Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand."

Transkript

1 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon avgår som ordförande vid dagens möte, bl. a berör betydelsen av föryngring inom branschen, den ändrade pensionsåldern och behovet av konstruktivitet och nytänkande. Ordföranden riktar sig här särskilt till de ledamöter i styrelse och valberedning m.m. som nu lämnar sina uppdrag och förklarar därefter årsmötet öppnat. 1 Mötets behöriga utlysande Föreningens ordförande Joneta Belfrage redogör för vad som föregått dagens årsmöte härvidlag. Årsmötet förklaras behörigen utlyst. 2 Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Tord Oscarsson, Härnösands kommun. Till mötessekreterare valdes kommunsekreterare Lars Fröberg, Härnösands kommun Till justeringsledamöter tillika rösträknare valdes Birgitta Irvall och Eva- Lisa Holm Granath. 3 Verksamhetsberättelse för år 2001 Generalsekreteraren redogör för föreningens verksamhetsberättelse vilken också utgått till samtliga medlemmar. att godkänna verksamhetsberättelsen. 4 Ekonomisk berättelse för år 2001 Generalsekreteraren redogör för föreningens ekonomiska verksamhet, redogörelsen har ävenledes utgått till ledamöterna i skriftlig form. Påpekas att eftersom föreningen tillämpar differentierade avgifter för institutioner och enskilda medlemmar kan, trots en ökning av antalet fysiska medlemmar (tagit bort: ökat), intäkterna härvidlag minska. 4, forts.

2 Enär icke någon av föreningens revisorer infunnit sig till årsmötet, föredrogs revisionsberättelser avseende såväl föreningen som Bengt Hjelmqvists fond av generalsekreteraren. på revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet att fastställa resultat- och balansräkning för Bengt Hjelmqvists fond, samt att bevilja styrelsen för Bengt Hjelmqvists fond full och tacksam ansvarsfrihet. 5 Beslut om ersättning till de förtroendevalda Tina Lindemalm redogjorde för valberedningens förslag till arvodering av föreningens ordförande, arbetsutskottet m fl. innebärande oförändrade arvodesbelopp. enligt valberedningens förslag. 6 Val av styrelse Valberedningens ordförande Tina Lindemalm redovisar valberedningens förslag till ny ordförande, styrelse m fl. funktionärer. Årsmötet beslutade på valberedningens förslag att utse följande ledamöter i styrelsen Ordförande Eva Hesselgren Mortensen, Karlstad nyval 2 år Styrelseledamöter Gunilla Herdenberg, Lund omval 2 år Gunnar Sahlin, Stockholm omval 2 år Henrik Åslund, Stockholm omval 2 år Margaretha Eriksson, Karlshamn nyval 2 år Bengt Källgren, Göteborg nyval 2 år Roland Persson, Malmö fyllnadsval 1 år Stefan Ersgård, Malmö fyllnadsval 1 år

3 7 Val av revisorer samt ersättare för dessa på valberedningens förslag att som auktoriserade revisorer utse Christer Ljungsten med Johan Thuresson som ersättare, samt att som lekmannarevisor utse Sverker Holmberg med Sten Hedberg som ersättare. 8 Val av valberedning att som valberedning inför 2003 års årsmöte utse Lena Skoglund, Catta Torhell, Per Olsson, Gunilla Konradsson Mortin och Roland Tiger med Lena Skoglund som ordförande tillika sammankallande. 9 Fastställande av föreningens verksamhetsinriktning Avgående ordföranden Joneta Belfrage redovisar styrelsens förslag till verksamhetsinriktning vari bl. a ingår en fokusering på generationsväxling. att föreningens verksamhetsinriktning ska vara i enlighet med styrelsens förslag. 10 Fastställande av avgiftsklasser och avgifter för föreningens medlemmar Generalsekreteraren redovisar styrelsens förslag i rubricerade ärende, utsänt och rubricerat bilaga 4. att fastställa avgiftsklasser och avgifter för medlemmarina i enlighet med styrelsens förslag. 11 Behandling av motion ang. IFLA Uno Nilsson, bibliotekskonsulent och medlem i specialgruppen för Afrika, Asien och Latinamerika, föreslår i en motion till årsmötet Svensk Biblioteksförening besluta att prioritera en bred representation vid IFLA:s årsmöte, att anslå extra medel för deltagande i IFLA till de special- grupper vars mål är att befrämja global biblioteksutveckling samt att befrämja arbete i IFLA:s sektioner och arbetsgrupper.

4 11, forts. forts. Styrelsen har i en skrivelse betecknad bilaga 5b i årsmöteshandlingarna redovisat föreningens insatser visavi IFLA och föreslår sålunda årsmötet besluta att med ovan angiven redovisning anse motionen besvarad. Motionären Uno Nilsson vidhåller sitt i motionen framförda yrkande. Gunnar Sahlin vidhåller styrelsens förslag. Lena Lundgren framför eget yrkande i ärendet med följande lydelse: " Jag yrkar att styrelsen får i uppdrag att ta tillvara alla idéer och förslag som gäller utbyte med och stöd till utvecklingsländernas biblioteksväsen och aktivt söker lösningar att ekonomiskt och på andra sätt stödja sådana initiativ." Lena Lundgrens förslag tillstyrks av Greta Renborg. I övrigt yttrar sig Elisabeth Lundgren och Christina Stenberg. att med styrelsens skrivning i ärendet anse motionen besvarad, samt att anta Lena Lundgrens tilläggsyrkande. 12 Styrelsens förslag ang. föreningens säte på styrelsens förslag att föreningens säte ska vara Stockholm. 13 Fastställande av budget för 2003 Årsmötesdeltagarna har ( borttaget: sammanlagt med verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar) också erhållit styrelsens förslag till budget för år 2003, betecknad bilaga 6. Styrelsens ekonomiske talesman Gunnar Sahlin redogör för förslaget. att fastställa föreslagen budget för Avtackningar etc. Avgående ordföranden Joneta Belfrage riktar ett tack till valberedningens avgående ordförande Tina Lindemalm. Härefter riktas en välgångs önskning till nytillträdande ordförande Eva Hesselgren Mortensen som tackar för förtroendet. Styrelsens representant Gunnar Sahlin riktar föreningens tack till avgående ordföranden Joneta Belfrage varefter generalsekreteraren

5 Christina Stenberg tackar årsmötet och funktionärer. 15 Avslutning Ordföranden konstaterar att föredragningslistan genomgåtts och förklarar årsmötet avslutat. Vid protokollet Lars Fröberg Justeras: Tord Oscarsson Birgitta Irvall Eva-Lisa Holm Granath Mötesordförande Justeringsledamot Justeringsledamot

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer