmeeffekt, kw (värmenätverk) 1 18/8 C, 40/55 C COP 18/8 C, 40/55 C 2,8 2,8 2, Kylningseffekt, kw (luftkonditionering) 2 12/7 C, 36/42 C COPc 2 12/7 C, 36/42 C 2,7 2,7 2, Säkringsstorlek A, 3/N/PE 400 V 50 Hz 125 A 160 A 200 A 3x200A 3x400A 3x400A Vikt kg ) Prestanda har angetts med underkylare 2) Prestanda har angetts utan underkylare, köldmediekretsar parallellt. COPc=köldfaktor Det är inte tillåtet att bedöma effekterna på basis av tabellen i andra driftförhållanden. De slutgiltiga tekniska specifikationerna ges av tillverkaren. Oilon Oy förbehåller sig rätten till ändringar utan separat meddelande.

7 Högsta temperaturen 80 C Oilon ChillHeat P P 380 Stora fastigheter m² Kombinerad kyla och värme Kylanläggningens värmeåtervinnin (ammoniak, HFC, CO 2 ) Tillvaratagande av processvärme (förångare, kyltorn, torkar) Värmeåtervinning från avloppsvatten Oilon ChillHeat P-värmepumparna producerar upp till 80 C varmt vatten med hög verkningsgrad även vid mycket låga deleffekter. P-pumparnas höga funktionssäkerhet och låga drift- och underhållskostnader beror på energieffektiva kolvkompressorer som är resultatet av flera årtiondens utveckling. TEKNISKA DATA P 150 P 220 P 300 P 380 Kompressor, typ och antal kolv, 2 kolv,3 kolv, 4 kolv, 5 Köldmediekretsarnas antal Mått, utan anläggningsskydd och extra ben Höjd mm Bredd mm Djup mm Köldmedium R134a R134a R134a R134a Värmeeffekt, kw (jordvärme) EN /35 C COP EN /35 C Värmeeffekt, kw (uppvärmningsnätverk) 1 18/8 C, 40/55 C COP 18/8 C, 40/55 C Värmeeffekt, kw (värmenätverk, hög temperatur) 1 18/8 C, 55/75 C COP 18/8 C, 55/75 C Kyleffekt, kw (luftkonditionering) 2 12/7 C, 36/42 C COPc 2 12/7 C, 36/42 C Säkringsstorlek A, 3/N/PE 400 V 50 Hz 3x200A* 3x315A 3x400A 3x500A Vikt kg ) Prestanda har angetts med underkylare 2) Prestanda har angetts utan underkylare, köldmediekretsar parallellt. COPc= köldfaktor * Med två frekvensomformare 3x250A De angivna temperaturvärdena är förångarens in/ut- samt kondensorns in/ut-temperaturer. Det är inte tillåtet att bedöma effekterna på basis av tabellen i andra driftförhållanden. De slutgiltiga tekniska specifikationerna ges av tillverkaren. Oilon Oy förbehåller sig rätten till ändringar utan separat meddelande.

8 Högsta temperaturen 67 C Oilon ChillHeat S 180 S 540 Stora fastigheter m 2 Värmeåtervinning från kylanläggning (ammoniak, HFC, CO 2 ) Värmeåtervinning från rökgaser Kylapplikationer Tillvaratagande av processvärme (förångare, kyltorn, torkar) Oilon ChillHeat S-värmepumparna producerar maximalt 67 C. I S-seriens produkter används energieffektiva och beprövade, kompakta skruvkompressorer. TEKNISKA DATA S 180 S 280 S 380 S 490 S 540 Kompressor, typ och antal skruv, 1 skruv, 1 skruv, 1 skruv, 1 skruv, 1 Köldmediekretsarnas antal Mått, utan anläggningsskydd och extra ben Höjd mm Bredd mm Djup mm Köldmedium R134a R134a R134a R134a R134a Värmeeffekt, kw (jordvärme) EN /35 C COP EN /35 C Värmeeffekt, kw (värmenätverk) 1 18/8 C, 40/55 C COP 18/8 C, 40/55 C Värmeeffekt, kw (värmenätverk, hög temperatur) 1 18/8 C, 50/65 C COP 18/8 C, 50/65 C Kyleffekt kw (luftkonditionering) 2 12/7 C, 36/42 C COPc 2 12/7 C, 36/42 C Säkringsstorlek A, 3/N/PE 400 V 50 Hz 3x250A 3x355A 3x400A 3x500A 3x630A Vikt kg ) Prestanda har angetts med underkylare 2) Prestanda har angetts utan underkylare, köldmediekretsar parallellt. COPc= köldfaktor De meddelade temperaturvärdena är förångarens och kondensorns in/ut-temperaturer. Det är inte tillåtet att bedöma effekterna på basis av tabellen i andra driftförhållanden. De slutgiltiga tekniska specifikationerna ges av tillverkaren. Oilon Oy förbehåller sig rätten till ändringar utan separat meddelande.

9 ChillHeat-produkter och tilläggsoptioner Oilon ChillHeat -produkterna har kompakta yttermått. Man har dock inte kompromissat med aggregatens servicevänlighet. Flera optioner ökar aggregatens mångsidighet, och gör så att samma produkt passar för många olika tillämpningar. Med expansionsmoduler som följer samma design kan grundprodukten kompletteras med pumpoch ventilgrupper. Optioner som väljs antingen på grund av kundens önskan eller som vi inkluderar i våra produkter på grund av förplaneringen i anbudsskedet: Med frikylningsoptionen kan kyla produceras genom att använda sval uteluft. Med frekvensstyrda kompressorer fås en ännu noggrannare och snabbare reglerbarhet. Mätningsoptionen, för mätning och visning av värmeeffekt och COP Med överhettningsoptionen kan varmt tappvatten produceras Med Modbus- och Profibus-fältbussprotokollen kan enheten kommunicera med andra automationssystem Utöver dessa finns det enskilda tekniska lösningar tillgängliga, som till exempel Economizer-optionen.

10 Automatik - en viktig del av energieffektiviteten En mångsidig automatik möjliggör den energieffektiva och lättanvända ChillHeat-funktionen. ChillHeat-funktionen möjliggör en optimal kyl- och värmeproduktion separat eller samtidigt. Tack vare ChillHeat-produkternas automatik kan helhetssystemet fungera med så hög verkningsgrad och användbarhet som möjligt. Lätthanterlighet och hög kvalitet kombinerad med avancerad och adaptiv styrningsalgoritm garanterar bekymmersfri operation samt maximal nytta av investeringen. Automationslösningarna erbjuder goda och mångsidiga förbindelser mellan olika automationssystem. De vanligaste stödda fältbussarna är bl.a. Modbus, Profibus, Profinet. Möjligheterna till fjärrövervakning och -programmering garanterar bekymmersfri användning, kostnadseffektiva underhålls- och stödfunktioner och gör det lättare att göra ändringar i processen i framtiden. ChillHeat-produkternas automationsalternativ: LITE - Kostnadseffektiv grundregulator med Modbus-fältbussprotokoll. - Möjlighet till fjärrövervakning. - Lämpar sig för styrning och övervakning av ett enskilt maskinpaket. Användargränssnitt för automationsalternativet Medium. MEDIUM - Ett tydligt och lättanvänt grafiskt användargränssnitt kombinerat med pålitlig programmerbar logikkrets av industriklass ger möjlighet till styrning av större helheter. - Modbus-, Profibus- och Profinet-fältbussprotokoll. - Möjlighet till fjärrövervakning och -programmering. ADVANCE - För styrning av industriella processer. - Industri-PC och pålitlig programmerbar logikkrets av industriklass möjliggör klara processdisplayer och mångsidiga processregleringar. - Modbus-, Profibus- och Profinet-fältbussprotokoll. - Möjlighet till fjärrövervakning och -programmering. - Omfattande möjligheter för insamling av processdata garanterar mångsidiga rapporter och utmärkt trenduppföljning. Användargränssnitt för automationsalternativet Advance.

11 Produktutveckling och samarbete Kyltekniken har varit och kommer också i framtiden att vara under starkt förändringstryck. Nya köldmedier kommer ut på marknaden på grund av striktare miljönormer, varför det uppstår behov att göra ändringar i anordningarnas tekniska komponenter och i planeringen av helhetskonceptet. På Oilon pågår intensiv produktutveckling och vi samarbetar aktivt med köldmedie- och komponentleverantörerna, så att vi kan svara för att våra produkter fungerar energieffektivt också i krävande temperaturförhållanden samtidigt som de uppfyller framtidens normer. I Karlebyfabrikens testutrymme testar vi olika alternativa köldmedier och komponenter vid varierande driftförhållanden för att kunna erbjuda våra kunder de bästa produkterna för deras behov. Det bästa valet för olika driftförhållanden uppnås genom att ta i beaktande behövlig kapacitet pålitlighet justerbarhet behövlig minimidellast energieffektivitet utrymmesbehov ljudnivå. Kontinuerlig utveckling och inlärning samt våra många långvariga referenser garanterar att vi kan erbjuda kunderna de bästa anläggningarna för olika förhållanden och tillämpningar. Kvalitetssäkring och produktutveckling Oilon är känt för sina produkters och systemleveransers höga kvalitet, funktionssäkerhet samt för sina täckande underhållstjänster. Före kundleveransen utför vi mångsidiga mätningar på testbänken i full skala i samma förhållanden som anläggningen kommer att användas i. Så här säkerställer vi våra produkters pålitliga funktion och optimala prestanda vid olika förhållanden. Den omsorgsfulla testningen minimerar också den tid som behövs för installation och driftsättning av anordningarna, och vår kund får den fulla nyttan av sin investering så snabbt som möjligt. Värmepumpbranschen utvecklas kraftigt och testbänken är ett viktigt redskap för oss också i produktutvecklingen. Tack vare den kan vi kostnadseffektivt och snabbt testa lösningar som utvecklats på basis av simuleringsmodeller och kontrollera lämpligheten av nya komponenter för olika system. Vi utvecklar hela tiden allt energieffektivare, förmånligare och miljövänligare lösningar för våra kunders behov.

12 4/04_2014 Oilon OILON Scancool SCANCOOL OyOY Yrittäjäntie Företagarvägen 6, , KOKKOLA KARLEBY Puh. Tfn (0)207 (0) SCANCOOL

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Energipålar ger energieffektiva byggnader

Energipålar ger energieffektiva byggnader WHITE PAPER Energipålar ger energieffektiva byggnader www.ruukki.com Ruukkis energipålar kombinerar grundläggning av byggnader med utvinning av jordvärme. Energipålarna lämpar sig särskilt väl för kontor

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

En jordvärme hämtar solvärme som lagrats i jorden, berggrunden eller vattnet.

En jordvärme hämtar solvärme som lagrats i jorden, berggrunden eller vattnet. En jordvärme hämtar solvärme som lagrats i jorden, berggrunden eller vattnet. Jordvärme har använts för uppvärmning av småhus sedan början av 1970-talet och uppvärmningssättet har blivit populärare på

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer