Hantverksdata Entré. Nyheter Entré

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantverksdata Entré. Nyheter Entré 4.6. 2010-10-05 www.hantverksdata.se - 1 -"

Transkript

1 Hantverksdata Entré Nyheter Entré

2 Innehåll ARTIKLAR Ny funktion på artiklar för att kunna märka dessa som Bästa val Nytt fält på artikeln, Vidaredebiteras ej Ny möjlighet att koppla en artikelmall i Skapa /ändra artikel och Sök i artikelregistret Utökad funktion på fältet Används för på artikeln Utökad funktion på fältet Artikeltyp Lista artiklar med samma ean-kod Fältet flik förlängt till 8 tecken Nytt fält, bredd, som kan anges på artikeln KUNDER Hanteringen av VAT- och organisationsnummer är förbättrad Nya, uppdaterade, rapporter avseende kreditupplysning ORDER Ny inställning för att ange projekt eller kund vid ny order Ange installationstyp på ordertyp Inställning på ordertyp Internfaktura motkonterar försäljning Ny funktion för enkel acontofakturering Ny funktion på anbudsorder, Manuellt anbud Ny hantering för Planglas med Normtid Ny inställning om tidsrader med summa 0 ska debiteras Ny hantering avseende alternativa adresser på orderutskrift Ny funktionalitet för ackumulering av orderrader Nettovärdesfunktionen exkluderar nu helt s.k. ROT-avdrag Slutdatum från order är nu mallbart och sparas dessutom nu på fakturan Ny funktionalitet för registrering orderrader avseende yta Nytt fält, arbetsplats, i orderns leveransadress ENTRÉ MOBIL Nu kan även tidkoder för frånvaro och semester användas i handdatorn Ny inställning, 3297, för att stänga av automatiskt lageruttag från handdatorer Import/export arbetsställe, prioriteter och ordertyper FAKTURERING En ny hantering avseende alternativa adresser på fakturautskrift Nu visar fakturajournalen även verifikationsnummer på varje faktura i journalutskriften Ny inställning vid kreditering av faktura Ny inställning för val av fakturadatum i stängd period Nu skrivs IBAN och Swift/BIC ut på Hantverksdata standardblanketter för faktura/krav KUNDRESKONTRA I Kundsaldolistan kan nu urval göras på kundnummerintervall Hantering av Plusgirots Total-In format av återrapportering kund/leverantörsbetalningar Räntefakturor kan nu få kontering av resultatenhet från inställning BUTIK Fullständig anpassning till nya kassaregisterlagen. Se separat dokumentation Lista artiklar med samma ean-kod Nytt kontokortsstöd via Samport och Auriga ATC REDOVISNING

3 Ny rutin Sök i transaktionsrader Ett verifikat per attesterad leverantörsfaktura Nytt alternativ Konteringsfel i rutin Söka i verifikationsregister TID / LÖN Justering av månadslön för person som börjat/slutat i löneperioden Justering av månadslön för person med ändrad lön i löneperioden Minvärde och Maxvärde för pris på lönepriskod Tidregistreringslistor Rutin Tid utan koppling till order är borttagen Arbetsgivarintyg Semestergrupper för olika semesterinställningar på samma avtalsområde Ny funktionalitet för Månadslön i Retroaktiv Lön Ny funktionalitet för sysselsättningsjusterad semesterlön Nya kolumner i Attestrutin av Tid för bättre spårning PROJEKT Ny avräkningsmodell Manuell vinstavräkning via automatkontering Ny inställning vid Successiv vinstavräkning för bortbokning av förväntad förlust Ny inställning för val av status vid Utskrift Projektlistor Nya Summeringsfält i rutin Projektavräkning SERVICEANLÄGGNING Artiklar från Mallanläggning Skapa order från Anläggningsregistret Anläggningsregistret BESTÄLLNINGAR / LAGER Flerlagerhantering Styrning av leveransdatum i Materialplanering och beställningar LEVERANTÖRSRESKONTRA Regelbaserad Leverantörsfakturaattestering Rabatt på leverantörsfaktura vid betalning på förfallodatum EDI-underlag Vidaredebitering ALLMÄNT/ÖVRIGT Styrning av layout på blanketter Nu kan man som s.k Systemadministratör kasta ut alla användare Nu finns ett separat menyval för att kontrollera/importera inkommande EDI Utökad funktionalitet för att starta Entré Förbättrad funktion för varningar Ny funktionalitet för varningar Ny inställning för skrivarnamnhantering i terminalservermiljö, Utökad och förbättrad rapport för systemloggen

4 Nyheter i Entré version 4.6 Vi på Hantverksdata har jobbat hårt med att Entré 4.6 skall vara den bästa administrativa programvaran för dig och för hela hantverksbranschen. Detta dokument innehåller beskrivningar på alla nyheter och förändringar som har tillkommit i version 4.6. För att uppdatera till version 4.6 måste du ha minst version 4.5. Innan du genomför uppdateringen bör du förbereda den genom att: Läs igenom hela detta dokument innan du börjar. Läs också separat installationshandledning. Planera uppdateringen till lämpligt tillfälle. Hela uppdateringen kommer att ta 1-4 timmar beroende på din dators prestanda och mängden av data. Se till att du har en komplett säkerhetskopia av din Entréinstallation innan du påbörjar installationen. Detta är mycket viktigt! Se till att andra användare går ur Entré och att de förstår att de inte kan gå in igen förrän du säger till att uppdateringen är klar. Du kan också kontakta oss om du vill ha någon på plats hos dig för en genomgång av de nyheter som berör dig mest samt installation av uppdateringen. Lycka till önskar vi på Hantverksdata!

5 Artiklar Ny funktion på artiklar för att kunna märka dessa som Bästa val Bästa val kommer att visas med grön färg när man söker via sökreferenser. Du märker vilka artiklar som skall anses vara Bästa val i rutinen Bearbeta artiklar. I bilden nedan visas ett exempel från orderregistreringen. Du aktiverar sökning på referenser genom att ange ett referensbegrepp i artikelnummerfältet. Alternativt kan du högerklicka i fältet och välja att söka referenser. Nytt fält på artikeln, Vidaredebiteras ej Artiklar med denna märkning kommer ej att vidaredebiteras då detta sker från inköpsunderlag till kundorder. Detta fält visas ej i artikelbilden, därför finns nu en möjlighet att koppla mall till artikelbilden, se inställning Fältet kan även visas som kolumn i tex Sök i artikelregistret

6 Ny möjlighet att koppla en artikelmall i Skapa /ändra artikel och Sök i artikelregistret Detta så att artikeluppgifter som inte visas i denna rutin skall kunna visas/ändras. Du skapar eller ändrar en sådan mall i rutinen Registreringsmallar. Den mall som skall visas, anger du i inställning Se även punkten innan. Utökad funktion på fältet Används för på artikeln För att ange om artikeln är Acontoavdrag, Rot-avdrag eller Externt Arbete. Används exempelvis som urval i artikellistor samt vid uttag av statistik. Utökad funktion på fältet Artikeltyp Där man nu kan ange att artikeln används för Normtid med yta (tex Planglas). Lista artiklar med samma ean-kod Nu finns en ny funktionalitet som innebär att systemet, i de olika rutiner där artiklar registreras, visar en lista på alla artiklar som har samma eankod som aktuell artikel. Detta för att man skall kunna välja den korrekta artikeln. Denna koppling sker automatiskt vid prisinläsning av artiklar med eankod. Kopplingarna kan hanteras i rutinen Skapa / ändra sökreferenser artiklar. Nedan visas ett exempel på detta från butikssystemet

7 Fältet flik förlängt till 8 tecken Fältet flik samt fälten prefix och suffix, som används i samband med prisinläsning, har förlängts till 8 teckens längd. Nytt fält, bredd, som kan anges på artikeln Används främst för beräkning av yta i order, tex golv eller planglas. Kunder Hanteringen av VAT- och organisationsnummer är förbättrad Nu kommer VAT-nr automatiskt att föreslås som SE{org.nr}01. Se exempel nedan. Du bör också se till att dina registreringsmallar för kunder och leverantörer innehåller både organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Nya, uppdaterade, rapporter avseende kreditupplysning Som nu är förbättrade avseende anmärkningar och privatpersoner. Observera också att Importschema 1044 skall tas bort. Ett nytt schema importeras automatiskt nästa gång kreditupplysningen används. Order Ny inställning för att ange projekt eller kund vid ny order Ny inställning, 3351, där du kan styra om projekt eller kund skall anges som första fält att fylla i när du skapar en ny order. Om projektet har en kund kopplat till sig, kommer denne att föreslås som kund på den nya ordern. Ange installationstyp på ordertyp På ordertyp kan man nu ange installationsdel som främst används för registrering av planglas. Se även separat information kring Planglas. Inställning på ordertyp Internfaktura motkonterar försäljning Ny egenskap på ordertypen, Internfaktura motkonterar försäljning. Det betyder att man får en motkontering på internfakturor som ska nollas, med exakt samma konton som man nollar beloppen för

8 Ny funktion för enkel acontofakturering Ny funktion för att acontofakturera på ett mycket enkelt sätt. När du väljer att fakturera ordern finns nu ett nytt val, Acontofakturera, där du kan välja att skicka en acontofaktura med val av belopp och text som visas på acontofakturan. Acontofakturans belopp dras sedan av på den order du fakturerar ifrån. Se även inställningarna 405, 3309, Ursprungsordern ligger kvar med det acontofakturerade beloppet som avdrag. Ny funktion på anbudsorder, Manuellt anbud Ny funktion avseende anbudsorder. Nu kan man, på anbudet, ange att detta skall vara ett manuellt anbud som skall redigeras före fakturering. Detta innebär, vid fakturering av anbudsordern, att det skapas en internfaktura på anbudsorderns ingående rader och en ny order som motsvarar anbudet. Denna order kan man sedan redigera innan fakturering. Kryssa i denna ruta om du vill skapa en redigerbar anbudsorder av anbudet istf att den direkt faktureras

9 Ny hantering för Planglas med Normtid Från och med version 4.6 kan normtidsbaserad planglashantering utföras i Entré. Principen är att en montering av en viss yta glas med tillbehör tillsammans med en s.k. normtid snabbt och enkelt skall generera en arbetsorder samt färdigt underlag för fakturering. Systemet levereras med färdiga normtider, restider, materialklasser samt tabeller för reparationsglasning. Funktioner och menyval för Entré Planglas återfinns som en undermeny i Entré Orderhantering. Du arbetar löpande med menyvalet Normtidsfakturering. Tillvägagångssätt för registrering är mycket likt den vanliga orderregistreringen. Registrering av reparationsglas: När en glasartikel används, lanseras en dialog där du kan ange bredd och höjd i mm. Systemet räknar då ut förenade meter och normtid. Du kan också välja att addera artiklar från listan med tillägg. Orderregistret för Planglas: I orderregistret visas alla dina aktiva Planglasorder. Det är lätt att få en överblick över det totala värdet av material och arbete samt estimerad normtid då detta visas i det övre högra hörnet. På varje order kan du dessutom se information såsom antal deltagare, resväg, normtid, arbetskostnad samt etablering- och restid

10 Vill du ändra på en order, klickar du på redigera så kan du lägga till eller ändra på orderns rader. För att ändra hur normtiden skall faktureras och visas på fakturan till kund så skall du klicka på knappen Ändra varvid nedan dialog visas:

11 Utskrift av arbetsorder: Nedan visas ett exempel på arbetsorder med Återrapportering och Egenkontroll

12 Ny inställning om tidsrader med summa 0 ska debiteras Ny inställning, 3277, för att kunna styra om summan av tidrader som blir 0 skall generera debitering/visning i order eller ej. Ny hantering avseende alternativa adresser på orderutskrift Med hjälp av villkoren i Blankettexterna kan adresser visas i följande prioritetsordning: 1. Fakturakundens alternativa adress om sådan finns 2. Fakturakundens adress 3. Kundens alternativa adress om sådan finns 4. Kundens adress Som standard är blankettvillkoren i Hantverksdatas standardblanketter enligt ovan prioritet. Använder du dessa blanketter kan villkoret ändras till att alltid skriva ut kundens normala adress. Se även separat beskrivning av alla blankettvillkor. Ny funktionalitet för ackumulering av orderrader Med inställning 3308 (obs, kan endast ändras av systemadministratör) påslagen sker ackumulering av artiklar vid bearbetning endast baserat på artikelnummer. Första raden kvarstår och får det högsta priset och antalet uppdateras med antalet av samma artikel av de rader som bearbetas. Observera att detta är ett högst oönskat beteende i de allra flesta fall eftersom inställningar avseende lagerförning, beställningar, lagerkoder, materialkonteringar etc. inte går att styra utan blir slumpmässiga mellan raderna. Beteendet som automatiseras av systemet med denna inställning motsvarar att man i orderregistreringen manuellt skulle ta bort alla rader på ordern utom den första för en viss artikel och sedan anger totala antalet på den första raden samt sätter det högsta priset på den raden av samtliga rader. Slå inte på denna inställning utan mycket noggrant övervägande. Nettovärdesfunktionen exkluderar nu helt s.k. ROT-avdrag. Slutdatum från order är nu mallbart och sparas dessutom nu på fakturan. Ny funktionalitet för registrering orderrader avseende yta Nu kan rader avseende yta (artiklar som har bredd samt inställning 3320=på) registreras i order. Om ovan inställningar är uppfyllda, lanseras en tillkommande dialog i order där man kan ange produktens höjd och bredd vilket ger en yta som visas som antal i ordern. När du ändrar antal på artikel med breddangivelse så visas dialog enligt nedan

13 Nytt fält, arbetsplats, i orderns leveransadress Kan även användas vid import/export till/från tex Handyman. Information om arbetsplatsen kan du även se i rutinen Sök i fakturaregistret. Entré Mobil Nu kan även tidkoder för frånvaro och semester användas i handdatorn Vid import hanteras dessa typer nu i sin helhet. Ny inställning, 3297, för att stänga av automatiskt lageruttag från handdatorer Antal att försöka ta ut ur lager sätts normalt automatiskt till antal registrerade för allt material som importeras från handdatorer. Med denna inställning aktiv så sätts förslag till antal uttagna till noll. Därmed styrs antal som tas ut ur lager av den ordertyp som materialet importeras till. Import/export arbetsställe, prioriteter och ordertyper Nu finns möjlighet att hantera import och export av arbetsställe, prioriteter och ordertyper mellan Entré och Handyman. Hantverksdata kommer att tillhandahålla export och importscheman för detta senare under hösten Fakturering En ny hantering avseende alternativa adresser på fakturautskrift Med hjälp av villkoren i Blankettexterna kan adresser visas i följande prioritetsordning: 1. Fakturakundens alternativa adress om sådan finns 2. Fakturakundens adress 3. Kundens alternativa adress om sådan finns 4. Kundens adress Som standard är blankettvillkoren i Hantverksdatas standardblanketter enligt ovan prioritet. Använder du dessa blanketter kan villkoret ändras till att alltid skriva ut kundens normala adress. Se även separat beskrivning av alla blankettvillkor. Nu visar fakturajournalen även verifikationsnummer på varje faktura i journalutskriften. Ny inställning vid kreditering av faktura Ny inställning, 3294, som innebär att systemet inte föreslår att kreditering av faktura faktureras direkt utan istället alltid blir en kreditorder. Ny inställning för val av fakturadatum i stängd period Ny inställning, Om en redovisningsperiod är stängd bokförs fakturor med fakturadatum i perioden i första öppna period. Med denna inställning aktiv tillåts man inte välja fakturadatum i stängda perioder

14 Nu skrivs IBAN och Swift/BIC ut på Hantverksdata standardblanketter för faktura/krav Observera att bankreferens måste vara ifylld i Företagsuppgifterna. Kundreskontra I Kundsaldolistan kan nu urval göras på kundnummerintervall Hantering av Plusgirots Total-In format av återrapportering kund/leverantörsbetalningar Detta anges på betalningssättet. Räntefakturor kan nu få kontering av resultatenhet från inställning 3307 Är inställningen tom tas kundens ev. enhet. Butik Fullständig anpassning till nya kassaregisterlagen. Se separat dokumentation. Kontakta Hantverksdata Support för komplett dokumentation. Lista artiklar med samma ean-kod Nu finns en ny funktionalitet som innebär att systemet, i de olika rutiner där artiklar registreras, visar en lista på alla artiklar som har samma eankod som aktuell artikel. Detta för att man skall kunna välja den korrekta artikeln. Denna koppling sker automatiskt vid prisinläsning av artiklar med eankod. Kopplingarna kan hanteras i rutinen

15 Skapa / ändra sökreferenser artiklar. Nedan visas ett exempel på detta från butikssystemet. Nytt kontokortsstöd via Samport och Auriga ATC som stödjer de nya säkerhetskraven PCI/DSS införs under hösten Redovisning Ny rutin Sök i transaktionsrader I denna rutin kan man söka och summera transaktionsrader (konteringsrader) med ett antal olika möjliga urval och summeringar. Det går även att söka på belopp. Syftet med rutinen är att underlätta spårning vid avstämningar, felsökning mm. Ett verifikat per attesterad leverantörsfaktura Om grundinställning 201 är aktiverad (Ett verifikat per leverantörsfaktura) kommer även attestjournalen att skapa ett verifikat per attesterad faktura. Detta för att underlätta spårning i huvudboken av dessa verifikat. Verifikationstexten kan styras i grundinställning Om inget anges i denna inställning blir verifikationstexten: Serie, Löpnummer,Leverantörsnummer,Leverantörsnamn Nytt alternativ Konteringsfel i rutin Söka i verifikationsregister

16 När detta alternativ markeras kommer systemet att visa eventuella verifikat som: Inte balanserar, totalt eller i någon period Dessa markeras med en bock i Felaktig i den övre bilden Verifikat som på en eller flera rader har något konteringsfel jämfört med vilka regler som respektive konto har i kontoplanen. Vilken typ av fel visas i kolumnen Feltext i den undre bilden. Tid / Lön Justering av månadslön för person som börjat/slutat i löneperioden Grundinställning 3239 Automatisk justering av månadslön för person kan nu ske både för person som börjat i löneperioden och för person som slutat i löneperioden. Månadslönen ska vara upplagd som arkivrad för att detta ska träda i kraft. Startoch slutdatum hämtas från personens anställningsperiod i personregistret. Justering av månadslön för person med ändrad lön i löneperioden Grundinställning 3240 Automatisk justering av månadslön kan nu ske för person med ändrad månadslön under löneperioden. Månadslönen ska vara upplagd som arkivrad för att detta ska träda i kraft. Den gamla månadslönen med slutdatum och den nya månadslönen med startdatum hämtas från personens prissättning i personregistret. Minvärde och Maxvärde för pris på lönepriskod Med dessa inställningar på lönepriskoden kan man ange ett min eller max pris som systemet skall föreslå eller räkna fram. Observera att det är priset och inte summan som detta gäller för. Ett tänkbart användningsområde är sätta en begränsning på fackavgifter så att dessa inte kan bli mindre än noll (vid negativ lön)

17 Tidregistreringslistor Standardrapporterna i rutin Tidregistreringslistor är uppdaterade på följande sätt: Visar antal omräknat till timmar när löneartens antal är i arbets- eller kalenderdagar. (Observera att detta kräver inställning på lönearterna, fältet Hantering av tid. Läs mer om detta i dokumentet för Arbetsgivarintyg ). Visar antalet på avdragslönearter (till exempel frånvaro) med teckenvändning. Visar både tidkod och löneart. Visar semester fördelad på respektive arbetsdag (Detta kräver att grundinställning 2908 Semesterdagar fördelas på arbetsdagar är aktiverad). Rutin Tid utan koppling till order är borttagen Vi påminner i samband med detta om grundinställning 3114 där man kan ange att systemet antingen ska varna eller spärra en order för fakturering om ej debiterad tid finns på ordern. Arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyg enligt det nya standardformatet. Se separat dokumentation på hemsidan. Semestergrupper för olika semesterinställningar på samma avtalsområde Om behov finns av olika semesterinställningar på samma avtalsområde, t ex om både timavlönade och månadsavlönade förekommer. Se separat dokumentation på hemsidan. Ny funktionalitet för Månadslön i Retroaktiv Lön Nu kan retroaktiv månadslön beräknas utifrån det datum som den nya månadslönen gäller för, om ändringen av månadslön har skett mitt i en lönperiod. Se Funktionsbeskrivningen för Retroaktiv Lön. Ny funktionalitet för sysselsättningsjusterad semesterlön Tillägg/avdrag vid semester pga ändrad sysselsättningsgrad och justering av semestertillägg pga ändrad sysselsättningsgrad kan nu ske med automatik. Se separat dokumentation på hemsidan. Nya kolumner i Attestrutin av Tid för bättre spårning Kolumnerna Projektnamn, Orderns Kundnamn, Orderns Kundnr, Orderns Arbetsbeskrivning och Orderns Märke kan nu läggas till för bättre spårning av tiden som ska attesteras. Projekt Ny avräkningsmodell Manuell vinstavräkning via automatkontering Avräkningsmodell med möjlighet till mer komplexa konteringar av successiv vinst alternativt ren balansering av intäkter/kostnader. Se separat dokumentation på hemsidan

18 Ny inställning vid Successiv vinstavräkning för bortbokning av förväntad förlust Grundinställning 3280 Med denna grundinställning aktiverad bokas hela projektets förväntade förlust som kostnad vid projektavräkning, det vill säga när prognosen på projektet är negativ. Även eventuell tidigare avräknad vinst bokas bort. Denna inställning gäller för avräkningsmodellerna Manuell successiv vinstavräkning och Manuell vinstavräkning via automatkontering. Ny inställning för val av status vid Utskrift Projektlistor Grundinställning 3350 Om denna inställning aktiveras kommer alternativet Välj aktuell status, inte periodens att vara markerat vid utskrift av Projektlistor för alla användare. Nya Summeringsfält i rutin Projektavräkning Summeringsfält för Avräknat, Beräknad Avräkning, Kostnader (R) och Kostnader (P) för samtliga projekt enligt urvalet i bilden. För att fälten för Kostnader (Resultat respektive Prognos) skall kunna summeras skall Grundinställningarna nummer 3292 och 3293 anges. Se detaljerad hjälptext under respektive inställning. Serviceanläggning Artiklar från Mallanläggning När man i anläggningsregistret på en anläggning väljer att hämta artiklar från en mallanläggning så har man numera möjlighet att själv mata in datum för de hämtade artiklarna. Skapa order från Anläggningsregistret När man från serviceanläggningar skapar en order och i skapar bilden byter till ett projekt som inte finns på anläggningen så följer numera det projektet med in till order. Anläggningsregistret Urvalen i den övre delen av bilden har nu ändrat fungerar nu på samma sätt som i resten av Entré. Beställningar / Lager Flerlagerhantering För installationer där det finns flera lager som inventeras separat finns nu i Entré 4.6 en modul som kallas Flerlager. Den är ett tillägg till modulen Beställningar/Lager som adderar möjligheten att lagerföra samma artikel på flera platser i samma företag. Flerlager gör det möjligt att märka beställningar och inleveranser av artiklar med en eller flera lagerplatser. Lagersaldo för en artikel med lagerplatser består av två delar, en total och den andra som specificerar antal för varje lagerplats

19 Transaktioner Funktioner finns för att Fördela mellan olika lagerplatser i samband med inleverans och orderregistrering. Prioritera mellan olika lagerplatser kopplat till ordertyp. Se separat dokumentation för driftsättning av denna modul. Styrning av leveransdatum i Materialplanering och beställningar Då man i materialplaneringen eller i beställningar anger ett leveransdatum och detta infaller på en helg så får man numera frågan om det datumet ska användas svarar man nej så flyttas datumet fram till nästkommande vardag. Leverantörsreskontra Regelbaserad Leverantörsfakturaattestering Från och med version 4.6 har Entré stöd för regelbaserad leverantörsfakturaattestering, sk workflow. Hanteringen utmärks av att attesteringsnivåerna är obegränsade, att det går att dela upp leverantörsfakturans rader för attestering av olika attestanter samt att det går att skapa grupper för attesteringen vilket medger bland annat att man kan ha ersättare till attestanter under förbestämda tidsperioder. Reglerna för attestflödet sätts upp i en slags trädstruktur där varje regeluppsättning är en gren. Se bild nedan. T.ex. kan en regel starta med att det finns ett ordernummer angivet på konteringsraden vilket gör att raden kommer att följa den gren i reglerna som avser den hanteringen. En annan gren kan komma att avse konteringsrader som endast har kostnadsställe på sig. Varje gren i regelträdet kan förgrenas ytterligare baserat på vilka villkor som ska gälla och vilka attestanter som ska attestera fakturan

20 Regler kan sättas för Konto Projekt Objekt Resultatenhet Ordernummer Leverantör Belopp. Det går alltså att styra en faktura till ett visst flöde då den t.ex. överskrider ett visst belopp. Det finns även funktioner för att: Se attestflödet för en rad i sök i leverantörsregistret. Från attesteringen återföra en faktura till första nivån. Se separat dokumentation för driftsättning av detta. Rabatt på leverantörsfaktura vid betalning på förfallodatum Nu finns det möjlighet att på ett betalningsvillkor som kopplats till en leverantörsfaktura ange en procentsats. Denna används sen för att dra en rabatt på leverantörsfakturan då denna betalts före eller precis på betalningsdatum. Rabatten bokas som ett vanligt avdrag. EDI-underlag I bilden för EDI-underlag så finns det nu möjlighet att bearbeta in fältet attestant på underlagen. Vidaredebitering Nu finns det möjlighet att på en artikel, via artikelmallen, ange att artikeln ej ska kunna vidaredebiteras

21 Allmänt/Övrigt Styrning av layout på blanketter Samtliga blanketter, som underhålls av Hantverksdata, kan nu styras layoutmässigt på flera sätt, bl.a. kan gråa fält, blå texter, sidfot mm undantas genom att ändra blankettexternas villkor. Nedan följer en lista på de blankettvillkor som kan appliceras på de blanketter Hantverksdata levererar i standardutförande. De blanketter som underhålls med blankettvillkor av Hantverksdata har följande filnamn: Fakturablankett4.rpt, Lönespecifikation 4.rpt, Beställningsblankett 4.rpt, Kvitto 4.rpt, Presenttillgodo 4.rpt, Arbetsorder med anläggning.rpt, Arbetsorderblankett med tidrapport 4.rpt, Arbetsorderblankett med slutkontroll 4.rpt, Arbetsorderblankett 4 Glas.rpt, Arbetsorderblankett 4.rpt, Orderblankett 4.rpt, Kravblankett 4.rpt, I respektive kolumn visas grundvärdet, oftast På/Av. N=Villkoret används Ej i aktuell blankett Villkor Info Faktura Krav Kvitto Order Inköp Lön V_Blåfont Detta villkor bestämmer om vissa ledtexter skall visas med blått eller Av Av Av Av Av Av svart. För att slå av (visa svart) ändra då till texten Av i språk-texter. V_Altadr Används för att visa kundens alternativa adress istället för kundens normala adress. Med denna inställning PÅ, visas adresser i följande prioritet: På På På Av N N V_PGLogo V_BGLogo V_Girolog V_Faktnr V_Sumfont V_Kampanj 1. Fakturakundens alternativa adress om sådan finns 2. Fakturakundens adress 3. Kundens alternativa adress om sådan finns 4.Kundens adress Denna inställning är som standard På för Faktura, Kvitto och Krav men Av för Order. Villkor för att visa girering med logotyp (PG) eller med text. Ange På för att visa med logga. Obs! Villkor V- Girolog måste vara satt till Av för att denna skall gälla. Villkor för att visa girering med logotyp (BG) eller med text. Ange På för att visa med logga. Obs! Villkor V- Girolog måste vara satt till Av för att denna skall gälla. Villkor för att visa girering med logotyp (BG+PG) eller med text. Ange På för att visa med logga. Detta villkor bestämmer om endast fakturanummer ska skrivas ut istället för serie+fakturanummer. För att slå på inställningen ändra då till texten På i språk-texter. Detta bör även göras i samma inställning vad gäller ledtexter för krav. Observera att inställningen för V_refnr överrider denna inställning. I villkoret anger du den storlek på fonten som slutsummeringen skall ha, lämnar du värdet tomt används fontstorlek 10. Med denna inställning På, visas under varje artikelrad ledtexten för Kampanj om artikeln ingår i en sådan. Giltiga alternativ är Av eller På. På På På På På N På På På På På N På På På På På N Av Av N N N N Av N På Av N N V_Prismoms Med denna inställning På, visas alla Av N N Av* N N

22 V_Refnr V_Bakgr V_Sidfot V_Ordertyp V_Kvittens V_Ränta V_Marke V_konto V_LevArt V_Normrab summor i blanketten inklusive moms. Giltiga alternativ är Av, På eller ROT. Vid ROT, skrivs moms endast på s.k. ROT-fakturor. *När det gäller Order så visas order även inklusive moms om orderns prislista är inkl moms. Detta villkor bestämmer om referensnummer ska skrivas ut istället för fakturanummer. För att slå på inställningen ändra då till texten På i språk-texter. Detta bör även göras i samma inställning vad gäller ledtexter för krav. Detta villkor bestämmer om en den grå bakgrunden ska skrivas ut eller inte. För att slå av inställningen ändra då till texten Av i språk-texter. Detta villkor bestämmer om en sidfot ska skrivas ut eller inte. För att slå av inställningen ändra då till texten Av i språk-texter. Detta villkor bestämmer om Ordertypen skall skrivas som rubrik eller inte när man skriver som blankett "order". Ange På för att detta skall aktiveras, vid Av visas blankettext enligt blankettval i utskriftsdialogen. Kvittensrad visas normalt sett bara på följesedel. Genom att ange På i text på detta villkor visas kvittens även på order. Används för om ränta skall visas eller ej i slutsummeringen. Med denna inställning i läge På så kommer märkestexten med på fakturaraden i krav. Om den anställdes clearing- och kontonummer skall visas på lönespecifikation. Detta villkor bestämmer om artikelns id skall vara leverantörens artikelnummer eller standard artikelnummeridentifikation. Ändra till På om leverantörens artikelnummer skall skrivas på inköpsordern. Med denna inställning På, visas artikelradens rabatt som en jämförelse mellan artikeln normalpris och sålt pris, med Av visas endast angiven rabattsats. Giltiga alternativ är Av eller På. (Kvitto skrivs alltid inkl moms) Av Av N N N N På På På På På På På På På På På På N N N På N N N N N Av N N N På N N N N N På N N N N N N N N N På N N N N Av N N N På N N N

23 Villkoren hittar du i menyvalet Skapa / ändra blankettexter. De blankettexter som i blanketten används som villkor har denna egenskap ikryssad. Klicka på knappen Ändra för att se villkorets beskrivning. Klicka på knappen Redigera för att ändra villkoret till tex Av. Observera att det är viktigt att skriva Av och inte av då Crystal är känsligt för detta. Nu kan man som s.k Systemadministratör kasta ut alla användare Tidigare var man tvungen att kasta ut en och en. Nu finns ett separat menyval för att kontrollera/importera inkommande EDI Tidigare har denna funktion varit tvungen att koppla till en specifik användare. Genom att istället använda detta menyval är man inte längre beroende av att en specifik användare är inloggad i systemet samtidigt som man nu alltså kan starta importen när man själv vill. Du hittar rutinen Kontrollera import i System,

24 Import/Exporthantering. Utökad funktionalitet för att starta Entré På genvägens egenskap för Mål, kan du tex skriva: C:\Program\Entre\Entre.exe 1 KASSA oapp.doform('kvittoreg') där 1 står för företag 1, KASSA för vilken användare som skall väljas (OBS! måste vara versaler) och "oapp.doform('kvittoreg')" vilken funktion som skall startas automatiskt, i detta fall Kassaterminal.) Förbättrad funktion för varningar Funktionen som lanserar varningar i systemet har förbättrats till att kunna omfatta även vissa varningar för vissa journaler enligt nedan. Varje varning har en s.k. nivå som styr vilka användare som skall få varningen. I användarregistret anger du vilken nivå användaren har. Ny funktionalitet för varningar Användarregistret. Den tidigare inställningen för varningar avseende Entré XMLServer har ersatts med en generell hantering där man nu, på användaren, anger vilken varningsnivå användaren tillhör. Användaren får därmed alla varningar som har denna nivå eller lägre. Se även punkten ovan. Ny inställning för skrivarnamnhantering i terminalservermiljö, 3279 Beroende på typ och version av terminalanslutning man använder samt vilket språk som terminaldatorn använder kommer texten i skrivarrubriken att se annorlunda ut. Här kan man ange början på den text som ska filteras bort från skrivarens rubrik då den sparas. Om inget annat anges filtreras följande texter bort: (in session...), (... omdirigerade...), (... redirected..)

25 Utökad och förbättrad rapport för systemloggen Du kan nu gruppera innehållet i rapporten på olika sätt, se nedan

BESTÄLLNINGAR/LAGER...

BESTÄLLNINGAR/LAGER... Entré Innehållsförteckning KUNDER... - 3 - Kundinformation... - 3 - Sök i kundregistret... - 3 - Kundkontakter... - 4 - ARTIKLAR... - 4 - Artikelinformation... - 4 - Prisinläsning... - 7 - Inställning

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ny version av Exder 2005-03-30

Ny version av Exder 2005-03-30 Ny version av Exder 2005-03-30 I årets andra uppdatering av Exder är det en hel del matnyttiga nyheter. Det är nyheter i de flesta av Exders moduler. Det finns alltså säkert nyheter som just ni har nytta

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio 15 december 2006 Nyheter i version 3.38 (Gäller både version A & B) Nya versionen av Pyramid Business Studio är fullmatad med nyheter och förbättrade funktioner. Helt ny är t ex

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min Sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information 1-5 Ett skuggat

Läs mer

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MARKNAD... 4 DAGBOK... 4 UTSKRIFTER... 5 ANNULLERA DAGBOK... 7 KAMPANJER... 7 UTSKICK... 7 UPPLÄGGNING AV KUNDÄMNEN... 8 ÖVERFÖRING TILL KUND... 8 KALKYL... 9 ORDER...

Läs mer