Årsmötet i Gävle Handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar"

Transkript

1 Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar

2 Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte klokt vad tiden går. Dock är det som bekant en något annorlunda styrelse som nu välkomnar er till Gävle än den som valdes på årsmötet i Växjö. Som många av er vet har det varit ett minst sagt händelserikt år för P-Riks vilket är en del i orsaken till att styrelsen nu har en förändrad laguppställning. Trots turbulensen har organisationen ändå haft ett riktigt bra år och verksamheten blomstrar som aldrig förr Ni är många som följt vårt arbete och peppat oss i allt vi gjort vilket vi är enormt glada och tacksamma för. Nu är det äntligen dags för det som vi i styrelsen har väntat väldigt länge på. Det är äntligen dags för årsmöte och den här gången hoppas vi att det kommer bli något utöver det vanliga. Under årets möte hoppas vi kunna ta beslut som är tänkta att ta P-Riks till en ny nivå. Organisationen växer och vi har en helt annan ekonomi än tidigare tack vara statsbidraget från MUCF. Ni medlemsföreningar blir fler och genom det bidrag ni kan få förändras också er ekonomi. Problemet med P- Riks är inte längre brist på pengar. Det är inte brist på företag eller organisationer som vill starta samarbeten och skriva avtal. Det är heller inte brist på idéer, ambition eller vilja. Istället är problemet tid, eller mer specifikt brist på personer som ges möjligheten och förutsättningarna att ta av sin tid till att göra jobbet. Därför har vi i år valt att lägga ett stort fokus på att se vad som kan göras åt just detta och nu är det er tur. Det är ni som röstar och därför också ni som har makten att förändra P-Riks. Den här helgen handlar inte bara om att fatta viktiga beslut. Möten i alla ära men det bästa med P-Riks är ändå att vi får träffas, alla föreningar tillsammans Genom våra nationella träffar får vi en chans att tillsammans diskutera våra gemensamma frågor. Det är också en chans för oss alla som är ideellt engagerade i föreningar att få ny kraft och inspiration till att fortsätta driva det stora jobb vi gör. Ni är våra hjältar och att se allt ert slit och all er glädje kan få vilken gammal schleten förbundsstyrelse som helst att orka ta nya tag Under helgen är det projektgruppen från PA Gefle som står för allt det praktiska och vi vill rikta ett stort tack till dem redan på förhand Med det sagt vill vi i styrelsen åter igen hälsa er varmt välkomna till Gävle Med vänliga hälsningar, Styrelsen Genom Agnes Back, Ordförande

3 Innehållsförteckning Sidnummer Innehåll 1 Schema och allmän information 3 Dagordning Årsmötet 4 Styrelsens yttrande 5 Styrelsens rapportering 7 Proposition #1 Inval av nya medlemsföreningar 8 Proposition #2 Arvodering 9 Proposition #3 Mentorsråd 10 Proposition #4 Stadgerevidering 12 Ekonomisk berättelse: resultat- och balansräkning 14 Valberedningens förslag 22 Verksamhetsplan Reviderad budget Budgetförslag 2015 Bilageförteckning Bilaga 1 Mötesteknik Bilaga 2 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 3 Ekonomipolicy Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen Agnes Back, ordförande Klara Blomqvist, utbildningsansvarig Amanda Berglin, näringslivsansvarig Zorba Hållsten, ekonomiansvarig Johan Jadéus, projektansvarig Veronica Berg, kommunikationsansvarig

4 Schema och allmän information Torsdag 6/ Middag: En lätt middag på Heartbreak + Musikquiz Fredag 7/ Samling på vandrarhemmet, promenad till högskolan för medverkan på HR-dagen Frukost & mingel Föreläsning med Malin Eriksson från Gävle Energi Fika & mingel Föreläsning med Helena Ahlsten från Bombardier Lunch & mingel Föreläsning med Lars Jonsson, Proffice Paus & fika Egen tid fram till middagen Middag på Interpool; här finns chans för aktiviteter som bowling, biljard Lördag 8/11 Under dagen kommer vi erbjuda fika och annat kontinuerligt Samling på vandrarhemmet, promenad till högskolan för årsmöte Frukost Årsmöte Lunch Årsmöte Egen tid Sittning: Galagasque med PA Gefles medlemmar Söndag 9/ Frukost på vandrarhemmet, därefter hemfärd Allmän information Färd till Högskolan: Det är gångavstånd mellan vandrarhemmet och högskolan. Det kommer finnas någon från Årsmötets projektgrupp vid varje morgonsamling för att lotsa alla till skolan Boende: Vandrarhemmet heter Gamla Gefle och ligger på Södra Rådmansgatan 1. Tele Vägbeskrivning till vandrarhemmet: När man kommer ut från centralstation ligger en kyrka på vänster sida. Gå förbi kyrkans högersida rakt ned och över en liten bro. Sväng höger efter bron och fortsätt längs med vattnet ca 230 m tills ni svänger vänster in på Petregatan. Petregatan övergår i Källgränd och därefter Södra Rådmansgatan (Rakt fram hela tiden). Efter 1

5 ca 250 m ligger vandrarhemmet på vänster sida. Det är utmärkt med en blå "vanlig" vandrarhemsskylt. Tänk på att ta med egna lakan och handdukar, men vill ni hyra finns den möjligheten för 80 kr (det får man stå för själv). En lätt städning ska genomföras innan avresa, sopa golvet och ta ut soporna till exempel. Vandrarhemmets hemsida: Sittningen fredag kväll Dresscode: GALA (långklänning/kostym), så dra på dig din finaste stass och kom & stråla som den stjärna du är. Har ni några frågor gällande helgen eller schemat så kan ni kontakt projektgruppen på nedanstående nummer. Kontaktuppgifter till projektgruppen Anna Johansson Elin Ström Johanna Odelbrand Hanna Andersson Isabelle Bergman Josephine Snäll

6 Dagordning Årsmöte i Gävle Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Yttrande- och närvarorätt 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår (sidan x) 9. Propositioner 10. Motioner 11. Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning för innevarande verksamhetsår 12. Val av förbundsstyrelse 13. Val av valberedning 14. Val av internrevisorer 15. Val av revisor 16. Fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år 17. Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår a. Reviderad budget 2014 b. Förslag på budget Övriga frågor 19. Mötets avslutande 3

7 Styrelsens yttrande Beslutsmässighet Lydelse i stadgan: 21 Ordinarie årsmöte samt Riksmötet är beslutsmässigt: då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning s endast åtta (8) veckor före medlemsföreningsmötet, med uppgift om tid och plats för mötet. då möteshandlingar sänts ut till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast två (2) veckor före mötet. då minst två tredjedelar (2/3) av medlemsföreningarna är representerade Bakgrund Efter en miss från förbundsstyrelsen skickades kallelsen inte ut senast åtta (8) veckor innan årsmötet. För detta ber styrelsen så hemskt mycket om ursäkt. Internrevisorn har underrättats och är införstådda med misstaget. För att kompensera för detta hålls ett extra insatt möte för att diskutera de beslut som ska fattas under årsmötet. Ordförande samt övriga representanter i styrelsen finns även tillgängliga på telefon eller mail för frågor rörande mötet. Förslag till beslut: att årsmötet finner mötet beslutsmässigt trots sen kallelse. 4

8 Styrelsens rapportering Styrelsemöten Under året har hittills 14 styrelsemöten genomförts. Protokoll har skrivits på varje styrelsemöte av en utsedd sekreterare. Besluten som tagits har följts upp på nästkommande styrelsemöte. Protokollen har efter justering lagts upp på hemsidan (www.p-riks.se) för att vara tillgängliga för medlemsföreningar och andra som kan tänkas ha nytta av våra protokoll. Interna satsningar Verksamhetsåret 2014 har på många sätt kommit att präglas av interna satsningar i förbundet. P-Riks ekonomiska medel har vuxit oerhört snabbt vilket ställer större krav på alla aktiva. Styrelsen såg tidigt många tecken på att organiseringen i förbundet inte hunnit utvecklas i samma hastighet och såg därför detta som ett viktigt fokusområde. Efter diskussioner med tidigare styrelsemedlemmar och andra sakkunniga i föreningslivet beslutades att delvis utföra detta arbete i form av ett arvoderat sommarprojekt. Resultatet av sommarprojektet arbete blev bland annat nya arbetsbeskrivningar för samtliga poster i organisationen, en utredning kring en möjlig arvodering av presidiet för 2015 och sammansättning av ett rådgivande organ för att stötta styrelsen (mentorsrådet). Läs hela rapporten på vår hemsida (www.p-riks.se). Evenemang Under april hölls Riksmötet i Linköping. Där beslutades bland annat att välja in den nya posten marknadsföringsansvarig på kommande årsmöte. Styrelsen fick i uppgift att ta fram en arbetsbeskrivning till posten. I maj hölls utvecklingsdagarna hos Akademikerförbundet SSR i Stockholm. Temat var Hur syns vi? och fokuserade på hur föreningarna kan nå ut till sina medlemmar och andra aktörer. Deltagarna fick också mycket tid till att umgås och hänga med andra personalvetare. Arrangemanget var välbesökt och den utvärdering som gjordes av alla deltagare skvallrade om att det också var mycket uppskattat. I september bjöd vi in två personer från varje förening till att delta i en utbildningsträff som hölls i Sveriges HR förenings lokaler i Stockholm. Fokus under denna dag var påverkansarbete. Träffen speglar den syn som vi styrelsen har på hur P-Riks bör jobba med utbildningsfrågor, nämligen att stötta det arbete som görs lokalt genom bland annat utbildning. Vi tror att våra föreningar vet bäst vad som behöver åtgärdas på just deras lärosäte och vi vill hjälpa dem att få såväl kompetensen som modet att driva sina hjärtefrågor. Under kvällen anlände de som skulle delta nästa dag då vi bytt fokus och höll en ordförandeträff. De flesta från utbildningsträffen stannade kvar på middagen vilket var mycket trevligt. Dagen efter hölls ordförandeträffen i Stockholms universitets lokaler tack vare hjälp från kåren. Under denna dag blev fokus istället rollen som ledare i en förening. Vi som deltog upplevde hela helgen som mycket lyckad. Representation I februari firades 30-års jubiléet av det första personalvetarprogrammet i Umeå. P-Riks bjöds in att delta och två representanter rest dit för att synas och nätverka samt öka kunskapen om personalvetarprogrammets utveckling genom åren. I april arrangerade Riks-P en träff för alla programansvariga för Sveriges personalvetarprogram i Jönköping. P-Riks deltog under helgen då man bland annat diskuterade hur man ska arbeta med 5

9 mångfald i programmen. Det var en mycket lyckad helg där viktiga ämnen lyftes. Det är viktigt att studenternas perspektiv lyfts fram under dessa möten, något som P-Riks styrelse vill vara med och ta ansvar för. Under året har styrelsen besökt tre arbetsmarknadsdagar runt om i Sverige. En prioritering gjordes utifrån vad som var geografiskt och tidsmässigt möjligt. De föreningar som besöktes var Dynamicus i Uppsala, Pegasus i Göteborg och PiL i Lund. Under dessa dagar arrangerades en tävling i form av ett P-Riks quiz och många studenter var nyfikna på att höra mer om förbundet. Samarbetsavtal Under början av året avslutades samarbetet med DraftIT till följd av att de var missnöjda med hur samarbetet bedrivits tidigare år samt att de inte hade ekonomi att prioritera vårt samarbete. Vi påbörjade därefter en diskussion med Edge HR om ett nytt samarbete. Detta samarbete lades på is då flera av förbundsstyrelsens medlemmar valde att hoppa av. Under året har befintliga avtal med Sveriges HR-förening och Akademikerförbundet SSR reviderats och förnyats. Ekonomi I början av 2014 var det fortfarande osäkert om vi skulle få organisationsbidraget från MUCF eller inte eftersom vi hade sökt med undantag från medlemsgränsen på Dock fick vi relativt snabbt beskedet om att vi fick bidraget på drygt 1 mkr och därefter kunde vi anta en budget och på så sätt fastställa vår plan för Organisationsbidraget har möjliggjort en stabil och säker ekonomi under året. Vi har på så sätt kunnat utveckla och stärka förbundet utan att nödvändigtvis skära ner på kostnaderna. Styrelsen har bl.a. kunnat ha flera fysiska styrelsemöten, inte bara via Skype eller telefon. Den starka ekonomin har hjälpt oss under de faser under året som varit kantade med avhopp och övriga svårigheter. Vi har även kunnat dela ut verksamhetsbidrag till medlemsföreningarna på totalt 340 tkr samt ytterligare bidrag på 170 tkr. Budgeten som antogs på riksmötet utformades med målet att göra av med hela organisationsbidraget och behålla P-Riks egna pengar som genereras genom b.la. medlemsavgifter och samarbetsavtal. Detta har hittills följts och styrelsen avser givetvis att detta mål kommer uppnås. Förra styrelsen uppnådde samma mål och det är ett viktigt steg i att säkra P-Riks ekonomi på lång sikt. Organisationsbidraget från MUCF Styrelsen har aktivt jobbat med att söka bidraget för barn- och ungdomsorganisationer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den 1 september 2014 skickade vi iväg vår ansökan inför Vi ser på ansökan med goda förhoppningar om att vi i år kommer att tilldelas bidraget utan att ha sökt med undantag då vi översteg gränsen på medlemmar. Vi ser även positivt på framtida ansökningar då vi har rekryterat fler medlemsföreningar som säkerställer att vi i framtiden alltid kommer att ha ett medlemsantal som överstiger Ytterligare en faktor som möjliggjort detta är att vi under 2014 har implementerat ett centralt medlemsregister för alla medlemsföreningar. Detta register har gjort att beräkning över medlemmar har underlättats oerhört och kommer även i framtiden att underlätta ansökningsprocessen. 6

10 Proposition #1 Inval av nya medlemsföreningar Lydelse i stadgan 12 Förening som efter ansökan om medlemskap antagits av medlemsföreningsmöte som medlem, benämns i dessa stadgar som medlemsförening. 13 För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har stadgar och en styrelse samt att föreningen har en verksamhet vilken ska vara förenlig med paragraferna två till och med fyra (2-4 ) i dessa stadgar Bakgrund Förbundsstyrelsen föreslår att anta DalPal vid Dalarnas universitet som medlemsförening i Personalvetarstuderandes Riksförbund från och med årsmötet i Gävle Ordförande i P-Riks har sedan i våras haft god kontakt med förningen och följt deras uppsatsarbete på när håll. Deras arbete visar på en stor ambition och engagemang. Föreningen har ansökt om medlemskap i enlighet med P-Riks stadgar och uppfyller kraven enligt 2-4 i stadgarna. Förbundsstyrelsen föreslår också att anta SthlmUP vid Stockholms universitet som medlemsförening i Personalvetarstuderandes Riksförbund från och med årsmötet i Gävle De två personalvetarföreningarna i Stockholm, PAO ämnesråd och HRakademikerna, har slagits samman och bildat den nya föreningen SthlmUP. PAO ämnesråd har tidigare varit medlemmar i P-Riks och deras arbete med att förbättra utbudet för sina studenter har lett till denna sammanslagning. Föreningen har ansökt om medlemskap i enlighet med P-Riks stadgar och uppfyller kraven enligt 2-4 i stadgarna. Yrkande Förbundsstyrelsen föreslår Årsmötet att godkänna föreningen DalPal, vid Dalarnas universitet, och SthlmUP vid Stockholms Universitet som fullvärdiga medlemsföreningar i Personalvetarstuderandes Riksförbund. 7

11 Proposition #2 Arvodering Bakgrund Under flera års tid har aktiva i förbundet utryckt oro och stress över att de inte klarar av att möta de krav som en växande organisation kräver. I tillägg till detta har förbundet idag en helt annan ekonomi än tidigare. Problemet med P-Riks är inte längre brist på pengar. Det är inte brist på företag eller organisationer som vill starta samarbeten. Det är heller inte brist på idéer, ambition eller vilja. Om förbundet ska kunna fortsätta växa är något annat som behöver göras. Vi behöver satsa på de aktiva och ge dem bättre förutsättningar att driva arbetet vidare. En arvodering av ordförande och vice ordförande är tänkt att gynna alla aktiva genom att de ges större möjligheter att fokusera på stöttning och organisationsutveckling av förbundet. Förslaget att arvodera 40 % av ett halvt prisbasbelopp kommer sig av en undersökning bland likande förbundet som också erhåller bidrag från MUCF. Genom att inte arvodera månaderna juni-juli ges ordförande och vice ordförande möjlighet att sommarjobba på heltid. Dock slutar de inte sitt uppdrag under dessa månader. En större utredning har gjorts rörande arvoderingen. Rapporten finns att läsa i sin helhet på Sammanfattning Förbundsstyrelsen önskar att Årsmötet beslutar att arvodera förbundets ordförande och vice ordförande 2015 enligt nedanstående yrkanden. Yrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att att att under en prövotid på två (2) år arvodera förbundets ordförande och vice ordförande arvodera med 40% av ett halva prisbasbeloppet (per månad) för innevarande år arvodera under tio månader med undantag av juni-juli Yrkandena gäller under förutsättning att förbundsstyrelsen i samråd med internrevisorerna anser sig ha tillräckliga ekonomiska medel. 8

12 Proposition #3 Mentorsrådet Bakgrund För att skapa kontinuitet i organisationen har förbundsstyrelsen tagit fram ett förslag gällande ett Mentorsråd bestående av ca 7 personer med varierande erfarenhet och kunskap. Mentorsrådet är tänkt att fungera som en slags kunskapsbank. Sammanfattning Förbundsstyrelsen önskar att Årsmötet beslutar införa Mentorsrådet under en prövotid på tre (3) år. Yrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att att under en prövotid på tre (3) år införa ett rådgivande organ kallat Mentorsrådet med uppdrag att ge råd och vägledning till sittande förbundsstyrelse sittande förbundsstyrelse ska utvärdera och på nytt rekommendera medlemmar av Mentorsrådet 9

13 Proposition #4 Stadgerevidering Bakgrund Alla organisationer behöver hålla sin stadga uppdaterad och nedan finns förslag på uppdateringar i P-Riks stadga. Syftet är att öka läsbarheten och förenkla språket för att få fler att kunna delta på samma villkor. Vi har också uppdaterat stycket om revisorer och valberedning för att det tydligare ska kunna förstås vad som menas och vad som förväntas av de två rollerna i organisationen. Sammanfattning Förbundsstyrelsen önskar att Årsmötet beslutar att godkänna stadgerevideringen enligt nedanstående yrkanden. Yrkande Förbundsstyrelsen föreslår därmed Årsmötet att - ändra platsen för -tecknet vid 43 och 45 - Konsekvent ändra Förbundsstyrelsen till Styrelsen på 26 ställen i stadgan - Konsekvent ändra Förbundsstyrelsemöte till Styrelsemöte - Göra följande tillägg i 17: Beslut om detta tas av Styrelsen och bekräftas av kommande Årsmöte eller Riksmöte. - Göra följande tillägg i 32: Valberedningen yrkar på medlemsföreningsmötet om när motionsstopp ska läggas för samtliga poster som är vakanta eller ska väljas för kommande verksamhetsår. - Stryka 34 - Göra följande tillägg i 40: Extra Årsmöte kan hållas digitalt över konferenstelefon eller över internet eller jämförbart media om så krävs. Styrelsen avgör om extra Årsmötet behöver hållas fysiskt. - Ändra 43 till: Årsmötet utser sju (7) ledamöter varav en är ordförande, en vice ordförande, en ekonomiansvarig, en näringslivsansvarig, en kommunikationsansvarig, en marknadsföringsansvarig och en projektansvarig. - Göra följande tillägg i 50: I särskilda fall kan Styrelsen göra bedömningen att sekretess råder i en fråga och därmed utelämna denna från protokollet som anslås för medlemmarna. 10

14 - Ändra avsnittet om Revisorer till: 51 Förbundet har tre revisorer. En auktoriserad eller godkänd revisor som är anlitad av Årsmötet att granska förbundets räkenskaper och handlingar samt upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara Förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie Riksmöte. 52 Årsmötet utser två (2) internrevisorer som tillträder sammanfallande med Styrelsen. Om en av dessa under året väljer att lämna sin post måste förbundet hålla extra Årsmöte för att ersätta denne. 53 Valbar till internrevisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i Förbundsstyrelsen eller anställd av förbundet. Företrädesvis bör om möjligt en enskild medlem i en medlemsorganisation väljas. - Ändra avsnittet om Valberedning till: 54 Valberednings uppgift är att nominera kandidater till Styrelse, internrevisorer samt valberedning. Senast tre (3) veckor före ordinarie Årsmöte ska valberedningen skriftligen meddela Styrelsen sitt förslag. Styrelsen ansvarar för att förslaget anslås för medlemmarna. 55 Valberedningen utses av det Årsmötet och har sammanfallande mandatperiod som Styrelsen. Årsmötet utser tre (3) valberedare. 56 Valbar till valberedningen är föreningsmedlem som vid tillfället för valet av valberedning är medlem. 57 Valberedningen utser inom sig sin sammankallande. - Lägga till en paragraf: 58 Redaktionella ändringar såsom stavfel, uppenbara syftningsfel eller andra som av Styrelsen tolkas som redaktionella ändringar får Styrelsen göra löpande och på kommande Årsmöte eller Riksmöte skriftligen meddela dessa för kännedom till medlemmarna. 11

15 Sveriges(Personalvetarstuderandes(Riksförbunds(Budget(2014 Reviderad(budget(på(Riksmötet(8/3 Utfall(23/10 Organisationsbidrag 1(051(805,00 1(051(805,00 Akademikerförbundet(SSR 15(000,00 0,00 *Not%1 Akademikerförbundet(SSR(F(Utbildningsdagar 10(000,00 16(071,00 Medlemsavgifter 13(000,00 6(500,00 *Not%2 Övriga(samarbeten 0,00 0,00 SUMMA(INTÄKTER 1(089(805,00 1(074(376,00 Årsmöte F90(000,00 F4(375,00 Riksmöte F70(000,00 F65(089,00 Resor(Valberedning(och(revisorer F10(000,00 F5(629,00 Utbildning(Valberedning F2(200,00 F1(950,00 Resor(Medlemmar F92(000,00 F79(518,00 Styrelsemöten F10(000,00 F15(041,00 Resor(Styrelsemöten F20(000,00 F11(751,00 Kommunikation(Styrelsen F1(000,00 0,00 Medlemsbesök 0,00 0,00 Webb F5(000,00 F793,00 Profilering F20(000,00 F9(378,00 Verksamhetsbidrag(VT(Medlemsföreningar F170(000,00 F170(000,00 Verksamhetsbidrag(HT(Medlemsföreningar F170(000,00 0,00 *Not%3 Bidrag(till(föreningarna( F120(000,00 F59(995,00 *Not%4 Stipendie Bidrag(per(medlem F50(000,00 0,00 *Not%5 Utbildningsdagarna F30(000,00 F29(511,00 Medlemsregister F8(750,00 0,00 *Not%6 Överlämning F15(000,00 F794,00 *Not%7 Alumniträff F5(000,00 0,00 Ordförandeträff F25(000,00 F21(113,00 Insparkevent F25(000,00 0,00 Teambuilding F3(000,00 0,00 Utbildningsträff F25(000,00 Se(ordförandeträff Representation F31(000,00 F15(830,00 Kontorsmaterial F2(000,00 F1(144,00 Revision F45(000,00 F36(513,00 Programvaror F1(500,00 F1(265,00 Bankavgifter F1(200,00 F126,00 Övrigt F2(000,00 F26(665,00 *Not%8 SUMMA(KOSTNADER F1(049(650,00 F556(480,00 ÅRETS%RESULTAT 40%155,00 517%896,00 Not%1 Kommer(att(betalas(in(under(nov. Not%2 Resterande(6(500(kommer(betalas(in(under(nov. Not%3 Kommer(att(betalas(ut(i(slutet(på(okt. Not%4 Kommer(att(betalas(ut(under(nov. Not%5 Kommer(att(betalas(ut(under(nov. Not%6 Bokförs(den(31(dec. Not%7 Avser(nästa(års(överlämning. Not%8 Valberedning F625,00 Valberedning(mat F1(545,00 Trycksaker F125,00 Porto F1(199,00 Styrelsearvodering F20(064,00 AGFavg. F3(107,00 Totalt ;26%665,00

16 P-riks Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 288 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1030 Programvaror 0, , , Ack avskrivn programvaror 0, , ,00 S:a Immateriella anläggningstillgångar 0, , ,00 Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier , ,00 0, Ack avskrivn inventarier , ,00 0,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar ,00 0, ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar , ,00 0, Avräkning för skatter och avgifter 0,00-0,20-0, Interimsfordringar ,00 0, ,00 S:a Fordringar , , ,80 Kassa och bank 1930 Checkkonto , , , Bank sparkonto , , ,36 S:a Kassa och bank , , ,69 S:a Omsättningstillgångar , , ,49 S:A TILLGÅNGAR , , ,49 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserat resultat ,70 0, , Årets resultat ,59 0, ,59 S:a Eget kapital ,29 0, ,29 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , ,00 0, Upplupna kostnader till person ,25 375, ,35 S:a Kortfristiga skulder , , ,35 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,64 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,85

17 Valberedningens förslag: Förbundsstyrelsen Ordförande: Erik Siebers Erik Siebers studerar andra året på programmet för personal- och arbetslivsfrågor i Lund och brinner för att engagera sig eftersom han tycker att det är väldigt viktigt men också roligt. Han blev våren år 2014 vice ordförande i lokalföreningen PIL efter att ha suttit en termin som sekreterare. Under sin tid som sekreterare kände Erik att han ville engagera sig ytterligare och utförde därför uppgifter som inte föll under sekreterar-posten. När posten som vice ordförande blev vakant var det således självklart för honom att tacka ja när han fick förfrågan. Erik trivs med att arbeta både kommunikativt och strategiskt. Han har lätt för att lära sig och kommer snabbt in i nya arbetsuppgifter. Han har tidigare ledarerfarenheter från IK Hakarpspojkarna där han varit ledare för ungdomar i åldrarna 7-12 år inom olika idrottsgrenar. I en grupp är Erik flexibel och har inga problem med att ta en ledarposition. Han ser sig själv som en ödmjuk ledare som lyssnar och tar vara på allas åsikter. Erik tror att han kommer göra ett bra jobb för P-Riks eftersom han känner många aktiva på lokal nivå och är bra insatt i P-Riks verksamhet. Han tror att han kan bidra till att medlemsföreningarna får en större förståelse för vad P-Riks är och gör. Ett av projekten som Erik vill driva som ordförande är att få fler studenter att engagera sig och det vill han göra genom att exempelvis bygga upp lokala föreningar på de lärosäten där det saknas. Eftersom han deltar i alla aktiviteter på lokal och nationell nivå så tänker han ständigt på vad som kan göras för att förbättra verksamheten. Han är inställd på att hitta nya möjligheter för P-Riks och försöker att vidhålla ett helhetstänk för att skapa goda resultat. Erik har också förmågan att hantera många saker samtidigt utan att blanda ihop dem, vilket vi ser som en betydelsefull egenskap hos en ordförande. Vi i valberedningen tror att Erik med sina erfarenheter, egenskaper och sin passion för ideellt engagemang passar perfekt för rollen som ordförande och vill därför varmt rekommendera årsmötet att välja Erik Siebers till ordförande för verksamhetsåret

18 Vice ordförande: Joel Hedman Joel Hedman är idag kassör i lokalföreningen PLUM och studerar andra året på Personalvetarprogrammet i Umeå. Tidigare har han även studerat IT där fokus till stor del ligger på problemlösning och han har därigenom tillgodogjort sig en god sådan förmåga. Joel har även relevant arbetslivserfarenhet som arbetsledare inom handeln där han har samlat på sig betydelsefulla erfarenheter. Han var t.ex. med och byggde upp och förvaltade den organisation han var verksam inom. Han hade också en viktig roll som innebar att stötta medarbetare såväl som ledare. Han fick även relevant och värdefull erfarenhet av bl.a. stresshantering och vilka utmaningar en ekonomiskt växande organisation står inför och hur de kan hanteras. Anledningen till att han sökte posten som vice ordförande är att han ser rollen som en stöd- och supportroll till övriga styrelsen och framför allt till ordföranden. Denna roll rimmar bra med Joels tidigare erfarenheter och han tror att han skulle kunna fylla en avlastande funktion på ett bra sätt, vilket kan komplettera flera av de andra rollerna i styrelsen. När det kommer till grupparbeten är Joel lugn, noggrann och flexibel. Andra egenskaper är att han är ambitiös och tycker om att lära nytt och att utvecklas. Joel är van att hantera många olika arbetsmoment och har en god förmåga att strukturera upp arbeten. Samtliga egenskaper värderas högt i denna roll och bidrar till att han kan utföra ett bra arbete. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Joel Hedman till vice ordförande verksamhetsår 2015 Ledamot med ekonomiansvar: Elin Bissman Elin Bissman läser sin andra termin på civilekonomprogrammet i Karlstad. Hon har tidigare erfarenhet av föreningsarbete i bland annat spelarråd, elevråd och ungdomsråd där hon i det sistnämnda hade budgetansvar. En nyttig erfarenhet från denna tid är t.ex. då resurserna ökade, vilket gjorde att Elin i budgeten behövde ta hänsyn till växande ekonomiska resurser och det är en situation som även P-riks befinner sig i. Hon har även arbetslivserfarenhet där hon arbetat med budgetering och bokföring. I och med att Elin nu studerar till civilekonom så kommer kunskaperna att kontinuerligt öka och dessa kunskaper och hennes tidigare erfarenheter tror vi i valberedningen kan komma förbundsstyrelsen väl till gagn. Hon beskriver sig själv som envis, lyhörd och drivande och hon strävar hela tiden efter att utvecklas i sitt arbete. Elin känner tydligt att det är ekonomi hon vill arbeta med i framtiden och hon ser mycket positivt på möjligheten att få tillägna sig denna kunskap i en organisation som P-riks, där alla lär sig och formar arbetet tillsammans. Hon ser fram emot att få lära känna och representera P-riks. 15

19 Elin trivs med att prestera på topp och noggrannhet är någonting som karaktäriserar hennes arbetsinsatser. Valberedningen tror därför att Elin skulle göra ett mycket bra arbete i förbundsstyrelsen och vill rekommendera årsmötet att välja henne som ledamot med ekonomiansvar för verksamhetsåret 2015 Ledamot med marknadsföringsansvar: Vakant Ledamot med kommunikationsansvar: Vakant Ledamot med utbildningsansvar: Alexa Borngrund Alexa Borngrund studerar sitt första år på Personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet. Hon har under denna tid förstått att hon verkligen hittat sin utbildning då hon brinner för personalfrågor. Hon har länge funderat på att hon vill engagera sig ideellt men har varit osäker på vilken förening som är intressant. När hon såg P-riks annonser kände hon att detta var det rätta tillfället. Hon tycker att P-riks är en intressant organisation som fyller ett gott syfte och ser fram emot att samarbeta med övriga i styrelsen så att de tillsammans skapar goda samarbeten och resultat. Anledningen till att hon sökte posten som utbildningsansvarig är att hon alltid haft ett stort engagemang för just utbildningsfrågor och hon har tidigare erfarenheter av att arbeta med och delta i debatter av olika slag, vilket hon tror kan komma till nytta här. I denna post vill Alexa skapa en större kunskap och förståelse för vad personalvetarstudier och personalvetaryrket innebär, både för nuvarande studenter men även för framtida studenter som ska söka till högskolor och universitet. Hon vill därför arbeta med att informera olika intressenter i samhället. Hon ser också fram emot att få representera P-riks och därigenom personalvetarstudenter i olika forum. På det personliga planet är Alexa driven, strukturerad och målmedveten. Hon är duktig på att ta initiativ och starta diskussioner, något som är viktigt i denna roll. Hon har även en god förmåga att tänka kritiskt och ge konstruktiv kritik. Hon är social och har lätt för att lära känna nya människor och få alla att känna sig delaktiga i arbetet. Alexa tar sig an nya utmaningar med ett brinnande engagemang och vi tror därför att hon kommer göra ett bra jobb i styrelsen. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Alexa Borngrund till ledamot med utbildningsansvar verksamhetsår

20 Ledamot med näringslivsansvar: Therese Dahlberg Therese Dahlberg studerar sin tredje termin på Personalvetarprogrammet i Umeå. Hon sitter just nu som vice ordförande i lokalföreningen PLUM. Therese älskar att ha många bollar i luften och har under hela sin studietid arbetat vid sidan av. Inte nog med detta, utan hon lägger även mycket tid på träning och leder pass på träningsanläggningen IKSU i Umeå. Då hon har mycket på gång samtidigt är planering och struktur A och O för Therese eftersom hon gärna undviker stress. Hon är en person med mycket energi och i en grupp sprider hon glädje och positivitet omkring sig. Hon kan motivera de andra att fortsätta köra på när uppgifter kan kännas tuffa och överväldigande. Therese är en social person som gillar kontakt med människor och hon är inte rädd för att ta för sig. Hon vill gärna fortsätta arbetet som kontakt mellan P-Riks och arbetsmarknaden och hon vill få fler företag att inse att ett samarbete med P-Riks gynnar båda parter. Therese tycker att det är viktigt att näringslivet förstår vad P-riks är och vad organisationen står för. Därför kommer hon arbeta hårt både med att förvalta och bibehålla nuvarande kontakter, såväl som att skapa nya. På så vis vill hon stärka P-riks men även personalvetarrollen på arbetsmarknaden. När vi under intervjun frågade Therese om varför vi skulle föreslå just henne till posten svarade hon kort och gott: För att jag är grym. Hon tror att hon har precis vad som krävs och det finns en stark vilja att lära sig och utvecklas. Hon ser P-riks som en möjlighet att lära sig av andra och andra kommer kunna lära av henne. Vi i valberedningen tror att med Thereses engagemang och energi så kommer hon kunna göra mycket gott i denna post. Därför vill valberedningen varmt rekommendera årsmötet att välja Therese Dahlberg som ledamot med näringslivsansvar för verksamhetsåret 2015 Ledamot med projektansvar: Emelie Andersson Emelie Andersson har en tvärvetenskaplig fil. kand. inom strategisk kommunikation där hon har studerat PR, retorik, kommunikation, grafisk design och ekonomi. Hon har även varit en termin i Dublin där hon studerade HR och det var då hon fick upp ögonen för ämnet det var ju det här hon brann för Hon bestämde sig för att fortsätta på den vägen och läser nu en master inom Human Resource Management and Development. Emelie har tidigare erfarenhet av projektarbete då hon har suttit i eventkommittén i Helsingborg där de anordnade olika studentrelaterade aktiviteter. Hon har även lång erfarenhet av att driva verksamheten Habo Drillflickor. Då tränade och coachade hon en grupp flickor och ansvarade för deras ekonomi, rekryterade till gruppen och planerade och samordnade alla aktiviteter, något hon lärt sig mycket av. Anledningen till att Emelie sökte denna post var att hon ville få mer praktisk erfarenhet av projektledning. Hon har ju sedan tidigare en del erfarenhet av kommunikation och tänkte att det kunde vara en egenskap som är till fördel även i rollen som projektledare. 15

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-08-24--26 1(84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-08-24--26 Föregående möte: 2007-06-09--10

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer