Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion"

Transkript

1 Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013

2 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda den väl beprövade teknik som solceller innebär kan vi bidra till detta. Vi vill att kommunen skyndsamt påbörjar detta arbete genom att installera solcellspaneler på Marnässkolan, Folkets Hus och Högbergsskolan i Ludvika. Bakgrund till förslaget Vi vet sedan länge att dagens energiproduktion inte är ekologiskt hållbar. Om inte produktionen ställs om så att energin kan produceras på ett för klimatet hållbart sätt kommer vår planet inte att klara sig. Trots att vi sedan länge känner till detta ökar mängden växthusgaser, som i huvudsak kommer från energiproduktion baserad på fossila bränslen såsom olja och kol. Samtidigt finns alternativen som kan lösa dessa problem. Solen och vindkraften skulle kunna ersätta både kärnkraft och alla fossila energikällor. En viktig del i denna omställning är samhälleliga investeringar i förnybar energi. Därför vill vi att Ludvika kommun intar en aktiv roll i det konkreta arbetet med att ställa om energiproduktionen, genom att investera i lokala solcellsanläggningar som kan producera el till kommunens egen verksamhet. Vi menar att denna investering ligger helt i linje med de intentioner som finns i kommunens klimatstrategi, där man bland annat talar om att kommunen ska vara flexibel och ha en beredskap för kommande teknisk utveckling inom energiområdet. Vi delar även klimatstrategins mening att kommunen energiomställning är en drivkraft för utveckling, tillväxt och jobbskapande. Denna rapport innehåller underlag med bland annat ekonomiska förutsättningar för en investering i solcellspaneler på tre av kommunen ägda objekt Marnässkolan, Högbergsskolan och Folkets Hus. Vi vill att dessa investeringar sker skyndsamt, och ser dessa som ett första steg i en fortsatt kommunal omställning till förnybar energiproduktion. Förutsättningar för solel De tre föreslagna objekten har en takyta lämplig för solcellspaneler på omkring kvadratmeter. Att täcka dessa ytor med solcellspaneler innebär en kostnad på omkring 6,7 miljoner kronor. Investeringen har en effektgaranti på 25 år och en förväntad livslängd på 40 år. I vår kalkyl har vi räknat med 25 års avskrivningstid (d.v.s. samma tid som anläggningarna kommer att ha effektgaranti). Solceller på kvadratmeter innebär en total effekt på omkring 410 kw. Vi räknar med att dessa ska kunna producera kwh el per år. Vi har då räknat med att 1 kw solcellspanel ger ungefär 900 kwh per år. Detta är något lägre räknat än Energimyndighetens siffror som säger att 1 kw solcellspanel kan ge omkring 950 kwh per år. Ekonomiska antaganden i kalkylen När man gör kalkyler för solelanläggningar brukar man räkna med att besparingen blir 1,30 kr per producerad kwh som kan produceras på den anläggning där produktionen sker, och 1,10 kr per kwh om elen ska överföras till någon annan anläggning.

3 Från Ludvika kommuns klimatpolicy: Energieffektivisering, förnybar energi, samverkan och informationsspridning, energiplanering och styrning, teknikutveckling samt höjd energikompetens är viktiga verktyg i omställningen av kommunens energisystem. Kommunens energi- och miljöomställning är en drivkraft för utveckling och tillväxt, vilket skapar många nya jobb. Kommunorganisationen och dess bolag är föregångare i arbetet för uthålliga energi- och transportsystem och begränsad klimatpåverkan. Här har vi räknat något lägre, då kommunen antagligen har bättre priser genom sina stora inköp av el. Vi har därför räknat med att varje kwh som konsumeras där den produceras ger en besparing på 1,20 kr och en kwh som behöver överföras till någon annan kommunal anläggning ger en besparing på 1,00 kr (hänsyn taget till den överföringsavgift som finns). Vi har valt att räkna räntekostnad på investeringen genom att använda den aktuella 5-åriga räntan från Kommuninvest. För att göra kalkylen mer överskådlig har vi beräknat den totala räntekostnaden för investeringen under 25 år, och sedan periodiserat den så den fördelar sig lika mellan varje år. I själva verket kommer räntekostnaden att ligga något högre i början, för att sedan falla i takt med att lånet amorteras av. Vi har även räknat med att 60 % av den el som produceras via solcellerna kommer att förbrukas i de anläggningar där den skapas, medan resterande del behöver överföras till andra kommunala anläggningar. Elcertifikat ger kommunen 0,20 kr per producerad kwh under 15 års tid. Eftersom solcellsanläggningarna har en förmodad livslängd på 40 år, och inte 25 som vi utgår från i kalkylen är det dessutom rimligt att anta att denna investering kommer att ge betydligt större ekonomiska vinster än vad som framgår i kalkylen. Vi har dock valt att räkna lågt, och vårt huvudsyfte med denna investering är inte att sänka kommunens kostnader, det är att öka kommunens miljöansvar och inspirerar till liknande investeringar inom den privata sektorn. Att det dessutom ger en viss ekonomisk besparing ser vi som ett plus. Kalkyl, solelinvestering Total takyta att klä med solcellspaneler m 2 Total investeringskostnad, solcellspaneler kr Avskrivningstid på investering 25 år Besparing när elen används i samma anläggning 1,20 kr / kwh Besparing när elen används i annan anläggning 1,00 kr / kwh Förväntad effekt av m2 solcellspaneler 410 kw Årlig elproduktion från solcellspaneler kwh Räntesats, 5 årig - Kommuninvest 2,41 % Kostnader Avskrivning investering Räntekostnad Intäkter / Besparingar Elcertifikat (ges under 15 år) Besparing kwh används där den produceras Besparing kwh används i annan anläggning Ekonomisk besparing, solelinvestering kr / år kr / år kr / år kr / år kr / år kr / år

4 Det finns statligt stöd att söka vid solelinvesteringar, där man kan erhålla stöd på 35 % av investeringen. Detta stöd betalas ut med max 1,2 miljoner per installation. Givetvis ska kommunen söka detta stöd. Skulle det beviljas fullt ut skulle det innebära stöd med kronor. Det innebär att avskrivningsoch räntekostnader i så fall minskar med kr per år. Den sammanlagda ekonomiska besparingen av denna investering blir i så fall kronor per år. Osäkerhetsfaktrer i kalkylen är elpriset, som kan förändras över tid. Eftersom elpriset sedan marknadens avreglering i genomsnitt ökat med 8 % per år ser vi ingen anledning att misstänka att den långsiktigt kommer att sjunka. En annan osäkerhetsfaktor är ränteläget, som kan förändras. Denna osäkerhetsfaktor är dock samma för alla typer av lånefinansierade investeringar. Placering av solceller Vi föreslår att man monterar solcellspaneler på nedan angivna takytor på Marnässkolan, Högbergsskolan samt Folkets Hus. Markerad takyta uppgår till ca m 2. Marnässkolan, Ludvika Byggnad A: 250 m 2 Byggnad C: 240 m 2 Byggnad B: 240 m 2 Byggnad D: 160 m 2 Total takyta för solcellspaneler: 890 m 2

5 Folkets Hus, Ludvika Byggnad A: 448 m 2 Byggnad D: 160 m 2 Byggnad B: 288 m 2 Byggnad E: 66 m 2 Byggnad C: 137 m 2 Total takyta för solcellspaneler: m 2 Högbergsskolan, Ludvika Byggnad A: 408 m 2 Byggnad C: 418 m 2 Byggnad B: 144 m 2 Total takyta för solcellspaneler: 970 m 2

6 Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna för att kommunen ska investera i egen produktion av solel är mycket goda. Det innebär långsiktigt sänkta energikostnader, samtidigt som vi kan säkerställa elproduktionen. På sikt vill vi genomföra ytterligare investeringar på detta område samt inom vindkraft. Vi har i kalkylen räknat lågt på vilken effekt solcellspanelerna kommer att ha (900 kwh per år och kw solceller istället för 950 som är riktmärke från Energimyndigheten), och har räknat med att anläggningarna ska producera el i 25 år (garantitiden) trots att den förväntade livslängden på dagens solcellspaneler är 40 år. Det finns därför goda anledningar att tro att de ekonomiska effekterna av denna investering kommer vara ännu bättre än vad vi här räknar med. Vårt primära syfte med denna investering är dock inte att sänka kommunens elkostnader utan att på ett aktivt sätt bidra till den helt nödvändiga omställningen till enhållbar energiproduktion. Lars Handegard Ordförande Vänsterpartiet i Ludvika

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund

Reform för lägre elkostnader för konsumenter. Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Reform för lägre elkostnader för konsumenter Framtagen av Villaägarnas Riksförbund Inledning Villaägarnas Riksförbund har utvecklat ett par förslag som sänker kostnaderna för konsumtion av el utan att

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Ert dnr: Fi2015/1733 Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande om Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte F: En hållbar utveckling Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte F En hållbar utveckling Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör energipolitik (motionerna F1-F63)... 2 Partistyrelsens

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer