Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg"

Transkript

1 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson Lindblom Motala Elisabeth Karlsson Motala Birgitta Hambraeus Borlänge Anna Lisa,( Ansa) Eneroth Ordförande IKFF samt Växjö Inga -Brita Östenson Växjö I-B Höjer Stockholm Åsa Frostfeldt Stockholm Kirsti Kolthoff Stockholm Inger Bylén Umeå Margareta Backgård Umeå Kerstin Grebäck WILPF Inger Alström Uppsala Anna Lisa Björneberg Göteborg Inga-Lisa Halling Göteborg Elisabeth Fridh Göteborg Ingela Mårtensson Göteborg Jeanette Rigné Göteborg Lei Wang Göteborg Anita Wahlberg Margareta Backman Shanna Löfgren kansliet Saba Nowzari kansliet/stockholm Pia Johansson kansliet 1. Ansa Eneroth inledde med att hälsa alla välkomna till Samrådsmötet. Kirsti Kolthoff utsågs till ordförande och Elisabeth Fridh till protokollförare. Kirsti berättar om en bok hon nyligen kommit i kontakt med vid namn From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis av Cynthia Cockburn. Ett helt kapitel beskriver WILPFs historia och var vi står nu. WILPF beskrivs som viktig aktör mot militarism och som en kvinnoorganisation med en unik utgångspunkt. Kapitlet beskriver bl.a. den viktiga roll organisationen spelade inför antagandet av resolution Presentationsrunda av samtliga närvarande. 1

2 2. Rapport från ombuden som deltog vid kongressen i Bolivia 2007 Ansa inledde med att berätta om förutsättningarna för valet av Bolivia som kongressland. Det pågår många spännande saker i Latinamerika. Det finns länder som försöker bryta sig loss från USAs dominans och som väljer andra sociala vägar. Under förra året kunde den planerade fredskonferensen i Cuba inte bli av p.g.a. ekonomiska skäl. Istället skickade WILPF en delegation till landet. En liknande delegation har även varit i Colombia för att ta reda på fakta om läget i landet, vilket rapporterades till kongressen. Kerstin Grebäck uppvaktas med champagne. Kerstin blev vid kongressen vald till en av två ordföranden för WILPF. Elisabeth Karlsson berättade om det politiska läget i Bolivia Elisabeth uppgav att majoriteten av befolkningen tillhör ursprungsfolken och att dessa under lång tid har varit diskriminerade i samhället. Men i december 2005 valdes Evo Moralestill president. Han blev den första presidenten i Bolivia, och Sydamerika, som representerade ursprungsfolken. Morales kom inte från något traditionellt politiskt parti utan från en av de sociala rörelser, MAS (Movimiento al Socialism) i landet. Den sociala rörelsen har fått allt större betydelse i många latinamerikanska länder och politikerna kan inte längre undgå att lyssna till dem. De två största folkliga kraven i Bolivia efter Morales seger var nationalisering av naturgasen och en ny grundlag. Det som är aktuellt i Bolivia just nu och som även var det under kongressen är den processen med att skriva om grundlagen. När IKFF befann sig i Bolivia demonstrerade två miljoner människor på gatorna i La Paz. Upprinnelsen till denna manifestation var ett förslag om att flytta regering och parlament, politiska makten, till formella huvudstaden Sucre istället för La Paz. Ett politiskt utspel för att destabilisera landet menar många. Det sägs även att USA nu gått in och stödjer oppositionen för att få Evo Morales att misslyckas med att skriva om grundlagen. Situationen är spänd i landet. Församlingen tvingades på grund av säkerhetsskäl avbryta sitt arbete i slutet av sommaren men har nu återigen tagit upp arbetet och försöker enas. Det är en svår situation men de sociala rörelserna har vaknat och ursprungsfolken, majoriteten av Bolivias befolkning, har äntligen fått ta del i samhället. Stadgeändringar, val av ny International board IB (tidigare kallad IEC) samt resolutioner Åsa Frostfeldt redogjorde för de stadgeändringar som röstades igenom vid kongressen. Det tidigare kallade IEC heter numera IB, detta var en av de ändringar som genomfördes. Sverige blev representerat i Executive Committé, Ex-Com (tidigare Officers team), genom att Kerstin valdes till en av två ordföranden för WILPF tillsammans med Anne- Lise Ebbe från Danmark. Ansa föredrog de resolutioner som kongressen enades om. Bland annat antogs en resolution om genusbudget samt en om Palestina. Resolutionerna kommer att översättas till svenska. Mer utförlig redogörelse från kongressen finns att läsa i bifogad bilaga 1, Kongress rapport av Alexandra Sundberg. 2

3 3. Första Ex-Com- mötet Kerstin återgav vad som hade avhandlats vid det första mötet med den nya internationella styrelsen i Genève. Under den gångna kongressperioden har det varit en friktion mellan Officersteam och kansliet. Det har varit svårt att få grepp om vari friktionen består. Denna friktion har även påverkat arbetet med att förbereda kongressen som exempel nämner Kerstin att inga resolutioner om pågående konflikter som exempelvis Irak fanns med. Det fanns heller inte ekonomiska förutsättningar för att kunna skicka alla delegationer till Bolivia. Mycket tack vare det bidrag Sverige erhållit kunde kongressen genomföras men organisationen har ännu inte helt löst all finansiering. Styrelsen har nu att ta tag i detta.. Nästa kongress äger rum om 4 år och på förslag är att Australien åtar sig detta. WILPFs 100- års jubileum 2015 kommer att äga rum i Haag. Styrelsen har siktet inställt på att jobba fram ett program tills jubileet som sätter WILPF på fredskartan. Vad är den kvinnliga fredsrörelsens roll idag? Varför startades WILPF och hur ser organisationens roll ut idag? Att skriva WILPFs historia - vad har gått bra och hur jobbar vi framåt? Internationellt sett är målet inför 100-års jubileet att vi som organisation skall ha en miljon medlemmar. WILPFs två stora projekt Peace Women och Reaching Critical Will är väl kända i FN men frågan är hur sektionerna kan bli mer involverade. Detta är en av de utmaningar som styrelsen står inför. Kerstin presenterade ett internationellt program för WILPF som arbetats fram under mötet. Programmet vilade på tre pelare 1, bygga WILPF, 2 Utmana och få slut på militarismen, 3 Stärka FN och multilaterismen. Presentationen finns i sin helhet i bifogad bilaga 2. Avslutningsvis föremedlade Kerstin sitt positiva intryck av den nya styrelsens sammansättning, vilja och ambition att föra WILPF in i framtiden. Datum för kommande internationella möten 2008 november Indien - International Board, öppet för alla medlemmar. Den indiska sektionen vill genomföra två factfinding resor i samband med detta Australien WILPF Kongress Haag 100 års jubileum av WILPF samt kongress. 4. Rapport från respektive krets Sju kretsar närvarande som vardera fick fem minuter att dela med sig av kretsens aktiviteter. Stockholm Kretsen har cafékvällar i samarbete med Sensus. Flera kvinnoorganisationer har torsdagscafét i medborgarhuset under hösten. Kretsen har försökt att bjuda in kända personer exempelvis Kerstin Grebäck och Maj-Britt Theorin, för samtal om aktuell fredsfrågor samt för att lära känna andra organisationer. Kretsen arbetar även med att bli mer utåtriktad, skaffa fler medlemmar och kunna ge ny medlemmar en uppgift i kretsen. Det har bildats en arbetsgrupp med uppgift att diskutera aktuella konflikter i världen och hur man kan arbeta för fred inom IKFFs ram. 3

4 Under det europeiska mötet den november då olika WILPF sektioner från Europa träffas i Stockholm kommer kretsen att bistå med husrum och mat. Kretsen samlar in pengar genom loppmarknader. Rapporterar även att styrelsen har fått in tre yngre ledamöter. Umeå För närvarande gräver kretsen i IKFFs historia. Kretsen har haft ett styrelsemöte med journalisten Gösta Lundgren som skriver om Palestina. De planerar att uppmärksamma FN - dagen den 24 oktober i samarbete med kyrkan. Finns även planerar på att försöka få ett samarbete med andra organisationer gällande klustervapen då man märkt att kunskapen är dålig om vad klustervapen är. Kretsen har tidigare arbetat mot uranbrytning i Västerbotten. Vidare rapporterades att kretsen minskar p.g.a. medlemmarnas höga ålder. Uppsala Kretsen anordnade den mars ett stort seminarium ihop med Kvinnor för Fred. Föreläsare var bl.a. Jan Öberg och Eva Moberg, Det arrangerades även en teaterföreställning om Klara Haber, fru till nobelpristagaren Fritz Haber. Hiroshimadagen den 6 augusti uppmärksammades genom att kretsen satte ut papperslyktor i kanalen och Uppsalas fredsensemble spelade. Kretsen hade i samband med detta en utställning på statsbiblioteket om Hiroshimas offer. I september månad hade kretsen åter en utställning på statsbiblioteket där bl.a. WILPFs texter om Sri Lanka och Japan fanns med. Den 21 september, Ljusvaka för fred - Israel och Palestina, ett manifest mot våld i krigets spår. Den 31 oktober planeras en uppföljning av tidigare seminarium med föreläsare Bernt Johansson. IKFF visar även film om palestinska flyktingar i Libanon. Göteborg Kretsen har just startat ett projekt om Terrorism - ett globalt hot. Detta görs i samarbete med Fredskoalitionen. Under hösten kommer research att genomföras bl.a. genom intervjuer med personer som är kunniga inom området. I februari planeras ett seminarium i Göteborg och i mars månad en hearing av rikspolitiker i Stockholm. Projektet kommer att resultera i någon form av dokumentation/skrift. Ett antal personer från kretsen erhöll projektpengar för att åka till kongressen i Bolivia. Vad som återstår av projektet är nu att informera om erfarenheterna. Kretsen önskar gärna besöka andra kretsar för att dela med sig av sina upplevelser. Kretsen deltog i den stora demonstration på 3000 personer som hölls i maj i Göteborg mot NATO övningarna. Ingela Mårtensson från kretsen var en av talarna. Den 19 september genomfördes filmvisning på Världskultursmuseet som en del av det projekt med filmfestival som kansliet tidigare drev. Filmen som visades hette art 61. 4

5 Ingela har varit med och gett ut skriften EU:s Militarisering tillsammans med andra aktörer. Ingela och Ansa har båda bidragit till skriften Sverige som global aktör i EU. (Skrifterna fanns till hands under mötet). Inför hösten planeras ett seminarium på Mänskliga rättigheter dagen den 10 december, ett arrangemang på temat Slaveri i väst i samarbete med Amnesty, Röda korset m.fl. Under större delen av december månad kommer kretsen att informera om IKFF vid Göteborgs julmarknad och delta i försäljning enligt tradition. Bok och biblioteksmässan bokbord, försäljning och information om IKFF pågår för fullt under pågående samrådsmöte. Växjö Kretsen har en studiecirkel om kärnkraft till kärnvapen. Den 15 oktober inviger Eva Moberg en utställning på biblioteket. Kenneth Hermele kommer under hösten till kretsen för att pratar om ämnet: Varför stormar det kring världsbanken? Han är just hemkommen från Världsbankens årsmöte i Washington. Kenneth kommer till följd av ett erbjudande från Forum Syd om en gratis föreläsning. Kretsen har planerat ett worldcafé där man bjudit in andra fredsorganisationer för att diskutera hur samarbete kan se ut. Kretsen har även fått hjälp en volontär som kommer från universitetet. Motala Kretsen har haft två styrelsemöten hittills. Kretsen är glad över att Elisabeth åkte som ombud vid kongressen i Bolivia. Vad som står på höstens program är bl.a. att Elisabeth berättar om Bolivia. FN- dagen kommer att firas på torget med tal etc. ihop med FN- föreningen och Röda korset. Kretsen är delaktiga i ett nätverk, Kongo King gamba, där IKFF stödjer en kvinnokassa i Kongo. Kvinnorna kan låna pengar från denna kassa och det handlar om några tusen kr om året. Kvinnorna har varit på besök i Motala. Borlänge Ingen aktiv medlem närvarar från Borlängekretsen men Birgitta Hambraeus informerar om att kretsen finns kvar. Jönköping Ingen närvarande från kretsen. Kansliet har efter sommaren haft viss kontakt med kretsen i Peace, Yes Please projektet. Kretsen har minst en aktivitet i månaden på programmet ihop med folkhögskolan. De har haft föreläsning om resolution 1325 i samband med soppkök, detta tillsammans med svenska kyrkan. Elisabeth från Motala kretsen har varit i Jönköping en dag i höstas på ett latinamerikanskt seminarium. Linköping Ingen närvarande från kretsen. Kansliet har haft kontakt med två personer från kretsen, tyvärr är det inte så stor aktivitet i kretsen för närvarande. 5

6 Malmö Kommer eventuellt att bildas en krets. Idag finns en grupp som har tagit på sig ansvaret för Costa Rica samarbetet. Nästa Social forum Europa kommer att hållas i Malmö Ansa tillsammans med WILPF Europa kommer att hålla i förberedelserna av detta. 5. Aktuella projekt Europeisk säkerhetspolitik Saba Nowzari informerar om projektet Europeisk säkerhetspolitik, ESP. Saba är anställd på deltid som projektledare. Finansieringen kommer från Kvinnors organisering och är på ett belopp av kr. Projektet löper från februari t.o.m. december Projektet går ut på att lära oss mer om vad ESP handlar om vilket är ett av de fyra fokusområden som IKFF skall arbeta med. Saba har försökt att komma ut och träffa alla kretsar för att informera om projektet och om vad ESP är samt diskutera vad som kan göras på kretsnivå. Det har kommit ett önskemål från kretsarna om att Saba skall ta fram material för fördjupning inom området som skulle kunna ligga till grund för en studiecirkel. Saba tillsammans med två praktikanter har tagit fram ett material som rör åtta ämnen. Materialet planeras vara färdigställt inom tre veckor och förhoppningsvis finns det utrymme för detta i kretsarnas planering i höst. Inför Sveriges ordförandeskap i EU 2009 har sektionen ansökt om pengar som en del i fortsättningen på detta projekt från Kvinnors organisering. Projektet vid namn Politics for Peace, handlar bl.a. om att uppmärksamma svenska och europeiska kvinnor på Europaparlamentsvalen år 2009 och informera om allas möjlighet att påverka europeisk politik på europeisk, nationell och lokal nivå samt öka kunskapen om säkerhetspolitik. Göteborgs och Växjökretsen har visat intresse för projektet. Vad som händer i höst Den 7: e november kommer Saba att ansvara för ett seminarium i Riksdagen i Stockholm. Seminariet behandlar bland annat EU: s militarisering, och europeisk säkerhetspolitik (ESP) ur ett genusperspektiv. Bland inbjudna talare finns Ingela Mårtensson IKFF, Birgitta Olsson från Folkpartiet och Kalle Engelbrektsson från svenska försvarsmakten. Den november hålls ett europeiskt WILPF möte i Stockholm. Sedan i våras har alla kretsar utsett en kontaktperson för ESP frågor. Projektet betalar för en kontaktpersonens resa till Stockholm. Den svenska gruppen kommer att träffas dagen innan den 16 november, för att prata sig samman. Saba önskar -adresser till alla som är intresserade av nyhetsbrev var 4:e månad om vad som händer i de andra europeiska sektionerna. Peace, Yes Please Pia Johansson tog över som projektledare för ungdomsprojektet Peace, Yes Please i juli månad. Projektet riktar sig till ungdomar i års åldern. Inspirationen till projektet kommer från den stora Fredsresan. Vad var det som fick världen att lyssna på dessa kvinnor som reste runt i sina bussar? Kan vi, och vill vi, göra om Fredsresan idag? Vad är det då för frågor vi vill ställa våra beslutsfattare? Inom ramarna för projektet är tanken att träffa ungdomar på fritidsgårdar, skolor etc. för att prata om dessa frågor. 6

7 Tanken var att göra ett besök på våren och ett på hösten hos samtliga kretsar och genom kretsarna komma i kontakt med ungdomar. Det har bara blivit ett besök hos några av kretsarna. På något ställe har projektledaren själv tagit en direktkontakt med fritidsgård. En fråga till kretsarna är om kretsarna vill ordna en aktivitet inom ramen för projektet eller om man är intresserad av att Pia kommer och hjälper till. Pia berättade om ett exempel på en aktivitet som hon hade med en grupp tjejer i Jönköping i september. Tillsammans vek de papperstranor och pratade om fredsfrågor utifrån detta. Det finns funderingar kring ett nytt projekt med ett utbyte mellan två gymnasieklasser från Sverige och Bosnien där ungdomar kan lära sig om vad som händer efter ett krig. Genomgång av olika nätverk och samarbeten SÄRK SÄLLSKAPET RIKSDAGSKVINNOR MOT KRIG representant Birgitta Hambraeus OSSE-nätverket representant Birgitta Lorentzi Sveriges kvinnolobby representant Ansa Enroth Nätverket mot klustervapen representant Theresa Höghammar Nätverket mot kärnvapen representant Alexandra Sundberg 6. Gruppdiskussion utifrån fyra frågor Vid sista aktiviteten för dagen delades deltagarna in i två grupper för att diskutera följande frågor: 1) Bygga WILPF- hur blir vi fler, starkare och rikare? 2) a. Kretsen som en del av WILPF vad kan bli bättre? b. Vad fungerar bra? 3) Hur kan kretsarna förbereda sig inför IB i Indien 2008? 4) Vad kan IKFF nationellt göra på de nationella dagarna? Minnesanteckningar från gruppdiskussionerna Grupp 1 Fråga 1) Hur skall vi bygga WILPF? Vad kan vi göra för att växa som organisation? Ett stort problem för WILPF är att nå ut till och engagera ungdomar (som sedan stannar kvar) i organisationen. En dimension av problemet är att vi behöver bli mer kända. Hur gör vi för att komma till rätta med detta? Nedan följer de idéer som uppkom till följd av diskussionen: -En idé är att försöka nå ut genom någon community eller forum på Internet. Kostnader för detta täcks inte av nuvarande budget, men vi kanske borde söka pengar inför framtiden? IKFF skulle kunna vara med på en fredshemsida eller driva en Internetkampanj på en community, där deltagarna kan skicka fredshälsningar till varandra. Ett alternativ är också att utlysa någon tävling. 7

8 -En annan idé är att utforma något slags fredsspel som riktar sig till ungdomar (RFSU har utformat spel tidigare och man skulle kunna få inspiration från dem). Frågan är dock vilken sorts spel detta skulle kunna vara? frågespel? datorspel? brädspel? -kortlek? rollspel? -förhandlingsspel? samt hur vi skulle lansera detta. Det är intressant att få med kvinnor i utvecklingen av ett fredsspel och därför skulle man kunna titta på om det finns möjligheter att söka pengar för ändamålet. Vidare skulle man kunna ta kontakt med spelkonstruktörer. -Man skulle kunna arbeta för att väva in fredsdiskursen i skolarbete exempelvis i engelskaundervisning. Berättelsen om Sadako och de tusen papperstranorna (om följderna av atombomben över Hiroshima) finns på engelska. IKFF har mallar på pappers- och trälyktor (som sänks ner i vatten på årsdagen av atombomben i Hiroshima) som skulle kunna användas i träslöjdsundervisning. -IKFF har precis upprättat en SMS-tjänst där man via SMS kan skänka pengar till organisationen. -Namnet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, är med tanke på att det är så långt ganska problematiskt. Eventuellt kunde det vara aktuellt med ett namnbyte. -TV-galor. Finns det möjlighet för IKFF att i nätverk/samarbete sälja in oss till TV-galor för att kunna ta del av insamlade pengar? -Röda Korset har haft en kampanj Rädda Mammorna där pengar går till kvinnor i konfliktområden. Kan IKFF göra något liknande eller samarbeta med RK? -Eventuella kampanjer eller WILPF: s arbete i stort, behöver en bra slogan för att få genomslag i media. Fråga 2a) Den lokala kretsen som en del av en internationell organisation hur kunde det fungera bättre, vad mer önskar vi av kretsarna? -Ett problem är att vi är dåliga på att sälja oss själva när vi har/genomför aktiviteter. Därför är det av stor vikt att vi gör en ordentlig presentation av oss själva samt delar ut information om oss som organisation var helst vi representerar. Exempelvis kan man sätta ihop en PowerPoint-presentation. -Kretsarna borde utnyttja WILPF: s internationella hemsida bättre. Kanske kan någon ta på sig ansvaret att rapportera om kretsarnas aktiviteter internationellt? Därtill skulle IKFF kunna uppdra till någon i styrelsen att vara kontaktperson för WILPF internationellt. Ett ytterligare förslag är att uppdra åt informationsansvarig att sammanställa internationella nyheter samt skicka detta tillsammans med månadsbrevet till kretsrepresentanterna. Varje kretsstyrelse skall ha en kontaktperson som läser nyhetsbrevet. 2 b) Den lokala kretsen som en del av en internationell organisation hur märker vi det, vad fungerar bra idag? Vi är kreativa. Vi är bra på att ta ställning och att närvara på möten. Har vi i IKFF tagit på oss något, så genomför vi våra åtaganden. Vi är också bra på att göra mycket av fredsarbetet till låga kostnader. 8

9 IKFF har en stor fördel i det faktum att vi har en internationell organisation i ryggen. Vid pennan: Pia Johansson Grupp 2 Fråga 3) Hur kan kretsarna förbereda sig inför IB i Indien 2008? IB-mötet i Indien måste göras till ett konkret projekt så att det inte känns som något för avlägset och det är viktigt att betona att det är öppna möten som alla IKFF-are har rätt att delta i. Det vore roligt om så många representanter som möjligt från Sverige kunde åka. IBmötet kunde fungera som ett medel att locka nya medlemmar med (se även fråga 1). Det vore bra om de representanter som åkte bestod av såväl gamla som nyare medlemmar. Det är viktigt att förbereda sig inför resan med exempelvis studiecirkel. Dessa borde fokusera på WILPF:s program och fördjupa sig i de projekt som finns med Indien. Det finns till exempel uttalande om Indien och det går även att jobba med kopplingen Indien som kärnvapenstat. Sverige kanske kunde bidra med något på mötet i Indien. Det går att göra kopplingar som exempelvis Umeå- uranbrytning och Indien- kärnvapenstat samt Sverige som åttonde största vapenexportören. Indierna själva är till exempel intresserade av att göra "fact-finding" i landet och kanske kan IKFF-are delta där. Det är viktigt att fundraisa pengar så att så många som möjligt kan få möjlighet att åka. Vissa finner detta jobbigt men fundraising behöver inte betyda att "tigga" pengar från företag utan kan innebära loppmarknader, välgörenhetsmiddagar etc. Detta kan för övrigt vara bra när det gäller att värva nya medlemmar (se fråga 1), att kretsen gör något konkret tillsammans för att uppnå ett visst mål. Det finns även idé om att en resa till Indien kanske kunde lottas ut för de som blir medlemmar nu under hösten. Det framkommer slutligen förslag på att till exempel Umeå, eller andra städer, kunde anordna seminarium om Indien- kärnvapen för ungdomar/ studenter, till exempel ihop med Utrikespolitiska föreningen på universitet. Fråga 4) Vad kan IKFF nationellt göra på de nationella dagarna? Grupp 2 hann inte diskutera denna fråga så ingående då de även kom in på fråga 1 under diskussionens gång (se anteckningar nedan) men 8 mars, kvinnodagen, och 24 april, WILPFs födelsedag, lyftas fram som två av de viktigaste nationella dagarna. På internationella kvinnodagen, 8 mars, är det viktigt att IKFF även lyfter fram vår fredsvinkling, även och kanske speciellt då vi samarbetar med andra organisationer. WILPFs födelsedag, 24 april, ses som ett ypperligt tillfälle att göra IKFF mer känt. Vi kan fira lokalt, men samordna så att det blir en gemensam manifestation över hela landet och så småningom runtom i hela världen. Fråga 1) 9 Bygga WILPF- hur blir vi fler, starkare och rikare? Grupp 2 återkom, som nämnts tidigare, ständigt till fråga 1 då vi diskuterade de andra frågorna. Varför blir man medlem i IKFF? är en nyckelfråga för vår organisation. Grupp 2 tror att det är viktigt att man även känner att man som medlem får en konkret uppgift i kretsen/organisationen. Till exempel fundraising med bullbak eller välgörenhetsmiddag. Namnet och även dess förkortning, IKFF, diskuterades. Det kan ge associationer till en idrottsförening och vissa menade att det är ute med förkortningar. IKFF skulle behöva en bra slogan för att locka nya medlemmar. Det är även viktigt att kunna göra en bra presentation av WILPF som en internationell organisation då vi har öppna möten och bjuder in folk. En film från kongressen skulle kunna visas. Lovisa Elwerdotter, från Malmö som var med i Bolivia och som jobbat med dokumentärfilm, skulle kunna få i uppgift att göra en presentationsfilm

10 för IKFF-WILPF där organisationens roll presenterades kort och koncist. Slutligen påpekas att vi måste hitta och utforma frågeställningar som kan tänkas intressera ungdomar. Fråga 2) a Kretsen som en del av WILPF vad kan bli bättre? b Vad fungerar bra? Även fråga 2 diskuterades lite grann. Grupp 2 kom fram till att det är viktigt att minska det glapp som eventuellt kan finnas mellan det internationella arbetet och kretsarna. Alla måste känna sig som en del av den internationella organisationen WILPF. Det kommande mötet om Europeisk Säkerhetspolitik i november i Stockholm, då representanter från europeiska sektioner ses som en stor möjlighet för sektionernas medlemmar att knyta närmare kontakt med varandra. Det vore roligt om så många som möjligt från svenska kretsarna deltog i detta möte. Vidare kan resolutioner som kommer ut från den internationella kongressen användas av kretsar och kretsarna bör även uppmanas att skriva egna förslag på resolutioner för kommande arbete. Sveriges roll i vapenindustrin borde till exempel uppmärksammas. Tusen kronor, tusen kvinnor! Rädda världen! Hemsidan borde uppdateras, göras mer levande, tillgänglig och fungera som ett bollplank av idéer. Alla kretsar borde även ha en egen "hemsida". Vid pennan Elisabeth Karlsson. 10

Septemberbrev. brev 2008-09-15

Septemberbrev. brev 2008-09-15 Septemberbrev brev 2008-09-15 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller

Läs mer

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 Protokoll AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar.

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU 2006-12-18 Närvarande Ansa Eneroth, Ordförande Kirsti Kolthoff, Kassör Åsa Frostfeldt,

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns.

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns. Protokoll IKFF AU 27 mars 20007 Närvarande: Pilar Reyes, Åsa Frostfeldt, Ansa Eneroth, Birgitta Lorentzi, Kerstin Grebäck Adjungerade: Petra Tötterman-Andorff, Alexandra Sundberg, Pia Johansson 1. Formalia

Läs mer

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32.

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 15 juni 2010 Närvarande: Kirsti Kolthoff, Eva Selin Lindgren och Josefin

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Protokoll AU 4 september

Protokoll AU 4 september PROTOKOLL 2007-03-20 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll AU 4 september Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Birgitta Lorentzi

Läs mer

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 Dagordning AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

Protokoll AU 2009-10-09

Protokoll AU 2009-10-09 Protokoll AU 2009-10-09 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 9 september 2009 kl 10.30 12.00 Närvarande: Kirsti

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Protokoll 2007-09-30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Närvarande: Pilar Reyes, Kirsti Kolthoff, Boel

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 98 Formalia 98.1 Ordförande

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Den 22 maj är Lisa Hagströms sista arbetsdag som generalsekreterare på IKFF, återstår två semesterveckor. Lisas anställning avslutas den 7 juni.

Den 22 maj är Lisa Hagströms sista arbetsdag som generalsekreterare på IKFF, återstår två semesterveckor. Lisas anställning avslutas den 7 juni. AU protokoll 22 maj 2007 Internationella Kvinnoförbundet Protokoll 22 maj 2007 Medverkande: AU: Anna-Lisa Eneroth Maria Pilar Reyes Kirsti Kolthoff Adjungerade: Kerstin Grebäck Petra Tötterman Andorff

Läs mer

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR Internationella Kvinnoförbundet För Fred och Frihet KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR EN VERKTYGSLÅDA KONTAKTDAGEN - bakgrund Varje termin ansluter sig runt 30-40 medlemmar till IKFF de flesta går med i någon

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Förslag till dagordning FS 29 oktober, 2006

Förslag till dagordning FS 29 oktober, 2006 Förslag till dagordning FS 29 oktober, 2006 Tid: 09:00-15:00 Plats: Norrtullsgatan 45 Närvarande Maria Pilar Reyes Ansa Eneroth Lisa Mathsson Birgitta Lorentzi Kerstin Grebäck Jeanette Rigne Inger Bylen

Läs mer

Rapport från WILPF: s 29: e internationella kongress i Santa Cruz, Bolivia, 21-27 juli 2007

Rapport från WILPF: s 29: e internationella kongress i Santa Cruz, Bolivia, 21-27 juli 2007 Kongressrapport 2007-10-22 Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: alexandra.sundberg@ikff.se Rapport från WILPF: s 29: e internationella kongress i Santa Cruz, Bolivia, 21-27 juli 2007

Läs mer

Protokoll, AU 19 juni, 2007

Protokoll, AU 19 juni, 2007 AU protokoll 19 juni 2007 2007-06-27 Internationella Kvinnoförbundet Protokoll, AU 19 juni, 2007 Närvarande: AU Anna-Lisa Eneroth, ordförande Åsa Frostfeldt, vice ordförande Kirsti Kolthoff, kassör Adjungerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

Protokoll AU den 4 september 2007

Protokoll AU den 4 september 2007 AU protokoll 4 september 2007 2007-09-10 Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: alexandra.sundberg@ikff.se Protokoll AU den 4 september 2007 Närvarande: AU Anna Lisa Eneroth Maria Pilar

Läs mer

Möte före AU den 20 februari Kirsti Kolthoff anmält förhinder p g a sjukdom.

Möte före AU den 20 februari Kirsti Kolthoff anmält förhinder p g a sjukdom. Möte före AU den 20 februari 2007 Närvaro Ansa Eneroth (AU) Maria Pilar Reyes (AU) Kerstin Grebäck (adjungerad) Alexandra Sundberg (adjungerad) Lisa Hagström (kansli) Ann Cathrin Jarl (gäst) Kirsti Kolthoff

Läs mer

Protokoll, IKFF: s Arbetsutskott 30 oktober, 2007

Protokoll, IKFF: s Arbetsutskott 30 oktober, 2007 Au protokoll 30 oktober 2007-11-08 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s Arbetsutskott 30 oktober, 2007 Närvarande: AU

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Datum: 30-31 maj 2009 Plats: Årsta Folkets Hus, 1. Kongressens öppnande Kongressen öppnades med ett hoppfullt tillbaka-

Läs mer

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01

Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll för Nordiskt Möte i Göteborg 24-25/2 2007-03-01 Lördag 10.00-12.30 samt 13.30-18.00 Deltagare

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 105 Formalia 105.1 Ordförande Kirsti Kolthoff 105.2

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl Protokoll FS 2009/04/26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl 9-16.00 Närvarande ur styrelsen:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008

Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008 Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008 Lö 9-17.30 83. Formalia 1. Ordförande AnnaLisa Eneroth 2. Sekreterare Jeanette Rigne och Petra Tötterman Andorff 3. Justerare Boel Bruce 4. Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Nyhetsbrev v. 46. Detta händer i höst: - 12 nov: Sista dagen att anmäla sig till GADIPkonferensen

Nyhetsbrev v. 46. Detta händer i höst: - 12 nov: Sista dagen att anmäla sig till GADIPkonferensen Nyhetsbrev v. 46 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen Linnégatan 21, Göteborg Hemsida: goteborg.ikff.se E-post: goteborg@ikff.se Vi finns även på facebook och instagram

Läs mer

Praktikrapport för Ht 2008:

Praktikrapport för Ht 2008: Praktikrapport för Ht 2008: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Praktikens längd: Praktiken genomfördes mellan 11/8 19/12 2008 samt 5-9 januari 2009 på heltid (40 timmar/vecka). Handledare:

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Verksamhetsberättelse 2007 INNEHÅLLFÖRTECKNING Förord 3 Programverksamhet 4 Lokalt arbete 8 Projekt 14 WILPF internationellt 18 Slutord 22 FÖRORD IKFF

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer:

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms Freds Organisationsnummer: 802001-0586 Styrelsemöten Stockholms Fredsförening har haft styrelsemöte i samband med medlemsmöten ca en gång i månaden. 24/2, 7/3, 14/3,

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

Foto: Maria Steén. FAKTABLAD - Pushing the limits

Foto: Maria Steén. FAKTABLAD - Pushing the limits FAKTABLAD - Pushing the limits Pushing the limits En högaktuell utställning om aktivism, makt och jämlikhet Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Johan Rockström i Sommar i P1: Om läget för jorden idag och vad vi kan göra för att hålla: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?

Johan Rockström i Sommar i P1: Om läget för jorden idag och vad vi kan göra för att hålla: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/? LÄSTIPS/ FRED FILM och LJUD Död på distans: Norsk tv dokumentär om USA:s pågående drönarbombningar i Pakistan: http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-1911?autostart=true Gruvbolaget. Uppdrag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kommunikationsplan för IKFF

Kommunikationsplan för IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Kommunikationsplan för IKFF Enligt uppdrag från Arbetsutskottet den 22: a maj 2007 har det beslutats

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Sammanfattning. Projektet inleddes med ett seminarium i september 2008. Det blev också starten för projektet som avslutades ett år senare. Till detta mycket välbesökta

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Medlemsblad nr 3 September 2013

Medlemsblad nr 3 September 2013 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen Medlemsblad nr 3 September 2013 IKFF Göteborgskretsen Viktoriahuset, våning 3 Linnégatan 21, 413 04 Göteborg Kansliet är öppet onsdagar

Läs mer

Politik för hållbart företagande

Politik för hållbart företagande Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU4y Politik för hållbart företagande Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 21 januari 2016 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students Association den 22 januari 2013 klockan 16.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt

Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt Protokoll IKFF:s AU * Beslutspunkt Protokoll, IKFF: s AU den 21 januari 2012, kl 10.30-16.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Emma Bjertén, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan. Adjungerad personal:

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2011-12-06 Adelöv Framtidsgrupp Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Förhinder Adelövs skola Kenneth Malm, Traktorracet Åke Persson, AMOK Helena Karlsson, Adelöv Pingsförsamling Ingemar Karlsson,

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll MSF Uppsala

Protokoll MSF Uppsala 1 Ordförande Bjellerup öppnade mötet. 2 Formalia Protokoll MSF Uppsala Styrelsemöte 2012-12-17 Medicinarcentrum Frans Bjellerup valdes till mötesordförande, Johan Skogö valdes till mötessekreterare. Frans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009 Verksamhetsberättelse för i Göteborg 2009 Det har tyvärr inte funnits någon som samordnat nätverket under året, men Nina har skött nätverkets e-postadress och kontakter med nya medlemmar och Ulla har ansvarat

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Svenska kvinnor som fredsagenter

Svenska kvinnor som fredsagenter Svenska kvinnor som fredsagenter I Sverige har vi en lång och imponerande tradition där kvinnor engagerat sig för förebyggande av väpnad konflikt och för fredsarbete, både i nationella och internationella

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer