Protokoll 12/6 AU 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 12/6 AU 2006"

Transkript

1 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia 1.1 Till ordförande väljs Ansa Eneroth 1.2 Till sekreterare väljs 1.3 Till justerare väljs Petra Tötterman Andorff 1.4 Underskrift av protokollsutdrag till Kvinna till Kvinna 1.5 Godkännande av dagordningen efter vissa tillägg 2 Ekonomi 2.1 Ekonomiska läget föredras av Kirsti. Kostnader för den nya styrelsen som har fler ledamöter kommer inte att påverka budgeten negativt då kostnader för AU nu blir mindre på grund av dess förminskade storlek. Kirsti informerar även att sektionsavgiften till WILPF nu betalas. 2.2 Kostnaden för bokföringen blir i år enbart för 8 månader (från 1 maj). Detta är förhandlat med Birgitta Lorentzi av Kirsti Kolthoff. 2.3 Polisanmälan är gjord rörande Somalilands projektet i Växjö. En redovisning av pengarna lämnas till Forum Syd i veckan. 2.4 Inköp och rutiner rörande Fredsagent 1325 för kretsarna och sektionen. För kretsar gäller att denna köper in ett önskat antal böcker från sektionen som man betalar 74 kr/bok för. Böckerna ska sedan säljas för 110 kr och mellanskillnaden behålls sedan av kretsen. Då böckerna säljs av kansliet så behåller sektionen mellanskillnaden. Ett brev skickas ut med denna information till kretsarna.

2 3 Administration 3.0 Kirsti rapporterar från mötet 1 juni med Lisa, Petra och Birgitta Lorentzi. I de minnesanteckingar som finns från mötet finns ett antal beslut som behöver diskuteras av AU och följande beslutas: - Ett förslag läggs att en grupp tas fram som kan arbeta med att se till hur man ska fortsätta lösa frågan med utbetalningar och bokföring efter årsskiftet då kontraktet med Birgitta Lorentzi angående utbetalningar och bokföringar går ut. - Det beslutas att Birgitta Lorentzi även i fortsättningen kommer att motta tidrapportering från kansliet - Det beslutas att semesterfrågor beslutas av AU. Lisas semester för sommaren 2006 bifalles enligt förslag. - Det beslutas att personnummer och uppgifter ska finnas för alla på kansliet samt att även ett avtal upprättas med praktikanter. - Kirsti tar kontakt med Birgitta Lorentzi angående vilka försäkringar som finns för personalen. - Det beslutas att Lisa går in som vikarierande förbundsekreterare. Kontrakt-, befattnings- och arbetsbeskrivning upprättas för detta. - Frågan om anställning av Alexandra Sundberg diskuteras och AU ser inte några problem i att Alexandra är både anställd och IEC ledamot. Det beslutas att man anställer Alexandra från 1 september till 31 december 2006 vilket då blir en heltidsprojektanställning. Lisa slutför denna anställning och ser även till lönefrågan och diskuterar detta med Alexandra efter att ha sett till det ekonomiska läget. - Frågan om fullmakter diskuteras. AU beslutar att liggande fullmakter har förlängts, innebärande att Petra Tötterman Andorff,, Kirsti Kolthoff och Birgitta Lorentzi disponerar föreningens konton i Föreningssparbanken, Nordea och Plusgiro. Dessutom får en Dosa till Internetbanken.

3 3.1 till 3.4 AU arbetar fram ett förslag till FS för diskussion kring dessa punkter. Detta förslag diskuteras vidare på nästa AU och skickas sedan till FS inför nästa möte. 3.5 Lokalen och datorer. Nya datorer har köpts in och ett nytt rum hyrs från 1 juli tillsammans med Sveriges Kvinnolobby. Lisa och Oscar har installerat datorerna och tagit fram ett server system så att styrelsen kan komma åt dokument och handlingar över internet. 3.6 Eva Swedberg gav till den nya styrelsen ett brev på kongressen att hon går ur den svenska sektionen av IKFF. Ansa skriver ett brev till Eva angående detta och att det är kretsen som ska ta ställning till detta då Eva är medlem i Jönköpingskretsen och inte den svenska sektionen. 4 Ärenden/Frågor från kansliet 4.1 Frågan angående byte av titel från förbundssekreterare till Generalsekreterare samt inrättande av en Informationssekreterare tjänst diskuteras. AU föreslår FS att godkänna byte av titlar. 4.2 Alla kongresshandlingar ska läggas på hemsidan och ett brev om detta ska gå till kongressdeltagarna om detta. 4.3 Rapport från Petra angående 30 maj. 4.4 Rapport från Petra angående 1 juni och lanseringen av Fredsagent Rapport från Petra om Blixkommissionens rapport och hur vi ska följa upp detta i ett seminarium i höst. Seminariet kommer med stor sannolikhet att fokusera på det militärindustriella komplextes roll i framställning och utveckling av kärnvapen. Kansliet arbetar vidare med detta. 5 Ansökningar 5.1 Vi fick avslag på kvinnoorganisationspengarna. 5.2 Ett förslag till projekt till Forum Syds informationspengar är att fokusera på att det nu är 20 år sedan fredsresan och att man gör en uppföljning till detta. Lisa gör ett förslag till nytt projekt och skickar ut till nästa AU.

4 6 WILPF 6.1 IEC kommer att ta plats i London 8-12 september. Parallellt med detta ligger Gertrude Baer mötet 7-9 september. 6.2 Resolutionsförslag från Svenska sektionen diskuteras. - Ett förslag är att ta upp frågan om ett kärnvapenfritt Europa. Man föreslår då att detta ska bli två resolutioner. - En rörande att USA ska ta bort alla kärnvapen från Europas territorium och resten av världen. - En rörande att bannlysa kärnvapen från Europa av både Europeiska och andra länder. Resolutionen ska vändas till Europeiska regeringar. Resolutionen skickas till Lisa som sedan skickas ut till FS. Frågan om Kubakonferensen och hur man ska föra fram detta till WILPF diskuteras då man på kongressen rekommenderat att denna ska avstyras och att dess program ska flyttas till Bolivia kongressen. Ett beslut om detta finns i kongressprotokollet och AnnBritt Karlsson ska tillfrågas vilket beslut som togs på kongressen. 6.3 Alexandra har påbörjat sektionsrapporten till IEC. WILPF har skickat ut en mall för hur denna ska fyllas i och Alexandra kommer att göra detta tillsammans med Ansa och Lisa. 6.4 Deltagare till IEC. Det finns att tillgå i bugeten för IEC deltagande och det beslutas att detta ska gå till resa för Alexandra Sundberg, och Ansa Eneroth. Det beviljas 6500 kr per person för och Alexandra Sundberg och 6000 kr för Ansa Eneroth. Det finns utöver detta kr i Young WILPF fonden för att skicka personer till Gertrude Baer mötet. Moa Forsberg föreslås få 5000 kr för att åka på detta möte. De resterande 5000 kr beslutas sparas till framtida resor inom Young WILPF.

5 6.5 Medlemmar till Kommitteér inför kongressen i Bolivia. Ansa informerar om detta och det beslutas att punkten bordläggs till nästa möte. Ett ytterligare AU föreslås till den 13 juli klockan på dagtid eller 17 juli dagtid. 7 Övrigt 7.1 AU beslutar att prenumerera på tidningen Framsyn. 7.2 AU ser det som att detta redan är genomfört iochmed kongress uttalandet. 7.3 Operation 1325 AU rekommenderar att IKFF talar för att Operation 1325 ska bilda en förening. Detta skickas till styrelsen och alla ombeds att svara innan 25 juni annars är beslutet fattat. Justerat per mail. Sekreterare Justerare Petra Tötterman Andorff

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr.

Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr. Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr. Catarina Antikainen, Johanna Salmi

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 2 Förslag till dagordning inför möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Tisdagen den 16 september 2008 Tid: Kl. 10-14.15

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS STYRELSEMÖTE SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 2007 Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3.

MÖTESPROTOKOLL FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS STYRELSEMÖTE SÖNDAGEN DEN 1 APRIL 2007 Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3. Bilagor: 1. Närvarolista 2. Personalpolicy 3. Caféutbildning 1. Mötets öppnande. Ordförande förklarade att: mötet är öppnat. Mötet beslutade att: ajournera tills dess att David Berggren anländer. återupptog

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer