Hantverksdata Entré. Nyheter Entré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantverksdata Entré. Nyheter Entré 4.6. 2010-10-05 www.hantverksdata.se - 1 -"

Transkript

1 Hantverksdata Entré Nyheter Entré

2 Innehåll ARTIKLAR Ny funktion på artiklar för att kunna märka dessa som Bästa val Nytt fält på artikeln, Vidaredebiteras ej Ny möjlighet att koppla en artikelmall i Skapa /ändra artikel och Sök i artikelregistret Utökad funktion på fältet Används för på artikeln Utökad funktion på fältet Artikeltyp Lista artiklar med samma ean-kod Fältet flik förlängt till 8 tecken Nytt fält, bredd, som kan anges på artikeln KUNDER Hanteringen av VAT- och organisationsnummer är förbättrad Nya, uppdaterade, rapporter avseende kreditupplysning ORDER Ny inställning för att ange projekt eller kund vid ny order Ange installationstyp på ordertyp Inställning på ordertyp Internfaktura motkonterar försäljning Ny funktion för enkel acontofakturering Ny funktion på anbudsorder, Manuellt anbud Ny hantering för Planglas med Normtid Ny inställning om tidsrader med summa 0 ska debiteras Ny hantering avseende alternativa adresser på orderutskrift Ny funktionalitet för ackumulering av orderrader Nettovärdesfunktionen exkluderar nu helt s.k. ROT-avdrag Slutdatum från order är nu mallbart och sparas dessutom nu på fakturan Ny funktionalitet för registrering orderrader avseende yta Nytt fält, arbetsplats, i orderns leveransadress ENTRÉ MOBIL Nu kan även tidkoder för frånvaro och semester användas i handdatorn Ny inställning, 3297, för att stänga av automatiskt lageruttag från handdatorer Import/export arbetsställe, prioriteter och ordertyper FAKTURERING En ny hantering avseende alternativa adresser på fakturautskrift Nu visar fakturajournalen även verifikationsnummer på varje faktura i journalutskriften Ny inställning vid kreditering av faktura Ny inställning för val av fakturadatum i stängd period Nu skrivs IBAN och Swift/BIC ut på Hantverksdata standardblanketter för faktura/krav KUNDRESKONTRA I Kundsaldolistan kan nu urval göras på kundnummerintervall Hantering av Plusgirots Total-In format av återrapportering kund/leverantörsbetalningar Räntefakturor kan nu få kontering av resultatenhet från inställning BUTIK Fullständig anpassning till nya kassaregisterlagen. Se separat dokumentation Lista artiklar med samma ean-kod Nytt kontokortsstöd via Samport och Auriga ATC REDOVISNING

3 Ny rutin Sök i transaktionsrader Ett verifikat per attesterad leverantörsfaktura Nytt alternativ Konteringsfel i rutin Söka i verifikationsregister TID / LÖN Justering av månadslön för person som börjat/slutat i löneperioden Justering av månadslön för person med ändrad lön i löneperioden Minvärde och Maxvärde för pris på lönepriskod Tidregistreringslistor Rutin Tid utan koppling till order är borttagen Arbetsgivarintyg Semestergrupper för olika semesterinställningar på samma avtalsområde Ny funktionalitet för Månadslön i Retroaktiv Lön Ny funktionalitet för sysselsättningsjusterad semesterlön Nya kolumner i Attestrutin av Tid för bättre spårning PROJEKT Ny avräkningsmodell Manuell vinstavräkning via automatkontering Ny inställning vid Successiv vinstavräkning för bortbokning av förväntad förlust Ny inställning för val av status vid Utskrift Projektlistor Nya Summeringsfält i rutin Projektavräkning SERVICEANLÄGGNING Artiklar från Mallanläggning Skapa order från Anläggningsregistret Anläggningsregistret BESTÄLLNINGAR / LAGER Flerlagerhantering Styrning av leveransdatum i Materialplanering och beställningar LEVERANTÖRSRESKONTRA Regelbaserad Leverantörsfakturaattestering Rabatt på leverantörsfaktura vid betalning på förfallodatum EDI-underlag Vidaredebitering ALLMÄNT/ÖVRIGT Styrning av layout på blanketter Nu kan man som s.k Systemadministratör kasta ut alla användare Nu finns ett separat menyval för att kontrollera/importera inkommande EDI Utökad funktionalitet för att starta Entré Förbättrad funktion för varningar Ny funktionalitet för varningar Ny inställning för skrivarnamnhantering i terminalservermiljö, Utökad och förbättrad rapport för systemloggen

4 Nyheter i Entré version 4.6 Vi på Hantverksdata har jobbat hårt med att Entré 4.6 skall vara den bästa administrativa programvaran för dig och för hela hantverksbranschen. Detta dokument innehåller beskrivningar på alla nyheter och förändringar som har tillkommit i version 4.6. För att uppdatera till version 4.6 måste du ha minst version 4.5. Innan du genomför uppdateringen bör du förbereda den genom att: Läs igenom hela detta dokument innan du börjar. Läs också separat installationshandledning. Planera uppdateringen till lämpligt tillfälle. Hela uppdateringen kommer att ta 1-4 timmar beroende på din dators prestanda och mängden av data. Se till att du har en komplett säkerhetskopia av din Entréinstallation innan du påbörjar installationen. Detta är mycket viktigt! Se till att andra användare går ur Entré och att de förstår att de inte kan gå in igen förrän du säger till att uppdateringen är klar. Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen. Lycka till önskar vi på Hantverksdata!

5 Artiklar Ny funktion på artiklar för att kunna märka dessa som Bästa val Bästa val kommer att visas med grön färg när man söker via sökreferenser. Du märker vilka artiklar som skall anses vara Bästa val i rutinen Bearbeta artiklar. I bilden nedan visas ett exempel från orderregistreringen. Du aktiverar sökning på referenser genom att ange ett referensbegrepp i artikelnummerfältet. Alternativt kan du högerklicka i fältet och välja att söka referenser. Nytt fält på artikeln, Vidaredebiteras ej Artiklar med denna märkning kommer ej att vidaredebiteras då detta sker från inköpsunderlag till kundorder. Detta fält visas ej i artikelbilden, därför finns nu en möjlighet att koppla mall till artikelbilden, se inställning Fältet kan även visas som kolumn i tex Sök i artikelregistret

6 Ny möjlighet att koppla en artikelmall i Skapa /ändra artikel och Sök i artikelregistret Detta så att artikeluppgifter som inte visas i denna rutin skall kunna visas/ändras. Du skapar eller ändrar en sådan mall i rutinen Registreringsmallar. Den mall som skall visas, anger du i inställning Se även punkten innan. Utökad funktion på fältet Används för på artikeln För att ange om artikeln är Acontoavdrag, Rot-avdrag eller Externt Arbete. Används exempelvis som urval i artikellistor samt vid uttag av statistik. Utökad funktion på fältet Artikeltyp Där man nu kan ange att artikeln används för Normtid med yta (tex Planglas). Lista artiklar med samma ean-kod Nu finns en ny funktionalitet som innebär att systemet, i de olika rutiner där artiklar registreras, visar en lista på alla artiklar som har samma eankod som aktuell artikel. Detta för att man skall kunna välja den korrekta artikeln. Denna koppling sker automatiskt vid prisinläsning av artiklar med eankod. Kopplingarna kan hanteras i rutinen Skapa / ändra sökreferenser artiklar. Nedan visas ett exempel på detta från butikssystemet

7 Fältet flik förlängt till 8 tecken Fältet flik samt fälten prefix och suffix, som används i samband med prisinläsning, har förlängts till 8 teckens längd. Nytt fält, bredd, som kan anges på artikeln Används främst för beräkning av yta i order, tex golv eller planglas. Kunder Hanteringen av VAT- och organisationsnummer är förbättrad Nu kommer VAT-nr automatiskt att föreslås som SE{org.nr}01. Se exempel nedan. Du bör också se till att dina registreringsmallar för kunder och leverantörer innehåller både organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Nya, uppdaterade, rapporter avseende kreditupplysning Som nu är förbättrade avseende anmärkningar och privatpersoner. Observera också att Importschema 1044 skall tas bort. Ett nytt schema importeras automatiskt nästa gång kreditupplysningen används. Order Ny inställning för att ange projekt eller kund vid ny order Ny inställning, 3351, där du kan styra om projekt eller kund skall anges som första fält att fylla i när du skapar en ny order. Om projektet har en kund kopplat till sig, kommer denne att föreslås som kund på den nya ordern. Ange installationstyp på ordertyp På ordertyp kan man nu ange installationsdel som främst används för registrering av planglas. Se även separat information kring Planglas. Inställning på ordertyp Internfaktura motkonterar försäljning Ny egenskap på ordertypen, Internfaktura motkonterar försäljning. Det betyder att man får en motkontering på internfakturor som ska nollas, med exakt samma konton som man nollar beloppen för

8 Ny funktion för enkel acontofakturering Ny funktion för att acontofakturera på ett mycket enkelt sätt. När du väljer att fakturera ordern finns nu ett nytt val, Acontofakturera, där du kan välja att skicka en acontofaktura med val av belopp och text som visas på acontofakturan. Acontofakturans belopp dras sedan av på den order du fakturerar ifrån. Se även inställningarna 405, 3309, Ursprungsordern ligger kvar med det acontofakturerade beloppet som avdrag. Ny funktion på anbudsorder, Manuellt anbud Ny funktion avseende anbudsorder. Nu kan man, på anbudet, ange att detta skall vara ett manuellt anbud som skall redigeras före fakturering. Detta innebär, vid fakturering av anbudsordern, att det skapas en internfaktura på anbudsorderns ingående rader och en ny order som motsvarar anbudet. Denna order kan man sedan redigera innan fakturering. Kryssa i denna ruta om du vill skapa en redigerbar anbudsorder av anbudet istf att den direkt faktureras

9 Ny hantering för Planglas med Normtid Från och med version 4.6 kan normtidsbaserad planglashantering utföras i Entré. Principen är att en montering av en viss yta glas med tillbehör tillsammans med en s.k. normtid snabbt och enkelt skall generera en arbetsorder samt färdigt underlag för fakturering. Systemet levereras med färdiga normtider, restider, materialklasser samt tabeller för reparationsglasning. Funktioner och menyval för Entré Planglas återfinns som en undermeny i Entré Orderhantering. Du arbetar löpande med menyvalet Normtidsfakturering. Tillvägagångssätt för registrering är mycket likt den vanliga orderregistreringen. Registrering av reparationsglas: När en glasartikel används, lanseras en dialog där du kan ange bredd och höjd i mm. Systemet räknar då ut förenade meter och normtid. Du kan också välja att addera artiklar från listan med tillägg. Orderregistret för Planglas: I orderregistret visas alla dina aktiva Planglasorder. Det är lätt att få en överblick över det totala värdet av material och arbete samt estimerad normtid då detta visas i det övre högra hörnet. På varje order kan du dessutom se information såsom antal deltagare, resväg, normtid, arbetskostnad samt etablering- och restid

10 Vill du ändra på en order, klickar du på redigera så kan du lägga till eller ändra på orderns rader. För att ändra hur normtiden skall faktureras och visas på fakturan till kund så skall du klicka på knappen Ändra varvid nedan dialog visas:

11 Utskrift av arbetsorder: Nedan visas ett exempel på arbetsorder med Återrapportering och Egenkontroll

12 Ny inställning om tidsrader med summa 0 ska debiteras Ny inställning, 3277, för att kunna styra om summan av tidrader som blir 0 skall generera debitering/visning i order eller ej. Ny hantering avseende alternativa adresser på orderutskrift Med hjälp av villkoren i Blankettexterna kan adresser visas i följande prioritetsordning: 1. Fakturakundens alternativa adress om sådan finns 2. Fakturakundens adress 3. Kundens alternativa adress om sådan finns 4. Kundens adress Som standard är blankettvillkoren i Hantverksdatas standardblanketter enligt ovan prioritet. Använder du dessa blanketter kan villkoret ändras till att alltid skriva ut kundens normala adress. Se även separat beskrivning av alla blankettvillkor. Ny funktionalitet för ackumulering av orderrader Med inställning 3308 (obs, kan endast ändras av systemadministratör) påslagen sker ackumulering av artiklar vid bearbetning endast baserat på artikelnummer. Första raden kvarstår och får det högsta priset och antalet uppdateras med antalet av samma artikel av de rader som bearbetas. Observera att detta är ett högst oönskat beteende i de allra flesta fall eftersom inställningar avseende lagerförning, beställningar, lagerkoder, materialkonteringar etc. inte går att styra utan blir slumpmässiga mellan raderna. Beteendet som automatiseras av systemet med denna inställning motsvarar att man i orderregistreringen manuellt skulle ta bort alla rader på ordern utom den första för en viss artikel och sedan anger totala antalet på den första raden samt sätter det högsta priset på den raden av samtliga rader. Slå inte på denna inställning utan mycket noggrant övervägande. Nettovärdesfunktionen exkluderar nu helt s.k. ROT-avdrag. Slutdatum från order är nu mallbart och sparas dessutom nu på fakturan. Ny funktionalitet för registrering orderrader avseende yta Nu kan rader avseende yta (artiklar som har bredd samt inställning 3320=på) registreras i order. Om ovan inställningar är uppfyllda, lanseras en tillkommande dialog i order där man kan ange produktens höjd och bredd vilket ger en yta som visas som antal i ordern. När du ändrar antal på artikel med breddangivelse så visas dialog enligt nedan

13 Nytt fält, arbetsplats, i orderns leveransadress Kan även användas vid import/export till/från tex Handyman. Information om arbetsplatsen kan du även se i rutinen Sök i fakturaregistret. Entré Mobil Nu kan även tidkoder för frånvaro och semester användas i handdatorn Vid import hanteras dessa typer nu i sin helhet. Ny inställning, 3297, för att stänga av automatiskt lageruttag från handdatorer Antal att försöka ta ut ur lager sätts normalt automatiskt till antal registrerade för allt material som importeras från handdatorer. Med denna inställning aktiv så sätts förslag till antal uttagna till noll. Därmed styrs antal som tas ut ur lager av den ordertyp som materialet importeras till. Import/export arbetsställe, prioriteter och ordertyper Nu finns möjlighet att hantera import och export av arbetsställe, prioriteter och ordertyper mellan Entré och Handyman. Hantverksdata kommer att tillhandahålla export och importscheman för detta senare under hösten Fakturering En ny hantering avseende alternativa adresser på fakturautskrift Med hjälp av villkoren i Blankettexterna kan adresser visas i följande prioritetsordning: 1. Fakturakundens alternativa adress om sådan finns 2. Fakturakundens adress 3. Kundens alternativa adress om sådan finns 4. Kundens adress Som standard är blankettvillkoren i Hantverksdatas standardblanketter enligt ovan prioritet. Använder du dessa blanketter kan villkoret ändras till att alltid skriva ut kundens normala adress. Se även separat beskrivning av alla blankettvillkor. Nu visar fakturajournalen även verifikationsnummer på varje faktura i journalutskriften. Ny inställning vid kreditering av faktura Ny inställning, 3294, som innebär att systemet inte föreslår att kreditering av faktura faktureras direkt utan istället alltid blir en kreditorder. Ny inställning för val av fakturadatum i stängd period Ny inställning, Om en redovisningsperiod är stängd bokförs fakturor med fakturadatum i perioden i första öppna period. Med denna inställning aktiv tillåts man inte välja fakturadatum i stängda perioder

14 Nu skrivs IBAN och Swift/BIC ut på Hantverksdata standardblanketter för faktura/krav Observera att bankreferens måste vara ifylld i Företagsuppgifterna. Kundreskontra I Kundsaldolistan kan nu urval göras på kundnummerintervall Hantering av Plusgirots Total-In format av återrapportering kund/leverantörsbetalningar Detta anges på betalningssättet. Räntefakturor kan nu få kontering av resultatenhet från inställning 3307 Är inställningen tom tas kundens ev. enhet. Butik Fullständig anpassning till nya kassaregisterlagen. Se separat dokumentation. Kontakta Hantverksdata Support för komplett dokumentation. Lista artiklar med samma ean-kod Nu finns en ny funktionalitet som innebär att systemet, i de olika rutiner där artiklar registreras, visar en lista på alla artiklar som har samma eankod som aktuell artikel. Detta för att man skall kunna välja den korrekta artikeln. Denna koppling sker automatiskt vid prisinläsning av artiklar med eankod. Kopplingarna kan hanteras i rutinen

15 Skapa / ändra sökreferenser artiklar. Nedan visas ett exempel på detta från butikssystemet. Nytt kontokortsstöd via Samport och Auriga ATC som stödjer de nya säkerhetskraven PCI/DSS införs under hösten Redovisning Ny rutin Sök i transaktionsrader I denna rutin kan man söka och summera transaktionsrader (konteringsrader) med ett antal olika möjliga urval och summeringar. Det går även att söka på belopp. Syftet med rutinen är att underlätta spårning vid avstämningar, felsökning mm. Ett verifikat per attesterad leverantörsfaktura Om grundinställning 201 är aktiverad (Ett verifikat per leverantörsfaktura) kommer även attestjournalen att skapa ett verifikat per attesterad faktura. Detta för att underlätta spårning i huvudboken av dessa verifikat. Verifikationstexten kan styras i grundinställning Om inget anges i denna inställning blir verifikationstexten: Serie, Löpnummer,Leverantörsnummer,Leverantörsnamn Nytt alternativ Konteringsfel i rutin Söka i verifikationsregister

16 När detta alternativ markeras kommer systemet att visa eventuella verifikat som: Inte balanserar, totalt eller i någon period Dessa markeras med en bock i Felaktig i den övre bilden Verifikat som på en eller flera rader har något konteringsfel jämfört med vilka regler som respektive konto har i kontoplanen. Vilken typ av fel visas i kolumnen Feltext i den undre bilden. Tid / Lön Justering av månadslön för person som börjat/slutat i löneperioden Grundinställning 3239 Automatisk justering av månadslön för person kan nu ske både för person som börjat i löneperioden och för person som slutat i löneperioden. Månadslönen ska vara upplagd som arkivrad för att detta ska träda i kraft. Startoch slutdatum hämtas från personens anställningsperiod i personregistret. Justering av månadslön för person med ändrad lön i löneperioden Grundinställning 3240 Automatisk justering av månadslön kan nu ske för person med ändrad månadslön under löneperioden. Månadslönen ska vara upplagd som arkivrad för att detta ska träda i kraft. Den gamla månadslönen med slutdatum och den nya månadslönen med startdatum hämtas från personens prissättning i personregistret. Minvärde och Maxvärde för pris på lönepriskod Med dessa inställningar på lönepriskoden kan man ange ett min eller max pris som systemet skall föreslå eller räkna fram. Observera att det är priset och inte summan som detta gäller för. Ett tänkbart användningsområde är sätta en begränsning på fackavgifter så att dessa inte kan bli mindre än noll (vid negativ lön)

17 Tidregistreringslistor Standardrapporterna i rutin Tidregistreringslistor är uppdaterade på följande sätt: Visar antal omräknat till timmar när löneartens antal är i arbets- eller kalenderdagar. (Observera att detta kräver inställning på lönearterna, fältet Hantering av tid. Läs mer om detta i dokumentet för Arbetsgivarintyg ). Visar antalet på avdragslönearter (till exempel frånvaro) med teckenvändning. Visar både tidkod och löneart. Visar semester fördelad på respektive arbetsdag (Detta kräver att grundinställning 2908 Semesterdagar fördelas på arbetsdagar är aktiverad). Rutin Tid utan koppling till order är borttagen Vi påminner i samband med detta om grundinställning 3114 där man kan ange att systemet antingen ska varna eller spärra en order för fakturering om ej debiterad tid finns på ordern. Arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyg enligt det nya standardformatet. Se separat dokumentation på hemsidan. Semestergrupper för olika semesterinställningar på samma avtalsområde Om behov finns av olika semesterinställningar på samma avtalsområde, t ex om både timavlönade och månadsavlönade förekommer. Se separat dokumentation på hemsidan. Ny funktionalitet för Månadslön i Retroaktiv Lön Nu kan retroaktiv månadslön beräknas utifrån det datum som den nya månadslönen gäller för, om ändringen av månadslön har skett mitt i en lönperiod. Se Funktionsbeskrivningen för Retroaktiv Lön. Ny funktionalitet för sysselsättningsjusterad semesterlön Tillägg/avdrag vid semester pga ändrad sysselsättningsgrad och justering av semestertillägg pga ändrad sysselsättningsgrad kan nu ske med automatik. Se separat dokumentation på hemsidan. Nya kolumner i Attestrutin av Tid för bättre spårning Kolumnerna Projektnamn, Orderns Kundnamn, Orderns Kundnr, Orderns Arbetsbeskrivning och Orderns Märke kan nu läggas till för bättre spårning av tiden som ska attesteras. Projekt Ny avräkningsmodell Manuell vinstavräkning via automatkontering Avräkningsmodell med möjlighet till mer komplexa konteringar av successiv vinst alternativt ren balansering av intäkter/kostnader. Se separat dokumentation på hemsidan

18 Ny inställning vid Successiv vinstavräkning för bortbokning av förväntad förlust Grundinställning 3280 Med denna grundinställning aktiverad bokas hela projektets förväntade förlust som kostnad vid projektavräkning, det vill säga när prognosen på projektet är negativ. Även eventuell tidigare avräknad vinst bokas bort. Denna inställning gäller för avräkningsmodellerna Manuell successiv vinstavräkning och Manuell vinstavräkning via automatkontering. Ny inställning för val av status vid Utskrift Projektlistor Grundinställning 3350 Om denna inställning aktiveras kommer alternativet Välj aktuell status, inte periodens att vara markerat vid utskrift av Projektlistor för alla användare. Nya Summeringsfält i rutin Projektavräkning Summeringsfält för Avräknat, Beräknad Avräkning, Kostnader (R) och Kostnader (P) för samtliga projekt enligt urvalet i bilden. För att fälten för Kostnader (Resultat respektive Prognos) skall kunna summeras skall Grundinställningarna nummer 3292 och 3293 anges. Se detaljerad hjälptext under respektive inställning. Serviceanläggning Artiklar från Mallanläggning När man i anläggningsregistret på en anläggning väljer att hämta artiklar från en mallanläggning så har man numera möjlighet att själv mata in datum för de hämtade artiklarna. Skapa order från Anläggningsregistret När man från serviceanläggningar skapar en order och i skapar bilden byter till ett projekt som inte finns på anläggningen så följer numera det projektet med in till order. Anläggningsregistret Urvalen i den övre delen av bilden har nu ändrat fungerar nu på samma sätt som i resten av Entré. Beställningar / Lager Flerlagerhantering För installationer där det finns flera lager som inventeras separat finns nu i Entré 4.6 en modul som kallas Flerlager. Den är ett tillägg till modulen Beställningar/Lager som adderar möjligheten att lagerföra samma artikel på flera platser i samma företag. Flerlager gör det möjligt att märka beställningar och inleveranser av artiklar med en eller flera lagerplatser. Lagersaldo för en artikel med lagerplatser består av två delar, en total och den andra som specificerar antal för varje lagerplats

19 Transaktioner Funktioner finns för att Fördela mellan olika lagerplatser i samband med inleverans och orderregistrering. Prioritera mellan olika lagerplatser kopplat till ordertyp. Se separat dokumentation för driftsättning av denna modul. Styrning av leveransdatum i Materialplanering och beställningar Då man i materialplaneringen eller i beställningar anger ett leveransdatum och detta infaller på en helg så får man numera frågan om det datumet ska användas svarar man nej så flyttas datumet fram till nästkommande vardag. Leverantörsreskontra Regelbaserad Leverantörsfakturaattestering Från och med version 4.6 har Entré stöd för regelbaserad leverantörsfakturaattestering, sk workflow. Hanteringen utmärks av att attesteringsnivåerna är obegränsade, att det går att dela upp leverantörsfakturans rader för attestering av olika attestanter samt att det går att skapa grupper för attesteringen vilket medger bland annat att man kan ha ersättare till attestanter under förbestämda tidsperioder. Reglerna för attestflödet sätts upp i en slags trädstruktur där varje regeluppsättning är en gren. Se bild nedan. T.ex. kan en regel starta med att det finns ett ordernummer angivet på konteringsraden vilket gör att raden kommer att följa den gren i reglerna som avser den hanteringen. En annan gren kan komma att avse konteringsrader som endast har kostnadsställe på sig. Varje gren i regelträdet kan förgrenas ytterligare baserat på vilka villkor som ska gälla och vilka attestanter som ska attestera fakturan

20 Regler kan sättas för Konto Projekt Objekt Resultatenhet Ordernummer Leverantör Belopp. Det går alltså att styra en faktura till ett visst flöde då den t.ex. överskrider ett visst belopp. Det finns även funktioner för att: Se attestflödet för en rad i sök i leverantörsregistret. Från attesteringen återföra en faktura till första nivån. Se separat dokumentation för driftsättning av detta. Rabatt på leverantörsfaktura vid betalning på förfallodatum Nu finns det möjlighet att på ett betalningsvillkor som kopplats till en leverantörsfaktura ange en procentsats. Denna används sen för att dra en rabatt på leverantörsfakturan då denna betalts före eller precis på betalningsdatum. Rabatten bokas som ett vanligt avdrag. EDI-underlag I bilden för EDI-underlag så finns det nu möjlighet att bearbeta in fältet attestant på underlagen. Vidaredebitering Nu finns det möjlighet att på en artikel, via artikelmallen, ange att artikeln ej ska kunna vidaredebiteras

21 Allmänt/Övrigt Styrning av layout på blanketter Samtliga blanketter, som underhålls av Hantverksdata, kan nu styras layoutmässigt på flera sätt, bl.a. kan gråa fält, blå texter, sidfot mm undantas genom att ändra blankettexternas villkor. Nedan följer en lista på de blankettvillkor som kan appliceras på de blanketter Hantverksdata levererar i standardutförande. De blanketter som underhålls med blankettvillkor av Hantverksdata har följande filnamn: Fakturablankett4.rpt, Lönespecifikation 4.rpt, Beställningsblankett 4.rpt, Kvitto 4.rpt, Presenttillgodo 4.rpt, Arbetsorder med anläggning.rpt, Arbetsorderblankett med tidrapport 4.rpt, Arbetsorderblankett med slutkontroll 4.rpt, Arbetsorderblankett 4 Glas.rpt, Arbetsorderblankett 4.rpt, Orderblankett 4.rpt, Kravblankett 4.rpt, I respektive kolumn visas grundvärdet, oftast På/Av. N=Villkoret används Ej i aktuell blankett Villkor Info Faktura Krav Kvitto Order Inköp Lön V_Blåfont Detta villkor bestämmer om vissa ledtexter skall visas med blått eller Av Av Av Av Av Av svart. För att slå av (visa svart) ändra då till texten Av i språk-texter. V_Altadr Används för att visa kundens alternativa adress istället för kundens normala adress. Med denna inställning PÅ, visas adresser i följande prioritet: På På På Av N N V_PGLogo V_BGLogo V_Girolog V_Faktnr V_Sumfont V_Kampanj 1. Fakturakundens alternativa adress om sådan finns 2. Fakturakundens adress 3. Kundens alternativa adress om sådan finns 4.Kundens adress Denna inställning är som standard På för Faktura, Kvitto och Krav men Av för Order. Villkor för att visa girering med logotyp (PG) eller med text. Ange På för att visa med logga. Obs! Villkor V- Girolog måste vara satt till Av för att denna skall gälla. Villkor för att visa girering med logotyp (BG) eller med text. Ange På för att visa med logga. Obs! Villkor V- Girolog måste vara satt till Av för att denna skall gälla. Villkor för att visa girering med logotyp (BG+PG) eller med text. Ange På för att visa med logga. Detta villkor bestämmer om endast fakturanummer ska skrivas ut istället för serie+fakturanummer. För att slå på inställningen ändra då till texten På i språk-texter. Detta bör även göras i samma inställning vad gäller ledtexter för krav. Observera att inställningen för V_refnr överrider denna inställning. I villkoret anger du den storlek på fonten som slutsummeringen skall ha, lämnar du värdet tomt används fontstorlek 10. Med denna inställning På, visas under varje artikelrad ledtexten för Kampanj om artikeln ingår i en sådan. Giltiga alternativ är Av eller På. På På På På På N På På På På På N På På På På På N Av Av N N N N Av N På Av N N V_Prismoms Med denna inställning På, visas alla Av N N Av* N N

22 V_Refnr V_Bakgr V_Sidfot V_Ordertyp V_Kvittens V_Ränta V_Marke V_konto V_LevArt V_Normrab summor i blanketten inklusive moms. Giltiga alternativ är Av, På eller ROT. Vid ROT, skrivs moms endast på s.k. ROT-fakturor. *När det gäller Order så visas order även inklusive moms om orderns prislista är inkl moms. Detta villkor bestämmer om referensnummer ska skrivas ut istället för fakturanummer. För att slå på inställningen ändra då till texten På i språk-texter. Detta bör även göras i samma inställning vad gäller ledtexter för krav. Detta villkor bestämmer om en den grå bakgrunden ska skrivas ut eller inte. För att slå av inställningen ändra då till texten Av i språk-texter. Detta villkor bestämmer om en sidfot ska skrivas ut eller inte. För att slå av inställningen ändra då till texten Av i språk-texter. Detta villkor bestämmer om Ordertypen skall skrivas som rubrik eller inte när man skriver som blankett "order". Ange På för att detta skall aktiveras, vid Av visas blankettext enligt blankettval i utskriftsdialogen. Kvittensrad visas normalt sett bara på följesedel. Genom att ange På i text på detta villkor visas kvittens även på order. Används för om ränta skall visas eller ej i slutsummeringen. Med denna inställning i läge På så kommer märkestexten med på fakturaraden i krav. Om den anställdes clearing- och kontonummer skall visas på lönespecifikation. Detta villkor bestämmer om artikelns id skall vara leverantörens artikelnummer eller standard artikelnummeridentifikation. Ändra till På om leverantörens artikelnummer skall skrivas på inköpsordern. Med denna inställning På, visas artikelradens rabatt som en jämförelse mellan artikeln normalpris och sålt pris, med Av visas endast angiven rabattsats. Giltiga alternativ är Av eller På. (Kvitto skrivs alltid inkl moms) Av Av N N N N På På På På På På På På På På På På N N N På N N N N N Av N N N På N N N N N På N N N N N N N N N På N N N N Av N N N På N N N

23 Villkoren hittar du i menyvalet Skapa / ändra blankettexter. De blankettexter som i blanketten används som villkor har denna egenskap ikryssad. Klicka på knappen Ändra för att se villkorets beskrivning. Klicka på knappen Redigera för att ändra villkoret till tex Av. Observera att det är viktigt att skriva Av och inte av då Crystal är känsligt för detta. Nu kan man som s.k Systemadministratör kasta ut alla användare Tidigare var man tvungen att kasta ut en och en. Nu finns ett separat menyval för att kontrollera/importera inkommande EDI Tidigare har denna funktion varit tvungen att koppla till en specifik användare. Genom att istället använda detta menyval är man inte längre beroende av att en specifik användare är inloggad i systemet samtidigt som man nu alltså kan starta importen när man själv vill. Du hittar rutinen Kontrollera import i System,

24 Import/Exporthantering. Utökad funktionalitet för att starta Entré På genvägens egenskap för Mål, kan du tex skriva: C:\Program\Entre\Entre.exe 1 KASSA oapp.doform('kvittoreg') där 1 står för företag 1, KASSA för vilken användare som skall väljas (OBS! måste vara versaler) och "oapp.doform('kvittoreg')" vilken funktion som skall startas automatiskt, i detta fall Kassaterminal.) Förbättrad funktion för varningar Funktionen som lanserar varningar i systemet har förbättrats till att kunna omfatta även vissa varningar för vissa journaler enligt nedan. Varje varning har en s.k. nivå som styr vilka användare som skall få varningen. I användarregistret anger du vilken nivå användaren har. Ny funktionalitet för varningar Användarregistret. Den tidigare inställningen för varningar avseende Entré XMLServer har ersatts med en generell hantering där man nu, på användaren, anger vilken varningsnivå användaren tillhör. Användaren får därmed alla varningar som har denna nivå eller lägre. Se även punkten ovan. Ny inställning för skrivarnamnhantering i terminalservermiljö, 3279 Beroende på typ och version av terminalanslutning man använder samt vilket språk som terminaldatorn använder kommer texten i skrivarrubriken att se annorlunda ut. Här kan man ange början på den text som ska filteras bort från skrivarens rubrik då den sparas. Om inget annat anges filtreras följande texter bort: (in session...), (... omdirigerade...), (... redirected..)

25 Utökad och förbättrad rapport för systemloggen Du kan nu gruppera innehållet i rapporten på olika sätt, se nedan

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER...

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... - 4

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

BESTÄLLNINGAR/LAGER...

BESTÄLLNINGAR/LAGER... Entré Innehållsförteckning KUNDER... - 3 - Kundinformation... - 3 - Sök i kundregistret... - 3 - Kundkontakter... - 4 - ARTIKLAR... - 4 - Artikelinformation... - 4 - Prisinläsning... - 7 - Inställning

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se

SoftOne XE. Produktnyheter. Mars 2013. SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se SoftOne XE Produktnyheter Mars 2013 SoftOne Sverige AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se Nyheter mars 2013 EKONOMI Import av kunder och kundfakturor via modulen XE Connect Modulen

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING ENTRÉ PORTAL MOBILWEBB... - 2 - Innehåll i Entré Portal Mobilwebb... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Start av Entré Portal Mobilwebb... - 3 - Inställningar i Entré Portal...

Läs mer

Förbättrad resultatruta

Förbättrad resultatruta Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2012 Nästa version av Entré Under våren och sommaren kommer ett mindre antal installationer att få nästa version av Entré (4.8) installerad och vi har som målsättning

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... -

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag Introduktion till Winbas tillverkningsföretag Tillverkning Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen.

Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen. Nyheter i Entré 4.5 Entré Version 4.5 innehåller fler funktioner och nyheter än någonsin tidigare. Vi på Hantverksdata har jobbat hårt med att Entré skall vara den bästa administrativa programvaran för

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Introduktion till Winbas. grossist / handel

Introduktion till Winbas. grossist / handel Introduktion till Winbas grossist / handel Grossist/Handel Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

PBS Mobil Tidrapportering

PBS Mobil Tidrapportering PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer