Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09"

Transkript

1 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn Adjungerad: Ellen Undén Ej närvarande: Lars Ek Petra Åman Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/ Mötets öppnande Subhasha hälsar välkomna och öppnar dagens möte. 2 Val av mötesordförande Styrelsen valde Conrad Subhasha Born till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Styrelsen valde Susanne Ytterborn till mötessekreterare. 4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 5 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 6 Registrering till Bolagsverket Helge informerade om att registreringen av ny styrelse till Bolagsverket ej ännu gått iväg. Helge tar på sig att ordna detta inklusive Konstituerande mötesanteckningar idag. 7 Information och korta rapporter a) Lasses Folkhögskoleprojekt Subhasha och Helge företrädde Lasse och berättade att Graninge Folkhögskola är mycket intresserade av förslaget om samarbete med ÄB, och vill ha ett svar på intresse från ÄB 24 oktober. Som tillägg till utbildningsprojektet visar det sig att Graninge Skolan är till salu och att ÄB visat intresse även för detta. Skolan skulle kunna användas till: - Lagring av festival utrustning,

2 - Boende under festivaler och - Skolverksamhet. Styrelsen bad om mer information; Rebekka och Helge skapar några frågor till Lasse och får all info han har. Helge ber även Kjell om den informationen han har kring försäljningen. b) Sharepoint Johan har tagit in ny offert på kommunikationssystemet Sharepoint, för styrelsen och andra grupper på ÄB att kommunicera via. Dessutom kan all dokumentation finnas samlad här. Styrelsen beslutade att ta det större alternativet på 2GB (5692 sek första året). Johan och Kjell fick i uppdrag att sätta upp en struktur i samarbete med Nova. 8 Styrelsernas uppgifter och organisationen på Ängsbacka a) Styrelsernas uppgifter Helge redogjorde för Ängsbackas två styrelser uppgifter. Styrelsen antog förslaget med en mindre ändring och anser att dokumentet är en början och kan utvecklas med tiden. b) Ängsbacka struktur I tillägg till Helges genomgång visade Henrik och Susanne ett förslag på hur förenklas Ängsbackas struktur (organisation: Ass och AB mm) skulle kunna vara. Framförallt vid kommunikationen utåt till medlemmar m.fl. En arbetsgrupp bestående av Eva, Henrik och Subhasha tillsattes för att ta förslaget några steg ytterligare. Förslaget ska även presenteras för och få feedback på av ledningen och anställda i Ängsbacka AB. 9 Föreningens rapport a) Aktiviteter och projekt Ellen informerade om vilka aktiviteter hon och Maria har planerat från nu och ett år framåt. Det uppstod många frågor kring projekten och styrelsen bad Ellen om en mer utförlig beskrivning av pågående projekt. Ansökan till projektet Leader är i slutskedet. Subhasha ber Alex om vad som hänt med detta och Helge mailar styrelsen den information han har kring projektet. Eva har en kontakt på Maria Ungdom i Stockholm som kan vara intresserad av att bidra till Projektet Hunting the light. Hon kontaktar honom.

3 b) Rabatt på medlemsavgiften Ellen förde medlemmarnas fråga om man blir medlem nu i slutet av 2009, alltså betalar sitt insatsbelopp på 1000 kronor att man då inte behöver betala årsavgiften för 2010 utan först Detta avslogs. Styrelsen beslutade att en barnrabatt om 200 sek på årsavgiften godtages. Styrelsen beslutade att ej ge gratis medlemsavgift för år 2010 för personer som går med i föreningen under c) Övrigt Föreningen kommer att närvara vid ett antal mässor under hösten och det är önskvärt att styrelsemedlemmar som kan deltar. Eva kommer att ha ett seminarium vid Allt om Hälsa i Stockholm i november och vill gärna koordinera med Ängsbacka. 10 Ekonomi Ellen berättade att hon sitter med i gruppen Kursgårdar i Samverkan och gärna vill ha input från styrelsen kring detta. a) Föreningens ekonomi Helge redogjorde för föreningens ekonomi. (Utskickat tidigare.) Styrelsen godkände budget och prognos för b) Aktiebolagets ekonomi Helge redogjorde för aktiebolagets ekonomi. (Utskickat tidigare.) Styrelsen godkände budget och prognos för Det positiva resultatet beror bla på kostnadsreduktion, nya aktiviteter såsom julbord, Företagsevenemang samt fler gäster. 11 JAK lånet För att få lånet på 350 Tsk godkänt hos JAK behövs en inteckning i Ängsbacka byggnad. Styrelsen beslutade att detta ska göras. Helge utför. 12 Core document report Core documentet ska arbetas vidare med. En arbetsgrupp bestående av Rebekka, Susanne och Johan tillsattes för detta. John s frågeställningar ska användas och vi kan även be om hans expertutlåtande i frågorna. 13 Styrelsens frågor och förslag a) Studera andra levnadssätt Eva har en idé om att arrangera en bussresa ut i Europa för att studera alternativa sätt att leva. Eva tar fram ett prospekt kring detta. b) Advisory och Heart grupp

4 Diskussion kring de sk Advisory och Heart group. Förslag framkoma att kalla dessa personer Advisors (ej grupper) som rådfrågas av styrelsen vid behov. Struktur gruppen tar med detta i sitt arbete. Rebekka skickar kontaktlista över personerna i dessa grupper. b) Föreningens webbsida Det är ytterst angeläget att göra något nytt av föreningens hemsida. Diskussion kring detta förekom och styrelsen är överens om att det bör vara EN hemsida för allt på ÄB. Ellen frågar bland medlemmarna om det finns någon med webkunskaper som vill bistå med att bygga en ny hemsida. 14 Övriga frågor Dessa frågor bordlades till nästa möte: Volontär policy Management Betalning till tf ordförande.frågor som kom upp under dagens möte: a) John besökte styrelsen för att diskutera kring hans frågor om Core Document och planerna på Ecovillage och Site plan. Vad gäller Site plan etc kommer inte styrelsen att koncentrera sig på detta nu, men om specifika projekt dyker upp tittar styrelsen givetvis på detta. Medlemmar kan bes om att jobba vidare med förslag. b) Johan påpekade att vi bör ha ett telefon möte med Nova och Alex inom två veckor eftersom Nova sedan är på semester. 15 Frågor till kommande möten Följande frågor bör också bearbetas under kommande möten: Årsmötet Valberedning Strategi plan Affärsplan Webbmagazine 16 Kommande möten Nästa möte är onsdagen den 4/11 kl 18-21, kommande planerade; söndagen den 29/11 kl 9-15 och söndagen den 10/1 kl Subahasha bad samtliga att inkomma med förslag på när de kan ha styrelsemöten from feb-maj nästa år. Förslagsvis varje månad from 10 jan. Susanen påpekade att februarimötet skulle kunna läggas i samband med medlemseventet 5-7 feb. 17 Mötets avslutade Vid protokollet Justeras Susanne Ytterborn Conrad Subhasha Born

5 Bilaga till Styrelsemöte 4:e oktober Summering beslut och aktiviteter: Beslut: B1: Styrelsen köper in Sharepoint 2GB (utifrån Johans offert) B2: Dokumentet Vem gör vad? godkänns. B3: Barn som blir medlemmar betalar 100sk (ej 300sk) i årsavgift) B4: Ingen rabatt på inträdesavgiften ges för nästa år. B5: ÄB Ass budget och prognos godkänns. B6: ÄB AB budget och prognos godkänns. B7: Inteckning ska göras för att få lånet hos JAK. Aktiviteter: A1: Helge ordnar med registrering till Bolagsverket inkl konstituerande mötesanteckningar. A2: Rebekka och Helge skapar frågor till Lasse ang skol projektet A3: Helge ber även Kjell om den informationen han har kring försäljningen A4: Johan och Kjell skapar Sharepoint struktur i samarbete med Nova. A5: EnStruktur-arbetsgrupp bestående av Eva, Henrik och Subhasha kommer med förslag på ÄB organisation/struktur. A6: Subhasha ber Alex om svaren på de 6 frågorna till Leader projektet A7: Helge mailar styrelsen dokumentationen kring Leader. A8: Ellen skickar mer info kring pågående och planerade projekt till styrelsen. A9: Eva har en kontakt på Maria Ungdom i Stockholm som kan vara intresserad av att bidra till Projektet Hunting the light. Hon kontaktar honom. A10: Core Docuemtn arbetsgrupp bestående av Rebekka, Johan och Susanne fortsätter arbete med innehåll. A11: Eva kommer in med förslag på resa för att studera andra levnadssätt.

6 A12: Rebekka mailar lista på personer i Advisory och Heart Group. A13: Ellen kommer att utlysa frågan fråga bland medlemmarna om det finns någon med webkunskaper som vill bistå med att bygga en ny hemsida. A14: Johan tittar på alternativa lösningar på webbsida till nästa möte. A15: Alla inkommer med förslag på när de kan ha styrelsemötena nästa år. (Till Subhasha)

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2010-06-20 Närvarande: Petra Ariton Christer Björsson Lars Ek (fr o m 7) Henrik Flaarönning Kjell Gustafsson (fr o m 6) Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Helge Ryen

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes Styrelsesammanträde Datum: 2014-04-26 Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer