Grundläggande tolkning av leverprover

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande tolkning av leverprover"

Transkript

1 Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad

2 Frågor att besvara: Har patienten symtom eller tecken som kan kopplas till leverpåverkan? Har patienten en frisk lever från början? Vilken är utgångsnivån? Hur utvecklar sig leverproverna? Nivå? Vad är orsaken till leverpåverkan? Förändring?

3 Gruppering av prover Funktionsprover Parenkym Prover som signalerar pågående leverpåverkan Gallgångar Utredningsprover

4 Utredningssteg 1 Prover som signalerar pågående leverpåverkan Parenkym Gallvägar ALAT ALP ASAT

5 ALAT lätt förhöjt - ALP normalt. ALAT mer leverspecifik än ASAT. Har längre T1/2 inte hemolyskänslig. Svagheter med aminotransferaser Hög Biologisk variation Preanalys och analytisk variation Referensvärdena Icke leversjukdomar ger också ALAT förhöjning (leverpåverkan) IBD/RA (Inflammation) Tyreoidea sjukdomar (hyper och hypo) Rubbningar i Glukos/fettomsättning (inflammation) Celiaki (inflammation) Samtidig ALP-stegring = mer skyndsam och komplett utredning Skvallrar om fokala förändringar (stiger också vid gallvägsobstruktion, Hyperpara, skelettpåv) Isolerad ALP utan GGT= kommer inte från levern GGT alltid förhöjt om ALP från levern (finns på samma ställe)

6 Funktionsprover Albumin PK Avspeglar leverns funktionsförmåga både vid kronisk och akut leversjukdom

7 Funktionsprover Leverfunktion speglas av albumin och PK/INR. Albumin kräver 50% reduktion i leverfunkt. Albumin sjunker också vid Malnutrition Njur/GI läckage Inflammation!

8 Trauma Strålning Värme Kyla Tumörer Neuro-stress Parasiter Fettväv Tromboembolism Inflammation Svamp Virus Anoxi Bakterier Enzymer Immunkomplex Toxin

9 Bacteria (Endotoxin) Proinflammatory cytokines Monocyte IL-6 TNF-a IL-1b Endothelial Cells Bacteria (Endotoxin) Brain ICAM 1 ELAM IL-6 IL-6 IL-6 Adrenal + Kidney ACTH Liver Elastase Neutrophil Cortisol CRP+nedreglering av Alb/extravasal distr

10 PK-INR PK-INR Spontanstiger vid Faktor VII, X eller Protrombinbrist Minskad hepatocytmassa Även den sen markör= mkt skadad lever

11 Summering så långt ALAT mer leverspecifik men betyder inte automatisk leverskada Om isolerad ALAT stegring: Anamnes (alkohol, läkemedel) ta om leverstatus 6-8v Funktionsprover reagerar sent! Finns inflammation? (ett CRP sällan fel) ALP bör alltid följa med ett ALAT Samtidig ALP stegring = var mer på tå!

12 Alkohol Utredningsprover PEth Autoimmun hepatit/ Primär biliär cirros Elfores Glatt muskel antikroppar Mitokondrie antikroppar Infektion Hepatit serologi Hemokromatos Järnmättnad Ferritin ANA

13 Alkohol Utredningsprover PEth Autoimmun hepatit/ Primär biliär cirros Elfores Glatt muskel antikroppar Mitokondrie antikroppar Infektion Hepatit serologi Hemokromatos Järnmättnad Ferritin ANA

14 Plasmaproteiner (elfores) och Levern Alla proteiner utom immunglobuliner kommer från levern Elfores ger info om Inflammation (ja/nej) svårighetsgrad Leversjukdom: högt alfa1 normalt Oroso lågt Hapto Cirrosmönster Alfa-1-antitrypsin brist Immunglobulinsvar Om minskade proteinnivåer: riktigt sjuk lever (mycket sen minskning 80% av funktion krävs, ALAT då nästan utslaget )

15 Mycket information i ett litet streck med rätt anamnes Kronisk aktiv hepatit En klassisk leverlinje Diff diagnos, östrogeneffekt, inflammation, bindvävspåverkan, SLE, olika typer av leverpåv. Levercirros

16 Ig-pattern often seen together with certain diseases IgG IgA IgM 100 % = 10 g/l 2.0 g/l 1.0 g/l Hobbs 1971 Adv Clin Chem. 1971;14: Immunoglobulins in clinical chemistry.

17 PEth PEth, fosfatidyletanol, bildas i cellmembran om etanol finns senaste veckornas alkoholkonsumtion. <0,05 µmol/l talar för ingen eller låg sporadisk konsumtion. 0,05-0,30 µmol/l regelbunden måttlig konsumtion, men även enstaka mycket stora intag av alkohol >0,30 µmol/l Riskbruk av alkohol Högre sensitivitet än MCV, TG, GT, CDT, ASAT/ALAT kvot

18 Hemokromatos Prevalens 1/300, underdiagnostiserad Diagnos Järnmättnad (Fe/TIBC) högt (>45% ofta >70%) Ferritin (lager) >200 ug/l Inflammation igen

19 Har patienten symtom eller tecken som kan kopplas till leverpåverkan? Stor skillnad på patient där förhöjda levervärden upptäcks vid rutinkontroll eller om patienten kommer pga av allmänna sjukdomssymtom eller lokala symtom motsvarande lever/gallvägar.

20 Rutinkontroll: Om måttligt förhöjda ASAT/ALAT< 4 och/eller ALP< 2ggr övre normal gräns Komplettera med funktionsprover Om normala funktionsprover Genomgång av riskfaktorer som hereditet, alkohol, läkemedel och naturläkemedel Om inget sticker ut kontrollera om prover efter 3-4 veckor. Be patienten avstå från alkohol och sätt eventuellt ut läkemedel som kan misstänkas Om patologiska funktionsprover Inled utredning med kompletterande provtagning och radiologi Omtag av funktionsprover och leverstatus inom 1 vecka

21 Allmänna sjukdomssymtom eller lokala symtom motsvarande lever/gallvägar Om allmänna sjukdomssymtom och måttligt förhöjda ASAT/ALAT< 4 och/eller ALP< 2ggr övre normal gräns utan fokala symtom överväg andra sjukdomar som orsak exempelvis kraftig infektion eller hjärtsvikt. Om annan sjukdom, exspektans men omtag av prover inom 1 vecka. Om ingen annan förklaring komplettera med funktionsprover och utredningsprover. Utifrån grad av provstegring, allmänna eller lokala symtom överväg kontakt med gastrokonsult eller kirurgbakjour alternativt remiss till akuten. Ta hellre om prover för tidigt än för sent

22 Har patienten en frisk lever från början?

23 Vilken är utgångsnivån? Hur utvecklar sig leverproverna? 1 månad senare 46 timmar 28 timmar 0 timmar Oklar intoxikation hos patient med kronisk hepatit C och måttlig fibros Relativt låga nivåer paracetamol vid provtagning Ej acetylcysteinbehandling efter kontakt med giftinformationscentralen Akut leversvikt Levertransplantation

24 Vilken är utgångsnivån? Hur utvecklar sig leverproverna? 1 månad senare Akuten 1 månad med allmän sjukdomskänsla. Utredning utan klar genes (upptäckt hepatit C kronisk och ej orsak leverpåverkan). Exspektans och spontant normaliserade prover. Citalopram?

25 Vad är orsaken till leverpåverkan? Fortsättning följer

26 ALAT lätt förhöjt - ALP normalt. ALAT mer leverspecifik än ASAT. Har längre T1/2 inte hemolyskänslig. Finns en intra-individuell skillnad för nästan allt vi mäter Tog vi ALAT på alla inom LiV skulle ca 440 personer ha patologiska ALAT värden. 150 av dessa kommer ha normala värden om de tas igen inom 2v = Biologisk variation S-ALAT positivt korrelerat till BMI, ålder, P-Glukos och P-Kolesterol och gubbighet. Icke leversjukdomar som ger ALAT förhöjning (leverpåverkan) Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammation) Tyreoidea sjukdomar (hyper och hypo) Rubbningar i Glukos/fettomsättning Reumatologisk sjukdom (inflammation) Celiaki (inflammation) Samtidig ALP-stegring = mer skyndsam och komplett utredning Skvallrar om fokala förändringar (stiger också vid gallvägsobstruktion, Hyper para, skelettpåv GGT tillsammans med ALP: Isolerad ALP utan GGT= kommer inte från levern GGT alltid förhöjt om ALP från levern (finns på samma ställe)

27 Inflammation och levern Beskriv mekanismen bakom Leverns roll vid infl IL-6, hepcidin, CRP Varför sjunker Alb av infl? (IL-6 hämmar alb syntes och redistr Alb extravasalt)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning Varberg 7/10 2014 Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning -Hur utreder vi anemi? -Hur vet vi om det är järnbrist? -Hur skall vi ge järn? -När kan det vara behov av blodtransfusion?

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Levercellscancer Nationellt vårdprogram, kortversion Juli 2012 Versionshantering Datum 2012-07-01 Beskrivning av förändring

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 23 maj 2014 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå,

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning)

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Sammanställt av endokrinolog Martin Carlsson, klin kem/med klin Kalmar, reviderat 060925 av Pär Wanby, endokrinmottagningen. Våra lokala direktiv med mina synpunkter

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation ny rekommendation Läkemedelsverket arrangerade den 23 24 mars 2011 ett expertmöte för att bland annat göra en värdering av de biologiska läkemedel som

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Ny anemidiagnostik i Skåne

Ny anemidiagnostik i Skåne Ny anemidiagnostik i Skåne Sven Björnsson, Klinisk kemi 1. Nya synsätt på anemi 2. Anemirutan 3. Anemiprojektet i Skåne Vad är anemi? Anemi är ett symptom Orsakerna många (nästan alla sjukdomar) Vad för

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Hepatit B. Risker, profylax och behandling. Prof. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association

Hepatit B. Risker, profylax och behandling. Prof. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association Prof. Stefan Zeuzem Hepatit B Risker, profylax och behandling European Liver Patients Association F. De Renesselaan, 57 B - 3800 Sint-Truiden, Belgium email: contact@elpa-info.org Ärade patient, Denna

Läs mer

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om alkohol Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Vad är egentligen normalt?

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer