SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A"

Transkript

1 SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3 9x 4 =, x + 2x 2 + 3x 3 + 7x 4 = 3. (3) (b) Bestäm villkoret på a, b och c för att det ska finnas lösningar till ekvationssystemet Lösning x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = a, 3x + 6x 2 x 3 9x 4 = b, x + 2x 2 + 3x 3 + 7x 4 = c. a) Vi använder Gauss-Jordanelimination på totalmatrisen för systemet, dvs 2 r r 2 3r 2 2 r r r 3 r r 3 + r 2 2 r r 2 r 2 r Vi har två fria variabler eftersom det saknas ledande etta i andra och fjärde kolonnen. För dessa variabler får vi införa parametrar,x 2 = s och x 4 = t. Sedan kan vi använda första ekvationen för att lösa ut x och x = 3 2x 2 + 2x 4 = 3 2s + 2t och den andra ekvationen för att lösa ut x 3 som Alltså ges lösningsmängden av x 3 = 2 3x 4 = 2 3t. (x, x 2, x 3, x 4 ) = (3,, 2, ) + s( 2,,, ) + t(2,, 3, ) ()

2 2 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamenentamen där s och t är reella parametrar. b) För att se vilka högerled som fungerar behöver vi utföra samma radoperationer på (a, b, c) t. Det finns lösingar till systemet precis då den tredje raden blir helt noll när vänsterledet blir noll. a b c r 2 r 2 3 r 2 r 3 r 2 a 2 b + 3a 4 8 c + b a 3a a 2 b 3 a 2 c a 2 = a 2 b + 3a 4 8 c + b 5a 2 4 Villkoret för att det ska finnas lösningar är alltså att vilket också kan skrivas som att c + 2 b 5 4 a =, 5a 2b 4c =. r r 4 2 r 3 + r 2 2 Svar: a) Lösningsmängden ges av (x, x 2, x 3, x 4 ) = (3,, 2, )+s( 2,,, )+t(2,, 3, ), där s och t är reella parametrar. b) Villkoret för att det ska finnas lösningar ges av 5a 2b 4c =.

3 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamen 3 (2) Ett områdeω i planet R 2 avbildas genom den linjära avbildningen T med standardmatris ( ) 4 A = på parallellogrammen med hörn i punkterna (, ), (5, ), (4, 2) och (9, 3). (a) Bestäm området Ω. (Använd egenskaperna hos linjära avbildningar, exempelvis att linjestycken avbildas på linjestycken.) (3) (b) Jämför arean av Ω med arean av bilden T(Ω). () y x FIGUR. Bilden, T(Ω), av området Ω under avbildningen T. Lösning. a) Eftersom linjestycken avbildas på linjestycken genom en linjär avbildning räcker det att ta reda på var hörnen avbildas. En linjär avbildning avbildar nollvektorn på nollvektorn. Dessutom är (9, 3) summan av vektorerna (5, ) och (4, 2) i en parallellogram. Det innebär att vi bara beöver ta reda på vad urbilderna av (5, ) och (4, 2) är. Vi ställer upp detta som ett ekvationssystem med två högerled och får då totalmatrisen ( ) och med Gausselimination får vi ( ) [ ] r ( 2 ) r 2 [ + r r + 4 r ] 3 2 ( ) r Vi har kommit fram till att ( ) ( ) 3 5 T = 2 och T ( 4 2 ) ( ) 4 = 2 Alltså måsteω ges av parallellogrammen med hörn i punktern (, ), (3, 2), (4, 2) och (3, 2) + (4, 2) = (7, 4).

4 4 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamenentamen Vi kan också lösa uppgiften genom att bestämma matrisen för den omvända avbildningen, dvs matrisen för T, som är inversmatrisen av A. Med hjälp av kofaktorerna kan vi skriva upp A som A = ( ) 4 = ( ) 4 det A 3 eftersom det(a) = ( ) 4 ( ) = + 4 = 3 och vi kan sedan beräkna ( ) 5 T = ( ) ( ) 4 5 = ( ) ( ) = och T ( 4 2 ) = 3 ( 4 ) ( 2 2 ) = 3 y ( ) = ( 4 2 ). x FIGUR 2. Det ursprungliga området Ω. b) Arean av parallellogrammen T(Ω) kan beräknas som beloppet av determinanten av matrisen med vektorerna (5, ) och (4, 2) som kolonnvektorer. Arean är alltså ( ) 5 4 det = = 4 = 6 2 areaenheter. Matrisen A har determinant 3 och därmed förstoras arean med en faktor 3 genom T, vilket vi också kan se genom att arean av paralellogrammen Ω ges av determinanten ( ) 3 4 det = 3 ( 2) 4 ( 2) = = Svar: a) Området Ω är parallellogrammen med hörn i (, ), (3, 2), (4, 2) och (7, 4). b) Området T(Ω) har area 6 areaenheter och är tre gånger så stort somω i och med att determinanten för A är 3.

5 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamen 5 (3) Den vinkelräta projektionen på planet som ges av ekvationen x 2y +3z = är en linjär avbildning och kan därmed beskrivas med hjälp av en matris. Bestäm standardmatrisen för denna projektion genom att se på hur den verkar på standardbasvektorerna. (4) Lösning. En normalvektor för planet ges av koefficienterna i ekvationen och vi får n = (, 2, 3). Vi kan projicera de tre standardbasvektorerna på planet genom att dra bort projektionen på normalen. När vi projicerar på normalen får vi Proj n e = e n n n n = (,, )t (, 2, 3) t (, 2, 3) t (, 2, 3) t(, 2, 3)t = (, 2, 3)t 4 Proj n e 2 = e 2 n n n n = (,, )t (, 2, 3) t (, 2, 3) t (, 2, 3) t(, 2, 3)t = 2 (, 2, 3)t 4 och Proj n e 3 = e 3 n n n n = (,, )t (, 2, 3) t (, 2, 3) t (, 2, 3) t(, 2, 3)t = 3 (, 2, 3)t 4 Om vi nu låter T vara projektionen på planet får vi att och T(e ) = e Proj n e = (,, ) t 4 (, 2, 3)t = (3, 2, 3)t 4 T(e 2 ) = e 2 Proj n e 2 = (,, ) t 2 4 (, 2, 3)t = (2,, 6)t 4 T(e 3 ) = e 3 Proj n e 3 = (,, ) t 3 4 (, 2, 3)t = 4 ( 3, 6, 5)t. Alltså ges matrisen för projektionen av A = Svar: Matrisen för projektionen ges av A =

6 6 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamenentamen DEL B (4) Betrakta matrisen A = (a) Bestäm en bas för radrummet till A med hjälp av Gausselimination. (3) (b) Använd relationen mellan dimensionerna för radrum och nollrum 2 för att med hjälp av resultatet från 4a också bestämma dimensionen av nollrummet till A. () Lösning. a) När vi utför radoperationer i Gausselimination ändras inte radrummet i matrisen. När vi väl har kommit till trappstegsform vet vi att de nollskilda raderna är linjärt oberoende och de utgör dämed en bas för radrummet. 2 8 r r 2 2r r 3 r r 4 2r r 4 r 2 r r 2 r 4 Därmed utgör de två vektorerna (, 2,, 8) och (,,, 4) en bas för nollrummet till A. b) Summan av dimensionerna av nollrum och radrum är lika med antalet kolonner, eftersom nollrummets dimension ges av antalet kolonner som saknar ledande ettor i trappstegsformen. Eftersom radrummet har dimension 2 får vi därmed att nollrummet dimension 4 2 = 2. Svar: a) En bas för radrummet ges av vektorerna (, 2,, 8) och (,,, 4). b) Nollrummets dimension är 2. Radrummet är det delrum som spänns upp av radvektorerna i matrisen. 2 Nollrummet till A är lösningsmängden till ekvationen Ax =.

7 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamen 7 (5) En triangulär skärm ska sättas upp i ett hörn av ett rum där väggar och tak är vinkelräta mot varandra. Använd vektorprodukten 3 för att bestämma ett uttryck för skärmens area om skärmens tre hörnpunkter har avstånd a cm, b cm, respektive c cm från hörnet. (4) FIGUR 3. Skärmens placering vid taket i ett av rummets hörn. Lösning. Vi inför ett rätvinkligt koordinatsystem med rummets hörn som origo och de positiva axlarna utmed skärninge av väggar och tak. Därmed får vi att skärmens hörnpunkter får koordinater (a,, ), (, b, ) och (,, c). För att beräkna skärmens area kan vi använda vektorprodukten eftersom längden av vektorn u v är arean av den parallellogram som spänns upp av u och v. Triangelns area blir hälften av parallellogrammens area. Vi kan beräkna vektorer utefter triangelns sidor som u = (, b, ) (a,, ) = ( a, b, ) och v = (,, c) (a,, ) = ( a,, b). Vi beräknar kryssprodukten som u v = ( a, b, ) ( a,, c) = (b c, ( a) ( a) c, ( a) b ( a)) = (bc, ac, ab). Det är längden av denna vektor som ger arean av parallellogrammen och vi får därmed att triangelns area är 2 u v cm2 = 2 (bc, ac, ab) cm2 = b2 c a 2 c 2 + a 2 b 2 cm 2. Svar: Skärmens area är 2 b2 c 2 + a 2 c 2 + a 2 b 2 cm 2. 3 Vektorprodukten kallas också för kryssprodukt.

8 8 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamenentamen (6) (a) Förklara varför det i allmänhet är enkelt att bestämma egenvärdena för övertriangulära matriser. () (b) Bestäm om möjligt en basbytesmatris P som diagonaliserar den övertriangulära matrisen A = Lösning. a) I och med att determinanten för en övertriangulär matris ges av produkten av diagonalelementen kommer det karaktäristiska polynomet, det(a λi) att vara lika med (a λ)(a 22 λ) (a nn λ) om A är en övertriangulär n n-matris. Egenvärdena som är nollställena till det karaktäristiska polynomet blir därmed lika med diagonalelementen, a, a 22,...,a nn. b) För att finna en basbytesmatris som diagonaliserar P behöver vi finna egenvektorerna. Vi har redan hittat egenvärdena som enligt del a) är lika med, 4 och 6. För att finna egenvektorerna behöver vi lösa de homogena ekvationssystemen som svarar mot (A λi)x = för dessa egenvärden. Vi börjar med λ = och får med Gausselimination (3) r r r r r 2r 2 r 3 r vilket ger lösningen (x, x 2, x 3 ) = t(,, ) eftersom x 2 = x 3 = och vi kan låte x = t för en reell parameter t. För λ = 4 får vi r 5 r 2 r r och lösningen ges av (x, x 2, x 3 ) = t(2, 3, ) eftersom x 3 = och vi kan låtax 2 = 3t för en reell parameter t. Till slut får vi för λ = 6 5 r 2 r 2 r r r 2 r 2 r och lösningen ges av (x, x 2, x 3 ) = t(6, 25, ) eftersom vi kan låta x 3 = t för en reell parameter t. Vi kan få den sökta basbytesmatrisen genom att välja egenvektorerna som kolonner och kan därmed välja

9 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamen 9 P = Det går att kontrollera att räkningarna stämmer genom att invertera P och beräkna produkten P AP och se att det blir en diagonalmatris med elementen, 4 och 6 på diagonalen. Vi får P = 3 P AP = 2 3 Svar: b) Matrisen P = = = 4 6 är en basbytesmatris som diagonaliserar A. Var god vänd!

10 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamenentamen DEL C (7) När vi med den minsta-kvadratmetoden försöker hitta den ellips med ekvation ax 2 + bxy + cy 2 = () (2) som bäst passar till punkterna (2, 2), ( 2, ), (, 2) och (2, ) leds vi till ekvationen a b = c som har lösningen a =,, b =,5 och c =,3. (a) Utför beräkningarna som leder fram till ekvationen (2). (Gausseliminationen av ekvationssystemet (2) behöver inte utföras.) (3) (b) Förklara vad som menas med att lösningen a =,, b =,5 och c =,3 är bäst i minsta-kvadratmening. () Lösning. a) Vi ställer först upp de ekvationer som skulle vara uppfyllda om alla fyra punkter låg på ellipsen. Då skulle vi ha a b c 2 2 =, a ( 2) 2 + b ( 2) + c 2 =, a ( ) 2 + b ( ) ( 2) + c ( 2) 2 =, a b 2 ( ) + c ( ) 2 =. dvs uttryckt som matrisekvation Normalekvationen ges nu av dvs a b =. c a b = c a b = c

11 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamen b) Att lösningen är bäst i minsta-kvadratmening betyder att skillnaden mellan högerled och vänsterled i den ursprungliga ekvationen är vinkelrät mot det rum som spänns upp av kolonnerna. Därmed är längden av denna vektor så liten som möjligt, vilket betyder att summan av kvadraterna av avvikelserna är så liten som möjligt. (I det här fallet ligger de fyra punkterna på en ellips, så skillnaden mellan högerled och vänsterled är (,,, ) när a =,, b =,5 och c =,3 och summan av kvadraterna är därmed också.)

12 2 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamenentamen (8) Låt Q a vara den kvadratiska formen som ges av Q a (x, y, z) = a(x 2 + y 2 + z 2 ) + 2xy + 2yz där a är en reell parameter. (a) Bestäm för vilka värden på parametern a som Q a är positivt definit. 4 (3) (b) Låta vara det minsta värdet för vilket Q a är positivt semidefinit. 5 Bestäm det största värde Q a antar på enhetssfären x 2 + y 2 + z 2 =. () Lösning. a) Den symmetriska matrisen svarar mot Q a (x, y, z) = a(x 2 + y 2 + z 2 ) + 2xy + 2yz är A = a a a För att se på omq a är positivt definit behöver vi se om alla egenvärden är positiva. Vi får egenvärdena som lösningarna till den karaktäristiska ekvationen det(a λi) =. det a λ a λ ( a λ ) ( ) a λ = (a λ) det det a λ a λ = (a λ)((a λ) 2 ) ) = (a λ)((a λ) 2 2) Därmed har vi egenvärdena λ = a, λ = a + 2 och λ = a 2. Det minsta egenvärdet är a 2 och för att detta ska vara positivt krävs att a > 2. b) Om a < 2 finns ett negativt egenvärde, så a = 2 är det minsta värde på a som gör att a är positivt semidefinit. Vi har då att det största egenvärdet är λ = 2 2 och det minsta λ = 2 2 =. Därmed gäller att Q a (x, y, z) 2 2 för alla x, y, z med x 2 + y 2 + z 2 =. Om vi har ordnat egenvärdena i storleksordning λ λ 2 λ 3 får vi efter diagonalisering att Q a (x, y, z) = λ x 2 + λ y 2 + λ 3 z 2 λ 3 (x 2 + y 2 + z 2 ) = λ 3 för punkter på enhetssfären. Det största värdet uppnås när (x, y, z) är en egenvektor med egenvärde 2 2. Svar: a) Q a är positivt definit om a > 2. b) Det största värdet Q 2 (x, y, z) antar på enhetssfären är Q är positivt definit om Q(x, y, z) > för alla (x, y, z) (,, ). 5 Q är positivt semidefinit om Q(x, y, z) för alla (x, y, z).

13 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamen 3 (9) För varje naturligt tal n 2 kan vi se på det delrum V av R n som ges av lösningarna till ekvationen x + x x n =. (a) Visa att vektorerna f = e e 2, f 2 = e 2 e 3,...,f n = e n e n utgör en bas för V om e, e 2,...,e n är standardbasvektorerna för R n. (2) (b) Använd Gram-Schmidts metod för att utifrån den givna basen för V skapa en ortogonal bas för V med avseende på den euklidiska inre produkten pår n. (2) Lösning. a) För att bestämma dimensionen för V kan vi se att matrisen som beskriver ekvationssystemet för V består av en enda nollskild rad. Detta betyder att radrummet har dimension och eftersom antalet kolonner är n kommer nollrummet, dvs V, att ha dimension n. Alla de n vektorerna f, f 2,...,f n ligger i V eftersom de har en koordinat som är, en som är och resten är noll. Därmed återstår bara att visa att f, f 2,...,f n är linjärt oberoende. Antag att a f + a 2 f a n f n =. Vi får då att = a (e e 2 ) + a 2 (e 2 e 3 ) + + a n (e n e n ) = a e + (a 2 a )e (a n a n 2 )e n a n e n. Eftersom e, e 2,..., e n utgör en bas för R n innebär detta att a = a 2 a = = a n a n 2 = a n =. Den första ekvationen innebär att a = och när vi sätter in detta i den andra får vi a 2 =. Till slut får vi att a = a 2 = = a n = och vi drar slutsatsen att f, f 2,...,f n är linjärt oberoende och därmed bildar en bas för V. b) Vi ska bygga upp en ortogonal bas för V som består av vektorer g, g 2,...,g n. Det första steget är att låta g = f = e e 2. Vi bildar sedan nästa vektor genom att ta f 2 oh dra bort projektionen av f 2 på e och vi får då g 2 = f 2 Proj g f 2 = e 2 e 3 (e 2 e 3 ) (e e 2 ) (e (e e 2 ) (e e 2 ) e 2 ) = e 2 e 3 (e 2 e 2 ) = e 2 + e 2 2 e 3. Vi kan gå vidare ett steg och får då eftersom f 3 = e 3 e 4 att f 3 g = och f 3 g 2 =. Vidare är g 2 g 2 = + + = 3 vilket ger g 3 = f 3 Proj g f 3 Proj g2 f 3 = f 3 3/2 g 2 = e 3 e ( 2 e + 2 e 2 e 3 ) = 3 e + 3 e e 3 e 4 Vi kan nu ana ett mönster och kan försöka visa att g i = i e + i e i e i e i+, för i =, 2,..., n. Vi ser att en vektor v = (x, x 2,...,x n ) är ortogonal mot f i precis om v f i = x i x i+ =, dvs om i-koordinaten är lika med (i + )-koordinaten. Därmed får vi att vektorn g i som ska vara ortogonal mot W i = span{g, g 2,..., g i } =

14 4 SF624 Algebra och geometri - Modelltentamenentamen span{f, f 2,..., f i } måste ha alla de första i koorinaterna lika. Den (i + )- koordinaten måste vara lika med (i + )-koordinaten för f i eftersom alla vektorer i W i har (i + )-koordinat noll. Därmed ser vi att g i = k(e + e e i ) e i+ för något talk. Eftersom g i ska ligga i delrummet V måste summan av koordinaterna vara noll, vilket ger k i =, dvs k = /i. Alltså har vi visat att g i = i e + i e i e i e i+, för i =, 2,..., n. Svar: b) Den ortogonala bas G = {g, g 2,...,g n } som fås via Gram-Schmidt metod ges av g i = i e + i e i e i e i+ för i =, 2,..., n.

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB c 2004 Liber AB, Lennart Harnefors, Johnny Holmberg, Joop Lundqvist Signaler och system med tillämpningar Introduktion till MATLAB 1 Inledning MATLAB (för Matrix laboratory) är ett interaktivt programpaket

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

ALGEBRA. J. Brzezinski

ALGEBRA. J. Brzezinski LINJÄR OCH MULTILINJÄR ALGEBRA J. Brzezinski MATEMATISKA VETENSKAPER CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORG 2004 FÖRORD Linjär algebra, vars huvuduppgift är att studera linjära rum

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Bild + bild + bild är en summa av bilder.

Bild + bild + bild är en summa av bilder. Bild + bild + bild är en summa av bilder. 4 talföljder och summor Inledande aktivitet Undersök hittar du mönstret? Vilken figur, vilka bokstäver eller vilket tal motsvarar frågetecknet? a) b) A B C Ö A

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013 MÄLARDALENS HÖGSKOLA TENTAMEN I MATEMATIK Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA3 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 7 januari 03 Examinator: Karl Lundengård Skrivtid:

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer