Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg"

Transkript

1 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson Lindblom Motala Elisabeth Karlsson Motala Birgitta Hambraeus Borlänge Anna Lisa,( Ansa) Eneroth Ordförande IKFF samt Växjö Inga -Brita Östenson Växjö I-B Höjer Stockholm Åsa Frostfeldt Stockholm Kirsti Kolthoff Stockholm Inger Bylén Umeå Margareta Backgård Umeå Kerstin Grebäck WILPF Inger Alström Uppsala Anna Lisa Björneberg Göteborg Inga-Lisa Halling Göteborg Elisabeth Fridh Göteborg Ingela Mårtensson Göteborg Jeanette Rigné Göteborg Lei Wang Göteborg Anita Wahlberg Margareta Backman Shanna Löfgren kansliet Saba Nowzari kansliet/stockholm Pia Johansson kansliet 1. Ansa Eneroth inledde med att hälsa alla välkomna till Samrådsmötet. Kirsti Kolthoff utsågs till ordförande och Elisabeth Fridh till protokollförare. Kirsti berättar om en bok hon nyligen kommit i kontakt med vid namn From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis av Cynthia Cockburn. Ett helt kapitel beskriver WILPFs historia och var vi står nu. WILPF beskrivs som viktig aktör mot militarism och som en kvinnoorganisation med en unik utgångspunkt. Kapitlet beskriver bl.a. den viktiga roll organisationen spelade inför antagandet av resolution Presentationsrunda av samtliga närvarande. 1

2 2. Rapport från ombuden som deltog vid kongressen i Bolivia 2007 Ansa inledde med att berätta om förutsättningarna för valet av Bolivia som kongressland. Det pågår många spännande saker i Latinamerika. Det finns länder som försöker bryta sig loss från USAs dominans och som väljer andra sociala vägar. Under förra året kunde den planerade fredskonferensen i Cuba inte bli av p.g.a. ekonomiska skäl. Istället skickade WILPF en delegation till landet. En liknande delegation har även varit i Colombia för att ta reda på fakta om läget i landet, vilket rapporterades till kongressen. Kerstin Grebäck uppvaktas med champagne. Kerstin blev vid kongressen vald till en av två ordföranden för WILPF. Elisabeth Karlsson berättade om det politiska läget i Bolivia Elisabeth uppgav att majoriteten av befolkningen tillhör ursprungsfolken och att dessa under lång tid har varit diskriminerade i samhället. Men i december 2005 valdes Evo Moralestill president. Han blev den första presidenten i Bolivia, och Sydamerika, som representerade ursprungsfolken. Morales kom inte från något traditionellt politiskt parti utan från en av de sociala rörelser, MAS (Movimiento al Socialism) i landet. Den sociala rörelsen har fått allt större betydelse i många latinamerikanska länder och politikerna kan inte längre undgå att lyssna till dem. De två största folkliga kraven i Bolivia efter Morales seger var nationalisering av naturgasen och en ny grundlag. Det som är aktuellt i Bolivia just nu och som även var det under kongressen är den processen med att skriva om grundlagen. När IKFF befann sig i Bolivia demonstrerade två miljoner människor på gatorna i La Paz. Upprinnelsen till denna manifestation var ett förslag om att flytta regering och parlament, politiska makten, till formella huvudstaden Sucre istället för La Paz. Ett politiskt utspel för att destabilisera landet menar många. Det sägs även att USA nu gått in och stödjer oppositionen för att få Evo Morales att misslyckas med att skriva om grundlagen. Situationen är spänd i landet. Församlingen tvingades på grund av säkerhetsskäl avbryta sitt arbete i slutet av sommaren men har nu återigen tagit upp arbetet och försöker enas. Det är en svår situation men de sociala rörelserna har vaknat och ursprungsfolken, majoriteten av Bolivias befolkning, har äntligen fått ta del i samhället. Stadgeändringar, val av ny International board IB (tidigare kallad IEC) samt resolutioner Åsa Frostfeldt redogjorde för de stadgeändringar som röstades igenom vid kongressen. Det tidigare kallade IEC heter numera IB, detta var en av de ändringar som genomfördes. Sverige blev representerat i Executive Committé, Ex-Com (tidigare Officers team), genom att Kerstin valdes till en av två ordföranden för WILPF tillsammans med Anne- Lise Ebbe från Danmark. Ansa föredrog de resolutioner som kongressen enades om. Bland annat antogs en resolution om genusbudget samt en om Palestina. Resolutionerna kommer att översättas till svenska. Mer utförlig redogörelse från kongressen finns att läsa i bifogad bilaga 1, Kongress rapport av Alexandra Sundberg. 2

3 3. Första Ex-Com- mötet Kerstin återgav vad som hade avhandlats vid det första mötet med den nya internationella styrelsen i Genève. Under den gångna kongressperioden har det varit en friktion mellan Officersteam och kansliet. Det har varit svårt att få grepp om vari friktionen består. Denna friktion har även påverkat arbetet med att förbereda kongressen som exempel nämner Kerstin att inga resolutioner om pågående konflikter som exempelvis Irak fanns med. Det fanns heller inte ekonomiska förutsättningar för att kunna skicka alla delegationer till Bolivia. Mycket tack vare det bidrag Sverige erhållit kunde kongressen genomföras men organisationen har ännu inte helt löst all finansiering. Styrelsen har nu att ta tag i detta.. Nästa kongress äger rum om 4 år och på förslag är att Australien åtar sig detta. WILPFs 100- års jubileum 2015 kommer att äga rum i Haag. Styrelsen har siktet inställt på att jobba fram ett program tills jubileet som sätter WILPF på fredskartan. Vad är den kvinnliga fredsrörelsens roll idag? Varför startades WILPF och hur ser organisationens roll ut idag? Att skriva WILPFs historia - vad har gått bra och hur jobbar vi framåt? Internationellt sett är målet inför 100-års jubileet att vi som organisation skall ha en miljon medlemmar. WILPFs två stora projekt Peace Women och Reaching Critical Will är väl kända i FN men frågan är hur sektionerna kan bli mer involverade. Detta är en av de utmaningar som styrelsen står inför. Kerstin presenterade ett internationellt program för WILPF som arbetats fram under mötet. Programmet vilade på tre pelare 1, bygga WILPF, 2 Utmana och få slut på militarismen, 3 Stärka FN och multilaterismen. Presentationen finns i sin helhet i bifogad bilaga 2. Avslutningsvis föremedlade Kerstin sitt positiva intryck av den nya styrelsens sammansättning, vilja och ambition att föra WILPF in i framtiden. Datum för kommande internationella möten 2008 november Indien - International Board, öppet för alla medlemmar. Den indiska sektionen vill genomföra två factfinding resor i samband med detta Australien WILPF Kongress Haag 100 års jubileum av WILPF samt kongress. 4. Rapport från respektive krets Sju kretsar närvarande som vardera fick fem minuter att dela med sig av kretsens aktiviteter. Stockholm Kretsen har cafékvällar i samarbete med Sensus. Flera kvinnoorganisationer har torsdagscafét i medborgarhuset under hösten. Kretsen har försökt att bjuda in kända personer exempelvis Kerstin Grebäck och Maj-Britt Theorin, för samtal om aktuell fredsfrågor samt för att lära känna andra organisationer. Kretsen arbetar även med att bli mer utåtriktad, skaffa fler medlemmar och kunna ge ny medlemmar en uppgift i kretsen. Det har bildats en arbetsgrupp med uppgift att diskutera aktuella konflikter i världen och hur man kan arbeta för fred inom IKFFs ram. 3

4 Under det europeiska mötet den november då olika WILPF sektioner från Europa träffas i Stockholm kommer kretsen att bistå med husrum och mat. Kretsen samlar in pengar genom loppmarknader. Rapporterar även att styrelsen har fått in tre yngre ledamöter. Umeå För närvarande gräver kretsen i IKFFs historia. Kretsen har haft ett styrelsemöte med journalisten Gösta Lundgren som skriver om Palestina. De planerar att uppmärksamma FN - dagen den 24 oktober i samarbete med kyrkan. Finns även planerar på att försöka få ett samarbete med andra organisationer gällande klustervapen då man märkt att kunskapen är dålig om vad klustervapen är. Kretsen har tidigare arbetat mot uranbrytning i Västerbotten. Vidare rapporterades att kretsen minskar p.g.a. medlemmarnas höga ålder. Uppsala Kretsen anordnade den mars ett stort seminarium ihop med Kvinnor för Fred. Föreläsare var bl.a. Jan Öberg och Eva Moberg, Det arrangerades även en teaterföreställning om Klara Haber, fru till nobelpristagaren Fritz Haber. Hiroshimadagen den 6 augusti uppmärksammades genom att kretsen satte ut papperslyktor i kanalen och Uppsalas fredsensemble spelade. Kretsen hade i samband med detta en utställning på statsbiblioteket om Hiroshimas offer. I september månad hade kretsen åter en utställning på statsbiblioteket där bl.a. WILPFs texter om Sri Lanka och Japan fanns med. Den 21 september, Ljusvaka för fred - Israel och Palestina, ett manifest mot våld i krigets spår. Den 31 oktober planeras en uppföljning av tidigare seminarium med föreläsare Bernt Johansson. IKFF visar även film om palestinska flyktingar i Libanon. Göteborg Kretsen har just startat ett projekt om Terrorism - ett globalt hot. Detta görs i samarbete med Fredskoalitionen. Under hösten kommer research att genomföras bl.a. genom intervjuer med personer som är kunniga inom området. I februari planeras ett seminarium i Göteborg och i mars månad en hearing av rikspolitiker i Stockholm. Projektet kommer att resultera i någon form av dokumentation/skrift. Ett antal personer från kretsen erhöll projektpengar för att åka till kongressen i Bolivia. Vad som återstår av projektet är nu att informera om erfarenheterna. Kretsen önskar gärna besöka andra kretsar för att dela med sig av sina upplevelser. Kretsen deltog i den stora demonstration på 3000 personer som hölls i maj i Göteborg mot NATO övningarna. Ingela Mårtensson från kretsen var en av talarna. Den 19 september genomfördes filmvisning på Världskultursmuseet som en del av det projekt med filmfestival som kansliet tidigare drev. Filmen som visades hette art 61. 4

5 Ingela har varit med och gett ut skriften EU:s Militarisering tillsammans med andra aktörer. Ingela och Ansa har båda bidragit till skriften Sverige som global aktör i EU. (Skrifterna fanns till hands under mötet). Inför hösten planeras ett seminarium på Mänskliga rättigheter dagen den 10 december, ett arrangemang på temat Slaveri i väst i samarbete med Amnesty, Röda korset m.fl. Under större delen av december månad kommer kretsen att informera om IKFF vid Göteborgs julmarknad och delta i försäljning enligt tradition. Bok och biblioteksmässan bokbord, försäljning och information om IKFF pågår för fullt under pågående samrådsmöte. Växjö Kretsen har en studiecirkel om kärnkraft till kärnvapen. Den 15 oktober inviger Eva Moberg en utställning på biblioteket. Kenneth Hermele kommer under hösten till kretsen för att pratar om ämnet: Varför stormar det kring världsbanken? Han är just hemkommen från Världsbankens årsmöte i Washington. Kenneth kommer till följd av ett erbjudande från Forum Syd om en gratis föreläsning. Kretsen har planerat ett worldcafé där man bjudit in andra fredsorganisationer för att diskutera hur samarbete kan se ut. Kretsen har även fått hjälp en volontär som kommer från universitetet. Motala Kretsen har haft två styrelsemöten hittills. Kretsen är glad över att Elisabeth åkte som ombud vid kongressen i Bolivia. Vad som står på höstens program är bl.a. att Elisabeth berättar om Bolivia. FN- dagen kommer att firas på torget med tal etc. ihop med FN- föreningen och Röda korset. Kretsen är delaktiga i ett nätverk, Kongo King gamba, där IKFF stödjer en kvinnokassa i Kongo. Kvinnorna kan låna pengar från denna kassa och det handlar om några tusen kr om året. Kvinnorna har varit på besök i Motala. Borlänge Ingen aktiv medlem närvarar från Borlängekretsen men Birgitta Hambraeus informerar om att kretsen finns kvar. Jönköping Ingen närvarande från kretsen. Kansliet har efter sommaren haft viss kontakt med kretsen i Peace, Yes Please projektet. Kretsen har minst en aktivitet i månaden på programmet ihop med folkhögskolan. De har haft föreläsning om resolution 1325 i samband med soppkök, detta tillsammans med svenska kyrkan. Elisabeth från Motala kretsen har varit i Jönköping en dag i höstas på ett latinamerikanskt seminarium. Linköping Ingen närvarande från kretsen. Kansliet har haft kontakt med två personer från kretsen, tyvärr är det inte så stor aktivitet i kretsen för närvarande. 5

6 Malmö Kommer eventuellt att bildas en krets. Idag finns en grupp som har tagit på sig ansvaret för Costa Rica samarbetet. Nästa Social forum Europa kommer att hållas i Malmö Ansa tillsammans med WILPF Europa kommer att hålla i förberedelserna av detta. 5. Aktuella projekt Europeisk säkerhetspolitik Saba Nowzari informerar om projektet Europeisk säkerhetspolitik, ESP. Saba är anställd på deltid som projektledare. Finansieringen kommer från Kvinnors organisering och är på ett belopp av kr. Projektet löper från februari t.o.m. december Projektet går ut på att lära oss mer om vad ESP handlar om vilket är ett av de fyra fokusområden som IKFF skall arbeta med. Saba har försökt att komma ut och träffa alla kretsar för att informera om projektet och om vad ESP är samt diskutera vad som kan göras på kretsnivå. Det har kommit ett önskemål från kretsarna om att Saba skall ta fram material för fördjupning inom området som skulle kunna ligga till grund för en studiecirkel. Saba tillsammans med två praktikanter har tagit fram ett material som rör åtta ämnen. Materialet planeras vara färdigställt inom tre veckor och förhoppningsvis finns det utrymme för detta i kretsarnas planering i höst. Inför Sveriges ordförandeskap i EU 2009 har sektionen ansökt om pengar som en del i fortsättningen på detta projekt från Kvinnors organisering. Projektet vid namn Politics for Peace, handlar bl.a. om att uppmärksamma svenska och europeiska kvinnor på Europaparlamentsvalen år 2009 och informera om allas möjlighet att påverka europeisk politik på europeisk, nationell och lokal nivå samt öka kunskapen om säkerhetspolitik. Göteborgs och Växjökretsen har visat intresse för projektet. Vad som händer i höst Den 7: e november kommer Saba att ansvara för ett seminarium i Riksdagen i Stockholm. Seminariet behandlar bland annat EU: s militarisering, och europeisk säkerhetspolitik (ESP) ur ett genusperspektiv. Bland inbjudna talare finns Ingela Mårtensson IKFF, Birgitta Olsson från Folkpartiet och Kalle Engelbrektsson från svenska försvarsmakten. Den november hålls ett europeiskt WILPF möte i Stockholm. Sedan i våras har alla kretsar utsett en kontaktperson för ESP frågor. Projektet betalar för en kontaktpersonens resa till Stockholm. Den svenska gruppen kommer att träffas dagen innan den 16 november, för att prata sig samman. Saba önskar -adresser till alla som är intresserade av nyhetsbrev var 4:e månad om vad som händer i de andra europeiska sektionerna. Peace, Yes Please Pia Johansson tog över som projektledare för ungdomsprojektet Peace, Yes Please i juli månad. Projektet riktar sig till ungdomar i års åldern. Inspirationen till projektet kommer från den stora Fredsresan. Vad var det som fick världen att lyssna på dessa kvinnor som reste runt i sina bussar? Kan vi, och vill vi, göra om Fredsresan idag? Vad är det då för frågor vi vill ställa våra beslutsfattare? Inom ramarna för projektet är tanken att träffa ungdomar på fritidsgårdar, skolor etc. för att prata om dessa frågor. 6

7 Tanken var att göra ett besök på våren och ett på hösten hos samtliga kretsar och genom kretsarna komma i kontakt med ungdomar. Det har bara blivit ett besök hos några av kretsarna. På något ställe har projektledaren själv tagit en direktkontakt med fritidsgård. En fråga till kretsarna är om kretsarna vill ordna en aktivitet inom ramen för projektet eller om man är intresserad av att Pia kommer och hjälper till. Pia berättade om ett exempel på en aktivitet som hon hade med en grupp tjejer i Jönköping i september. Tillsammans vek de papperstranor och pratade om fredsfrågor utifrån detta. Det finns funderingar kring ett nytt projekt med ett utbyte mellan två gymnasieklasser från Sverige och Bosnien där ungdomar kan lära sig om vad som händer efter ett krig. Genomgång av olika nätverk och samarbeten SÄRK SÄLLSKAPET RIKSDAGSKVINNOR MOT KRIG representant Birgitta Hambraeus OSSE-nätverket representant Birgitta Lorentzi Sveriges kvinnolobby representant Ansa Enroth Nätverket mot klustervapen representant Theresa Höghammar Nätverket mot kärnvapen representant Alexandra Sundberg 6. Gruppdiskussion utifrån fyra frågor Vid sista aktiviteten för dagen delades deltagarna in i två grupper för att diskutera följande frågor: 1) Bygga WILPF- hur blir vi fler, starkare och rikare? 2) a. Kretsen som en del av WILPF vad kan bli bättre? b. Vad fungerar bra? 3) Hur kan kretsarna förbereda sig inför IB i Indien 2008? 4) Vad kan IKFF nationellt göra på de nationella dagarna? Minnesanteckningar från gruppdiskussionerna Grupp 1 Fråga 1) Hur skall vi bygga WILPF? Vad kan vi göra för att växa som organisation? Ett stort problem för WILPF är att nå ut till och engagera ungdomar (som sedan stannar kvar) i organisationen. En dimension av problemet är att vi behöver bli mer kända. Hur gör vi för att komma till rätta med detta? Nedan följer de idéer som uppkom till följd av diskussionen: -En idé är att försöka nå ut genom någon community eller forum på Internet. Kostnader för detta täcks inte av nuvarande budget, men vi kanske borde söka pengar inför framtiden? IKFF skulle kunna vara med på en fredshemsida eller driva en Internetkampanj på en community, där deltagarna kan skicka fredshälsningar till varandra. Ett alternativ är också att utlysa någon tävling. 7

8 -En annan idé är att utforma något slags fredsspel som riktar sig till ungdomar (RFSU har utformat spel tidigare och man skulle kunna få inspiration från dem). Frågan är dock vilken sorts spel detta skulle kunna vara? frågespel? datorspel? brädspel? -kortlek? rollspel? -förhandlingsspel? samt hur vi skulle lansera detta. Det är intressant att få med kvinnor i utvecklingen av ett fredsspel och därför skulle man kunna titta på om det finns möjligheter att söka pengar för ändamålet. Vidare skulle man kunna ta kontakt med spelkonstruktörer. -Man skulle kunna arbeta för att väva in fredsdiskursen i skolarbete exempelvis i engelskaundervisning. Berättelsen om Sadako och de tusen papperstranorna (om följderna av atombomben över Hiroshima) finns på engelska. IKFF har mallar på pappers- och trälyktor (som sänks ner i vatten på årsdagen av atombomben i Hiroshima) som skulle kunna användas i träslöjdsundervisning. -IKFF har precis upprättat en SMS-tjänst där man via SMS kan skänka pengar till organisationen. -Namnet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, är med tanke på att det är så långt ganska problematiskt. Eventuellt kunde det vara aktuellt med ett namnbyte. -TV-galor. Finns det möjlighet för IKFF att i nätverk/samarbete sälja in oss till TV-galor för att kunna ta del av insamlade pengar? -Röda Korset har haft en kampanj Rädda Mammorna där pengar går till kvinnor i konfliktområden. Kan IKFF göra något liknande eller samarbeta med RK? -Eventuella kampanjer eller WILPF: s arbete i stort, behöver en bra slogan för att få genomslag i media. Fråga 2a) Den lokala kretsen som en del av en internationell organisation hur kunde det fungera bättre, vad mer önskar vi av kretsarna? -Ett problem är att vi är dåliga på att sälja oss själva när vi har/genomför aktiviteter. Därför är det av stor vikt att vi gör en ordentlig presentation av oss själva samt delar ut information om oss som organisation var helst vi representerar. Exempelvis kan man sätta ihop en PowerPoint-presentation. -Kretsarna borde utnyttja WILPF: s internationella hemsida bättre. Kanske kan någon ta på sig ansvaret att rapportera om kretsarnas aktiviteter internationellt? Därtill skulle IKFF kunna uppdra till någon i styrelsen att vara kontaktperson för WILPF internationellt. Ett ytterligare förslag är att uppdra åt informationsansvarig att sammanställa internationella nyheter samt skicka detta tillsammans med månadsbrevet till kretsrepresentanterna. Varje kretsstyrelse skall ha en kontaktperson som läser nyhetsbrevet. 2 b) Den lokala kretsen som en del av en internationell organisation hur märker vi det, vad fungerar bra idag? Vi är kreativa. Vi är bra på att ta ställning och att närvara på möten. Har vi i IKFF tagit på oss något, så genomför vi våra åtaganden. Vi är också bra på att göra mycket av fredsarbetet till låga kostnader. 8

9 IKFF har en stor fördel i det faktum att vi har en internationell organisation i ryggen. Vid pennan: Pia Johansson Grupp 2 Fråga 3) Hur kan kretsarna förbereda sig inför IB i Indien 2008? IB-mötet i Indien måste göras till ett konkret projekt så att det inte känns som något för avlägset och det är viktigt att betona att det är öppna möten som alla IKFF-are har rätt att delta i. Det vore roligt om så många representanter som möjligt från Sverige kunde åka. IBmötet kunde fungera som ett medel att locka nya medlemmar med (se även fråga 1). Det vore bra om de representanter som åkte bestod av såväl gamla som nyare medlemmar. Det är viktigt att förbereda sig inför resan med exempelvis studiecirkel. Dessa borde fokusera på WILPF:s program och fördjupa sig i de projekt som finns med Indien. Det finns till exempel uttalande om Indien och det går även att jobba med kopplingen Indien som kärnvapenstat. Sverige kanske kunde bidra med något på mötet i Indien. Det går att göra kopplingar som exempelvis Umeå- uranbrytning och Indien- kärnvapenstat samt Sverige som åttonde största vapenexportören. Indierna själva är till exempel intresserade av att göra "fact-finding" i landet och kanske kan IKFF-are delta där. Det är viktigt att fundraisa pengar så att så många som möjligt kan få möjlighet att åka. Vissa finner detta jobbigt men fundraising behöver inte betyda att "tigga" pengar från företag utan kan innebära loppmarknader, välgörenhetsmiddagar etc. Detta kan för övrigt vara bra när det gäller att värva nya medlemmar (se fråga 1), att kretsen gör något konkret tillsammans för att uppnå ett visst mål. Det finns även idé om att en resa till Indien kanske kunde lottas ut för de som blir medlemmar nu under hösten. Det framkommer slutligen förslag på att till exempel Umeå, eller andra städer, kunde anordna seminarium om Indien- kärnvapen för ungdomar/ studenter, till exempel ihop med Utrikespolitiska föreningen på universitet. Fråga 4) Vad kan IKFF nationellt göra på de nationella dagarna? Grupp 2 hann inte diskutera denna fråga så ingående då de även kom in på fråga 1 under diskussionens gång (se anteckningar nedan) men 8 mars, kvinnodagen, och 24 april, WILPFs födelsedag, lyftas fram som två av de viktigaste nationella dagarna. På internationella kvinnodagen, 8 mars, är det viktigt att IKFF även lyfter fram vår fredsvinkling, även och kanske speciellt då vi samarbetar med andra organisationer. WILPFs födelsedag, 24 april, ses som ett ypperligt tillfälle att göra IKFF mer känt. Vi kan fira lokalt, men samordna så att det blir en gemensam manifestation över hela landet och så småningom runtom i hela världen. Fråga 1) 9 Bygga WILPF- hur blir vi fler, starkare och rikare? Grupp 2 återkom, som nämnts tidigare, ständigt till fråga 1 då vi diskuterade de andra frågorna. Varför blir man medlem i IKFF? är en nyckelfråga för vår organisation. Grupp 2 tror att det är viktigt att man även känner att man som medlem får en konkret uppgift i kretsen/organisationen. Till exempel fundraising med bullbak eller välgörenhetsmiddag. Namnet och även dess förkortning, IKFF, diskuterades. Det kan ge associationer till en idrottsförening och vissa menade att det är ute med förkortningar. IKFF skulle behöva en bra slogan för att locka nya medlemmar. Det är även viktigt att kunna göra en bra presentation av WILPF som en internationell organisation då vi har öppna möten och bjuder in folk. En film från kongressen skulle kunna visas. Lovisa Elwerdotter, från Malmö som var med i Bolivia och som jobbat med dokumentärfilm, skulle kunna få i uppgift att göra en presentationsfilm

10 för IKFF-WILPF där organisationens roll presenterades kort och koncist. Slutligen påpekas att vi måste hitta och utforma frågeställningar som kan tänkas intressera ungdomar. Fråga 2) a Kretsen som en del av WILPF vad kan bli bättre? b Vad fungerar bra? Även fråga 2 diskuterades lite grann. Grupp 2 kom fram till att det är viktigt att minska det glapp som eventuellt kan finnas mellan det internationella arbetet och kretsarna. Alla måste känna sig som en del av den internationella organisationen WILPF. Det kommande mötet om Europeisk Säkerhetspolitik i november i Stockholm, då representanter från europeiska sektioner ses som en stor möjlighet för sektionernas medlemmar att knyta närmare kontakt med varandra. Det vore roligt om så många som möjligt från svenska kretsarna deltog i detta möte. Vidare kan resolutioner som kommer ut från den internationella kongressen användas av kretsar och kretsarna bör även uppmanas att skriva egna förslag på resolutioner för kommande arbete. Sveriges roll i vapenindustrin borde till exempel uppmärksammas. Tusen kronor, tusen kvinnor! Rädda världen! Hemsidan borde uppdateras, göras mer levande, tillgänglig och fungera som ett bollplank av idéer. Alla kretsar borde även ha en egen "hemsida". Vid pennan Elisabeth Karlsson. 10

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Protokoll 2007-09-30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Närvarande: Pilar Reyes, Kirsti Kolthoff, Boel

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

Protokoll AU den 4 september 2007

Protokoll AU den 4 september 2007 AU protokoll 4 september 2007 2007-09-10 Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: alexandra.sundberg@ikff.se Protokoll AU den 4 september 2007 Närvarande: AU Anna Lisa Eneroth Maria Pilar

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Lördag 10.00-12.30 samt 13.30-18.00 Deltagare

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Datum: 30-31 maj 2009 Plats: Årsta Folkets Hus, 1. Kongressens öppnande Kongressen öppnades med ett hoppfullt tillbaka-

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Medlemsblad Göteborgskretsen

Medlemsblad Göteborgskretsen Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Women s International League for Peace and Freedom (WILPF) Medlemsblad Göteborgskretsen Nr 2 April 2013 IKFF Göteborgskretsen Viktoriahuset Linnégatan

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001

Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001 Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001 Närvarande: Laura Purdy, Eivor Andersson, Ingemar Nilsson, Sigge Poromaa, Rolf Viklund, Annika Bahlenberg, Anna-Greta Wallmark, Fernando Ramirez, Pia Måård,

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

En krönika om Operation 1325 hur det började, skriven av några som var med då, sammanställd av Ragnhild Greek.

En krönika om Operation 1325 hur det började, skriven av några som var med då, sammanställd av Ragnhild Greek. En krönika om Operation 1325 hur det började, skriven av några som var med då, sammanställd av Ragnhild Greek. En dokumentation av kvinnor som arbetar för MAKT ÅT KVINNOR I FREDSPROCESSER Ordförklaring:

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bild: s ordförande Johanna Arkåsen och kassör Marie Dahlqvist på Vaginadagen, 26 april, Medborgarhuset Förtroendevalda 2009 Styrelse: Johanna Arkåsen, ordförande Thomas Von Matérn,

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009 Verksamhetsberättelse för i Göteborg 2009 Det har tyvärr inte funnits någon som samordnat nätverket under året, men Nina har skött nätverkets e-postadress och kontakter med nya medlemmar och Ulla har ansvarat

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Mikael Karlmark, Elinor Månsson,

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer