Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv"

Transkript

1 Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Agenda! Är lite förhöjt ALAT farligt?! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom Staffan Wahlin Hepatologsektionen Gastrocentrum Karolinska Huddinge Patientfall Kvinna, 9 år, elitidrottare. Insatt på Levaxin för två år sedan pga övergående trötthet och förhöjt TSH. T4 dock normalt. Mår nu bra. I samband med klubbbyte görs läkarundersökning. Analys Resultat Referens B-Hemoglobin g/l B-Trombocyter x0 9 /L B-Leukocyter 6, 3,5-8,8 x0 9 /L P-Natrium mmol/l P-Kalium 3,7 3,5-4,4 mmol/l P-Kreatinin µmol/l P-CRP <0 <0 mg/l fp-glukos 4,3 4,-6,0 mmol/l SR 4-0 mm S-TSH,9 0,-4,0 mie/l S-T4, fritt 5 9- pmol/l P-ALP, 0,6-,8 µkat/l! Ta om proverna?! Utreda? Strategi! Inget göra? det är ju bara lite förhöjt och hon mår bra P-ALAT 0,97 <0,76 µkat/l 3 4 Viss.nu Viss.nu 5 6

2 Är ALAT-stegring vanligt i befolkningen?! Är övergående ALAT-stegring vanligt?! Är ALAT-stegring vanligt i befolkningen? Några populationer:! blodgivare i US Air Force! Unga i basic training! ALAT-stegring hos 0,5 % (Kundrotas, Dig Dis Sci, 993)! LOLIPOP-studien i England! ALAT-stegring hos 8 % (Parkes J, AASLD 009)! Bagnacavello-studien i Italien! ALAT-stegring hos 0 % (Dazzani, AASLD 009) 7 8 Är övergående ALAT-stegring vanligt? S-ALAT intraindividuell variation 9 blodgivare med ALAT > 0,83 µkat/l. Nya prover efter, 4 och 7 mån! 864 vuxna individer Leverprover två gånger med ca 7 dagars intervall Endast det första provet förhöjt Intermittent förhöjda prover! 5,9 % hade förhöjt ALAT ( >0,67 µkat/l > 0,5 µkat/l)! Av dem som initialt hade förhöjt värde hade 3 % normalt värde vid andra tillfället! De som normaliserade sina värden hade mindre uttalat förhöjt ALAT (,-,0 ggr ULN) Förhöjda värden i samtliga prover Mest sannolik ( best guess ) förklaring! Ingen diagnos men dagligt bruk av alkohol 45 %! Övervikt %! Ingen diagnos %! Alkoholleversjukdom 5 %! nona-nonb-hepatit - 3 % Lazo M et al. Ann Intern Med, Friedman LS et al. Ann Intern Med Prospektiv studie: Alkohol och S-ALAT Belfrage et al. Acta Med Scand, 973 Effekt på ALAT av tre månaders daglig konsumtion av rödvin Kvinnor glas (50 ml; 6 g), män glas (300 ml; 3 g)! Åtta friska manliga studenter. flaska vin/dag under 5 veckor! Varje försöksperson genomgick sammanlagt 0 leverbiopsier!! Nyktra Vin F: 0,36 ± 0,3 µkat/l E: 0,3 ± 0,3 µkat/l F: 0,36 ± 0,6 µkat/l E: 0,40 ± 0,6 µkat/l ALAT (µkat/l) Baseline 0, ± 0, Median: 0, v 0, ± 0, Median: 0,7 v 5 0,6 ± 0,09 Median: 0,6 v 8 0,0 ± 0,05 Median: 0,7 Kechagias et al. Ann Med 0

3 S-ALAT - dygnsvariation Cordoba J et al. Hepatology 998;8: ,33,50,5 ALAT µkat/l 0,83 0,4 0,7 ALAT µkat/l,0 0, S-ALAT effekt av akut övernutrition Kechagias et al Gut 008;57: ,5 7,5 ALAT vecka0 0,37 ± 0,8 ALAT vecka4,5 ±, 7 p=0.0 ALAT vecka0 0,37 ± 0,8 ALAT max,6 ±,7 p=0.0 ALAT µkat/l 5,0 3,8,5 ALAT µkat/l 5,0 3,8,5 Max 5000 steg/dag Energiintaget ökade 70% Vikten ökade 6,4 kg Hur har du ätit? viktigare än Hur har du druckit??,5,5 0,84 0,84 0,4 0, Patientfall Kvinna, 9 år, elitidrottare. Insatt på Levaxin för två år sedan pga övergående trötthet och förhöjt TSH. T4 dock normalt. Mår nu bra. I samband med klubbbyte görs läkarundersökning. Efter några månader: Analys Resultat Referens P-Albumin g/l P-Bilirubin 9 <6 µmol/l P-ALP 0,9 0,60-,8 µkat/l! Ta om proverna?! Utreda? Strategi! Inget göra? det är ju bara lite förhöjt och hon mår bra P-ASAT 0,79 <0.6 µkat/l P-ALAT,0 <0.76 µkat/l P-LD 3,4 <3,5 µkat/l P-GT 0,9 <0,80 µkat/l 7 8 3

4 Hur mycket är ett normalt S-ALAT? 397 bodgivare! Neg virusserologi! Ingen medicinering! BMI <5! Normalt fp-glukos (< 5,8 mmol/l)! Normala lipider (TG <, mmol/l, Kol < 5,7 mmol/l ) S-ALAT hos individer med normal leverbiopsi Lee et al. Hepatology 00;5: individer aktuella för att bli levande leverdonatorer Normal leverbiopsi, < 40 g alkohol/v Negativa markörer för virala, autoimmuna och metabola leversjukdomar 95:e percentilen för S-ALAT var: 0.53 µkat/l ( ) resp. 0.4 µkat/l ( ) 95:e percentilen för S-ALAT var: 0.50 µkat/l ( ) resp. 0.3 µkat/l ( ) Prati et al. Ann Intern Med 00;37:-9. Varför har då vi så höga normalvärden? Män: <,0 Kvinnor: <0, Vilka individer baserades 004 års nordiska referensvärden på? Patientfall Slutsatser - Överväganden! S-ALAT kvarstår förhöjt efter ny provtagning! ALAT är ganska mycket förhöjt hos vår patient? BMI? Virusserologi Vi måste utreda! De är rekryterade bland laboratoriepersonal och deras närstående, en grupp som bedömts utgöra en representativ skandinavisk referenspopulation. Simonsson et al. Läkartidningen 004;0:90-5. " Hur ska vi utreda? " Vad kan vi förvänta oss att hitta? Ca 0 % av männen och 4 % av kvinnorna bytte sida 004 Orsaker till lätt transaminasstegring Hur ska vi utreda denna kvinna med S-ALAT? Hultcrantz*et*al* 986* Mathiesen*et*al** 999* Söderberg*et*al* 00* Diagnos* %* %* %* Steatos' 63' 40' 6' NASH' ' 0' Kronisk'persisterande'hepa8t' 0' 5' Kronisk'ak8v'hepa8t' 0' 9' Hepa8t'C' 5' 4' Alkoholleversjukdom' 3' 8' 4' AATDbrist' 4' ' ' Hemokromatos' 3' ' Cirrhos' 3' ' 9' Kryptogen'fibros'' 3' Autoimmun'hepa8t'' ' 4' Diverse'' ' ' 8' Normal' ' 3' ' (Från viss.nu) ALP normalt Anamnes/Status Kompletterande blodprover Leverbiopsi? (Fibroscan??) Vilka då? 3 4 4

5 Kompletterande blodprover Viss.nu anti-hcv HBsAg, HBc-ak Järn, transferrinmättnad, ferritin ANA, SMA, AMA Proteinstatus Ceruloplasmin fp-glukos, HbAc, lipidstatus Anti-transglutaminas PEth Vår patient neg neg u a, u a, u a neg, neg, neg IgG 6, IgM u a, AAT u a ua u a, u a, u a neg neg!!!!!!! 5 6 Diagnos (n = 56) Reviderade kriterier för diagnostik av AIH % (Hennes et al, Hepatology 008;48:69-76) Steatos 6 NASH 0 Variabel Gränser Poäng Alkoholleversjukdom 4 ANA eller SMA >/40 Autoimmun hepatit 4 >/80 >/40 Positiv Hepatit C ANA eller SMA Anti-LKM Anti-SLA Hepatit B 3 IgG >övre gräns >.0 övre gräns Leverhistologi* Förenlig med AIH Typisk för AIH Hepatit B + Hepatit C,5 Hemokromatos Antitrypsinbrist Övrigt 5 Normal Frånvaro av HBV och HCV * För typisk AIH krävs interfashepatit, portal inflammation (lymfocyter och/eller plasmaceller) och rosetting. För histologi förenlig med AIH krävs lymfocytär infiltration > 7 p: Definitiv AIH (sens: 8% spec: 99%) > 6 p: Möjlig AIH (sens: 88% spec: 97%) Söderberg et al. Hepatology 00;5: Leverbiopsi? 5

6 Bidrag till diagnos från leverbiopsi Maeve'etal'J'Hepatol'00;'35:'95D90' 354 patienter Stegrade leverprover (ALAT, ALP eller GT > ULN) Negativ leverutredning Agenda! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Steatos/(N)ASH 69 %! Kryptogen hepatit 9 %! Läkemedel 8 %! Normal 6 %! AIH %! PBC, PSC, järninlagring, amyloidos, granulom, glykogen! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom! Fett & järn! Är lite förhöjt ALAT farligt? Leverbiopsi bidrog till kliniskt beslut hos 8 % 3 3 Levervärden vad är det? Utredning av patologiska leverprover INR LD M HBs-ag elfores okonjugerat ceruloplasmin ASAT IgG Iso-enzym ALAT ANA järnmättnad albumin ferritin HCV-ak GLM AAT PEth AMA IgA LKM HBsAg 33 bilirubin ALP CDT GT IgM 34 Tolkning av leverprover Hur mår levern? ASAT, ALAT, GT, ALP ALAT ASAT GT Hur fungerar levern? INR, albumin, bilirubin Vad beror det på? Resten Misstanke på Parenkymsjukdom Hur mår levern?

7 ALP GT Bilirubin PK/INR Albumin Bilirubin TPK Misstanke på fokalitet eller gallvägssjukdom Misstanke på Cirrhos Hur fungerar levern? Funktion Olika mönster / bilder ALAT ASAT x00 Hepatocytär Några exempel ALAT,6 6 ALP 8,6,8 GT 4,7,5 Bili 80 INR,9 Buksmärta dagar Mörk urin Vit avföring ALAT 00 ASAT 70 ALP 5,8 GT 4,0 INR? Sten Medicinsk / tumör? ikterus # # ulj/dt Akut leversvikt? # # ERC Inte ERC x0 x x x0 Blandbild Kolestatisk GGT / ALP (bilirubin) x00 Tid ALAT,0 ASAT,6 ALP,3 GT,4 INR / bili ok årig man Egenföretagare. Gott liv BMI 3. Dricker ett par whiskey och -3 glas öl eller vin på helgen, mer sällan i veckan Tablettbehandlad hypertoni. Olika mönster / bilder ALAT ASAT x00 Hepatocytär Rutinprovtagning: ALAT,5 TG 3,9 ASAT,7 Kolesterol 7,8 GT 3,9 fb-glukos 7,6 INR 0,9 Bilirubin 8 x0 x x x0 Blandbild Kolestatisk GGT / ALP (bilirubin) x00 Vad är detta? Vad göra? 4 4 7

8 Alkoholanamnes: enheter Risk för leverskada: 0-4 enheter per vecka Diagnosförslag? En enhet = -4 g alkohol: Glas vin (5 cl) Drink (4 cl) Mellanöl (33 cl) Antal gram! burk folköl,8% = ca 0 g! burk starköl = ca 0 g! flaska lättvin = ca 70 g! flaska starksprit 7 cl = ca 0 g! 4 cl 40 % starksprit = 3 g Hur m t är ycke för m ycke t? Andra studier Risk för leverskada! Dionysosstudien n=6534! Risk för leverskada om kvinnor dricker > 0 g alkohol/vecka (Frankrike, Canada, Danmark)! Gräns vid ca 30g/dag (ca 3 flaskor vin/vecka)! Mindre risk om man dricker vid måltid Säker konsumtion < 3 flaskor vin per vecka < flaskor vin per vecka! 5% av de som dricker mer får leversjukdom! 50%-ig risk för cirrhosutveckling om > 60 g alkohol dagligen (Tyskland)

9 Alkoholmarkörer ASAT/ALAT kvot som indikator för alkoholorsakad leversjukdom (n=7)! ASAT>ALAT! γgt! MCV! Carbohydrate deficient transferrin (CDT)! Fosfatidyletanol (PEth)! Ansamlas i erytrocyter vid missbruk! Speglar alkoholintag senaste veckorna 90% alkohol >96% alkohol 49 Cohen et al. Dig Dis Sci, årig man Egenföretagare. Gott liv BMI 3. Dricker ett par whiskey och -3 glas öl eller vin på helgen, mer sällan i veckan Tablettbehandlad hypertoni. Rutinprovtagning: ALAT,5 TG 3,9 ASAT,7 Kolesterol 7,8 GT 3,9 fb-glukos 7,6 INR 0,9 Bilirubin 8 Bra så eller gå vidare? Är farligt? Etiologiutredning: trolig leversteatos = 5 5 Fettlever prevalens AFLD Alcoholic fatty liver disease Non-alcoholic fatty liver disease Kontroller 0-0 % har Bellantini, Ann Int Med, 000 Obesitas % har Luyckx, Int J Obes Rel Med Disord,989 Steatos (utan Inflammation) ASH alkohol steato-hepatit Steatosis (utan Inflammation) NASH Non-alkohol steato-hepatit DM typ 49 % har 3 % mild NASH 5 % svår NASH 0 % fibros Gupte, J Gastroent Hepatol, 004 Akut alkoholhepatit Cirrhos 53 Obesitas + DM typ 00 % 50 % NASH 9 % cirrhos Silverman, Path Ann,

10 Växande problem pandemisk epidemi Övervikt/obesitas Diabetes/insulinresistens Hypertoni Tid : Andel av kronisk leversjukdom i USA % % % Nu -3:e vanligaste orsak till levertransplantation prognos -associerad extrahepatisk sjukdom Kronisk njursjukdom Kolorektal cancer Endokrinopati Osteoporos Kardiovaskulär sjukdom Vanligaste dödsorsaker Cancer NASH Ekstedt et al. Hepatology. 04 (Accepted article). Steatos 57 Ekstedt et al. Hepatology. 006 Oct;44(4): NASH är en histopatologisk diagnos Steatos? NASH Ökad all cause mortalitet Inte ökad leverrelaterad mortalitet Minimal förväntad progress (?) Progressiv fibros -> Cirrhos -> Hepatocellulär cancer -> Leversvikt Hepatocellulär cancer Vilka har då NASH?

11 Att biopsera eller inte biopsera vid! Risk för NASH ( > cirrhos, HCC )! Ålder >50 år! Hypertoni! Typ diabetes! Sömnapné Fler faktorer = större risk! BMI >8 kg/m! ALAT >x normalvärdet! Förhöjt S-TG! Sedentary life style! Lågt TPK, lågt S-albumin Behandling! Behandla det metabola syndromer! Långsiktig och kontrollerad viktnedgång! Motion minuters motionscykling 3 ggr/v reducerar fettmängd i levern trots frånvaro av viktnedgång! Bariatrisk kirurgi! Läkemedel? (Johnson et al. Am J Gastroenterol 003) Statin, glitazon, vitamin E, obetikolsyra? Omega 3, kaffe 6 6 Sammanfattning Alla med förhöjda levervärden har rätt till en diagnos Hitta kroniska sjukdomar medan de går att behandla Vid ALP-stegring tänk malignitet Utredning vid lätt stegrade prover: viss.nu Leversteatos är inte trivialt Fundera över risken för NASH Hepatologkonsult Huddinge:

Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november

Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november DEL 1 Rolf Olsson Gastroenterologisektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Siffrorna inom parentes

Läs mer

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Levercellscancer Nationellt vårdprogram, kortversion Juli 2012 Versionshantering Datum 2012-07-01 Beskrivning av förändring

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om alkohol Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Vad är egentligen normalt?

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2014

SGF Nationella Riktlinjer 2014 SGF Nationella Riktlinjer 2014 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för utredning samt handläggning av Leversjukdom under graviditet graviditet vid leversjukdom

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 23 maj 2014 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning Varberg 7/10 2014 Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning -Hur utreder vi anemi? -Hur vet vi om det är järnbrist? -Hur skall vi ge järn? -När kan det vara behov av blodtransfusion?

Läs mer

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik.

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. 061027 Namn: Personnummer: Skrivningstid: 09.00-12.00 (cirka) MPL: 80 1 1. Du arbetar på barnallergimottagningen och träffar en 7-årig flicka

Läs mer