Årsmöte Växjö november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november"

Transkript

1 Årsmöte Växjö november

2 Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition gällande förslag till ändring i stadgan Bilaga 4; Utbildningspolitiskt program Bilaga 5; Valberedningens förslag till förbundsstyrelsen

3 Välkommen till P-Riks Årsmöte 2013! I år hålls mötet på Linnéuniversitet i Växjö. Värd för i år är PAX Personal och arbetslivsprogrammet i Växjö. Det kommer bli arbetsmarknadsdag, bankett och skönt campushäng. Billigaste och smidigaste färdmedlet till Växjö är för de flesta av er är att ta tåget. För det mesta brukar man få byta i Alvesta. För er som kommer väldigt långt ifrån kan flyg vara ett alternativ. Närmsta flygplats är Småland Airport. Torsdag: Klockan 18:00 på torsdagen den 14/11 äter vi middag på Kristinas som ligger inne i Linnéuniversitetets lokaler (H-huset). Under middagen kommer vi presentera oss för varandra och lära känna varandra lite närmare. Kommer ni innan finns det möjlighet att lämna in sina väskor på vandrarhemmet. Annars kan ni ta med bagaget ut till campus så löser vi det sen. Lämplig tid att anlända till Växjö är ungefär kl 16 ifall man vill lämna av sina saker först. Vi kommer möta upp er som anländer då och visa er till boendet. Kvällen kommer att spenderas på förkvällen inför arbetsmarknadsdagen. Ni kommer få delta i en workshop som Akademikerförbundet SSR och PAX står för. Andra PAXare kommer också att medverka under kvällen. Vi har förståelse för att alla kanske inte har möjlighet att komma till kl 18, men då är det bara att komma lite senare. Meddela gärna någon av kontaktpersonerna i förväg i så fall. Fredag: Under fredagen varvas arbetsmarknadsdag med Priks-möten. På kvällen äter vi middag ihop och umgås P-Riks anordnar Lunch Föreläsning ll; Malin Berglund från Aktivering Paus Föreläsning ll fortsättning Fika Föreläsning lll; Jesper Caron Framtidens ledare Paus Föreläsning lll fortsättning Lördag: P-Riks Årsmöte Lunch P-Riks Årsmöte återupptas Bankett i M-huset; klädkod kavaj Under lördagen kommer en del av deltagarna få byta boende till Vandrarhem Evedal. Dessa kommer få utskick och information om detta när det är bestämt.

4 Söndag: Ca Frukost och utvärdering av helgen Boende och buss: Preliminärt är det Växjö Cityvandrarhem som gäller. Vandrarhemmet har adressen Hagadalsvägen Växjö. Smidigaste sättet att ta sig från Resecentrum hit är med buss nr 1. Ni hoppar på hållplats Vintervägen. Biljett köper man antingen ombord på bussen (med VISA-kort eller liknande) eller genom att köpa ett reskassekort på Pressbyrån inne på stationen. Detta kan laddas med minst 100 kr. Man kan med fördel dela ett sådant kort med en vän och lösa duobiljett tillsammans. Ni som kommer från Skåne län och har ett jojo-kort kan använda detta på bussen. Buss nr 1 är den buss som smidigast tar er ut till campus också. Då ska ni hoppa av på hållplasten Teleborgs centrum. För er som kommer långväga och flyger, så heter flygplatsen Småland Airport. Härifrån går busslinje 4, som tar er ner till Resecentrum, där ni sedan också kan ta 1an till boendet. Möteslokal: Alla möten kommer att hållas på campus i Linnéuniversitetets lokaler. Vi kommer informera er närmare om exakt var. Har ni frågor kan ni kontakta: Emmie Josefsson Josefin Gustafsson Filip Strandberg

5 Ärendelista den 16 november 2013 P-Riks Årsmöte 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Yttrande och närvarorätt 4 Val av mötesordförande 5 Val av mötessekreterare 6 Val av två (2) justerare tillika rösträknare 7 Fastställande av dagordning 8 Styrelsen rapporterar om innehavande verksamhetsår 9 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande verksamhetsår (se bilaga) 11 Halvårsrevidering av internrevisorer 10 Val av förbundsstyrelse 11 Val av internrevisor 12 Val av revisor 13 Fastställande av reviderad verksamhetsplan för året samt fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år (se bilaga) 14 Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för nästkommande år 15 Fastställande hurvida riksmöte skall genomföras kommande verksamhetsår

6 16 Propostioner 17 Motioner 18 Övriga frågor 19 Mötets avslutande

7 Bilaga 1; Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsåret 2014 kommer att präglas av tre fokusområden; öka föreningarnas inflytande i förbundet; stärka riksförbundet samt bygga upp en kompetensbas. P-Riks verkar för att: Öka föreningarnas inflytande i förbundet Genom att: - Införa användande av arbetsgrupper inom olika områden för att öka delaktighet och engagemang inom förbundet. - Vidareutveckla arbetet i utbildningspolitiska frågor med hjälp av medlemsföreningarna. - Bibehålla ett forum för ordförandena för erfarenhetsbyte. Stärka riksförbundet Genom att: - Värva fler medlemsföreningar kopplade till personalvetarutbildningar i Sverige samt uppmuntra befintliga medlemsföreningar att växa. - Ha en fungerande hemsida samt öka kommunikationen i olika forum. - Arbeta för nya samarbetspartners. - Skapa ett givande medlemskap för medlemsföreningarna. - Genomföra minst ett event utöver Års- och riksmöte under Verka för att genomföra givande medlemsträffar utifrån medlemsföreningarnas behov. - Stödja projektgrupper vid arrangerande av nationella sammankomster under 2014, såsom Års- och riksmöten. - Att stärka P-Riks varumärke internt och externt, bland annat genom att öka förståelsen av P-Riks innebörd. - Ansöka om organisationsbidrag 2014 i september. - Upprätthålla och utveckla rutinerna för sökandet av statsbidraget. Bygga upp en kompetensbas Genom att: - Etablera en stadig kontakt mellan förbundsstyrelse och medlemsförening.

8 - Lokalföreningarnas representanter ska ta en mer aktiv roll i förbundets verksamhet. - Verka för en väl fungerande överlämning på förbundsnivå. - Arbeta med att knyta alumner till förbundet.

9 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister P-Riks har under de senaste åren gjort en gemensam kraftansträngning för att nå upp till ungdomsstyrelsens krav för statsbidrag. År 2013 fick P-Riks bidraget vilket visar att förbundet har potential att nå upp till det medlemsantal som krävs. Dock behövs fortsatt arbete på att utveckla och upprätthålla de rutiner som krävs för medlemshanteringen. Både förbundsstyrelsen och flera medlemsföreningar har sett ett stort behov av ett fungerande medlemsregistersystem för att underlätta omregistrering, arkivering och för att standardisera medlemslistorna. Under riksmötet 2013 röstade medlemsföreningarna igenom att förbundsstyrelsen skulle ta fram och presentera ett förslag till årsmötet 2013 vilket nu har gjorts. Det förslag vi har valt att lägga fram tillhandahålls av Föreningssupport.se. Det är ett webbaserat system vilket betyder att registret kan administreras från vilken dator som helst med internetanslutning. Behörighetssystemet gör det möjligt att dela in registret i förbund, distrikt och förning och där varje förening administrerar sin del av organisationen. Man kan bli medlem via webben och omregistreringen underlättas av den utskicksfunktion som finns. Priset för systemet ligger på 5 kr/medlem (exkl moms) och skulle med dagens medlemsantal bli ca 8650 kr/år. Därtill tillkommer en startavgift på kr. Enligt vår bedömning innehåller systemet de funktioner som behövs för att säkra organisationsbidraget till en rimlig kostnad. Förbundsstyrelsen föreslår Årsmötet Att besluta att samtliga medlemsföreningar i P-Riks förbinder sig till att använda det medlemsregistersystem förbundsstyrelsen tillhandahåller.

10 Bilaga 3; Proposition gällande förslag till ändring i stadgan Då vissa delar i stadgan inte är uppdaterad behöver vissa ändringar genomföras. Styrelsen anser att årsmötet har som uppgift att välja ny förbundsstyrelse, internrevisorer och valberedning samt fastställa ramen för verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret. Riksmötet har i sin tur till uppgift att granska den avgående styrelsen, dess verksamhetsberättelse samt bokslut för att slutligen bevilja ansvarsfrihet. Idag reglerar stadgan ett försök till detta men kan förtydligas. Vi ser att de föreslagna ändringarna ger ökad tydlighet, både för förbundet och Ungdomsstyrelsen. Nuvarande stadga lyder: 51 Revisorerna granskar förbundets räkenskaper och handlingar samt upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte. Om ingen av förbundets revisorer är auktoriserad revisor kan utomstående revisor behöva anlitas för att granska förbundet löpande och inför årsmöte. Då detta är fallet väljs denne auktoriserade revisor in som en utav förbundets två (2) revisorer (se 55 ) men behöver ej en personlig ersättare. 52 Årsmötet utser två (2) revisorer jämte en (1) personlig ersättare, alternativt två (2) då auktoriserad revisor ej finns. Förslag till ny lydelse: 51 Revisorerna granskar förbundets räkenskaper och handlingar samt upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före ordinarie riksmöte. Om ingen av förbundets revisorer är auktoriserad revisor kan utomstående revisor behöva anlitas för att granska förbundets löpande bokföring och upprätta ett årsbokslut som presenteras vid riksmötet. 52 Årsmötet utser två (2) revisorer som tillträder efter årsskiftet (1 Januari). Därtill utser

11 årsmötet en (1) personlig ersättare. Nuvarande stadga lyder: 20 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast trettioförsta (31) november, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Beslut om att hålla riksmöte eller inte fattas på Årsmöte. Beslutet angående att hålla riksmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid beslut att genomföra riksmöte skall detta hållas tidigast första (1) februari och senast trettioförsta (31) mars, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Förslag till ny lydelse: 20 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast trettioförsta (31) november, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Riksmöte skall hållas varje år tidigast första (1) februari och senast trettioförsta (31) mars, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, i samråd med medlemsföreningarna. Nuvarande stadga lyder: 55 Valberedningen utses av det ordinarie årsmötet och tillträder därefter. Årsmötet utser tre (3) valberedare. Förslag till ny lydelse: 55 Valberedningen utses av det ordinarie årsmötet och tillträder därefter vid årskiftet (1 Januari). Årsmötet utser tre (3) valberedare. Nuvarande stadga: 48 Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare vilka skall vara minst två (2). Förslag till ny lydelse: 48 Ordförande och ekonomiansvarig är firmatecknare för förbundet om inte annat bestäms av förbundsstyrelsen.

12 Nuvarande stadga lyder: 22 Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte: 1)... 8) Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår 9) Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande verksamhetsår 10) Val av förbundsstyrelse 11) Val av valberedning 12) Val av internrevisorer 13) Val av revisor 14) Fastställande av reviderad verksamhetsplan för året samt fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år 15) Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för nästkommande år 16) Fastställande huruvida riksmöte skall genomföras kommande verksamhetsår. 17) Propositioner 18) Motioner 19) Övriga frågor 20) Mötets avslutande 23) Följande ärenden skall alltid behandlas av Riksmötet: 1)... 8) Verksamhetsplan för innevarande år 9) Budget för innevarande år 10) Propositioner 11) Motioner 12) Övriga frågor 13) Mötets avslutande Förslag till ny lydelse: 22 Årsmötets dagordning: 1)... 8) Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår 9) Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande verksamhetsår 10) Val av förbundsstyrelse 11) Val av valberedning 12) Val av internrevisorer 13) Val av revisor 14) Fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år 15) Fastställande av reviderad budget för året samt fastställande av budget för

13 nästkommande år 16) Propositioner 17) Motioner 18) Övriga frågor 19 ) Mötets avslutande 23) Riksmötets dagordning: 1)... 8) Verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år 9) Revisionsberättelse för föregående år 10) Ansvarsfrihet för föregående år 11) Styrelsen rapporterar om innevarande verksamhetsår 12) Fastställande av reviderad verksamhetsplan 13) Budget för innevarande år 14) Propositioner 15) Motioner 16) Övriga frågor 17) Mötets avslutande Förbundsstyrelsen föreslår Årsmötet Att anta stadgeförändringarna enligt propositionen (bilaga 3) i sin helhet.

14 Bilaga 4; Utbildningspolitiskt program Riktlinjer för arbetet mot en starkare och bättre personalvetarutbildning Inledning Personalvetarstuderandes Riksförbund är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Genom att ena Sveriges personalvetarutbildningar är Personalvetarstuderandes Riksförbund en gemensam röst utåt, för att stärka kännedomen om HR-yrket, personalvetarstudentens vardag samt arbeta för att stärka utbildningen. P-Riks verkar för att öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan medlemsföreningarna. Arbetet inom P-Riks sker ideellt och i demokratisk anda av representanter från respektive medlemsförening. Personalvetarstuderandes Riksförbund är en paraplyorganisation, vilket innebär att det är medlemsföreningarna som tillsammans utgör organisationen P-Riks. Vi finns till för att bli en starkare röst utåt, för att möjligheten till påverkan och förbättring inom utbildningarna blir större. Det utbildningspolitiska programmet baseras på enkätundersökningar, som alla våra medlemmar har fått ta del av och möjlighet att besvara. Utbildningsträffar och workshops har anordnats där representanter från medlemsföreningarna varit delaktiga och diskuterat och fått möjlighet att framföra föreningarnas åsikter. Det är av stor vikt att våra medlemsföreningar får vara med och en del av utformningen av det utbildningspolitiska programmet. Syfte Personalvetarstuderandes Riksförbund finns för att på nationell nivå kunna påverka och förbättra utbildningen och förutsättningarna för personalvetarstuderande i Sverige. Tillsammans med våra medlemsföreningar bildar vi en stark röst utåt och har möjligheten att påverka. P-Riks erbjuder ett forum där medlemsföreningarna kan utbyta erfarenheter och kunskap, men även få stöd från nationell nivå i olika frågor. Mål och fokusområden Sträva efter att utbildningen håller en god och hög kvalitet på de olika lärosätena Arbeta för att stärka personalrelaterade-och HR-yrkena Arbeta för att utbildningarna håller en god arbetslivsanknytning Upplägg/tillvägagångssätt Att hela tiden arbeta för och sträva efter att personalvetarutbildningarna ute

15 i landet håller en hög och god kvalitet. Det är något vi anser är av vikt att hela tiden arbeta för och se till att det hela tiden upprätthålls. För att varje personalvetarutbildning ska lyckas hålla en så god och hög kvalitet som möjligt anser vi att det är av vikt att resursfördelningen per student på lärosätena är väl utarbetad. Detta för att studenterna ska kunna få ut mesta möjliga av utbildningen och få en bredare förståelse för yrket. Att hålla regelbunden kontakt med de olika medlemsföreningarna inom Personalvetarstuderandes Riksförbund, utbyta kontakter, erfarenheter och önskemål är en stor bidragande del i processen. Detta sker bland annat genom utbildningsdagar och ordförandeträffar, som Personalvetarstuderandes Riksförbund erbjuder två gånger om året. Teman på dessa träffar bestäms utifrån aktuella ämnen, som bidrar till att medlemsföreningarna får med sig ny kunskap och redskap att kunna implementera i föreningarna på den lokala nivån. Det är även av vikt att alltid arbeta för att ha en god kommunikation mellan studenterna på Universiteten och kurs- och programansvarige på sitt lärosäte. Ett regelbundet arbete av uppföljning av kursutvärderingar är eftersträvansvärt, då det är viktigt att få så bra underlag som möjligt. Det är även av vikt att kommunicera till studenterna vid ändringar och förbättringar i kurser. Genom att kommunicera ut detta blir svarsfrekvensen och kvaliteten högre på kursutvärderingarna, då ett förtroende byggs upp. Att sträva efter och arbeta för att personalrelaterade- och HR-yrkena stärks och får en högre legitimitet är en viktig fokuspunkt. Vi ska hålla oss informerade om vad arbetsmarknaden efterfrågar, göra enkätundersökningar för personalvetarstuderande och ta reda på vad de vill ha med i sin utbildning. Strävan ligger även att se till att information om vad Personalvetarstuderandes Riksförbund kommer fram till går ut till de olika lärosätena. Hålla en öppen kommunikation med medlemmar, arbetsmarknad och utbildningsansvariga på de olika universitet och högskolor som har personalrelaterade program. Att vara lyhörd och arbeta för utbildningarnas bästa leder till att personalrelaterade- och HR-yrkena kan få en starkare och bättre position på arbetsmarknaden. Målet är att medlemmarna får värdefulla och unika kunskaper, som leder till att de blir specifika och attraktiva genom sin examen. Alla medlemsföreningar som tillsammans bildar P-Riks är en stark röst utåt. Det är av betydelse att utbildningarna har en god balans mellan arbetslivsanknytning och teori, detta för att personalvetare ska känna att de är väl förberedda och att deras kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden. Arbetslivsanknytning inom utbildningen kan ge uttryck i många olika former. Det kan bland annat ge uttryck genom yrkesverksamma gästföreläsare, verksamhetsförlagd utbildning, mentorsföretag, praktiska inslag i teorin i form av exempelvis förhandlingsspel eller aktuella case ute i arbetslivet som kopplas till teori i utbildningen.

16 Nomineringar till P-riks förbundsstyrelse 2014 Ordförande, Agnes Back Agnes Back är 24 år och studerar andra året på personalvetarprogrammet i Göteborg. Hon sitter sedan i maj i år som ordförande i deras förening - Pegasus. Ett uppdrag som har gett henne oerhört mycket och som hon nu vill ta med sig till P- riks där hon vill fortsätta arbetet, sprida P- riks budskap vidare och upplysa många fler om P- riks arbete. Vi tror att Agnes skulle passa bra som ordförande då hon brinner för ideellt arbete, engagemang, och har goda erfarenheter av föreningsarbete samt vet vad det innebär att sitta som ordförande i en större förening. Hon ser detta som en spännande och rolig utmaning som hon kommer att förvalta på bästa sätt. Kombinationen av hennes personliga egenskaper tillsammans med hennes intressen och erfarenheter gör henne till en utmärkt kandidat. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Agnes Back till ordförande 2014! Vice ordförande Vakant Ekonomiansvarig Vakant Kommunikationsansvarig Vakant Utbildningsansvarig Ellen Tengberg Ellen Tengberg studerar andra året på PA- programmet i Växjö, men kommer ursprungligen från Göteborg. Hon har varit engagerad i utbildningsfrågan inom ramen för PAX och känner att det hade vart en fantastisk möjlighet att kunna påverka på en nationell nivå. Ellen har mycket idéer kring vad man kan förbättra i vår utbildning på ett övergripande plan och hur man kan stärka vår status inför arbetsgivare. Någon som är viktig för Ellen är att jobba på och stärka framställningen av personalvetaryrket och utbildningarna och undanröja tvivel om dess innebörd. Vi i valberedningen upplever Ellen som seriös och ambitiös person som med sina nytänkande idéer kan utveckla utbildningsposten i P- riks under verksamhetsår Det är därför vi i valberedningen kan varmt rekommendera årsmötet till att välja Ellen Tengberg till utbildningsansvarig för verksamhetsåret 2014.

17 Projektansvarig Alexander Grönberg Alexander är 24 år gammal och studerar personalvetarprogrammet i Östersund. Han är nu inne på sin tredje termin och vill nu efter sin tid som Vice ordförande i deras studentförening (PUB) bredda sig till något större och bli en del av P- riks. Han har tidigare arbetat i projekt på en av sina tidigare arbetsplatser och där sett till att saker och ting skett i tid och visat stort engagemang. Som person är Alexander organiserad ärlig och rak. Han vill gärna sporra de han känner till att våga ta på sig nya utmaningar. Han tror också på vikten av att ha stor koll på det som händer och sker inom en förening. Vi i valberedningen tror att Alexanders personliga egenskaper och erfarenheter gör honom till en perfekt kandidat som projektansvarig. Vi i valberedningen vill med stort nöje nominera Alexander till posten som projektansvarig för verksamhetsår Näringslivsansvarig, Amanda Berglin Vi i valberedningen har valt att nominera Amanda Berglin till näringslivsansvarig i P- riks för verksamhetsåret Amanda läser andra året på PA- programmet i Gävle och sitter i dagsläget som näringslivsansvarig i PA Gefles styrelse och känner sig nu redo för att ta sig an utmaningen på nationell nivå. Amanda har även en utmärkelse som bästa säljare i Gävleborgs län då hon under gymnasiet drev ett företag som arbetat med marknadsföring mot andra företag. Amanda älskar utmaningar och är en mycket driven, ambitiös och seriös tjej som har lätt för att ta kontakt med företag och skapa goda samarbeten. I rollen som näringslivsansvarig ser Amanda en möjlighet till att bygga upp gynnsamma samarbeten för P- riks och på så sätt bidra till att bibehålla förbundets goda ekonomi kortsiktigt såväl som på lång sikt. Det är hennes intresse, personliga egenskaper och erfarenheter som gör att vi tror att Amanda skulle passa bra som näringslivsansvarig. Valberedningen vill varmt rekommendera årsmötet att välja Amanda Berglin till näringslivsansvarig 2014!

18 Valberedning Ledamot i valberedningen, Ida Hassis Vi i valberedningen har valt att nominera Ida Hassis till valberedningen för P- riks verksamhetsåret Ida läser PA- programmet i Örebro. Ida är en social, utåtriktad, strukturerad och ansvarsfull tjej som gillar att lära känna nya människor och knyta kontakter. Hon har tidigare erfarenheter av styrelsearbete och känner väl till P- riks genom att hon suttit som P- riksrepresentant i Örebros studentförening för personalvetare. Ida vill sitta i valberedningen då hon ser detta som en möjlighet att få värdefulla erfarenheter inom rekrytering och större kunskaper om styrelsearbete. Ida längtar efter att få omsätta den teoretiska kunskapen som hon lärt sig i sina studier i praktiken genom valberedningen. Vi kan med stort förtroende nominera Ida till posten som valberedare för P- riks verksamhetsår 2014! Ledamot i valberedningen, Cecilia Bladh Vi i valberedningen har valt att nominera Cecilia Bladh till P- riks valberedning verksamhetsåret Cecilia läser femte terminen Pa- programmet i Karlstad. Cecilia är en glad, organiserad och ansvarstagande tjej som med sitt öppna sätt har lätt för att skapa kontakter, vilket gör att hon skulle passa för posten som valberedare. Hon har tidigare erfarenheter av styrelsearbete genom att hon suttit som ordförande i Pelikan och har flerårig erfarenhet som ledamot i Friskis och svettis styrelse i Karlstad och Södertälje. Cecilia har genom dessa erfarenheter kommit i nära kontakt med olika valberedningar och har därför god insikt i vad detta arbete innebär. Valberedningsarbetet är något Cecilia värdesätter högt då detta gör allt bakgrundsjobb som gör att medlemmarna sedan har möjlighet att rösta fram en bra styrelse, och detta är något Cecilia vill vara med och bidra till i P- riks. Vi kan med glädje nominera Cecilia Bladh till posten som valberedare för P- riks verksamhetsår 2014!

19 Ledamot i valberedningen - Michaela Bissman Michaela är 24 år gammal och studerar personalvetarprogrammet i Karlstad. Hon är nu inne på sin tredje termin. Vi vill nominera henne som valberedare eftersom hon har visat stort intresse på att bidra till P- riks fortsätta tillväxt. Michaela arbetar för närvarande på Best Western hotell i receptionen. Hon har på sin arbetsplats fått vara med att granska CV:n och skulle gärna bredda sina kunskaper inom området. Michaelas personlighet och erfarenhet tror vi kommer att utveckla och bidra till P- riks tillväxt. Vi kan med glädje nominera Michaela till posten som valberedare för P- riks verksamhetsår 2014! Internrevisorer Internrevisor, Lotta Wiklund Hedin Det är Lottas gedigna erfarenhet och kunskap i föreningsarbete och P- riks verksamhet som gör att vi anser att hon skulle passa utmärkt som internrevisor. Lotta brinner för föreningsarbete och anser att det är av största vikt att medlemmarnas intressen tillvaratas. Valberedningen kan med stort förtroende nominera Lotta Wiklund Hedin till internrevisor 2014!

20 Budget 2014 Intäkter Ungdomsbidrag Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Utbdagarna Medlemsavgift Övriga samarbeten Not 1 Totalt Kostnader Årsmöte Riksmöte Valberedning / Interrevisorer Utbildning valberedning Resor medlemmar Not 4 Styrelsemöten Not 3 Resor styrelsemöten Not 2 Webb Utbildningsdagarna Överlämning Ordförandeträff Alumniträff Representation Not 5 Kontorsmaterial Not 7 Revision Programvaror Not 6 Bankavgifter Övrigt Totalt Resultat

21 Not 1 Samarbete med Draftit och Sveriges HR-förening Not 2 (7x800) x4 = (7 personer x 800kr) x4 tillfällen Not 3 Styrelsemöte Omkostnader i samband med styrelsemöte. Kost, boende, lokal, lokalresor etc. Not 4 Resor Medlemmar ((4 träffar x 2 personer) x11 föreningar) x1000kr Not 5 Representation Förbundsstyrelsen har medel att representrera föreningen Not 6 Bokföringsprogrammet Visma Not 7 Material som förbundsstyrelsens behöver för sitt dagliga arbete

22 Budget Personalvetarstuderandes Riksförbund 2013 Intäkter Organisationsbidrag Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Utbdagarna Övriga samarbeten Totalt Kostnader Årsmöte Not 10 Riksmöte Not 12 Resor valberedning och revisorer Not 16 Utbildning valberedning Not 17 Resor medlemmar Not 1 Styrelsemöten Not 2 Resor styrelsemöten Not 3 Kommunikation Styrelsen Not 13 Medlemsbesök Not 15 Webb Not 4 Profilering Not 7 Verksamhetsbidrag VT Medlemsföreningar Not 14 Verksamhetsbidrag HT Medlemsföreningar Not 14 Bidrag till föreningarna Not 5 Utbildningsdagarna Not 6 Medlemsregister Alumniträff Ordförandeträff Representation Not 11 Kontorsmaterial Revision Not 8 Övrigt Totalt Periodisering Not 9 Resultat

23 Not 1 Medlemmar resor = kr Utbildningsdagar 2 träffar * 33 personer ( 3 från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Riks-/Årsmöte 2 träffar * 22 personer ( 2 från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Not 2 Styrelsemöten Omkostnader i samband med möten. Lokalresor och mat * 8 möten = kr Not 3 Resor styrelsemöten 1000 kr tur och retur * 7 personer * 8 ggr = Not 4 Webb Webbhotel, domän och eventuell utveckling av hemsidan. Not 5 Bidrag till medlemsföreningar Bidrag föreningarna = kr kr * 11 föreningar = kr i grundbidrag därefter 50kr per medlem, kr Not 6 Utbildningsdagarna Detta är en utgift som SSR täcker men som ska finnas i budgeten för att det är en intäkt och en kostnad som kommer bokföras under året. Not 7 Profilering Bra att ha utrymme för ytterligare rollups, broschyr, visitkort till föreningarnas event exempelvis och kanske en incheckningsdisk för konferenserna. Not 8 Revision Bättre att ha högt i tak om Moffe Lundberg behövs mer under året kan

24 även detta tas här. Not 9 Periodisering /12-del (8,3%) av statsbidraget för att överleva januari Not 10 Årsmöte kr Not 11 Representation Att träffa företag och organisationer och delta på konferenser kostar pengar. Nu finns det utrymme att styrelsen åker på saker för att visa upp organisationen. Not 12 Riksmöte Ökat anslaget till Riksmötet från Not 13 Kommunikation styrelsen P-Riks står för en viss del av kostanden av styrelsens telefonanvändning vid aktiviteter som berör föreningsarbetet. (100 * 7) * 10 = kr sponsring vid 10 räkningar * 7styrelsemedlemmar * 10 månader= 7000kr Not 14 Projektbidrag Medlemsföreningar Medlemsföreringar kan ansöka om projektbidrag vid lokala aktiviteter till summan kr Not 15 Medlemsbesök Resor för besök av medlemsföreningar 11 föreningar * 1000 per resa = Not 16 Resor valberedning och revisorer Ökat till kr då valberedningen kan delta på fler möten med P-Riks Not 17 Utbildning Valberedningen 550 * 3 = 1 650kr 550kr / deltagare, utöver det tillkommer fika/mat/resa

25 Reviderad budget 2013 Intäkter Organisationsbidrag Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Utbdagarna Medlemsavgift Övriga samarbeten Totalt Kostnader Årsmöte Not 10 Riksmöte Not 12 Resor valberedning och revisorer Not 16 Utbildning valberedning Not 17 Resor medlemmar Not 1 Styrelsemöten Not 2 Resor styrelsemöten Not 3 Kommunikation Styrelsen Not 13 Medlemsbesök Not 15 Webb Not 4 Profilering Not 7 Verksamhetsbidrag VT Medlemsföreningar Not 14 Verksamhetsbidrag HT Medlemsföreningar Not 14 Bidrag till föreningarna Not 5 Utbildningsdagarna Not 6 Medlemsregister Överlämning Alumniträff Ordförandeträff Representation Not 11 Kontorsmaterial Revision Not 8 Programvaror Bankavgifter Övrigt Totalt Resultat

26 Not 1 Medlemmar resor = kr Utbdagar 2 träffar * 33 personer ( 3 från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Riks-/Årsmöte 2 träffar * 22 personer ( 2från varje förening)*1000 kr tur och retur = kr Not 2 Styrelsemöten Omkostnader i samband med möten. Lokalkostnad, mat, boende etc. Not 3 Resor till och från styrelsemöten samt lokalresor Not 4 Webb Webbhotel, domän och eventuell utveckling av hemsidan. Not 5 Bidrag till medlemsföreningar Grundbidrag till medlemsföreningar och tillägg för antalet medlemmar per förening Not 6 Utbildningsdagarna Lokal, boende, mat och övrigt i samband med utbildningsdagarna under VT och HT i Stockholm på SSRs huvudkontor Not 7 Profilering Block, pennor, nyckelringar, t-shirts och visitkort till nuvarande och kommande styrelse. Not 8 Revision Höjt denna summan för att ha ett säkrare tak då förbundet har större krav på sig angående redovisning. Not 10 Årsmöte kr Not 11 Representation Förbundsstyrelsen har medel att åka på olika events och visa upp och representrera P-Riks Not 12 Riksmöte Ökat anslaget till Riksmötet från

27 Not 13 Kommunikation styrelsen P-Riks står för en viss del av kostanden av styrelsens telefonanvändning vid aktiviteter som berör föreningsarbetet. (100 * 7) * 10 = kr vid 10 räkningar * 7 styrelsemedlemmar * 10 månader = 7000kr Not 14 Projektbidrag Medlemsföreningar Medlemsföreringar kan under VT och HT ansöka om projektbidrag vid lokala aktiviteter till den totala summan kr Not 15 Medlemsbesök Resor/mat/boende vid besök av medlemsföreningar Not 16 Resor valberedning och revisorer Ökat till kr då valberedningen kan delta på fler möten med P-Riks Not 17 Utbildning Valberedningen 550 * 3 = 1 650kr 550kr / deltagare, utöver det tillkommer fika/mat

28 vp6riks vp6riksvbudgetutfallväntk6tn6kt vsidawvt vräkenskapsåretvbörjarwvtk6nt6nt vpreliminär vdatumwvtkntnt6tktäkt vbudgeterat vutfall vresterandevmedel vorganisationsbidrag vtvtchvtäktvtchvtäk vn vakademikerförbundetvssr vtåvnnn vn vtåvnnn vakademikerförbundetvssrvutbdagar vtåvnnn vn vtåvnnn vmedlemsavgifter vttvnnn vhvånn vävånn vövrigavsamarbeten vtävnnn vvveån våvåån vsummavintäkter vtväktvtäktvtykvnck vkhvnån vårsmöte v6hnvnnn v6vkk v6cyvkvc vriksmöte v6vnvnnn v6vnväåy väåy vresorvvalberedningvochvrevisorer v6tnvnnn v6evhyh v6åvtnä vutbildningvvalberedning v6ävtkå v6ävtkå vn vresorvmedlemmar v6ttnvnnn v6khvvty v6ctvkht vstyrelsemöten v6tnvnnn v6evåhä v6åveth vresorvstyrelsemöten v6knvnnn v6tåvcnå v6teväyå vkommunikationvstyrelsen v6cvnnn v6ävcnn v6evknn vmedlemsbesök v6kvnnn v6ävtny v6hyt vwebb v6knvnnn v6äyvtyk v6hnc vprofilering v6änvnnn v6tåvåäh v6evecä vverksamhetsbidragvvtvmedlemsföre v6tenvnnn v6ctvnhc v6vhvytk vverksamhetsbidragvhtvmedlemsföre v6tenvnnn vn v6tenvnnn vbidragvtillvföreningarna v6kånvnnnv6tkcvynn v6ätävtnn vutbildningsdagarna v6vnvnnn v6tvvnnc v6ekvyyk vmedlemsregister v6ktvvån vn v6ktvvån vöverlämning v6tåvnnn vn v6tåvnnn valumniträff v6tåvnnn vn v6tåvnnn vordförandeträff v6tåvnnn v6ävhky v6tävtvt vutskrivetwväntk6tt6ntvvnnwäå vhögstavvervnrwväny vrepresentation v6evnnn v6kvåhä v6eth vkontorsmaterial v6kvnnn v6tvåcä v6tveäh vrevision v6kcvtäå v6kcvtäå vn vprogramvaror v6tvcnn v6tvvyh v6ä vbankavgifter v6tvänn v6tvänn vn vövrigt v6ävnnn v6yäh v6tvncä vsummavövrigt v6evynn v6kvhäv v6tvnce vsummavkonstnader v6tvtccvhtnv6eånväyy v6cäcvått våretsvresultat våkvktk vceävcce v6vhyvevt

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(73) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-09-05--07 Föregående möte: 2008-08-01--03 Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den 25-26 oktober 2014 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3 Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer