Protokoll AU Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00"

Transkript

1 Protokoll AU Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson samt Boel Bruce Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare Petra Tötterman Andorff 1.3 Justerare Kirsti Kolthoff 1.4 Dagordningen godkänns med tillägg 1.5 Protokoll AU 12 februari 2009 läggs till handlingarna 2 Ekonomi 2.1 Läget Kirsti rapporterar att ekonomigruppen inte har haft något möte sedan förra AU och presenterar den budget som tidigare lagts till styrelsen och som ska beslutas om på styrelsemötet 14 mars. Beslut: AU godkänner budgeten att presenteras för styrelsen 14 mars 2.2 Bokslut räkenskapsåret 2008 Kirsti rapporterar att det inte finns något bokslut för styrelsen att ta beslut om 14 mars. Preliminära siffror som tidigare redovisats till AU visar positiva siffror så att resultatet blir ett överskott. Det innebär att styrelsen måste ta beslut och skriva under bokslutet den 26 april. Verksamhetsberättelsen med årsbokslutet blir således utskickat en vecka försenat till kongressen. 2.3 Hyra av ytterligare rum i korridoren Petra har varit i kontakt med Peter Coen i korridoren och IKFF kan hyra rummet från 1 april. Swe Q, Stockholmskretsen och Kirsti Kolthoff kommer att hyra in sig i rummet till en kostnad av 900 kr. Vilket lämnar 1600 kr i månadskostnad för IKFF. Finansiering sker genom sökta projekt. Det finns också två stora skåp att köpa för 2000 kr för förvaring, och Stockholmskretsen kan få köpa ett av skåpen för förvaring. Beslut: AU rekommenderar styrelsen att ta möjligheten nu och säga ja till hyra av rummet medveten om att det kan bli ett förstahandskontrakt med 9 månaders uppsägningstid och att köpa skåpen och hyra ut till ovan nämnda organisationer och personer. 2.4 Möte med Forum Syd om informationsprojektet AU tillsammans med Petra och Pia Johansson rapporterar från ett möte med handläggare på Forum Syd rörande informationsprojektet för 2009.

2 Informationsprojektet har godkänts av Forum Syd men de kan inte göra utbetalningen av pengarna före SIDA har godkänt avskrivningen av Somalilandprojektet. Forum Syd kommer att betala ut pengarna till IKFF oavsett om beslutet blir avskrivning eller återbetalning. Beslutet kan dra ut på tiden ochutbetalningen av projektmedel ev, gå över årsskiftet till Beslut: AU rekommenderar styrelsen att IKFF ska fortsätta driva projektet under 2009 och lägga ut för kostnaderna för projektet ink. lön för personal tills pengarna med största sannolikhet utbetalas i slutet av året eller i början av nästa år. 2.5 Höjning av medlemsavgift för studenter Förslag att styrelsen ska föreslå kongressen en höjning av medlemsavgift för studenter 95 kr från nuvarande 75. Beslut: Frågan förs till styrelsen den 14 mars 2.6 Ekonomifunktionen Petra redovisar för situationen; att det inte fungerar helt ok, men rekommenderar dock att vi fortsätter med Agneta under våren och återkommer till frågan. 3 IKFF 3.1 GS rapport AU kommenterar att det är positivt att hemsidan arbetas om och ser fram emot resultatet. Göteborgskretsen vill gärna ha möjlighet att kommentera och Pia sätter dem i kontakt med Henrik. 3.2 FS 14 mars AU förberedde styrelsemötet den 14 mars och lägger till en punkt om politisk diskussion om försvarspropositionen. 3.3 Inför kongressen AU diskuterar valberedningens förslag till styrelse och möjligheten att ha 2 suppleantplatser i styrelsen. Diskussionen tas till styrelsen 14 mars. AU gick igenom förslag till dagordning och schema som presenteras för styrelsen 14 mars. Beslut: Kansliet får i uppdrag att tillfråga om ordförande till kongressen. Inbjudan till kongressen ska gå till de nordiska sektionerna. 3.4 Strategiska planen och verksamhetsberättelsen Dokumenten har varit utskickade och AU tycker de ser bra ut. Dokumenten diskuteras på styrelsemötet 14 mars. 3.5 Interna regler i koppling till stadgarna, om skrivning av bl a informationssekreterarens befattningsbeskrivning etc AU arbetar vidare med de interna reglerna och presenterar förslag för styrelsen 26 april. 2

3 3.6 Genomgång av nätverken IKFF deltar i AU gick igenom den sammanfattning som Petra gjort och återkommer till styrelsen den 26 april. 3.7 Ansökningar Se GS rapporten 3.8 Almedalen 2009 rapport fr bla Säkerhetspolitiskt sommartorg Kansliet arbetar vidare med förberedelserna inför det Säkerhetspolitiska sommartorget. IKFF kommer att arrangera ett seminarium om EUs civila krishantering och militära kostnader. Vi kommer även att samarbeta med Kristna Freds kring temat förebyggande av väpnade konflikter. Josefine Karlsson ingår i programgruppen och Pia Johansson i pr-gruppen. Pia har kontaktat Östersjötorget för att eventuellt göra ett miniseminarium på deras scen men tackat nej till att ha ett informationsbord. Göteborgskretsen kommer att samarbeta med Amnesty kring ett seminarium om terrorism inom ramen för Säkerhetspolitiskt sommartorg och även eventuellt göra något med Röda Korset kring civil-militär samverkan. 3.9 Feministisk vårsalong med marknad den 3-4 april i Stockholm Kirsti rapporterar att Stockholmskretsen kommer att delta med informatinsbord, loppis, servering och ev. seminarium. Frågan ställdes om sektionen vill vara med. De anställda är hårt belastade och frågan är om styrelsen vill arrangera något. 4 Kommande aktiviteter 4.1 Swe Q projektet om Kvinnors makt och inflytande i Europa i samverkan med bl a IKFF. Inbjudan till det seminarium som hålls i Stockholm den mars har gått ut. Anmälningstiden går ut den 18. Det seminarium som hålls i Göteborg den 25 april föregås av en träff med Kirsti den 24 april i Stadsbibliotekets lokaler i samarbete med EU kommissionens representation i Göteborg., då hon ska tala om sina erfarenheter. 5 WILPF 5.1 Nordiskt möte i Oslo maj Inbjudan kommer. Ansa kan åka dit och eventuellt någon från Göteborgskretsen. 5.2 Nordiskt samarbete om utarmat uran Nordiskt nätverk mot uranvapen bildades i Oslo den 9/ Medlemmar i detta nätverk är ARK (Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring), IKFF Norge, Nätverket mot uranvapen, Finland och MFIK (Menningar och fridarsamtokin) Island. Nätverket frågar om IKFF Sverige vill ansluta sig. 3

4 Hittills har nätverket skrivit brev till svenska och danska UD eftersom de är de enda länderna i Norden som lägger ned sin röst i fråga om omröstningen i FN:s generalförsamling. Beslut: Tar upp frågan på styrelsemötet 14 mars. 6 Rapporter 6.1 Firandet av 8-mars Sektionen var på ABF-huset i regi av 8-marsnätverket. Pia hade gjort layouten till inbjudan och postern som fick mycket beröm. 6.2 Feministiskt Forum Sektionen arrangerade 2 seminarier om klustervapen och kvinnors organisering och mångfald. Det senare seminariet var mycket välbesökt och en mycket engagerade publik ställde frågor och diskuterade. 6.3 Seminarium om Kvinnors organisering om projektbidrag Kirsti deltog i ett seminarium arrangerat av Ungdomsstyrelsen om tips inför att skriva projektansökningar. Det gav en del ny information samt var viktigt med tanke på nätverkskontakter. 7 Övrigt 7.1 Iranier i opposition till Iranska regeringen i Ashraf i Irak hotas av utvisning till Iran med risk för stränga straff och troliga dödsstraff. Kirsti har varit engagerad i frågan om det iranska folkets mujaheddins stämpling som terrorister på EUs terroristlista, vilken nu bekräftats av ministerrådet att den är borttagen. Förhoppningen var att detta skulle hjälpa de ca iranier som bor i Ashraf. I stället vill nu den Irakiska regeringen utvisa iranierna när de inte längre står under USAs beskydd då de skär ner sina styrkor. Hotet är akut eftersom en tvåmånaders frist från februari gäller. Förslaget är att skriva brev till Iraks premiärminister med kopior till viktiga personer enl. lista. Ansa har kontaktats om att skriva till USAs president Obama om detta. Beslut: att ta upp detta på styrelsemötet den Nato möte i Strassbourg 3-6 april Josefine Karlsson redovisar för olika alternativ att ta sig till Strassbourg för henne och Emma Rosengren och total kostnaderna för dem båda blir ca 5000 kr. Beslut: AU godkänner deras resa och kostnader för 5000 kr 7.3 Inbjudan av Kvinna till Kvinnas ordförande Maria Ermano Fäldner Ansa har inbjudit Maria till styrelsemötet 14 mars men hon kunde inte komma och AU återkommer till henne för nytt datum. 7.4 Svenska försvarspropositionen Frågan blir tema för politiska diskussionen på styrelsemötet 14 mars 4

5 8 Mötet avslutas AnnaLisa Eneroth Petra Tötterman Andorff Kirsti Kolthoff 5

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Firmatecknare: William Sundelin, ordförande; Rebecka Sjölund, vice ordförande; Emilie Tilstam, kassör.

Firmatecknare: William Sundelin, ordförande; Rebecka Sjölund, vice ordförande; Emilie Tilstam, kassör. Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer