Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015"

Transkript

1 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag , kl Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot Deltog inte: Håkan Tjernström 1. Mötets öppnande Annica öppnade mötet och hälsade oss hjärtligt välkomna. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg: 11a) Nybörjarkurs i bugg, 15) Datum för kommande styrelsemöten. 3. Val av protokolljusterare valdes till att justera protokollet. 4. Genomgång av föregående protokoll Föregående protokoll (2014:12 och 2015:1) granskades. Ulrika/Carina B köper dörr/fönsterstoppar => Klart Inga ytterligare synpunkter eller åtgärder kom fram och protokollet kunde läggas till handlingarna. 5. Styrelsens sammansättning Ordförande: Annica Jonsson-Karppinen Vice ordförande och Kassör: Aase Olsson Sekreterare: Ledamot: Ulrika Hesselstål Ledamot: Kaisa Edvinsdotter Suppleant 1:e: Carina Björnfot Suppleant 2:e: Suppleant 3:e: Håkan Tjernström 6. Uppvaktning av avgående ledamöter Beslut att föreningen uppvaktar avgående ledamöter i styrelsen och valberedningen.

2 7. Introduktion för nya ledamöter Introduktionen bifogas protokollet. 8. Styrelsearvode Annica och Anders avsäger sig styrelsearvodet. 9. Ekonomi Ingen ekonomi redovisning finns för närvarande eftersom firmatecknarna inte fått inloggningsuppgifterna till banken. Beslut att köpa in ett nytt bokföringsprogram - Fortnox som ersätter nuvarande Visma Företag. Abonnemanget betalas årsvis till en kostnad av 1080 kr. Aase och Anders jobbar vidare med att få igång bokföringen. 10. Ledarvård/personalvård Frågan bordläggs till nästa möte. 11. Träningar och kurser Kalle Palo träning den 21 mars. Kompetenskonto: Styrelsen vill värna om ledarnas kompetens och har därför budgeterat 800 kr per ledare för att användas till exv. träningsavgifter. På grund av den kärva ekonomin och styrelsens f.n. begränsade insyn i ekonomin beslutas att ingen träningsavgift betalas för ledarna för Kalle Palo träningen den 21 mars. 11a) Nybörjarkurs i bugg Det har efterfrågats om buggkurs. Aase skall höra efter med de som tidigare anmält intresse till kurser om de vill delta i en intensivkurs i maj (v19). 12. Hantering av föreningens epost Ulrika ansvarar för att föreningens inkommande epost fördelas till rätt person i styrelsen. Svar på epost ges alltid med kopia till resterande styrelsemedlemmar. 13. Aktivitetsstöd Ärendet bordläggs tills nästa möte. 14. Medlemstrivsel Föreningen skall planera för en medlemsfest med dryck, mat och dans den 22 eller 29 maj. 15. Datum för kommande styrelsemöten Vårterminens styrelsemöten hålls 16/4, 21/5 och 11/6, samtliga möten börjar kl Övriga frågor Inga övriga frågor. 17. Mötets avslutande Annica tackade alla närvarande och avslutade mötet.

3 Ordförande Annica Jonsson Karppinen Annica Jonsson Karppinen Sekreterare Protokolljusterare

4 Introduktion för nya styrelseledamöter Dansklubben Kiruna Bugg och Swings styrelse vill på detta sätt hälsa er varmt välkomna till styrelsen. Vi tror att en kort och snabb introduktion för nya styrelseledamöter lönar sig. Detta är betydelsefullt för att Ni ska känna er viktiga, att ni är med på uppdraget och framförallt känna att ni är en del av styrelsegänget. Styrelsens uppdrag ü tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. ü verkställa av årsmötet fattade beslut. ü planera, leda och fördela arbete inom föreningen. ü ansvara för och förvalta föreningens medel. ü tillställa revisorerna räkenskaper mm. enligt 24 och förbereda årsmöte. Vad gör vi då? Styrelsen håller i vanliga fall 12 styrelsemöten på ett år. Det är bra att man kan delta på så många som möjligt. Varför då? Jo, för att det är här vi diskuterar, arbetar och planerar för att ta beslut i olika frågor. Dessa olika diskussioner och beslut ska leda föreningen framåt. Mer då? Vi är styrelsen för en ideell dansförening och inte ett stort företag, det betyder att ingen av oss är proffs, inga frågor är för dumma och det skall vara högt till tak i samtliga diskussioner.

5 Tillsist Vett & Etikett Alla medlemmar ska när som helst kunna vända sig till oss i styrelsen för frågor och funderingar. Det är inte alltid vi kan svara på en gång, men vi tar med oss frågan och återkommer med svar. Vi lovar och beslutar inget själva till medlemmar, utan att först ha diskuterat det i styrelsen. Medlemmarna ska känna sig glada och trygga med sin valda styrelse, vi i styrelsen ska göra vårt bästa med det förtroendet. Det vi pratar och diskuterar om i styrelsen, stannar hos styrelsemedlemmarna. Vi kommenterar aldrig fattade beslut med personliga åsikter och värderingar utanför styrelserummet. Som styrelseledamöter är det alltid bra att försöka föregå med gott exempel i olika sammanhang, t ex socialdans, träningar, fester och/även i andra sammanhang för klubbens bästa. // AnnicaJ