Protokoll Styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte"

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Tid: , Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin Ruist, Boel Lanne, Lars Tysklind, Anna Selse, Karl-Erik Hansson, Roland Utbult (ersättare), Jan-Olof Larsson, Mats Lindegart, Ingela Sörqvist Gunilla Magnusson, Fredrik Lindberg (ersättare) Nils Karlsson (revisor), Niklas Åberg (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Hans Henriksson (ersättare) Boel Lanne Karl-Erik Hansson Ingela Sörqvist Ordförande Justerare 1 Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat, en kort presentation av deltagarna. 2 Val av sekreterare och justerare för mötet Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Karl-Erik Hansson till justerare. 3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkänns efter att punkten övriga frågor läggs till.

2 4 Anmälning av ärenden Boel kommer att delta i Havs och vattenforum, årliga konferens som HaV anordnar. Datum för årets konferens är maj i Göteborg. Kostnad för 2 dagar 1500 kr ex moms. Boel informerar att kostnaderna för hemsida samt viss administration för årets första 4 månader uppgått till kr. (Budgeten för motsvarande period var ca kr). Boel informerar att foldern med information om VRBK har omarbetats något när det gäller text och bilder. Kontaktuppgifterna har ändrats. 5 Ekonomi Filmerna från musselseminariet behöver göras lättare för att läggas ut på YouTube. Förslag att ta hjälp av filmaren mot ersättning för detta lyfts. VRBK kommer att få förändrad inkomstbudget framöver och vi måste se över VRBK s verksamhet och utgifter. Bl. a undrar vi hur momsen hanteras inom föreningen. Mötesarvodering och milersättning diskuterades samt arvode för arbete utanför mötestid som ordförande och sekreterare utför kopplat till styrelsemöten. Boel tar kontakt med filmaren för att få hjälp med att få fungerande filmer på YouTube. Boel får i uppgift att kontakta Yvonne och att de gemensamt ser över ekonomin. Boel redogör för ekonomin och momsförfarandet vid nästa möte. Mötesarvodering ligger fast vid 1000 kr per möte oavsett om det är halvdag eller heldag. Alla ledamöter kopplade till styrelsen får mötesarvodering (styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning) vid deltagande i styrelsemöten. Mötesersättning och reseersättning utgår till presidiemöten som kräver resa. Sekreterararvode, för arbete kopplat till styrelsemöte utanför mötestid, bestäms enligt offertförslaget.

3 Vid årsmöten arvoderas en representant per medlem (ej enskilda medlemmar), tillträdande och avgående styrelseledamöter, valberedare och lekmannarevisorer. Vid flera möten per dag eller förlängda möten ingår lunch på VRBK s bekostnad. Att vid seminarier eller möten där deltagare från VRBK påtar sig en roll samt gör en kortfattad rapportering för hemsidan utgår mötesersättning samt reseersättning. Reseersättningens storlek är i fortsättningen är per mil. Boel ändrar på blanketten för reseersättning. 6 Skriften för utgivning i augusti Elin informerar om skriften, som kommer att vara på 12 sidor. För sidan med Framtidens tidningsrubriker får vi gärna komma med förslag till Elin. Skriften kommer att skickas ut till styrelsen för slutkommentar en vecka innan 1 juli. Styrelsen uppmanas svara med vändande post eftersom Elins semester börjar 1 juli. Styrelsen anser att skriften ska delas ut till så många som möjligt och att vi är beredda att ta en merkostnad för det. Skriften ska innehålla goda exempel; åtgärder för vattenmiljön som ger/har gett resultat. Mats Lindegarth bistår Elin med detta. Boels sida ska ha personlig inledning och sedan övergår i mer generella ordalag. Styrelsen ska presenteras med namn och tillhörighet. Hela styrelsen korrekturläser och ger respons på Boels text. Elin undersöker om vi kan få ut skriften till sommarboende genom att kolla med postens system för utdelning. Vi ska trycka upp några extra tusen exemplar för utdelning till t ex bibliotek, kommunkontor och andra offentliga och privata inrättningar. 7 Höstseminarium, samråd kring förslag till förvaltningsplan från HaV Vi har ekonomiska medel för att göra ett seminarium i höst liknande förra årets seminarium om musslor. Föreslaget ämne är: Fritidsbåtsflottans påverkan på miljön. Vi kan t ex ta upp båtförvaring, bottenfärg, båttvättar, tvåtaktsmotorer, skrotning av båtar.

4 Naturskyddsföreningen på riksnivå är intresserade av ämnet och kan eventuellt driva frågorna vidare efter seminariet. Lars T och Jan-Olof L informerar kort om ett företag i Stockholm som skrotar båtar och tar tillvara delar för återanvändning och återvinning. Transporterna av båtar till skroten är kostsamt. Arvode och tidsåtgång till Ingela för arbete med seminariet diskuteras. Ingela erbjuds ersättning för 100 timmars arbete med seminariet.(ingela deltog ej i denna diskussion.) Mats informerar om att Havsmiljöinstitutet ska ha ett seminarium i oktober. HaV inbjuder till samråd kring förslaget till förvaltningsplan. Start 1 november Ett seminarium om Fritidsbåtar och deras påverkan på havsmiljön ska anordnas i höst. Niklas, Boel och Ingela arbetar med detta och Ingela är sammankallande. Ingela svarar Boel via mejl om hon godtar erbjudandet om ersättning för 100 timmar. (Ingela deltog ej beslutet.) Mats mejlar Boel information om när Havsmiljöinstitutets seminarium ska hållas. Boel lägger ut datum och ämne på vår hemsida. Hans H, Hans O, Mats och Elin bildar en arbetsgrupp som ansvarar för att VRBK svarar på samrådet kring förvaltningsplan från HaV. Elin är sammankallande. 8 Möten Elin informerar om att den 12 maj höll Vattenrådsamverkan Väst tillsammans med Länsstyrelsen ett seminarium i Uddevalla där Länsstyrelsen berättar om principerna för den nya statusklassningen och om hanteringen av MKN (=miljökvalitetsnorm) i vatten. Länsstyrelsen tänker framöver besöka alla vattenråd för information om statusen på våra vattenområden utifrån den nya statusklassningen. Elin håller kontakten med Länsstyrelsen om detta. Vattenorganisationernas riksmöte hålls i Lund den 22 och 23 september 2014, kostnad 1300 kr exkl. moms. Intresserade från styrelsen kan åka. 9 Kommande styrelsemöte Måndagen 22 september kl 9.00 Riverside, Uddevalla

5 10 Övriga frågor Länsstyrelsens har för närvarande ingen representant i VRBK s styrelse men länsstyrelsen avser att få fram en person. 11 Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

PROTOKOLL A styrelsemöte VRBK 2012 08 27

PROTOKOLL A styrelsemöte VRBK 2012 08 27 PROTOKOLL A styrelsemöte VRBK 2012 08 27 Tid: 09:30 15:00 Plats: Rivereside Hotel Deltagare: Elin Ruist (ordinarie vid detta möte), Magnus Jacobsson, Hans Henrikson, Boel Lanne, Anders Tysklind, Knut Andrén,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 9 oktober kl. 14:00-16:00 Plats: Online Närvarande: Eva Lidén, KTC USÖ, Örebro, Kassör Christian Pettersson,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer