Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning"

Transkript

1 Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back Sekreterare: Linn Broman Underskrifter Sekreterare: Linn Broman Ordförande: Agnes Back Justeringsperson: Niklas Kühnemann Bilageförteckning 1. P-Riks framtid 1

2 Formalia 1. Mötets öppnande Agnes öppnade mötet klockan 18: Val av ordförande för mötet Agnes väljs till ordförande. 3. Val av sekreterare för mötet Linn väljs till sekreterare. 4. Val av justeringsperson för mötet Niklas väljs till justeringsperson. 5. Genomgång av dagordning Att godkänna dagordningen med tillägget DropBox under punkt Godkännande föregående protokoll Att godkänna föregående protokoll. Rapportering 7. Ordförande Agnes har ägnat tid åt att fundera på hur P-Riks framtid kan se ut samt ringt runt till tidigare engagerade i P-Riks för att lyssna på vad de har haft för åsikter om det. Hon har även haft fortsatt kontakt med Linnéuniversitetet i Kalmar som är intresserade av att bli en del av P-Riks. 8. Vice Ordförande Niklas har representerat P-Riks på Dynamicus Personalvetardag i Uppsala tillsammans med näringslivsansvarig Amanda. Han har också arbetat med utvecklingsdagarna (tidigare utbildningsdagarna) som i princip är färdigplanerade samt sett till att P-Riks nya flyers har tryckts upp och hämtats. 9. Kommunikationsansvarig Linn har tillsammans med Zorba representerat P-Riks vid PiL:s arbetsmarknadsdag i Lund och skött uppdatering av sociala medier. Hon har även skickat ut påminnelse om att söka verksamhetsbidraget till medlemsföreningarna samt renskrivit tidigare styrelsemötesprotokoll. 10. Utbildningsansvarig 2

3 Klara har tillsammans med Niklas träffat P-Riks valberedning i Stockholm och har efter sin första månad som i styrelsen fått en bättre överblick av P-Riks och vad hon vill göra i sin post. Hon har också varit i kontakt med tidigare utbildningsansvarig, Ellen, om visioner och ambitioner för posten. 11. Ekonomiansvarig Zorba har arbetat med bokföring och utbetalningar samt med medlemsregistret, till vilket han har fortsatt med den lathund som ska skickas ut till medlemsföreningarna. Han har också tillsammans med Linn representerat P-Riks vid PiL:s arbetsmarknadsdag. Ärenden 12. Dropbox I och med att styrelsens tidigare projektansvarige Alexander gick ur P-Riks Dropbox-mapp raderades ett stort antal filer från den. Zorba har de senaste dagarna arbetat för att återställa mappen och varje styrelsemedlem får i uppdrag att gå in och titta så att allt ser ut som det ska under sina egna dokument. Alla styrelsemedlemmar har i nuläget inte tillgång till Dropbox och vi kommer att överväga möjligheten att köpa till mer utrymme. 13. P-Riks framtid Föredragare: Agnes Back P-Riks har funnits länge men de senaste åren har resurserna mest gått till att bi beviljade organisationsbidraget. Nu har vi stora ekonomiska resurser men inte lika många riktlinjer. Detta i kombination med det stora ansvar som organisationsbidraget innebär gör styrelsens arbete mer komplicerat än tidigare och leder till många frågor m P-Riks som organisation. Vad är P-Riks syfte? Hur ska organisationen vara uppbyggd? Är det rimligt att en styrelse på sju personer ska verka både operativt och sedan omsätta allt i praktiken? Vi behöver reda ut dessa frågor vilket är ett långsiktigt arbete som vi antagligen inte kommer bli klara med under vårt verksamhetsår, men någonstans måste projektet börja. Ett förslag är att anställa en arvoderad styrelsemedlem under sommaren 2014 som kan jobba heltid med dessa frågor. Att alla styrelsemedlemmar till nästa styrelsemöte ska ha funderat kring detta för att då kunna fortsätta diskutera det. 14. Utvecklingsdagarna Föredragare: Niklas Kühnemann 3

4 Niklas meddelade att vårens utvecklingsdagar i stort sett är färdigplanerade. De kommer att bestå av något färre föreläsningar jämfört med förra året för att på så vis skapa mer utrymme för det informella lärandet och mötandet. Temat kommer att vara Hur syns man? med fokus på hur man syns både internt och externt. 15. Alexanders avhopp uppdelning av arbetsuppgifter Föredragare: Agnes Back Till följd av vår projektansvarige Alexanders avhopp från styrelsen delades hans ansvarsområden mellan resterande styrelsemedlemmar. Zorba har ansvar för medlemsregistret, Niklas för utvecklingsdagarna samt projektansvarigmailen. Klara tar över ansvaret som kontaktperson för PUB i Östersund. Diskussion 16. Verksamhetsbidraget godkännande av ansökningar Föredragare: Agnes Back Styrelsen har vid godkännande av ansökningar till verksamhetsbidraget vårterminen 2014 utgått från de riktlinjer som vi bifogat i samband med att information till medlemsföreningarna gick ut. Att Godkänna Corpus Callosums ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna PA Gefles ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna PAX ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna PiL:s ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna PUB:s ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna Örebro (PEVE):s ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna PLUM:s ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna PULS ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Att Godkänna Pegasus ansökan ur verksamhetsbidraget på en summa av kr. Avslutande av möte 17. Nästa möte 4

5 Nästa möte är den 24 april klockan 18: Avslutade av möte Mötet avslutas av Agnes klockan 21:13 5

6 Bilaga 1 Syftet med denna bilaga är att lägga en grund en diskussion P-Riks framtid De senaste två åren har P-Riks fått en helt annan ekonomi än vad man haft tidigare. Under åren dessförinnan har mycket av fokuset legat på att säkra ekonomin genom att söka organisationsbidraget från Ungdomsstyrelsen. Nu har P-Riks fått över kr två år i rad vilket i säg är en stor bedrift. Dock kan det vara svårt att se meningen med att ha så mycket pengar när det inte finns en tillräckligt grundad idé för hur de ska förvaltas. P-Riks är inte längre någon ny organisation men ändå får vi som arbetar med den ständigt en känsla av att göra allt från början. De som en gång i tiden startade allt detta och hade en tanke med vad det skulle vara finns inte längre kvar i organisationen. Grundpelarna som allt vilar på är inte tillräckligt starka för att bära oss som det är idag. Om P-Riks ska kunna drivs på ideellbasis så måste det finns mycket tydligare riktlinjer, ramar och bestämmelser för hur arbete ska planeras och utföras. Ännu viktigare än det är att gå tillbaka till början för att klart och tydligt definiera organisationens och styrelsen syfte. Om P-Riks ska överleva i framtiden krävs framförallt att det finns studenter som ser ett värde i att sitta i styrelsen. Studenter som känner och förstår vilken enorm erfarenhet och upplevelse det är att vara med och driva organisationens frågor. För att säkerställa detta krävs en större insats. Vi måste fundera över hur arbete är organiserat, vilka frågor vi ska driva och varför. Vi behöver dessutom göra en inventering av våra personalresurser, det vill säga oss själva. Ska styrelsen verkligen både utföra det strategiska och det operativa arbetet? Är det realistiskt att ge ideellt engagerade studenter ansvar för att förvalta en miljon? Det här är stora frågor men jag är helt övertygad om att det är ett arbete som måste göra någon gång i fall vi vill överleva. Vi kommer förmodligen inte kunna lösa alla problem och svårigheter under vår tid i styrelsen men vi skulle kunna göra en insats. Ett förslag är att någon eller några av oss jobbar med detta under sommaren och då också blir arvoderade. Den/de skulle då ägna sig åt att reda ut en del av dessa frågor. Här är en lista med förslag över vad som skulle behöva göras: - Studera och kontakta andra likande organisationer - Utreda om P-Riks bör ha någon arvoderad i styrelsen eller i form av en ombudsman - Intervjua alla tidigare ordföranden och andra som finns runt P-Riks för att försöka ringa in syftet med P-Riks. - Ultratydliga arbetsbeskrivningar, inte bara för varje post i styrelsen utan för organisationen i sin helhet - Skapa tydliga mallar för alla events och projekt - Skapa ett bibliotek och samla all historia om P-Riks - Undersöka möjligheterna att ha ett kontor eller liknande 6

7 7

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Frågor och svar från kandidater till HTM2

Frågor och svar från kandidater till HTM2 Frågor och svar från kandidater till HTM2 Felix Aronsson, Sektionsordförande g tror helt enkelt att jag skulle passa bra. g har lätt att arbeta med andra och jag tror att jag ger ett bra första intryck.

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november Årsmöte Växjö 2013 14-17 november Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer