Årsmöte Växjö november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november"

Transkript

1 Årsmöte Växjö november

2 Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition gällande förslag till ändring i stadgan Bilaga 4; Utbildningspolitiskt program Bilaga 5; Valberedningens förslag till förbundsstyrelsen

3 Välkommen till P-Riks Årsmöte 2013! I år hålls mötet på Linnéuniversitet i Växjö. Värd för i år är PAX Personal och arbetslivsprogrammet i Växjö. Det kommer bli arbetsmarknadsdag, bankett och skönt campushäng. Billigaste och smidigaste färdmedlet till Växjö är för de flesta av er är att ta tåget. För det mesta brukar man få byta i Alvesta. För er som kommer väldigt långt ifrån kan flyg vara ett alternativ. Närmsta flygplats är Småland Airport. Torsdag: Klockan 18:00 på torsdagen den 14/11 äter vi middag på Kristinas som ligger inne i Linnéuniversitetets lokaler (H-huset). Under middagen kommer vi presentera oss för varandra och lära känna varandra lite närmare. Kommer ni innan finns det möjlighet att lämna in sina väskor på vandrarhemmet. Annars kan ni ta med bagaget ut till campus så löser vi det sen. Lämplig tid att anlända till Växjö är ungefär kl 16 ifall man vill lämna av sina saker först. Vi kommer möta upp er som anländer då och visa er till boendet. Kvällen kommer att spenderas på förkvällen inför arbetsmarknadsdagen. Ni kommer få delta i en workshop som Akademikerförbundet SSR och PAX står för. Andra PAXare kommer också att medverka under kvällen. Vi har förståelse för att alla kanske inte har möjlighet att komma till kl 18, men då är det bara att komma lite senare. Meddela gärna någon av kontaktpersonerna i förväg i så fall. Fredag: Under fredagen varvas arbetsmarknadsdag med Priks-möten. På kvällen äter vi middag ihop och umgås P-Riks anordnar Lunch Föreläsning ll; Malin Berglund från Aktivering Paus Föreläsning ll fortsättning Fika Föreläsning lll; Jesper Caron Framtidens ledare Paus Föreläsning lll fortsättning Lördag: P-Riks Årsmöte Lunch P-Riks Årsmöte återupptas Bankett i M-huset; klädkod kavaj Under lördagen kommer en del av deltagarna få byta boende till Vandrarhem Evedal. Dessa kommer få utskick och information om detta när det är bestämt.

4 Söndag: Ca Frukost och utvärdering av helgen Boende och buss: Preliminärt är det Växjö Cityvandrarhem som gäller. Vandrarhemmet har adressen Hagadalsvägen Växjö. Smidigaste sättet att ta sig från Resecentrum hit är med buss nr 1. Ni hoppar på hållplats Vintervägen. Biljett köper man antingen ombord på bussen (med VISA-kort eller liknande) eller genom att köpa ett reskassekort på Pressbyrån inne på stationen. Detta kan laddas med minst 100 kr. Man kan med fördel dela ett sådant kort med en vän och lösa duobiljett tillsammans. Ni som kommer från Skåne län och har ett jojo-kort kan använda detta på bussen. Buss nr 1 är den buss som smidigast tar er ut till campus också. Då ska ni hoppa av på hållplasten Teleborgs centrum. För er som kommer långväga och flyger, så heter flygplatsen Småland Airport. Härifrån går busslinje 4, som tar er ner till Resecentrum, där ni sedan också kan ta 1an till boendet. Möteslokal: Alla möten kommer att hållas på campus i Linnéuniversitetets lokaler. Vi kommer informera er närmare om exakt var. Har ni frågor kan ni kontakta: Emmie Josefsson Josefin Gustafsson Filip Strandberg

5 Ärendelista den 16 november 2013 P-Riks Årsmöte 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Yttrande och närvarorätt 4 Val av mötesordförande 5 Val av mötessekreterare 6 Val av två (2) justerare tillika rösträknare 7 Fastställande av dagordning 8 Styrelsen rapporterar om innehavande verksamhetsår 9 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande verksamhetsår (se bilaga) 11 Halvårsrevidering av internrevisorer 10 Val av förbundsstyrelse 11 Val av internrevisor 12 Val av revisor 13 Fastställande av reviderad verksamhetsplan för året samt fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år (se bilaga) 14 Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för nästkommande år 15 Fastställande hurvida riksmöte skall genomföras kommande verksamhetsår

6 16 Propostioner 17 Motioner 18 Övriga frågor 19 Mötets avslutande

7 Bilaga 1; Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsåret 2014 kommer att präglas av tre fokusområden; öka föreningarnas inflytande i förbundet; stärka riksförbundet samt bygga upp en kompetensbas. P-Riks verkar för att: Öka föreningarnas inflytande i förbundet Genom att: - Införa användande av arbetsgrupper inom olika områden för att öka delaktighet och engagemang inom förbundet. - Vidareutveckla arbetet i utbildningspolitiska frågor med hjälp av medlemsföreningarna. - Bibehålla ett forum för ordförandena för erfarenhetsbyte. Stärka riksförbundet Genom att: - Värva fler medlemsföreningar kopplade till personalvetarutbildningar i Sverige samt uppmuntra befintliga medlemsföreningar att växa. - Ha en fungerande hemsida samt öka kommunikationen i olika forum. - Arbeta för nya samarbetspartners. - Skapa ett givande medlemskap för medlemsföreningarna. - Genomföra minst ett event utöver Års- och riksmöte under Verka för att genomföra givande medlemsträffar utifrån medlemsföreningarnas behov. - Stödja projektgrupper vid arrangerande av nationella sammankomster under 2014, såsom Års- och riksmöten. - Att stärka P-Riks varumärke internt och externt, bland annat genom att öka förståelsen av P-Riks innebörd. - Ansöka om organisationsbidrag 2014 i september. - Upprätthålla och utveckla rutinerna för sökandet av statsbidraget. Bygga upp en kompetensbas Genom att: - Etablera en stadig kontakt mellan förbundsstyrelse och medlemsförening.

8 - Lokalföreningarnas representanter ska ta en mer aktiv roll i förbundets verksamhet. - Verka för en väl fungerande överlämning på förbundsnivå. - Arbeta med att knyta alumner till förbundet.

9 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister P-Riks har under de senaste åren gjort en gemensam kraftansträngning för att nå upp till ungdomsstyrelsens krav för statsbidrag. År 2013 fick P-Riks bidraget vilket visar att förbundet har potential att nå upp till det medlemsantal som krävs. Dock behövs fortsatt arbete på att utveckla och upprätthålla de rutiner som krävs för medlemshanteringen. Både förbundsstyrelsen och flera medlemsföreningar har sett ett stort behov av ett fungerande medlemsregistersystem för att underlätta omregistrering, arkivering och för att standardisera medlemslistorna. Under riksmötet 2013 röstade medlemsföreningarna igenom att förbundsstyrelsen skulle ta fram och presentera ett förslag till årsmötet 2013 vilket nu har gjorts. Det förslag vi har valt att lägga fram tillhandahålls av Föreningssupport.se. Det är ett webbaserat system vilket betyder att registret kan administreras från vilken dator som helst med internetanslutning. Behörighetssystemet gör det möjligt att dela in registret i förbund, distrikt och förning och där varje förening administrerar sin del av organisationen. Man kan bli medlem via webben och omregistreringen underlättas av den utskicksfunktion som finns. Priset för systemet ligger på 5 kr/medlem (exkl moms) och skulle med dagens medlemsantal bli ca 8650 kr/år. Därtill tillkommer en startavgift på kr. Enligt vår bedömning innehåller systemet de funktioner som behövs för att säkra organisationsbidraget till en rimlig kostnad. Förbundsstyrelsen föreslår Årsmötet Att besluta att samtliga medlemsföreningar i P-Riks förbinder sig till att använda det medlemsregistersystem förbundsstyrelsen tillhandahåller.

10 Bilaga 3; Proposition gällande förslag till ändring i stadgan Då vissa delar i stadgan inte är uppdaterad behöver vissa ändringar genomföras. Styrelsen anser att årsmötet har som uppgift att välja ny förbundsstyrelse, internrevisorer och valberedning samt fastställa ramen för verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret. Riksmötet har i sin tur till uppgift att granska den avgående styrelsen, dess verksamhetsberättelse samt bokslut för att slutligen bevilja ansvarsfrihet. Idag reglerar stadgan ett försök till detta men kan förtydligas. Vi ser att de föreslagna ändringarna ger ökad tydlighet, både för förbundet och Ungdomsstyrelsen. Nuvarande stadga lyder: 51 Revisorerna granskar förbundets räkenskaper och handlingar samt upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte. Om ingen av förbundets revisorer är auktoriserad revisor kan utomstående revisor behöva anlitas för att granska förbundet löpande och inför årsmöte. Då detta är fallet väljs denne auktoriserade revisor in som en utav förbundets två (2) revisorer (se 55 ) men behöver ej en personlig ersättare. 52 Årsmötet utser två (2) revisorer jämte en (1) personlig ersättare, alternativt två (2) då auktoriserad revisor ej finns. Förslag till ny lydelse: 51 Revisorerna granskar förbundets räkenskaper och handlingar samt upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie riksmöte. Om ingen av förbundets revisorer är auktoriserad revisor kan utomstående revisor behöva anlitas för att granska förbundets löpande bokföring och upprätta ett årsbokslut som presenteras vid riksmötet. 52 Årsmötet utser två (2) revisorer som tillträder efter årsskiftet (1 Januari). Därtill utser

11 årsmötet en (1) personlig ersättare. Nuvarande stadga lyder: 20 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast trettioförsta (31) november, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Beslut om att hålla riksmöte eller inte fattas på Årsmöte. Beslutet angående att hålla riksmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid beslut att genomföra riksmöte skall detta hållas tidigast första (1) februari och senast trettioförsta (31) mars, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Förslag till ny lydelse: 20 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast trettioförsta (31) november, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Riksmöte skall hållas varje år tidigast första (1) februari och senast trettioförsta (31) mars, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Nuvarande stadga lyder: 55 Valberedningen utses av det ordinarie årsmötet och tillträder därefter. Årsmötet utser tre (3) valberedare. Förslag till ny lydelse: 55 Valberedningen utses av det ordinarie årsmötet och tillträder därefter vid årskiftet (1 Januari). Årsmötet utser tre (3) valberedare. Nuvarande stadga: 48 Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare vilka skall vara minst två (2). Förslag till ny lydelse: 48 Ordförande och ekonomiansvarig är firmatecknare för förbundet om inte annat bestäms av förbundsstyrelsen.

12 Nuvarande stadga lyder: 22 Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte: 1)... 8) Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår 9) Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande verksamhetsår 10) Val av förbundsstyrelse 11) Val av valberedning 12) Val av internrevisorer 13) Val av revisor 14) Fastställande av reviderad verksamhetsplan för året samt fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år 15) Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för nästkommande år 16) Fastställande huruvida riksmöte skall genomföras kommande verksamhetsår. 17) Propositioner 18) Motioner 19) Övriga frågor 20) Mötets avslutande 23) Följande ärenden skall alltid behandlas av Riksmötet: 1)... 8) Verksamhetsplan för innevarande år 9) Budget för innevarande år 10) Propositioner 11) Motioner 12) Övriga frågor 13) Mötets avslutande Förslag till ny lydelse: 22 Årsmötets dagordning: 1)... 8) Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår 9) Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande verksamhetsår 10) Val av förbundsstyrelse 11) Val av valberedning 12) Val av internrevisorer 13) Val av revisor 14) Fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år 15) Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för

13 nästkommande år 16) Propositioner 17) Motioner 18) Övriga frågor 19 ) Mötets avslutande 23) Riksmötets dagordning: 1)... 8) Verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år 9) Revisionsberättelse för föregående år 10) Ansvarsfrihet för föregående år 11) Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår 12) Fastställande av reviderad verksamhetsplan 13) Budget för innevarande år 14) Propositioner 15) Motioner 16) Övriga frågor 17) Mötets avslutande Förbundsstyrelsen föreslår Årsmötet Att anta stadgeförändringarna enligt propositionen (bilaga 3) i sin helhet.

14 Bilaga 4; Utbildningspolitiskt program Riktlinjer för arbetet mot en starkare och bättre personalvetarutbildning Inledning Personalvetarstuderandes Riksförbund är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Genom att ena Sveriges personalvetarutbildningar är Personalvetarstuderandes Riksförbund en gemensam röst utåt, för att stärka kännedomen om HR-yrket, personalvetarstudentens vardag samt arbeta för att stärka utbildningen. P-Riks verkar för att öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan medlemsföreningarna. Arbetet inom P-Riks sker ideellt och i demokratisk anda av representanter från respektive medlemsförening. Personalvetarstuderandes Riksförbund är en paraplyorganisation, vilket innebär att det är medlemsföreningarna som tillsammans utgör organisationen P-Riks. Vi finns till för att bli en starkare röst utåt, för att möjligheten till påverkan och förbättring inom utbildningarna blir större. Det utbildningspolitiska programmet baseras på enkätundersökningar, som alla våra medlemmar har fått ta del av och möjlighet att besvara. Utbildningsträffar och workshops har anordnats där representanter från medlemsföreningarna varit delaktiga och diskuterat och fått möjlighet att framföra föreningarnas åsikter. Det är av stor vikt att våra medlemsföreningar får vara med och en del av utformningen av det utbildningspolitiska programmet. Syfte Personalvetarstuderandes Riksförbund finns för att på nationell nivå kunna påverka och förbättra utbildningen och förutsättningarna för personalvetarstuderande i Sverige. Tillsammans med våra medlemsföreningar bildar vi en stark röst utåt och har möjligheten att påverka. P-Riks erbjuder ett forum där medlemsföreningarna kan utbyta erfarenheter och kunskap, men även få stöd från nationell nivå i olika frågor. Mål och fokusområden Sträva efter att utbildningen håller en god och hög kvalitet på de olika lärosätena Arbeta för att stärka personalrelaterade-och HR-yrkena Arbeta för att utbildningarna håller en god arbetslivsanknytning Upplägg/tillvägagångssätt Att hela tiden arbeta för och sträva efter att personalvetarutbildningarna ute

15 i landet håller en hög och god kvalitet. Det är något vi anser är av vikt att hela tiden arbeta för och se till att det hela tiden upprätthålls. För att varje personalvetarutbildning ska lyckas hålla en så god och hög kvalitet som möjligt anser vi att det är av vikt att resursfördelningen per student på lärosätena är väl utarbetad. Detta för att studenterna ska kunna få ut mesta möjliga av utbildningen och få en bredare förståelse för yrket. Att hålla regelbunden kontakt med de olika medlemsföreningarna inom Personalvetarstuderandes Riksförbund, utbyta kontakter, erfarenheter och önskemål är en stor bidragande del i processen. Detta sker bland annat genom utbildningsdagar och ordförandeträffar, som Personalvetarstuderandes Riksförbund erbjuder två gånger om året. Teman på dessa träffar bestäms utifrån aktuella ämnen, som bidrar till att medlemsföreningarna får med sig ny kunskap och redskap att kunna implementera i föreningarna på den lokala nivån. Det är även av vikt att alltid arbeta för att ha en god kommunikation mellan studenterna på Universiteten och kurs- och programansvarige på sitt lärosäte. Ett regelbundet arbete av uppföljning av kursutvärderingar är eftersträvansvärt, då det är viktigt att få så bra underlag som möjligt. Det är även av vikt att kommunicera till studenterna vid ändringar och förbättringar i kurser. Genom att kommunicera ut detta blir svarsfrekvensen och kvaliteten högre på kursutvärderingarna, då ett förtroende byggs upp. Att sträva efter och arbeta för att personalrelaterade- och HR-yrkena stärks och får en högre legitimitet är en viktig fokuspunkt. Vi ska hålla oss informerade om vad arbetsmarknaden efterfrågar, göra enkätundersökningar för personalvetarstuderande och ta reda på vad de vill ha med i sin utbildning. Strävan ligger även att se till att information om vad Personalvetarstuderandes Riksförbund kommer fram till går ut till de olika lärosätena. Hålla en öppen kommunikation med medlemmar, arbetsmarknad och utbildningsansvariga på de olika universitet och högskolor som har personalrelaterade program. Att vara lyhörd och arbeta för utbildningarnas bästa leder till att personalrelaterade- och HR-yrkena kan få en starkare och bättre position på arbetsmarknaden. Målet är att medlemmarna får värdefulla och unika kunskaper, som leder till att de blir specifika och attraktiva genom sin examen. Alla medlemsföreningar som tillsammans bildar P-Riks är en stark röst utåt. Det är av betydelse att utbildningarna har en god balans mellan arbetslivsanknytning och teori, detta för att personalvetare ska känna att de är väl förberedda och att deras kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden. Arbetslivsanknytning inom utbildningen kan ge uttryck i många olika former. Det kan bland annat ge uttryck genom yrkesverksamma gästföreläsare, verksamhetsförlagd utbildning, mentorsföretag, praktiska inslag i teorin i form av exempelvis förhandlingsspel eller aktuella case ute i arbetslivet som kopplas till teori i utbildningen.

16 Nomineringar till P-riks förbundsstyrelse 2014 Ordförande, Agnes Back Agnes Back är 24 år och studerar andra året på personalvetarprogrammet i Göteborg. Hon sitter sedan i maj i år som ordförande i deras förening - Pegasus. Ett uppdrag som har gett henne oerhört mycket och som hon nu vill ta med sig till P- riks där hon vill fortsätta arbetet, sprida P- riks budskap vidare och upplysa många fler om P- riks arbete. Vi tror att Agnes skulle passa bra som ordförande då hon brinner för ideellt arbete, engagemang, och har goda erfarenheter av föreningsarbete samt vet vad det innebär att sitta som ordförande i en större förening. Hon ser detta som en spännande och rolig utmaning som hon kommer att förvalta på bästa sätt. Kombinationen av hennes personliga egenskaper tillsammans med hennes intressen och erfarenheter gör henne till en utmärkt kandidat. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Agnes Back till ordförande 2014! Vice ordförande Vakant Ekonomiansvarig Vakant Kommunikationsansvarig Vakant Utbildningsansvarig Ellen Tengberg Ellen Tengberg studerar andra året på PA- programmet i Växjö, men kommer ursprungligen från Göteborg. Hon har varit engagerad i utbildningsfrågan inom ramen för PAX och känner att det hade vart en fantastisk möjlighet att kunna påverka på en nationell nivå. Ellen har mycket idéer kring vad man kan förbättra i vår utbildning på ett övergripande plan och hur man kan stärka vår status inför arbetsgivare. Någon som är viktig för Ellen är att jobba på och stärka framställningen av personalvetaryrket och utbildningarna och undanröja tvivel om dess innebörd. Vi i valberedningen upplever Ellen som seriös och ambitiös person som med sina nytänkande idéer kan utveckla utbildningsposten i P- riks under verksamhetsår Det är därför vi i valberedningen kan varmt rekommendera årsmötet till att välja Ellen Tengberg till utbildningsansvarig för verksamhetsåret 2014.

17 Projektansvarig Alexander Grönberg Alexander är 24 år gammal och studerar personalvetarprogrammet i Östersund. Han är nu inne på sin tredje termin och vill nu efter sin tid som Vice ordförande i deras studentförening (PUB) bredda sig till något större och bli en del av P- riks. Han har tidigare arbetat i projekt på en av sina tidigare arbetsplatser och där sett till att saker och ting skett i tid och visat stort engagemang. Som person är Alexander organiserad ärlig och rak. Han vill gärna sporra de han känner till att våga ta på sig nya utmaningar. Han tror också på vikten av att ha stor koll på det som händer och sker inom en förening. Vi i valberedningen tror att Alexanders personliga egenskaper och erfarenheter gör honom till en perfekt kandidat som projektansvarig. Vi i valberedningen vill med stort nöje nominera Alexander till posten som projektansvarig för verksamhetsår Näringslivsansvarig, Amanda Berglin Vi i valberedningen har valt att nominera Amanda Berglin till näringslivsansvarig i P- riks för verksamhetsåret Amanda läser andra året på PA- programmet i Gävle och sitter i dagsläget som näringslivsansvarig i PA Gefles styrelse och känner sig nu redo för att ta sig an utmaningen på nationell nivå. Amanda har även en utmärkelse som bästa säljare i Gävleborgs län då hon under gymnasiet drev ett företag som arbetat med marknadsföring mot andra företag. Amanda älskar utmaningar och är en mycket driven, ambitiös och seriös tjej som har lätt för att ta kontakt med företag och skapa goda samarbeten. I rollen som näringslivsansvarig ser Amanda en möjlighet till att bygga upp gynnsamma samarbeten för P- riks och på så sätt bidra till att bibehålla förbundets goda ekonomi kortsiktigt såväl som på lång sikt. Det är hennes intresse, personliga egenskaper och erfarenheter som gör att vi tror att Amanda skulle passa bra som näringslivsansvarig. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Amanda Berglin till näringslivsansvarig 2014!

18 Valberedning Ledamot i valberedningen, Ida Hassis Vi i valberedningen har valt att nominera Ida Hassis till valberedningen för P- riks verksamhetsåret Ida läser PA- programmet i Örebro. Ida är en social, utåtriktad, strukturerad och ansvarsfull tjej som gillar att lära känna nya människor och knyta kontakter. Hon har tidigare erfarenheter av styrelsearbete och känner väl till P- riks genom att hon suttit som P- riksrepresentant i Örebros studentförening för personalvetare. Ida vill sitta i valberedningen då hon ser detta som en möjlighet att få värdefulla erfarenheter inom rekrytering och större kunskaper om styrelsearbete. Ida längtar efter att få omsätta den teoretiska kunskapen som hon lärt sig i sina studier i praktiken genom valberedningen. Vi kan med stort förtroende nominera Ida till posten som valberedare för P- riks verksamhetsår 2014! Ledamot i valberedningen, Cecilia Bladh Vi i valberedningen har valt att nominera Cecilia Bladh till P- riks valberedning verksamhetsåret Cecilia läser femte terminen Pa- programmet i Karlstad. Cecilia är en glad, organiserad och ansvarstagande tjej som med sitt öppna sätt har lätt för att skapa kontakter, vilket gör att hon skulle passa för posten som valberedare. Hon har tidigare erfarenheter av styrelsearbete genom att hon suttit som ordförande i Pelikan och har flerårig erfarenhet som ledamot i Friskis och svettis styrelse i Karlstad och Södertälje. Cecilia har genom dessa erfarenheter kommit i nära kontakt med olika valberedningar och har därför god insikt i vad detta arbete innebär. Valberedningsarbetet är något Cecilia värdesätter högt då detta gör allt bakgrundsjobb som gör att medlemmarna sedan har möjlighet att rösta fram en bra styrelse, och detta är något Cecilia vill vara med och bidra till i P- riks. Vi kan med glädje nominera Cecilia Bladh till posten som valberedare för P- riks verksamhetsår 2014!

19 Ledamot i valberedningen - Michaela Bissman Michaela är 24 år gammal och studerar personalvetarprogrammet i Karlstad. Hon är nu inne på sin tredje termin. Vi vill nominera henne som valberedare eftersom hon har visat stort intresse på att bidra till P- riks fortsätta tillväxt. Michaela arbetar för närvarande på Best Western hotell i receptionen. Hon har på sin arbetsplats fått vara med att granska CV:n och skulle gärna bredda sina kunskaper inom området. Michaelas personlighet och erfarenhet tror vi kommer att utveckla och bidra till P- riks tillväxt. Vi kan med glädje nominera Michaela till posten som valberedare för P- riks verksamhetsår 2014! Internrevisorer Internrevisor, Lotta Wiklund Hedin Det är Lottas gedigna erfarenhet och kunskap i föreningsarbete och P- riks verksamhet som gör att vi anser att hon skulle passa utmärkt som internrevisor. Lotta brinner för föreningsarbete och anser att det är av största vikt att medlemmarnas intressen tillvaratas. Valberedningen kan med stort förtroende nominera Lotta Wiklund Hedin till internrevisor 2014!

20 Budget 2014 Intäkter Ungdomsbidrag Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Utbdagarna Medlemsavgift Övriga samarbeten Not 1 Totalt Kostnader Årsmöte Riksmöte Valberedning / Interrevisorer Utbildning valberedning Resor medlemmar Not 4 Styrelsemöten Not 3 Resor styrelsemöten Not 2 Webb Utbildningsdagarna Överlämning Ordförandeträff Alumniträff Representation Not 5 Kontorsmaterial Not 7 Revision Programvaror Not 6 Bankavgifter Övrigt Totalt Resultat

21 Not 1 Samarbete med Draftit och Sveriges HR-förening Not 2 (7x800) x4 = (7 personer x 800kr) x4 tillfällen Not 3 Styrelsemöte Omkostnader i samband med styrelsemöte. Kost, boende, lokal, lokalresor etc. Not 4 Resor Medlemmar ((4 träffar x 2 personer) x11 föreningar) x1000kr Not 5 Representation Förbundsstyrelsen har medel att representrera föreningen Not 6 Bokföringsprogrammet Visma Not 7 Material som förbundsstyrelsens behöver för sitt dagliga arbete

22 Budget Personalvetarstuderandes Riksförbund 2013 Intäkter Organisationsbidrag Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Utbdagarna Övriga samarbeten Totalt Kostnader Årsmöte Not 10 Riksmöte Not 12 Resor valberedning och revisorer Not 16 Utbildning valberedning Not 17 Resor medlemmar Not 1 Styrelsemöten Not 2 Resor styrelsemöten Not 3 Kommunikation Styrelsen Not 13 Medlemsbesök Not 15 Webb Not 4 Profilering Not 7 Verksamhetsbidrag VT Medlemsföreningar Not 14 Verksamhetsbidrag HT Medlemsföreningar Not 14 Bidrag till föreningarna Not 5 Utbildningsdagarna Not 6 Medlemsregister Alumniträff Ordförandeträff Representation Not 11 Kontorsmaterial Revision Not 8 Övrigt Totalt Periodisering Not 9 Resultat

23 Not 1 Medlemmar resor = kr Utbildningsdagar 2 träffar * 33 personer ( 3 från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Riks-/Årsmöte 2 träffar * 22 personer ( 2 från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Not 2 Styrelsemöten Omkostnader i samband med möten. Lokalresor och mat * 8 möten = kr Not 3 Resor styrelsemöten 1000 kr tur och retur * 7 personer * 8 ggr = Not 4 Webb Webbhotel, domän och eventuell utveckling av hemsidan. Not 5 Bidrag till medlemsföreningar Bidrag föreningarna = kr kr * 11 föreningar = kr i grundbidrag därefter 50kr per medlem, kr Not 6 Utbildningsdagarna Detta är en utgift som SSR täcker men som ska finnas i budgeten för att det är en intäkt och en kostnad som kommer bokföras under året. Not 7 Profilering Bra att ha utrymme för ytterligare rollups, broschyr, visitkort till föreningarnas event exempelvis och kanske en incheckningsdisk för konferenserna. Not 8 Revision Bättre att ha högt i tak om Moffe Lundberg behövs mer under året kan

24 även detta tas här. Not 9 Periodisering /12-del (8,3%) av statsbidraget för att överleva januari Not 10 Årsmöte kr Not 11 Representation Att träffa företag och organisationer och delta på konferenser kostar pengar. Nu finns det utrymme att styrelsen åker på saker för att visa upp organisationen. Not 12 Riksmöte Ökat anslaget till Riksmötet från Not 13 Kommunikation styrelsen P-Riks står för en viss del av kostanden av styrelsens telefonanvändning vid aktiviteter som berör föreningsarbetet. (100 * 7) * 10 = kr sponsring vid 10 räkningar * 7styrelsemedlemmar * 10 månader= 7000kr Not 14 Projektbidrag Medlemsföreningar Medlemsföreringar kan ansöka om projektbidrag vid lokala aktiviteter till summan kr Not 15 Medlemsbesök Resor för besök av medlemsföreningar 11 föreningar * 1000 per resa = Not 16 Resor valberedning och revisorer Ökat till kr då valberedningen kan delta på fler möten med P-Riks Not 17 Utbildning Valberedningen 550 * 3 = 1 650kr 550kr / deltagare, utöver det tillkommer fika/mat/resa

25 Reviderad budget 2013 Intäkter Organisationsbidrag Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Utbdagarna Medlemsavgift Övriga samarbeten Totalt Kostnader Årsmöte Not 10 Riksmöte Not 12 Resor valberedning och revisorer Not 16 Utbildning valberedning Not 17 Resor medlemmar Not 1 Styrelsemöten Not 2 Resor styrelsemöten Not 3 Kommunikation Styrelsen Not 13 Medlemsbesök Not 15 Webb Not 4 Profilering Not 7 Verksamhetsbidrag VT Medlemsföreningar Not 14 Verksamhetsbidrag HT Medlemsföreningar Not 14 Bidrag till föreningarna Not 5 Utbildningsdagarna Not 6 Medlemsregister Överlämning Alumniträff Ordförandeträff Representation Not 11 Kontorsmaterial Revision Not 8 Programvaror Bankavgifter Övrigt Totalt Resultat

26 Not 1 Medlemmar resor = kr Utbdagar 2 träffar * 33 personer ( 3 från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Riks-/Årsmöte 2 träffar * 22 personer ( 2från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Not 2 Styrelsemöten Omkostnader i samband med möten. Lokalkostnad, mat, boende etc. Not 3 Resor till och från styrelsemöten samt lokalresor Not 4 Webb Webbhotel, domän och eventuell utveckling av hemsidan. Not 5 Bidrag till medlemsföreningar Grundbidrag till medlemsföreningar och tillägg för antalet medlemmar per förening Not 6 Utbildningsdagarna Lokal, boende, mat och övrigt i samband med utbildningsdagarna under VT och HT i Stockholm på SSRs huvudkontor Not 7 Profilering Block, pennor, nyckelringar, t-shirts och visitkort till nuvarande och kommande styrelse. Not 8 Revision Höjt denna summan för att ha ett säkrare tak då förbundet har större krav på sig angående redovisning. Not 10 Årsmöte kr Not 11 Representation Förbundsstyrelsen har medel att åka på olika events och visa upp och representrera P-Riks Not 12 Riksmöte Ökat anslaget till Riksmötet från

27 Not 13 Kommunikation styrelsen P-Riks står för en viss del av kostanden av styrelsens telefonanvändning vid aktiviteter som berör föreningsarbetet. (100 * 7) * 10 = kr vid 10 räkningar * 7 styrelsemedlemmar * 10 månader = 7000kr Not 14 Projektbidrag Medlemsföreningar Medlemsföreringar kan under VT och HT ansöka om projektbidrag vid lokala aktiviteter till den totala summan kr Not 15 Medlemsbesök Resor/mat/boende vid besök av medlemsföreningar Not 16 Resor valberedning och revisorer Ökat till kr då valberedningen kan delta på fler möten med P-Riks Not 17 Utbildning Valberedningen 550 * 3 = 1 650kr 550kr / deltagare, utöver det tillkommer fika/mat

28 vp6riks vp6riksvbudgetutfallväntk6tn6kt vsidawvt vräkenskapsåretvbörjarwvtk6nt6nt vpreliminär vdatumwvtkntnt6tktäkt vbudgeterat vutfall vresterandevmedel vorganisationsbidrag vtvtchvtäktvtchvtäk vn vakademikerförbundetvssr vtåvnnn vn vtåvnnn vakademikerförbundetvssrvutbdagar vtåvnnn vn vtåvnnn vmedlemsavgifter vttvnnn vhvånn vävånn vövrigavsamarbeten vtävnnn vvveån våvåån vsummavintäkter vtväktvtäktvtykvnck vkhvnån vårsmöte v6hnvnnn v6vkk v6cyvkvc vriksmöte v6vnvnnn v6vnväåy väåy vresorvvalberedningvochvrevisorer v6tnvnnn v6evhyh v6åvtnä vutbildningvvalberedning v6ävtkå v6ävtkå vn vresorvmedlemmar v6ttnvnnn v6khvvty v6ctvkht vstyrelsemöten v6tnvnnn v6evåhä v6åveth vresorvstyrelsemöten v6knvnnn v6tåvcnå v6teväyå vkommunikationvstyrelsen v6cvnnn v6ävcnn v6evknn vmedlemsbesök v6kvnnn v6ävtny v6hyt vwebb v6knvnnn v6äyvtyk v6hnc vprofilering v6änvnnn v6tåvåäh v6evecä vverksamhetsbidragvvtvmedlemsföre v6tenvnnn v6ctvnhc v6vhvytk vverksamhetsbidragvhtvmedlemsföre v6tenvnnn vn v6tenvnnn vbidragvtillvföreningarna v6kånvnnnv6tkcvynn v6ätävtnn vutbildningsdagarna v6vnvnnn v6tvvnnc v6ekvyyk vmedlemsregister v6ktvvån vn v6ktvvån vöverlämning v6tåvnnn vn v6tåvnnn valumniträff v6tåvnnn vn v6tåvnnn vordförandeträff v6tåvnnn v6ävhky v6tävtvt vutskrivetwväntk6tt6ntvvnnwäå vhögstavvervnrwväny vrepresentation v6evnnn v6kvåhä v6eth vkontorsmaterial v6kvnnn v6tvåcä v6tveäh vrevision v6kcvtäå v6kcvtäå vn vprogramvaror v6tvcnn v6tvvyh v6ä vbankavgifter v6tvänn v6tvänn vn vövrigt v6ävnnn v6yäh v6tvncä vsummavövrigt v6evynn v6kvhäv v6tvnce vsummavkonstnader v6tvtccvhtnv6eånväyy v6cäcvått våretsvresultat våkvktk vceävcce v6vhyvevt

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 2014-02-09 Tid: 15:00-17:00 Plats: Stockholm, Birger Jarlsgatan 34 Protokoll nr: 2 Närvarande med rösträtt: Linn Broman, Niklas Kühnemann, Ellen Tengberg, Alexander Grönberg, Amanda Berglin

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012

Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012 Personalvetars t ud erand es Riks fö rb und P -R iks Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012 P-Riks huvudsamarbetspartner 0 Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen..sid 2-3 Dynamicus hälsar välkommen samt

Läs mer

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund Årsbokslut för Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Redovisnings- och

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Årsmöte Karlstad 1-4 november 2012. Huvudsamarbetspartner

Årsmöte Karlstad 1-4 november 2012. Huvudsamarbetspartner Årsmöte Karlstad 1-4 november 2012 Huvudsamarbetspartner Innehåll Ärendelista Bilaga 1: Budgetutfall 2012 Bilaga 2: Projektbidrag 2011 Slutredovisning Bilaga 3: Projektbidrag 2012 Budgetutfall Bilaga 4:

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Arbetsordning Personalvetarstuderandes Riksförbund

Arbetsordning Personalvetarstuderandes Riksförbund Arbetsordning Personalvetarstuderandes Riksförbund Senast uppdaterad: den 20 september 2014 Följande förtroendeposter i P-Riks regleras i stadgan och befattningsbeskrivningarna revideras fortlöpande av

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Riksmöte 2015. Handlingar. Personalvetarstuderandes Riksförbund. Ordförande Erik Seibers. Vice ordförande Joel Hedman

Riksmöte 2015. Handlingar. Personalvetarstuderandes Riksförbund. Ordförande Erik Seibers. Vice ordförande Joel Hedman Riksmöte 2015 Handlingar Personalvetarstuderandes Riksförbund Ordförande Erik Seibers Vice ordförande Joel Hedman Ledamöter Elin Bissman (Ekonomiansvarig) Lars Ludvigsen (Kommunikationsansvarig) Malin

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer