Årsmötet i Gävle Handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar"

Transkript

1 Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar

2 Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte klokt vad tiden går. Dock är det som bekant en något annorlunda styrelse som nu välkomnar er till Gävle än den som valdes på årsmötet i Växjö. Som många av er vet har det varit ett minst sagt händelserikt år för P-Riks vilket är en del i orsaken till att styrelsen nu har en förändrad laguppställning. Trots turbulensen har organisationen ändå haft ett riktigt bra år och verksamheten blomstrar som aldrig förr Ni är många som följt vårt arbete och peppat oss i allt vi gjort vilket vi är enormt glada och tacksamma för. Nu är det äntligen dags för det som vi i styrelsen har väntat väldigt länge på. Det är äntligen dags för årsmöte och den här gången hoppas vi att det kommer bli något utöver det vanliga. Under årets möte hoppas vi kunna ta beslut som är tänkta att ta P-Riks till en ny nivå. Organisationen växer och vi har en helt annan ekonomi än tidigare tack vara statsbidraget från MUCF. Ni medlemsföreningar blir fler och genom det bidrag ni kan få förändras också er ekonomi. Problemet med P- Riks är inte längre brist på pengar. Det är inte brist på företag eller organisationer som vill starta samarbeten och skriva avtal. Det är heller inte brist på idéer, ambition eller vilja. Istället är problemet tid, eller mer specifikt brist på personer som ges möjligheten och förutsättningarna att ta av sin tid till att göra jobbet. Därför har vi i år valt att lägga ett stort fokus på att se vad som kan göras åt just detta och nu är det er tur. Det är ni som röstar och därför också ni som har makten att förändra P-Riks. Den här helgen handlar inte bara om att fatta viktiga beslut. Möten i alla ära men det bästa med P-Riks är ändå att vi får träffas, alla föreningar tillsammans Genom våra nationella träffar får vi en chans att tillsammans diskutera våra gemensamma frågor. Det är också en chans för oss alla som är ideellt engagerade i föreningar att få ny kraft och inspiration till att fortsätta driva det stora jobb vi gör. Ni är våra hjältar och att se allt ert slit och all er glädje kan få vilken gammal schleten förbundsstyrelse som helst att orka ta nya tag Under helgen är det projektgruppen från PA Gefle som står för allt det praktiska och vi vill rikta ett stort tack till dem redan på förhand Med det sagt vill vi i styrelsen åter igen hälsa er varmt välkomna till Gävle Med vänliga hälsningar, Styrelsen Genom Agnes Back, Ordförande

3 Innehållsförteckning Sidnummer Innehåll 1 Schema och allmän information 3 Dagordning Årsmötet 4 Styrelsens yttrande 5 Styrelsens rapportering 7 Proposition #1 Inval av nya medlemsföreningar 8 Proposition #2 Arvodering 9 Proposition #3 Mentorsråd 10 Proposition #4 Stadgerevidering 12 Ekonomisk berättelse: resultat- och balansräkning 14 Valberedningens förslag 22 Verksamhetsplan Reviderad budget Budgetförslag 2015 Bilageförteckning Bilaga 1 Mötesteknik Bilaga 2 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 3 Ekonomipolicy Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen Agnes Back, ordförande Klara Blomqvist, utbildningsansvarig Amanda Berglin, näringslivsansvarig Zorba Hållsten, ekonomiansvarig Johan Jadéus, projektansvarig Veronica Berg, kommunikationsansvarig

4 Schema och allmän information Torsdag 6/ Middag: En lätt middag på Heartbreak + Musikquiz Fredag 7/ Samling på vandrarhemmet, promenad till högskolan för medverkan på HR-dagen Frukost & mingel Föreläsning med Malin Eriksson från Gävle Energi Fika & mingel Föreläsning med Helena Ahlsten från Bombardier Lunch & mingel Föreläsning med Lars Jonsson, Proffice Paus & fika Egen tid fram till middagen Middag på Interpool; här finns chans för aktiviteter som bowling, biljard Lördag 8/11 Under dagen kommer vi erbjuda fika och annat kontinuerligt Samling på vandrarhemmet, promenad till högskolan för årsmöte Frukost Årsmöte Lunch Årsmöte Egen tid Sittning: Galagasque med PA Gefles medlemmar Söndag 9/ Frukost på vandrarhemmet, därefter hemfärd Allmän information Färd till Högskolan: Det är gångavstånd mellan vandrarhemmet och högskolan. Det kommer finnas någon från Årsmötets projektgrupp vid varje morgonsamling för att lotsa alla till skolan Boende: Vandrarhemmet heter Gamla Gefle och ligger på Södra Rådmansgatan 1. Tele Vägbeskrivning till vandrarhemmet: När man kommer ut från centralstation ligger en kyrka på vänster sida. Gå förbi kyrkans högersida rakt ned och över en liten bro. Sväng höger efter bron och fortsätt längs med vattnet ca 230 m tills ni svänger vänster in på Petregatan. Petregatan övergår i Källgränd och därefter Södra Rådmansgatan (Rakt fram hela tiden). Efter 1

5 ca 250 m ligger vandrarhemmet på vänster sida. Det är utmärkt med en blå "vanlig" vandrarhemsskylt. Tänk på att ta med egna lakan och handdukar, men vill ni hyra finns den möjligheten för 80 kr (det får man stå för själv). En lätt städning ska genomföras innan avresa, sopa golvet och ta ut soporna till exempel. Vandrarhemmets hemsida: Sittningen fredag kväll Dresscode: GALA (långklänning/kostym), så dra på dig din finaste stass och kom & stråla som den stjärna du är. Har ni några frågor gällande helgen eller schemat så kan ni kontakt projektgruppen på nedanstående nummer. Kontaktuppgifter till projektgruppen Anna Johansson Elin Ström Johanna Odelbrand Hanna Andersson Isabelle Bergman Josephine Snäll

6 Dagordning Årsmöte i Gävle Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Yttrande- och närvarorätt 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår (sidan x) 9. Propositioner 10. Motioner 11. Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning för innevarande verksamhetsår 12. Val av förbundsstyrelse 13. Val av valberedning 14. Val av internrevisorer 15. Val av revisor 16. Fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år 17. Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår a. Reviderad budget 2014 b. Förslag på budget Övriga frågor 19. Mötets avslutande 3

7 Styrelsens yttrande Beslutsmässighet Lydelse i stadgan: 21 Ordinarie årsmöte samt Riksmötet är beslutsmässigt: då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning s endast åtta (8) veckor före medlemsföreningsmötet, med uppgift om tid och plats för mötet. då möteshandlingar sänts ut till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast två (2) veckor före mötet. då minst två tredjedelar (2/3) av medlemsföreningarna är representerade Bakgrund Efter en miss från förbundsstyrelsen skickades kallelsen inte ut senast åtta (8) veckor innan årsmötet. För detta ber styrelsen så hemskt mycket om ursäkt. Internrevisorn har underrättats och är införstådda med misstaget. För att kompensera för detta hålls ett extra insatt möte för att diskutera de beslut som ska fattas under årsmötet. Ordförande samt övriga representanter i styrelsen finns även tillgängliga på telefon eller mail för frågor rörande mötet. Förslag till beslut: att årsmötet finner mötet beslutsmässigt trots sen kallelse. 4

8 Styrelsens rapportering Styrelsemöten Under året har hittills 14 styrelsemöten genomförts. Protokoll har skrivits på varje styrelsemöte av en utsedd sekreterare. Besluten som tagits har följts upp på nästkommande styrelsemöte. Protokollen har efter justering lagts upp på hemsidan (www.p-riks.se) för att vara tillgängliga för medlemsföreningar och andra som kan tänkas ha nytta av våra protokoll. Interna satsningar Verksamhetsåret 2014 har på många sätt kommit att präglas av interna satsningar i förbundet. P-Riks ekonomiska medel har vuxit oerhört snabbt vilket ställer större krav på alla aktiva. Styrelsen såg tidigt många tecken på att organiseringen i förbundet inte hunnit utvecklas i samma hastighet och såg därför detta som ett viktigt fokusområde. Efter diskussioner med tidigare styrelsemedlemmar och andra sakkunniga i föreningslivet beslutades att delvis utföra detta arbete i form av ett arvoderat sommarprojekt. Resultatet av sommarprojektet arbete blev bland annat nya arbetsbeskrivningar för samtliga poster i organisationen, en utredning kring en möjlig arvodering av presidiet för 2015 och sammansättning av ett rådgivande organ för att stötta styrelsen (mentorsrådet). Läs hela rapporten på vår hemsida (www.p-riks.se). Evenemang Under april hölls Riksmötet i Linköping. Där beslutades bland annat att välja in den nya posten marknadsföringsansvarig på kommande årsmöte. Styrelsen fick i uppgift att ta fram en arbetsbeskrivning till posten. I maj hölls utvecklingsdagarna hos Akademikerförbundet SSR i Stockholm. Temat var Hur syns vi? och fokuserade på hur föreningarna kan nå ut till sina medlemmar och andra aktörer. Deltagarna fick också mycket tid till att umgås och hänga med andra personalvetare. Arrangemanget var välbesökt och den utvärdering som gjordes av alla deltagare skvallrade om att det också var mycket uppskattat. I september bjöd vi in två personer från varje förening till att delta i en utbildningsträff som hölls i Sveriges HR förenings lokaler i Stockholm. Fokus under denna dag var påverkansarbete. Träffen speglar den syn som vi styrelsen har på hur P-Riks bör jobba med utbildningsfrågor, nämligen att stötta det arbete som görs lokalt genom bland annat utbildning. Vi tror att våra föreningar vet bäst vad som behöver åtgärdas på just deras lärosäte och vi vill hjälpa dem att få såväl kompetensen som modet att driva sina hjärtefrågor. Under kvällen anlände de som skulle delta nästa dag då vi bytt fokus och höll en ordförandeträff. De flesta från utbildningsträffen stannade kvar på middagen vilket var mycket trevligt. Dagen efter hölls ordförandeträffen i Stockholms universitets lokaler tack vare hjälp från kåren. Under denna dag blev fokus istället rollen som ledare i en förening. Vi som deltog upplevde hela helgen som mycket lyckad. Representation I februari firades 30-års jubiléet av det första personalvetarprogrammet i Umeå. P-Riks bjöds in att delta och två representanter rest dit för att synas och nätverka samt öka kunskapen om personalvetarprogrammets utveckling genom åren. I april arrangerade Riks-P en träff för alla programansvariga för Sveriges personalvetarprogram i Jönköping. P-Riks deltog under helgen då man bland annat diskuterade hur man ska arbeta med 5

9 mångfald i programmen. Det var en mycket lyckad helg där viktiga ämnen lyftes. Det är viktigt att studenternas perspektiv lyfts fram under dessa möten, något som P-Riks styrelse vill vara med och ta ansvar för. Under året har styrelsen besökt tre arbetsmarknadsdagar runt om i Sverige. En prioritering gjordes utifrån vad som var geografiskt och tidsmässigt möjligt. De föreningar som besöktes var Dynamicus i Uppsala, Pegasus i Göteborg och PiL i Lund. Under dessa dagar arrangerades en tävling i form av ett P-Riks quiz och många studenter var nyfikna på att höra mer om förbundet. Samarbetsavtal Under början av året avslutades samarbetet med DraftIT till följd av att de var missnöjda med hur samarbetet bedrivits tidigare år samt att de inte hade ekonomi att prioritera vårt samarbete. Vi påbörjade därefter en diskussion med Edge HR om ett nytt samarbete. Detta samarbete lades på is då flera av förbundsstyrelsens medlemmar valde att hoppa av. Under året har befintliga avtal med Sveriges HR-förening och Akademikerförbundet SSR reviderats och förnyats. Ekonomi I början av 2014 var det fortfarande osäkert om vi skulle få organisationsbidraget från MUCF eller inte eftersom vi hade sökt med undantag från medlemsgränsen på Dock fick vi relativt snabbt beskedet om att vi fick bidraget på drygt 1 mkr och därefter kunde vi anta en budget och på så sätt fastställa vår plan för Organisationsbidraget har möjliggjort en stabil och säker ekonomi under året. Vi har på så sätt kunnat utveckla och stärka förbundet utan att nödvändigtvis skära ner på kostnaderna. Styrelsen har bl.a. kunnat ha flera fysiska styrelsemöten, inte bara via Skype eller telefon. Den starka ekonomin har hjälpt oss under de faser under året som varit kantade med avhopp och övriga svårigheter. Vi har även kunnat dela ut verksamhetsbidrag till medlemsföreningarna på totalt 340 tkr samt ytterligare bidrag på 170 tkr. Budgeten som antogs på riksmötet utformades med målet att göra av med hela organisationsbidraget och behålla P-Riks egna pengar som genereras genom b.la. medlemsavgifter och samarbetsavtal. Detta har hittills följts och styrelsen avser givetvis att detta mål kommer uppnås. Förra styrelsen uppnådde samma mål och det är ett viktigt steg i att säkra P-Riks ekonomi på lång sikt. Organisationsbidraget från MUCF Styrelsen har aktivt jobbat med att söka bidraget för barn- och ungdomsorganisationer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den 1 september 2014 skickade vi iväg vår ansökan inför Vi ser på ansökan med goda förhoppningar om att vi i år kommer att tilldelas bidraget utan att ha sökt med undantag då vi översteg gränsen på medlemmar. Vi ser även positivt på framtida ansökningar då vi har rekryterat fler medlemsföreningar som säkerställer att vi i framtiden alltid kommer att ha ett medlemsantal som överstiger Ytterligare en faktor som möjliggjort detta är att vi under 2014 har implementerat ett centralt medlemsregister för alla medlemsföreningar. Detta register har gjort att beräkning över medlemmar har underlättats oerhört och kommer även i framtiden att underlätta ansökningsprocessen. 6

10 Proposition #1 Inval av nya medlemsföreningar Lydelse i stadgan 12 Förening som efter ansökan om medlemskap antagits av medlemsföreningsmöte som medlem, benämns i dessa stadgar som medlemsförening. 13 För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har stadgar och en styrelse samt att föreningen har en verksamhet vilken ska vara förenlig med paragraferna två till och med fyra (2-4 ) i dessa stadgar Bakgrund Förbundsstyrelsen föreslår att anta DalPal vid Dalarnas universitet som medlemsförening i Personalvetarstuderandes Riksförbund från och med årsmötet i Gävle Ordförande i P-Riks har sedan i våras haft god kontakt med förningen och följt deras uppsatsarbete på när håll. Deras arbete visar på en stor ambition och engagemang. Föreningen har ansökt om medlemskap i enlighet med P-Riks stadgar och uppfyller kraven enligt 2-4 i stadgarna. Förbundsstyrelsen föreslår också att anta SthlmUP vid Stockholms universitet som medlemsförening i Personalvetarstuderandes Riksförbund från och med årsmötet i Gävle De två personalvetarföreningarna i Stockholm, PAO ämnesråd och HRakademikerna, har slagits samman och bildat den nya föreningen SthlmUP. PAO ämnesråd har tidigare varit medlemmar i P-Riks och deras arbete med att förbättra utbudet för sina studenter har lett till denna sammanslagning. Föreningen har ansökt om medlemskap i enlighet med P-Riks stadgar och uppfyller kraven enligt 2-4 i stadgarna. Yrkande Förbundsstyrelsen föreslår Årsmötet att godkänna föreningen DalPal, vid Dalarnas universitet, och SthlmUP vid Stockholms Universitet som fullvärdiga medlemsföreningar i Personalvetarstuderandes Riksförbund. 7

11 Proposition #2 Arvodering Bakgrund Under flera års tid har aktiva i förbundet utryckt oro och stress över att de inte klarar av att möta de krav som en växande organisation kräver. I tillägg till detta har förbundet idag en helt annan ekonomi än tidigare. Problemet med P-Riks är inte längre brist på pengar. Det är inte brist på företag eller organisationer som vill starta samarbeten. Det är heller inte brist på idéer, ambition eller vilja. Om förbundet ska kunna fortsätta växa är något annat som behöver göras. Vi behöver satsa på de aktiva och ge dem bättre förutsättningar att driva arbetet vidare. En arvodering av ordförande och vice ordförande är tänkt att gynna alla aktiva genom att de ges större möjligheter att fokusera på stöttning och organisationsutveckling av förbundet. Förslaget att arvodera 40 % av ett halvt prisbasbelopp kommer sig av en undersökning bland likande förbundet som också erhåller bidrag från MUCF. Genom att inte arvodera månaderna juni-juli ges ordförande och vice ordförande möjlighet att sommarjobba på heltid. Dock slutar de inte sitt uppdrag under dessa månader. En större utredning har gjorts rörande arvoderingen. Rapporten finns att läsa i sin helhet på Sammanfattning Förbundsstyrelsen önskar att Årsmötet beslutar att arvodera förbundets ordförande och vice ordförande 2015 enligt nedanstående yrkanden. Yrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att att att under en prövotid på två (2) år arvodera förbundets ordförande och vice ordförande arvodera med 40% av ett halva prisbasbeloppet (per månad) för innevarande år arvodera under tio månader med undantag av juni-juli Yrkandena gäller under förutsättning att förbundsstyrelsen i samråd med internrevisorerna anser sig ha tillräckliga ekonomiska medel. 8

12 Proposition #3 Mentorsrådet Bakgrund För att skapa kontinuitet i organisationen har förbundsstyrelsen tagit fram ett förslag gällande ett Mentorsråd bestående av ca 7 personer med varierande erfarenhet och kunskap. Mentorsrådet är tänkt att fungera som en slags kunskapsbank. Sammanfattning Förbundsstyrelsen önskar att Årsmötet beslutar införa Mentorsrådet under en prövotid på tre (3) år. Yrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att att under en prövotid på tre (3) år införa ett rådgivande organ kallat Mentorsrådet med uppdrag att ge råd och vägledning till sittande förbundsstyrelse sittande förbundsstyrelse ska utvärdera och på nytt rekommendera medlemmar av Mentorsrådet 9

13 Proposition #4 Stadgerevidering Bakgrund Alla organisationer behöver hålla sin stadga uppdaterad och nedan finns förslag på uppdateringar i P-Riks stadga. Syftet är att öka läsbarheten och förenkla språket för att få fler att kunna delta på samma villkor. Vi har också uppdaterat stycket om revisorer och valberedning för att det tydligare ska kunna förstås vad som menas och vad som förväntas av de två rollerna i organisationen. Sammanfattning Förbundsstyrelsen önskar att Årsmötet beslutar att godkänna stadgerevideringen enligt nedanstående yrkanden. Yrkande Förbundsstyrelsen föreslår därmed Årsmötet att - ändra platsen för -tecknet vid 43 och 45 - Konsekvent ändra Förbundsstyrelsen till Styrelsen på 26 ställen i stadgan - Konsekvent ändra Förbundsstyrelsemöte till Styrelsemöte - Göra följande tillägg i 17: Beslut om detta tas av Styrelsen och bekräftas av kommande Årsmöte eller Riksmöte. - Göra följande tillägg i 32: Valberedningen yrkar på medlemsföreningsmötet om när motionsstopp ska läggas för samtliga poster som är vakanta eller ska väljas för kommande verksamhetsår. - Stryka 34 - Göra följande tillägg i 40: Extra Årsmöte kan hållas digitalt över konferenstelefon eller över internet eller jämförbart media om så krävs. Styrelsen avgör om extra Årsmötet behöver hållas fysiskt. - Ändra 43 till: Årsmötet utser sju (7) ledamöter varav en är ordförande, en vice ordförande, en ekonomiansvarig, en näringslivsansvarig, en kommunikationsansvarig, en marknadsföringsansvarig och en projektansvarig. - Göra följande tillägg i 50: I särskilda fall kan Styrelsen göra bedömningen att sekretess råder i en fråga och därmed utelämna denna från protokollet som anslås för medlemmarna. 10

14 - Ändra avsnittet om Revisorer till: 51 Förbundet har tre revisorer. En auktoriserad eller godkänd revisor som är anlitad av Årsmötet att granska förbundets räkenskaper och handlingar samt upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara Förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie Riksmöte. 52 Årsmötet utser två (2) internrevisorer som tillträder sammanfallande med Styrelsen. Om en av dessa under året väljer att lämna sin post måste förbundet hålla extra Årsmöte för att ersätta denne. 53 Valbar till internrevisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i Förbundsstyrelsen eller anställd av förbundet. Företrädesvis bör om möjligt en enskild medlem i en medlemsorganisation väljas. - Ändra avsnittet om Valberedning till: 54 Valberednings uppgift är att nominera kandidater till Styrelse, internrevisorer samt valberedning. Senast tre (3) veckor före ordinarie Årsmöte ska valberedningen skriftligen meddela Styrelsen sitt förslag. Styrelsen ansvarar för att förslaget anslås för medlemmarna. 55 Valberedningen utses av det Årsmötet och har sammanfallande mandatperiod som Styrelsen. Årsmötet utser tre (3) valberedare. 56 Valbar till valberedningen är föreningsmedlem som vid tillfället för valet av valberedning är medlem. 57 Valberedningen utser inom sig sin sammankallande. - Lägga till en paragraf: 58 Redaktionella ändringar såsom stavfel, uppenbara syftningsfel eller andra som av Styrelsen tolkas som redaktionella ändringar får Styrelsen göra löpande och på kommande Årsmöte eller Riksmöte skriftligen meddela dessa för kännedom till medlemmarna. 11

15 Sveriges(Personalvetarstuderandes(Riksförbunds(Budget(2014 Reviderad(budget(på(Riksmötet(8/3 Utfall(23/10 Organisationsbidrag 1(051(805,00 1(051(805,00 Akademikerförbundet(SSR 15(000,00 0,00 *Not%1 Akademikerförbundet(SSR(F(Utbildningsdagar 10(000,00 16(071,00 Medlemsavgifter 13(000,00 6(500,00 *Not%2 Övriga(samarbeten 0,00 0,00 SUMMA(INTÄKTER 1(089(805,00 1(074(376,00 Årsmöte F90(000,00 F4(375,00 Riksmöte F70(000,00 F65(089,00 Resor(Valberedning(och(revisorer F10(000,00 F5(629,00 Utbildning(Valberedning F2(200,00 F1(950,00 Resor(Medlemmar F92(000,00 F79(518,00 Styrelsemöten F10(000,00 F15(041,00 Resor(Styrelsemöten F20(000,00 F11(751,00 Kommunikation(Styrelsen F1(000,00 0,00 Medlemsbesök 0,00 0,00 Webb F5(000,00 F793,00 Profilering F20(000,00 F9(378,00 Verksamhetsbidrag(VT(Medlemsföreningar F170(000,00 F170(000,00 Verksamhetsbidrag(HT(Medlemsföreningar F170(000,00 0,00 *Not%3 Bidrag(till(föreningarna( F120(000,00 F59(995,00 *Not%4 Stipendie Bidrag(per(medlem F50(000,00 0,00 *Not%5 Utbildningsdagarna F30(000,00 F29(511,00 Medlemsregister F8(750,00 0,00 *Not%6 Överlämning F15(000,00 F794,00 *Not%7 Alumniträff F5(000,00 0,00 Ordförandeträff F25(000,00 F21(113,00 Insparkevent F25(000,00 0,00 Teambuilding F3(000,00 0,00 Utbildningsträff F25(000,00 Se(ordförandeträff Representation F31(000,00 F15(830,00 Kontorsmaterial F2(000,00 F1(144,00 Revision F45(000,00 F36(513,00 Programvaror F1(500,00 F1(265,00 Bankavgifter F1(200,00 F126,00 Övrigt F2(000,00 F26(665,00 *Not%8 SUMMA(KOSTNADER F1(049(650,00 F556(480,00 ÅRETS%RESULTAT 40%155,00 517%896,00 Not%1 Kommer(att(betalas(in(under(nov. Not%2 Resterande(6(500(kommer(betalas(in(under(nov. Not%3 Kommer(att(betalas(ut(i(slutet(på(okt. Not%4 Kommer(att(betalas(ut(under(nov. Not%5 Kommer(att(betalas(ut(under(nov. Not%6 Bokförs(den(31(dec. Not%7 Avser(nästa(års(överlämning. Not%8 Valberedning F625,00 Valberedning(mat F1(545,00 Trycksaker F125,00 Porto F1(199,00 Styrelsearvodering F20(064,00 AGFavg. F3(107,00 Totalt ;26%665,00

16 P-riks Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 288 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1030 Programvaror 0, , , Ack avskrivn programvaror 0, , ,00 S:a Immateriella anläggningstillgångar 0, , ,00 Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier , ,00 0, Ack avskrivn inventarier , ,00 0,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar ,00 0, ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar , ,00 0, Avräkning för skatter och avgifter 0,00-0,20-0, Interimsfordringar ,00 0, ,00 S:a Fordringar , , ,80 Kassa och bank 1930 Checkkonto , , , Bank sparkonto , , ,36 S:a Kassa och bank , , ,69 S:a Omsättningstillgångar , , ,49 S:A TILLGÅNGAR , , ,49 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserat resultat ,70 0, , Årets resultat ,59 0, ,59 S:a Eget kapital ,29 0, ,29 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , ,00 0, Upplupna kostnader till person ,25 375, ,35 S:a Kortfristiga skulder , , ,35 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,64 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,85

17 Valberedningens förslag: Förbundsstyrelsen Ordförande: Erik Siebers Erik Siebers studerar andra året på programmet för personal- och arbetslivsfrågor i Lund och brinner för att engagera sig eftersom han tycker att det är väldigt viktigt men också roligt. Han blev våren år 2014 vice ordförande i lokalföreningen PIL efter att ha suttit en termin som sekreterare. Under sin tid som sekreterare kände Erik att han ville engagera sig ytterligare och utförde därför uppgifter som inte föll under sekreterar-posten. När posten som vice ordförande blev vakant var det således självklart för honom att tacka ja när han fick förfrågan. Erik trivs med att arbeta både kommunikativt och strategiskt. Han har lätt för att lära sig och kommer snabbt in i nya arbetsuppgifter. Han har tidigare ledarerfarenheter från IK Hakarpspojkarna där han varit ledare för ungdomar i åldrarna 7-12 år inom olika idrottsgrenar. I en grupp är Erik flexibel och har inga problem med att ta en ledarposition. Han ser sig själv som en ödmjuk ledare som lyssnar och tar vara på allas åsikter. Erik tror att han kommer göra ett bra jobb för P-Riks eftersom han känner många aktiva på lokal nivå och är bra insatt i P-Riks verksamhet. Han tror att han kan bidra till att medlemsföreningarna får en större förståelse för vad P-Riks är och gör. Ett av projekten som Erik vill driva som ordförande är att få fler studenter att engagera sig och det vill han göra genom att exempelvis bygga upp lokala föreningar på de lärosäten där det saknas. Eftersom han deltar i alla aktiviteter på lokal och nationell nivå så tänker han ständigt på vad som kan göras för att förbättra verksamheten. Han är inställd på att hitta nya möjligheter för P-Riks och försöker att vidhålla ett helhetstänk för att skapa goda resultat. Erik har också förmågan att hantera många saker samtidigt utan att blanda ihop dem, vilket vi ser som en betydelsefull egenskap hos en ordförande. Vi i valberedningen tror att Erik med sina erfarenheter, egenskaper och sin passion för ideellt engagemang passar perfekt för rollen som ordförande och vill därför varmt rekommendera årsmötet att välja Erik Siebers till ordförande för verksamhetsåret

18 Vice ordförande: Joel Hedman Joel Hedman är idag kassör i lokalföreningen PLUM och studerar andra året på Personalvetarprogrammet i Umeå. Tidigare har han även studerat IT där fokus till stor del ligger på problemlösning och han har därigenom tillgodogjort sig en god sådan förmåga. Joel har även relevant arbetslivserfarenhet som arbetsledare inom handeln där han har samlat på sig betydelsefulla erfarenheter. Han var t.ex. med och byggde upp och förvaltade den organisation han var verksam inom. Han hade också en viktig roll som innebar att stötta medarbetare såväl som ledare. Han fick även relevant och värdefull erfarenhet av bl.a. stresshantering och vilka utmaningar en ekonomiskt växande organisation står inför och hur de kan hanteras. Anledningen till att han sökte posten som vice ordförande är att han ser rollen som en stöd- och supportroll till övriga styrelsen och framför allt till ordföranden. Denna roll rimmar bra med Joels tidigare erfarenheter och han tror att han skulle kunna fylla en avlastande funktion på ett bra sätt, vilket kan komplettera flera av de andra rollerna i styrelsen. När det kommer till grupparbeten är Joel lugn, noggrann och flexibel. Andra egenskaper är att han är ambitiös och tycker om att lära nytt och att utvecklas. Joel är van att hantera många olika arbetsmoment och har en god förmåga att strukturera upp arbeten. Samtliga egenskaper värderas högt i denna roll och bidrar till att han kan utföra ett bra arbete. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Joel Hedman till vice ordförande verksamhetsår 2015 Ledamot med ekonomiansvar: Elin Bissman Elin Bissman läser sin andra termin på civilekonomprogrammet i Karlstad. Hon har tidigare erfarenhet av föreningsarbete i bland annat spelarråd, elevråd och ungdomsråd där hon i det sistnämnda hade budgetansvar. En nyttig erfarenhet från denna tid är t.ex. då resurserna ökade, vilket gjorde att Elin i budgeten behövde ta hänsyn till växande ekonomiska resurser och det är en situation som även P-riks befinner sig i. Hon har även arbetslivserfarenhet där hon arbetat med budgetering och bokföring. I och med att Elin nu studerar till civilekonom så kommer kunskaperna att kontinuerligt öka och dessa kunskaper och hennes tidigare erfarenheter tror vi i valberedningen kan komma förbundsstyrelsen väl till gagn. Hon beskriver sig själv som envis, lyhörd och drivande och hon strävar hela tiden efter att utvecklas i sitt arbete. Elin känner tydligt att det är ekonomi hon vill arbeta med i framtiden och hon ser mycket positivt på möjligheten att få tillägna sig denna kunskap i en organisation som P-riks, där alla lär sig och formar arbetet tillsammans. Hon ser fram emot att få lära känna och representera P-riks. 15

19 Elin trivs med att prestera på topp och noggrannhet är någonting som karaktäriserar hennes arbetsinsatser. Valberedningen tror därför att Elin skulle göra ett mycket bra arbete i förbundsstyrelsen och vill rekommendera årsmötet att välja henne som ledamot med ekonomiansvar för verksamhetsåret 2015 Ledamot med marknadsföringsansvar: Vakant Ledamot med kommunikationsansvar: Vakant Ledamot med utbildningsansvar: Alexa Borngrund Alexa Borngrund studerar sitt första år på Personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet. Hon har under denna tid förstått att hon verkligen hittat sin utbildning då hon brinner för personalfrågor. Hon har länge funderat på att hon vill engagera sig ideellt men har varit osäker på vilken förening som är intressant. När hon såg P-riks annonser kände hon att detta var det rätta tillfället. Hon tycker att P-riks är en intressant organisation som fyller ett gott syfte och ser fram emot att samarbeta med övriga i styrelsen så att de tillsammans skapar goda samarbeten och resultat. Anledningen till att hon sökte posten som utbildningsansvarig är att hon alltid haft ett stort engagemang för just utbildningsfrågor och hon har tidigare erfarenheter av att arbeta med och delta i debatter av olika slag, vilket hon tror kan komma till nytta här. I denna post vill Alexa skapa en större kunskap och förståelse för vad personalvetarstudier och personalvetaryrket innebär, både för nuvarande studenter men även för framtida studenter som ska söka till högskolor och universitet. Hon vill därför arbeta med att informera olika intressenter i samhället. Hon ser också fram emot att få representera P-riks och därigenom personalvetarstudenter i olika forum. På det personliga planet är Alexa driven, strukturerad och målmedveten. Hon är duktig på att ta initiativ och starta diskussioner, något som är viktigt i denna roll. Hon har även en god förmåga att tänka kritiskt och ge konstruktiv kritik. Hon är social och har lätt för att lära känna nya människor och få alla att känna sig delaktiga i arbetet. Alexa tar sig an nya utmaningar med ett brinnande engagemang och vi tror därför att hon kommer göra ett bra jobb i styrelsen. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Alexa Borngrund till ledamot med utbildningsansvar verksamhetsår

20 Ledamot med näringslivsansvar: Therese Dahlberg Therese Dahlberg studerar sin tredje termin på Personalvetarprogrammet i Umeå. Hon sitter just nu som vice ordförande i lokalföreningen PLUM. Therese älskar att ha många bollar i luften och har under hela sin studietid arbetat vid sidan av. Inte nog med detta, utan hon lägger även mycket tid på träning och leder pass på träningsanläggningen IKSU i Umeå. Då hon har mycket på gång samtidigt är planering och struktur A och O för Therese eftersom hon gärna undviker stress. Hon är en person med mycket energi och i en grupp sprider hon glädje och positivitet omkring sig. Hon kan motivera de andra att fortsätta köra på när uppgifter kan kännas tuffa och överväldigande. Therese är en social person som gillar kontakt med människor och hon är inte rädd för att ta för sig. Hon vill gärna fortsätta arbetet som kontakt mellan P-Riks och arbetsmarknaden och hon vill få fler företag att inse att ett samarbete med P-Riks gynnar båda parter. Therese tycker att det är viktigt att näringslivet förstår vad P-riks är och vad organisationen står för. Därför kommer hon arbeta hårt både med att förvalta och bibehålla nuvarande kontakter, såväl som att skapa nya. På så vis vill hon stärka P-riks men även personalvetarrollen på arbetsmarknaden. När vi under intervjun frågade Therese om varför vi skulle föreslå just henne till posten svarade hon kort och gott: För att jag är grym. Hon tror att hon har precis vad som krävs och det finns en stark vilja att lära sig och utvecklas. Hon ser P-riks som en möjlighet att lära sig av andra och andra kommer kunna lära av henne. Vi i valberedningen tror att med Thereses engagemang och energi så kommer hon kunna göra mycket gott i denna post. Därför vill valberedningen varmt rekommendera årsmötet att välja Therese Dahlberg som ledamot med näringslivsansvar för verksamhetsåret 2015 Ledamot med projektansvar: Emelie Andersson Emelie Andersson har en tvärvetenskaplig fil. kand. inom strategisk kommunikation där hon har studerat PR, retorik, kommunikation, grafisk design och ekonomi. Hon har även varit en termin i Dublin där hon studerade HR och det var då hon fick upp ögonen för ämnet det var ju det här hon brann för Hon bestämde sig för att fortsätta på den vägen och läser nu en master inom Human Resource Management and Development. Emelie har tidigare erfarenhet av projektarbete då hon har suttit i eventkommittén i Helsingborg där de anordnade olika studentrelaterade aktiviteter. Hon har även lång erfarenhet av att driva verksamheten Habo Drillflickor. Då tränade och coachade hon en grupp flickor och ansvarade för deras ekonomi, rekryterade till gruppen och planerade och samordnade alla aktiviteter, något hon lärt sig mycket av. Anledningen till att Emelie sökte denna post var att hon ville få mer praktisk erfarenhet av projektledning. Hon har ju sedan tidigare en del erfarenhet av kommunikation och tänkte att det kunde vara en egenskap som är till fördel även i rollen som projektledare. 15

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Riksmöte 2016 Handlingar

Riksmöte 2016 Handlingar Riksmöte 2016 Handlingar Personalvetarstuderandes Riksförbund Ordförande Hanna Lindroth Vice ordförande Sofia Sehlstedt Ledamöter Patrik Åkerdal (Ekonomiansvarig) Marcuz Källqvist (Kommunikationsansvarig)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund Årsbokslut för Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Redovisnings- och

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Arbetsordning Personalvetarstuderandes Riksförbund

Arbetsordning Personalvetarstuderandes Riksförbund Arbetsordning Personalvetarstuderandes Riksförbund Senast uppdaterad: den 20 september 2014 Följande förtroendeposter i P-Riks regleras i stadgan och befattningsbeskrivningarna revideras fortlöpande av

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november Årsmöte Växjö 2013 14-17 november Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 2014-02-09 Tid: 15:00-17:00 Plats: Stockholm, Birger Jarlsgatan 34 Protokoll nr: 2 Närvarande med rösträtt: Linn Broman, Niklas Kühnemann, Ellen Tengberg, Alexander Grönberg, Amanda Berglin

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012

Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012 Personalvetars t ud erand es Riks fö rb und P -R iks Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012 P-Riks huvudsamarbetspartner 0 Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen..sid 2-3 Dynamicus hälsar välkommen samt

Läs mer

Riksmöte 2015. Handlingar. Personalvetarstuderandes Riksförbund. Ordförande Erik Seibers. Vice ordförande Joel Hedman

Riksmöte 2015. Handlingar. Personalvetarstuderandes Riksförbund. Ordförande Erik Seibers. Vice ordförande Joel Hedman Riksmöte 2015 Handlingar Personalvetarstuderandes Riksförbund Ordförande Erik Seibers Vice ordförande Joel Hedman Ledamöter Elin Bissman (Ekonomiansvarig) Lars Ludvigsen (Kommunikationsansvarig) Malin

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande av röstlängd 2.2. Mötets beslutsmässighet

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Årsmötet 2015 Handlingar

Årsmötet 2015 Handlingar Årsmötet 2015 Handlingar Personalvetarstuderandes Riksförbund Ordförande Erik Seibers Vice ordförande Joel Hedman Ledamöter Elin Bissman (Ekonomiansvarig) Lars Ludvigsen (Kommunikationsansvarig) Malin

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer