Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!"

Transkript

1 Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna till Personalvetarstuderandes Riksförbund, verksamhetsår 2016! I mitten av november kommer P-riks hålla ett årsmöte i Umeå där det ska utses en ny styrelse. Den nya styrelsen tillträder sedan 1 januari år 2016 och sitter till årsskiftet 2016/2017. Valberedningen börjar redan nu arbetet med att hitta de bästa personalvetarstuderande i landet som är lämpliga för dessa poster. Att sitta i P-riks styrelse är en betydelsefull erfarenhet där du kommer lära dig otroligt mycket samtidigt som du arbetar med drivna och engagerade människor. Dessutom är alla uppdrag starkt meriterande och något som många arbetsgivare värderar högt. Vi söker följande poster till P-riks styrelse för verksamhetsår 2016 Ordförande Vice Ordförande Ledamot med ekonomiansvar Ledamot med marknadsföringsansvar Ledamot med kommunikationsansvar Ledamot med utbildningsansvar Ledamot med näringslivsansvar Ledamot med projektansvar Valberedning (tre poster) Internrevisorer (två poster) Läs mer nedan om vad alla poster innebär och skicka sedan in din ansökan. Tveka inte att höra av dig till respektive ledamot för 2015 för att få mer information kring just den post Du är intresserad av! Vi i valberedningen ser fram emot att höra från just Dig! Skicka in din ansökan Skicka in din ansökan till genom att bifoga CV och personligt brev där du beskriver: - Vem Du är - Varför Du söker posten - Varför just Du skulle passa bäst för posten Sista dag för ansökan är 17:e oktober. Vi kommer därefter att kontakta er inom kort gällande hur vi går vidare i processen.

2 Nominering Det går även bra att nominera någon annan genom att skriva ett mail till med kontaktuppgifter till personen ifråga och en kortare motivering till varför du tror att denna person skulle passa bra för en viss post. Det går även bra att gå in på och på förstasidan fylla i ett kort formulär som heter Tips på kandidater till nästa styrelse. Sista dag för nominering är 17:e oktober. Vi kommer därefter att kontakta personen gällande hur vi går vidare i processen. Frågor? Du når oss i valberedningen på vår gemensamma mail: eller om du har mera brådskande frågor via telefon: Karin: (medlemmar i Stockholm, Umeå, Östersund, Gävle & Karlstad) Linn: (medlemmar i Örebro, Uppsala, Kristianstad & Linköping) Michaela: (medlemmar i Göteborg, Växjö, Halmstad & Lund)

3 Vad är P-riks? Personalvetarstuderandes Riksförbund är en allmännyttig, ideell, fackligt och partipolitiskt obunden studerandeorganisation som verkar i enlighet med demokratiska principer. Så står det i vår stadga och det är grunden som P-Riks vilar på. Vi är en paraplyorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Vi finns till för våra medlemsföreningar och all vår verksamhet utgår ifrån dem. Förbundet drivs av förtroendevalda personalvetarstudenter från hela landet. Alla poster väljs med en mandatperiod på ett år och många som söker sig till dessa poster har tidigare varit aktiva i någon av medlemsföreningarna eller har ett stort intresse för organisationen. Under ett år hinner vi bland annat med följande: Anordna utvecklingsdagarna två gånger per termin. Då bjuder vi in representanter från alla medlemsföreningar att spendera en helg med oss i Stockholm. Under helgen anordnar vi föreläsningar, middag och trevligt umgänge. Anordna årsmöte på hösten och riksmöte på våren. Dessa följer ofta lite liknande upplägg som utvecklingsdagarna (plus själva mötet) med undantaget att en projektgrupp från någon av medlemsföreningarna ordnar allt det praktiska. Anordna särskilda träffar för t.ex. föreningarnas ordförande Dela ut verksamhetsbidrag till föreningarna Besöka arbetsmarknadsdagar runtom i Sverige Hjälpa de lärosäten som inte har någon förening att starta upp verksamheten Bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Varje år delar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. Bidraget ska användas för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. År 2013 var första gången P-Riks fick ta del av detta bidrag och vi beviljades då över kr. År 2014 och 2015 fick vi bidraget igen. Bidraget har naturligtvis väldigt stor betydelse för verksamheten eftersom det utgör ca 95 % av våra sammanlagda inkomster. Med hjälp av detta kan vi bedriva verksamheten och hjälpa våra medlemsföreningar vi kan anordna aktiviteter, dela ut bidrag, betala föreningarnas resor och boende på riks- och årsmöten samt bistå med ekonomisk hjälp för nystartade föreningar. Bidraget ligger som grund för P-riks åtaganden och medlemsföreningarnas tillväxt. Via denna länk kan du läsa mer om kraven för att erhålla bidraget:

4 Medlemsföreningar Vi har idag 14 medlemsföreningar från hela Sverige: Dalpal från Dalarna SthlmUP från Stockholm PLUM från Umeå PUB från Östersund PA-Gefle från Gävle Dynamicus från Uppsala PEVE från Örebro Pelikan från Karlstad Cefyrekon från Kristianstad (medlem i SERO) PULS från Linköping Pegasus från Göteborg PAX från Växjö Corpus Callosum från Halmstad PiL från Lund Arbetsordning Här nedan följer postbeskrivningar för samtliga poster. På P-riks hemsida (www.p-riks.se) finns en arbetsordning för mer detaljerade beskrivningar av posterna och de ansvarsområden som ingår. På hemsidan finns även de gemensamma förhållningsreglerna som gäller för alla styrelsemedlemmar.

5 Ordförande Ordförandes huvudsakliga uppgift är att leda riksförbundets verksamhet framåt och förvalta organisationen. Ordförande ska styra det operativa styrelsearbetet och hålla kursen genom att stötta övriga styrelsemedlemmar i deras arbete. Denne har även, tillsammans med vice ordförande, det övergripande ansvaret för att följa upp beslut som tagits och fördela dessa mellan diverse ansvarsområden i styrelsen. Ordförande ansvarar även för att leda möten, dokumentera styrelsens beslut och mötesprotokoll. I övrigt kommer du att stå för en stor del av P-riks representation både internt och externt, vilket fordrar löpande kontakt med olika intressenter. Detta ansvar sammantaget innebär en förmåga att kunna ta beslut i medvind såväl som motvind och att kunna prioritera och organisera uppgifter och evenemang med kvalitét som ledord. Som ordförande ser vi gärna att du: Kan hitta en bra balans i att kombinera flera engagemang samtidigt Har erfarenhet av att leda grupper. Är en god lyssnare och vill få andra att känna sig sedda Trivs med att ta ansvar och även att dela ansvar med andra Har en kreativ ådra och en god förmåga att ta tillvara på övriga styrelsemedlemmars kreativa idéer Kan hålla fokus på helheten och inte fastna i detaljer Har ett brinnande engagemang och en stark vilja att leverera slutresultat med hög kvalitét Har goda ledaregenskaper och förstår vikten av en välfungerande arbetsgrupp Har god förmåga att skapa relationer och nätverk Kan hantera konflikter med bästa möjliga lösning i fokus Är stresstålig Är bra på att argumentera och kan på ett tydligt sätt nå ut med sitt budskap Vidare är det meriterande om du tidigare har varit ordförande i en organisation och att du har en god kunskap om P-riks som organisation. Som ordförande får du en stor möjlighet att påverka förbundets verksamhet och fortsatta utveckling. Detta ger dig värdefulla erfarenheter inom både ledarskap och styrelsearbete men bidrar även till din personliga utveckling. Ordförande-rollen ger dig mångsidiga färdigheter och kunskaper som är värdefulla i ditt framtida arbetsliv och du skapar dig dessutom ett stort nätverk av drivna och engagerade människor. Detta är dessutom en fantastisk merit att ha på sitt CV och något som många arbetsgivare värderar högt. Det är en fantastiskt lärorik och meriterande erfarenhet där du dessutom får chansen att knyta kontakter med Sveriges mest engagerade personalvetarstudenter samt med näringslivet. - Erik, nuvarande ordförande.

6 För att lyckas med genomförandet av dessa ansvarstaganden är det viktigt att ordföranden ges tillräckligt med tid och resurser för arbetet. Av den anledningen är ordförandeposten arvoderad på deltid, vilket innebär en månatlig ersättning, som beslutas av årsmötet på hösten. Arvoderingen är beroende av erhållandet av organisationsbidraget från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ordförande i P-riks styrelse?

7 Vice Ordförande Som vice ordförande ska du vara insatt i det arbete som ordförande utför då du ska kunna ersätta ordföranden när denne ej kan närvara. Fokus ligger huvudsakligen på att bygga och vidareutveckla P-riks organisation. Vice ordförande har även ett ansvar för att de beslut som är lite större och mer komplexa genomförs och följs upp. Det innebär alltså ett nära samarbete med ordförande och ni bestämmer själva hur ni väljer att dela upp ansvaret er emellan. Som vice ordförande är det viktigt att vara lyhörd och ha en god kontakt med övriga ledamöter. Vice ordförande ansvarar för medlemsregistret, där de lokala föreningarnas medlemmar finns registrerade, samt för att bidragsansökan för organisationsbidraget från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sker korrekt. Bidraget är betydelsefullt och hjälper till att säkra P-riks verksamhet på en nivå som främjar organisationens utveckling. Som vice ordförande ser vi gärna att du: Är målfokuserad och får saker gjorda Har erfarenhet av ledarskap Är en god kommunikatör Vågar vara kritisk och ifrågasättande på ett konstruktivt sätt Har ett stort engagemang och ett starkt driv att utveckla organisationen samt ser helheten Är strukturerad och ansvarstagande Är teknisk och har ett systemtänk vad gäller exempelvis register och ansökningar Har god kunskap inom MS Office Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet och tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller har varit ideellt aktiv. Förutom att detta åtagande väger tungt på ditt CV, införskaffar du dig värdefulla erfarenheter inom både ledarskap och styrelsearbete. I och med denna roll får du redan under studietiden möjlighet att träna på det vi personalvetare studerar; organisation, mänskliga resurser och utveckling. Du får chansen att utveckla färdigheter och kunskaper som kommer vara ytterst användbara i framtida yrke. Du skapar dig även ett stort nätverk av engagerade personalvetarstudenter! Det är ett stort privilegium att sitta i styrelsen och väldigt roligt. Det är oerhört utvecklande och att sitta som vice ordförande har fått mig att växa väldigt mycket som person. - Joel, nuvarande vice ordförande. För att ha möjlighet att genomföra dessa ansvarstaganden är det viktigt att vice ordföranden ges tillräckligt med tid och resurser för arbetet. Av den anledningen är posten arvoderad på deltid, vilket innebär en månatlig ersättning, som beslutas av årsmötet på hösten. Arvoderingen är beroende av erhållandet av organisationsbidraget från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.) Fortfarande osäker på vad det innebär att vara vice ordförande i P-riks styrelse?

8 Ledamot med ekonomiansvar Ekonomiansvarig har det övergripande ansvaret för P-riks räkenskaper under verksamhetsåret. Denne ansvarar för att hålla presidiet och styrelsen informerade och uppdaterade kring den ekonomiska verksamheten. Som ekonomiansvarig håller du kontakt med förbundets bank samt ansvarar för att hushålla med förbundets ekonomiska medel. Andra ansvarsområden som kontinuerligt ingår i posten är bokföring, genomförande av transaktioner, fakturering, budgetuppföljning (en gång per kvartal) samt löpande intern uppdatering. Som ledamot med ekonomiansvar ser vi gärna att du: Gillar siffror och att hantera pengar på ett ansvarsfullt sätt Är strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt Är självgående och noggrann Är ansvarstagande Har grundläggande kunskaper i företagsekonomi (att du exempelvis läst A-kursen i företagsekonomi, FEK A) och därmed en förståelse för bokföring och budgetering Har grundläggande kunskaper i Excel Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller har varit ideellt aktiv. Har du därtill erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och har arbetat i bokföringsprogram som Hogia eller Visma så är det meriterande. Som ekonomiansvarig får du värdefulla kunskaper om en organisations ekonomi, något som kan vara ett bra komplement i din framtida karriär. Du får en större förståelse hur företagsekonomi fungerar i verkligheten, vilket kan ge dig en språngbräda in i arbetslivet. Det är så fantastiskt roligt och lärorikt att sitta i styrelsen. Så frågan är, varför skulle man inte vilja engagera sig i P-Riks styrelse 2016? - Elin, nuvarande ledamot med ekonomiansvar. Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ledamot med ekonomiansvar?

9 Ledamot med marknadsföringsansvar Som ledamot med marknadsföringsansvar ansvarar du för att arbeta strategiskt med marknadsföring av förbundet inom all typ av media. Marknadsföring i denna ideella förening handlar om att stärka förbundet och säkra medlemsantalet hos våra medlemsföreningar. Störst fokus ligger på användandet av sociala medier, införskaffande av tryckt material och marknadsföring om kommande event. Du kommer även att ha en stöttande roll till styrelsens övriga medlemmar i marknadsföringsfrågor. Tillsammans med kommunikationsansvarig kommer du även att styra det strategiska arbetet med P-riks hemsida. Som ledamot med marknadsföringsansvar ser vi gärna att du: Har en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift Har koll på såväl detaljer som den helhet de tillsammans skapar Är lösningsorienterad Engagerar dig till fullo i dina egna projekt och är ett gott stöd i andras Är lyhörd och noggrann Är självgående och tar egna initiativ Har en god samarbetsförmåga då styrelsen arbetar som ett team Har erfarenhet av marknadsföring, redigeringsprogram så som Photoshop, hemsidor och sociala medier Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller tidigare har varit ideellt aktiv. Som marknadsföringsansvarig får du en bättre kunskap kring intern och extern kommunikation. Kunskaper inom marknadsföring är ett bra komplement för personalvetarstudenter och i denna roll får du möjlighet att arbeta praktiskt med sociala medier och marknadsföring i en större skala. Du får även chansen att utöka ditt personliga nätverk med engagerade och intressanta personalvetarstudenter! Det är en fantastisk erfarenhet som ger dig både ett värdefullt kontaktnät, riktigt roliga upplevelser och en chans till personlig och professionell utveckling - Malin, nuvarande ledamot med marknadsföringsansvar. Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ledamot med marknadsföringsansvar?

10 Ledamot med kommunikationsansvar Som ledamot med kommunikationsansvar har du ett övergripande ansvar för organisationens administration, arkiv och interna kommunikation. Detta innebär exempelvis att du ska föra protokoll på styrelsemöten och ansvara för att de justeras och arkiveras korrekt. Det kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter att gå igenom ansökningar för verksamhetsbidraget, göra utskick till medlemsföreningarna, uppdatera kontaktlistor samt säkerställa att hemsidan uppdateras med rätt information. Som kommunikationsansvarig ansvarar man för att allt som produceras inom förbundet ska vidta högsta möjliga standard. Du kommer även tillsammans med marknadsföringsansvarig ansvara för det strategiska arbetet med hemsidan. Denna breda roll blir på många sätt en sorts sambandscentral för hela organisationen. Som ledamot med kommunikationsansvar ser vi gärna att du: Har en god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift Är tydlig i sin kommunikation Är lyhörd och noggrann Är tydlig och strukturerad i ditt arbete Har intresse av data, teknik och layout och en vilja att vidareutveckla din kunskap Erfarenhet av att hantera och uppdatera hemsidor Är kreativ Är självgående och inte rädd för att ta egna initiativ Har en god samarbetsförmåga då styrelsen arbetar som ett team och du kommer ha kontakt med alla parter för att föra vidare viktig information Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller har varit ideellt aktiv. Utöver en djupare kunskap om styrelsearbete, får du som kommunikationsansvarig erfarenhet av intern kommunikation. Du får träna på hur du för ut information till en stor målgrupp och lär dig vikten av tydlighet, något som anses vara en fördel hos många arbetsgivare. Det du gör, kommer påverka personalvetarutbildningar över hela Sverige. Din röst blir hörd, och det är viktigt att tänka på. Dessutom kommer ditt yrkesnätverk att explodera, och möjligheten att träffa väldigt många engagerade studenter över hela Sverige. - Lars, nuvarande ledamot med kommunikationsansvar Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ledamot med kommunikationsansvar? Hör av dig till oss i Valberedningen, så svarar vi gärna på dina

11 Ledamot med utbildningsansvar Ledamot med utbildningsansvar har till uppgift att utveckla P-riks utbildningsverksamhet. Denna ledamot ska verka för att organisationen syns i forum där utbildningsdebatter sker och delta aktivt i dessa för att driva förbundets och medlemmarnas åsikter och frågor framåt. En viktig del i denna roll är även att stötta de lokala föreningarnas påverkansarbete genom att hålla löpande kontakt med utbildningsrepresentanter och skapa möjligheter för dessa att diskutera tankar och idéer. Detta bygger på att du skapar dig en god insikt över alla personalvetarprogram i Sverige. Som ledamot med utbildningsansvar ser vi gärna att du: Brinner för att förbättra och säkerställa kvalitén för personalvetarutbildningarna i Sverige Har ett engagemang för utbildningsfrågor Är ansvarstagande och strukturerad Är driven och självgående Har en god argumentationsförmåga Har en god tro på dig själv och din förmåga du ska ha modet att ta för dig och våga förverkliga förbundets utbildningspolitik Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenheter från styrelse- /föreningsarbete, lobbying eller liknande arbetsuppgifter. I denna post får du möjlighet att vara med och påverka vår utbildning och dess utformning på nationell nivå och på så vis även ge avtryck på vår framtida arbetsmarknad. Du får en god förståelse för vår utbildning och de utmaningar den står inför. Detta åtagande väger tungt för arbetsgivare och visar att du är engagerad och driven, vilket är två egenskaper som värderas högt i arbetslivet. Om du brinner för personalvetarprogrammet samt HR-yrket är du som klippt och skuren för att fortsätta driva den mest fantastiska organisationen, P-Riks. Sätt ditt engagemang i verk och våga utveckla dig själv tillsammans med den växande personalvetarorganisationen. - Alexa, nuvarande ledamot med utbildningsansvar Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ledamot med projektansvar?

12 Ledamot med näringslivsansvar Som ledamot med näringslivsansvar representerar du organisationen vid kontakt med aktörer inom näringslivet. Du kommer även att fungera som omvärldens språkrör inåt mot förbundets verksamhet. Din främsta uppgift är att hantera kontakter med P-riks befintliga och nya samarbetspartners. Detta arbete är av betydelse för att förbundet ska kunna skapa goda förutsättningar för medlemsföreningarna runtom i Sverige och att bedriva ett bra arbete som vidare gynnar medlemmarna under studietiden. Du har således en viktig roll vad gäller att stärka förbundet och dess varumärke. Som ledamot med näringslivsansvar ser vi gärna att du: Är utåtriktad och initiativtagande Är ansvarstagande och disciplinerad Förstår vikten av och är motiverad att skapa ett större nätverk för P-riks samtidigt som Du måste värna om de befintliga sammarbetspartnerna Har en god kommunikationsförmåga och är duktig på att övertyga och sälja in dina idéer Har kunskap om samarbetsavtal samt upprättande och förvaltning av sådana. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenheter av näringsliv, styrelsearbete eller har varit ideellt aktiv. Förutom att denna erfarenhet väger tungt på ditt CV och att du bidrar till P-riks utveckling, så får du även möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa dig ett bra nätverk inför framtiden. Du får en god inblick i hur näringslivet fungerar och hur företag arbetar strategiskt med att marknadsföra sig gentemot studenter. Det ger dig således ett bra försprång i ditt framtida jobbsökande och du kan lättare nå ditt drömjobb! Om man tycker om att ha roligt, lära sig om sig själv (sina egna gränser, hur man fungerar i grupp och mycket annat) och samtidigt knyta kontakter för livet, då ska man absolut söka till P-riks. - Therese, nuvarande ledamot med näringslivsansvar. Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ledamot med kommunikationsansvar?

13 Ledamot med projektansvar Som ledamot med projektansvar har du det övergripande ansvaret för de olika projekt som P- riks anordnar under verksamhetsåret. Som projektansvarig ansvarar du för att planera utbildningsdagarna som anordnas varje år. Detta innefattar bl.a. att hitta intressanta föreläsare samt organisera det logistiska som innebär allt från anmälningar och schema till boende och lunchbokningar. Denna post innebär att du fungerar som spindeln i nätet under planeringen av olika projekt. Till detta ansvar hör även att stötta de projektgrupper som arbetar med att organisera års- och riksmötena. Som ledamot med projektansvar ser vi gärna att du: Gillar att vara samordnaren som arbetar med både smått och stort Är social Har förmågan att engagera och motivera andra Ser till att saker blir gjorda Är realistisk och noggrann Kan arbeta efter budget Har erfarenhet av styrelsearbete Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenheter av att leda projekt eller arbeta i projektgrupp, i både stor och liten skala. Som ledamot med projektansvar får du en möjlighet att samordna och planera P-riks evenemang. Att driva projekt är något som blir allt vanligare i dagens arbetsliv och denna post ger dig en unik inblick i hur det fungerar rent praktiskt. Här får du möjligheten att organisera och leda projekt, vilket skapar värdefull erfarenhet inför framtiden. Du får chans till personlig utveckling och chans till att nätverka och skaffa kontakter inför ditt arbetsliv vilket är JÄTTEvärdefullt - Emelie, nuvarande ledamot med projektansvar. Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ledamot med projektansvar?

14 Valberedning (tre poster) Valberedningen består av tre personer som har i uppdrag att finna de mest lämpade kandidaterna för nästa års styrelse. Ni som ingår i denna grupp ska följa organisationens verksamhet under året för att få god insikt i vilken typ av kompetens och personlighet som behövs för de olika posterna. Ni ska producera de dokument som krävs inför valet såsom annonser, postbeskrivningar, intervjuguider etc. Ni ska även utlysa annonser för de olika posterna, ta emot ansökningar, hålla intervjuer, göra ett urval och lägga fram förslag för samtliga poster i styrelsen. Som valberedare ser vi gärna att du: Är utåtriktad och har lätt för att ta kontakt med nya människor Har en god kommunikationsförmåga i både skrift och tal. Är en god människokännare Är strukturerad Har ett intresse för rekrytering Vidare är det meriterande om du har en viss kännedom om organisationen och om du har erfarenhet av rekrytering. Det är ett spännande och utvecklande arbete där du får värdefulla erfarenheter inom rekrytering, vilket är perfekt för dig som är personalvetarstudent. Du lär dig bland annat hur man attraherar rätt målgrupp, skriver jobbannonser och genomför intervjuer. Då du har kontakt med medlemsföreningarna, i jakt på framtida styrelsemedlemmar, knyter du även nya kontakter och bygger ett professionellt nätverk. "Att sitta i valberedningen är oerhört lärorikt! Det är roligt att jobba i team med studenter från andra lärosäten och posten känns extra relevant och meriterande för mig som personalvetarstudent då uppgifterna liknar rekrytering. Tveka inte att söka! - Karin, nuvarande valberedare Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ordförande i P-riks styrelse?

15 Internrevisorer (två poster) Som internrevisor fyller du en rådgivande funktion och ska hjälpa styrelsen med frågor kring verksamhetsstyrning och ekonomi. Du ska även kontrollera P-riks ekonomi och verksamhet och säkerställa att styrelsen genomför de beslut som medlemsföreningarna har tagit på årsmötet och att föreningens stadgar följs. Som internrevisor ser vi gärna att du: Har tidigare erfarenhet av P-riks och en god insikt i verksamheten Tidigare erfarenhet av styrelsearbete för att kunna bistå som coachande funktion Har ett stort intresse av verksamhetsstyrning och ekonomi Är ansvarsfull, noggrann och strukturerad Är bra på att kommunicera och framföra konstruktiv kritik Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av bokföringsprogram (t.ex. Hogia eller Visma) och arbetsuppgifter liknande dessa. I denna roll får du en bättre insikt i förbundet och du skapar dig en djupare förståelse för hur företag bedriver sina verksamheter. Du får även möjlighet att utveckla din kommunikationsförmåga och träna på att ge rätt stöd till de olika styrelsemedlemmarna. En coachande och stöttande förmåga är av stor vikt i de flesta HR-roller i dagens arbetsliv och i och med denna post skapar du dig en fördel gentemot andra personalvetare. Du som internrevisor har möjligheten att påverka och göra skillnad för personalvetarstudenter i Sverige! Genom starka lokalföreningar kan vi skapa bättre utbildningar. Sök! - Johan, nuvarande internrevisor Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ledamot med projektansvar?

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 21 Valbilaga Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer