Ikterus. Yao Xiao VT- 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikterus. Yao Xiao VT- 14"

Transkript

1 Ikterus Anatomi Vi har ett gallträd som dränerar vänster och höger leverlob. Dessa löper samman i confluens och sedan med gallblåsans ductus cysticus och bildar ductus choledochus. Den senare löper samman med pancreasgången för att mynna i tunntarmen i papilla Vateri. Fysiologi/kemi Olika typer av ikterus Prehepatisk hemolys som ger en bilirubinbelastning som är större än vad levern kan hantera. Intrahepatisk vid all form av leversvikt kan man få intrahepatisk ikterus. Posthepatisk obstruktion av gallflödet utanför levern. Gallsten är den vanligaste orsaken. Medicinarna sysslar med den pre- och intrahepatiska ikterusen medan kirurgerna sysslar med den posthepatiska. Nu delar man snarare in i en funktionell (=medicinsk) och en anatomisk (=kirurgisk) ikterus. Bilirubin Hemoglobin från erytrocyter bryts ned i mjälte och märg till vattenolösligt, okonjugerat bilirubin. I blodbanan färdas detta bundet till albumin och transporteras till levern. I levern konjugeras bilirubin med glukuronsyra till vattenlösligt, konjugerat bilirubin som sedan transporteras via gallvägarna till tarmen. I tarmen kan bilirubinet mha bakterier reduceras till ofärgade urobilinogener som oxideras till urobiliner och sterkobiliner vilket ger avföringens dess brunröda färg. En patient med en pancreatisk cancer rapporterar förutom gulfärgad hy även avfärgad/kittfärgad avföring och mörk urin pga att stoppet gör att bilirubinet inte kommer ut i avföringen och istället måste utsöndras med urinen. Orsaker till bilirubin > 100 i Sverige: Malignitet 34 % o Levermetastaser 35 % o Gallgångscancer 29 % o Pancreascancer 22 % o Levercancer 10 % o Papillcancer 4 %. Cancer i papilla Vateri, ger liknande symptom som pancreascancer men bättre prognos. Alkoholleversjukdom 17 % Gallsten 16 % Viral hepatit 3 % Övrigt 30 %. Här finns olika specifika leversjukdomar, läkemedelspåverkan och ikterus av okänd genes. Vid bilirubin > 70 blir man gul. Enzymerna S- ALP akutfasreaktant vid inflammation i gallvägar. Gallstas ger ökad ALP- syntes i gallgångsepitelet.

2 S- GT stiger vid tryck mot gallkanalikulära membran, dvs gallstas. Känsligt för enzyminduktion, t ex alkohol och läkemedel, och därmed mindre specifikt. Används sällan på Sahlgrenska. S- ALAT och s- ASAT signalerar hepatocellulär skada som pågår. ALAT finns i cytoplasma, ASAT i cytoplasma och mitokondrier. Vid levercellsskada dominerar oftast s- ALAT- stegringen. Tolkning av leverprover: Dominerande ALP och bilirubinstegring: kolestatisk bild. Dominerande transaminasstegring: hepatocellulär bild. Påverkat PK och albumin: nedsatt leverfunktion. Utredning vid ikterus Anamnes: o Tidsförloppet akut ikterus är oftast benignt, långsamt påkommen ikterus är oftast malignt, dvs cancer. o Smärta akut ikterus gör mer ont, långsamt påkommen ikterus kan vara helt smärtfri. Tyst ikterus = ikterus utan smärta. o Avföring och urin? o Alkohol? o Läkemedel? o Utlandsvistelse? Hepatit. Status o Bukstatus ascites? Murphys tecken, dvs tecken till irritation av gallblåsan? Utspänd gallblåsa? o Andra leverstigmata tyder på cirrhossjukdom, t ex spiders, palmarerytem, hepatomegali, splenomegali. o Nutritionsstatus BMI. o Något som talar för infektiös hepatit, t ex gamla operationsärr eller tatuering. Lab talar om ifall ikterusen är pre-, intra- eller posthepatisk. Ultraljud: o Vidgade gallvägar. Ultraljud är oftast bra på att visa vidgade gallvägar men inte alltid vad orsaken är.! Sten gör ERCP för att avbilda gallträdet samt åtgärda.! Tumör/fokal förändring gör CT eller MR.! Oklart gör CT eller MR. o Inte vidgade gallvägar cirrhos? Steatos? Fall Patientfall 1 Vårdcentral på landsbygden: Eva 56 år, biomedicinsk analytiker. Har fått en akuttid, söker för buksmärta sedan igår. Smärtan sitter centralt och patienten är också illamående och har övergående kräkning. Lite gul i ögonvitorna. Kompletterande anamnes: Smärta stark smärta högt upp i magen, kan inte riktigt säga om det är på ena eller andra sidan, möjligen lite dragning åt höger, även ont bak mot ryggen. Mycket ont igår kväll, nu lugnat sig lite. Debuterade på ett par timmar under gårdagen. Kräkning kräktes igår kväll.

3 Haft det tidigare? Tre till fyra gånger de två senaste åren men då aldrig blivit gul. Gick över mycket snabbare. Alkohol? Kanske någon gång per vecka. Andra sjukdomar? Hypertoni. Läkemedel? Enalapril, Alvedon, omega3- tabletter. Feber? Nej. Urin/avföring? Avföringen har varit ljus idag, urinen mörk. Status: AT: gul i sclerae. Temp: 37,2 C Buk: buken är mjuk, obehag vid palpation i övre delen av buken. Inga resistenser. Normala tarmljud. Leverstatus: ASAT 6,3, ALAT 9,6, bilirubin 120, ALP 3,9. CRP: 72 Kolestatisk eller hepatocellulär bild? Blandbild! Skickar in patienten till akuten. Differentialdiagnoser: Akut hepatit bör ha en mer hepatocellulär bild då. Cholangit inflammation i gallträdet pga stopp, t ex gallsten. Vad talar för/emot detta? CRP- stegring men ej frossa och hög feber. Läkemedel Tumör Vidare utredning: Ultraljud lever och gallvägar visar vidgade intra- och extrahepatiska gallgångar. Ductus choledochus är 10 mm vid, vilket är för mycket. Man ser även konkrement i gallblåsan. Nya prover visar stigande bilirubin och ALP upp mot 14. ERCP pga att vi tror, på goda grunder, att det finns konkrement i gallgångarna som ger ett stopp, dvs gallsten. ERCP åtgärdar detta. ERCP handlar om att man går ner endoskopiskt (som ett gastroskop fast man tittar åt sidan) och sprutar kontrastmedel i ductus choledochus. Vid gallsten kan man se kontrasturspaningar. Dessa försöker man fånga och dra ner i duodenum, ibland behöver man vidga/klippa upp papilla Vateri för att få ut stenarna. Gallsten Ger oftast inga besvär men möjliga komplikationer: Gallkolik/gallstensanfall smärta. Cholecystit Gallblåsecancer Gallstas Cholangit Pancreatit om gallstenen obstruerar pancreasgången. Gallstensileus Utveckling av leverprover vid akut choledochushinder:

4 Patientfall 2 Vårdcentral: Marianne 59 år, lärare. Söker på VC för diffusa buksmärtor. Kompletterande anamnes: Tidsförlopp knappt halvår, men har blivit värre. Bättre vissa dagar och sämre andra, inga tydliga attacker utan molande värk. Lokalisation högt upp i epigastriet, strålar bak mot ryggen. Varför söker hon just idag? Nu är det påtagligt, svårt att sköta jobbet pga smärtan. Andra symptom? Dålig aptit. Viktnedgång? Kanske 5-6 kg under det sista halvåret. Nattliga svettningar? Nej. Feber? Nej. Alkohol? Alltid druckit måttligt, nu det sista halvåret har hon inte druckit alls. Rökning? Ja. Andra sjukdomar? Nej. Inga läkemedel förutom Alvedon nu det senaste mot smärtan. Urin/avföring? Normalt, kanske lite lösare i magen. Ärftlighet för tumörsjukdomar? Inte som hon känner till. Status: AT: mager, BMI på 18. Lätt ikterisk. Lymfkörtlar: ua. Hjärta/lungor: ua. Blodtryck: normalt. Buk: buken är mjuk men ömmar vid palpation i epigastriet, inga resistenser eller organförstoring. Ingen vätska. Ska hon skickas in akut? Hon har haft detta i flera månader, även om det känns bekymmersamt så är det inte något för akutmottagningen. Leverstatus: ASAT 0,7, ALAT 0,67, ALP 7,3, bilirubin 86, PK 1,2, albumin 25 (36-45). Blodstatus: normala vita och trombocyter. CRP: 22 SR: 14 Elstatus: normalt. S- amylas: normalt. Kolestatisk eller hepatocellulär bild? Kolestatisk bild. Leverfunktionen: PK är normalt men albumin mycket lågt, behöver dock inte bero på levern utan kan också handla om malnutrition eller inflammation. Vidare utredning: Ultraljud lever visar måttlig gallvägsdilatation, normalt cirkulation, ingen ascites. Levern normal. CT ska helst göras inom två veckor. CT visar högattenuerande förändring i pancreashuvudet som mäter drygt 2 cm. Ingen splenomegali, inga förstorade lymfkörtlar. MRCP ett särskilt sätt att vikta MR- bilden som gör att vätska lyser. MRCP visar double duct sign, dvs både pancreasgången och ductus choledochus är vidgade vilket oftast tyder på en pancreascancer.

5 Endoskopiskt ultraljud mycket känslig metod för att undersöka pancreas och hitta tumörer där. Man ser hyperekoiska förändringar. Behandling: Pancreascancer har en mycket dålig prognos, de flesta är ej operabla när de får diagnosen och dör inom kort efter diagnos. Även vid operabel cancer är prognosen dålig och långtidsöverlevnaden är mycket låg. Det som man gör är Whipples operation där man tar bort pancreashuvudet. Eftersom kärlförsörjningen också måste tas bort, tar man även bort en del av duodenum samt gallträdet. Man skapar tre anastomoser: Mellan pancreas och tunntarmen eller ventrikeln den farligaste anastomosen. Här på Sahlgrenska stoppar man in pancreas i ventrikeln. Mellan gallträdet och tunntarmen. Mellan ventrikeln och en mer distal del av tunntarmen. Pancreascancer Cirka 900 nydiagnostiserade fall/år i Sverige. Incidensen ökar med stigande ålder. Orsaker: o Tobaksrökning 30 % o Lokal hyperinsulinism 30 % o Hereditär 5 % o Kronisk pancreatit 5 % o Saknar association/etiologi 30 % Symptom: o Tyst ikterus 70 % o Buksmärtor som är konstanta och med tiden blir svårare. Påverkas inte av mat 30 % o Viktminskning 90 % Endast 20 % kan erbjudas försök till radikaloperation. Medianöverlevnaden är 4-6 månader utan operation. Patientfall 3 Kungälvs sjukhus: Frans 29 år, mattläggare. Söker pga gul i ögonvitorna sedan cirka en vecka. Inremitteras till dig på Kirurgakuten via sin vårdcentral. Kompletterande anamnes: Tidsförlopp gul i ögonvitorna i någon vecka. Buksmärta? Hyfsat ont på höger sida tidigare i veckan, övre högra kvadranten. Nu ingen smärta. Alkohol? Dricker måttligt.

6 Andra droger? Förnekas. Utlandsvistelse? Nej. Vaccinerad mot hepatit? Nej. Haft liknande tidigare? Har hänt vid några tillfällen det senaste året med övergående smärta, då ej varit gul. Andra sjukdomar? Astma som barn, migrän. Ej opererad för något. Läkemedel? Clarityn, Diklofenak vid migränattacker. Urin/avföring? Urinen var mörk när detta hände. Avföringen är lös sedan ett halvår tillbaka, 4-5 lösa avföringar per dag, ibland blod och slem. Viktnedgång? Nej. Aptit? Bra. Feber? Nej. Sexuella förbindelser? Flickvän sedan en tid tillbaka. Ärftlighet? Inga kända. Status: AT: ikterisk i ögonvitorna. Buk: diffust ömmande under höger arcus. Inga leverstigmata i övrigt. Leverstatus: ASAT 1,4, ALAT 2,0, ALP 10, bilirubin 80. Blodstatus: normala vita och trombocyter. Hb 118. CRP: 4 SR: normal Kolestatisk eller hepatocellulär bild? Kolestatisk bild. Differentialdiagnoser: IBD + primär skleroserande cholangit. Hepatit Vidare utredning: Ultraljud normalt leverparenkym, normala gallvägar, inga konkrement. Mycket dåligt för att ställa diagnosen PSC. Koloskopi ställer diagnosen ulcerös kolit. MRCP ger ett kolangiogram. Detta visar kaliberväxlingar intrahepatiskt, vilket är förenligt med PSC. Behandling: Botande behandling finns ej men man måste följa dessa patienter pga ökad risk för cholangiocarcinom. Den ulcerösa koliten behandlas. Epilog: Ett par år senare är Frans ännu mer gul och MRCP visar fler förändringar och en striktur i ductus choledochus. Man gör en ERCP för att stenta. Frans visar sig sedan ha ett cholangiocarcinom. Primär skleroserande cholangit Epidemiologi: 80 % har en samtidig IBD, cirka 5 % av de med IBD drabbas av PSC. Diagnostik: o Lab, framförallt ALP- stegring. o Cholangitattacker med bilirubinstegring.

7 o MRCP ger diagnos, visar ett pärlband. o ERCP i första hand för terapi, ej för diagnostik då det är invasivt. Behandling: o Ingen effektiv medicinsk behandling finns. o Stentning och dilatation med ERCP vid dominanta symptomgivande strikturer. o Levertransplantation i median efter 20 år. Cholangiocarcinom CCC den mest fruktade komplikationen till PSC. Incidens 0,01-0,5 % där orsaken till stor del är okänd, PSC ger ökad risk. Svår diagnos då cytologin oftast är negativ och dålig prognos. Kirurgi är den enda botande behandling vid begränsad utbredning, övriga får palliativ behandling med avlastning av gallstas och ev palliativ cytostatika. Levertransplantation. Patientfall 4 Vårdcentral: Millan, 36 år, som jobbar i sybehörsbutik. Har fått en akuttid och söker för att hon behöver sjukskrivning. När hon kommer in i rummet ser man att hon har ikterus. Kompletterande anamnes: Varför sjukskrivning? Det gamla har gått ut. Varför sjukskrivning? Värk i ryggen sedan ungefär ett halvår, mer trött de sista fyra veckorna. Varit hemma mycket, orkar inte stå i affären där hon brukade jobba. Orkar ibland inte laga mat. Urin/avföring? Som vanligt, lite hård avföring kanske. Andra sjukdomar? Hypothyreos samt cholecystektomerad för 8 år sedan pga gallstensbesvär. Läkemedel? Ibland någon Ipren eller Alvedon men inte varje dag. Buksmärta? Lite obehag men inte smärta. Dålig matlust och lite illamående. Viktnedgång? Ordentligt överviktig, har kanske gått ner lite grann. Utlandsvistelse? Nej. Alkohol? Dricker vin på kvällarna, ungefär två glas. Dricker mer på helgerna, bag- in- box. Skiljde sig för tre år sedan, i samband med det började hon dricka mer. Rökning? Ibland. Vaccinerad mot hepatit? Nej. Feber? Nej. Status: AT: lätt allmänpåverkan, ikterisk. Hjärta, lungor: ua. Mun och svalg: ua. Buk: buken är stor och svårundersökt. Känner inga säkra resistenser, ingen leverförstoring. Ingen ascites. Misstänkt spider på halsen. Inga palmarerytem. Leverstatus: ASAT 3,5, ALAT 1,8, ALP 5,3, bilirubin 148, PK 1,6. Kolestatisk eller hepatocellulär bild? Blandbild. ASAT- dominans är typiskt för alkoholleversjukdom. Signifikant förhöjt PK tyder på sviktande leverfunktion. Skall in till sjukhuset! Förhöjt PK kan även bero på malnutrition, ge K- vitamin under tre dagar, om det inte är normaliserat handlar det om leverfunktionsnedsättning. Nya prover på akuten: Leverstatus: ASAT, ALAT, och ALP i stort sett oförändrat, bilirubin 234, PK 1,9. LPK 14, neutrofila i diffen. Temp 37,9

8 Differentialdiagnoser: Alkoholhepatit en farlig sjukdom som man kan dö av direkt. Oproportionerligt hög bilirubinstegring samt leukocytos talar för detta. Acute on chronic leversvikt. Sepsis om bakomliggande cirrhos har patienten en dålig immunfunktion, får ofta infektioner. Autoimmun hepatit har en samtidig annan autoimmun sjukdom. Viral hepatit Primär biliär cirrhos som leder till leversvikt. Tempen stämmer dock inte. Handläggning: Acetylcystein får alltid ges, men effekt på framförallt paracetamolintox. K- vitamin Blododling + antibiotika kan sättas ut dagen efter om bilden klarnar. Ultraljud lever visar en liten lever som inte är helt jämn i sin yta samt ascites. Bild förenlig med cirrhos. Inga dilaterade gallvägar. CT buk visar samma sak. Alkoholhepatit Ofta svårt med anamnesuppgifter vid alkoholleversjukdom. Man behöver inte ha druckit mer än vanligt den senaste perioden för att få alkoholhepatit men oftast ska man ha druckit ganska mycket under en ganska lång tid för att utveckla leverskadan, någon grad av fibros krävs. Klinik: hepatocellulär/blandad labbild med oproportionerligt högt bilirubin samt leukocytos med neutrofili. Ta PK! Diagnos: klinik, leverbiopsi kan göras men akta högt PK. Behandling: alkoholkarens, enteral nutrition, kortison om patienten är tillräckligt dålig. LVM? Vanligt, olika förlopp och prognos. Fulminant alkoholhepatit har en mycket dålig prognos, mortalitet upp mot 75 %. Hög mortalitet även vid behandling, risk för sepsis pga immunosuppression, och diabetes. Fall 5 På kirurgakuten: Lennart 48 år, konsult. Söker för att han har ont i buken och käken. Pga smärtan i käken har han tagit en massa Citodon och Alvedon, ej i suicidsyfte utan endast pga smärtan. Leverstatus: superhöga transaminaser, PK 1,3. Diagnos: Paracetamolintox. When in doubt, ge alltid acetylcystein i dropp. Ofarligt och ibland livräddande! Allvarlighetsgraden av en paracetamolintox vilar på PK, denna parameter följs flera gånger per dag initialt. Denna patient stiger maximalt till PK 3,4, bilirubin 340, transaminaserna går ner efter ett tag. Drug- Induced Liver Injury DILI Läkemedelsorsakade leverskador är vanligt, incidens på / Paracetamolintox är den största orsaken till akut leversvikt i Sverige och i världen. Indelas i dosberoende (t ex paracetamol) och idiosynkratiska skador: o Paracetamol tid mellan tablettintag till insatt antidot är den viktigaste parametern för mortalitet. o Antibiotika, framförallt Heracillin. o NSAID

9 o Antiepileptika o TNF- hämmare o Hälsokostpreparat, naturläkemedel och kosttillskott. o Idiosynkratiska skador kan vara svåra och leda till levertransplantation. Ger en hepatocellulär bild med ikterus. Detta innebär dålig prognos. Kolestatiska skador inte lika hög mortalitet men långdragna. Diagnos: klinik. Tidssamband, eventuellt förbättring vid utsättning, rätt reaktion för respektive läkemedel osv. Reexpositionstest görs ej. Fall 6 Vårdcentral: Rune 61 år, pensionär. Har en känd alkoholöverkonsumtion och hepatit C. Söker pga buksvullnad, visar sig även vara ikterisk. Utredning: Ultraljud lever visar en misstänkt förändring. CT visar en primär levercancer. Hepatocellulär cancer HCC Incidens 2-30/ invånare, cirka 500 fall/år i Sverige. Topografiska variationer. Vanligare hos män. Tredje vanligaste cancerdödsorsaken hos män. Cirka % har cirrhos. Behandling: resektion, transplantation, RF, kemoembolisering, systemisk kemoterapi. Ingen bra behandling, dålig överlevnad, medianöverlevnad utan behandling är < 1 år (2-3 månader).

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1 Du träffar på akutmottagningen en 63 årig man som söker för att ögonvitorna blivit gula. Han har en nydebuterad diabetes mellitus som behandlas med Metformin. Tidigare har han opererats för högersidigt

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Del 6_8 sidor_18 poäng

Del 6_8 sidor_18 poäng Del 6_8 sidor_18 poäng Du är i slutet på din AT-tjänst på vårdcentral och träffar 75-åriga Märta. Märta har hypertoni och är opererad för appendicit men är i övrigt frisk. Hon söker för återkommande buksmärtor

Läs mer

Ikterus- som kliniskt problem

Ikterus- som kliniskt problem Ikterus- som kliniskt problem Inledning- översikt anatomi fysiologi/kemi hantering av FALL Arbete med FALL Kirurgi och Medicin Hålla blicken fokuserad.. IKTERUS Hemolys Hepatocytskada Ocklusion av gallgång

Läs mer

Del 6_6 sidor_16 poäng

Del 6_6 sidor_16 poäng _6 sidor_16 poäng En 55-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med tilltagande buksmärtor i övre delen av buken sedan tre timmar. Hon är så pass smärtpåverkad att det är svårt att få några bra svar

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Del 8_ 9 sidor_17 poäng

Del 8_ 9 sidor_17 poäng Du träffar 45 årig man med svåra epigastriella smärtor sedan 1,5 dag. Smärtorna strålar ut mot ryggen bilateralt, han mår illa och har kräks flera gånger. Han har haft återkomande smärtattacker under höger

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne?

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne? Du har nyligen fått ett vikariat på EV sektionen på Akademiska sjukhuset och denna eftermiddag är det din tur att ha mottagning. Första patienten är en 45 år gammal kvinna som är remitterad till din mottagning

Läs mer

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS Gallstenssjukdomen Britt-Marie Karlson, kir klin UAS 2002-02-08 Gallstenssjukdomen naturalhistoria operationsindikationer laparoskopisk / öppen operation ERCP NATURALFÖRLOPP Incidens > 60 år kvinnor 25%

Läs mer

Del 3. 6 sidor. 14 poäng

Del 3. 6 sidor. 14 poäng 6 sidor. 14 poäng Tidigare helt frisk 55 årig kvinna, aldrig opererad och utan mediciner, inkommer till akutmottagningen med buksmärtor, som accentuerats senaste dygnet. Smärtorna är ihållande och lokaliserade

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

Del 5_8 sidor_ 20 poäng

Del 5_8 sidor_ 20 poäng Del 5_8 sidor_ 20 poäng Till din mottagning kommer en morgon Kajsa. Hon har beställt tid för sin trötthet som har smugit sig på under det sista halvåret. Hon orkar inte som vanligt och är bekymrad. Kajsa

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p)

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p) En 52-årig man söker akutmottagningen pga tilltagande smärtor i övre delen av buken sedan 12 timmar. Han är tidigare splenektomerad pga en motorcross olycka för 25 år sedan. I övrigt uppger han sig vara

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Gastroenterologi VT 2014

Gastroenterologi VT 2014 Gastroenterologi VT 2014 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård gastro-avdelningen Byte i

Läs mer

Gastroenterologi HT 2015

Gastroenterologi HT 2015 Gastroenterologi HT 2015 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Kontaktperson Daniel Klintman Stud 5-8, första veckan inom slutenvård

Läs mer

Matthias Hoeschen

Matthias Hoeschen Leverutredning i öppenvård Matthias Hoeschen 2017-09 Agenda Indelning av leverprover Utredning? När? Vem? Hur? Enstaka sjukdomar Enstaka vanliga fel... Anamnes Hereditet Socialt Epidemiologi Läkemedel

Läs mer

Del 6_5 sidor_ 12 poäng

Del 6_5 sidor_ 12 poäng Ni sitter som distriktsläkare i Husum, en torsdag eftermiddag, där ni har en ganska rolig o varierad mottagning, Gunnar är frisk sen tidigare, har arbetat på bruket o spelade i Husum hockey till 42 års

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus LEVERUTREDNING David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Att fråga sig först: Varför tar man leverprover? Allt kan påverka levern, och övergående påverkan på leverprover behöver inte innebära att

Läs mer

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Lever och läkemedel Mari Thörn Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Läkemedelsinducerad leverskada Förutsägbart Vid överdos t.ex paracetamol Ej förutsägbart Vid normal dos Ej förutsägbart=ideosynkratisk

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009 1. Infektioner (virushepatiter) Allmänt:

Läs mer

Ileus Lars Börjesson

Ileus Lars Börjesson Ileus Lars Börjesson Docent/Överläkare Kirurgkliniken SU/Ö Ileus - tarmvred Tarmvred - en förenkling Passagen genom tarmen fungerar inte 1. Tarmen kontraherar sig inte ändamålsenligt - paralytisk ileus

Läs mer

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Ingrid Pettersson 40 år 40 årig kvinna som söker på akutmottagningen på grund av buksmärtor. I samband med en graviditet för 20 år sedan fick patienten ett misstänkt gallstensanfall

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Bemanning En kirurg till stationen En SP (standardiserad patient) Utrustning på SP Kirurgi Handskar Plastförkläde Stetoskop BT-manchett

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Söker för buksmärta Status Nu opåverkad. Temp 37.4 ºC

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Leversvikt. Leverns normala funktioner. Leverns normala funktioner. Anna Forsberg. Professor i vårdvetenskap

Leversvikt. Leverns normala funktioner. Leverns normala funktioner. Anna Forsberg. Professor i vårdvetenskap Leversvikt Professor i vårdvetenskap Leverns normala funktioner Avgiftar blodet från gifter. Syntetisering av plasmaproteiner och koagulationsfaktorer Energireserv: lagrar glykos och utvinner energi ur

Läs mer

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Tentamen T5 VT05 Kod nr 1(38) Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Gulli Svensson, 68 år, kommer till distriktsläkare på grund av trötthet och illamående. Besvären har kommit gradvis senaste månaden.

Läs mer

1.2 (2 poäng) Vilka är de 2 mest vanliga bariatriska ingreppen som genomförs på överviktiga patienter i Sverige?

1.2 (2 poäng) Vilka är de 2 mest vanliga bariatriska ingreppen som genomförs på överviktiga patienter i Sverige? Du jobbar på en vårdcentral och träffar en 40 år gammal kvinna som har varit överviktig i 15 år trots olika bantningsförsök. Hon tar inga mediciner och känner sig frisk förutom lite rörelserelaterade besvär

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför?

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför? Del 3_5 sidor_17 poäng Pelle 38 år söker på akutmottagningen p.g.a. akut insättande smärtor i övre delen av buken sedan 5 timmar tillbaka. Han har kräkts gallfärgat maginnehåll upprepade gånger. Tidigare

Läs mer

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar Alkoholleversjukdomar NAFLD/NASH

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau Ikterus och dess orsaker Jan Lillienau Varför r blir man gul? Hepatit A, B, C, D, E..INE CMV o EBV AIH, PSC o PBC Alkohol-cirrhos o NASH-cirrhos Läkemedel, Naturläkemedel o Svamp Gilbert, Crigler-Najjar

Läs mer

Del 6_9 sidor_13 poäng

Del 6_9 sidor_13 poäng En 22-årig kvinna söker akut för blodiga diarréer. Hon är avmagrad och blek. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi på akuten och finner en

Läs mer

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p).

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p). Du arbetar som AT läkare på en husläkarmottagning och på en beställd tid kommer en 55- årig man som sedan cirka 3 månader noterat färskt blod i avföringen. Inga smärtor och avföringen annars av vanlig

Läs mer

Elektrofores utskick 2012-06

Elektrofores utskick 2012-06 Elektrofores utskick 2012-06 Fall A Elektrofores av Fall A 70 årig man anemi sista åren, sjunkande Hb trots Fe. CRP o SR rel ua. Viss rygg värk, sjukdomskänsla, lätt proteinuri. Fall A Immunofix av Fall

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng _14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill.

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta?

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta? En 22-årig kvinna kommer in till akuten med frekventa blodiga diarréer och påverkat allmäntillstånd. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit )

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit ) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Del 4. 9 sidor 17 poäng

Del 4. 9 sidor 17 poäng 9 sidor 17 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill. Vid

Läs mer

Gallstenssjukdom. Caroline Williamsson. Spec läk kirurgkliniken Lund Föreläsning T8 140328

Gallstenssjukdom. Caroline Williamsson. Spec läk kirurgkliniken Lund Föreläsning T8 140328 Gallstenssjukdom Caroline Williamsson Spec läk kirurgkliniken Lund Föreläsning T8 140328 Kvinna 38 år Tid frisk. BMI 27. Partus 4 mån sedan Kraftiga buksmärtor sedan knappt 1 timme Kräkts x flera Vrider

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer 140328 Gastrointestinal cancer Incidenser Prostatacancer 9663 fall/år. Gastrointestinal cancer 9378 fall/år. Framförallt åldrandets sjukdom, medianålder vid diagnos är runt 70 år. Gastrointestinalkanalen

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta Akut ont i magen EVA I PERSSON Att överväga olika diagnoser Anamnes Status Undersökningar Medicinering Tidigare sjukdomar Operationer Ålder Kön Smärtanalys Anamnes Smärtanames Smärtdebut när och hur Karaktär

Läs mer

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Akut ont i magen EVA I PERSSON Smärta Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Lyssna på patientens berättelse och fråga hur patienten själv har förstått sitt tillstånd Att överväga

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

fettlever alkohol övriga leversjd

fettlever alkohol övriga leversjd LEVERUTREDNING och tolkning av leverprover Åsa Wessulv Gastroenheten Danderyds sjukhus Fördelning av leversjukdom hos asymtomatiska patienter fettlever alkohol övriga leversjd Misstanke om leversjukdom

Läs mer

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA:DIE. 1 Vårdrutin

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA:DIE. 1 Vårdrutin 1(5) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA:DIE 1 Vårdrutin Nutritionsbehandling vid kirurgisk behandling av pancreascancer Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt

Läs mer

Metabola och autoimmuna leversjukdomar

Metabola och autoimmuna leversjukdomar Metabola och autoimmuna leversjukdomar Åsa Wessulv Gastroenheten Danderyds sjukhus Metabola och autoimmuna leversjukdomar NAFLD/NASH (nonalcoholic fattyliver disease/ steatohepatitis) Inlagringssjukdomar:

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Svara på. Pankreas

Svara på. Pankreas Svara på. 1. Vilka olika sjukdomstillstånd kan drabba gallvägarna? 2. Förklara hur ikterus uppstår. 3. Vilka tecken uppvisar patienten vid ikterus? 4. Vilka symtom kan uppstå vid ikterus? Pankreas Endokrin

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017 Studentinstruktion Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Status Buksmärta Lätt smärtpåverkad. Afebril. Puls 90/min BT 175/95 Sat 97% Du förväntas

Läs mer

SVF kolorektal cancer. Primärvården Kronoberg

SVF kolorektal cancer. Primärvården Kronoberg SVF kolorektal cancer Primärvården Kronoberg innehåll Kortfakta kolorektalteamet CLV Kortfakta kolorektal cancer SVF primärvårdsdelen med utredning, inklusionskriterier, remiss och information Aktuella

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Undersökningsmetoder

Undersökningsmetoder Undersökningsmetoder Anamnes: Alkohol, Diet, Missbruk, Ursprung, Blodtransfusion, Läkemedel Status: Leverstigmata, Leverpalpation, Perkussion Ascitesperkussion Undersökningsmetoder Leverprover: Skademarkörer:

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2) En 66-årig kvinna söker på vårdcentralen med återkommande buksmärtor, några kilos viktnedgång, nedsatt aptit, trötthet samt illamående av och till. Hon har tidigare

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

SP Kirurgi. Bemanning. En kirurg En standardpatient. Utrustning. Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit

SP Kirurgi. Bemanning. En kirurg En standardpatient. Utrustning. Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit SP Kirurgi Bemanning En kirurg En standardpatient Utrustning Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit Information till stationsansvarig Utanför undersökningsrummet ger

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

Övre gastrointestinal kirurgi

Övre gastrointestinal kirurgi Övre gastrointestinal kirurgi Kurs kirurgi, 5p ssk-prog T4 Magnus Sundbom 70A2, Kir klin, UAS 04-05-06 Struktur 1. Esofagus-ventrikelduodenum 2. Galla-lever-pancreas Symtom-diagnosbehandling benigna-maligna

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson Bukstatus DSM2 120312 David Gustavsson Hur undersöka Informera pat om vad som ska göras, vänta ev med besked om per rektum-undersökning för pat ej ska spänna sig i förväg. Inspektion titta Auskultation

Läs mer

Studentmaterial radiologi Akut buk och trauma

Studentmaterial radiologi Akut buk och trauma Studentmaterial radiologi Akut buk och trauma Lathund till PACS och bildgranskning Sök på personnumret i PACS i informationsfönstret (pilmarkering). Patientens undersökningar listas då med undersökningsdatum

Läs mer

Levertumörer. Christian Sturesson Kirurgiska kliniken SUS Lund

Levertumörer. Christian Sturesson Kirurgiska kliniken SUS Lund Levertumörer Christian Sturesson Kirurgiska kliniken SUS Lund Diagnos Radiologiska metoder Typer av levertumörer Benigna - maligna Behandling Multidisciplinär konferens Kirurgisk medicinsk behandling Diagnos

Läs mer

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi SS under internmedicinkursen INNEHÅLL En veckas verksamhetsförlagd utbildning Gruppundervisning Auskultation på endoskopienhet och mottagning Principschema

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Kolorektalseminarium.

Kolorektalseminarium. Kolorektalseminarium. Fall 1 25 årig man söker dig en kväll på akuten när du arbetar som kirurgjour. Han har sedan två dagar en tilltagande svullnad invid anus och nu på kvällen har han fått rejält ont

Läs mer