Innehå llsfö rteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehå llsfö rteckning"

Transkript

1 Hantverksdata Entré Innehå llsfö rteckning KUNDER Kundgrupper Reskntrauppgifter Kundunika priser Rabatt på artikelnummer Övrigt ARTIKLAR Artikelstrukturer Sökreferenser Rabatt på artikelnummer Filialunika priser ORDER Sök i rderregistret Skapa ny rder Radregistrering rder Fakturera rder Ordertyper Orderutskrifter ENTRÉ PORTAL FAKTURERING Skriv ut fakturr Spårning av artiklar Sök i fakturaregistret KUNDRESKONTRA Kundinbetalningar BUTIK BESTÄLLNINGAR/LAGER Beställningar LEVERANTÖRRESKONTRA SERVICEANLÄGGNINGAR PROJEKTSTYRNING Prjektrubriker Checklistr i Prjekt

2 Prjektmedlemmar Rättigheter att se prjekt Omkntering vid byte av prjekt på rder Grundinställningar REDOVISNING Inventarier Nytt bkföringsår skapas autmatiskt Exprt av SIE2-fil Peridurval istället för datumurval Fråga m ändring av verifikatinsdatum Grundinställningar TID/LÖN Ny rutin för attestering av tid Tidkder över max antal Fristående kalenderregistrering Gruppering av debiteringskder Rättigheter på lönepriser Ange lönegrupp vid ny anställd Kppling till frånvarregistret i lönebearbetning Srtering av lönearter på lönespecifikatin Kntrll av maximalt antal karensdagar för 12-månadersperid Grundinställningar ALLMÄNT

3 Nyheter Entre 4.8 Kunder Kundgrupper Kundgrupper. På kundgruppen kan du nu ange vilka registreringsmallar sm skall visas när du ändrar på en kund i nedan bild samt i rutinen Sök i kundregistret. Nedan visas rutinen för att skapa ch administrera kundgrupper. Om du inte har angivit någn mall i senna rutin används kundmallar enligt grundinställningarna 1294/

4 Reskntrauppgifter Reskntrauppgifter. På kunden kan flera nya fält ch funktiner användas. Nedan följer en krt beskrivning på dessa. VAT nummer. Landskden i VAT nummer hanteras nu med ett prefix. Prefixet hämtas från ett register sm styr hur varje lands VAT nummer skall frmateras. Se även grundinställning 703 där standard landskd kan ställas in. VAT ch rganisatinsnummer hanteras numera tillsammans så att när du anger ett värde i VAT nummer föreslår systemet ett värde i rganisatinsnummer. Enligt reglerna sm ligger i den svenska landskden (SE) så skall VAT ch rganisatinsnummer ej innehålla tex bindestreck (-). Sådana tecken rensas därför brt med landskd SE. Observera även att du kan behöva ändra de registreringsmallar sm idag innehåller Organisatinsnummer (fält rgnr). Fältet rgnr skall väljas brt ch ersättas med Mmsregistreringsnummer (fält vatnr). GLN kd: GLN-kd är en glbal kd för att ange en fysisk plats, t.ex. en leveransadress. Rader utan summa: Med denna inställning väljer du hur rader utan summa skall skrivas i rder ch faktura. Detta används främst för vissa mttagare av elektrniska fakturr där artikelrader utan summr, i vissa fall, ej får skickas med. Fastighetsbeteckning. Nu kan du välja Fastighetsbeteckning sm klumn i rutinen Sök i kundregistret samt när du söker i kundregistret, tex i samband med att du skapar en ny rder. Kundunika priser Kundunika priser. Nu kan du även skapa kundunika priser sm kan vara lika per filial (bs kräver fililainstallatin)

5 Rabatt på artikelnummer Rabatt/Påslag i tabell på artikelnummer. Tidigare har rabatter endast kunnat anges per artikelgrupp eller rabattgrupp. Nu är denna hantering utbyggd så att även artikelunika rabatter kan anges på kundrabattabellerna. Observera att detta även gäller din leverantörsrabattabeller. Övrigt Kundinffält. Alla inffält sm kan kpplas till kunden (mall) har nu förlängts från 25 tecken till 40 tecken. Artiklar Artikelstrukturer Flikar på merförsäljning. När det gäller merförsäljning, kan du nu kppla en flik till merförsäljningen. Detta innebär att alla artiklar sm ingår i fliken kmmer att trigga merförsäljning på samma sätt sm strukturens huvudartikel gör. Sökreferenser Filinläsning sökreferenser. Nu kan du läsa in sökreferenser från en fil. Se även handbken för en kmplett beskrivning av sökreferenshanteringen

6 Rabatt på artikelnummer Rabatt/Påslag i tabell på artikelnummer. Tidigare har rabatter endast kunnat anges per artikelgrupp eller rabattgrupp. Nu är denna hantering utbyggd så att även artikelunika rabatter kan anges på leverantörsrabattabellerna. Filialunika priser Prjekt/Kundunika priser. Nu kan du även skapa unika priser sm kan vara lika per filial (bs kräver fililainstallatin)

7 Order Sök i rderregistret Sök i Orderregistret. Urvalshanteringen i denna rutin har uppdaterats ch mderniserats i syfte att kunna göra urval mer flexibelt. Hanteringen är generell ch fungerar på samma sätt sm tex Sök i kundregistret ch Sök i fakturaregistret. Se även inställning 2417 ch 3502 (endast systemadministratör) där du kan ange m ch hur urval skall sparas i denna rutin. Du kan ckså använda inställning 2705 m du vill kunna styra att lika användares (Vår referens) användarkd autmatiskt skall anges sm filter i denna rutin På högersidan av registreringsbilden har knappar ch funktiner samlats ihp för en mer lgisk hantering under knappen visa. Följande nya hantering finns: Funktinen Uppgifter sm du finner under flerfunktinsknappen Visa i är ett nytt sätt att tilldela uppgifter till lika deltagare eller grupper. Detta kan även användas av de företag sm använder Entré Prtal. Checklistr. Nu kan den äldre hanteringen av Slutkntrller ersättas med den nya Checklistan. Denna hantering innehåller en mer flexibel hantering ch villkrsstyrning av de punkter sm måste gås igenm i samband med genmförandet av en rder. När du skapar din första Checklista ersätts den gamla hanteringen med slutkntrller av checklistan. Hanteringen med checklista är även integrerad med Entré Prtal. Använder du ett äldre system för mbilrderhantering, t.ex. Handyman, skall du frtsatt använda slutkntrller. Rutinen för att skapa ch underhålla Checklistr hittar du i menyvalet Sidregister ch rderinställningar under Orderhantering. De standardblanketter Hantverksdata tillhandahåller sm tidigare har visat slutkntrller kan nu visa checklistr istället. Detta förutsatt att man aktiverat checklistr istället för slutkntrller. Vi rekmmenderar att du även läser detta avsnitt i handbken för rder för en kmplett beskrivning av hur checklistr hanteras, Kpiera rder. Nu finns en ny funktinsknapp för att kpiera en rder från Sök i rderregistret direkt till en ny rder. Vi rekmmenderar att du även läser detta avsnitt i handbken för rder för en kmplett beskrivning av alla funktiner i Sök i rderregistret

8 Skapa ny rder Ny rder. Vid registrering av ny rder skall hanteringen av vilket rdernummer sm tilldelas rdertypen nu fungera bättre ch snabbare. I samband med detta har det tillkmmit en extra kryssruta sm du måste fylla i m du vill ange ett eget rdernummer utanför systemets tilldelning. Radregistrering rder I radregistreringen för rder har det skett en hel del förändringar av layut där det främst skett en mstrukturering av var knappar ch funktiner placeras i bilden. Knappen för att visa radens Extra inf har tagits brt ch ersatts med en kryssruta i sektinen för Extra infrmatin. Fälten i sektinen Extra infrmatin expanderas nu autmatiskt då strleken på hela fönstret Orderregistrering ändras. Knappen Nettvärde har flyttats till knapparna längst ned i bilden. Knapparna SMS ch Överföring har flyttats till flerfunktinsknappen Funktiner på högersidan av registreringsfönstret. På högersidan av registreringsbilden har knappar ch funktiner samlats ihp för en mer lgisk hantering. Följande nya hantering finns: Funktinen Uppgifter sm du finner under flerfunktinsknappen Funktiner i rderregistreringen är ett nytt sätt att tilldela uppgifter till lika deltagare eller grupper. En uppgift kpplas till en rder. Om en användare har blivit tilldelad en uppgift visar systemet, med jämna mellanrum, en dialgruta för denna användare enligt nedan exempel där Uppgifter visas

9 med en dkumentikn ch Meddelanden visas med en brevikn. Om du klickar på uppgiftsiknen visas dina uppgifter i ett nytt fönster (nedan) där du kan välja att antingen Utföra eller Avstå uppgiften. Om du utför uppgiften, öppnas rdern ch uppgiftens beskrivningstext infgas sm en textrad. När du avslutar rder får du dessutm ange m uppgiften är fullt utförd eller ej. Om du väljer att avstå uppgiften får du ange en anledning sm sedan skickas tillbaka till uppgiftsgivaren. Observera att Uppgifter även kan användas av de företag sm använder Entré Prtal. Checklistr. Nu kan den äldre hanteringen av Slutkntrller ersättas med den nya Checklistan. Denna hantering innehåller en mer flexibel hantering ch villkrsstyrning av de punkter sm måste gås igenm i samband med genmförandet av en rder. När du skapar din första Checklista ersätts den gamla hanteringen med slutkntrller av checklistan. Hanteringen med checklista är även integrerad med Entré Prtal. Använder du ett äldre system för mbilrderhantering, t.ex. Handyman, skall du frtsatt använda slutkntrller. Rutinen för att skapa ch underhålla Checklistr hittar du i menyvalet Sidregister ch rderinställningar under Orderhantering. De standardblanketter Hantverksdata tillhandahåller sm tidigare har visat slutkntrller kan nu visa checklistr istället. Detta förutsatt att man aktiverat checklistr istället för slutkntrller. Registrera ny artikel i rder. Om du anger ett artikelnummer sm inte finns får du inte längre någn fråga m artikeln skall skapas. Detta är brttaget ch ersatt med knappen Skapa artikel sm du finner till höger i rderregistreringen

10 Byte av rdertyp. Om du byter rdertyp på rdern visas nu vilka egenskaper sm skiljer sig mellan rdertyperna vilket underlättar beslutet att byta rdertyp. Byte av prjekt på rdern innebär nu att även rdertypen ändras till prjektets rdertyp. Ändra alla rader. I denna funktin har det nu tillkmmit möjligheten att Markera alla varvid systemet fyller i alla kryssrutr nedanför åt dig. Bakgrundsfärg för artiklar i rderrader sm saknas i lager kan nu anges med grundinställning Lggning. Nu lggas rder i systemlggen sm skickats via e-pst. Även epstmeddelandet sm bifgats e-psten sparas. Lggning. Nu sker en utökad lggning, i systemlggen, då rader i rder ändras sm har underliggande tid. Även då tidjurnal körs ch tid uppdateras i rdern lggas numera. Lggning. Nu sker en utökad lggning, i systemlggen, då antal på rader i rder ändras. Grundinställning 3504 måste slås på innan

11 Fakturera rder Fakturera rder. Nu kan flera rder plckas i samband med att du fakturerar rder. Klicka på knappen Lägg till ch plcka rder att fakturera med knappen Plcka. Markera sm utskrivna. I rutinen Fakturera rder finns nu en ny funktin för att ange markerade fakturr sm utskrivna. Detta för att slippa skriva ut de fakturr sm exprteras elektrniskt ch därmed inte får någn utskriftsmarkering

12 Ordertyper På rdertypen har det tillkmmit en inställning avseende m rdern skall kunna hantera vidaredebitering eller ej. De tidigare 2 valen för m vidaredebitering skall ske eller ej har ändrats till; Tillåt ej vidaredebitering, Skapa ej vidaredebitering (nytt alternativ) eller Av. Om Av anges tillåts vidaredebitering. Checklistr eller slutkntrller. Om du har skapat nya checklistr sm du vill använda till dina lika rdertyper så måste du kryssa i nedan fält Använd nya typen av checklistr för att kunna välja checklista/r till rdertypen. Observera att inställning gäller för alla rdertyper, det är inte möjligt att kmbinera slutkntrller med checklistr

13 Omvänd skattskyldighet. Vid fakturering av rder med Omvänd skattskyldighet kntrlleras nu även att den kund sm är angiven sm faktureringskund har ett mmsregistreringsnummer. Bkningsplan uthyrning. Med grundinställning 3456 kan nu bredd på klumn med anst.namn till vänster anges. Detta för att få plats med långa persnnamn i bilden. Orderutskrifter I rutinen Orderlistr med rader har rapprten Orderlista med material, arbete ch anbud tillkmmit. Listan visar rder med material, arbete ch anbudssummr. Intäkt, TB ch TG är beräknad med anbudsbelpp från anbudsrder m sådan finns. Anbudsrder med endast anbudsbelpp tas ej med i rderlistan. Entré Prtal Webbaserad Prtal. Nu finns en versin av Entré Prtal sm är webbaserad. Denna kräver minst versin 9 av Internet Explrer men kan även köras på Ipad, Chrme eller t.ex. Firefx. Ändra antal på artikelrader. Med inställning 3495 aktiv tillåts man inte ändra antal på artikelrader i Prtalen. Vill man ändra antal måste man lägga till nya rader. Orders resultatenhet sm materialplansurval. Med inställning 3457 kan du aktivera att rderns resultatenhet skall användas sm urval för materialplan i Prtalen. Orderdata i lista. Nu kan än fler fält kpplas ch visas när rderdata expanderas i rderlistan i Prtalen. Detta görs med inställningarna 3434 ch

14 Fakturering Skriv ut fakturr Markera sm utskrivna. I rutinen Skriv ut fakturr finns nu en ny funktin för att ange markerade fakturr sm utskrivna. Detta för att slippa skriva ut de fakturr sm exprteras elektrniskt ch därmed inte får någn utskriftsmarkering. Utskrifter av Checklistr. De standardblanketter Hantverksdata tillhandahåller sm tidigare har visat slutkntrller kan nu visa checklistr istället. Detta förutsatt att man, i rdertyperna, aktiverat checklistr istället för slutkntrller. Spårning av artiklar Med den nya rutinen Spårning av artiklar kan du snabbt ch enkelt hitta alla de ställen i systemet där en artikel har förekmmit. Rutinen är uppdelad i tre delar med Urval, Summerat underlag samt Underlag. I urvalsdelen gör du ditt urval där du kan selektera på många lika fält. Observera särskilt urvalet för vilket underlag sm skall visas. Du kan välja mellan Order, Faktura, Beställning, Kassa eller Alla. Väljer du Alla, bör du även välja tex datuminterval då det annars kan ta lång tid att visa berörda artiklar. Observera ckså urvalet för Summering. Där väljer du hur det summerade underlaget skall grupperas. Du kan välja att samtidigt gruppera på flera fält. Väljer du ingen Summering, grupperas underlager per typ (Order, faktura sv)

15 I sektin 2. Summerat underlag visas artikelinfrmatin enligt den summering du har valt i sektin 1. Urval. I sektin 3. Underlag visas sedan varje enstaka rad sm ingår i summeringsraden i sektin 2. Om du markerar en rad i sektin 3, kan du även välja att Se underlag, Visa artikel ch Se hela. Med knappen Se underlag öppnas artikelradens rder, faktura, beställning eller kassakvitt. Visa artikel öppnar artikeluppgifterna ch Se hela visar artikelradens all infrmatin i rder, faktura ch beställning. Sök i fakturaregistret Kpiera faktura. Nu finns en helt ny funktin för att kpiera en faktura från Sök i fakturaregistret direkt till en ny rder. Kreditering. Kreditering av en faktura kan nu spärras m fakturan har ett prjekt där prjektets prjekttyp inte tillåter vissa rdertyper. Se även nyhetern i Prjektstyrningen. Kreditering. Om du krediterar en kntantfaktura får även krediten i betalningsvillkr. I övriga fall får krediten alltid 1 dags betalningsvillkr. Kreditering. Vid kreditering av en faktura från rutinen Sök i fakturaregistret kan du nu välja vilken persn sm skall vara referens på kreditfakturan. Se även grundinställning 3500 där du kan ange att samma referenspersn skall föreslås på kreditfakturan sm fanns debetfakturan. Med denna inställning Av, föreslås inlggad användare. Se även grundinställning 3496 där du kan ange m krediten autmatiskt skall få samma förfalldatum sm debetfakturan

16 Kreditering. Vid kreditering av en faktura från Sök i fakturaregistret OCH denna är en ROT-faktura till Skatteverket får man nu en tilläggsfråga sm innebär att systemet frågar m kunden skall tilläggsfaktureras det belpp sm ansökts hs Skatteverket. Se även grundinställningar 3508 ch 3509 för standard ledtexter på avvisad ROT-faktura. EDI-bilagr till faktura. Med grundinställning 3453 kan du ange katalg för bilagr till EDI-dkument sm ska bifgas till EDI fakturr. Kan användas för t.ex. InExchange. Utskrifter av Checklistr. De standardblanketter Hantverksdata tillhandahåller sm tidigare har visat slutkntrller kan nu visa checklistr istället. Detta förutsatt att man aktiverat checklistr istället för slutkntrller

17 Kundreskntra Kundinbetalningar Kundinbetalningar. Om du anger ett fakturanummer med ROT-avdrag ch denna kundfaktura redan är betald hämtar systemet istället den kpplade Skatteverksfakturan för betalning. Detta är smidigt då deklaratinen av inbetalning från Skatteverket redvisar kundfakturanumret. Observera att denna funktin bara kan användas med fakturr sm skapats med versin eller senare. Kundinbetalningar. Vid registrering av kundinbetalningar kan man nu ange rdernummer sm alternativ till fakturanummer ch referensnummer. Observera att fältet serie nu är brttaget. Återrapprtering i XML. Nu kan återrapprtering av kundinbetalningar tas emt även i s.k. XML-frmat. Butik Kntkrtshantering Babs. Nu stöds kntkrt via Babs kntkrtshantering. Implementatin ch utbildning genmförs av Hantverksdata s knsulter Nrmtidskppling. Vid registrering av artiklar med kppling till nrmtid (Glas) visas nu dialg där man kan ange bredd ch höjd. Observera dck att det inte sker någn beräkning av arbetad nrmtid i kassan. Skatteverksanpassningar. En rad förändringar ch förbättringar avseende skatteverkets krav på kassasystem har införts under våren. Se separat infrmatin kring detta

18 Beställningar/Lager Beställningar Urvalsbilden för sök i beställningsregistret har gjrts m enligt Entrés standardurval. I radregistreringen för beställningar har funktinerna för att redigera rader flyttas till en ny knapp Redigera. De krtkmmandn sm tidigare fanns på dessa knappar gäller frtfarande även fast inte knapparna är synliga. I sök i beställningsregistret kan man via knappen Kundrder skicka artiklar till vald rder. Ändring är nu genmförd så att endast artiklar markerade sm aktiva kan skickas till rder. Leveransdatum tillagd sm klumn i inleverans av beställningar. Observera att det frtfarande är inköpsrderns datum i huvudet sm föreslås sm inleveransdatum. Klumnen på raden är endast sm infrmatin. Om inställning 2734 (Standard beställningstyp) är ifylld blir fältet tvingande då man skapar ny inköpsrder

19 Leverantörreskntra Generellt I sök i leverantörsfakturaregistret kan klumnen belpp exklusive mms nu visas. Transaktiner: Leverantörsfakturajurnal/ändra underlag på flik 3. Om man på en leverantörsfaktura med mvänd skattskyldighet byter perid får man numera en upplysning m att man måste hantera mknteringen av mmsen på ett manuellt verifikat. Vid makulering av en leverantörsfaktura hamnar numera mknteringen i den perid sm makuleringen utfördes i. Ny inställning på prjekt för att styra vilket kstnadsknt sm autmatiskt ska hämtas när prjektet används i leverantörsfakturaregistreringen. Från ch med versin 4.8 visas inlästa rabatter från EDI (rabatt + extrarabatt) på ett krrekt sätt. Ny klumn finns att plcka fram i bilden för EDI-underlag sm visar den ttala rabatten på fakturan. Ny inställning på leverantörer - Artikelprefix/suffix under knappen villkr. Denna inställning används för att i samband med vidaredebitering lägga på antingen ett prefix eller ett suffix på det artikelnummer sm ska vidaredebiteras. Detta kan användas m man i artikelregistret lagt ett prefix/suffix på artikelnumret för att särskilja grssister åt. Via inställning 3514 måste man bestämma m systemet ska jbba med antingen prefix eller suffix. Ny kmpnent (GdPicture) inlagd för att visa bilder i leverantörsfakturahanteringen. En viktig förändring med detta är att utskrifter av scannade fakturr via terminalserver numera fungerar bättre. I bilden sm visar en leverantörsfaktura visas nu även leverantörens kreditfakturanummer när detta finns. Leverantörsfakturajurnal samt attestjurnal har nu ändrats så att de kan skrivas ut med eller utan sidbrytning. Detta innebär att m man har inställt att få ett verifikat per leverantörsfaktura så kan man numera få ut underlaget ch bkföringsunderlaget på samma sida. Ny lista har tillkmmit i utskriften av leverantörsfakturaknteringar. Då man använder sig av regelbaserad attesthantering kan man med denna lista skriva ut de knteringsrader sm inte är attesterade. Listan bryter per attestant. Om man försöker läsa in en EDI-faktura till ett avlutat prjekt får man numera en varning ch måste byta prjekt

20 Vidaredebitering Urvalsbilden för sök i vidaredebiteringsunderlag har gjrts m enligt ny standard. Då man ska vidaredebitera skannade fakturr eller manuellt knterade fakturr har man i bilden för vidaredebiteringsunderlag möjlighet att redigera den rder det gäller. Tidigare var det så att artiklar betraktades sm redan kstnadsförda när de lades till i rder. Förändring är nu gjrd så att typ av kstnadskntering på aktuellt vidaredebiteringsunderlag ärvs till den rder man väljer att redigera. Detta gäller endast m man öppnar rdern från bilden vidaredebiteringsunderlag. Ny inställning på vidaredebiteringsregeln sm gör det möjligt att autmatiskt byta till ett annat artikelnummer ifall artikeln inte finns i artikellistan. Grundinställning Med denna inställning påslagen kan man numera få vidaredebiteringen att utföras med autmatik. Detta under förutsättning att artiklarna sm vidaredebiteras finns i

21 artikelregistret. Saknas artikeln eller är den satt sm Ej aktiv fastnar den i den manuella hantering en av vidaredebiteringsunderlag. I vidaredebiteringsunderlaget kan man numera lägga till en klumn för "Aktuell rderstatus". På artiklar sm ligger för vidaredebitering kan man numera beräkna pris till rder via ett artikelpåslag sm angivits på vidaredebitertingsregeln. Artikelpåslaget styrs utifrån belppsintervall. Redigering av artikelpåslag sker under Sidregister ch artikelinställningar Genm att klicka på knappen Försäljningspris från artikelpåslag utförs mräkningen för aktuell artikel

22 Attestering Ny funktin för autmatisk attestering av leverantörsfakturr. Leverantörsfakturr kan autmatattesteras m det från början skickats en beställning elektrniskt från Entré. Om summan av beställningen ch summan av EDI-fakturan inte avviker mer än den prcentsats sm angivits på inställning 2949 kan autmatisk attestering genmföras. Inställning 2950 styr vem sm ska sättas sm attestant på dessa fakturr. Om man anger fakturainf i samband med att en leverantörsfaktura registreras visas knappen "Fakturainf" med fet stil i attesteringen. I attestbilden är knapparna "Granska" samt "Attestera" på radnivå inaktiverade m inställning för regelbaserad attesthantering, 3176, är av. Knappen Slutattest sm finns i redigering av attestregler tittar numera på antal unika attestanter sm en faktura måste. Underskrids antalet går fakturan till den attestgrupp sm angivits på samma knapp

23 Serviceanläggningar Ny inställning på anläggningstypen sm gör det möjligt att visa ytterligare anläggningsinfrmatin i nederkanten på anläggningsträdet. Ny inställning på anläggningstypen sm styr m rdern märke ska kpieras till rubriken i anläggningslggen när flera lggar bearbetas från rder. Funktinen "Lggar" i anläggningsträdet har gjrts m så att ett bättre urval kan göras

24 Prjektstyrning Prjektrubriker Prjektrubriker är ett nytt sätt att presentera resultatsammanställning för prjekt. Rader, summeringar ch beräkningar skapas i rutinen Prjektrubriker ch därmed kan sammanställningen ännu mer än tidigare anpassas till det enskilda företagets behv. Kalkyl ch prgns kan anges på valfritt antal rader ändå ned till kntnivå. Checklistr i Prjekt Checklistr kan nu kpplas på prjekttyper enligt samma hantering sm checklistr i rder. Finns bligatriska ej utförda punkter i en checklista kan prjektet inte avslutas. Prjektmedlemmar Medlemmar (användare) kan nu kpplas till ett prjekt. En användare kan därmed se sådana prjekt användaren är prjektledare för plus de prjekt användaren är medlem i (när urval görs på den egna användaren)

25 Rättigheter att se prjekt Begränsningen för prjektledare att endast se egna prjekt i prjektstyrningen (grundinställning 2681) gäller nu även rutinen för utskrift av prjektlistr. Omkntering vid byte av prjekt på rder Om funktinen för att autmatiskt skapa underbjekt till prjekt är aktiverad så sker nu en mkntering i redvisningen m man byter prjekt på en befintlig rder. Omknteringen sker från det gamla prjektet + underbjektet till det nya prjektet + underbjektet. Grundinställningar 3387 Räkna inte med internränta ch förlustränta i SVA Denna sedan tidigare befintliga inställning exkluderar nu även förlustränta Prjektledare måste kunna attestera fakturr Med denna inställning aktiverad går det endast att ange prjektledare till prjekt (användare) sm kan attestera leverantörsfakturr Använd Prjektrubriker. Här aktiveras den nya prjektsammanställningen. Innan detta görs måste inställningar göras i rutinen Prjektrubriker Stppa lyftplan för prjekt sm inte är Anbud. Om denna inställning aktiveras går det inte att kmma åt lyftplansrutinen för prjekt sm inte är kpplade till en prjekttyp sm är markerad sm Anbud Förlustränta ch internränta Resultatenhet för mtkntering Här kan anges en resultatenhet sm mtknteringsrader för förlustränta ch internränta skall få Serie Prjekt Förlustränta Här kan anges en egen verifikatinsserie för förlustränta Standardmall för Prjektrubriker Här kan anges en registreringsmall sm skall visas i resultatsammanställningen när Prjektrubriker används

26 Redvisning Inventarier Ett antal mindre ändringar har gjrts för att förenkla ch förtydliga rutinen. En ny utskriftsrutin har även tillkmmit för inventarier. Nytt bkföringsår skapas autmatiskt Nytt bkföringsår skapas autmatiskt när en jurnal körs m bkföringsår saknas för det aktuella året. Exprt av SIE2-fil Denna fil innehåller nu peridsaldn för varje ingående perid i det peridintervall sm valts. Peridurval istället för datumurval Rutinerna Utskrift huvudbk ch Söka i verifikatinsregister har nu sm standard urval på perid istället för datum. Detta för att perid är det sm i Entré styr var verifikatet hör hemma. Fråga m ändring av verifikatinsdatum Om man ändrar perid i ett befintligt verifikat så får man nu en fråga m man vill uppdatera alla rader i verifikatet med denna perid. Detta under förutsättning att alla verifikatinsrader har samma perid. Grundinställningar 3454 Knt för realisatinsförlust Här kan anges ett separat knt sm ska användas då inventarie avyttras med förlust. Samma inställning finns på inventariegrupp ch går före denna inställning Skapa aldrig verifikatin för nya inventarier Denna inställning ska aktiveras m det inte ska skapas en verifikatin i redvisningen när ny inventarie läggs upp direkt i inventarieregistret (ch inte i redvisning/leverantörsreskntra)

27 Tid/Lön Ny rutin för attestering av tid Den nya rutinen för attestering av tid innehåller möjligheter att attestera tid på nivåerna rdernummer, prjekt, resultatenhet ch persn. I grundinställningar väljs vilka nivåer man önskar använda. Den nya attesteringen ersätter den nuvarande attesteringen när nämnda grundinställningar har aktiverats. I den nya attesteringen kan attestanten ändra tidsrader sm inte är krrekta, till exempel vad avser rdernummer, prjektnummer eller antal ch på så vis skicka raden vidare till annan attestant. Persner vars rader ändras i attesten kmmer att få ett meddelande m detta (under förutsättning att persnen själv registrerar sin tid i Entré eller i Entré Prtal). Den nya attesteringen har även funktiner för att garantera att tid attesteras av minst 2 lika persner (m man önskar detta) samt att fånga upp tid sm inte kan knytas till någn attestant. Den nya attestrutinen fungerar på samma sätt m tiden attesteras i Entré eller i Entré Prtal på webben

28 Tidkder över max antal På frånvarkder kan begränsningar nu anges för max antal arbetsdagar/kalenderdagar per kalenderår/semesterår. Dessutm kan tidkder kpplas till frånvarkden sm tar över när max antal har uppnåtts. Syftet med detta är att få en autmatisk övergång till lönearter sm inte räknas med sm semestergrundande frånvar i semesterskuldlistan

29 Fristående kalenderregistrering Rutinen Kalenderregistrering kan nu startas utan att först starta rutinen för Tidsregistrering. Gruppering av debiteringskder Med gruppering av debiteringskder går det att med str flexibilitet att styra vilka artiklar sm ska debiteras till rder berende på persn, avtalsmråde, lönegrupp med mera. Gruppering fungerar enligt samma princip sm redan finns för gruppering av lönekder ch löneklasser. För att kunna använda detta skall grundinställning 3512 aktiveras. Rättigheter på lönepriser Det går nu att ange en rättighetsnivå på lönepriser. Detta avgör vilka persner sm kan se/ändra/skapa nya lönepriser för det aktuella lönepriset i rutinen Skapa/Ändra Prissättning

30 Ange lönegrupp vid ny anställd När ny anställd läggs upp kan nu lönegrupp anges. På lönegrupper kan registreringsmallar kpplas, vilket gör att berende på lönegrupp kan lika fält visas ch förslag på värden ges. Kppling till frånvarregistret i lönebearbetning När frånvar sm registrerats direkt i lönebearbetning tas brt så kan man nu autmatiskt även ta brt frånvarn i frånvarregistret. Nedan fråga ställs: Srtering av lönearter på lönespecifikatin Nu går det att ange m lönearter på Entré standardlönespecifikatin skall srteras i nummerrdning eller i så kallad alfanumerisk rdning. Detta görs genm att redigera nedan blankettext (för Svenska). På Av Alfanumerisk srtering Numerisk srtering

31 Kntrll av maximalt antal karensdagar för 12-månadersperid Entré kntrllerar nu att maximalt 10 karensdagar per löpande 12-månadersperid skapas per anställd. När 10 dagar uppnåtts börjar sjukdmen med sjuklön från dag 1. Observera att denna funktinalitet träder i kraft när uppdatering sker till Entré versin 4.8. Med andra rd räknas endast karensdagar registrerade efter uppdateringen med. Grundinställningar 3503 Visa persnnummer i sökruta för persner Denna inställning skall aktiveras m persnnummer skall visas sm klumn i sökrutan för persner (till exempel i Tidsregistreringen). I annat fall visas klumnen ej Maximalt antal karensdagar per löpande 12 månader Maximalt antal karensdagar sm en persn kan ha under en löpande 12-månadersperid. Lämnas inställningen tm används värdet 10 dagar. När en persn uppnått dessa antal karensdagar skapas sjukfrånvarn med sjuklön från första dagen. Denna inställning kan överridas på enskilda persner med hjälp av inställningen "Persn utan begränsning i antal karensdagar" i persnregistret Aktivera gruppering av debiteringskder Denna inställning skall aktiveras m gruppering av debiteringskder skall kunna göras

32 Allmänt De inbyggda handböckerna. Handböckerna öppnas när du trycker F1. Arbetar du t.ex. i artikelhanteringen öppnas handbken för dessa rutiner när du trycker F1, arbetar du i rder, öppnas rderhandbken. Klicka på det avsnitt (rödmarkerat) du vill gå till. Med knapparna Första sidan, Förra sidan ch Nästa sida kan du bläddra i handbken. Du kan även byta sida genm att dra ch släppa muspekaren uppåt/nedåt. Med knappen Sök text kan du dessutm söka efter en specifik text i handbken. Med knappen Sök igen söker du nästa instans av sökt rd. Vill du skriva ut handbken gör du det med knappen Skriv ut. Användarregistret. I rutinen Registrera användare kan man nu välja att visa endast Entrecmanvändare (Entré Prtal). Användarregistret. Ändrad inställning på användare i användarregistret. Nu kan man välja att användaren skall visas i: Alla företag, Endast i företag med rätt att lgga in i eller Endast i vald filial. Detta för att man i en kncerninstallatin med många användare inte skall behöva leta mellan användare sm inte hör till aktuell filial. Registervård. När man kör s.k. Registervård ch register är upptagna av andra användare kan man nu välja m systemet frtsatt skall visa varningar för upptagna register eller ej

33 Basrapprter. Ett nytt register har införts i syfte att särskilja hantverksdata standardrapprtuppsättning ch kundunika rapprter. På så sätt kmmer dessa inte längre att kunna sammanblandas vilket tidigare har kunnat innebära att kundunika rapprter inte längre fungerat på ett krrekt sätt. Extra rapprttexter. Nu kan ett extra textunderlag till rapprter genereras. Detta kan tex användas för kundunika rapprter eller då någn rapprt kräver mer än 254 textfält. Sm standard är detta textregister 22. Extra rapprttexter. Alla textregister för blanketter ch rapprter finner du i rutinen Skapa / ändra blankettexter. Meddelanden. Med meddelandehanteringen kan meddelanden skickas mellan lika användare i Entré samt även till användare i prtalen. För att se ch skapa meddelanden öppnar du menyvalet Meddelanden under Arkiv. När meddelanderutan öppnas visas inkrgen med dina lästa meddelanden. Med urvalen kan du välja att begränsa vilka meddelanden sm skall visas. Med knapparna nedanför kan du tex svara, skapa nytt meddelande eller skriva ut en lista på de meddelanden sm visas i bilden. När du lggar in i Entré kntrllerar systemet med jämna mellanrum m du har fått några nya meddelanden ch visar en dialgruta med det antal meddelanden (ch uppgifter) sm du har fått. Dina nya meddelanden öppnas

34 m du klickar på breviknen. Se även avsnittet under rder för en beskrivning av Uppgifter. Registreringsmallar. På grund av en ny hantering av fälten rganisatinsnummer ch vatnummer sm innebär att landskden (t.ex SE för Sverige) styr hur dessa nummer skall registreras bör de mallar sm idag innehåller rganisatinsnummer (fältet rgnr) ändras så att dessa endast innehåller VAT-nummer (fältet vatnr). Nedan visas ett exempel på en mall sm har båda fälten ifyllda. I sektin 5. Inställningar skall du ta brt kryssen för fältet Organisatinsnummer. Finns inte fältet Mmsregistreringsnummer (v atnr) skall detta läggas till i mallen. Rapprter. Då vissa skrivare har uppvisat prblem med utskrifter i färg samt att fel pappersfack har valts, har alla Crystalrapprter i frmatet stående A4 ändrats så att rapprterna nu skall ta aktuell skrivares standardinställningar

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER...

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... Innehåll SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... - 6 - Användare aktiva... - 6 - Ändra egna användaruppgifter... - 7 - Registrera användare... - 8-1. Användarlista... - 8 - Skapa ny användare... -

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER...

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... - 4

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - KASSATERMINALEN... - 4 - Första inlggningen... - 4 - Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan... - 5 - Funktiner

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

Förbättrad resultatruta

Förbättrad resultatruta Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2012 Nästa version av Entré Under våren och sommaren kommer ett mindre antal installationer att få nästa version av Entré (4.8) installerad och vi har som målsättning

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING ENTRÉ PORTAL MOBILWEBB... - 2 - Innehåll i Entré Portal Mobilwebb... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Start av Entré Portal Mobilwebb... - 3 - Inställningar i Entré Portal...

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5 Steg 1: Val av inventeringsmetod Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Total inventering Total inventering innebär att man gör

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR...

SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARTIKELHANTERING... - 5 - Artiklar... - 5 - Innehåll i Entré artikelhantering... - 5 - SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR...

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Hantverksdata Entré. Nyheter Entré 4.6. 2010-10-05 www.hantverksdata.se - 1 -

Hantverksdata Entré. Nyheter Entré 4.6. 2010-10-05 www.hantverksdata.se - 1 - Hantverksdata Entré Nyheter Entré 4.6 2010-10-05 www.hantverksdata.se - 1 - Innehåll ARTIKLAR... - 5 - Ny funktion på artiklar för att kunna märka dessa som Bästa val... - 5 - Nytt fält på artikeln, Vidaredebiteras

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING WEBBASERAD ENTRÉ PORTAL... - 3 - Innehåll i webbaserade Entré Portal... - 3 - Förberedande arbete... - 3 - Start av webbaserade Entré Portal... - 5 - HUVUDMENYN I ENTRÉ PORTAL...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... -

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Tid- & Projekt är anpassningsbart och kan tjäna flera olika syften. Den arbetsgång som beskrivs i detta dokument kan läsas som en allmän

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31

Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 Entré Nytt Måleriavtal 2013-04-01 t o m 2016-03-31 För att få rätt priser vid tid- och löneregistreringen måste nya priser skapas, i prisregistret, med startdatum 2013-05-01. Man kan med fördel redan nu

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Användarhandbok OESpeaker 1.0

Användarhandbok OESpeaker 1.0 Användarhandbk OESpeaker 1.0 OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19-1 - Innehållsförteckning OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19... 1 Installatin av prgrammet... 3 På servern... 3 Uppdatering av tider

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

BESTÄLLNINGAR/LAGER...

BESTÄLLNINGAR/LAGER... Entré Innehållsförteckning KUNDER... - 3 - Kundinformation... - 3 - Sök i kundregistret... - 3 - Kundkontakter... - 4 - ARTIKLAR... - 4 - Artikelinformation... - 4 - Prisinläsning... - 7 - Inställning

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se SoftOne XE Produktnyheter Mars 2013 SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se Nyheter mars 2013 EKONOMI Import av kunder och kundfakturor via modulen XE Connect Modulen

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING WEBBASERAD ENTRÉ PORTAL ARBETSLEDARE... - 3 - Innehåll i webbaserade Entré Portal... - 3 - Förberedande arbete... - 3 - Start av webbaserade Entré Portal... - 5 - HUVUDMENYN

Läs mer

Övningar i JavaScript del 4

Övningar i JavaScript del 4 Övningar i JavaScript del 4 I dessa övningar ska du dels hantera ett frmulär ch dels arbeta med några textsträngar. 1. Dkument i övningsmappen Övningsmappen sm du laddar ner från labratinens webbsida innehåller

Läs mer

Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen.

Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen. Nyheter i Entré 4.5 Entré Version 4.5 innehåller fler funktioner och nyheter än någonsin tidigare. Vi på Hantverksdata har jobbat hårt med att Entré skall vara den bästa administrativa programvaran för

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 1 Nya Funktioner Kortkommando i astra WEB Nu finns det kortkommandon i astra WEB. Genom att trycka på tangenten Ctrl så får man fram alla kortkommandon som finns

Läs mer