INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM..."

Transkript

1 Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM Förberedande arbete KASSATERMINALEN Första inlggningen Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan Funktiner i kassaterminalen: Registrering av kvitt Betalning av kvitt Exempel på A4-utskrift samt kvittremsa Beskrivning av lika funktiner i kvittregistreringen Kassaavstämning Sök i kvittregistret Funktiner i Sök i kvittregistret Spårning av rder / kvitt Urval av underlag i rderspårning Funktiner i rderspårning SIDOREGISTER OCH BUTIKSINSTÄLLNINGAR Kassainställningar Kampanjhantering Funktiner i Kampanjhanteringen: Presentkrt ch tillgd Att sälja presentkrt ch tillgdhantering Försäljning av presentkrt: Betalning med presentkrt: Tillgd Sök i presentkrtsregistret Mängdrabatter Rabatt vid ttalsumma Rabatt vid antal Billigaste gratis Grundinställningar UTSKRIFTER I BUTIKSSYSTEMET Krt beskrivning av de lika rapprterna: Utskrift av kampanjetiketter ÖVRIGA FUNKTIONER Avaktivera användare i kassan Betalningssätt, sidregister Kntkrtshantering Valutakrt Kassalagen Rapprter Lggning Övrigt

2 Inledning Entré Butikssystem Hantverksdata Nrden AB garanterar härmed att nedanstående kassasystem uppfyller de krav sm ställs i Skatteförfarandelagen (2011:1244) respektive Skatteförfarandeförrdningen (2011:1261) samt föreskrift: SKVFS 2009:1 Entré butikssystem är det ledande butiksystemet för företag i hantverksbranscherna. Dess rika funktinalitet ch täta integratin med övriga delar i Entré-familjen brgar för ett system sm ger ditt företag ett kraftfullt system med flexibilitet ch knkurrenskraft i många år. Varje kassa i Entré butikssystem kan integreras med lika tjänster ch utrustning. Nedan följer de lika möjligheterna till kassautrustning ch integratiner: Utrustning: Kvittskrivare Kassalåda Streckkdsläsare Kunddisplay Kntkrtsterminal Handdatr Kntrllenhet Laserskrivare Integratinsmöjligheter: Kntkrtsbetalningar BusinessCheck Kreditupplysningar Slid försäkringar Entré Ordersystem, Faktura, Redvisning, Beställningar, Kundreskntra Övergripande funktinalitet: Registrering av kvitt med enkel eller avancerad layut. Möjlighet att spara kvitt sm Vilande, Hemlån, Leverans ch Offert. Möjlighet att flytta eller hämta kvitt till/från rder samt direkt fakturering av kvitt. Inmatning av artiklar kan ske via streckkd ch imprteras via handdatr. Betalning av kundfakturr kan ske i kassan. Egna uttag eller insättningar kan registreras i kassan. Betalning kan ske med valfritt antal betalningssätt såsm kntant, kntkrt, presentkrt, tillgdkvitt, handpenning sv. Full hantering av returer med tillgdkvitt eller kntant betalning. Administratin ch försäljning av presentkrt kan ske. Acntinbetalning mt rder kan göras där betalt belpp autmatiskt dras av på rdern. Utskrift av kvittn kan ske sm kvittremsa eller i A4-frmat till laserskrivare. Även återutskrift kan göras sm kpia eller riginal. Full hantering av kampanjer med styrning på datumintervall. Avancerad rabatthantering där rabatt kan styras berende på antal, summa eller billigaste gratis. Möjlighet att direkt skapa kunder, artiklar ch rder i kassan. Vid skapande av ny kund, kan kreditupplysning tas direkt. Funktinaliteten van gås igenm i detalj under kmmande sidr. Observera att viss funktinalitet såsm integratin med Kntkrt, Slid ch Businesscheck kan kräva separata avtal ch därmed ckså kstnader för att utnyttja tjänsten

3 Förberedande arbete Innan du kan börja med att registrera i kassaterminalen bör alla butikens grundinställningar samt betalningssätt ch kassaunika inställningar gås igenm så att systemet fungerar på det sätt du tänkt dig. Se avsnittet sm beskriver alla grund- ch kassainställningar längre bak i denna handbk. Du skall ckså anmäla till Skatteverket att du har ett kassaregister enligt lagen m kassaregister. Lagen kräver även att du har en s.k. certifierad kntrllenhet ansluten till ditt kassaregister. Översikt av butiksystemets menyer: I kassaterminalen registrerar du kvittn, för över till rder/faktura ch tar betalt. Kassaavstämningen skall göras dagligen ch ger dig ett bkföringsunderlag I prisinfrmatin kan du snabbt ta fram ett försäljningspris till kunden. I sök i kvittregistret sparas alla kvittn ch du kan även skriva ut de igen. I spårning av rder/kvitt kan du se vilka kvittn sm förts över till rder ch vice versa. I kassainställningarna anger du kassans unika inställningar ch kpplingar. I Kampanjer lägger du upp dina kampanjer Du kan ha lika Presentkrtstyper ch Tillgd. I Presentkrtsregistret ser du alla dina utgivna, utnyttjade ch makulerade presentkrt. Med Mängdrabatter kan du ge rabatt berende på antal, summa eller billigaste gratis I Kassalistrna kan du ta ut dagrapprter ch försäljningsstatistik. Du kan även ta ut listr på alla dina gjrda betalningar. Butikssystemet är ckså fullt integrerat med Kundhantering, Artikelhantering, Orderhantering, Fakturering, Kundreskntra, Beställningar/Lager samt Redvisning. Dessa rutiner samt generella funktiner för sökning, meny ch skrivbrdshantering, layuthantering sv beskrivs i sin helhet i separata handböcker ch tas inte upp i denna handbk. Innan du kör igång kassan i skarpt läge, läs: Generella grundinställningar, sid 29 Kassaunika inställningar, sid 36 Skapa / ändra betalningssätt, sid

4 Kassaterminalen I Entré kassaterminal registreras främst butikens all kntantförsäljning. I tillägg till detta kan man även spara kvittn sm Vilande, man kan hämta eller skicka kvittn till ch från rdersystemet ch det finns även möjlighet att betala kundfakturr samt göra egna uttag i kassan. Första inlggningen Den första gången du lggar in i kassasystemet så skall du välja vilken kassa sm skall kpplas till din datr. Detta måste göras för att kassainställningarnas inställningar för din hårdvara stämmer överens med den datr sm skall användas. Du svarar ja på frågan nedan m denna datr alltid skall använda Kassa 1. Svarar du nej måste du välja kassa igen nästa gång du lggar in. Datrnamnet sparas nu sm s.k. terminalnummer för Kassa 1 ch nästa gång du lggar in i kassan kpplas Kassa 1 autmatiskt till denna datr. Obs! Om du får upp denna dialg så saknar du kntrllenhet eller så är inställningarna för kntrllenheten inte krrekt angivna i kassainställningarna. Kassalagen kräver en certifierad kntrllenhet enligt föreskrift SKVFS 2009:

5 Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan Nedan visas kassaterminalen i Entré. Utifrån denna bild kan man utföra en mängd lika funktiner. Vilka funktiner sm är tillgängliga kan ber på vilka grundinställningar sm gjrts i systemet (se separat inf i denna handbk). Här anger du ditt säljarid ch trycker sedan på Enter för att påbörja artikelinmatning i kvittt. Observera att du kan ha ett id för inlggning i Entré, men många lika säljarid n i kassaterminalen. Funktiner i kassaterminalen: I nrmalfallet registreras kntantkvittn, ange då ditt säljarid ch tryck Enter så startar artikelinmatningen. Kassan kan ckså ställas in med ett standard säljarid sm föreslås för varje nytt kvitt. Se kassainställningarna. Du kan ckså ange en befintlig kund eller skapa ny kund i detta läge. Anger du en kund så kmmer kundens prissättning användas i kassan. Se även grundinställning 177. Acntavdrag. I denna ruta kan du kppla en rder till kvittt. När betalning av kvittt ske så kmmer mtsvarande summa dras av i rdern sm ett acntavdrag. Se även grundinställning 1781 för aktivering av denna funktin. Knappen Visa kvittn visar alla kvittn. Genm att ange ett datumintervall, kassanr, säljare eller kund, kan listan filtreras att visa endast de kvittn du är intresserad av. Med knappen Lägg till ch ändra urval, ändrar du dessa urval. För att se ett kvitts ingående varr markerar du ett kvitt varvid rader ch betalningar visas i rutrna 4 ch 5. Du kan även skriva ut ett kvitt igen (Obs, kassalagen tillåter bara en utskrift av kpia), skriva en kvittlista, visa kvittts extratext samt se kvittts nettvärde

6 Exempel på nettvärdesrapprt: Under knappen Sparade kvittn hittar du alla kvittn sm sparats sm Vilande, Hemlån, Offerter eller Leverans. Du kan även betala kundfakturr direkt i kassan. Fakturabetalningar sm utförts i kassan skapar, vid kassaavstämning, en egen kundinbetalningsjurnal. Nedan visas dialgen för betalning av fakturr. Du kan betala flera fakturr på en gång ch även göra avdrag på fakturan. När det är dags att betala, trycker du på knappen Till kassan alternativt tangenten F

7 Obs! För hantering av eventuell ränta, se inställning 180 samt inställning 1478 för hantering av kreditfakturr. Om du snabbt vill kunna lämna ett pris på en vara, kan du använda dig av Prisförfrågan. I dialgen nedan kan du t.ex. välja kundnr för att få kundens unika pris på varan. Du kan naturligtvis söka efter varrna med sökknappen eller F3 samt använda en streckkdsskanner för inmatning av artikel. Skall kunden ha varan, klickar du på Överför till kvitt, så startas kvittregistreringen med angiven artikel. Funktinen finns även sm ett separat menyval i Entré menyträd. Med insättning/uttag kan du ta ut eller lägga in pengar i kassan sm inte avser försäljning. Detta kan t.ex. vara uttag till frimärken, kaffe e.d. Klicka Ok för att registrera uttaget. Ett kvitt skrivs ut sm märks sm Eget uttag. Egna uttag visas ckså separat i dagrapprten. Skriv m kvitt. Klicka på denna knapp när du vill skriva ut senaste kvittt igen. Enligt kassalagen får man endast skriva ut 1 kpia på ett kvitt

8 Knappen Kassalåda skickar en öppningssignal till kassalådan. Observera att detta kräver krrekta initieringskder angivna i kassainställningarna. Enligt kassalagen skall alla öppningar av kassalåda utan att kvitt registrerats lggas ch skrivas ut på dagrapprten. Via inställning 220, kan du kppla en egen lgtyp sm visas i kassaterminalen

9 Registrering av kvitt Vid registrering av rader i kvittt kan sökning ske via fälten Ean, Artikelnr, Plu eller Text. Inmatning kan ckså ske via streckkdsläsare eller handdatr (Se även knapp Handdatr F7). Det går dck bra att markören hela tiden står i fältet Ean då systemet kntrllerar angivet artikelid enligt grundinställning 1623 ch Sm standard är Entré inställt att först kntrllera m angivet id är ett Artikelnummer, sedan Ean ch därefter Plu. Här visas löpande kvittts summa inklusive mms. När kunden skall betala, trycker du F12. Berende på status visas lika ikner på artikelraden. De 2 översta visas då utpris är lägre eller lika med inpris. Ikn utan markering visas vid nrmalpris. Ikn med stjärna avser kampanjpris. Ikn med hand avser tillgd/presentkrt eller retur. Nedersta iknen visas m priset har ändrats manuellt. Du kan även föra muspekaren över iknen för en förklarande text. Observera ckså att klumnen antal kan visa antalet i en avvikande färg m artikeln inte finns i lager. Vill du använda detta, ange färg i grundinställning Entré kvittregistrering är ckså anpassat så att du hela tiden skall kunna använda tangentbrdet så mycket sm möjligt, många av de vanligaste funktinerna hittar du därför via funktinstangenterna (F2 F12)

10 Betalning av kvitt När kunden skall betala trycker du F12 för att betala. En dialg enligt nedan visas där du kan välja vilket eller vilka betalningssätt sm kunden betalar med. Registreringsrdningen är sådan att du anger det belpp kunden skall betala i fältet Betalning ch sedan även vilket betalningssätt sm använts. Observera att du kan trycka F5- F7 för att snabbt välja betalningssätt. I nedan exempel har kunden först betalat 3000 med kntkrt ch sedan 500 kntant. I dialgen under ttalsumman till höger visas hur mycket kunden erlagt samt hur mycket kunden skall ha tillbaka. När detta är klart trycker du Enter så skrivs kvittt ut. Skulle kunden vilja ha ut ett kvitt igen eller kanske ett mer arkiv-vänligt A4-frmat så kan du skriva ut kvittt i kassaterminalen igen genm trycka på knappen Granska alla. Se tidigare avsnitt för an beskrivning av denna rutin. Nedan visas exempel på kvitt samt A4-utskrift. Obs! Se även den separata beskrivningen för kntkrtsbetalningar längre bak i denna handbk

11 Exempel på A4-utskrift samt kvittremsa. Observera att kampanjvarr märks med texten Kampanjpris

12 Beskrivning av lika funktiner i kvittregistreringen Inmatning av artiklar kan ske via streckkdsläsare, handdatr eller inmatning via tangentbrdet. Sökning efter artiklar sker med tangenten F3. Du kan ckså söka i flikregistret med F5. Behöver du ändra någn rad, markerar du aktuell rad ch trycker F8, du kan då ändra t.ex. antal, pris eller rabattsats. (Obs! kassalagen tillåter ej att du ändrar text på en vara.) Du kan ckså ta brt en rad med knappen Radera rad eller titta på radens all artikelinfrmatin med F2. Om kunden skall returnera varr, kan du hämta tidigare försäljningar med knappen F9. Då visas en dialg där du kan söka efter en tidigare såld vara enligt vissa kriterier. Ange ditt urval ch klicka på Ok så visas en lista med artiklar där du kan plcka. Observera dck att kassalagen inte tillåter att du blandar returer med vanlig försäljning på ett ch samma kvitt. Om du har en handdatr med streckkdsläsare kan artiklarna från denna hämtas in via knappen Handdatr F7. Observera att detta kräver särskild installatin av handdatr. Nedan visas ett exempel på dialg när du hämtar artiklar från handdatr:

13 Alla inläsningar från handdatr lggas även i Entré Systemlgg. Nettvärde. För att se ditt TB/TG för kvittt kan du klicka på knappen Nettvärde. Innan du betalar, sparar eller flyttar kvittt, kan du ange en kvittspecifik text (knappen Text på kvittt ) sm ett kmihåg e.d. Se exempel nedan. Spara kvitt. Ett kvitt kan sparas ch sedan hämtas vid ett senare tillfälle. När du sparar ett kvitt bör du knyta en kund, eller åtminstne skriva i en referens, på kvittt så att du kan följa upp kvittt m inte kunden återkmmer e.d. Du kan spara kvittt sm Vilande, Hemlån, Offert eller Leverans (Se detaljerad beskrivning nedan). I samband med att du sparar kvittt kan du även Betala handpenning, styra hur länge kvittt skall vara giltigt samt ange en egen Text på kvittt. Under 5. Utskrift anger du hur utskrifts skall ske. Vill du, så kan gjrda urval sparas sm dina standardvillkr, klicka då på knappen Spar urval. Spara sm ch Beställning. Sparar du kvittt sm Vilande eller Hemlån tas artiklarna ut ur lager. På dessa typer kan även handpenning betalas. Ett kvitt sm sparas sm Offert lagerhanteras ej. Du kan inte heller betala handpenning på detta kvitt. Var nga med att ange en giltighetstid på kvittt. Om du sparar ett kvitt sm Leverans, kan du ckså kppla eller skapa en inköpsrder till kvittt. Du kan ckså sätta ett leveranskvitt till t.ex. status Ska

14 beställas eller Aviserad. På så sätt kan du hålla kll på vad sm skall göras med dina leveranskvittn. På ett leveranskvitt kan även handpenning registreras. Flytta kvitt till rder, F4. En mycket smidig funktin är att kunna flytta ett kvitt till (eller hämta från) rder. Innan du börjar använda denna funktin bör du gå igenm de grundinställningar sm avser flytta av kvitt till rder, se avsnittet m grundinställningar på följande sidr i denna handbk. Nedan går vi igenm huvuddragen i flytt av kvitt till rder. Flytt av kvitt kan i huvudsak ske på 2 lika sätt: 1. Standardmetd, inställning 2287=På I detta läge visas den rdinarie funktinen för att skapa rder. Ordern kmmer att fyllas i med kvittts rader ch eventuell kund du angivit på kvittt. Har kvittt ingen kund kan du fylla i kund i dialgen nedan. Ordertyp, märkning mm föreslås enligt grundinställning. 2. Standardmetd, inställning 2287=Av Nedan visas en butiksanpassad dialg. I denna kan du dessutm betala t.ex. handpenning, styra kvitt/följesedelutskrift, klarmarkera inför fakturering mm. Om du har märkt kvittt/rdern sm klar att fakturera, visas en dialg där du kan fakturera kvittt direkt, avbryter du den dialgen, sparas kvittt sm en klarmarkerad rder. Kryssa i Kvitt för kvittens m du vill att kunden skall skriva under på att denne fått varrna

15 Hämta rder, F6. Du kan hämta en rder till kvittt. Detta görs fta då kunden väljer att betala rdern direkt i kassan istället för att få en faktura. I samband med att du hämtar en rder, kan du välja brt vissa rader sm alltså INTE hämtas in till kvittt. De rader du väljer brt kvarstår på rdern. Väljer du dck att hämta alla rader i rdern till kvittt, tas rdern brt ur rderregistret. Nrmtidsrder. Du kan ckså hämta s.k. nrmtidsrder. När du klickar på knappen öppnas registret med nrmtidsrder där du kan välja vilken rder sm skall hämtas genm att trycka på knappen Till kvitt. Artikel med yta. Vid registrering av artiklar med kppling till nrmtid (Glas) visas nu dialg där man kan ange bredd ch höjd. Observera dck att det inte sker någn beräkning

16 av arbetad nrmtid i kassan

17 Kassaavstämning Varje dag skall kassaavstämning göras. Vid en kassaavstämning skall alla betalningsmedel stämmas av ch kntrlleras mt systemets registreringar. Varje kassa skall stämmas av var för sig enligt Skatteverkets bestämmelser. Markera den kassa sm skall stämmas av ch klicka på knappen Avstämning. Klicka på knappen Slutgiltig. (I detta läge kan du även välja att göra en preliminär avstämning, detta betyder att bkföringsunderlag inte kan skapas.) Om systemet registrerat någt fel med någt kvitt, visas istället nedan dialg. Du har då möjlighet att låta systemet Krrigera vissa typer av fel. Detta kan tex vara misstämningar sm berr på avbrtt ch liknande. Om systemet inte kan krrigera alla fel måste du kntakta

18 Hantverksdata Supprt. När du har klickat på Bearbeta valda så visas en bck på varje åtgärdad rad. Du kan även skriva ut en rapprt över krrigerade fel. När eventuella fel är krrigerade visas nedan dialg: Du kan begränsa avstämningen med datum vilket kan vara bra vid månadsskiften. Försök dck alltid undvika att blanda in flera perider i en avstämning. I klumnen Belpp i kassan visas de belpp sm systemet har registrerat per betalningssätt. I klumnen Inräknat belpp skall du ange det belpp du har räknat in finns i kassan

19 Obs! Läs även igenm avsnittet sm hanterar betalningssätt så att du får rätt inställningar på dina betalningssätt. I detta fall har vi ökat växelkassan med 393, resterande pengar sätter vi in på Banken. Här visas eventuell kassadifferens, denna bkas på kassans knt för detta. Innan du Utför, kan du skriva ut en kntrllista, den innehåller alla kvittn sm ingår i denna avstämning. När du Utför kassaavstämningen skapas en kassajurnal sm innehåller ett jurnalunderlag tillsammans med en bkföringsrder. Detta skall du skriva ut ch bkföra på samma sätt sm med övriga jurnaler. Kassajurnalen sparas i Entré Transaktinsregister, se nedan:

20 I transaktinsregistret kan du skriva ut jurnalen. Under flik 2 ch 3 kan du se ingående knteringar samt alla kvittn med dess kvittrader. Under flik 3 kan du dessutm se avstämningen samt skriva ut kntrllistan igen. Om det även finns fakturainbetalningar i avstämningen så skapas en separat kundinbetalningsjurnal för detta. Observera att denna ckså skall skrivas ut ch bkföras på vanligt sätt

21 Sök i kvittregistret Denna rutin är mycket smidig att använda då du behöver leta efter ett kvitt. Med knappen Lägg till ch ändra urval kan du välja mellan ett antal vanliga urval för att filtrera listan. Kryssar du i fältet Avancerad kan du fritt göra urval på en mängd lika fält. Funktiner i Sök i kvittregistret - Skriv ut kvitt. Denna funktin är inaktiverad här. För att skriva ut ett kvitt igen måste du lgga in i den kassa där kvittt skapades. - Skriv kvittlista. Skriver ut en lista på kvittn enligt det urval du gjrt. När listan startar, kan du välja m listan skall innehålla även alla rader på kvittna. - Visa kvitttext. Om kvittt innehåller en text (anges vid kvittregistrering) kan du se denna genm att klicka på denna knapp. - Nettvärde. Funktin för att skriva ut en nettvärdesrapprt för kvittt Skrivare. Ange utskriftsmetd. Med Blankett får du ett kvitt i A4-frmat

22 Spårning av rder / kvitt Denna rutin är mycket smidig att använda då du behöver leta efter vad sm har hänt med en rder eller ett kvitt. I sektin 1. Urval kan du selektera ut vilka underlag sm skall visas ch i sektin 2. Underlag visas underlagen vilka kan härstamma från rder, faktura eller kvitt. När du står på ett underlag i sektin 2, visas underlagets artikelrader samt eventuell tid ch lagertransaktiner i de övriga sektinerna. Urval av underlag i rderspårning Genm att göra urval i någt av fälten rdernummer, kund eller datum, begränsas listans mfattning givetvis till detta urval. I kmbinatin till dessa kan även ett antal specifika urval kryssas i, tex: Urvalen till vänster avser endast underlag från rder ch fungerar endast i kmbinatin med urvalet Endast rder. Det betyder att endast rder visas sm uppfyller ALLA gjrda urval. Med van bild sm exempel så betyder detta urval att endast makulerade rder sm härstammar från butikssystemet kmmer att visas. Tittar vi på urvalen till höger så betyder dessa att underlag skall visas från rder OCH från faktura OCH från kvitt. Med van bild sm exempel så betyder detta urval att endast makulerade rder sm kmmer från butikssystemet kmmer att visas OCH alla fakturr OCH alla kvittn

23 Funktiner i rderspårning När du har funnit det underlag du letar efter, finns en rad funktiner du kan utföra för att kntrllera underlaget i denna rutin. - Gå till. Med denna knapp kan du hppa direkt till rdern, fakturan eller kvittt. Är det en faktura eller kvitt kan du granska ch skriva ut dessa, är det en aktiv rder kan du ändra rdern sm vanligt. Om rdern är makulerad kan den inte ändras ch du får ett meddelande m att rdern inte kan redigeras (såvida inte din systemansvarige aktiverar den igen). Om rdern makuleras eller direkt raderas när du väljer att annullera den styrs av grundinställning Systemlgg. Systemlggen öppnas med aktuellt rdernr eller kvitt sm urval ch visar vilka händelser sm systemet har lggat. Nedan ett exempel där vi kan följa rderns liv från att den har skapats till att den tagits brt i samband med att den samlingsfakturerats. Manuellt brttag av rder kan lggas med krav på att användaren fyller i en anledning. - Nettvärde. Du kan se underlagets nettvärde på samma sätt sm i rder eller fakturaregistret

24 - Rapprt. Du kan även skriva ut en rapprt på dina underlag. Rapprten kan grupperas på flera lika sätt. - Flik 3, 4 ch 5. Här visas underlag för artikelrader tid ch lager. När det gäller artiklarna kan du klicka på knapparna till höger för att se mer artikeldata. I Tid visas registrerad tid på rdern ch i Lager de lageruttag sm har skett

25 Sidregister ch butiksinställningar Kassainställningar Varje installerad kassa kan ha ett antal kassaunika inställningar sm kan ber på vilken utrustning sm kpplats till kassan samt hur försäljningen i kassan skall knteras. Nedan följer en beskrivning av de kassaunika inställningarna. Kassainställningarna hittar du nedan meny. Första gången sm du går in i kassainställningarna visas nedan dialg där varje kassa skall kpplas till respektive blag sm kassan används i. Detta har även betydelse när systemet skapar betalningslggar för Babs kntkrtshantering då lggfilerna måste skapas per blag ch kassanummer. Klicka Ok för att gå vidare till kassainställningarna

26 Första sidan visar hur många kassr du har licens för, eventuella aktiva användare i kassan samt kassans unika tillverkningsnummer (lagkrav frm ) samt kassasystemets versinsnummer ( ). För att ändra på en kassas inställningar, markera kassa ch gå till flik 2.Inställning. Nedan beskrivs de lika inställningarna: 3. Kassainställningar: Kassanamn. Ange ett passande namn för kassan. Kvittnummer. Ange vilket nummer nästa kvitt skall ha. Enligt kassalagen måste du ha en bruten nummerserie per år ch kassa. Se alltså till att ingen annan kassas nummerserie riskerar att krcka med denna. Det är lämpligt att nummerserierna skiljer sig med minst Kntrllenhet. Enligt kassalagen måste en kntrllenhet anslutas till varje kassa. Är ditt företag undantagen från kravet på en kntrllenhet måste du kntakta Hantverksdata för att få en speciallicens sm undantar detta krav. Den vanligaste kntrllenheten till Entré är Psplus. Kntrllenhet ansluts till. Ange vilken cmprt sm kntrllenheten är ansluten till. Detta kan du se i din datrs enhetshanterare. Ofta visar den sig i enhetshanteraren sm USB serial prt (COMX) där X är prtens nummer. Kntant i kassan. Här anger du kassans växelkassa. Denna kan uppdateras i samband med avstämningen. Kvittutskrift. Om du har en enkel kvittskrivare så fungerar valet Direkt utan drivrutin bäst då utskrifterna ske snabbt ch direkt till skrivaren. Har du däremt prblem med utskriften eller skriver kvittn på en laserskrivare kan det vara bättre att välja Via drivrutin

27 Kvittskrivare. Välj vilken skrivare sm skall användas för kvittutskrifter. Terminalnummer. Här visas datrnamnet på den datr sm är kpplad till aktuell kassa. Om du byter datr, kan du även behöva att tömma detta fält. Nästa gång du startar kassaterminalen får du välja vilken kassa sm skall kpplas till datrn ch den nya datrns namn sparas i detta fält. Typ av kunddisplay. Du kan välja mellan Star (cmprt) ch Star USB. Den vanligaste mdellen är för närvarande Star (cmprt). Kunddisplay ansluts till. Ange vilken cmprt sm kunddisplayen är ansluten till. Förvald användare. Om du anger en användare i detta fält, kmmer den att autmatiskt föreslås sm säljare i kassan. Förenklad kassalayut. Här har du möjlighet att slå på en förenklad kassalayut där alla funktiner förutm ren kvittregistrering är brttagna. 4. Kntkrt Kntkrtsterminal på. Ange eventuellt kmmunikatinsprt m du har en datrkpplad kntkrtsterminal. För närvarande finns integratin med BABS, Aurigas ATC samt Samprt. Se även grundinställningar för kntkrtshantering. Terminalid. Här skall du ange kntkrtsterminalens unika identifikatin. IP adress ch prt. Vid ip-baserad kmmunikatin med kntkrtsterminalen skall ipadress ch prt anges, tex BABS. 5. Knteringar: (Se även grundinställning 179 för kntering vid flytt till rder) Försäljningsknt. Ange vanligaste försäljningsknt i kassan. Observera att artikelgruppsunika kntn överrider denna inställning. Kassaknt. Ange knt för kntantförsäljning. Observera att knt på betalningssättet överrider denna inställning. Kstnadsknt. Ange vanligaste kstnadsknt i kassan. Observera att artikelgruppsunika kntn överrider denna inställning. Kassadiff.knt. Ange knt för diffar i samband med avstämning av kassan. Pågående/vilande. Ange knt för bkning av vilande kvittn. Egna uttag i kassan. Ange knt sm egna uttag/insättningar skall bkas mt i avstämningen. Resultatenhet. Ange butikens eventuella resultatenhet. 6. Till rder: (Se även grundinställning 179 för kntering vid flytt till rder) Försäljningsknt. Ange vanligaste försäljningsknt i kassan. Observera att artikelgruppsunika kntn överrider denna inställning. Kstnadsknt. Ange vanligaste kstnadsknt i kassan. Observera att artikelgruppsunika kntn överrider denna inställning. Resultatenhet. Ange eventuell resultatenhet vid flytt av kvitt till rder. 7. Lager: Srteringskd. Ange eventuell srteringskd 8. Utskrift sker till: Utskrift sker till: Ange m utskrift av kvitt skall ske till; Kvittskrivare, Blankett (Laserskrivare) eller till Crystalkvitt. Nrmalt sker utskrift till kvittskrivare. Cdepage. Denna inställning styr vilken teckenuppsättning sm skall användas vid utskrift av kvitt till textskrivare. Du behöver bara ange detta m du har flera kassr där skrivarna har lika teckenuppsättning. Lämnar du denna tm används grundinställning

28 Knappen Styrkder. Styrkder används för att styra kvittskrivaren på lika sätt. Detta kan tex vara styrkder sm klipper av kvittremsan eller öppnar en kassalåda sm är kpplad till kassan. Det finns ckså styrkder för att se till att text på utskriften kmmer med fet eller dubbel strlek på utskriften, vilket är ett krav från Skatteverket. Berende på vilken hårdvara du har ansluten till kassan måste lika kder användas. Knappen Reklam. Om du vill ha ut en reklamtext på varje kvitt så klickar du på knappen Reklam ch anger den text du vill ha. Nrmalt sett ryms ca 40 tecken per rad på ett kvitt. När du skriver in en reklamtext här så rekmmenderar vi inte att du trycker enter för ny rad eftersm

29 systemet kmmer att radbryta texten i kvittt efter 40 tecken

30 Knappen Kvittmall. Kvittmallen används för att styra den infrmatin sm skrivs ut på kassakvittt. Kntakta alltid Hantverksdata Supprt innan du gör några ändringar i denna. Funktiner: Kntrllera mall. Om du har gjrt egna ändringar i mallen kan denna funktin kntrllera m de ändringar du gjrt är k. Imprtera mall. Funktin för att imprtera textfil sm mall. Återställ mall. Med denna funktin kan du återställa mallen till Hantverksdatas riginalmall. Denna mall är anpassad ch utfrmad enligt kraven i kassalagen (2007:592) samt Skatteverkets föreskrifter (SKVS 2009:1-3)

31 Knappen Kntkrtterminal. Denna funktin är endast giltig m du har kppling till BABS. Övriga kntkrtskpplingar hanteras i grundinställningarna. I grundinställningarna anges vilken kntkrtskppling sm du har. Dessa inställningar ch funktiner används främst i ett uppstartsskede av Hantverksdata s knsulter

32 Kampanjhantering Entré kampanj används för att kunna hantera tidsbunda prissättningar för ett visst varusrtiment. Ett pris sm ingår i en kampanj gäller i alla delar av Entré där varr på någt sätt säljs. Observera dck att ett kampanjpris nrmalt inte kmmer att föreslås i de fall där kundens nrmala villkr ger ett lägre pris än kampanjens pris. Detta kan dck överridas via grundinställning 3261 alternativt genm inställning på den unika kampanjen. Se även grundinställning 1614 för att kunna styra m systemet skall upplysa m att kampanjpris används vid registrering av artiklar i rder. Du hittar kampanjhanteringen i menyträdet enligt nedan: I exemplet nedan visas en kampanj. Du kan ha många samtidiga kampanjer igång samtidigt. Dck är det inte lämpligt att samma varr ingår i flera kampanjer sm gäller under samma perid. Funktiner i Kampanjhanteringen: Skapa ny, se nästa sida. Ta brt. OBS! När du tar brt en kampanj så tas även de prisregister brt sm ingår i kampanjen. Det är därför mycket viktigt att prisregistren endast används till kampanjen. Artiklar. Här visas alla artiklar sm ingår i kampanjen. Mer m denna funktin på nästkmmande sidr

33 Imprtera. Kampanjer kan imprteras i sin helhet. Detta kräver idag ett system (Entré) sm kan exprtera en kampanjfil. Denna funktin används idag av vissa kedjr. Se även avsnittet Bearbeta Artiklar i handbken för artiklar. När du skapar en ny kampanj måste du fylla i vissa grundvillkr för att kampanjen skall fungera på bästa sätt. Nedan följer en beskrivning av alla fält. Benämning. Ange en beskrivning av kampanjen. Utfärdad av. Upplysande text m vem sm administrerar kampanjen. Skapad. Ange datum sm kampanjen skapades. Startdatum. Ange det datum sm kampanjen skall börja gälla från ch med. Slutdatum. Ange det datum sm kampanjen skall upphöra. Prisregister till kund. Här kpplar du det prisregister sm innehåller kampanjpriserna. I detta läge kan du ckså skapa ett helt nytt prisregister. Det kan du göra genm att klicka på knappen Prisregister där du kan skapa ett nytt prisregister sm du sedan kpplar till detta fält. Leverantör. Upplysande fält för leverantör i de fall kampanjen kmmer från endast en leverantör. Start från leverantör. Ange det datum sm kampanjens inpriser skall börja gälla från ch med. Sista från leverantör. Ange det datum sm kampanjens inpriser skall upphöra Prisregister inköpspriser. Här kpplar du det prisregister sm innehåller kampanjinpriserna. Budget. Du kan ange en ttal försäljningsbudget att jämföra med när kampanjen avslutas. Pririterad. Nrmalt så gäller kampanjens pris bara m priset är lägre än kundens nrmala pris. Om du kryssar i denna inställning så gäller alltid kampanjens pris för kundens pris

34 Artiklar i kampanjen. När du klickar på knappen Artiklar, visas alla artiklar sm ingår i den markerade kampanjen. Nedan förklaras de lika funktinerna. Ändra. Funktin för att ändra på markerad artikels in- ch utpris. Hämta. Med denna funktin kan plcka artiklar från artikelregister. När du har hämtat artiklarna, använder du Ändra för att ändra pris på enstaka artiklar. Hämta flera. Här kan du hämta artiklar med lika urval. Används då du skall hämta många artiklar på en gång. Bearbeta. Funktinalitet för att göra lika bearbetningar på många artiklar samtidigt. Obs, kräver att du först markerat de artiklar sm skall ingå i bearbetningen. Ändra pris prcentuellt. Ändrar kampanjens utpris med vald faktr. Ändra till samma pris. Ändrar alla valda artiklar till samma kampanjpris. Ersätt pris med pris enligt vald prislista. Ersätter kampanjpris med prislista enligt grundinställning 165 alternativt valda prislistr i Välj prislista

35 Ersätt inköpspris med pris enligt vald inköpsprislista. Ersätter kampanjpris med prislista enligt grundinställning 162 alternativt valda prislistr i Välj prislista. Skapa inköpspris från pris med faktr. Ersätter kampanjens inpris med kampanjens utpris inklusive faktr. Ändra inköpspris prcentuellt. Ändrar kampanjens inköpspris med vald faktr. Prisberäkning. Denna rutin lanserar den generella prisändringsfunktinen (se separat handledning avseende artikelhantering). Har du markerat artiklar innan så kan prisändringarna utföras enbart på dessa. Ta brt/ta brt valda. Funktin för att ta brt enstaka alternativt markerade artiklar. Välj prislista. Funktin för att välja jämförande in- ch utpris. Dessa används för jämförelser samt i Bearbeta -funktinen. Visa artikel. Lanserar artikelbilden för vald artikel. Skapa fil. Funktin för att skapa exprtfil av kampanjen. Denna kan sedan imprteras sm en kampanj i annan Entré-installatin. Markera. Funktin för att snabbt kunna markera artiklar inför lika bearbetningar. Se även avsnittet för att skriva ut etiketter på en kampanj i slutet av denna handbk

36 Presentkrt ch tillgd Entré Butikssystem hanterar presentkrt ch tillgdkvittn. I kassaterminalen kan man sälja presentkrt sm kunden senare kan använda sm betalningsmedel. I samband med returer kan systemet även generera tillgdkvittn. Till både presentkrt ch tillgd kan kpplas unika utskrifter av lika blanketter. Intäkten för presentkrt/tillgdkvittn balanseras för att lösas upp då kunden utnyttjar dem. Systemet kntrllerar att samma presentkrt/tillgd inte kan utnyttjas flera ggr. Du kan även ange giltighetstid ch även manuellt makulera presentkrt/tillgd m behv skulle uppstå. Nedan visas inställningarna för presentkrt respektive tillgdkvittn. I exemplen nedan är dessa skapade sm 1 respektive 2. Skillnaderna mellan presentkrt ch tillgdkvitt är att du säljer presentkrt medan tillgdkvitt avser en ersättning för (ftast) en tillbakalämnad eller defekt vara. Förklaring av de lika fälten: Knt. Ange det knt sm skall användas. Du kan behöva rådgöra med din revisr för krrekt knt. Mms. Nrmalt sett skall mms inte hanteras på presentkrt eller tillgd då dessa hanteras sm betalningsmedel. Giltighetstid. Föreslås per autmatik då nytt presenkrt/tillgd skapas. Artikelnummer. Sm du ser så skall man på presentkrtet ange ett artikelnummer, detta för att du skall kunna sälja presentkrt i kassan. Artikeln (i detta fall PK) skapar du sm vanligt i artikelregistret. Tillgd skall nrmalt ej ha artikelnummer. Tillgdkvitt. Kryssa i denna ruta m det är tillgd. Vid en retur av en vara visas då ett alternativ där du kan skapa ett tillgdkvitt eller direkt betala tillbaka pengar till kunden

37 Prefix/Löpnr. Ange vilket prefix ch löpnr sm skall användas för presentkrten ch tillgdkvittna. Blankett. När du säljer t.ex. ett presentkrt, kan en anpassad utskrift genereras sm innehåller ett presentkrt sm kunden kan spara. Att sälja presentkrt ch tillgdhantering I kassaterminalen anger men det artikelnummer sm finns på den presentkrtstyp man vill använda. Systemet visar nedanstående dialg vid försäljning av presentkrt. Ange belpp ch tryck sedan Utskrift eller Ok (m du ej vill ha utskrift). Du betalar sedan presentkrtet sm ett vanligt kvitt. Presentkrtet sparas i rutinen Sök i presentkrtregistret (se beskrivning på kmmande sidr). Försäljning av presentkrt: Du bör skriva ut ett exemplar av presentkrtet till kunden. Dialg vid kntant betalning av presentkrt:

38 Betalning med presentkrt: Vid utnyttjande av presentkrt använder man sig av betalningssättet Presentkrt (mer m hur man skapar ett sådant betalningssätt senare). När man anger detta betalningssätt får man autmatiskt en dialg där man kan söka eller ange vilket presentkrt sm skall utnyttjas. Täcker inte presentkrtet hela belppet sm skall betalas kan man naturligtvis använda även andra betalningssätt. Om presentkrtet överstiger summan sm skall betalas, förslår systemet ett nytt presentkrt på kvarvarande summa. Dialg vid betalning med giltigt presentkrt: Tillgd När man registrerar en retur, får man upp nedanstående fråga varvid man får möjlighet att skapa ett tillgdkvitt till kunden. Detta kan sedan utnyttjas precis sm ett presentkrt i kassan. Även tillgd måste finnas sm ett betalningssätt. Precis sm med presentkrt visas även en dialg där du kan skriva ut tillgdkvittt

39 Sök i presentkrtsregistret Alla presentkrt ch tillgdn sparas i presentkrtsregistret där du kan administrera dessa på lika sätt. I den övre delen kan du ange lika urval för att filtrera vilka pster sm skall visas i registret. I grundläget visas endast giltiga presentkrt ch tillgdn. Datumintervall. Ange av datumintervall för att begränsa vad sm visas. Presentkrt/Tillgd. Här anger du m du vill visa antingen presentkrt eller tillgdn. Säljare. Du kan göra urval på unika säljare. Kryssa i rutrna för Makulerade, Utgångna ch Inlösta m ÄVEN sådana pster skall visas. Ändra giltighetsdatum. Knappen är endast aktiv för utgångna ch gällande. Ändrar du giltighetsdatum tvingas du även att ange en anledning. Makulera. Funktin för att makulera ett presentkrt eller tillgd. Skriv ut presentkrt. Funktin för att skriva ut presentkrtet igen. Skriv ut lista. Ger dig en lista enligt gjrda urval

40 Mängdrabatter Funktinaliteten för mängdrabatthantering är aktiv överallt där varr säljs i Entré, alltså inte bara i butikssystemet utan även i rder. Med Mängdrabatter kan rabatt ges berende på kvittts ttalsumma, antal artiklar sm säljs samt billigaste gratis. Rutinen för mängdrabatter är uppbyggd i 3 lika delar. I den övre delen av fönstret gör du ett urval för att begränsa vad sm visas i sektin 2 ch 3. Under sektin 2 visas de mängdrabattregler sm finns upplagda ch i sektin 3 visas utförda försäljningar per mängdrabattregel. Klicka på knappen gå till m du vill se rdern/fakturan sm rabatten hamnat på. Se hela visar all infrmatin på raden. Nedan går vi, i detalj, igenm förutsättningarna för varje typ av rabatt sm kan förekmma. De lika typerna är:

41 1. Rabatt vid ttalsumma: Denna typ utlöses då kvittts (eller rderns) summa överstiger värdet sm står i fältet Lägsta ttalsumma. Ange hur länge regeln skall gälla. Oavsett datum, kan regeln ändå inaktiveras. Här anger du m denna typ av rabatt skall kunna kmbineras med andra typer av rabatter. Regeln utlöses av ttalsumman, därför anger vi heller inget i övriga fält i denna sektin 3. Om du ej anger en artikel, används en vanlig textrad sm avdragsrad. Ange rabatt i % (av kvittsumman) eller ett fast avdrag. Ange knt sm skall användas för avdraget. 2. Rabatt vid antal. Används då ett visst antal av en vara skall ge en rabatt. Då denna rabatt endast avser rabatt vid ett visst antal av en viss vara så kan vi låta andra rabatter gälla ckså. Ange den artikel sm antalsrabatten avser. Ange det minimiantal sm skall utlösa rabatten. Du kan ckså ange ett maxantal för rabatten. Det betyder i detta fall att kunden inte får rabatt för mer än max 10 st. Ange rabatt i % (av kvittsumman) eller ett fast avdrag

42 3. Billigaste gratis. Denna använder du när den billigaste artikeln skall vara gratis. I detta fall anger vi att alla artiklar i fliken Spt kan vara föremål för att ge den billigaste artikeln gratis. Vi måste även ange hur många kunden måste köpa innan den billigaste blir gratis. Du kan ckså ange ett maxantal för rabatten. Det betyder i detta fall att kunden inte får rabatt för mer än max 30 st. Ange knt sm skall användas för avdraget. Exempel på dialg vid mängdrabatt: Observera att det är först när du trycker F12 för att betala sm mängdrabatten utlöses. Vid betalning: Mängdrabatt med 20 % då man köper minst 5 st av varan enligt exempelregel 2 van

43 Grundinställningar I grundinställningarna anger du de grundvärden sm skall gälla för butikssystemet sm helhet. Här samlas inställningar för hur flytt av kvitt till rder/faktura skall ske, m du har kppling till en kntkrtsleverantör sv. Inställningarna är ifyllda med grundvärden från början med de mest förekmmande alternativen. Nedan går vi igenm alla inställningar i detalj. Alla grundinställningar samlas under menyvalet System, Allmänna sidregister ch inställningar. Varje inställning har ett nummer sm du kan söka efter i grundinställningarna i de fall handbken refererar till detta. Flytta till rder Antal kpir. Ange hur många kpir sm skall skrivas ut när följesedel skrivs i samband med flytt av kvitt till rder Använd standardmetd. Här kan du välja m standarddialgen för att skapa rder (med rdermall) skall visas eller inte. Standardval är På, väljer du Av visas en butiksanpassad dialg där du även kan ange handpenning mm Dkument id. Vilken blankett sm skall användas vid följesedelutskrift

44 217. Flytta med kvitttext. Om kvitttexten skall kpieras till rdern eller ej Fråga inte m rder ska redigeras. Sätt denna till På m du vill kunna redigera rdern direkt efter att kvittt flyttats Följesedel. Ange hur du vill ha utskriften enligt nedan Förvald blankett. Ange typ av blankett sm skall användas vid utskrift Hppa direkt till Ok. Inställning för m markören skall aktivera OK-knappen efter att du fyllt i kundnr vid flytt av kvitt till rder Kan flyttade kvittn faktureras. Ange På m flyttade kvittn kan faktureras direkt vid flytt av kassakvitt till rder Kntering vid rder/faktura. Ange enligt nedan hur kntering av kvittraderna skall ske vid överföring till rder samt fakturering Lämna märke tmt. Nrmalt sparas texten "Kvitt nr: nnnn" sm märke i den rder sm skapas från kvittt. Om du aktiverar denna inställning kmmer rderns märke att lämnas tmt Märkes text. Text sm sparas i fältet märke i rder. Om inte inställningen "Lämna märke tmt" är aktivt tas denna text sm märke i den rder sm skapas. Om inget anges här används texten "Kvitt nr: nnnn" sm standard (nnnn är kvittts nummer). Om du anger en text här ch vill ha med kvittts nummer ska detta anges i texten sm {Kvitt}. Denna text kmmer att ersättas i texten av kvittts nummer Ordertyp vid returer. Ordertyp att använda när en retur flyttas till rder. Obs! Ordertypen måste ha parametern Kredit ibckad Ordertyp vid överföring. Ange rdertyp sm skall användas vid flytt av kvitt till rder Restntera material sm inte finns i lager. Med denna inställning aktiv så kntrlleras allt material mt lager sm flyttas till rder från kassan. Typ av rder får avgöra m materialet autmatiskt ska tas ut. Om denna inställning inte är aktiv

45 så hanteras allt material från kassan sm m det har levererats, avsett m det finns registrerat i lager eller ej Utskriftskd. Ev. förvald utskriftskd vid utskrift av rder/följesedel. Lämnas denna tm skrivs inga blanketter kpplade till utskriftskder ut Generella inställningar 176. Avrundning av slutbelpp. Ange enligt nedan hur avrundning av kvittsumman skall ske Fråga efter inköpspris för textrader. Ange På m man manuellt skall kunna ange ett inköpspris när man registrerat en artikel utan pris. Ett beräknat inköpspris visas sm förslag utifrån den täckningsgrad sm angivits för artiklar utan inköpspris Giltighetstid för sparade kvittn. Ange i dagar hur länge ett sparat kvitt skall vara giltigt ch bindande Grundbelpp i växelkassan. Nrmalt anges inte detta här utan på varje enskild kassas inställningar. Här anger du grundbelpp när ny kassa skapas Butikens lagerkd. Den ev. lagerkd butiken har sm standard Lagerkd övrigt. Här kan du ange lagerkd för artiklar sm ej är butiksknutna Leveranssätt. Här kpplar du leveranssätt Lgtyp. Här kan du ange vilken lgtyp sm kmmer att synas i kassaregistreringen. Det säkraste är att kpiera in filen med lgtypen i den sökväg sm anges under inställningen "Katalg för bilder" under mappen "Systeminställningar - Sökvägar". Sm standard är det underkatalgen "Bilder" i Entrékatalgen. Här anges då endast filnamnet utan sökväg. Om filen finns på en annan plats måste hela sökvägen anges. Tänk då på att sökvägen måste vara tillgänglig för alla användare sm använder Entré Lgtyp: bredd. Ange max bred på lgtyp i pixlar Lgtyp: höjd. Ange max höjd på lgtyp i pixlar

46 180. Ränta vid kundinbetalning. Ange hur ev. ränta skall hanteras i samband med att en faktura betalas i kassan Skall pris ch rabattvillkr hämtas från kund. Inställning för m kundens rabattvillkr ska gälla vid prisberäkning i kassan På eller Av Teckensnitt för ttalsumma. Inställning för teckensnitt på ttalsumman i kassaregistreringen Visa kntrllbx. Sätts för att visa eller dölja kntrllbxen längst upp till vänster i kassafrmen. Om denna sätts av saknar inställningen "Minimeringsknapp" betydelse eftersm alla kntrllknappar i fönstret försvinner Visa menyer. Sätts för att visa ch dölja menyerna på skärmen Visa minimeringsknapp. Sätts för att visa eller dölja minimeringsknappen längst upp till höger i kassafrmen. Kntkrt Fråga m buntavslut skall göras då kassa avslutas. Med peratörerna Babs ch Auriga måste utförda kntkrtstransaktiner avslutas, helst dagligen, via s.k. buntavslut. Nrmalt utförs detta autmatiskt då kassan stängs. Men med denna inställning aktiv får man en fråga då kassan stängs m man vill att buntavslut ska utföras Kundnummer. Här anger du ditt kundnummer hs peratören för din kntkrtshantering Typ av kntkrtslösen. Här anger du vilken peratör för kntkrtslösen sm du använder dig av. För närvarande är BABS, Samprt ch Auriga aktiverade i systemet. Strålfrs äldre versin: Spara krtnummer tills transaktinen är kvitterad. Det är inte tillåtet att spara kntkrtnummer vid betalningar i kassan. Med denna inställning mellanlagras krtnummer tills dess att transaktinen är kvitterad Sökväg till klientkatalg. Varje lkal datr sm har en kntkrtsterminal har en egen prgraminstallatin för kmmunikatin med

47 krtterminalen ch kntkrtsservern. Dessa prgramfiler ska vara tillängliga från Entré. Här anges sökvägen till den katalg där den lkala datr har tillgång till dessa prgramfiler. Om inget anger används en underkatalg "Krt". Bör endast ändras av tekniskt insatt persn Sökväg till serverkatalg. En datr sm använder Entrés kassafunktin med kppling till kntkrtsterminal måste ha tillgång till den server sm sköter m kntkrtstransaktiner. Kntakten med servern sker via en gemensam katalg på en server sm är åtkmlig för alla. Här ska den katalgen anges. Observera att det inte är själva prgramkatalgen där prgrammet "AuKrt.exe" körs utan underkatalgen "Krtdata" sm ska anges. För att säkerställa att katalgen kan nås från alla aktuella terminaler ska namnet anges med abslut sökväg, t.ex. "\\Server\shareName\Auriga\krtdata". Textinställningar. Bör endast ändras m språk är annat än svenska. Valutakrt: Inställningarna avser kppling till Nrdeas Valutakrt i samverkan med Auriga. Om detta skall användas måste Auriga meddelas. 3099, Betalningsalternativ. Ange en lista på alternativ sm ska presenteras när ett valutakrt används i butiken. Varje rad representerar ett val. Om inget anges kmmer följande dialg att användas: (avser Valutakrtet) - Direkt betalning, pengarna dras från kntt - Avbetalning 6 månader - Avbetalning 12 månader - Avbetalning 24 månader Kder sm skickas till krtlösen. Varje rad i denna inställning ska innehålla den kd sm ska kpplas till mtsvarande rad i "Betalningsalternativ". Kden skickas med till kntkrtslösaren för att representera det alternativ för betalning sm man valt. En tm rad mtsvarar direkt betalning. En siffra mtsvarar den kd sm respektive avbetalning ska representeras av. Om inget anges används:

48 4. 24 Den första raden är tm. Observera att kden 57 mtsvarar 6 månaders avbetalning, 12 avser 12 månader.s.v. Befintliga kder används för Nrdea Valutakrt Prefix för valutakrt. Ange de första siffrrna i kntkrtnummer sm ska aktivera dialg för avbetalningsköp. För Nrdea Valutakrt skall prefix användas. Krrigeringar Beskrivande text för krrigeringsrad. Ange text att skriva in skapandet av T- rad sm läggs in vid autmatisk krrigering av kassakvittn i kassaavstämningen Förvalt knt för tillagda textrader. Ange knt för krrigering Standard betalningssätt för krrigering. Ange vilket betalningssätt sm skall användas sm standard vid krrigering. Kunddisplay. Dessa inställningar avser texter sm kan visas på kassans kunddisplay. Kvittinställningar 407. Avrivningspaus vid kvittutskrift. Om en skylt skall visas vid utskrift av flera kvittn efter varandra. Detta underlättar manuell avrivning. Tex vid returer eller då ett kvitt flyttas till rder ch kunden skall ha en kpia Cdepage för skrivaren. Här anger du teckentabell för skrivaren. Används ftast då det uppstår prblem med tecknen åäö. Vanliga teckentabeller är 437 resp Fntstrlek. Ange fntstrlek. Observera att skrivaren måste stödja detta

49 523. Skall dubbla kvittn vid retur skrivas ut. På eller Av Teckenattribut. Om kvitttexten skall vara Fet, Kursiv, Fet ch Kursiv eller Nrmal. Observera att skrivaren måste stödja detta Teckensnitt. Teckensnitt sm skall skickas till skrivaren. Obs! Skrivaren måste stödja detta. Kvittregistrering Använd samma sökrdning sm i rder för artikelnummer, EAN ch PLU. Under "Artikelhantering - Registrering" kan man ange vilken rdning sm sökning sker i artikelregistret för angivet artikelnummer. I butiken används nrmalt en fast sökrdning med "Artikelnummer", "EAN", "PLU" ch "Text". Om du aktiverar denna inställning så använder butiken samma sökrdning sm man anger i inställningen under "Artikelregistrering". Där kan man välja på följande sökrdningar: Artikelnummer, EAN, PLU Artikelnummer Artikelnummer, PLU, EAN EAN, Artikelnummer, PLU EAN, PLU, Artikelnummer PLU, Artikelnummer, EAN PLU, EAN, Artikelnummer Betalning kreditfakturr. Ange hur hantering av fakturabetalningar skall ske i kassan. Ange här m/hur kreditfakturr ska kunna betalas i kassan. Om inget anges här kan kreditfakturr inte hanteras i kassan. Ej aktiverad. Inga kreditfakturr hanteras i kassa. Hantering hänvisas till kundreskntran. Aktiverad. Tillåter utbetalning för kreditfakturr. Tillåt ej negativa belpp. Kredit fakturr får förekmma tillsammans med debetfakturr. Ttalbelppet får inte understiga nll. Kntrll m det finns betalda fakturr. Visar att det finns betalda fakturr Förvalt sökfält i prisförfrågan. Ange vilket fält i artikellistan man skall hamna på vid sök. Vanliga alternativ är Ean, Artikelnr

50 458. Förvalt sökfält i sökruta på första raden i kvittregistreringen. Anger i vilket fält i artikellistan markören skall hamna på (ch srtering) när man söker (trycker på F3) artiklar i kvittregistreringen ch prisförfrågan. Vanliga alternativ är Ean, Artikelnr Skapa tillgdkvitt vid retur. Hantering för tillgdkvitt vid retur i kassan Sök endast på lagerförda artiklar. För att snabbt hitta önskad artikel kan sökning endast ske bland de lagerförda artiklarna. Sätt då denna till På Tillåt acntbetalning av rder i kassa. Slå på denna inställning m kunder ska kunna acntbetala ett arbete eller en leverans i kassan sm senare ska faktureras från rder. Om denna inställning är aktiv kmmer man kunna ange ett rdernummer tillsammans med kundnummer innan kvittregistreringen startar. Då kvitt betalas med ett rdernummer ifyllt skapas en rad i vald rder med kvittts belpp teckenvänt Typ av sökning i flik. Knappen "Sök på flik" har 3 lika sökutseenden. Du kan välja mellan: 1=Standard, alla flikar i en lista ch varje fliks artiklar visas i lista under 2=Med flik ch prisregister, ger lista på alla artiklar enligt flikurval ch lista på alla råpriser till varje artikel 3=Med fliksystem. Eget trädsystem med flikar Väntetid för kntrllenhet. Antal sekunder sm kmmunikatinen med kassans kntrllenhet ska vänta på svar. Om kntrllenheten inte svarar under den tiden visas ett felmeddelande. Minsta tid är 2 sekunder. Tänk på att lång tid kan få användare att tr att systemet har låst sig. Registreringsmallar:

51 2421. Mall för knapp i kvittt. Om en mall anges här visas en knapp i kvittregistreringen med mallens kd sm rubrik. Knappen måste tryckas på för att mallen ska köras. Om kvittt genmförs eller flyttas till rder sparas inmatade uppgifter i kvitthuvudet Dessa uppgifter kan sedan ingå i rapprter från butiksrapprter Mall för nya kvittn. Denna mall aktiveras varje gång ett nytt kvitt startas, direkt efter att användnamn angetts. Om kvittt genmförs eller flyttas till rder sparas inmatade uppgifter i kvitthuvudet Dessa uppgifter kan sedan ingå i rapprter från butiksrapprter. Presentkrt ch returkvittn Artikelnr för presentkrt. Ange vilken artikel sm skall föreslås när kppling eller försäljning av presentkrt sker. Textinställningar: Texter till lggning av presentkrt. Ändras bara m språk ej skall vara svenska. Rapprter

52 Kppling till alla rapprter finns sm standard ch dessa inställningar skall bara fyllas i m man har en egen rapprt sm skall ersätta standardrapprten. Slid försäkringar. Observera att du måste ha avtal med Slid för att detta skall kunna användas Artikelnummer för försäkring. Ange ett artikelnummer för försäljning av försäkringar. Artiklar sm kpplas till försäkringar ger en autmatisk dialg med försäljning av försäkring. Försäkringen debiteras på samma kvitt med detta artikelnummer. Om inget anges används artikelnummer "M" Egen text på artikel med försäkring. Kvittraden med försäkringsbelppet sm skapas med artikelnummer sm anges van får denna beskrivande text. Om inget anges används följande text:{lcmanader} mån försäkring av "{lcartikel}". Försäkringsnummer "{lcnummer}". Självrisk {lcsjalvrisk}. Kder sm kan användas i text: lcmanader: Antal månader lcartikel: Ursprunglig artikel lcnummer: Försäkringsnummer lcvillkr: Villkr lcprdukt: Prduktnummer på försäkring lcbeskriv: Beskrivning av försäkringsprdukt lcsjalvrisk: Kstnad för självrisk Ombud ID. Slid försäkringar har ett prgram för direktkppling av försäljning av försäkringar till Butiksmdulen i Entré. För att aktivera denna kppling ska ditt företags "Ombud ID" anges här. Det är ett nummer sm du får från Slid efter att ett mbudsavtal har upprättats. Innan aktivering kan ske måste Slids prgram "SlidPs" installeras centralt på en server ch på varje kassadatr. Textinställningar. Alla textinställningar innehåller ledtexter till kassasystemet. Du behöver nrmalt sett inte ändra dessa utan de bör endast ändras m språk är annat än svenska

53 Kntinställningar Butik. Nedan anger du de kntn sm skall användas sm standard vid lika srters knteringstillfällen i butikssystemet. Vissa av dessa kan även anges unikt för varje kassa i kassans inställningar

54 Utskrifter i butikssystemet Entré butiksystem levereras med ett antal lika listr ch rapprter sm alla syftar till att ge dig en bra kntrll ch uppföljning av din försäljning. Det finns 2 lika typer av utskrifter. Kassalistr innehåller försäljning presenterad på en rad lika sätt medan Lista kassabetalningar innehåller listr sm visar betalningar av kvittn. Du bör själv ta ut alla rapprter ch jämföra de så att du vet vilka rapprter sm passar just dig ch ditt företag bäst. Har du behv av företagsunika rapprter, kan våra knsulter hjälpa till med anpassningar

55 Krt beskrivning av de lika rapprterna: Dagrapprten visar dagens alla transaktiner per kassa samt överföringar till rder ch faktura. Du kan ckså välja att visa dagens alla ingående kvittn. Kampanjlistan visar alla sålda artiklar i vald kampanj. TB bästa kan du ta ut m du vill veta vilka varr sm har högst täckningsbidrag. När rapprten körs, kan du välja hur många varr sm skall visas i listan, tex 10 bästa. Leveranslistan använder du för att få veta vilka varr sm skall levereras inm ett valt datumintervall. Försäljning per kvitttyp. Listan visar försäljning per dag ch kvitttyp. Försäljning per dag. Listan visar försäljning per dag. TB sämsta kan du ta ut m du vill veta vilka varr sm har sämst täckningsbidrag. När rapprten körs, kan du välja hur många varr sm skall visas i listan, t.ex. 10 sämsta. Dagrapprt med diagram. Listan är uppdelad i tre avsnitt. Det första avsnittet ger antalet transaktiner per kassa. I avsnitt två visas samma sak, men uppdelad per säljare ch i avsnitt tre visas de artiklar sm återköpts i kassan. Listan avslutas med två diagram där det ena visar försäljning i kassan i kr ch det andra diagrammet visar antal kvittn Omsättning per timme ch veckdag. Denna lista visar grafiskt hur mycket sm sålts per timme samt per veckdag. Du kan t.ex. se m ni säljer mer på fredagar än på måndagar eller mellan kl jämfört med mellan Frekvensrapprt. Denna lista ger antal kvittn ch ttal försäljning för vald veckdag samt avslutar med 2 grafiska diagram sm delas upp per veckdag. Lista på kvittn. Ger en lista på kvittn enligt urval. Alla uppgifter sm skall finnas på ett kvitt visas i denna lista. Används fta sm underlag till Skatteverket. X-Dagrapprt. Enligt skatteverket skall en s.k. X-Dagrapprt kunna tas ut vilken skall innehålla registreringar i kassan för de kvittn sm ännu INTE avstämts. Ta därför ut denna lista med urval för aktuell kassa's kvittn sm ej har stämts av. Z-Dagrapprt. Enligt skatteverket skall en s.k. Z-Dagrapprt kunna tas ut sm skall innehålla registreringar i kassan för de kvittn sm ingår i en specifik jurnal. Ta därför ut denna lista med urval på jurnalnummer

56 Exempel på X-Dagrapprt: Första delen av rapprten delar upp försäljningen per Kassa, per Säljare, per Betalningssätt samt per Mmstyp. Under övriga transaktiner visas Returer, kvittn flyttade till Order, Sparade kvittn, Fakturabetalningar samt Egna uttag. Sm en Ttal visas en mängd nyckeltal sm tex antal ch värde på rabatterade varr, tjänster, returer, kvittkpir, kassalådeöppningar mm

57 Exempel på Frekvensrapprt:

58 Utskrift av kampanjetiketter I samband med att du har en kampanj finns fta behv av att kunna skriva ut etiketter till hyllr eller på varrna. Du kan då använda dig av de listr ch etiketter sm finns i utskrifterna under artikelhanteringen. För att få ut etiketter för märkning så väljer du först en rapprt sm passar din skrivare ch ditt etikettpapper, sedan under Typ av prislista väljer du Kampanj varvid du sedan kan välja vilken kampanj sm skall skrivas ut. Klicka sedan på flik 2.urval för ytterligare urval ch utskrift. När du väljer kampanj här så kan d ckså välja vilken kampanj sm skall skrivas ut

59 I ch med att du valde en kampanj så kmmer utskriften begränsas till de artiklar sm finns i kampanjen, du behöver alltså inte göra ytterligare urval m alla artiklar i kampanjen skall skrivas ut. Om du däremt klickar på knappen Etikettval, kan du välja antal kpir för varje etikett. Exempel på etikettutskrift för kampanjen: Observera att du kan behöva ha speciella etikettark sm passar med utskriften

60 Övriga funktiner Avaktivera användare i kassan Vid ett strömavbrtt eller annat avbrtt där inte samma kassa kan lgga in igen så kan det vara nödvändigt att avaktivera en kassaanvändare för att kunna lgga in i kassan igen. Du måste då vara inlggad i Entré sm s.k. systemadministratör för att knappen Avaktivera användare skall tändas. Markera den kassaanvändare sm skall avaktiveras ch tryck på knappen nedan. Klicka på denna knapp för att avaktivera kassaanvändaren. För att knappen Avaktivera användare skall synas, måste du vara inlggad sm systemadministratör. Det kräver att du anger ett sådant lösenrd på dig i användarregistret samt att du anger detta lösenrd enligt nedan innan avaktivering:

61 Betalningssätt, sidregister Du hittar betalningssätten i menyträdet under System, Allmänna sidregister ch system, Sidregister. Betalningssätten är generella för Entré ch används, förutm i kassan, även för kundch leverantörsbetalningar, löner samt lika typer av återrapprteringar i kund- ch leverantörsreskntran. Funktiner under berörda flikar: I flik 2.Inställningar vilket knt betalningssättet skall bkas på. I flik 5.Kassa anger du: Om betalningssättet skall användas i kassan Om det skall finnas en begränsning avseende max belpp i kassan. Detta kan tex vara check eller liknade samt möjligen ett lösenrd för att frcera maxbelppet. Om betalningssättet avser likvida medel sm sätts in på banken alternativt kan påverka växelkassan, tex kntanta medel. Du kan ange en snabbtangent (F2-F8) sm du då trycker på istället för att välja betalningssätt med piltangenter/mus i samband med kvittbetalning. Om betalningssättet avser presentkrt eller tillgd anger du vilken typ det är. Det måste alltid finnas ett betalningssätt sm avser förändring av växelkassa. Systemet skapar ett sådant autmatiskt m det inte finns. Om betalningssättet avser kntkrt med kppling till tredjepartsleverantör av kntkrtsterminaler så anger du detta här. Obs! Kräver separat avtal

62 Kntkrtshantering Kntkrtshanteringen bygger på tre delar; en krtterminal, krtfunktinen i Entré ch krtinlösarens funktinalitet för krtinlösen mt bankerna. Först ch främst måste ett krtavtal tecknas med krtinlösaren (tex BABS) ch därefter installeras tilläggsprgramvara för kntkrtshantering på antingen servern, alternativt lkalt på samma datr sm kassan körs på. För mer infrmatin m krtläsaren ch kntrll av sända betalningar hänvisas till krtinlösarens bruksanvisning. Flödet för betalningarna är det att när kunden drar sitt krt (ch krtet gdkänns) så reserveras det angivna belppet på kundens knt/kredit. Därefter tar krtinlösaren över betalningsflödet ch vi ber därför att få hänvisa till dennes dkumentatin kring den hanteringen. Vid betalning, ch kunden väljer kntkrt sm betalningsmedel, anger man det betalningssätt sm har angivits för kntkrtshantering (se separat beskrivning av betalningssätt). Om fler betalningssätt används så anges dessa antingen innan eller efter. Systemet kmmer att visa betalningsrutan för krtbetalningar när man trycker på Enter -knappen för att gå vidare med betalningen. Se även avsnittet med grund- ch kassainställningar sm måste vara krrekta innan en kntkrtslösning tas i bruk. Under tiden sm kunden betalar med sitt krt visas denna dialg. Efter att kunden angivit sitt lösen ch köpet har gdkänts, skrivs kvittt ut

63 När du går ut ur kassaterminalen kan denna fråga visas. Se grundinställning 3489 m fråga skall visas eller m buntavslut skall göras varje gång man går ur kassaterminalen. Buntavslut bör göras minst en gång per dag. När buntavslut görs visas nedan dialg (BABS). Dessutm skrivs buntavslutet ut på kvittskrivaren. Obs! Se även grund- ch kassainställningarna. Dessa måste vara krrekt inställda i samband med att kntkrtshanteringen tas i bruk

64 Valutakrt Entré har stöd för anpassning till Nrdea Valutakrt sm ger möjlighet för kunden att delbetala köpet. Vid användning av Valutakrtet visas en dialg där man kan välja mellan lika avbetalningsalternativ eller direkt betalning. Se grundinställningarna ( ) för aktivering av detta. Observera ckså att Auriga måste kntaktas för att avbetalningsfunktinen skall gå igenm hela vägen till banken

65 Kassalagen Skatteverket ch kassalagen ställer krav på att alla kassasystem uppfyller de krav sm ställs i Skatteförfarandelagen (2011:1244) respektive Skatteförfarandeförrdningen (2011:1261) samt föreskrift: SKVFS 2009:1. Nedan följer beskrivningar på hur du skall ta ut infrmatin i systemet för att uppfylla lagens krav på spårning. Rapprter Skatteverket ställer krav på att du skall kunna ta ut, så kallade, X-rapprter, Z-rapprter ch en Kvittlista. En X-rapprt skall innehålla registreringar, i kassan, sm INTE ännu avstämts. En Z- rapprt skall innehålla registreringar från en specifik kassaavstämning (jurnal) ch Kvittlistan skall innehålla all den infrmatin sm finns på ett utskrivet kvitt. Se även tidigare avsnitt m utskrifter i denna handbk. De 3 sista rapprterna nedan har tillkmmit för att uppfylla kassalagens krav på dkumentatin

66 Lggning Skatteverket ställer krav på att infrmatin sm registrerats i kassasystemet lggas ch kan följas upp. Exempel på detta är tex att kassalådan har öppnats utan att kvitt registrerats eller att en X- rapprt tagits ut av någn. Nedan följer en lista på sådan lggning ch infrmatin sm kan vara intressant att följa. I Entré s Systemlgg sparas en mängd infrmatin kring lika händelser i systemet. Du finner systemlggen i nedan placering i Entré s menysystem. Nedan beskrivs de lika typer av lggning sm har med kassasystemet att göra. Du väljer vilken typ av lggning sm skall visas i fältet Typ av lgg nedan. Du kan skriva ut lggarna med knappen Utskrift. Lggning kpplad till kassasystemet: Ändrat i kassainställningar. Här lggas alla ändringar i dina kassainställningar. Ändrat i växelkassa. Här visas när en kassaavstämning ändrat växelkassan eller när någn manuellt ändrat växelkassan i kassainställningarna. Öppnat kassalåda. Alla kassalådeöppningar sm gjrts utan att kvitt registrerats lggas separat. Detta visas ckså i X/Z-rapprterna. Skrivit kassarapprt. Varje gång någn begärt ut en kassarapprt lggas detta tillsammans med vilket urval sm gjrts. Dessutm lggas ytterligare aktiviteter i kassasystemet sm inte direkt har med kassalagen att göra: Frcerat maxbelpp i kassan. På betalningssättet kan en maxgräns anges för belpp i kassan. Belppet kan överskridas med ett lösenrd. Om man gjrt detta lggas det. Rabatt angiven till kampanj. Om man gett ytterligare rabatt till en artikel sm ingår i en kampanj så lggas detta i systemlggen. Fel från kntrllenhet. Olika typer av fel såsm kmmunikatinsfel eller felmeddelanden från kntrllenheten lggas. Startat kassa med fel nummerserie. Om det finns risk att lika kassrs nummerserier överlappar varandra varnar systemet ch lggar detta i de fall man överrider varningen. Andra generella ändringar såsm ändrade grundinställningar för kassasystemet sparas sm lggningstypen Ändrad grundinställning. Även andra typer av lggning finns i systemlggen sm kan hänföras till kassasystemet

67 Övrigt Prgramvaruversin ch tillverkningsnummer: I kassainställningarna hittar du butiksystemets versinsnummer ( ). För varje kassa visas dessutm kassans tillverkningsnummer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Användarhandbok OESpeaker 1.0

Användarhandbok OESpeaker 1.0 Användarhandbk OESpeaker 1.0 OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19-1 - Innehållsförteckning OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19... 1 Installatin av prgrammet... 3 På servern... 3 Uppdatering av tider

Läs mer

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER...

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... Innehåll SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... - 6 - Användare aktiva... - 6 - Ändra egna användaruppgifter... - 7 - Registrera användare... - 8-1. Användarlista... - 8 - Skapa ny användare... -

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning Hantverksdata Entré Innehå llsfö rteckning KUNDER...- 3 - Kundgrupper... - 3 - Reskntrauppgifter... - 4 - Kundunika priser... - 4 - Rabatt på artikelnummer... - 5 - Övrigt... - 5 - ARTIKLAR...- 5 - Artikelstrukturer...

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hantverksdata Kassa Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... - 1 - SKÄRMBILDER... - 2 - Registreringssidan... - 2 - Betalsidan... - 3 - Betalsidan/kontokort... - 4 - Administrera betalsätt... - 5 -

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR...

SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARTIKELHANTERING... - 5 - Artiklar... - 5 - Innehåll i Entré artikelhantering... - 5 - SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR...

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER...

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... - 4

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Import av frånvaro externa system

Import av frånvaro externa system Resurshantering Imprt av frånvar externa system Lgica HRM TRV 70-1.0 Öppen 08/01/2014 1 (11) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 2 Dkument infrmatin 3 2.1 Revisinshistria 3 2.2 Intressenter

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer