ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER..."

Transkript

1 Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER Innehåll i Entré Portal Arbetsorder Förberedande arbete Inställningar i din Telefon Start av Entré Portal Inställningar i Entré Portal HUVUDSKÄRMEN I ENTRÉ PORTAL ARBETSORDERLISTAN Ändra order Generella funktioner på order Olika fält och symboler i registreringsmallarna Registrering av artiklar på order Funktioner i artikelregistrering Artiklar från underlag Artiklar från artikellistan Textrader på ordern Ändra rad Registrering av tid på order Visa tid på order Checklistan Deltagare på ordern Lägga till deltagare Klarmarkerade order KALENDERREGISTRERING Registrera ny tid i kalendern SKAPA KUND

2 Entré Portal Arbetsorder Entré Portal är knutpunkten för mobila system i Entrésystemet. Med denna rutin kan du göra verkligt stora effektivitetsvinster och enkelt få ut arbetsorderhanteringen till dina anställda på fältet. Om du utnyttjar Entré Portal Arbetsorder på rätt sätt kommer du att tjäna mycket tid och få en enklare och effektivare arbetsorderhantering med snabbare fakturering som följd. I Entré ordersystem bygger du arbetsflöden med hjälp av ordertyper. Du kan själv definiera de affärsregler som skall gälla för de olika ordertyper som du och ditt företag skall arbeta med. Dessutom kan ordertypen kopplas med unika registreringsmallar, nummerserier och kvalitetskontroller, allt för att få ett så smidigt flöde som möjligt. Entré Portal Arbetsorder är utvecklat för och tillsammans med service och entreprenadbranschen och erbjuder marknadens mest flexibla och lättarbetade orderhantering. Innehåll i Entré Portal Arbetsorder Registrering av arbetsorder med anpassningsbara registreringsmallar. Registrering av tid, material och checklista. Hämtning av material till order från EDI-beställning och materialplanering. Hantering av orderdeltagare med färdigmarkering. Grafisk kalenderregistrering och översikt av den anställdes tid. Möjlighet att skapa nya kunder med automatisk kreditkontroll. Rättigheter och regler för registrering och flöden följer inställningarna i Entré. All registrering sker online och uppdateras direkt i Entré, ingen synkronisering behövs. Förberedande arbete Innan du kan påbörja registrering i Entré Portal Arbetsorder så finns det en del grunduppgifter som bör vara i ordning innan. Du bör bland annat gå igenom de registreringsmallar och ordertyper som finns för orderhanteringen så att dessa passar dina anställda på fältet. Kontrollera dina registreringsmallar för order och kunder så att dessa passar för din verksamhet. Lägg upp materialplaneringar med de artiklar som skall kunna infogas i Entré Portal Arbetsorder. Artikellistorna kan kopplas till en enstaka order eller till alla order med en viss ordertyp. På så sätt kan enkelt listor med utvalda artiklar snabbt infogas i arbetsordern. Tänk noga igenom vilka rättigheter som dina anställda skall ha i Entré Portal Arbetsorder. Alla rättigheter du sätter i Entré gäller också för Entré Portal Arbetsorder. Är du osäker, ta kontakt med Hantverksdata för hjälp med denna uppsättning. Om dina anställda skall kunna skapa nya kunder på handdatorn, behöver ditt företag ha att avtal med Hantverksdata om kreditupplysningstjänster. Kontakta våra säljare om du är intresserad. Se till att de tekniska förutsättningarna för att använda Entré Portal Arbetsorder är klara. Kontakta Hantverksdata om du är osäker

3 Inställningar i din Telefon När applikationen för Entré Portal Arbetsorder är installerad i din telefon så kan du lätt placera ikonen för Entré Portal var du vill i telefonen. 1. Tryck på symbolen för att komma till menyn för applikationer och inställningar. 2. Håll ned fingret på Entré Portal och välj fäst på startsidan. 3. Starta Entré Portal genom att klicka på ikonen

4 Start av Entré Portal Inställningar i Entré Portal Första gången du startar Entré Portal, möts du av bilden nedan. 1. Tryck på symbolen så öppnas menyn för inställningarna. 2. Klicka på Inloggningsinst. så öppnas dialogen där du anger ditt användarnamn och lösenord. Du matar in detta via det inbyggda tangentbordet som visas automatiskt när du trycker på fältet Användarnamn. 3. När du angivit dina uppgifter, sparar du detta genom att trycka på symbolen för att spara

5 När du kommer tillbaka till inställningarna, väljer du fliken utseende för att ställa in utseendeinställningarna. 1. Om du vill att så mycket information som möjligt skall visas i orderlistan, skall du kryssa i Visa extra info vid orderlista. Du kan också ange hur många poster som skall hämtas när du söker tex artiklar, tidkoder mm. Ett lägre värde ger en snabbare hämtning samt att antal poster som visas per sida kan skilja mellan olika enheter/telefoner. 2. Spara och tryck sedan på symbolen för att logga in. 3. Vid inloggning visas kort en dialog som loggar in med dina uppgifter till den centrala Entréservern

6 Huvudskärmen i Entré Portal När inloggningen är klar visas Entré Portal med de funktioner som är giltiga för dig och ditt företag. Högst upp visas vem som är inloggad, vilket företag som avses samt tid och datum. I bilden visas ikoner där du kan utföra olika uppgifter. Order. Tryck på denna för att ändra och registrera nya order. Tid. Här kan du se all din registrerade tid i en kalender. I kalendern visas varje dag om du har uppnått din arbetstid. Du kan också registrera din tid i denna rutin. Skapa kund. Med denna funktion kan du skapa nya kunder. Detta kräver att du har licens för Entré kreditupplysning. Genom att trycka på de tre prickarna visas ytterligare funktioner där du kommer åt dina inställningar, kan logga ut samt se vilken version du har av Entré Portal. Knappen/symbolen som finns längst ned till vänster på din telefon tar dig ett steg tillbaka i registreringen i Entré Portal. Om du vill avsluta Entré Portal, kan du närsomhelst trycka på knappen/symbolen på telefonen

7 Arbetsorderlistan När du trycker på symbolen för order, visas en lista på alla de order som just du är ansvarig, eller deltagare på. I listan visas som standard orderns nummer, kundnamn samt märke. Vill du ser mer information på ordern, i listan, kan du trycka på symbolen, så expanderas ordern information till att även visa orderns projekt, status och prioritet. Orderns aktuella status visas även med statusen färg till vänster i listan. Om du trycker på symbolen så visas funktionen för att visa även dina klarmarkerade order i listan. Den information på order som visas i orderlistan styrs av grundinställningarna 3434 samt 3435 i Entré. Om du alltid vill se dina order i expanderat format, ändrar du i dina inställningar på telefonen. För att gå tillbaka till huvudskärmen, trycker du på symbolen på din telefon. som finns längst ned till vänster

8 Ändra order För att bläddra i listan över order så drar du helt enkelt ett finger uppåt eller nedåt direkt på skärmen på din telefon. När du har hittat din order trycker du med fingret på den order du vill ändra, så öppnas ordern med registreringsmallen aktiv. i Nedan visas ett exempel på registreringsmall. Mallen kan vara unik per ordertyp och är exakt samma som ordern har i Entré. Samma texter, regler och rättigheter som finns i Entré, gäller även här. För att se uppgifter längre ned i mallen, drar du bara med fingret uppåt och nedåt. För att visa nästa flik i mallen, drar du med fingret över skärmen sidledes eller trycker på den skuggade delen av gruppmallen i övre högra hörnet. Generella funktioner på order Nedan följer en kortfattad beskrivning av symbolerna i orderregistreringen. Alla funktioner beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. Sparar ordern och återvänder till orderlistan. Öppnar artikelregistreringen. Öppnar tidregistreringen. Öppnar kontrollistan. Öppnar ytterligare funktioner, i detta fall deltagare

9 Olika fält och symboler i registreringsmallarna Textfält. Vanliga textfält saknar symbol och du kan skriva vad som helst i fältet. När du trycker i denna typ av fält, öppnas telefonens tangentbord automatiskt. Vissa textfält har en begränsad inmatningsmängd, andra har ingen begränsning alls. De utan begränsning visas med dubbel höjd (2 rader). Numeriska fält. När du trycker i detta fält, visas telefonens numeriska tangentbord automatiskt. Du kan även trycka på pilsymbolerna för att höja eller sänka aktuellt värde. Kontaktpersonsfält. Med symbolerna kan du se kontaktens information, lägga till nya kontakter eller söka och välja bland befintliga kontakter på kunden. Fält kopplade till register. Här kan du skriva i eller söka efter befintliga poster i registret. Anger du ett värde som inte finns i registret, rödmarkeras det inslagna värdet och kommer ej att sparas då du sparar ordern. Datumfält. Tryck på datumet för att välja nytt datum. Du kan också byta datum dag för dag med pilarna eller ta bort datumet med kryssrutan. Flervalsfält. Tryck i fältet för att se och välja bland giltiga alternativ. Telefonfält. Skriv telefonnummer. Om det finns ett nummer i fältet, kan du direkt ringa detta nummer genom att trycka på telefonsymbolen. Du får då en extra varning om numret skall ringas eller ej. E-postfält. Ange e-postadress. Om det finns en e-postadress i fältet, kan du direkt skicka e-post genom att trycka på e-postsymbolen. Du får då en extra varning om e-post skall skickas eller ej. Observera att telefonens inbyggda e-postklient startas och att du därför måste ha konfigurerat e- post på telefonen korrekt. Kryssrutor. Tryck i rutan för att ange att aktiviteten är uppfylld

10 Registrering av artiklar på order För att registrera artiklar på ordern så trycker du på symbolen artiklar öppnas.. Listan med orderns befintliga När art När listan med artiklar visas kan du antingen söka och ändra bland befintliga rader eller lägga till nya. Du kan leta bland befintliga rader genom att skriva i en text i textfältet och trycka på söksymbolen. med När du söker rader markeras den rad som stämmer överens din sökning i textfältet. Den kan du sedan redigera med symbolen. Funktioner i artikelregistrering Nedan följer en kortfattad beskrivning av symbolerna i orderregistreringen. Alla funktioner beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. Öppnar funktionen för att hämta artiklar från olika underlag. Underlag kan vara materialplaneringar som kopplats till denna order/ordertyp eller material som hämtas via EDIbeställning. Öppnar sökning i artikelregistret. Skapar en ny textrad på ordern. Öppnar redigering av markerad rad

11 Artiklar från underlag Underlag kan vara materialplaneringar som kopplats till denna order/ordertyp/resultatenhet alternativt material som hämtats och skapat en EDI-beställning. Genom att använda underlag kan olika listor med vanliga artiklar skapas för olika typer av arbeten (ordertyper). Kontakta Hantverksdata om du vill använda EDI-beställningar. När du trycker på symbolen för att hämta underlag trycker du på fältet Välj ett underlag. Då visas de underlag som kan väljas till denna order. Välj därefter det underlag du vill hämta artiklar ur. Underlagets artiklar visas i en lista där du kan välja att plocka enstaka eller alla. Väljer du funktionen Plocka visas dialogen till vänster där du även skall ange antal. Tryck sedan på Lägg till på order så infogas raden i ordern. Väljer du Plocka allt, infogas samtliga rader i ordern med det antal som står i underlagslistan

12 Artiklar från artikellistan Tryck på symbolen för att starta sökning i artikellistan. I artikellistan finns alla artiklar som finns lagrade i Entré. När du kommer in i rutinen bör du börja med att söka ett urval av artiklar. Sökning kan göras med både nummer och text. Ju mer du skriver desto mer avgränsat blir sökresultatet. Sökning även ske tillsammans med kommatecken (,) och frågetecken (?). Se kortfattad förklaring nedan. Markera den artikel du vill ha och klicka på plocka. Du får då ange antal. Visas inte den artikel du vill ha kan du trycka på knappen Fler resultat så visas nästa sida med artiklar som stämmer med din sökning. Använd frågetecken (?) för att söka artiklar med flera kriterier. d Väljer du funktionen för att plocka visas dialogen till vänster där du även skall ange antal. Tryck sedan på Lägg till på order så infogas raden i ordern. Sökning av artikelrader: Om du anger ett nummer i sökfältet, söker systemet på artikelnummerid. Anger du text, söker systemet på artikelns text. Du kan också använda frågetecken (?) och komma (,). Ex: 18 Söker artiklar som börjar på 18 i artikelnr. 18,trapp Som ovan OCH börjar på trapp i text. 18,?trapp Som ovan OCH innehåller trapp i text. trapp Söker artiklar som börjar på trapp i text.?trapp Söker artiklar som innehåller trapp i text. trapp?vit Som ovan OCH vit i text

13 Textrader på ordern Ibland behöver man skriva upplysande text på ordern. Du trycker då på symbolen för att skapa en ny textrad. Skriv i din text och tryck på för att spara och återgå till listan med orderns rader. Ändra rad En rad på order kan också ändras. Markera den rad som skall ändras och tryck på symbolen så öppnas raden för ändring. Observera att du kan ändra radens text och antal men inte ta bort raden. Tryck på för att spara och återgå till listan med orderns rader

14 Registrering av tid på order Tryck på symbolen för att öppna tidsregistrering på order. I tidregistreringen visas all tid från alla deltagare på ordern. Tiden visas ackumulerat per deltagare samt totalt för hela ordern. Registreringar som inte är tid visas som övrigt. För att registrera ny tid på dig själv, eller annan deltagare, på aktuell order, tryck på symbolen så öppnas registreringen för att lägga till ny tid. Först anger du det datum registreringen avser. Ange sedan anställd, tidkod, eventuell resultatenhet, antal och eventuell text. Behöver du byta tidkod, trycker du på tidskodstexten så söker du bland de tidkoder som normalt sett är giltiga för dig. Söker du tidkoder med förstoringsglaset, söker du bland alla tidkoder. Tryck på för att spara och återgå till listan med orderns tid när du är klar

15 Visa tid på order Du kan även se tiden på order i en detaljerad lista. Markera den person du vill granska och tryck på symbolen. Du kan bläddra bland befintliga registreringar uppåt och nedåt. Längst ned visas en summering av personens tid på denna order. Du återgår till föregående bild med

16 Checklistan En order kan innehålla en checklista i syfte att underlätta arbetet och öka kvalitetskontrollen. Checklistorna kan vara olika per ordertyp och administreras i Entré. Tryck på symbolen för att öppna checklistan och fyll sedan i informationen enligt ditt företags instruktioner. Nedan visas ett exempel på checklista. Tryck på för att spara när du är klar

17 Deltagare på ordern En order kan ha en eller flera deltagare. En av deltagarna är också alltid huvudansvarig. För att hantera deltagare så trycker du på symbolen i nedan bild varvid funktionen deltagare visas. Tryck sedan på deltagare för att se alla deltagare. Nedan visas alla deltagare på ordern. De deltagare som har en bock till höger har klarmarkerat sig. Du kan bara klarmarkera dig själv. För att göra detta trycker du på symbolen (eller för att avmarkera). Lägga till deltagare Observera att du också kan lägga till deltagare på ordern. Skriv in den deltagare som skall läggas till i fältet Anställd eller sök och hämta deltagare med Förstoringsglaset När du har hämtat deltagaren, trycker du på symbolen för att lägga till personen i listan

18 Klarmarkerade order När du har klarmarkerat dig på en order så visas inte ordern längre för dig. För att visa även de order som du tidigare har klarmarkerat så trycker du på symbolen i orderlistan och sedan på texten visa även klarmarkerade. Observera dock att order som har fakturerats i Entré inte längre kan visas i Entré Portal

19 Kalenderregistrering I kalendern får du en överblick över all din registrerade tid under månaden. Du väljer vilken månad (löneperiod) du vill se genom att trycka i fältet Period. Dagar som är gröna är dagar där du uppfyllt din normaltid, dagar som är röda saknar tid och dagar som är blå innehåller mer tid än normaltid. På varje datum visas 2 räknare där den vänstra avser tid och den högra övriga registreringar. Dagen är uppfylld. Dagen saknar tid. Dagen innehåller mer tid än normaltid. Dagen skall, normalt sett, ej tidregistreras. Tryck på period eller symbolen period att registrera på. för att välja en annan

20 Registrera ny tid i kalendern För att registrera ny tid så trycker du helt sonika på en av dagarna i kalendern dag varvid nedan bild visas. Även i denna bild kan du byta datum med pilarna eller genom att trycka på datumet (en kalender visas), vilket är smidigt då du skall registrera på flera dagar. Tryck sedan på symbolen för att lägga till tid. Ange sedan kundorder, tidkod, eventuell resultatenhet, antal och eventuell text. När du är klar trycker du på sparasymbolen. När du har sparat, ser du en summering av dagen längst ned i bilden. För varje dag summeras tid och övriga registreringar separat. Om du markerar en registrering och trycker på symbolen, visas den text du eventuellt skrev när du registrerade tiden. Skrev du ingen text visas tidkodens text

21 Skapa kund Du kan skapa helt nya kunder på din telefon. Detta kräver att du har ett avtal med Hantverksdata om kreditupplysningar. Nya kunder kan alltså bara skapas genom att företagets eller personens uppgifter kan hämtas från kredittjänsten. Välj först företag eller privatperson i fältet Typ av kund. Skriv sedan i personorganisationsnummer och/eller namn. Tryck sedan på söksymbolen så hämtas de företag eller personer från kredittjänsten som matchar ditt urval. Bläddra i listan och välj det företag du vill skapa. Tryck sedan på symbolen för att spara. Därefter visas registreringsmallen för kunder. Registrera färdigt och spara när du är klar. Den nya kunden (i exemplet ovan kundnr 1075) kan nu användas för registrering av nya order i din telefon och i Entré

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... -

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING ENTRÉ PORTAL MOBILWEBB... - 2 - Innehåll i Entré Portal Mobilwebb... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Start av Entré Portal Mobilwebb... - 3 - Inställningar i Entré Portal...

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING WEBBASERAD ENTRÉ PORTAL... - 3 - Innehåll i webbaserade Entré Portal... - 3 - Förberedande arbete... - 3 - Start av webbaserade Entré Portal... - 5 - HUVUDMENYN I ENTRÉ PORTAL...

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING WEBBASERAD ENTRÉ PORTAL... - 3 - Innehåll i webbaserade Entré Portal... - 3 - Förberedande arbete... - 3 - Start av webbaserade Entré Portal... - 5 - HUVUDMENYN I ENTRÉ PORTAL...

Läs mer

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING Entré INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING WEBBASERAD ENTRÉ PORTAL ARBETSLEDARE... - 3 - Innehåll i webbaserade Entré Portal... - 3 - Förberedande arbete... - 3 - Start av webbaserade Entré Portal... - 5 - HUVUDMENYN

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Date Version Document id Page. 2015-12-15 4.0 CABNET-141-574 1 of 10. Denna instruktion beskriver hur man i CAB Plan tillgängliggör reparationsstatus.

Date Version Document id Page. 2015-12-15 4.0 CABNET-141-574 1 of 10. Denna instruktion beskriver hur man i CAB Plan tillgängliggör reparationsstatus. 2015-12-15 4.0 CABNET-141-574 1 of 10 Syfte Denna instruktion beskriver hur man i CAB Plan tillgängliggör reparationsstatus. Klarmarkerande av reparationsstatus 1. Inställningar i CAB Plan Organisationsinställningar

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK SNABB MANUAL Reviderad 2015-05-20 Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-2014 April MOBILE Manual senast ändrad 2015-05-20 Register Inloggningsuppgifter

Läs mer

Komma igång med MLTs Mobildata app.

Komma igång med MLTs Mobildata app. Komma igång med MLTs Mobildata app. Övriga uppstartspunkter. Vi börjar med det mest nödvändiga och ökar på funktionaliteten löpande. Inloggade som samma användare på fler enheter, fungerar inte nu. Lediglista.

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv Manual för ehp och HP:s digitala arkiv På www.hallandsposten.se/kundservice kan du hitta svar på många frågor gällande din prenumeration och hur du gör att aktivera ditt digitala konto och mycket mera.

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll.

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. ÅRSRAPPORTER/FÖRENINGSRAPPORTER Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. Klicka på fliken Administration i toppbaren. Där hittar du sedan en vänstermeny där du klickar

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Innehåll. Visa detaljer Skapa snabbtexter Ny snabbtext via order... 13

Innehåll. Visa detaljer Skapa snabbtexter Ny snabbtext via order... 13 LINKAN ANDROID 1 2 Innehåll 1 Installation... 4 1.1 Installera applikationen i Android... 4 2 Registrera grunduppgifter i Scrollan... 5 2.1 Mobildator Linkan... 5 Sökväg till LinkService... 5 Kundnummer

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex.

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex. 00 Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android RemoteX for iphone & Android Körs i din mobilbrowser och är precis som en klassisk app tillgänglig även när du inte är ansluten till Internet Kan

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint. Användarmanual för Direktenkedjan

Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint. Användarmanual för Direktenkedjan Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint Användarmanual för Direktenkedjan Innehållsförteckning Skapa din butik och lägg upp kassan/kassorna... 3 Ladda ner BoxPoint:... 3 Konfigurera BoxPoint... 3 Konfigurera

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Komma igång med AivoBeställning Äldreomsorg

Komma igång med AivoBeställning Äldreomsorg Komma igång med AivoBeställning Äldreomsorg Logga in För att kunna beställa måste du först logga in i systemet med de inloggningsuppgifter som du fått från köket/din leverantör. 1. Fyll i Användarnamn

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27 Innehåll Inloggning... 2 Aktivering... 2 Logga in... 5 Glömt användarnamn eller lösenord... 6 Certifierade lönesystem... 9 Lämna löneuppgifter... 10 Lämna fil från certifierat lönesystem... 10 Webbformulär...

Läs mer

Startsida Välj skyltmall

Startsida Välj skyltmall Startsida Välj skyltmall VÄLJ SKYLTMALL FÖR ATT VÄLJA KLICKA PÅ SKYLTMALL Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A5 Skyltmall 2 Blå A4 bildfält A5 bildfält Skyltmall 2 grön 70x26 mm Skyltmall

Läs mer

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Instruktion till smartmobilrapportering via Android-app 1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Start Installera android-appen Naturens Kalender

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Så här tar du upp beställningar och hanterar order

Så här tar du upp beställningar och hanterar order Så här tar du upp beställningar och hanterar order Hemsidan är anpassade för både dator, surfplatta och mobil! Så här går det till: 1. Registrering och inloggning Logga in genom att klicka på hänglåset

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Kontek Travel Användarguide

Kontek Travel Användarguide Kontek Travel Användarguide 2 Innehållsförteckning Arbetsflöde / Översikt Logga in Registrera reseräkning Resa Utlägg/Avdrag Representation Körjournal Spara och kontrollera Klarmarkera reseräkningen Skriva

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Fjärilsrapportering introduktion http://www.artportalen.se/bugs/

Fjärilsrapportering introduktion http://www.artportalen.se/bugs/ Fjärilsrapportering introduktion http://www.artportalen.se/bugs/ Detta är en kort handledning till grunderna och de vanligaste handgreppen för rapportering av fjärilar i Artportalens Småkrypsportal. Via

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-10-11 Lathund till Dexter IUP Version 5 Innehållsförteckning Logga in 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod 1 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till administratörsgränssnittet - för dig som skapar verifikationskoder på ett skogsföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till administratörsgränssnittet - för dig som skapar verifikationskoder på ett skogsföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till administratörsgränssnittet - för dig som skapar verifikationskoder på ett skogsföretag 2013-03-09 Innehållsförteckning 1. Ansöka om utökad behörighet...3 2. Information

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual Weblord 2015-09-02 1 Inledning Anmälan görs i Weblord som arbetar direkt mot Västfastigheters fastighetssystem Landlord. I Weblord

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer