Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv"

Transkript

1 Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Agenda! Är lite förhöjt ALAT farligt?! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom Staffan Wahlin Hepatologsektionen Gastrocentrum Karolinska Huddinge Patientfall Kvinna, 9 år, elitidrottare. Insatt på Levaxin för två år sedan pga övergående trötthet och förhöjt TSH. T4 dock normalt. Mår nu bra. I samband med klubbbyte görs läkarundersökning. Analys Resultat Referens B-Hemoglobin g/l B-Trombocyter x0 9 /L B-Leukocyter 6, 3,5-8,8 x0 9 /L P-Natrium mmol/l P-Kalium 3,7 3,5-4,4 mmol/l P-Kreatinin µmol/l P-CRP <0 <0 mg/l fp-glukos 4,3 4,-6,0 mmol/l SR 4-0 mm S-TSH,9 0,-4,0 mie/l S-T4, fritt 5 9- pmol/l P-ALP, 0,6-,8 µkat/l! Ta om proverna?! Utreda? Strategi! Inget göra? det är ju bara lite förhöjt och hon mår bra P-ALAT 0,97 <0,76 µkat/l 3 4 Viss.nu Viss.nu 5 6

2 Är ALAT-stegring vanligt i befolkningen?! Är övergående ALAT-stegring vanligt?! Är ALAT-stegring vanligt i befolkningen? Några populationer:! blodgivare i US Air Force! Unga i basic training! ALAT-stegring hos 0,5 % (Kundrotas, Dig Dis Sci, 993)! LOLIPOP-studien i England! ALAT-stegring hos 8 % (Parkes J, AASLD 009)! Bagnacavello-studien i Italien! ALAT-stegring hos 0 % (Dazzani, AASLD 009) 7 8 Är övergående ALAT-stegring vanligt? S-ALAT intraindividuell variation 9 blodgivare med ALAT > 0,83 µkat/l. Nya prover efter, 4 och 7 mån! 864 vuxna individer Leverprover två gånger med ca 7 dagars intervall Endast det första provet förhöjt Intermittent förhöjda prover! 5,9 % hade förhöjt ALAT ( >0,67 µkat/l > 0,5 µkat/l)! Av dem som initialt hade förhöjt värde hade 3 % normalt värde vid andra tillfället! De som normaliserade sina värden hade mindre uttalat förhöjt ALAT (,-,0 ggr ULN) Förhöjda värden i samtliga prover Mest sannolik ( best guess ) förklaring! Ingen diagnos men dagligt bruk av alkohol 45 %! Övervikt %! Ingen diagnos %! Alkoholleversjukdom 5 %! nona-nonb-hepatit - 3 % Lazo M et al. Ann Intern Med, Friedman LS et al. Ann Intern Med Prospektiv studie: Alkohol och S-ALAT Belfrage et al. Acta Med Scand, 973 Effekt på ALAT av tre månaders daglig konsumtion av rödvin Kvinnor glas (50 ml; 6 g), män glas (300 ml; 3 g)! Åtta friska manliga studenter. flaska vin/dag under 5 veckor! Varje försöksperson genomgick sammanlagt 0 leverbiopsier!! Nyktra Vin F: 0,36 ± 0,3 µkat/l E: 0,3 ± 0,3 µkat/l F: 0,36 ± 0,6 µkat/l E: 0,40 ± 0,6 µkat/l ALAT (µkat/l) Baseline 0, ± 0, Median: 0, v 0, ± 0, Median: 0,7 v 5 0,6 ± 0,09 Median: 0,6 v 8 0,0 ± 0,05 Median: 0,7 Kechagias et al. Ann Med 0

3 S-ALAT - dygnsvariation Cordoba J et al. Hepatology 998;8: ,33,50,5 ALAT µkat/l 0,83 0,4 0,7 ALAT µkat/l,0 0, S-ALAT effekt av akut övernutrition Kechagias et al Gut 008;57: ,5 7,5 ALAT vecka0 0,37 ± 0,8 ALAT vecka4,5 ±, 7 p=0.0 ALAT vecka0 0,37 ± 0,8 ALAT max,6 ±,7 p=0.0 ALAT µkat/l 5,0 3,8,5 ALAT µkat/l 5,0 3,8,5 Max 5000 steg/dag Energiintaget ökade 70% Vikten ökade 6,4 kg Hur har du ätit? viktigare än Hur har du druckit??,5,5 0,84 0,84 0,4 0, Patientfall Kvinna, 9 år, elitidrottare. Insatt på Levaxin för två år sedan pga övergående trötthet och förhöjt TSH. T4 dock normalt. Mår nu bra. I samband med klubbbyte görs läkarundersökning. Efter några månader: Analys Resultat Referens P-Albumin g/l P-Bilirubin 9 <6 µmol/l P-ALP 0,9 0,60-,8 µkat/l! Ta om proverna?! Utreda? Strategi! Inget göra? det är ju bara lite förhöjt och hon mår bra P-ASAT 0,79 <0.6 µkat/l P-ALAT,0 <0.76 µkat/l P-LD 3,4 <3,5 µkat/l P-GT 0,9 <0,80 µkat/l 7 8 3

4 Hur mycket är ett normalt S-ALAT? 397 bodgivare! Neg virusserologi! Ingen medicinering! BMI <5! Normalt fp-glukos (< 5,8 mmol/l)! Normala lipider (TG <, mmol/l, Kol < 5,7 mmol/l ) S-ALAT hos individer med normal leverbiopsi Lee et al. Hepatology 00;5: individer aktuella för att bli levande leverdonatorer Normal leverbiopsi, < 40 g alkohol/v Negativa markörer för virala, autoimmuna och metabola leversjukdomar 95:e percentilen för S-ALAT var: 0.53 µkat/l ( ) resp. 0.4 µkat/l ( ) 95:e percentilen för S-ALAT var: 0.50 µkat/l ( ) resp. 0.3 µkat/l ( ) Prati et al. Ann Intern Med 00;37:-9. Varför har då vi så höga normalvärden? Män: <,0 Kvinnor: <0, Vilka individer baserades 004 års nordiska referensvärden på? Patientfall Slutsatser - Överväganden! S-ALAT kvarstår förhöjt efter ny provtagning! ALAT är ganska mycket förhöjt hos vår patient? BMI? Virusserologi Vi måste utreda! De är rekryterade bland laboratoriepersonal och deras närstående, en grupp som bedömts utgöra en representativ skandinavisk referenspopulation. Simonsson et al. Läkartidningen 004;0:90-5. " Hur ska vi utreda? " Vad kan vi förvänta oss att hitta? Ca 0 % av männen och 4 % av kvinnorna bytte sida 004 Orsaker till lätt transaminasstegring Hur ska vi utreda denna kvinna med S-ALAT? Hultcrantz*et*al* 986* Mathiesen*et*al** 999* Söderberg*et*al* 00* Diagnos* %* %* %* Steatos' 63' 40' 6' NASH' ' 0' Kronisk'persisterande'hepa8t' 0' 5' Kronisk'ak8v'hepa8t' 0' 9' Hepa8t'C' 5' 4' Alkoholleversjukdom' 3' 8' 4' AATDbrist' 4' ' ' Hemokromatos' 3' ' Cirrhos' 3' ' 9' Kryptogen'fibros'' 3' Autoimmun'hepa8t'' ' 4' Diverse'' ' ' 8' Normal' ' 3' ' (Från viss.nu) ALP normalt Anamnes/Status Kompletterande blodprover Leverbiopsi? (Fibroscan??) Vilka då? 3 4 4

5 Kompletterande blodprover Viss.nu anti-hcv HBsAg, HBc-ak Järn, transferrinmättnad, ferritin ANA, SMA, AMA Proteinstatus Ceruloplasmin fp-glukos, HbAc, lipidstatus Anti-transglutaminas PEth Vår patient neg neg u a, u a, u a neg, neg, neg IgG 6, IgM u a, AAT u a ua u a, u a, u a neg neg!!!!!!! 5 6 Diagnos (n = 56) Reviderade kriterier för diagnostik av AIH % (Hennes et al, Hepatology 008;48:69-76) Steatos 6 NASH 0 Variabel Gränser Poäng Alkoholleversjukdom 4 ANA eller SMA >/40 Autoimmun hepatit 4 >/80 >/40 Positiv Hepatit C ANA eller SMA Anti-LKM Anti-SLA Hepatit B 3 IgG >övre gräns >.0 övre gräns Leverhistologi* Förenlig med AIH Typisk för AIH Hepatit B + Hepatit C,5 Hemokromatos Antitrypsinbrist Övrigt 5 Normal Frånvaro av HBV och HCV * För typisk AIH krävs interfashepatit, portal inflammation (lymfocyter och/eller plasmaceller) och rosetting. För histologi förenlig med AIH krävs lymfocytär infiltration > 7 p: Definitiv AIH (sens: 8% spec: 99%) > 6 p: Möjlig AIH (sens: 88% spec: 97%) Söderberg et al. Hepatology 00;5: Leverbiopsi? 5

6 Bidrag till diagnos från leverbiopsi Maeve'etal'J'Hepatol'00;'35:'95D90' 354 patienter Stegrade leverprover (ALAT, ALP eller GT > ULN) Negativ leverutredning Agenda! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Steatos/(N)ASH 69 %! Kryptogen hepatit 9 %! Läkemedel 8 %! Normal 6 %! AIH %! PBC, PSC, järninlagring, amyloidos, granulom, glykogen! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom! Fett & järn! Är lite förhöjt ALAT farligt? Leverbiopsi bidrog till kliniskt beslut hos 8 % 3 3 Levervärden vad är det? Utredning av patologiska leverprover INR LD M HBs-ag elfores okonjugerat ceruloplasmin ASAT IgG Iso-enzym ALAT ANA järnmättnad albumin ferritin HCV-ak GLM AAT PEth AMA IgA LKM HBsAg 33 bilirubin ALP CDT GT IgM 34 Tolkning av leverprover Hur mår levern? ASAT, ALAT, GT, ALP ALAT ASAT GT Hur fungerar levern? INR, albumin, bilirubin Vad beror det på? Resten Misstanke på Parenkymsjukdom Hur mår levern?

7 ALP GT Bilirubin PK/INR Albumin Bilirubin TPK Misstanke på fokalitet eller gallvägssjukdom Misstanke på Cirrhos Hur fungerar levern? Funktion Olika mönster / bilder ALAT ASAT x00 Hepatocytär Några exempel ALAT,6 6 ALP 8,6,8 GT 4,7,5 Bili 80 INR,9 Buksmärta dagar Mörk urin Vit avföring ALAT 00 ASAT 70 ALP 5,8 GT 4,0 INR? Sten Medicinsk / tumör? ikterus # # ulj/dt Akut leversvikt? # # ERC Inte ERC x0 x x x0 Blandbild Kolestatisk GGT / ALP (bilirubin) x00 Tid ALAT,0 ASAT,6 ALP,3 GT,4 INR / bili ok årig man Egenföretagare. Gott liv BMI 3. Dricker ett par whiskey och -3 glas öl eller vin på helgen, mer sällan i veckan Tablettbehandlad hypertoni. Olika mönster / bilder ALAT ASAT x00 Hepatocytär Rutinprovtagning: ALAT,5 TG 3,9 ASAT,7 Kolesterol 7,8 GT 3,9 fb-glukos 7,6 INR 0,9 Bilirubin 8 x0 x x x0 Blandbild Kolestatisk GGT / ALP (bilirubin) x00 Vad är detta? Vad göra? 4 4 7

8 Alkoholanamnes: enheter Risk för leverskada: 0-4 enheter per vecka Diagnosförslag? En enhet = -4 g alkohol: Glas vin (5 cl) Drink (4 cl) Mellanöl (33 cl) Antal gram! burk folköl,8% = ca 0 g! burk starköl = ca 0 g! flaska lättvin = ca 70 g! flaska starksprit 7 cl = ca 0 g! 4 cl 40 % starksprit = 3 g Hur m t är ycke för m ycke t? Andra studier Risk för leverskada! Dionysosstudien n=6534! Risk för leverskada om kvinnor dricker > 0 g alkohol/vecka (Frankrike, Canada, Danmark)! Gräns vid ca 30g/dag (ca 3 flaskor vin/vecka)! Mindre risk om man dricker vid måltid Säker konsumtion < 3 flaskor vin per vecka < flaskor vin per vecka! 5% av de som dricker mer får leversjukdom! 50%-ig risk för cirrhosutveckling om > 60 g alkohol dagligen (Tyskland)

9 Alkoholmarkörer ASAT/ALAT kvot som indikator för alkoholorsakad leversjukdom (n=7)! ASAT>ALAT! γgt! MCV! Carbohydrate deficient transferrin (CDT)! Fosfatidyletanol (PEth)! Ansamlas i erytrocyter vid missbruk! Speglar alkoholintag senaste veckorna 90% alkohol >96% alkohol 49 Cohen et al. Dig Dis Sci, årig man Egenföretagare. Gott liv BMI 3. Dricker ett par whiskey och -3 glas öl eller vin på helgen, mer sällan i veckan Tablettbehandlad hypertoni. Rutinprovtagning: ALAT,5 TG 3,9 ASAT,7 Kolesterol 7,8 GT 3,9 fb-glukos 7,6 INR 0,9 Bilirubin 8 Bra så eller gå vidare? Är farligt? Etiologiutredning: trolig leversteatos = 5 5 Fettlever prevalens AFLD Alcoholic fatty liver disease Non-alcoholic fatty liver disease Kontroller 0-0 % har Bellantini, Ann Int Med, 000 Obesitas % har Luyckx, Int J Obes Rel Med Disord,989 Steatos (utan Inflammation) ASH alkohol steato-hepatit Steatosis (utan Inflammation) NASH Non-alkohol steato-hepatit DM typ 49 % har 3 % mild NASH 5 % svår NASH 0 % fibros Gupte, J Gastroent Hepatol, 004 Akut alkoholhepatit Cirrhos 53 Obesitas + DM typ 00 % 50 % NASH 9 % cirrhos Silverman, Path Ann,

10 Växande problem pandemisk epidemi Övervikt/obesitas Diabetes/insulinresistens Hypertoni Tid : Andel av kronisk leversjukdom i USA % % % Nu -3:e vanligaste orsak till levertransplantation prognos -associerad extrahepatisk sjukdom Kronisk njursjukdom Kolorektal cancer Endokrinopati Osteoporos Kardiovaskulär sjukdom Vanligaste dödsorsaker Cancer NASH Ekstedt et al. Hepatology. 04 (Accepted article). Steatos 57 Ekstedt et al. Hepatology. 006 Oct;44(4): NASH är en histopatologisk diagnos Steatos? NASH Ökad all cause mortalitet Inte ökad leverrelaterad mortalitet Minimal förväntad progress (?) Progressiv fibros -> Cirrhos -> Hepatocellulär cancer -> Leversvikt Hepatocellulär cancer Vilka har då NASH?

11 Att biopsera eller inte biopsera vid! Risk för NASH ( > cirrhos, HCC )! Ålder >50 år! Hypertoni! Typ diabetes! Sömnapné Fler faktorer = större risk! BMI >8 kg/m! ALAT >x normalvärdet! Förhöjt S-TG! Sedentary life style! Lågt TPK, lågt S-albumin Behandling! Behandla det metabola syndromer! Långsiktig och kontrollerad viktnedgång! Motion minuters motionscykling 3 ggr/v reducerar fettmängd i levern trots frånvaro av viktnedgång! Bariatrisk kirurgi! Läkemedel? (Johnson et al. Am J Gastroenterol 003) Statin, glitazon, vitamin E, obetikolsyra? Omega 3, kaffe 6 6 Sammanfattning Alla med förhöjda levervärden har rätt till en diagnos Hitta kroniska sjukdomar medan de går att behandla Vid ALP-stegring tänk malignitet Utredning vid lätt stegrade prover: viss.nu Leversteatos är inte trivialt Fundera över risken för NASH Hepatologkonsult Huddinge:

Leverpåverkan vid obesitas

Leverpåverkan vid obesitas Leverpåverkan vid obesitas Charlotte Söderman GE-sekt, Medicinkliniken Capio St Görans sjukhus Steathos 1 Steathos NAFLD Begreppet Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) inbegriper ett brett spektrum

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Del 5_8 sidor_ 20 poäng

Del 5_8 sidor_ 20 poäng Del 5_8 sidor_ 20 poäng Till din mottagning kommer en morgon Kajsa. Hon har beställt tid för sin trötthet som har smugit sig på under det sista halvåret. Hon orkar inte som vanligt och är bekymrad. Kajsa

Läs mer

Undersökningsmetoder

Undersökningsmetoder Undersökningsmetoder Anamnes: Alkohol, Diet, Missbruk, Ursprung, Blodtransfusion, Läkemedel Status: Leverstigmata, Leverpalpation, Perkussion Ascitesperkussion Undersökningsmetoder Leverprover: Skademarkörer:

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

Autoimmuna leversjukdomar. Stergios Kechagias och Lotta Dahle

Autoimmuna leversjukdomar. Stergios Kechagias och Lotta Dahle Autoimmuna leversjukdomar Stergios Kechagias och Lotta Dahle Akut leversjukdom Akut leversvikt Multipel organsvikt Kroniska leversjukdomar Kompenserad cirros Dekompenserad cirros Död Ascites Blödande varicer

Läs mer

Beslutsstöd: Från forskningsrön till nationell samordning Provtagning

Beslutsstöd: Från forskningsrön till nationell samordning Provtagning Beslutsstöd: Från forskningsrön till nationell samordning Provtagning Carl-Erik Flodmark Överläkare, ordförande SFO 2015-10-12 ECOG/Svensk Förening för Obesitasforskning/Boris 9 8 Ökning av barnfetma i

Läs mer

Matthias Hoeschen

Matthias Hoeschen Leverutredning i öppenvård Matthias Hoeschen 2017-09 Agenda Indelning av leverprover Utredning? När? Vem? Hur? Enstaka sjukdomar Enstaka vanliga fel... Anamnes Hereditet Socialt Epidemiologi Läkemedel

Läs mer

Undersökningsmetoder. Utredning av förhöjda leverprover. Hur vet man vilken undersökning man skall välja? Hur mycket skall man utreda?

Undersökningsmetoder. Utredning av förhöjda leverprover. Hur vet man vilken undersökning man skall välja? Hur mycket skall man utreda? Utredning av förhöjda leverprover Stefan Lindgren, SUS, Malmö Hur mycket skall man utreda? Förhöjda leverprover hos en 62-årig kvinna med artros/osteoporos, typ 2 diabetes, hypertoni och hyperlipidemi.

Läs mer

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar Alkoholleversjukdomar NAFLD/NASH

Läs mer

Hb, LPK, Diff, TPK, Klin kem flagga/labbest Lila Svart. SR Klin kem flagga/labbest Svart kork. P-PK/INR Klin kem flagga/labbest Blå kork

Hb, LPK, Diff, TPK, Klin kem flagga/labbest Lila Svart. SR Klin kem flagga/labbest Svart kork. P-PK/INR Klin kem flagga/labbest Blå kork 2011-08-18 GN/acw Hepatitrutiner Akut hepatit Patienten vårdas inneliggande eller polikliniskt. Initialt tas vid okänd etiologi s k stor hepatitrutin (se nedan). Därefter följes s k liten hepatitrutin

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

RUTIN Hepatitprovtagning

RUTIN Hepatitprovtagning Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version 2015-02-04 Utfärdad av: Rune Wejstål, överläkare Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare Revisionsansvarig: Rune Wejstål, överläkare

Läs mer

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Lever och läkemedel Mari Thörn Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Läkemedelsinducerad leverskada Förutsägbart Vid överdos t.ex paracetamol Ej förutsägbart Vid normal dos Ej förutsägbart=ideosynkratisk

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus LEVERUTREDNING David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Att fråga sig först: Varför tar man leverprover? Allt kan påverka levern, och övergående påverkan på leverprover behöver inte innebära att

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

HCC-övervakning (surveillance)

HCC-övervakning (surveillance) HCC-övervakning (surveillance) Infektionsläkarföreningens vårmöte i Örebro 24 maj 2013 Per Stål, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vad är HCC-övervakning? Ett diagnostiskt

Läs mer

Metabola och autoimmuna leversjukdomar

Metabola och autoimmuna leversjukdomar Metabola och autoimmuna leversjukdomar Åsa Wessulv Gastroenheten Danderyds sjukhus Metabola och autoimmuna leversjukdomar NAFLD/NASH (nonalcoholic fattyliver disease/ steatohepatitis) Inlagringssjukdomar:

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau Ikterus och dess orsaker Jan Lillienau Varför r blir man gul? Hepatit A, B, C, D, E..INE CMV o EBV AIH, PSC o PBC Alkohol-cirrhos o NASH-cirrhos Läkemedel, Naturläkemedel o Svamp Gilbert, Crigler-Najjar

Läs mer

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Hepatit A-E, update Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Akut hepatit Symtom: Ikterus, mörk urin, ljus avföring Kan bero på vilken sjukdom

Läs mer

RUTIN Hepatitprovtagning

RUTIN Hepatitprovtagning Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version 2016-03-08 Utfärdad av: Rune Wejstål, överläkare Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare Revisionsansvarig: Rune Wejstål, överläkare

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Preanalytisk hållbarhet Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Walter Guders sammanställningar http://www.diagnosticsample.com Stahl Clin Chem Lab Med 2005;43:210 Jensen Clin

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Hur och när har HBV spridits?

Hur och när har HBV spridits? Hepatit B och C nytta av diagnostik 130312 Magnus Lindh Avd för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet Akut Vid smitta i vuxen ålder 200-250/år i Sverige Injektionsmissbruk, sexuellt Sjuk 2-3 veckor,

Läs mer

Icke-infektiösa hepatiter. Anders Gustavsson Gastrosektionen CSK

Icke-infektiösa hepatiter. Anders Gustavsson Gastrosektionen CSK Icke-infektiösa hepatiter Anders Gustavsson Gastrosektionen CSK Autoimmuna leversjukdomar och andra tillstånd Anders Gustavsson Gastrosektionen CSK Primär biliär cirros (PBC) Primär biliär cirros (PBC)

Läs mer

Elektrofores utskick 2012-06

Elektrofores utskick 2012-06 Elektrofores utskick 2012-06 Fall A Elektrofores av Fall A 70 årig man anemi sista åren, sjunkande Hb trots Fe. CRP o SR rel ua. Viss rygg värk, sjukdomskänsla, lätt proteinuri. Fall A Immunofix av Fall

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Hepatit grundkurs nov 2017

Hepatit grundkurs nov 2017 Hepatit grundkurs nov 2017 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit: Provta flera, vaccinera, remittera! A: vaccinera barn inför resa till föräldrars ursprungsländer A+B: vaccinera MSM

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Dugga Klinisk Kemi, DS

Dugga Klinisk Kemi, DS Dugga Klinisk Kemi, DS 2013-05-03 Nummer:... Maxpoäng: 44, GK 28 p 1 Ange två olika preanalytiska orsaker till förhöjt kaliumvärde? Svar: Hemolys vid provtagningen, förlängd stas vid provtagning, för lång

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

Leverutredning och leversjukdomar. Rolf Hultcrantz

Leverutredning och leversjukdomar. Rolf Hultcrantz Leverutredning och leversjukdomar Rolf Hultcrantz Undersökningsmetoder Anamnes: Alkohol, Viktuppgång Missbruk, Ursprung, Blodtransfusion, Läkemedel Status: Leverstigmata, Buk: Leverpalpation, Perkussion,

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Stockholm 2016-04-14

Stockholm 2016-04-14 Stockholm 2016-04-14 Once upon a time Bedömning av tunntarmsbiopsi vid misstänkt celiaki enl KVASTgruppen (Sv patol fören) IEL=intraepiteliala lymfocyter. Ökat antal IEL kan förekomma vid andra tillstånd

Läs mer

fettlever alkohol övriga leversjd

fettlever alkohol övriga leversjd LEVERUTREDNING och tolkning av leverprover Åsa Wessulv Gastroenheten Danderyds sjukhus Fördelning av leversjukdom hos asymtomatiska patienter fettlever alkohol övriga leversjd Misstanke om leversjukdom

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare.

Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Söker på grund av nedstämdhet sedan 3 månader tillbaka och sätts in på T Citalopram 20mg 1x1. Normala rutinprover.

Läs mer

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi 2013-09-18 Nya referensintervall för barn, samt ändringar för blodlipider för både barn och vuxna från 24 september 2013 inför nya referensintervall för barn på allmänkemi, hematologi och vissa hormoner.

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

DX Klinisk Medicin ht poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin ht poäng MEQ 1 DX2 2014-11-25 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Samtliga sjukskrivande läkare: Screening efter en månads sjukskrivning: Lab PEth, CDT Tox-screening, AUDIT-c

Läs mer

Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom. kan ge permanent. n förhöjda levervärden klinisk översikt

Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom. kan ge permanent. n förhöjda levervärden klinisk översikt klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista Läkartidningen.se vilken metod som används för att påvisa sjukdomen. Leverbiopsi kan inte användas i större epidemiologiska studier. Från Dallas rapporterades

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Riskbruk och skadligt bruk- praktik. ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen

Riskbruk och skadligt bruk- praktik. ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen TRICONORBUT IKEN Riskbruk och skadligt bruk- praktik ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen Alkohol- kalla fakta CA 10% av Sveriges befolkning

Läs mer

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida 2008-07-07 Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida Referensintervall är viktiga när vi skall bedöma analysresultat. Vi saknar idag referensintervall för normal graviditet.

Läs mer

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi Differentialdiagnostik - utredning behandling Uppsala universitet bjuder in till utbildning 30 september 3 oktober 2014 i Uppsala

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ALAT Spektrofotometri AU 5800 µkat/l Borås IFCC Albumin Spektrofotometri AU 5800 g/l Borås Brom Cresol Purpur Albumin, elfores Immunonefelometri Immage 800 g/l Borås Albumin Urin Immunonefelometri Immage

Läs mer

Gastroenterologi VT 2014

Gastroenterologi VT 2014 Gastroenterologi VT 2014 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård gastro-avdelningen Byte i

Läs mer

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Infektionsvårmötet 24 maj 2013 Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Per Stål, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum Medicin, KUS Antti Oksanen, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi -1-Antitrypsin P- Immunokemisk, Turbidimetri Advia 1800 g/l Falun AFP S- Elektro chemiluminescens Cobas e411 µg/l Falun ALAT P- Absorbans Advia 1800 µkat/l Avesta, Falun, Mora Albumin P- Absorbans Advia

Läs mer

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Virushepatiter i primärvården Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Hepatit C Epidemiologi, smittvägar Globalt: 200 miljoner (iatrogen smitta vanligt) Några 100 i Gävleborg? Ca

Läs mer

Ikterus- som kliniskt problem

Ikterus- som kliniskt problem Ikterus- som kliniskt problem Inledning- översikt anatomi fysiologi/kemi hantering av FALL Arbete med FALL Kirurgi och Medicin Hålla blicken fokuserad.. IKTERUS Hemolys Hepatocytskada Ocklusion av gallgång

Läs mer

Del 2. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 2. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p Lena 32 år. Du arbetar som underläkare på medicinakuten, och eftermiddagens första patient söker pga ont i magen och diarréer. Denna 32-åriga kvinna är sedan tidigare väsentligen

Läs mer

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll:

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Hälsochecken Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Längd Vikt Midjemått BMI (body mass index) Blodtryck Puls Provtagning (blodsocker, kolesterol och blodvärde) Alla resultat får man i pappersform

Läs mer

Alkoholberoende, diagnos

Alkoholberoende, diagnos Alkoholberoende, diagnos I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från år 2007 anges att 5 procent av befolkningen beräknas vara alkoholberoende, vilket motsvarar drygt 450 000 personer. (1) Utöver

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit )

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit ) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-42227 Fastställandedatum: 2012-04-24 Upprättare: Marie-Louise S Lång Sverin Giltigt t.o.m.: 2014-04-24 Fastställare: Åsa Celander Medicinsk gastroenterologi

Läs mer

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009 1. Infektioner (virushepatiter) Allmänt:

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover Utredning av patologiska leverprover Bakgrundsdokumentation 2012-06-25 Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp Innehåll Förkortningar... 3 Allmänt om referensvärden för leverprover... 5 Intraindividuell

Läs mer

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Sammanfattning Alkoholmarkörer har följts i 2 studiegrupper, dels personer ingående i alkolåsgruppen

Läs mer

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne?

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne? Du har nyligen fått ett vikariat på EV sektionen på Akademiska sjukhuset och denna eftermiddag är det din tur att ha mottagning. Första patienten är en 45 år gammal kvinna som är remitterad till din mottagning

Läs mer

Equalis kvalitetsmål

Equalis kvalitetsmål Sida1av 6 Equalis kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Akut leversvikt = plötslig leverpåverkan med koagulopac INR > 1.5 Cdigare frisk encefalopac Orsaker

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Gastroenterologi HT 2015

Gastroenterologi HT 2015 Gastroenterologi HT 2015 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Kontaktperson Daniel Klintman Stud 5-8, första veckan inom slutenvård

Läs mer

Indikationer och riskfaktorer

Indikationer och riskfaktorer Indikationer och riskfaktorer Diagnoser Ett stort antal mer eller mindre vanliga akuta och kroniska leversjukdomar kan utgöra indikation för levertransplantation hos både barn och vuxna och finns listade

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Giltighet 2013-08-16 2014-08-16 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp

Läs mer

Nedan följer anvisningar angående vad en remiss/levertransplantationsutredning bör innehålla:

Nedan följer anvisningar angående vad en remiss/levertransplantationsutredning bör innehålla: Vårdprogram Levertransplantation, Utredning och bedömning 1 Utredning hos inremitterande enhet Det finns ett stort antal faktorer att ta hänsyn till vid en levertransplantation och därför ställs stora

Läs mer

Asyl- och migranthälsa

Asyl- och migranthälsa Asyl- och migranthälsa 160919 Program 9.40-10.40 Anders Lindblom Bodil Petersén Läget i Dalarna Smittskydds PM gällande provtagning vid hälsoundersökningar Relevanta informationssidor: FOHM, Rikshandboken

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol

B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol originalstudie läs mer Engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol En jämförande undersökning i allmänpraxis Bo Bjerre, docent, distriktsläkare,

Läs mer

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Tentamen T5 VT05 Kod nr 1(38) Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Gulli Svensson, 68 år, kommer till distriktsläkare på grund av trötthet och illamående. Besvären har kommit gradvis senaste månaden.

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Levercirros. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus

Levercirros. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Levercirros David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Vad är cirros? Fibrosomvandling av leverparenkymet till följd av kronisk cellskada. Cytokiner aktiverar stellatceller som transformeras till

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Leversjukdomar. Inledning. Utredning av förhöjda leverprover. Ändrad 2014-11-01, s 97, 98 och 104.

Leversjukdomar. Inledning. Utredning av förhöjda leverprover. Ändrad 2014-11-01, s 97, 98 och 104. 92 Ändrad 2014-11-01, s 97, 98 och 104. Rolf Hultcrantz, GastroCentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Olle Reichard, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Läs mer