Protokoll AU den 4 september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll AU den 4 september 2007"

Transkript

1 AU protokoll 4 september Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: Protokoll AU den 4 september 2007 Närvarande: AU Anna Lisa Eneroth Maria Pilar Reyes Kirsti Kolthoff Adjungerade Kerstin Grebäck, styrelseledamot Alexandra Sundberg, vik. generalsekreterare Pia Johansson, informationssekreterare Birgitta Lorentzi, ekonomiansvarig (punkt 1-4) Saba Nowzari, projektledare (punkt 1-4) Petra Tötterman Andorff, föräldraledig generalsekreterare (punkt ) Sofie Mååg, praktikant (punkt 1-2) 1 Formalia 1.1 Anna Lisa Eneroth väljs till mötesordförande 1.2 Alexandra Sundberg väljs till mötessekreterare 1.3 Maria Pilar Reyes väljs till protokolljusterare 1.4 Dagordningen godkänns med följande tillägg: 4.5 Sveriges nya biståndspolitik, 9.1 övriga frågor: 9.1 Inbjudan från OSSE nätverket, 9.2 Inbjudan från Anna Linds fond, 9.3 Birgitta Hambraeus debattinlägg i SvD, 9.4 Förslag från FBA, 9.5 Brevsvar från Henrik Salander. 2 IKFF som remissinstans IKFF: s sommarpraktikant Sofie Mååg presenterar det förslag hon under sommaren har tagit fram om att IKFF skulle kunna ansöka om att bli en remissinstans (bifogas). Sofie har skrivit stöddokument, mallar för hur remisser ska se ut samt en allmän guide för hur och varför man svarar på

2 remisser. I förslaget ingår att IKFF anmäler sig att automatiskt få kännedom om de utredningar som ges ut av utrikes, socialt samt integrations- och jämställdhetsdepartementen. Det innebär att även om IKFF inte bli officiell remissinstans så kan vi ändå skriva ett remissvar eller kommentar till de utredningar som berör våra frågor. AU konstaterar att initiativet är bra och att integrations- och jämställdhets-, försvars- samt utrikesdepartementen är relevanta för IKFF. Maria Pilar Reyes kan bevaka remisser från socialdepartementet och meddela IKFF i relevanta fall. IKFF kan även genom medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ta del av och bevaka remisser. Remissförfarandet kan vara tidskrävande och IKFF bör ta ställning i varje enskilt fall om man kan svara. Styrelsen blir ansvarig för arbetet, med AU som får besluta om vem som hanterar enskilda ärenden inom AU, FS och kansli. AU föreslår till FS att IKFF ska anmäla intresse till integrations- och jämställdhets-, försvars- samt utrikesdepartementen för att bli en remissinstans samt att anmäla sig till automatiskt bevakning av nya utredningar som berör vårt verksamhetsområde. 3 Ekonomi 3.1 Läget Birgitta Lorentzi rapporterar: Organisationen har för närvarande kronor i likvida medel samt i aktieportföljen ett marknadsvärde av kronor. 20 Astra Zeneca och 200 SEB aktier såldes av i somras, med en reavinst på kronor. Gällande medlemsavgifter finns anledning att vara nöjd: hittills har inkommit kronor (att jämföra med budgeterade ). Projekten ESP och Peace yes Please pågår enligt budget. Årsavgiften till WILPF har inbetalats, kronor (att jämföra med budgeterade ). Bidrag från delegationen för kvinnors organisering för delegater till WILPF: s kongress i Bolivia är slutredovisat med ett överdrag på 2050 kronor. Ungdomsfonden (resor för två unga deltagare till kongressen) slutar med ett överdrag på 1641 kronor, och FBA samarbetsprojekt med sektionen i Costa Rica har ett överdrag på 180 kronor. Ekonomigruppen föreslår till AU att WILPF: s nya ordförande Kerstin

3 Grebäck ska ha ett resekonto med stöd av IKFF. Kerstin meddelar att exekutivkommittén antagit en ekonomisk ersättningsplan för resekostnader med billigaste färdmedel samt viss ersättning för höjda levnadsomkostnader. Detta ingår i WILPF: s internationella budget, men sektioner uppmuntras stötta enligt förmåga. AU beslutar att Kerstin lämnar in skriftligt förslag till kassören om hur sektionen kan ersätta henne för det internationella arbetet. Detta presenteras på FS 30/9. Birgitta har gjort en ekonomisk prognos för resten av året. Enligt denna kommer vi att avsluta budgetåret med ett underskott på kronor, vilket innebär en rejäl minskning från budgeterat underskott på Vi kan därför ge ut Fred och Frihet nummer 4 trots att detta saknades i ursprunglig budget. AU godkänner ekonomigruppens rapport och prognos. Balans- och resultatrapporter samt den ekonomiska rapporten tas upp på FS den 30 september. Ekonomigruppen föreslår att IKFF ska köpa biljetter till MR dagarna i Stockholm i november för en studerande (350 kronor) samt en ordinarie (850 kronor). AU godkänner detta, kansliet ges i uppdrag att köpa biljetterna. SENSUS arrangerar den oktober en kurs i att leda ideella. Kursen kostar ca 3000 kronor per person. Vid förfrågan svarar Joel Ahlberg på FBA att IKFF kan ersättas retroaktivt för detta genom att inkludera posten i 2008 års verksamhetsstödsansökan. AU godkänner att Alexandra Sundberg och Petra Tötterman Andorff får delta i kursen. Kirsti informerar om besked från Alecta att före detta medlemmen Marie Louise Feitelson avlidit. Ingen utbetalning från Alecta sker, och pensionen från Alecta upphör härmed. 3.2 Kansli och personal Pia Johansson rapporterar att sommaren på kansliet har varit bra, men att den första tiden kändes tuff i och med att övrig personal var på semester när hon började. Praktikanterna har lämnat IKFF i slutet av augusti efter en bra insats. Två nya datorer är inköpta efter omfattande datorhaverier.

4 AU har ambitionen att ge personalen besked om hur läget blir efter årsskiftet så snart som möjligt, helst med 3 månaders varsel dock minst 4 veckor innan anställningen upphör. AU beslutar att avsätta en tid för ett möte med personalen under september månad, och att ha ett möte med Petra under hösten för att planera för hennes återgång i arbete under kommande vår. Vidare att försöka ge personalen besked så snart som möjligt. 3.3 Ansökan om verksamhetsstöd från FBA 2008 Alexandra skickade ut ett utkast i mitten av juli, och understryker vikten av att få in kommentarer på detta. AU beslutar att kommentarer skickas till Alexandra senast den 13 september. På AU den 19 juni 2007 beslutades att ordförande, kassör samt generalsekreterare skulle göra en uppvaktning av Joel Ahlberg på FBA. AU uppdrar åt Ansa att kontakta Joel för att bestämma tid för en uppvaktning inom kort. 3.4 Praktik 2008 AU understöder att IKFF fortsätter som vanligt med praktikprogrammen eftersom dessa fungerat bra för alla inblandade parter. 4 Kongressen, efterarbete Kerstin rapporterar från det första fyra dagar långa exekutivkommittémötet (nya benämningen för Officers Team) i Genève förra veckan. Alla i den nya gruppen är motiverade att jobba hårt och strukturerat med siktet på vårt 100-års jubileum Fokus ska ligga på en översyn av Rainbow rapporten, medlemsrekrytering, att vända en generellt negativ trend inom organisationen till en positiv, att arbeta med ett manifest samt 100-årsjubiléet. Man vill också se en seriös WILPF Fact Finding Mission per år, med årets Colombia delegation som modell års internationella styrelsemöte (IB, fd. IEC) skall hållas i Indien i november. Sektionerna uppmanas att arbeta redan nu för att få dit många

5 deltagare. Allt WILPF: s arbete ska handla om det militära vansinnets olika kostnader ur ett genusperspektiv. Kerstin tar också upp de internationella projekten Peace Women och Reaching Critical Will, där försök till fundraising bör göras även på hemmaplan. Närvarande kongressdelegater ger Kerstin medhåll i att kongressen i Bolivia saknade många aspekter av en riktig kongress, som resultat av en bristande planering. Den svenska delegationen deltog dock aktivt i flera olika arbetsgrupper, workshops och kommittéer. Alexandra presenterar sin skriftliga rapport till FS i slutet av september. Delges även Samrådsmötet. 5 Samrådsmöte och FS 5.1 Program för samrådsmöte Samrådsmötet ska ha kongressen i Bolivia som utgångspunkt, med målsättningen att få alla närvarande att känna sig som en del av en internationell organisation och sedan föra med sig den känslan till kretsarna. Förhoppningsvis kan kretsarna koppla till detta i sitt arbete och även börja fundera på eventuellt deltagande i nästa IB möte i Indien i november Preliminärt program för samrådsmöte: 9.00 Mötet öppnas Kongressombuden berättar om Bolivia och kongressen (allmänt om Bolivia, politiskt läge, antagna resolutioner, stadgeändringar, WILPF: s ekonomi, valet av ordförandeteam, rapport från Colombiadelegationen etc.). Kerstin som ny ordförande berättar om hur man tänker och planerar internationellt, samt om IB mötet i Indien Paus Kretsarna om sin verksamhet Aktuella projekt: ESP och PyP Lunch Diskussion i mindre grupper om framtiden, kopplat till projekten och arbetsgrupper Sammanfattning och avslutning Ordförandemöte för att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2006.

6 Alla intresserade åker till bokmässan och lyssnar på Göteborgskretsen om deras resa till Bolivia. Kvällen avslutas för dem som vill med fest på Röda Sten till självkostnadspris. Ordförande för samrådsmötet: Kirsti Ordförande för ordförandemötet: Ansa Ingela Mårtensson har erbjudit sig att prata om terrorism under samrådsmötet. AU uppdrar åt Pia att kontakta Ingela med förslag att hon istället pratar om detta som en punkt på FS. Alexandra får i uppdrag att skicka ut kallelse till samrådsmötet snarast. Kansliet får i uppdrag att kolla upp detaljerna kring Röda Sten samt catering från Hagabion till Samrådsmötet. 5.2 Dagordning för FS AU diskuterar att följande punkter bör finnas på dagordningen: - IKFF ekonomi - FBA ansökan om verksamhetsstöd Samarbete WILPF Europa, nya projekt - Kongressrapport samt beslut att implementera - Alexandra tar upp beslutsunderlag i rapporten - Kampanj mot klustervapen - Kampanj Nordic Battle Group - Relevanta aktuella politiska frågor 1) Nya regerings biståndspolitik och dess betydelse for fred - Intern kommunikationsstrategi förslag finns - Extern kommunikationsstrategi - förslag finns - Projektstrategi förslag finns - Rapport från gruppen om arbetsfördelning FS-AU-kansli - Connect day strategi - Gemensamma internationella aktioner - Aktivitetsplan, alla händelser och vem gör - Fler punkter att ta upp insänds till Ansa om punkter senast 13.9 Alex kollar förra FS protokollet samt AU protokoll för frågor att följa upp Dagordningen samt bilagor sänds ut den 17.9

7 Ordförande för FS: Pilar 5.3 Bokmässan Pia rapporterar att sektionen som vanligt delar bord med Göteborgskretsen som kommer att arrangera en tombola och försäljning. Sektionen ställer ut skrifter och annat material samt har Fred och Frihet till försäljning. Alexandra försöker ordna en snygg ställning för att exponera materialet. AU uppdrar åt Pia att fortsätta planeringen, bland annat ta fram en lockande folder om våra praktikprogram samt fundera på medlemsvärvningsstrategi. 5.4 Den nya biståndspolitiken Pilar tar upp att vi bör diskutera hur den nya svenska biståndspolitiken som antagits av riksdagen, påverkar våra frågor. AU uppdrar åt Pilar att förbereda diskussionsunderlag inför FS. 6 Projekt 6.1 Redovisade Alexandra rapporterar att bidraget för resor till kongressen i Bolivia från delegationen för kvinnors organisering är slutrapporterad. Pia informerar om att en tidigare FBA redovisning faxats till FBA på begäran. Verksamhetsstödet för 2006 ska redovisas den 15 september. Alexandra färdigställer detta, tillsammans med Birgitta och Christina Gotting (revisor) för den ekonomiska biten. 6.2 Pågående Projektet kring europeisk säkerhetspolitik samt Peace yes Please har genomgått planering under sommaren och fortsätter under hösten. 6.3 Kommande

8 Ansökningar har skickats in till Fonden för kvinnors organisering och jämställdhets projekt samt under arbete till FBA, båda på temat europeisk säkerhetspolitik. IKFF bör ha ett uppföljningsmöte med Henrik Salander på UD gällande det svenska ordförandeskapet i nedrustningskonferensen samt eventuella bidrag både till RCW samt IKFF. Alexandra uppdras kontakta Salander. Ett möte bör även hållas med UD för att lobba för Peace Women projektet samt söka ekonomiskt stöd för detta. Detta kunde ske under vecka 38 när Felicity Hill är i Stockholm. Kerstin uppdras att kontakta relevanta personer på UD för detta (Carola Tham, Prudence Woodford-Berger, Gerd Latham). Informationspunkt: Pilar kan inte stå som firmatecknare vid ansökningar på grund av sin yrkesroll, men kvarstår i andra frågor. 7 Aktioner 7.1 Kampanj om klustervapen Theresa Höghammar har deltagit i nätverkets möte. Planerna på eventuellt stort samarbete över hela landet på FN-dagen kvarstår. Theresa och Alexandra följer utvecklingen. 7.2 Kampanj om Nordic Battle Group Kansliet har lagt fram ett förslag till manifestation kring bristen på debatt om det svenska ansvaret för NBG från januari Aktioner kan göras över hela landet, samt vid riksdagshuset i Stockholm den 10 januari när den första truppen ska kunna vara på plats var som helst i världen. AU konstaterar att den typen av dramatiska effekter (militära symboler, body bags etc) som föreslås användas bör nyttjas försiktigt för att inte få motsatt effekt. AU beslutar att arbetsgrupp bestående av kansliet, Kerstin och Åsa jobbar vidare med kampanjen. IKFF bör genomföra kampanjen under eget namn för att inte hamna i skuggan av andra organisationer. Ärendet tas upp igen på FS i november. 7.3 ABF - två kvällar om freden

9 Pia informerar om en möjlighet för IKFF att delta och synas under ett seminarium i ABF huset den 7 november på temat fred som politiskt projekt. AU uppdrar åt Pia att följa upp detta och meddela IKFF: s intresse att delta. 7.4 MR dagarna AU beslutar att betala för två biljetter, student + vuxen. Vi försöker även få plats vid Operation 1325: s bokbord. 7.5 Politiskt läge Pilar informerar om en stor manifestation mot USA: s agerande runtom i världen den 11 september på Sergels torg, arrangerad av olika organisationer som motsätter sig den amerikanska militära inblandningen i världen. Pilar mejlar mer information. Pilar anser att inför årsdagen av den 11 september borde IKFF synas med ett uttalande eller liknande. AU tar upp Carl Bildts besök i Irak och det faktum att han i sitt uttalande efter detta inte riktade någon som helst kritik mot ockupationen. AU uppdrar åt Pilar att göra utkast till uttalande med deadline 9 september. Kerstin tittar på detta varpå det sänds till AU för godkännande. 8 Rapporter 8.1 European Social Forum Ansa informerar om att ett förberedande möte för European Social Forum kommer att hållas i Stockholm september. Forumet hålls i Malmö och Köpenhamn AU beslutar att Ansa deltar i mötet som representant för European WILPF. IKFF står för kostnaderna, 500 kr/organisation + resor ur budgeten för ordförandes resor.

10 8.2 EWL Issue Groups Kirsti informerar att beslut fattas denna vecka vilka insända förslag som blir workshops på EWL: s generalförsamling WILPF har lämnat in förslag om en workshop kring Kommunikationsstrategi Pia redogör för det utkast hon gjort för en extern kommunikationsplan för IKFF. Syftet med strategin är att vi på ett effektivare sätt ska kunna kommunicera en bild av organisationen utåt, och att denna ska överensstämma med WILPF: s profil internationellt. AU beslutar att kommentarer om kommunikationsstrategin skickas till Pia senast den 2 oktober, diskuteras vidare på AU den 9 oktober samt presenteras för beslut på FS november. Förslag har kommit från Göteborgskretsen att administrera IKFF: s hemsida via en betaltjänst istället för det gratissystem vi använder idag. Pia informerar att priset för att använda Webforum är 780 kronor per timme för att lägga upp sidan samt därefter 300 kronor per månad. AU beslutar att IKFF fortsätter att använda gratistjänsten enligt det system vi har idag.. Pia informerar om att Ingrid Segerstedt-Wiberg är registrerad som ansvarig utgivare för IKFF: s publikationer. Detta bör bytas till Ansa, som enligt FS beslut är ansvarig utgivare. Namnbytet kostar 600 kronor. AU uppdrar åt Pia att ordna med namnbytet. 8.4 Gruppförslag om FS diskussion På FS april 2008 tillsattes en grupp bestående av Boel Bruce samt Elisabeth Fridh för att göra en plan för ansvarsfördelning mellan FS, AU och kansliet. Kerstin skulle tillfrågas att ingå i denna grupp, men har ej meddelats om detta. Frågan bör följas upp på inkommande FS. AU uppdrar åt Ansa att följa upp med gruppen. Ett skriftligt utkast bör vara inlämnat senast den 14 september för att kunna tas upp på FS 30

11 september. 8.5 SENSUS Pia rapporterar om att SENSUS kontaktat IKFF på grund av dålig uppslutning på föreläsningsserien Kvinnor bygger broar som IKFF: s Stockholmskrets medverkar i. SENSUS vill diskutera idéer för att förbättra detta. AU anser att ärendet gäller Stockholmskretsen och därmed bör tas upp där. 9 Övrigt 9.1 OSSE OSSE-nätverket har hört av sig till IKFF och erbjudit medlemsorganisationer att anmäla en representant som med hjälp av UD pengar får åka till Human Dimension Implementation Meeting i Warszawa AU beslutar att om Pia i första hand eller Pilar vill och har möjlighet att åka kan vi anmäla dem senast den 5 september. 9.2 Inbjudan till Anna Linds minnesfond IKFF har fått inbjudan till ett samtal om Människovärde på flykt den 11 september. Ingen från IKFF har möjlighet att delta. 9.3 Birgitta Hambraeus debattinlägg Birgitta Hambraeus har den 3 september fått ett debattinlägg publicerat i SvD Brännpunkt. Inlägget undertecknas med namn samt IKFF: s representant i OSSE-nätverket. Enligt FS beslut ska samtliga inlägg i rikstäckande medier undertecknas av ordförande och generalsekreterare för att stärka vår profil utåt. AU uppdrar åt Ansa att meddela Birgitta angående FS beslutet om våra regler för publicering. 9.4 Förslag från FBA Joel Ahlberg har inkommit med en inbjudan till IKFF bland andra

12 organisationer att påbörja ett förberedelsearbete för att driva våra frågor under den period Sverige har ordförandeskap för EU AU uppdrar Saba i första hand att delta i planeringsprocess. 9.5 Henrik Salanders brev IKFF skickade under det svenska ordförandeskapet för nedrustningskonferensen i Genève i somras ut ett brev angående detta till Carl Bildt, Henrik Salander och Elisabeth Borsiin Bonnier. Salander har nu inkommit med ett svar på detta, där han redogör för Sveriges position i nedrustningsfrågan och den svenska delegationens insats som ordförande, samt även uppmuntrar vårt fortsatta engagemang i frågan. 10 Avslutning Mötesordförande tackar och avslutar mötet klockan Nästa AU hålls den 9 oktober klockan Ansa Eneroth Maria Pilar Reyes Alexandra Sundberg Ordförande justerare sekreterare

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar.

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU 2006-12-18 Närvarande Ansa Eneroth, Ordförande Kirsti Kolthoff, Kassör Åsa Frostfeldt,

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns.

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns. Protokoll IKFF AU 27 mars 20007 Närvarande: Pilar Reyes, Åsa Frostfeldt, Ansa Eneroth, Birgitta Lorentzi, Kerstin Grebäck Adjungerade: Petra Tötterman-Andorff, Alexandra Sundberg, Pia Johansson 1. Formalia

Läs mer

Protokoll, AU 19 juni, 2007

Protokoll, AU 19 juni, 2007 AU protokoll 19 juni 2007 2007-06-27 Internationella Kvinnoförbundet Protokoll, AU 19 juni, 2007 Närvarande: AU Anna-Lisa Eneroth, ordförande Åsa Frostfeldt, vice ordförande Kirsti Kolthoff, kassör Adjungerade

Läs mer

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 Protokoll AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

Protokoll AU 4 september

Protokoll AU 4 september PROTOKOLL 2007-03-20 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll AU 4 september Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Birgitta Lorentzi

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Den 22 maj är Lisa Hagströms sista arbetsdag som generalsekreterare på IKFF, återstår två semesterveckor. Lisas anställning avslutas den 7 juni.

Den 22 maj är Lisa Hagströms sista arbetsdag som generalsekreterare på IKFF, återstår två semesterveckor. Lisas anställning avslutas den 7 juni. AU protokoll 22 maj 2007 Internationella Kvinnoförbundet Protokoll 22 maj 2007 Medverkande: AU: Anna-Lisa Eneroth Maria Pilar Reyes Kirsti Kolthoff Adjungerade: Kerstin Grebäck Petra Tötterman Andorff

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Protokoll 2007-09-30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Närvarande: Pilar Reyes, Kirsti Kolthoff, Boel

Läs mer

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 Dagordning AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

Protokoll, IKFF: s Arbetsutskott 30 oktober, 2007

Protokoll, IKFF: s Arbetsutskott 30 oktober, 2007 Au protokoll 30 oktober 2007-11-08 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s Arbetsutskott 30 oktober, 2007 Närvarande: AU

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Förslag till dagordning FS 29 oktober, 2006

Förslag till dagordning FS 29 oktober, 2006 Förslag till dagordning FS 29 oktober, 2006 Tid: 09:00-15:00 Plats: Norrtullsgatan 45 Närvarande Maria Pilar Reyes Ansa Eneroth Lisa Mathsson Birgitta Lorentzi Kerstin Grebäck Jeanette Rigne Inger Bylen

Läs mer

Protokoll AU 2009-10-09

Protokoll AU 2009-10-09 Protokoll AU 2009-10-09 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 9 september 2009 kl 10.30 12.00 Närvarande: Kirsti

Läs mer

Möte före AU den 20 februari Kirsti Kolthoff anmält förhinder p g a sjukdom.

Möte före AU den 20 februari Kirsti Kolthoff anmält förhinder p g a sjukdom. Möte före AU den 20 februari 2007 Närvaro Ansa Eneroth (AU) Maria Pilar Reyes (AU) Kerstin Grebäck (adjungerad) Alexandra Sundberg (adjungerad) Lisa Hagström (kansli) Ann Cathrin Jarl (gäst) Kirsti Kolthoff

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 98 Formalia 98.1 Ordförande

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 105 Formalia 105.1 Ordförande Kirsti Kolthoff 105.2

Läs mer

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32.

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 15 juni 2010 Närvarande: Kirsti Kolthoff, Eva Selin Lindgren och Josefin

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Septemberbrev. brev 2008-09-15

Septemberbrev. brev 2008-09-15 Septemberbrev brev 2008-09-15 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl Protokoll FS 2009/04/26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl 9-16.00 Närvarande ur styrelsen:

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008

Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008 Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008 Lö 9-17.30 83. Formalia 1. Ordförande AnnaLisa Eneroth 2. Sekreterare Jeanette Rigne och Petra Tötterman Andorff 3. Justerare Boel Bruce 4. Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Rapport från WILPF: s 29: e internationella kongress i Santa Cruz, Bolivia, 21-27 juli 2007

Rapport från WILPF: s 29: e internationella kongress i Santa Cruz, Bolivia, 21-27 juli 2007 Kongressrapport 2007-10-22 Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: alexandra.sundberg@ikff.se Rapport från WILPF: s 29: e internationella kongress i Santa Cruz, Bolivia, 21-27 juli 2007

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

Praktikrapport för Ht 2008:

Praktikrapport för Ht 2008: Praktikrapport för Ht 2008: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Praktikens längd: Praktiken genomfördes mellan 11/8 19/12 2008 samt 5-9 januari 2009 på heltid (40 timmar/vecka). Handledare:

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Lördag 10.00-12.30 samt 13.30-18.00 Deltagare

Läs mer

Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt

Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt Protokoll, IKFF: s AU den 21 januari 2012, kl 10.30-16.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Emma Bjertén, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan. Adjungerad personal:

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR Internationella Kvinnoförbundet För Fred och Frihet KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR EN VERKTYGSLÅDA KONTAKTDAGEN - bakgrund Varje termin ansluter sig runt 30-40 medlemmar till IKFF de flesta går med i någon

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Datum: 30-31 maj 2009 Plats: Årsta Folkets Hus, 1. Kongressens öppnande Kongressen öppnades med ett hoppfullt tillbaka-

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Verksamhetsberättelse 2007 INNEHÅLLFÖRTECKNING Förord 3 Programverksamhet 4 Lokalt arbete 8 Projekt 14 WILPF internationellt 18 Slutord 22 FÖRORD IKFF

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Kommunikationsplan för IKFF

Kommunikationsplan för IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Kommunikationsplan för IKFF Enligt uppdrag från Arbetsutskottet den 22: a maj 2007 har det beslutats

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

PROTOKOLL 04 / Typ av sammanträde Ombudsmöte Sammanträdesdatum Tid Plats Eleonoragatan 18

PROTOKOLL 04 / Typ av sammanträde Ombudsmöte Sammanträdesdatum Tid Plats Eleonoragatan 18 Sidan 1 av 7 2010-02-15 SÖRMLAND PROTOKOLL 04 / 2014 Typ av sammanträde Ombudsmöte Sammanträdesdatum 2014-11-19 Tid 18.00-19.45 Plats Eleonoragatan 18 39 50 39. Mötets öppnade Roland Elfving hälsade alla

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll nr 1 2007 04 27-29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum & plats : 2007 04 27-29 Enköping Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin Adjungerad jaktansvarig,

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.), Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt Plats: Mångkulturellt centrum,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer