PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS"

Transkript

1 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Datum: maj 2009 Plats: Årsta Folkets Hus, 1. Kongressens öppnande Kongressen öppnades med ett hoppfullt tillbaka- och framåtblickande fredpolitiskt anförande av IKFF:s ordförande Anna-Lisa Eneroth och hon hälsade ombud och medlemmar välkomna. Tove Krag från Danmark hälsades särskilt välkommen och därefter framfördes en hälsning från den danska sektionen. De önskar ett mer utvecklat nordiskt samarbete kring resolution 1325 samt att vi enar våra fredpolitiska krafter inför det kommande toppmötet om klimatfrågor. 2. Fastställande av röstlängd De närvarande ropades upp kretsvis. Därefter fastställdes röstlängden och röstkort delades ut till deltagarna vid registreringen. Röstlängden samt närvarolistan lades till protokollet som bilaga (bilaga 1). 3. Val av presidium för kongressen: ordförande och sekreterare samt val av protokollsjusterare, rösträknare och redaktionskommitté Kongressen beslutade att välja följande: Ordförande: Jeanette Rigné och Ann-Cathrin Jarl Sekreterare: Åsa Frostfeldt och Anna-Lisa Björneberg Protokolljusterare: Annalena Vidlund och Petra Tötterman Andoff Rösträknare: Josefin Lind och Amila Konjhodzic Redaktionskommitté: Pia Johansson, Maria-Pilar Reyes, Annalena Vidlund och Emma Rosengren. 1

2 4. Prövning huruvida kongressen kallats i behörig ordning Kongressen konstaterade att kallelsen har skickats ut till kretsarna i enlighet med stadgarna. 5. Godkännande av dagordningen Kongressen beslutade att dagordningen skulle godkännas utan ändringar. 6. Redaktionskommittén Redaktionskommittén fick i uppdrag att ta fram uttalanden om följande frågor: - Kongressuttalande från IKFF om Sveriges alliansfrihet, förhållandet till NATO och vilka problemlösningar IKFF föreslår istället för militära lösningar. - Ett kärnvapenfritt Norden. - WILPF har gjort två internationella uttalanden om Nordkorea och Sri Lanka och de ska översättas och skickas till den svenska regeringen. - NATO övningen i Norrland juni Den hemliga överenskommelsen mellan FN och NATO. - Brev ska skrivas till EU att IKFF vill bli inbjudna till EUtoppmötet med försvarsministrar i den september Verksamhetsberättelse och bokslut. Styrelsens och revisorernas berättelser Verksamhetsberättelsen från 2008 har skickats ut till kongressen i förtid och delats ut vid registreringen till kongressen. Ordföranden Anna-Lisa Eneroth föredrog verksamhetsberättelsen från Ett antal redaktionella ändringar och tillägg föreslogs. Kassören Kirsti Koltoff föredrog bokslutet. Elisabeth Dahlqvist har donerat pengar till IKFF i sitt testamente och pengarna kommer att gå till den nystartade Elisabeth fonden. Kongressen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslutet. Kongressen gav i uppdrag till den nya styrelsen att se över aktieinnehavet framförallt gällande Stora Enso och Assa Abloy. 2

3 Pirjo Talvitie läste upp revisorernas berättelse och revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Kongressen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för Stadgeändring Kongressen föreslog en rad redaktionella förändringar. Kongressen beslutade i full enighet att godkänna föreslagna stadgeändringar. Paragrafen justeras med omedelbar verkan. 10. Kort rapport från valberedningen Elisabeth Ekstrand presenterade valberedningens förslag till en ny styrelse, IB-ledamot och revisorer. Nomineringstiden fastställdes till klockan Alla nomineringar måste inlämnas skriftligen till valberedningen och personerna måste vara tillfrågade. 11. Styrelsens propositioner Styrelsen presenterade propositionen gällande en höjning av årsavgiften för studenter från 75 kronor till 95 kronor. 12. Val av en ordförande och två vice ordförande Kongressen beslutade att välja Kirsti Kolthoff till ordförande samt Eva Selin Lindgren och Marianne Laxén till vice ordföranden för tidsperioden Val av ledamot i internationella styrelsen (IB) och tillika styrelseledamot Kongressen beslutade att välja Emma Rosengren till IB-ledamot för tidsperioden

4 14. Val av sju övriga styrelseledamöter och två suppleanter Kongressen beslutade att välja följande personer till förbundsstyrelsen för tidsperioden : Ordinarie ledamöter: Maria-Pilar Reyes enskild medlem Kerstin Grebäck Annalena Vidlund Shanna Löfgren - Josefin Lind Malmö/lLund Victoria Gonzalez - Växjö Lena Petersson - Växjö Margareta Backgård - Umeå Inger Ahlström - Uppsala 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter Kongressen beslutade att välja Pirjo Talvitie och Jeanette Rigné till revisorer samt Riita Djordjevic och Maj-Lis Månsson till revisorssuppleanter för tidsperioden Val av valberedning, bestående av tre ledamöter och två suppleanter. Sammankallande ska utses. Valberedningen ska bestå av personer utanför styrelsen. Kongressen beslutade att utse följande personer till l valberedningen. Ordinarie ledamöter Inger Bylén - sammankallande AnnaLisa Eneroth Josefine Karlsson Suppleanter Anna-Lisa Björneberg Linn Nystedt 17. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kongressperiod Kongressen beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad för fullbetalande medlemmar 225 kr och familjemedlemmar 75 kr. Avgiften för studenter höjs från 75 kr till 95 kr. Avgiften gäller för ungdomar upp till 26 år och studenter. Kretsarnas eventuella avgifter tillkommer. 4

5 18. Fastställande av strategisk plan Kongressen beslutade att fastställa Strategi- och handlingsplanen med föreslaga redaktionella ändringar som framfördes efter grupparbeten på kongressen den 30 maj. 19. Övriga ärenden Nordiska mötet AnnaLisa Eneroth rapporterade från diskussionerna vid det nordiska mötet där medlemmar från IKFF-sektioner i Sverige, Danmark och Norge deltog. Kongressen beslöt att IKFF ska vara närvarande och delaktiga vid FN:s uppföljningsmöte av Kyotoavtalet i Köpenhamn 2-12 december 2009 och uppdrog åt styrelsen att utse en arbetsgrupp som ska förbereda IKFF:s och WILPF:s deltagande vid mötet där ett av temana kommer att vara vatten ur ett genusperspektiv. EU:s försvarsministermöte i i september 2009 Annalena Vidlund informerade att skretsen planerar att tillsammans med Fredsam i arrangera en fredsfestival under ministermötet och även hålla ett seminarium. Kongressuttalanden Pia Johansson redogjorde för redaktionskommitténs förslag till uttalanden. IKFF:s uttalande angående kärnvapenprovsprängningar i Nordkorea Uttalandet ska skickas till regeringen och utrikesminister Carl Bildt. IKFF:s uttalande om den nuvarande situationen i Sri Lanka Uttalandet ska skickas biståndsministern Gunilla Carlsson, Sri Lankas ambassad, regeringen och utrikesminister Carl Bildt. Sverige bör satsa på fred, inte på Nato Uttalandet ska skickas till Sveriges regering och allmän opinion. Sveriges alliansfrihet hotad Uttalandet ska skickas till Sveriges regering och allmän opinion. Alla uttalandena kan även användas av kansliet och kretsarna gentemot allmän opinion. 5

6 Kongressen beslutade att anta uttalandena och gav i uppdrag till kansliet och styrelsen att finna bästa formen för utskicket. Brev till statminister Fredrik Reinfeldt, försvarsminister Sven Tolgfors och EU-minister Cecilia Malmström Pia Johansson redogjorde för ett brev där IKFF anhåller om att få delta i en överläggning vid EU:s försvarsministrars möte i september. Kongressen beslutade att anta brevet och gav i uppdrag till kansliet och styrelsen att finna bästa formen för utskicket. Kongressens avslutning AnnaLisa Eneroth avtackade avgående ledamöter för deras insats och tackade kansliet och de i styrelsen som sitter kvar för gott samarbete. Kirsti Kolthoff avtackade AnnaLisa Eneroth för hennes 6 år i styrelsen och överlämnade en graverad penna med inskriptionen Ordförande IKFF och en WILPF-sjal. Anna-Lisa Björneberg tackade skretsen, styrelsen och kansliet för en lyckat genomförd kongress och Elisabet Ekstrand för gott samarbete i valberedningen. Kongressen avslutade mötet med kvinnofredssånger, en kampsång från Greenham Commons och en sång skriven av Björn Höjer från skretsen. Ordföranden förklarade därmed IKFF:s fjärde kongress avslutad. Ann-Cathrin Jarl Ordförande Jeanette Rigné Ordförande 6

7 Åsa Frostfeldt Sekreterare 30 maj Anna-Lisa Björneberg Sekreterare 31 maj Annalena Vidlund Justerare Petra Tötterman Andorff Justerare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Organisationsnummer

8 Bilaga 1 Ombud vid IKFF:s kongress den maj 2009 Anna-Lisa Björneberg Annalena Vidlund Linn Nystedt Anita Wahlberg Sofia Strandberg Jönköping Gunnel Hall Linköping Madelene Berglind Motala Renée Frangeur Inga-Britt Höjer Elisabeth Ekstrand Amila Konjhodzic Umeå Margareta Backgård Uppsala Ann Cathrin Jarl Växjö Lena Pettersson 30 maj Victoria Gonzalez 31 maj 8

9 Närvarolista vid IKFF:s kongress den maj 2009 Maria-Pilar Reyes Elisabeth Ekstrand Pia Johansson Madelene Berglund Emma Rosengren Josefin Lind Inga-Britt Höjer Åsa Murray Ann-Cathrine Jarl Pirjo Talvitie Gun Förstedt Margareta Linnérns Josefin Karlsson Amila Konjhodzic Maria Sjöström Margareta Backgård Gunnel Hall Sven Örnsten Josephine-Charlotta Halvarsson Anna-Britta Hägglöv Inger Alvhem Inger Bylen Ruth Fröland Anita Wahlberg Annalena Vidlund Marianne Laxen Tove Krag Victoria Gonzalez Lena Petersson Kirsti Kolthoff Anna-Lisa Björneberg Åsa Frostfeldt Sofia Strandberg Linn Nystedt Petra Tötterman Andorff Kerstin Grebäck AnnaLisa Eneroth Shanna Löfgren Renée Frangeur Björn Höjer Förbundsstyrelsen Kansliet Lindköping, kansliet Malmö Uppsala, kansliet Umeå Jönköping Umeå Uppsala Umeå Köpenhamn Växjö Växjö Kansliet Växjö Motala 9

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Protokoll. fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm.

Protokoll. fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm. Protokoll fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm. 1/05 Årsmötet öppnas Ordföranden Anna Maria Magnusson förklarade årsmötet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer