GÖI'EfQ(; VÄSTPA F'läI.Jtm tel AKiERED tel Lista på inbjudna organisationer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "413 16 GÖI'EfQ(; 421 50 VÄSTPA F'läI.Jtm tel 47 49 98. 424 47 AKiERED tel 31 49 10. 2. Lista på inbjudna organisationer."

Transkript

1 Pelle Berglund Papr ikag AKiERED tel Jan G Språng Snyckeg VÄSTPA F'läI.Jtm tel AR:lers wall.den Paradisq. 25M GÖI'EfQ(; tel Göteborg d. 13 aug Inbjudan till ni:>te an slk.uat&~ _ ~. SChf)$ien 95fh,gp,J:ietx:Net av solidaritets- arbete i Götet:org Den sereste. tidens rotstridiga pressuwgifter an militära sanmanstötni.b]ar på gränsen mellan Kal'rlplchea och Thailam visar att behovet är stort at ta fram fakta och diskutera situationen i SO-Asien. I vad mån kan en lokal organisation i Götet:org, ansluten till SWnska Farmitten för Vietnam, Laos och Kanplehea, fylla en sådan uppgift? Vad kan en lokal kannitte i övrigt fylla för funktion? Hur ser situationen ut i SO-Asien idag? Dessa frågor karmer att diskuteras på ett ni:>te den 15 sept. kl i Folkets Hus, U-salen. Rik&lagsnan Anita Gradin, ordf. i SKfVLK, inleder diskussionen. Mötet ska ses san en uwföljnirj av det oote san organiserades den 19 maj 1980 (se bifogat protokoll). Avsikten är att ytterligare bredda intresset för ett bildande av en lokal kanni tte, i synnerhet från de fackliga organisationerna. Härmed inbjudes din organisation att delta i ni:>tet den 15 sept. Med sol idar i tetshälsningar, Pelle Berglund Jan Gustav Språng Anders Wall.den Bilagor: 1. Förslag till dagordnirj 2. Lista på inbjudna organisationer 3. Protokoll från rröte den 19 maj 1980 ~. Program och stadgar för SKfVLK bifogades till kallelsen inför ni:>tet den 19 maj 1980.

2 Bilaga l FCcslag till dagordning 1) Mötets ~nde S2) Formalia 3) Situationen i SO-Asien UWgifter för en lokal karrnitte till SKfVU< i Göteborg (GKfVLK) - Anita Gradin inleder en diskussion S4) Tillsättandet av en arbetsgniw, san får i UFP.Jift att svara för det vidare arbetet 5) Mötets avslutan:le

3 Bilaga 2 Lista på,ij\pjuqna Q(ganisati<!l!r samtliga, med ett fåtal undantag, ät på nåcjoll, ni~lutet t_ill SKf.VLK Centerns Kvinooförbund Centerns U~förbuOO. '... Folkpartiets Urgdansförbund Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen Göteborgs distrikt av IOOT -mo Kristna Studentrörelsen i Göteborg ~ Barnens Göteborgsförbund svenska Rvinoors Vänsterförburd SVer iges ARbetares Centralorganisation Göteborgs socialdemokratiska Kvinnodistrikt Göteborgs ssu-distrikt Karmunistisk Urgdan, Göteborgsdistriktet Göteborgs distrikt av UBJdarens Nykterhetsförbund svenska FabriksarbetareföroorKlet Grafiska Fackföreni.rgen Göteborg Svenska Karm.malarbetarförb.JOOet Svenska Metallirrlustriarbetarförbundet Svenska Pa~rsindustriarbetarförbundet Statsanställdas Förbund, sektion 1 - Järnväg Statsanställdas Föroond, Telesektionen Svenska Hamnarbetarförbundet, avd. 4 Svenska Transix>rtarbetarförtundet, avd. 3 Svenska Träindustr iarbetarförtundet, Göteborgssektionen U>-distriktet i Göteborg Svenska Byggnadsarbetarförbmdet, avd 12 Svenska Bleck- och Plåtslagarförl:xmdet, avd 16 Svenska Elektrikerförbundet, avd 2 Svenska Lantarbetarförbundet Beklädnadsarbetarnas Förh.md T K L avd 6 Fastighetsanställdas Förburrls $ar!drganisation, Göteborgsregionen Handelsanställdas Förbund, avd 24 svenska LivsmedelsarbetarfÖroondet Svenska Målareförbundet, avd 3 Svenska Sjöfolksförbundet Göteborgs KAK,NPK Socialdemokraterna i Göteborg Arbetarpartiet KCJ1tnunisterna, Göteborg

4 ~ningen Internationella :FOlkOOgSkolan Verdandi, Göteborgsdistr iktet svenska Freds- och Skiljedansföreningen svenska Fredskamrl.tten Al3F i Göteborg " I. '..-.. ". i J ' I, I., r ',i ~ I ~..,.,..:... ' \. ' '.. l ~!..

5 ... ' Bilaga 3 Protokoll fört vid möte med medlenmar o representanter för Svenska Konrnitteft för Vietnam Laos o Kambodja, i syfte att bilda lokalkonmitte GKfVLK. Tid : Lokal : Folkets Hus U-sal Närvarande : Anders Walld~n, Paradisgatan 25 M, Göteborg /Ensktld medlem samt VPK Mats Pilhem, Uddevallagatan 14, Göteborg, KU Lars Jonsson, Sjömansgatan 3, Göteborg /Enskild medlem Jan G Språng, Smyckegatan 24, V Frölunda /Sv.Fredsko11111itten Jerry Gunnarsson,Box 513, Göteborg /Arbetarpartiet Konmunisterna Pelle Berglund, Paprikagatan 56, Angered /Enskild medlem obs. Gbg Arbetare konmun/ Kaj Andersson, Sternsköldsgatan 9 8, Göteborg / VPK 1. Mötet öppnades av Anders Wallden som också hälsade de närvarande välkomna. 2. Till ordförande för mötet valdes Anders Wallden Till sekreterare valdes undertecknad, Pelle Berglund. Till justeringsmän.. valdes Jerry Gustavsson o Mats Pilhem 3. Maud Sundqvist, Stockholm, höll ett intressant anförande om situationen i SydostAsien med betoning på förhållanderna i Kambodja. Hon betonade bl.a. att SKfVLK var en av de få solidaritetsorganisationer som överlevt de senaste årens politiska turer i SO-Asien. Hon tillbakavisade också Jan Myrdals m.fl. kritik mot SKfVLK för att vara ensidiga i konflikten Vietnam-Kambodja. 4. Anders Wallden informerade mötet om tankarna bakom initiativet till b;ldandet av en lokalko111t1itte i Göteborg men beklagade den dåliga uppslutningen. Pelle Berglund betonade vikten av en bred förankring för bildandet av en lokalkommitte. Mötet beslöt uppdra åt en arbetgrupp bestående av Anders Wallden, Jan Språng samt Pelle Berglund, att arrangera ett nytt möte i början på hösten.

6 Arbetsgruppen har också till uppgift att verka för en större bredd med fr.allt fackliga organisationer, till nästa möte. 5. Ordförande f'drklarade mötet avslutat Ordförande : Mats Pilhem Justeringsman Jerry Gustavsson Justeringsman

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012-09-10

Protokoll Styrelsemöte 2012-09-10 14. Övriga frågor. Körkortsföreläsning för personer med diagnos. Föreläsningen är i cafélokalen Storgatan 58, Sundsvall. Tommy Nilsson, Beslutsfattare i dessa frågor i Sundsvall inbjuds att närvara. 15.

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015!

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015! Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 14.00 av ordförande Milton Manngård. Föredragningslistan godkändes. Lasse Hägerstrand tog en bild på studeranderådet.

Läs mer

Enkelt och effektivt styrelsearbete - en snabbguide till Boardeaser

Enkelt och effektivt styrelsearbete - en snabbguide till Boardeaser Enkelt och effektivt styrelsearbete - en snabbguide till Boardeaser Huvudmeny och översikt Välkommen till Boardeaser! Denna vy möts du av så snart du loggat in. I huvudmenyn kan du navigera mellan din

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(10)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(10) Sid 1(10) Kalendarium 2013 2014 Styrelsemöte 2013-09-26--27 CPUP konferens 2013-10-20--21 Hab Framtid barn och unga, Conductive, Sthlm 2013-11-20--21 Styrelsemöte 2014-01-30--31 Årsberättelsen ska vara

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer