Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år?"

Transkript

1 Fråga: Hur många får lungcancer varje år?? Lungcancer Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancerstatistik Antal Lungcancerinsjuknande per år i Sverige Antal fall Män Kvinnor Nya fall (år 2011) 5 års överl 10% 15% Dödsfall (år 2011) Procent av all cancer: Lungcancer incidens Fördelning i olika åldrar 5 6 1

2 Orsaker till lungcancer Tobaksrelaterat (80 95%) ggr ökad risk Asbest 2 5 ggr ökad risk Radioaktiv strålning Strålolycka Strålbehandling vid tidigare sjukdom Radon 500 fall/år Röntgenundersökningar (?) Symptom av lungcancer Symtomfri vid upptäckt betyder bättre prognos. Tyvärr endast t5% 95% har något symtom vid upptäckt Ärftlighet (?) 7 8 Screening för lungcancer? Antal Hög frekvens av prickar 23% av pat 2,7% av patienterna hade cancer 69% av pat 2,6% av patienterna hade cancer (1,4% av prickarna) Rökare el exrökare Storlek Färre än 1% av prickarna < 5mm var maligna Om <5mm hade avvaktan med uppföljn 12mån ej fördröjt diagnos

3 Fråga; Vanligaste symptom av lungcancer vid första vårdkontakt? Symptom vid lungcancer Lokalsymtom: Lokalsymtom 25% Metastasrelaterade symtom 32% Allmänsymtom 35% Lokalsymtom: Hosta Hemoptys Smärta i thorax Dyspne Kompression/ocklusion av centrala luftvägar Pleuravätska Lymfangit Perifer nervpåverkan: N recurrens, heshet, svälja fel N phrenicus, diafragmapares Plexus brachialis, sensoriska och motoriska bortfall i armen

4 Kardiovaskulära symtom: Tromboembolism, dvt, lungemboli V cava sup syndrom, svullnad i huvudhalsregionen, venstas mm Pericardvätska Kardiovaskulära symtom: Tromboembolism, dvt, lungemboli V cava sup syndrom, svullnad i huvudhalsregionen, venstas mm Pericardvätska Metastassymptom: CNS metastaser, stroke, EP, trötthet,mm Medulla met, pareser Skelett met, smärta Lever met, illamående, blödningar, icterus Binjure met Paramaligna symtom: Hyponatremi SIADH Hypercalcemi Clubbing, trumpinnefingrar Neurologiska: Lambert Eatons myastena syndrom ACTH, småcellig lungca Gynekomasti, småcellig lungca Clubbing Paramaligna symtom: Hyponatremi SIADH Hypercalcemi Clubbing, trumpinnefingrar Neurologiska: Lambert Eatons myastena syndrom ACTH, småcellig lungca Gynekomasti, småcellig lungca

5 Fråga: Vanligaste histologiska typen av lungcancer?? Fördelning över år NSCLC SCLC Lungcancer; Adenocarcinom Hur många lungcancerfall per år? Vilka är de två kliniska huvudgrupperna? Vilka två vanliga elektroytstörningar ses ofta?

6 Utredning Upptäckten Diagnos vävnad Stadieindelning Funktionsnivå Performance status operabilitet Upptäckten Röntgen Våren 06 rossel i bröstet Väste i bröstet vid djupandning Atrovent + Pulmicort Ingen effekt Hösten 06 smärre hemoptyser Tidigare Aktuell Vart remittera denna patienten? 35 6

7 Lungcancer Diagnosen vävnad Bronkoscopi EBUS = Endo Bronchial UltraSound Transtorakal nålpunktion Punktion mot metastas Sputumcytologi Bronkoscopi EBUS Transtorakal nålpunktion Stadieindelning CT thorax + övre buk PET CT Styrs sedan av symptom CT hjärna MRT skelettscint

8 Philips Gemini TF 43 Ovanlobstumör med spridning till mediastinum och lunghilus 44 Säkerställa stadieindelningen För kontroll av lymfkörtelspridning: Endobronkiellt ultraljud, EBUS Endoskopiskt ultraljud, EUS Mediastinoskopi Finnålspunktion av perifera körtlar Skivepitelcancer i lunga plus (oväntat) hypermetabolt focus i presacralt Grund för klinisk stadieindelning Funktionsnivå operabilitet Spirometri CO diffusionstest Pulsoximetri/blodgas ev i kombination med ansträngningstest (ergospirometri) i) Lungscint med regional fördelning

9 Funktionsnivå operabilitet För kontroll av hjärtfunktion inför operation: EKG ev Arbetsprov ev Ultraljud Funktionsnivå behandlingsbar pat? Performance status enl WHO PS 0 känner sig frisk PS1 lite försämrad ork PS 2 vilar liggandes mindre än halva dagen PS 3 vilar liggandes mer än halva dagen PS 4 sängliggandes dygnet runt TNM systemet T tumörstorlek och lokalisation T1 T4 N noduli/körtelstatus l t t N0 N3 M fjärrmetastas M0 M %

10 Cytostatika: Medianöverlevnad ökar 4-6 månader Ett-årsöverlevnaden dubbleras Fråga: När gjordes den första pulmektomin? Historia 1930 talet: Första operationen med borttagande av en hel lunga med överlevande patient 1950 talet: Samband tobak Lungcancer? Dr Richard Doll, England 1960 talet: Strålning för behandling 1970 talet: Cellgift småcellig lungcancer 1980 talet: Cellgift icke småcellig lungca 2000 talet: Receptorspecifika behandlingar 62 Kirurgi Strålning Cellgift Nya behandlingsmetoder Behandlingsmetoder Fördelar Erbjuder potentiell bot Möjliggör strikt lokal behandling Kan nå cancerceller i hela kroppen Målinriktad behandling mot specifika faktorer i tumörutvecklingen. Når hela kroppen. Nackdelar Endast 20% av patienterna kan opereras. Biverkningar Biverkningar Nya behandlingar saknar ofta långtidsdata för effekt och säkerhet. 63 Behandling av icke småcellig lungcancer Stadium 1: Operation Stadium 2: Operation följt av cytostatika Stadium 3: Kombination med cytostatika och radioterapi. TKI Stadium 4: Aldrig operation Cytostatika. TKI. Behandling av icke småcellig lungcancer Kirurgi Kirurgi endast i syfte att kunna operera radikalt. Dvs allt eller inget. Kilexcision Lobectomi Pulmectomi

11 Cytostatika NSCLC Behandling av icke småcellig lungcancer Cisplatin/Karboplatin Pemetrexed Gemcitabin Vinorelbin Docetaxel Paclitaxel Vid tumörrecidiv ofta möjligt med ny omgång cytostatika, sk second line behandling Alternativ tillcytostatikaär behandling med tyrosinkinashämmare, Tarceva, Iressa (receptorspecifika) EML4 ALK pos (4%) kan erbjudas Crizotinib Cytostatikabehandling Poliklinisk Varannan eller var tredje vecka Blodprover varje vecka Röntgenkontroll i halvtid Uppföljning varannan eller var tredje månad Kostnad? Karboplatin+gemzar x sek Karboplatin+navelbin x sek Karboplatin+alimta x sek Avastin i tillägg till progress sek Taxotere x sek Tarceva sek per månad Behandling av lungcancer palliation Palliativa behandlingsåtgärder innefattar: Smärtbehandling; analgetika med tabl plåster injektion eller pump, nervblockader, mm. Radioterapi ex mot skelettmetastaser, centrala tumörer med hotande kompression, mm Bisfosfonat vid skelettmetastaser (Zometa) Stent och laserbehandling av tumörer i centrala luftvägar Stent i v cava sup Nutritionsstödjande åtgärder Syrgas vid resp insuff och ibland mot dyspné Behandlingsresultat vid icke småcellig lungcancer Obehandlad i genomsnitt 6 7 mån Med behandling; stadium IIIB + IV : mån Stor variation av resultat inom patientgruppen Ettårsöverlevnad 30 35% Med cytostatika bättre livskvalitet

12 Lungcancer Behandling av småcellig lungcancer 3700 nya fall per år Starkt samband med tobak Upptäckt i sent skede Endast drygt 15% kan opereras Palliativ cytostatikabehandling viktigt Performance status Indelas i: Begränsad sjukdom (Limited disease) Endast tumör i halva thorax, ca 30% Utbredd sjukdom (Extensive disease) Ofta fjärrmetastaser, ca 70% Allt bättre förutsättningar! Behandling av småcellig lungcancer Behandling av småcellig lungcancer Begränsad sjukdom: Kombination av cytostatika och radioterapi Samtidigt konkomittant Först cytostatika och sedan radioterapi sekvensiellt Profylaktisk radioterapi mot hjärnan Utbredd sjukdom: Cytostatika Profylaktisk kstrålbehandling mot hjärnan Behandlingsresultat vid småcellig lungcancer Begränsad sjukdom: upp till 25% 5 årsöverlevnad Utbredd sjukdom: endast några procent lever efter fem år

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning Onkologi 579 Bengt Bergman, Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Inledning är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning för kurativ behandling

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer

Vårdprogram för lungcancer Vårdprogram för lungcancer Utredning och behandling av lungcancer i södra sjukvårdsregionen Sydsvenska lungcancergruppen 2011 Vårdprogrammets giltighetstid: 2011 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen Innehåll Förord Inledning 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen 3 Behandling Hodgkins lymfom Cytostatika Behandling vid högmaligna,

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011 Huvud-halscancer Västra sjukvårdsregionen "#$%&''()(*$+,-#$$.#*)/(+'%0+(0#-0#(%-123&$% 4&$%-+561738-,$-#*)/(#( 5+9'*-#($7+:()3#-$)%#%$$61791$#% ;?@AB"C.? A#'D=

Läs mer

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård.

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. I gruppen deltar öl Tomas Gars, Motala; öl Karin Cederquist, Norrköping; öl Urban Wennerström, Västervik; öl Fredrik Olsson Västervik; öl Olof Torstensson Oskarshamn;

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

PROJEKTARBETESRAPPORT

PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 Projektgrupp: Handledare: Medbedömare:, NV3C, NV3C, NV3C Lena Sundström Gustaf Idegren 2 SAMMANFATTNING Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år insjuknar 40

Läs mer

En ny era kan inledas inom lungcancer

En ny era kan inledas inom lungcancer Bakgrundsmaterial Iressa 2010-03-04 En ny era kan inledas inom lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige, och den femte vanligaste cancerformen. Men trots det har lungcancer

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Nationellt vårdprogram Mars 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-03-10 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer 2006 Vårdprogrammets giltighetstid: 2006 04 01 2008 04 01 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-74-3 Onkologiskt centrum, Lund 2006 2 Vårdprogrammets syfte Vårdprogrammet

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård,

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER

SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER Från Sektionen för Omvårdnad vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER Malin Lövgren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer