TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2011/2012 Läsvecka 1. Omfattning. Innehåll Lay, kapitel , Linjära ekvationer i linjär algebra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2011/2012 Läsvecka 1. Omfattning. Innehåll 2012-01-20. Lay, kapitel 1.1-1.9, Linjära ekvationer i linjär algebra"

Transkript

1 TMV166/186 Linjär Algebra M/TD 2011/2012 Läsvecka 1 Omfattning Lay, kapitel , Linjära ekvationer i linjär algebra Innehåll Olika aspekter av linjära ekvationssystem 1. skärning mellan geometriska objekt 2. linjärkombination av vektorer 3. matrisekvation 4. linjär avbildning. 1

2 1.1 Linjära ekvationssystem Viktiga begrepp Lösning till ekvationssystem, ekvivalens Totalmatris, utökad matris (till ett ekvationssystem) Elementär radoperation, radekvivalens Konsistent ekvationssystem Inkonsistent system Lärandemål 1.1 För betyget godkänd skall du kunna: lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden För högre betyg skall du dessutom kunna: förklara varför eliminationsmetoden leder till ekvivalenta system och vad detta innebär Exempel 1 Ett linjärt ekvationssystem: x 1 2x 2 + x 3 = 0 2x 2 8x 3 = 8 4x 1 + 5x 2 + 9x 3 = 9 2

3 Elementära radoperationer 1. Addition Ersätt en ekvation med summan av den ekvationen och en multipel av en annan ekvation. 2. Platsbyte Låt två ekvationer byta plats. 3. Skalning Multiplicera koefficienterna i en ekvation med en konstant (utom 0). Observation: Elementära radoperationer är reversibla eftersom man återfår ''det gamla'' ekvationssystemet genom en elementär radoperation på ''det nya''. De två systemen kallas radekvivalenta. Sats Radekvivalenta ekvationssystem har samma lösningsmängder, de är alltså ekvivalenta Vi skriver ES1 ES2. Exempel 1 Totalmatrisen (den utökade matrisen) till det linjära ekvationssystemet i exempel 1 är:

4 Elementära radoperationer på matriser 1. Addition Ersätt en rad med summan av raden och en multipel av en annan rad 2. Platsbyte Låt två rader byta plats 3. Skalning Multiplicera koefficienterna i en rad med en konstant (utom 0) Radekvivalens Matriser som erhålls ur varandra genom radoperationer kallas radekvivalenta. Vi skriver M 1 M 2 Radekvivalenta totalmatriser hör till ekvivalenta ekvationssystem. Två fundamentala frågor om ekvationssystem 1. Är systemet konsistent, existerar någon lösning? 2. Om det finns minst en lösning, är den i så fall unik, entydig? En viktig del i kursen är att förstå vad dessa frågor betyder i olika situationer och att kunna besvara dem. 4

5 1.2 Radreduktion och trappstegsform Viktiga begrepp Trappstegsform (echelon form) Reducerad trappstegsform (reduced row echelon form, rref) Pivot position, pivot kolonn Fri variabel Bunden variabel Lärandemål 1.2 För betyget godkänd skall du kunna: förklara hur de olika typerna av lösningsmängder uppkommer och hur de kan beskrivas. använda sats i problemlösning För högre betyg skall du dessutom kunna: Inga ytterligare mål i detta avsnitt En matris har trappstegsform om: 1. Under en rad med bara nollor finns inget annat än nollor. 2. Det första nollskilda elementet i varje rad är till höger om det första nollskilda elementet i raden ovanför. 3. Under det första nollskilda elementet i en rad (och under nollorna till vänster om detta element) finns endast nollor. 5

6 En matris har (rad)reducerad trappstegsform om Den är i trappstegsform och dessutom 1. Alla pivotelement är Över pivotelementen finns bara nollor A= B= ConcepTest redigera Vilka av matriserna är i trappstegsform? Reducerad trappstegsform? D= E= C= Sats 1: Den reducerade trappstegsformens entydighet Varje matris är radekvivalent med en och endast en (exakt en) reducerad trappstegsmatris. (Detta är inte alls självklart, beviset kräver en del begrepp och resonemang som dyker upp senare i kursen. 6

7 Definition Om matrisen A är radekvivalent med den reducerade trappstegsmatrisen E så kallas en position i A för pivotposition om elementet där svarar mot ett pivotelement i E. En kolonn i A som innehåller en pivotposition kallas en pivotkolonn. Notera att pivotpositionerna inte är entydigt bestämda men att pivotkolonnerna är det. Sats 2: Existens och entydighet för lösningar till linjära ekvationssystem. Ett linjärt ekvationssystem är konsistent (har lösning) om och endast om den högra kolonnen i totalmatrisen inte är en pivotkolonn. Detta är samma som att trappstegsformen inte innehåller en rad av typen [ 0 0 b ] därb 0 Ett konsistent system har unik lösning om och endast om alla kolonner utom den högra i totalmatrisen är pivotkolonner. 1.3 Vektorekvationer Kolonnvektor Linjärkombination Linjärt hölje (span) Viktiga begrepp 7

8 Lärandemål 1.3 För betyget godkänd skall du kunna: förklara hur ett ekvationssystem hänger samman med en vektorekvation x 1 a 1 +x 2 a 2 +x 3 a 3 + +x p a p =b avgöra om en vektor är linjärkombination av givna vektorer För högre betyg skall du dessutom kunna: redogöra för begreppet linjärkombination Rummet R n. R n n (u 1,u 2,,u n ) Vektorer i är -tipler av reella tal eller skrivna som kolonnmatriser u= u 1 u 2 u n R 2 R 3 Vektorer i och kan uppfattas som punkter eller som vektorer i planet respektive rummet där vi utgår från en ON-bas. Addition och subtraktion Addition och subtraktion av vektorer samt multiplikation med skalär sker ''koordinatvis''. Exempel: u 1 u 2 u 3 u 4 + ( 1)u=( 1) v 1 v 2 v 3 u 4 u 1 u 2 u 3 u 4 = = u 1 +v 1 u 2 +v 2 u 3 +v 3 u 4 +v 4 u 1 u 2 u 3 u 4 = u 8

9 Vanliga räknelagarna gäller För alla vektorer och gäller d u+v=v+u u, v och alla skalärer c c(u+v)=cu+cv (u+v)+w=u+(v+w) (c+d)u=cu+du u+0=0+u=u c(du)=(cd)u u+( u)=( u)+u=0 1u=u Linjärkombination En linjärkombination av vektorerna v 1,v 2,v 3,,v p med vikterna c 1, c 2, c 3,, c p är vektorn y som ges av y=c 1 v 1 +c 2 v 2 +c 3 v 3 + +c p v p Vektorekvation ekvationssystem Vektorekvationen x 1 a 1 +x 2 a 2 +x 3 a 3 + +x p a p =b har samma lösningar som ekvationssystemet vars totalmatris är [ a1 a 2 a 3 b ] 9

10 Linjära höljet Linear Span Mängden av alla linjärkombinationer av v 1,v 2,v 3,,v p kallas linjära höljet av eller delmängden av R n som spänns upp av Linjära höljet betecknas v 1,v 2,v 3,,v p Span{v 1,v 2,v 3,,v p } v 1,v 2,v 3,,v p Linjärkombination = lösning till ES. b Span{v 1, v 2, v 3,, v p } om och endast om x 1 v 1 +x 2 v 2 +x 3 v 3 + +x p v p =b har minst en lösning. Ax=b 1.4 Matrisekvationen. Multiplikation Viktig operation matris kolonnvektor 10

11 Lärandemål 1.4 För betyget godkänd skall du kunna: förklara hur ett ekvationssystem hänger samman med matrisekvationen Ax=b använda sats i problemlösning För högre betyg skall du dessutom kunna: bevisa sats Matrismultiplikation Låt vara -matrisen A= [ ] A m n a 1 a 2 a 3 a n där kolonnerna i A är vektorer i R m. Låt x vara en vektor i R n Då är produkten Ax linjärkombinationen av kolonnerna i A med vikterna x 1, x 2,, x n. x 1 Ax= [ ] a 1 a 2 a 3 a n x 2 x n =x 1 a 1 +x 2 a 2 +x 3 a 3 + +x n a n Sats Matrisekvationen Ax=b har samma lösningar som vektorekvationen x 1 a 1 +x 2 a 2 +x 3 a 3 + +x n a n =b som i sin tur har samma lösningar som ekvationssystemet vars totalmatris är [ a1 a 2 a 3 a n b ] 11

12 Sats Låt A vara en m n -matris. Då är följande utsagor logiskt ekvivalenta. a) För varje b i R m har ekvationen Ax=b minst en lösning. b) Varje b i R m är linjärkombination av kolonnerna i A. c) Kolonnerna i A spänner upp R m d) A har pivotposition i varje rad. Sats Om A är en m n-matris, u och v är vektorer i R n, och c är en skalär, så gäller: A(u+v)=Au+Av och A(cu) = c(au) Multiplikation med matris är linjär 1.5 Lösningsmängder Homogen ekvation Trivial lösning Icke-trivial lösning Viktiga begrepp 12

13 Lärandemål 1.5 För betyget godkänd skall du kunna: skriva lösningsmängden till ett ekvationssystem på vektorform För högre betyg skall du dessutom kunna: bevisa sats Fundamental observation Den homogena ekvationen Ax=0 har icke-trivial lösning om och endast om ekvationen har minst en fri variabel Sats Antag att ekvationen Ax=b är konsistent för ett visst högerled b och låt p vara en lösning. Då är ekvationens lösningsmängd alla vektorer på formen w=p+v h där v h är lösning till homogena ekvationen Ax=0 13

14 1.6 Tillämpningar Viktiga begrepp Inga nya begrepp i detta avsnitt. Kapitlet ingår inte i kursen, men väl värt att läsa kursivt. Eventuellt tas något exempel upp som illustration. Lärandemål 1.6 För betyget godkänd skall du kunna: Inga godkändmål i detta avsnitt För högre betyg skall du dessutom kunna: Inga överbetygsmål i detta avsnitt 1.7 Linjärt oberoende Linjärt oberoende Linjärt beroende Viktiga begrepp 14

15 Lärandemål 1.7 För betyget godkänd skall du kunna: avgöra om en given mängd av vektorer är linjärt beroende eller linjärt oberoende. För högre betyg skall du dessutom kunna: redogöra för begreppen linjär kombination, linjärt beroende och linjärt oberoende förklara hur begreppen ovan hänger samman med egenskaper hos ekvationssystem, matrisekvationer och vektorekvationer bevisa sats och Linjärt oberoende Mängden av vektorer {v 1,v 2,v 3,,v p } i R n sägs vara linjärt oberoende om och endast om vektorekvationen x 1 v 1 +x 2 v 2 +x 3 v 3 + +x p v p =0 endast har trivial lösning. Linjärt beroende Mängden av vektorer {v 1,v 2,v 3,,v p } i R n sägs vara linjärt beroende om och endast om vektorekvationen x 1 v 1 +x 2 v 2 +x 3 v 3 + +x p v p =0 även har icke-trivial lösning. Alltså om och endast om det finns vikter c 1, c 2,, c p, som inte alla är noll, men så att c 1 v 1 +c 2 v 2 +c 3 v 3 + +c p v p =0 15

16 Fundamental observation Kolonnerna i en matris A är linjärt oberoende om och endast om ekvationen Ax=0 endast har trivial lösning. Sats En mängd som består av två eller fler vektorer {v 1,v 2,v 3,,v p } är linjärt beroende om och endast om minst en av vektorerna är en linjärkombination av de övriga. Man kan inte veta på förhand vilken/vilka detta är. Sats Varje mängd {v 1,v 2,v 3,,v p } av vektorer i, där är större än är linjärt beroende. R n p n R n n (Högsta antalet linjärt oberoende vektorer i är.) 16

17 Sats Om en mängd vektorer {v 1,v 2,v 3,,v p } i R n innehåller nollvektorn, så är mängden linjärt beroende. 1.8 Linjära transformationer Viktiga begrepp Transformation, avbildning Linjär avbildning Definitionsmängd domän Målmängd codomän Lärandemål 1.8 För betyget godkänd skall du kunna: avgöra om en given avbildning är linjär För högre betyg skall du dessutom kunna: Inga ytterligare mål i detta avsnitt 17

18 Transformation Avbildning En funktion eller transformation eller avbildning från R n till T R m är en regel som T(x) till varje vektor x i R n ordnar en vektor i R m R n kallas funktionens definitionsmängd eller domän. R m kallas funktionens codomän eller målmängd. Beteckningen T :R n R m läses T är en avbildning från R n till R m Avbildning som ges av en matris. Om A är en m n-matris så ger varje vektor i R n en vektor Ax i R m. Vi har således en avbildning T :R n R m som ges av T(x)=Ax. Vi kan också skriva x T :R n R m ges av x Ax En avbildning Definition: Linjär avbildning T kallas linjär om i. T(u+v)=T(u)+T(v) u v T för alla och i :s domän. ii. T(cu)=cT(u) u T c för alla i :s domän och alla skalära. 18

19 Avbildning som ges av matris är linjär. A Antag att är en m n - matris. Matrismultiplikation har då följande egenskaper: i. A(u+v)=Au+Av för alla u och v i R n ii. A(cu)=c(Au) för alla u i R n och alla skalära c. Slutsats T :R n R m som ges av T(x)=Ax är en linjär avbildning. 1.9 Matrisen till en linjär transformation Viktiga begrepp Standardmatris, avbildningsmatris Injektiv, ett-ett, one-to-one Surjektiv, på, onto Lärandemål 1.9 För betyget godkänd skall du kunna: bestämma standardmatrisen till en linjär avbildning F då F(v) är givet för tillräckligt många vektorer v. För högre betyg skall du dessutom kunna: bestämma standardmatrisen till linjära avbildningar som ges av en geometrisk beskrivning besvara frågor om injektivitet och surjektivitet för linjära avbildningar. 19

20 Sats 10. Matrisen till en linjär avbildning. Låt T :R n R m vara en linjär avbildning. A Då finns en unik matris sådan att T(x)=Ax för alla x i R n Denna matris kallas standardmatrisen eller avbildningsmatrisen till avbildningen A T Matrisen är den m n -matris som bestäms på följande sätt: Låt e j vara den j :te kolonnen i enhetsmatrisen I n och a j =T(e j ). Då är A= [ ] a 1 a 2 a n Definition: T :R n R m En avbildning kallas surjektiv (eng. onto), om och endast om varje vektor b i R m är bild av minst en vektor x i R n. Värdemängden är i så fall hela R m Definition: T :R n R m En avbildning kallas injektiv eller en-entydig (eng. one-to-one) om och endast om varje vektor b i R m är bild av högst en vektor x i R n. 20

21 Låt Då är T :R n R m T Sats 11 vara en linjär avbildning. injektiv om och endast om ekvationen T(x)=0 endast har den triviala lösningen Sats 12 Låt T :R n R m vara en linjär avbildning och låt A vara standardmatrisen för T. Då gäller: T a. är surjektiv, avbildar R n på, onto R m om och endast om kolonnerna i spänner upp R m T A b. är injektiv, en-entydig, one-to-one om och endast om kolonnerna i A är linjärt oberoende. 21

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

Extraövningar, linjär algebra

Extraövningar, linjär algebra Extraövningar, linjär algebra Uppgifter markerade med * kan innehålla något moment som är kursivt, medan uppgifter markerade med ** kan vara av det svårare slaget och innehålla något moment som inte ingår

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI

EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI DANIEL LARSSON Sammanfattning. En kort introduktion till gruppteori. Innehåll 1. Binär operation, slutenhet, grupper 1 2. Exempel, abelska grupper 2 3. Exempel, icke-abelska

Läs mer

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning ::

Datorlaboration :: 1 Problembeskrivning :: Datorlaboration :: Ett hyrbilsföretags problem Laborationen går ut på att lösa Labbuppgift 1 till 5. Laborationen redovisas individuellt genom att skicka laborationens Mathematicafil till Mikael Forsberg

Läs mer

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Andreas Axelsson Vi beskriver här de grundläggande teknikerna för att lösa icke-linjära ekvationssystem. Detta är en nödvändig kunskap för att kunna lösa diverse

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

MATEMATIK OCH OPTIONER

MATEMATIK OCH OPTIONER MATEMATIK OCH OPTIONER Matematikkurs vid CTH och GU Christer Borell Matematiska institutionen CTH&GU 41 96 Göteborg (Version: sep 99) Innehåll kap sid 1 Några inledande ord om nansiella derivat 1 Konvexitet

Läs mer

Multiplicera 7med A λ 1 I från vänster: c 1 (Av 1 λ 1 v 1 )+c 2 (Av 2 λ 1 v 2 )+c 3 (Av 3 λ 1 v 3 ) = 0

Multiplicera 7med A λ 1 I från vänster: c 1 (Av 1 λ 1 v 1 )+c 2 (Av 2 λ 1 v 2 )+c 3 (Av 3 λ 1 v 3 ) = 0 Diagonalisering Anm. Begreppet diagonaliserbarhet är relevant endast för linjära avbildningar mellan rum av samma dimension, d.v.s. sådana som representeras av kvadratiska matriser. När vi i fortsättningen

Läs mer

REKURSION & INDUKTIONSBEVIS

REKURSION & INDUKTIONSBEVIS REKURSION & INDUKTIONSBEVIS Rekursiva definitioner Sluten formel (direkt formel) För t.ex. följden a 0 =1,a 1 =,a =4,a 3 =8,a 4 =16,a 5 =3,... är det lätt att skriva upp en formel som direkt visar hur

Läs mer

. Gruppteori Vi inleder detta kapitel med att deniera de grundläggande begreppen operation, algebraisk struktur, neutralt element, inverterbart element, associativ och kommutativ operation. Grupper Denition.

Läs mer

ALGEBRA. J. Brzezinski

ALGEBRA. J. Brzezinski LINJÄR OCH MULTILINJÄR ALGEBRA J. Brzezinski MATEMATISKA VETENSKAPER CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORG 2004 FÖRORD Linjär algebra, vars huvuduppgift är att studera linjära rum

Läs mer

Matematiska modeller

Matematiska modeller Matematiska modeller Kompendium Lektor: Yury V. Shestopalov e-post: youri.shestopalov@kau.se Tel. 054-700856 Hemsidan: www.ingvet.kau.se\ youri Karlstads Universitet 2002 Contents Inledning 5. Descartes

Läs mer

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012 Överbryggningskurs i matematik del I Teknik och Samhälle 0 Malmö 0 Förord och studietips Föreliggande kompendium i två delar är en överbryggning mellan gymnasiets och högskolans matematikkurser. Målet

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs.

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs. Funktionsteori ht 2010 Matlabövning Inledning Denna datorövning ger en introduktion till Matlab. Systemet används här som en avancerad räknedosa med inbyggda matrisoperationer och grafik. Ha den Matlabmanual

Läs mer

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter Magnus Jacobsson och Inger Sigstam Matematiska institutionen 1. Introduktion Matematik på grundnivå är till stor del ett övningsämne, man lär sig matematik

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer