Bekymmersfri, säker och effektiv elförsörjning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekymmersfri, säker och effektiv elförsörjning."

Transkript

1 TotalEl. Bekymmersfri, säker och effektiv elförsörjning.

2 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme - och tack vare vår långa erfarenhet, kan vi ge värdefulla råd som förenklar och förbättrar våra kunders vardag. Vi lägger all vår kraft på din energi.

3 3 Hur står det till med elförsörjningen? Är elanläggningen föråldrad? Ger den för liten effekt? Är det svårt att få fram pengar till investeringar som inte direkt hör till kärnverksamheten? Saknar du expertkunskapen för att sköta, driva och underhålla högspänningsanläggningen? Bekymra dig inte. Välj TotalEl. Då tar vi över hela ansvaret för din högspänningsanläggning. Du får el färdig för användning och det enda du behöver tänka på är din egen kärnverksamhet. TotalEl anpassas helt efter dina behov. Ingen lösning är alltså den andra lik. Här i broschyren ger vi några exempel på hur det fungerar praktiskt hos så olika verksamheter som pappersbruk, verkstadsindustri och mejeri. Låt oss diskutera hur TotalEl kan se ut hos dig! Ring Mer information finns också på

4 4 Total bekymmersfrihet. TotalEl är en funktionslösning för säker och effektiv elförsörjning. Du överlåter ansvaret för din högspänningsanläggning till E.ON, och vi ansvarar från nätägarens leveranspunkt till att elen är färdig att använda i din verksamhet. Kända kostnader. Du betalar ett fast pris per månad och slipper ekonomisk riskhantering för elanläggningen, vilket förstås bidrar till att både budgetarbetet förenklas och balansräkningen lättas. Säkrare. En välskött anläggning minskar risken för haverier som kan ge upphov till försenade leveranser och kassationer. Med TotalEl sköts din elanläggning av specialutbildade tekniker med lång och bred erfarenhet, vilket minimerar risken för driftstörningar. Skulle problem ändå uppstå, går ett larm till jourpersonal som snabbt är på plats. 24 timmar om dygnet. Vi tar hela ansvaret. E.ON ansvarar för person- och driftsäkerheten i högspänningsanläggningen och tar hand om: investeringar och entreprenader projektledning drift driftledning avhjälpande och förebyggande underhåll, övervakning, larmbevakning samt jourpersonal myndighetskontakter, administration samt kontakter med leverantörer och konsulter

5 5 Så här får du TotalEl på plats. 1. Analys. Vi ser över vilka behov och villkor ditt företag har idag, och anläggningens aktuella status definieras. Analysen omfattar även framtida expansionsplaner för din verksamhet och lämpliga åtgärder som bör vidtas för att säkerställa elförsörjningen. Med hjälp av analysen brukar det vara enkelt att formalisera TotalEl-lösningen. 2. Affärsförslag. Tack vare E.ONs mångåriga erfarenhet av upphandlingar har våra uppköpare stor kompetens och vana vid att värdera förslag visavi olika företags behov. Du får därför ett affärsförslag och en anläggning, som både funktionellt och ekonomiskt motsvarar precis dina behov och möjligheter. 3. Avtalstecknande och övertagande. Efter avtalstecknandet tar vi över drift- och personansvar. Nu genomförs eventuella förnyelseåtgärder. 4. Leverans. Under denna fas ansvarar vi för din elförsörjning fram till fastställd ny uttagspunkt. Vi sköter drift och underhåll av anläggningen samt står för övervakning, larmbevakning och jourutryckning. Ett nära samarbete med dig gör att eventuella investeringar och förändringar följer dina behov. När avtalsperioden, vanligtvis tio år, är slut kan antingen avtalet förlängas eller så återgår anläggningen och ansvaret till ditt företag enligt speciell överenskommelse.

6 6 Att slippa tänka på elen ökar vår konkurrenskraft. Konkurrensen på mejerimarknaden är knivskarp. Det gäller att producera både gott och billigt. För att vässa sig koncentrerar Hörby Mejeri krafterna helt på kärnverksamheten. Ansvaret för högspänningsanläggningen ligger numera på E.ON. I hjärtat av Skåne tillverkas sedan många år tillbaka ostarna Glimminge Port Salut, Söderåsen, Baron, Snapphane, Gille och Gästgivaren. Trots idel kända varumärken inom detaljhandeln och storkök, var det svårt att få lönsamhet i ysteriet. För att kunna optimera verksamheten bildades Hörby Mejeri AB våren Bolaget ägs till lika delar av Skånemejerier och Bornholms Andelsmejeri. Och nu har verksamheten fått ordentlig fart. Vi har investerat i ytterligare en förpackninglinje och snart ska ett nytt saltlager vara på plats. Planen är att snabbt ta tillverkningen från ton ost per år till ton per år. Ökningen kommer framför allt att ligga i ostar som smakmässigt skräddarsys efter kundernas behov vår specialitet. Detta ställer upp dörren till exportmarknaden på vid gavel och dukar för succé på en allt hårdare marknad, säger Martin Kirk, platschef på Hörby Mejeri. Mer kyla krävde bättre ellösning. Martin och de 20-tal övriga anställda kan satsa helt på det de gör bäst god ost. Elförsörjningen till ysteriet är löst med hjälp av TotalEl. Lösningen kom till i samband med att kylanläggningen skulle byggas ut för att kunna kyla vassleproteinkoncentrat. Elanläggningen hade många år på nacken och gav för liten effekt. Valet stod mellan att investera själva eller att lägga över ansvaret på en utomstående part. Skånemejeriers samarbete med E.ON kring både TotalVärme och Total- Kyla, avgjorde saken till TotalEls fördel. Tommy Bergholtz på Skånemejerier: Vänster: Hörby Mejeri levererar sina ostar antingen som 5 kg filéer eller 10 kg block, allt efter kundernas önskemål. Höger: Effektivare produktion är huvudingrediensen för att få god lönsamhet på en marknad där prispressen är konstant hård.

7 7 För att producera 1 kg ost behövs det 10 kg mjölk. Skånemejerier levererar i snitt 100 ton mjölk per dag till ysteriet. TotalEl är en bekväm lösning; man köper elen färdig för användning och slipper tänka på drift och underhåll. Och så behöver man inte lägga ut pengar på sådant som egentligen inte hör till kärnverksamheten. Ändå får man en anläggning som är modern och säker och dessutom effektivare, vilket förstås också har en positiv miljöeffekt. Inga bekymmer. Ett halvår efter de inledande diskussionerna med E.ON var den nya elanläggningen i drift. Med nya högspänningsställverk, lågspänningsställverk och transformatorer. Och produktionen flyter på som den ska, säger Lars-Erik Svensson, elektriker på Hörby Mejeri. Fakta Hörby Mejeri Behov: att utöka elanläggningens effekt Lösning: TotalEl Installation: högspänningsställverk, transformatorer och lågspänningsställverk Vinst: 600 kw mer effekt, bekymmersfri och säker produktion, koncentration på kärnverksamheten Martin Kirk kan ägna sig åt den goda osten. Elen är tryggad genom TotalEl och Rune Eriksson från E.ON.

8 8 Vi slapp investera 30 miljoner, stoppade driftstopp och blev säkrare för människor och miljö. En högspänningsanläggning i behov av modernisering. Planer på kraftig expansion. Önskan om att koncentrera sig på den redan över ton stora pappersproduktionen. TotalEl löste flera behov på en och samma gång åt Mondi Packaging Dynäs. Mondi Packaging Dynäs i Väja, några kilometer norr om Kramfors, tillverkar inte bara kraftpapper utan till och med världens starkaste papper. Pappersbruket stoltserar med ett äkta Guinnessrekord; kraftpappret klarade att lyfta 8,9 ton! TotalEl möjliggjorde koncentration. Marknaden för säckar och andra förpackningsändamål är vikande. Därför satsar Mondi Packaging Dynäs på nytänkande både vad gäller produktion och produkter. För att kunna göra det fullt ut valde de att träffa ett TotalEl-avtal med E.ON. I korthet; att överlåta hela ansvaret och driften av pappersbrukets högspänningsanläggning. Slapp investera 30 miljoner. Viss gasbildning fanns i en av transformatorerna så det fanns ett klart investeringsbehov i högspänningsanläggningen. Men det var svårt att tolka riskerna på egen hand. Och ännu svårare att motivera investeringar som inte har med kärnverksamheten att göra och som inte direkt gynnar lönsamheten. Därför gjorde vi en kartläggning tillsammans med E.ON och kom fram till vilka åtgärder som krävdes, säger Peter Edwall, teknik- och miljöchef på Mondi Packaging Dynäs. Transformatorer och kablage har bytts ut och ställverk byggts om. Totalt uppgår E.ONs investering till 30 miljoner kronor. Vänster: Det är inte första gången de drar åt samma håll. E.ONs Lena Modin och Peter Edwall, teknik- och miljöchef på Mondi Packaging Dynäs, samarbetar även kring pappersbrukets högspänningsanläggning. Höger: Lönsamheten bygger bland annat på att minska kassationer vid produktionsomläggningar. Kvalitetskontrollen är därför mycket noggrann.

9 9 Mondi Packaging Dynäs producerar jumborullar på 35 ton som sedan skärs ner efter kundorder. Två produktionslinjer finns; en på 4,5 m bredd som kör 550 m/min och en på 6,5 m bredd som kör 750 m/min. Samarbete grundplåt. TotalEl bygger på ett samarbete. För att vi skulle kunna åta oss ansvaret behövde ställverket som förser en pappersmaskin bytas ut. Det var gammalt, och svårt att hitta delar till. Det enklaste hade varit att bygga det nya i det befintliga rummet, men vi valde istället att bygga ställverket på taket. Det kostar ett antal miljoner mer, men ger Mondi Packaging Dynäs möjligheten att expandera i framtiden, säger Lena Modin, kundansvarig på E.ON. Färdigt för framtiden! Vår verksamhet är mer koncentrerad och bekymmersfri tack vare TotalEl. E.ON ansvarar för allt drift, service, jour med mera. Vi har fått en anläggning som är säkrare ur drift-, person- och miljöhänseende. Framtida behov är också täckta, vilket är viktigt med tanke på att vi planerar att öka produktionen med cirka ton de närmsta tre åren. Dessutom har vi fått ett klart kompetenstillskott genom E.ONsamarbetet. De är specialister på elförsörjning, vi är specialister på papper, säger Peter Edwall. Fakta Mondi Packaging Dynäs Behov: att modernisera högspänningsanläggningen Lösning: TotalEl Installation: 130 kv-transformator, ställverk, kablage Vinst: latenta risker har eliminerats, säkrare ur drift-, person- och miljöhänseende, ökad kapacitet, större fokus på kärnverksamheten

10 10 Sammanlagt 26 extruderingslinjer och 16 formsprutningslinjer finns på HL Displays största tillverkningsenhet. Vi har säkrat att framgångsprocessen får ordentligt med kraft. Tala om kraftfull expansion i snitt har HL Display, som tillverkar system för att exponera varor i butiker, ökat sin omsättning med 27 procent per år sedan I takt med tillväxten har de fått fler kvadratmeter till produktionen, men elen hade sina begränsningar. Allt ordnade sig med TotalEl. HL Display räknas in bland de 500 snabbast växande företagen i Europa. Men tillväxten har inte varit problemfri. HL Display Sundsvall, som är den största tillverkningsenheten och står för nästan hälften av den totala omsättningen på 1 miljard, har vuxit ur lokal efter lokal utökade företaget den befintliga adressens lokalyta. I och med detta fanns tillräckligt med kvadratmeter för att utveckla maskinparken, men högspänningsanläggningen räckte inte till. Akut behov. Högspänningsanläggningen var från 60-talet och hade klara brister vad gällde driftsäkerhet, personsäkerhet och dagens miljökrav. Den klarade inte heller HL Displays behov av ökat effektuttag. Behovet var akut, men vi varken kunde eller ville ta hand om högspänningsanläggningen på egen hand. Vi är bra på varuexponeringssystem, inte på högspänning. Därför passade TotalEl oss perfekt. Elkraftingenjören Roger Östlin och energisäljaren Lena Modin från E.ON skräddarsydde en konkret lösning för våra behov. Och det på bara sex månader, säger Maria Ekman, chef för verksamhetsutveckling i HL Display Sundsvall AB. E.ON tar hand om allt. Avtalet tecknades i början på år I korta drag betyder TotalEl att E.ON har tagit över och investerat i högspänningsanläggningen. Löpande drift och förebyggande underhåll är nu E.ONs ansvar. Om ett fel inträffar finns jourpersonal alltid tillgänglig för att snabbt avhjälpa felet. Därmed är elförsörjningen till HL Displays maskiner säkrad.

11 11 Säkrare. Rent praktiskt har investeringarna inneburit förnyelse av högspänningsställverk, transformatorer och lågspänningsställverk samt försörjning ända ut till de enskilda maskinerna. Dessa åtgärder har avsevärt förbättrat drift- och personsäkerheten i anläggningen. Dessutom har brand- och miljöriskerna minskat genom att samtliga oljeisolerade transformatorer har avvecklats. Därmed har risken för störande magnetfält också minskat. Stopp för driftstopp. Vår produktion är helt kundorderorienterad med mycket korta ledtider nio dagar. Det är en del av HL Displays framgång, men det gör oss förstås också mycket känsliga för driftstörningar. Med TotalEl behöver vi inte bekymra oss för vår elförsörjning. E.ON garanterar att det inte blir avbrott, säger Maria Ekman. HL Displays maskiner förbrukar mycket reaktiv effekt, vilket tidigare orsakade straffavgifter för högt reaktivt effektuttag. Dessa har eliminerats tack vare att kondensatorbatterier har installerats. På köpet har HL Display fått förbättrad elkvalitet. Åtgärderna har också minskat belastningen på anläggningens transformatorer. Kraft att expandera. Att vi kan ta ut mer effekt är också en klar vinst. Och det är bra att vi inte behöver stå för investeringarna själva. Med TotalEl har vi tillräckligt med både kraft och pengar att expandera verksamheten ytterligare, säger Maria Ekman. Fakta HL Display Behov: att modernisera högspänningsanläggningen Lösning: TotalEl Installation: högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk och kondensatorbatterier Vinst: säkrare ur drift-, person- och miljöhänseende, ökad kapacitet, bekymmersfrihet, möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten Vänster: Produktionen är helt kundorderstyrd. Det finns ett kundbehov bakom var och en av HL Displays artiklar. Höger: Maria Ekmans (till vänster) och Lena Modins samarbete samt HL Displays goda erfarenheter av TotalEl i Sundsvall har gjort att TotalEl nu finns på fler HL Display-anläggningar i Sverige.

12 12 E.ON Försäljning Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö T F Hilanders ABC 00/ /2005