Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg"

Transkript

1 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson Lindblom Motala Elisabeth Karlsson Motala Birgitta Hambraeus Borlänge Anna Lisa,( Ansa) Eneroth Ordförande IKFF samt Växjö Inga -Brita Östenson Växjö I-B Höjer Stockholm Åsa Frostfeldt Stockholm Kirsti Kolthoff Stockholm Inger Bylén Umeå Margareta Backgård Umeå Kerstin Grebäck WILPF Inger Alström Uppsala Anna Lisa Björneberg Göteborg Inga-Lisa Halling Göteborg Elisabeth Fridh Göteborg Ingela Mårtensson Göteborg Jeanette Rigné Göteborg Lei Wang Göteborg Anita Wahlberg Margareta Backman Shanna Löfgren kansliet Saba Nowzari kansliet/stockholm Pia Johansson kansliet 1. Ansa Eneroth inledde med att hälsa alla välkomna till Samrådsmötet. Kirsti Kolthoff utsågs till ordförande och Elisabeth Fridh till protokollförare. Kirsti berättar om en bok hon nyligen kommit i kontakt med vid namn From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis av Cynthia Cockburn. Ett helt kapitel beskriver WILPFs historia och var vi står nu. WILPF beskrivs som viktig aktör mot militarism och som en kvinnoorganisation med en unik utgångspunkt. Kapitlet beskriver bl.a. den viktiga roll organisationen spelade inför antagandet av resolution Presentationsrunda av samtliga närvarande. 1

2 2. Rapport från ombuden som deltog vid kongressen i Bolivia 2007 Ansa inledde med att berätta om förutsättningarna för valet av Bolivia som kongressland. Det pågår många spännande saker i Latinamerika. Det finns länder som försöker bryta sig loss från USAs dominans och som väljer andra sociala vägar. Under förra året kunde den planerade fredskonferensen i Cuba inte bli av p.g.a. ekonomiska skäl. Istället skickade WILPF en delegation till landet. En liknande delegation har även varit i Colombia för att ta reda på fakta om läget i landet, vilket rapporterades till kongressen. Kerstin Grebäck uppvaktas med champagne. Kerstin blev vid kongressen vald till en av två ordföranden för WILPF. Elisabeth Karlsson berättade om det politiska läget i Bolivia Elisabeth uppgav att majoriteten av befolkningen tillhör ursprungsfolken och att dessa under lång tid har varit diskriminerade i samhället. Men i december 2005 valdes Evo Moralestill president. Han blev den första presidenten i Bolivia, och Sydamerika, som representerade ursprungsfolken. Morales kom inte från något traditionellt politiskt parti utan från en av de sociala rörelser, MAS (Movimiento al Socialism) i landet. Den sociala rörelsen har fått allt större betydelse i många latinamerikanska länder och politikerna kan inte längre undgå att lyssna till dem. De två största folkliga kraven i Bolivia efter Morales seger var nationalisering av naturgasen och en ny grundlag. Det som är aktuellt i Bolivia just nu och som även var det under kongressen är den processen med att skriva om grundlagen. När IKFF befann sig i Bolivia demonstrerade två miljoner människor på gatorna i La Paz. Upprinnelsen till denna manifestation var ett förslag om att flytta regering och parlament, politiska makten, till formella huvudstaden Sucre istället för La Paz. Ett politiskt utspel för att destabilisera landet menar många. Det sägs även att USA nu gått in och stödjer oppositionen för att få Evo Morales att misslyckas med att skriva om grundlagen. Situationen är spänd i landet. Församlingen tvingades på grund av säkerhetsskäl avbryta sitt arbete i slutet av sommaren men har nu återigen tagit upp arbetet och försöker enas. Det är en svår situation men de sociala rörelserna har vaknat och ursprungsfolken, majoriteten av Bolivias befolkning, har äntligen fått ta del i samhället. Stadgeändringar, val av ny International board IB (tidigare kallad IEC) samt resolutioner Åsa Frostfeldt redogjorde för de stadgeändringar som röstades igenom vid kongressen. Det tidigare kallade IEC heter numera IB, detta var en av de ändringar som genomfördes. Sverige blev representerat i Executive Committé, Ex-Com (tidigare Officers team), genom att Kerstin valdes till en av två ordföranden för WILPF tillsammans med Anne- Lise Ebbe från Danmark. Ansa föredrog de resolutioner som kongressen enades om. Bland annat antogs en resolution om genusbudget samt en om Palestina. Resolutionerna kommer att översättas till svenska. Mer utförlig redogörelse från kongressen finns att läsa i bifogad bilaga 1, Kongress rapport av Alexandra Sundberg. 2

3 3. Första Ex-Com- mötet Kerstin återgav vad som hade avhandlats vid det första mötet med den nya internationella styrelsen i Genève. Under den gångna kongressperioden har det varit en friktion mellan Officersteam och kansliet. Det har varit svårt att få grepp om vari friktionen består. Denna friktion har även påverkat arbetet med att förbereda kongressen som exempel nämner Kerstin att inga resolutioner om pågående konflikter som exempelvis Irak fanns med. Det fanns heller inte ekonomiska förutsättningar för att kunna skicka alla delegationer till Bolivia. Mycket tack vare det bidrag Sverige erhållit kunde kongressen genomföras men organisationen har ännu inte helt löst all finansiering. Styrelsen har nu att ta tag i detta.. Nästa kongress äger rum om 4 år och på förslag är att Australien åtar sig detta. WILPFs 100- års jubileum 2015 kommer att äga rum i Haag. Styrelsen har siktet inställt på att jobba fram ett program tills jubileet som sätter WILPF på fredskartan. Vad är den kvinnliga fredsrörelsens roll idag? Varför startades WILPF och hur ser organisationens roll ut idag? Att skriva WILPFs historia - vad har gått bra och hur jobbar vi framåt? Internationellt sett är målet inför 100-års jubileet att vi som organisation skall ha en miljon medlemmar. WILPFs två stora projekt Peace Women och Reaching Critical Will är väl kända i FN men frågan är hur sektionerna kan bli mer involverade. Detta är en av de utmaningar som styrelsen står inför. Kerstin presenterade ett internationellt program för WILPF som arbetats fram under mötet. Programmet vilade på tre pelare 1, bygga WILPF, 2 Utmana och få slut på militarismen, 3 Stärka FN och multilaterismen. Presentationen finns i sin helhet i bifogad bilaga 2. Avslutningsvis föremedlade Kerstin sitt positiva intryck av den nya styrelsens sammansättning, vilja och ambition att föra WILPF in i framtiden. Datum för kommande internationella möten 2008 november Indien - International Board, öppet för alla medlemmar. Den indiska sektionen vill genomföra två factfinding resor i samband med detta Australien WILPF Kongress Haag 100 års jubileum av WILPF samt kongress. 4. Rapport från respektive krets Sju kretsar närvarande som vardera fick fem minuter att dela med sig av kretsens aktiviteter. Stockholm Kretsen har cafékvällar i samarbete med Sensus. Flera kvinnoorganisationer har torsdagscafét i medborgarhuset under hösten. Kretsen har försökt att bjuda in kända personer exempelvis Kerstin Grebäck och Maj-Britt Theorin, för samtal om aktuell fredsfrågor samt för att lära känna andra organisationer. Kretsen arbetar även med att bli mer utåtriktad, skaffa fler medlemmar och kunna ge ny medlemmar en uppgift i kretsen. Det har bildats en arbetsgrupp med uppgift att diskutera aktuella konflikter i världen och hur man kan arbeta för fred inom IKFFs ram. 3

4 Under det europeiska mötet den november då olika WILPF sektioner från Europa träffas i Stockholm kommer kretsen att bistå med husrum och mat. Kretsen samlar in pengar genom loppmarknader. Rapporterar även att styrelsen har fått in tre yngre ledamöter. Umeå För närvarande gräver kretsen i IKFFs historia. Kretsen har haft ett styrelsemöte med journalisten Gösta Lundgren som skriver om Palestina. De planerar att uppmärksamma FN - dagen den 24 oktober i samarbete med kyrkan. Finns även planerar på att försöka få ett samarbete med andra organisationer gällande klustervapen då man märkt att kunskapen är dålig om vad klustervapen är. Kretsen har tidigare arbetat mot uranbrytning i Västerbotten. Vidare rapporterades att kretsen minskar p.g.a. medlemmarnas höga ålder. Uppsala Kretsen anordnade den mars ett stort seminarium ihop med Kvinnor för Fred. Föreläsare var bl.a. Jan Öberg och Eva Moberg, Det arrangerades även en teaterföreställning om Klara Haber, fru till nobelpristagaren Fritz Haber. Hiroshimadagen den 6 augusti uppmärksammades genom att kretsen satte ut papperslyktor i kanalen och Uppsalas fredsensemble spelade. Kretsen hade i samband med detta en utställning på statsbiblioteket om Hiroshimas offer. I september månad hade kretsen åter en utställning på statsbiblioteket där bl.a. WILPFs texter om Sri Lanka och Japan fanns med. Den 21 september, Ljusvaka för fred - Israel och Palestina, ett manifest mot våld i krigets spår. Den 31 oktober planeras en uppföljning av tidigare seminarium med föreläsare Bernt Johansson. IKFF visar även film om palestinska flyktingar i Libanon. Göteborg Kretsen har just startat ett projekt om Terrorism - ett globalt hot. Detta görs i samarbete med Fredskoalitionen. Under hösten kommer research att genomföras bl.a. genom intervjuer med personer som är kunniga inom området. I februari planeras ett seminarium i Göteborg och i mars månad en hearing av rikspolitiker i Stockholm. Projektet kommer att resultera i någon form av dokumentation/skrift. Ett antal personer från kretsen erhöll projektpengar för att åka till kongressen i Bolivia. Vad som återstår av projektet är nu att informera om erfarenheterna. Kretsen önskar gärna besöka andra kretsar för att dela med sig av sina upplevelser. Kretsen deltog i den stora demonstration på 3000 personer som hölls i maj i Göteborg mot NATO övningarna. Ingela Mårtensson från kretsen var en av talarna. Den 19 september genomfördes filmvisning på Världskultursmuseet som en del av det projekt med filmfestival som kansliet tidigare drev. Filmen som visades hette art 61. 4

5 Ingela har varit med och gett ut skriften EU:s Militarisering tillsammans med andra aktörer. Ingela och Ansa har båda bidragit till skriften Sverige som global aktör i EU. (Skrifterna fanns till hands under mötet). Inför hösten planeras ett seminarium på Mänskliga rättigheter dagen den 10 december, ett arrangemang på temat Slaveri i väst i samarbete med Amnesty, Röda korset m.fl. Under större delen av december månad kommer kretsen att informera om IKFF vid Göteborgs julmarknad och delta i försäljning enligt tradition. Bok och biblioteksmässan bokbord, försäljning och information om IKFF pågår för fullt under pågående samrådsmöte. Växjö Kretsen har en studiecirkel om kärnkraft till kärnvapen. Den 15 oktober inviger Eva Moberg en utställning på biblioteket. Kenneth Hermele kommer under hösten till kretsen för att pratar om ämnet: Varför stormar det kring världsbanken? Han är just hemkommen från Världsbankens årsmöte i Washington. Kenneth kommer till följd av ett erbjudande från Forum Syd om en gratis föreläsning. Kretsen har planerat ett worldcafé där man bjudit in andra fredsorganisationer för att diskutera hur samarbete kan se ut. Kretsen har även fått hjälp en volontär som kommer från universitetet. Motala Kretsen har haft två styrelsemöten hittills. Kretsen är glad över att Elisabeth åkte som ombud vid kongressen i Bolivia. Vad som står på höstens program är bl.a. att Elisabeth berättar om Bolivia. FN- dagen kommer att firas på torget med tal etc. ihop med FN- föreningen och Röda korset. Kretsen är delaktiga i ett nätverk, Kongo King gamba, där IKFF stödjer en kvinnokassa i Kongo. Kvinnorna kan låna pengar från denna kassa och det handlar om några tusen kr om året. Kvinnorna har varit på besök i Motala. Borlänge Ingen aktiv medlem närvarar från Borlängekretsen men Birgitta Hambraeus informerar om att kretsen finns kvar. Jönköping Ingen närvarande från kretsen. Kansliet har efter sommaren haft viss kontakt med kretsen i Peace, Yes Please projektet. Kretsen har minst en aktivitet i månaden på programmet ihop med folkhögskolan. De har haft föreläsning om resolution 1325 i samband med soppkök, detta tillsammans med svenska kyrkan. Elisabeth från Motala kretsen har varit i Jönköping en dag i höstas på ett latinamerikanskt seminarium. Linköping Ingen närvarande från kretsen. Kansliet har haft kontakt med två personer från kretsen, tyvärr är det inte så stor aktivitet i kretsen för närvarande. 5

6 Malmö Kommer eventuellt att bildas en krets. Idag finns en grupp som har tagit på sig ansvaret för Costa Rica samarbetet. Nästa Social forum Europa kommer att hållas i Malmö Ansa tillsammans med WILPF Europa kommer att hålla i förberedelserna av detta. 5. Aktuella projekt Europeisk säkerhetspolitik Saba Nowzari informerar om projektet Europeisk säkerhetspolitik, ESP. Saba är anställd på deltid som projektledare. Finansieringen kommer från Kvinnors organisering och är på ett belopp av kr. Projektet löper från februari t.o.m. december Projektet går ut på att lära oss mer om vad ESP handlar om vilket är ett av de fyra fokusområden som IKFF skall arbeta med. Saba har försökt att komma ut och träffa alla kretsar för att informera om projektet och om vad ESP är samt diskutera vad som kan göras på kretsnivå. Det har kommit ett önskemål från kretsarna om att Saba skall ta fram material för fördjupning inom området som skulle kunna ligga till grund för en studiecirkel. Saba tillsammans med två praktikanter har tagit fram ett material som rör åtta ämnen. Materialet planeras vara färdigställt inom tre veckor och förhoppningsvis finns det utrymme för detta i kretsarnas planering i höst. Inför Sveriges ordförandeskap i EU 2009 har sektionen ansökt om pengar som en del i fortsättningen på detta projekt från Kvinnors organisering. Projektet vid namn Politics for Peace, handlar bl.a. om att uppmärksamma svenska och europeiska kvinnor på Europaparlamentsvalen år 2009 och informera om allas möjlighet att påverka europeisk politik på europeisk, nationell och lokal nivå samt öka kunskapen om säkerhetspolitik. Göteborgs och Växjökretsen har visat intresse för projektet. Vad som händer i höst Den 7: e november kommer Saba att ansvara för ett seminarium i Riksdagen i Stockholm. Seminariet behandlar bland annat EU: s militarisering, och europeisk säkerhetspolitik (ESP) ur ett genusperspektiv. Bland inbjudna talare finns Ingela Mårtensson IKFF, Birgitta Olsson från Folkpartiet och Kalle Engelbrektsson från svenska försvarsmakten. Den november hålls ett europeiskt WILPF möte i Stockholm. Sedan i våras har alla kretsar utsett en kontaktperson för ESP frågor. Projektet betalar för en kontaktpersonens resa till Stockholm. Den svenska gruppen kommer att träffas dagen innan den 16 november, för att prata sig samman. Saba önskar -adresser till alla som är intresserade av nyhetsbrev var 4:e månad om vad som händer i de andra europeiska sektionerna. Peace, Yes Please Pia Johansson tog över som projektledare för ungdomsprojektet Peace, Yes Please i juli månad. Projektet riktar sig till ungdomar i års åldern. Inspirationen till projektet kommer från den stora Fredsresan. Vad var det som fick världen att lyssna på dessa kvinnor som reste runt i sina bussar? Kan vi, och vill vi, göra om Fredsresan idag? Vad är det då för frågor vi vill ställa våra beslutsfattare? Inom ramarna för projektet är tanken att träffa ungdomar på fritidsgårdar, skolor etc. för att prata om dessa frågor. 6

7 Tanken var att göra ett besök på våren och ett på hösten hos samtliga kretsar och genom kretsarna komma i kontakt med ungdomar. Det har bara blivit ett besök hos några av kretsarna. På något ställe har projektledaren själv tagit en direktkontakt med fritidsgård. En fråga till kretsarna är om kretsarna vill ordna en aktivitet inom ramen för projektet eller om man är intresserad av att Pia kommer och hjälper till. Pia berättade om ett exempel på en aktivitet som hon hade med en grupp tjejer i Jönköping i september. Tillsammans vek de papperstranor och pratade om fredsfrågor utifrån detta. Det finns funderingar kring ett nytt projekt med ett utbyte mellan två gymnasieklasser från Sverige och Bosnien där ungdomar kan lära sig om vad som händer efter ett krig. Genomgång av olika nätverk och samarbeten SÄRK SÄLLSKAPET RIKSDAGSKVINNOR MOT KRIG representant Birgitta Hambraeus OSSE-nätverket representant Birgitta Lorentzi Sveriges kvinnolobby representant Ansa Enroth Nätverket mot klustervapen representant Theresa Höghammar Nätverket mot kärnvapen representant Alexandra Sundberg 6. Gruppdiskussion utifrån fyra frågor Vid sista aktiviteten för dagen delades deltagarna in i två grupper för att diskutera följande frågor: 1) Bygga WILPF- hur blir vi fler, starkare och rikare? 2) a. Kretsen som en del av WILPF vad kan bli bättre? b. Vad fungerar bra? 3) Hur kan kretsarna förbereda sig inför IB i Indien 2008? 4) Vad kan IKFF nationellt göra på de nationella dagarna? Minnesanteckningar från gruppdiskussionerna Grupp 1 Fråga 1) Hur skall vi bygga WILPF? Vad kan vi göra för att växa som organisation? Ett stort problem för WILPF är att nå ut till och engagera ungdomar (som sedan stannar kvar) i organisationen. En dimension av problemet är att vi behöver bli mer kända. Hur gör vi för att komma till rätta med detta? Nedan följer de idéer som uppkom till följd av diskussionen: -En idé är att försöka nå ut genom någon community eller forum på Internet. Kostnader för detta täcks inte av nuvarande budget, men vi kanske borde söka pengar inför framtiden? IKFF skulle kunna vara med på en fredshemsida eller driva en Internetkampanj på en community, där deltagarna kan skicka fredshälsningar till varandra. Ett alternativ är också att utlysa någon tävling. 7

8 -En annan idé är att utforma något slags fredsspel som riktar sig till ungdomar (RFSU har utformat spel tidigare och man skulle kunna få inspiration från dem). Frågan är dock vilken sorts spel detta skulle kunna vara? frågespel? datorspel? brädspel? -kortlek? rollspel? -förhandlingsspel? samt hur vi skulle lansera detta. Det är intressant att få med kvinnor i utvecklingen av ett fredsspel och därför skulle man kunna titta på om det finns möjligheter att söka pengar för ändamålet. Vidare skulle man kunna ta kontakt med spelkonstruktörer. -Man skulle kunna arbeta för att väva in fredsdiskursen i skolarbete exempelvis i engelskaundervisning. Berättelsen om Sadako och de tusen papperstranorna (om följderna av atombomben över Hiroshima) finns på engelska. IKFF har mallar på pappers- och trälyktor (som sänks ner i vatten på årsdagen av atombomben i Hiroshima) som skulle kunna användas i träslöjdsundervisning. -IKFF har precis upprättat en SMS-tjänst där man via SMS kan skänka pengar till organisationen. -Namnet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, är med tanke på att det är så långt ganska problematiskt. Eventuellt kunde det vara aktuellt med ett namnbyte. -TV-galor. Finns det möjlighet för IKFF att i nätverk/samarbete sälja in oss till TV-galor för att kunna ta del av insamlade pengar? -Röda Korset har haft en kampanj Rädda Mammorna där pengar går till kvinnor i konfliktområden. Kan IKFF göra något liknande eller samarbeta med RK? -Eventuella kampanjer eller WILPF: s arbete i stort, behöver en bra slogan för att få genomslag i media. Fråga 2a) Den lokala kretsen som en del av en internationell organisation hur kunde det fungera bättre, vad mer önskar vi av kretsarna? -Ett problem är att vi är dåliga på att sälja oss själva när vi har/genomför aktiviteter. Därför är det av stor vikt att vi gör en ordentlig presentation av oss själva samt delar ut information om oss som organisation var helst vi representerar. Exempelvis kan man sätta ihop en PowerPoint-presentation. -Kretsarna borde utnyttja WILPF: s internationella hemsida bättre. Kanske kan någon ta på sig ansvaret att rapportera om kretsarnas aktiviteter internationellt? Därtill skulle IKFF kunna uppdra till någon i styrelsen att vara kontaktperson för WILPF internationellt. Ett ytterligare förslag är att uppdra åt informationsansvarig att sammanställa internationella nyheter samt skicka detta tillsammans med månadsbrevet till kretsrepresentanterna. Varje kretsstyrelse skall ha en kontaktperson som läser nyhetsbrevet. 2 b) Den lokala kretsen som en del av en internationell organisation hur märker vi det, vad fungerar bra idag? Vi är kreativa. Vi är bra på att ta ställning och att närvara på möten. Har vi i IKFF tagit på oss något, så genomför vi våra åtaganden. Vi är också bra på att göra mycket av fredsarbetet till låga kostnader. 8

9 IKFF har en stor fördel i det faktum att vi har en internationell organisation i ryggen. Vid pennan: Pia Johansson Grupp 2 Fråga 3) Hur kan kretsarna förbereda sig inför IB i Indien 2008? IB-mötet i Indien måste göras till ett konkret projekt så att det inte känns som något för avlägset och det är viktigt att betona att det är öppna möten som alla IKFF-are har rätt att delta i. Det vore roligt om så många representanter som möjligt från Sverige kunde åka. IBmötet kunde fungera som ett medel att locka nya medlemmar med (se även fråga 1). Det vore bra om de representanter som åkte bestod av såväl gamla som nyare medlemmar. Det är viktigt att förbereda sig inför resan med exempelvis studiecirkel. Dessa borde fokusera på WILPF:s program och fördjupa sig i de projekt som finns med Indien. Det finns till exempel uttalande om Indien och det går även att jobba med kopplingen Indien som kärnvapenstat. Sverige kanske kunde bidra med något på mötet i Indien. Det går att göra kopplingar som exempelvis Umeå- uranbrytning och Indien- kärnvapenstat samt Sverige som åttonde största vapenexportören. Indierna själva är till exempel intresserade av att göra "fact-finding" i landet och kanske kan IKFF-are delta där. Det är viktigt att fundraisa pengar så att så många som möjligt kan få möjlighet att åka. Vissa finner detta jobbigt men fundraising behöver inte betyda att "tigga" pengar från företag utan kan innebära loppmarknader, välgörenhetsmiddagar etc. Detta kan för övrigt vara bra när det gäller att värva nya medlemmar (se fråga 1), att kretsen gör något konkret tillsammans för att uppnå ett visst mål. Det finns även idé om att en resa till Indien kanske kunde lottas ut för de som blir medlemmar nu under hösten. Det framkommer slutligen förslag på att till exempel Umeå, eller andra städer, kunde anordna seminarium om Indien- kärnvapen för ungdomar/ studenter, till exempel ihop med Utrikespolitiska föreningen på universitet. Fråga 4) Vad kan IKFF nationellt göra på de nationella dagarna? Grupp 2 hann inte diskutera denna fråga så ingående då de även kom in på fråga 1 under diskussionens gång (se anteckningar nedan) men 8 mars, kvinnodagen, och 24 april, WILPFs födelsedag, lyftas fram som två av de viktigaste nationella dagarna. På internationella kvinnodagen, 8 mars, är det viktigt att IKFF även lyfter fram vår fredsvinkling, även och kanske speciellt då vi samarbetar med andra organisationer. WILPFs födelsedag, 24 april, ses som ett ypperligt tillfälle att göra IKFF mer känt. Vi kan fira lokalt, men samordna så att det blir en gemensam manifestation över hela landet och så småningom runtom i hela världen. Fråga 1) 9 Bygga WILPF- hur blir vi fler, starkare och rikare? Grupp 2 återkom, som nämnts tidigare, ständigt till fråga 1 då vi diskuterade de andra frågorna. Varför blir man medlem i IKFF? är en nyckelfråga för vår organisation. Grupp 2 tror att det är viktigt att man även känner att man som medlem får en konkret uppgift i kretsen/organisationen. Till exempel fundraising med bullbak eller välgörenhetsmiddag. Namnet och även dess förkortning, IKFF, diskuterades. Det kan ge associationer till en idrottsförening och vissa menade att det är ute med förkortningar. IKFF skulle behöva en bra slogan för att locka nya medlemmar. Det är även viktigt att kunna göra en bra presentation av WILPF som en internationell organisation då vi har öppna möten och bjuder in folk. En film från kongressen skulle kunna visas. Lovisa Elwerdotter, från Malmö som var med i Bolivia och som jobbat med dokumentärfilm, skulle kunna få i uppgift att göra en presentationsfilm

10 för IKFF-WILPF där organisationens roll presenterades kort och koncist. Slutligen påpekas att vi måste hitta och utforma frågeställningar som kan tänkas intressera ungdomar. Fråga 2) a Kretsen som en del av WILPF vad kan bli bättre? b Vad fungerar bra? Även fråga 2 diskuterades lite grann. Grupp 2 kom fram till att det är viktigt att minska det glapp som eventuellt kan finnas mellan det internationella arbetet och kretsarna. Alla måste känna sig som en del av den internationella organisationen WILPF. Det kommande mötet om Europeisk Säkerhetspolitik i november i Stockholm, då representanter från europeiska sektioner ses som en stor möjlighet för sektionernas medlemmar att knyta närmare kontakt med varandra. Det vore roligt om så många som möjligt från svenska kretsarna deltog i detta möte. Vidare kan resolutioner som kommer ut från den internationella kongressen användas av kretsar och kretsarna bör även uppmanas att skriva egna förslag på resolutioner för kommande arbete. Sveriges roll i vapenindustrin borde till exempel uppmärksammas. Tusen kronor, tusen kvinnor! Rädda världen! Hemsidan borde uppdateras, göras mer levande, tillgänglig och fungera som ett bollplank av idéer. Alla kretsar borde även ha en egen "hemsida". Vid pennan Elisabeth Karlsson. 10

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer