Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Feb 215

2

3 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

4 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro SE UPPSALA 4 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1, täckningsgrad och tidstrender Väntetider Diagnostik Behandling Studier Överlevnad Kvalitetsindikatorer

6 Figurer Tabeller 1 och täckningsgrad i procent (%) per län och diagnosår Antal patienter med uppföljningsblankett samt täckningsgrad i procent (%), per landsting och diagnosår, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per histopatologisk grupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per åldersgrupp, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per åldersgrupp, Fördelning av histopatologisk grupp, per kön, Fördelning av histopatologisk grupp, per grund för diagnos, Fördelning av WHO performance status för NSCLC, per stadium vid diagnos, Fördelning av WHO performance status för SCLC, per stadium vid diagnos, Fördelning av morfologisk diagnos vid behandlingsbeslut, per planerad behandling, Fördelning av planerad behandling, per typ av lungcancer, Planerad kirurgi, kemoterapi och radioterapi, per typ av lungcancer, Andel patienter som planerats för kirurgi, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Jämförelse mellan planerad och utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA- IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, Typ av utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, per landsting, Andel patienter som planerats för strålbehandling mot primärtumör, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Andel patienter som planerats för cytostatikabehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Första, andra och tredje linjens behandling för patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som fått cytostatikabehandling enligt uppföljningsblanketten, per landsting, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per åldersgrupp och typ av lungcancer, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per WHO performance status och typ av lungcancer, Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, Figurer 1 av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per kön och diagnosår, Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Fördelning av åldersgrupp vid diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

7 Figurer 5 av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per åldersgrupp och diagnosår, Fördelning av åldersgrupp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Fördelning av åldersgrupp vid diagnos, per kön, Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per sjukhus, Antal aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per kön och diagnosår, Andel aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per kön och diagnosår, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per landsting, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och typ av lungcancer, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och stadium vid diagnos, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per diagnosperiod, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per sjukhus, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per sjukvårdsregion, Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per sjukhus, Antal dagar mellan remissankomst och första behandlingsstart, per sjukhus för de som har en registrerad uppföljning, Antal dagar mellan behandlingsbeslut och första behandlingsstart för opererade, per sjukhus för de som har en registrerad uppföljning, Tider i vårdkedjan uppdelat på landsting, diagnosår Grund för klinisk stadieindelning (utöver klinisk undersökning + röntgen) för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Andel patienter där transthorakal biopsi utgjort grund för klinisk stadieindelning, per sjukhus, Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår,

8 Figurer 36 Andel patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, Andel aldrig-rökare med adenocarcinom och WHO performance status -2 där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV, exklusive skivepitel där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per diagnosår, Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per diagnosår, Fördelning av stadium vid diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Fördelning av stadium vid diagnos, per kön, Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per kön, Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per kön, Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Fördelning av cancertyp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Fördelning av WHO performance status för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Andel patienter som bedömts vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi, per åldersgrupp, Andel patienter med stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2 som planerats för primär kemoradioterapi, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som planerats för cytostatikabehandling, per sjukhus, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per sjukhus, Antal patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Andel patienter som ingick i studier, per diagnosår, Överlevnad för patienter med NSCLC, per kön, Överlevnad för patienter med SCLC, per kön, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2, per planerad kirurgi, Överlevnad för patienter med NSCLC, stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2, per planerad kemoradioterapi, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per planerad cytostatikabehandling, Överlevnad för patienter med stadium IV och WHO performance status -2, per ingen aktiv tumörbehandling, Överlevnad per typ av lungcancer, Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

9 Figurer 65 Överlevnad för patienter med stadium IA-IIB, per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IIIB, per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med stadium IV, per typ av lungcancer, Överlevnad för patienter med WHO performance status -2, per diagnosperiod, Överlevnad för patienter med stadium IIIA-IV och WHO performance status -2, per diagnosperiod, Överlevnad för patienter med NSCLC, per rökningsstatus vid diagnos, Överlevnad för patienter med SCLC, per rökningsstatus vid diagnos, Överlevnad per stadium vid diagnos, Överlevnad per WHO performance status, Andel patienter som deltagit i någon form av strukturerad behandlingsstudie, per sjukhus, Andel patienter som tagits upp på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per sjukhus, Andel patienter vars diagnos har bekräftats med cytologi/pad, per sjukhus, Andel patienter med NSCLC och stadium IB-IIIB som genomgick PET-CT inför planerad kurativt syftande behandling (kirurgi eller primär kemoradioterapi), per sjukhus, Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kurativt syftande kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling, per sjukhus, Andel patienter med stadium IIIB-IV och WHO performance status -2 som planerats för torakal strålbehandling i palliativt syfte, per sjukhus, Andel patienter med stadium IIIB-IV och WHO performance status -2 som planerats för cytostatikabehandling i palliativt syfte, per sjukhus, Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus,

10 1, täckningsgrad och tidstrender 1, täckningsgrad och tidstrender Tabell 1. och täckningsgrad i procent (%) per län och diagnosår. Uppsala Sörmland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Totalt Diagnosår 22 5 (1) 82 (99) 8 (98) 12 (99) 98 (96) 8 (96) 19 (95) 64 (98) (1) 92 (1) (1) 116 (99) 111 (99) 14 (99) 93 (98) 669 (99) 24 3 (9) 94 (99) 64 (91) 119 (98) 11 (9) 113 (1) 13 (1) 683 (98) (99) 88 (98) 3 (83) 126 (98) 114 (99) 92 (99) 12 (99) 8 (9) (9) 88 (99) 85 (82) 114 (96) 11 (1) 12 (98) 88 (85) 688 (94) 2 19 (98) 115 (99) 9 (95) 113 (98) 118 (1) 114 (99) 96 (95) 62 (98) (96) 91 (88) 9 (85) 1 (99) 18 (95) 92 (99) 124 (9) 61 (94) (96) 112 (8) 94 (92) 119 (98) 13 (96) 11 (99) 136 (99) 8 (95) (1) 114 (99) 18 (1) 126 (1) 116 (98) 14 (1) 136 (99) 831 (99) (1) 91 (99) 84 (98) 13 (99) 18 (1) 19 (98) 135 (98) 81 (99) (99) 9 (1) 18 (99) 118 (98) 9 (98) 114 (98) 125 (94) 62 (98) (99) 91 (4) 99 (94) 12 (96) 95 (98) 112 (1) 123 (8) 6 (91) Totalt 1355 (98) 1155 (94) 15 (93) 141 (98) 1288 (98) 1235 (99) 1388 (95) 8895 (9) Tabell 2. Antal patienter med uppföljningsblankett samt täckningsgrad i procent (%), per landsting och diagnosår, Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Totalt Diagnosår (96) 28 (32) 4 (5) 126 (1) 6 (53) 91 (99) 29 (24) 429 (61) 26 8 () 19 (22) 1 (1) 96 (84) 96 (8) 89 (8) 14 (16) 393 (5) 2 5 (46) 19 (1) 19 (2) 86 (6) 89 (5) 82 (2) 39 (41) 384 (5) 28 8 (61) 5 (55) 55 (5) 93 (8) 9 (9) 8 (95) 121 (98) 59 (8) (1) 112 (1) 94 (1) 119 (1) 13 (1) 11 (1) 129 (95) 8 (99) (99) 113 (99) 18 (1) 126 (1) 116 (1) 14 (1) 135 (99) 828 (1) (99) 55 (6) 82 (98) 19 (8) 16 (98) 19 (1) 13 (96) 43 (91) (99) 55 (5) 98 (91) 99 (84) 88 (98) 114 (1) 123 (98) 686 (9) (8) 5 (55) 3 (3) 4 (3) 3 () 12 (91) 66 (54) 515 (6) Män Kvinnor Diagnosår Figur 1. av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per kön och diagnosår, Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

11 Män Kvinnor Diagnosår Figur 2. Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Sjukhuset i Arvika REGIONEN Sjukhuset i Torsby Lindesbergs lasarett 15 Män Kvinnor Figur 3. Fördelning av kön för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till övriga. 11

12 1, täckningsgrad och tidstrender Lindesbergs lasarett 15 2 Sjukhuset i Arvika 381 Sjukhuset i Torsby REGIONEN 2346 < Figur 4. Fördelning av åldersgrupp vid diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till övriga < Diagnos?r Figur 5. av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per åldersgrupp och diagnosår, Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

13 5 4 < Diagnosår Figur 6. Fördelning av åldersgrupp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Ålder Män Kvinnor Totalt < Totalt Män Kvinnor 2 1 < Ålder vid diagnos Figur. Fördelning av åldersgrupp vid diagnos, per kön,

14 1, täckningsgrad och tidstrender Lindesbergs lasarett 15 Sjukhuset i Torsby REGIONEN Sjukhuset i Arvika Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Figur 8. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. Rökare = daglig rökning under minst ett år F.d. rökare = rökfri i mer än ett år Aldrig rökare = Aldrig rökt eller endast feströkt Tabell 3. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 95 (51) 89 (43) 5 (4) 39 (2) 183 Småcellig 46 (59) 45 (36) 35 (3) 34 (3) 122 Adenocarcinom 155 (41) 1521 (41) 585 (16) 8 (2) 3691 Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 482 (49) 398 (4) 66 () 41 (4) 98 Adenoskvamös 29 (38) 3 (49) 9 (12) 1 (1) 6 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 2 (1) 5 (42) 3 (25) 2 (1) 12 Carcinoid 3 (2) 48 (33) 66 (45) 3 (2) 14 Spottkörteltyp () 1 (5) 1 (5) () 2 Oklassificerad cancer 12 (42) 11 (39) 38 (13) 1 (6) 285 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 232 (43) 216 (4) 63 (12) 26 (5) 53 Uppgift saknas 4 (31) 4 (31) 1 (8) 4 (31) 13 Totalt 41 (46) 366 (41) 942 (11) 24 (3) 8895 Tabell 4. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 58 (4) 66 (49) 32 (3) 26 (2) 1244 Småcellig 326 (52) 26 (43) 13 (2) 19 (3) 625 Adenocarcinom 681 (4) 816 (4) 18 (11) 34 (2) 118 Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 254 (4) 246 (45) 25 (5) 1 (3) 542 Adenoskvamös 16 (3) 23 (53) 4 (9) () 43 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 1 (14) 3 (43) 2 (29) 1 (14) Carcinoid 11 (18) 25 (42) 22 (3) 2 (3) 6 Oklassificerad cancer 58 (39) 4 (5) 8 (5) (5) 14 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 95 (38) 12 (51) 18 () 9 (4) 249 Uppgift saknas 1 (12) 3 (38) 1 (12) 3 (38) 8 Totalt 223 (44) 219 (4) 312 () 118 (3) Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

15 Tabell 5. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per histopatologisk grupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 3 (59) 23 (32) 43 () 13 (2) 629 Småcellig 42 (65) 19 (29) 22 (3) 15 (2) 64 Adenocarcinom 824 (42) 5 (36) 398 (2) 46 (2) 193 Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 228 (51) 152 (34) 41 (9) 24 (5) 445 Adenoskvamös 13 (39) 14 (42) 5 (15) 1 (3) 33 Pleomorfa/sarkomatösa inslag 1 (2) 2 (4) 1 (2) 1 (2) 5 Carcinoid 19 (22) 23 (26) 44 (51) 1 (1) 8 Spottkörteltyp () 1 (5) 1 (5) () 2 Oklassificerad cancer 62 (45) 36 (26) 3 (22) 1 () 138 Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 13 (48) 89 (31) 45 (16) 1 (6) 288 Uppgift saknas 3 (6) 1 (2) () 1 (2) 5 Totalt 2 (49) 1416 (33) 63 (15) 129 (3) 4252 Tabell 6. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för män, per åldersgrupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Ålder vid diagnos <4 8 (2) 5 (1) 16 (53) 1 (3) (48) 23 (26) 2 (22) 3 (3) (66) 126 (26) 31 (6) 11 (2) (53) 594 (39) 9 (5) 44 (3) (38) 938 (54) 92 (5) 34 (2) (23) 484 (64) 68 (9) 25 (3) (19) 2 (62) 6 (19) () 32 Totalt 223 (44) 219 (4) 312 () 118 (3) 4643 Tabell. Fördelning av rökningsstatus vid diagnos för kvinnor, per åldersgrupp, Rökare F.d. rökare Aldrig rökare Uppgift saknas Totalt Ålder vid diagnos <4 3 (16) 1 (5) 15 (9) () (6) 24 (18) 29 (22) 1 (1) (63) 14 (23) 64 (1) 21 (3) (58) 453 (31) 129 (9) 35 (2) (41) 53 (4) 24 (15) 39 (3) (29) 246 (39) 14 (2) 2 (4) (12) 8 (24) 15 (45) 6 (18) 33 Totalt 2 (49) 1416 (33) 63 (15) 129 (3) Män Kvinnor Diagnosår Figur 9. Antal aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per kön och diagnosår,

16 2 Väntetider Män Kvinnor Diagnosår Figur 1. Andel aldrig-rökare bland fall av lungcancer registrerade i regionala lungcancerregistret, per kön och diagnosår, Väntetider 1 8 Kumulativ andel (%) % Antal dagar Figur 11. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, 213. Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. 1 8 Kumulativ andel (%) Antal dagar Figur 12. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. 16 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

17 1 8 Kumulativ andel (%) Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Antal dagar Figur 13. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. Median Sjukhuset i Arvika Sjukhuset i Torsby RIKET Lindesbergs lasarett Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 14. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Karlskoga lasarett, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Ystad) har grupperats till. 1

18 2 Väntetider Median (NSCLC) (NSCLC) RIKET SCLC NSCLC Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 15. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och typ av lungcancer, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Lindesbergs lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Torsby, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. 18 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

19 Median (IA IIB) (IA IIB) RIKET IIIA IV IA IIB Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 16. Antal dagar mellan ankomst av remiss och behandlingsbeslut, per sjukhus och stadium vid diagnos, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Lasarettet i Ystad, Lindesbergs lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Torsby, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. 19

20 2 Väntetider Kumulativ andel (%) Antal dagar Figur 1. Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där första läkarbesök har skett. 1 8 Kumulativ andel (%) Antal dagar Figur 18. Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där första läkarbesök har skett. 1 8 Kumulativ andel (%) Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Antal dagar Figur 19. Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där första läkarbesök har skett. 2 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

21 Median Lindesbergs lasarett 15 Sjukhuset i Arvika Sjukhuset i Torsby RIKET Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 2. Antal dagar mellan ankomst av remiss och första läkarbesök, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Karlskoga lasarett, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Ystad) har grupperats till. 1 8 Kumulativ andel (%) Antal dagar Figur 21. Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där morfologisk diagnos har ställts. 21

22 2 Väntetider 1 8 Kumulativ andel (%) Antal dagar Figur 22. Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där morfologisk diagnos har ställts. 1 8 Kumulativ andel (%) Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Antal dagar Figur 23. Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter ankomst av remiss den kumulativa andelen fall där morfologisk diagnos har ställts. 22 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

23 Median Sjukhuset i Torsby Lindesbergs lasarett RIKET Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 24. Antal dagar mellan ankomst av remiss och morfologisk diagnos, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Karlskoga lasarett, Sjukhuset i Arvika, Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Ystad) har grupperats till. 1 8 Kumulativ andel (%) Antal dagar Figur 25. Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, Figuren visar för givet antal dagar efter morfologisk diagnos den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. 23

24 2 Väntetider 1 8 Kumulativ andel (%) Antal dagar Figur 26. Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter morfologisk diagnos den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. 1 8 Kumulativ andel (%) Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Antal dagar Figur 2. Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per diagnosperiod, Figuren visar för givet antal dagar efter morfologisk diagnos den kumulativa andelen fall där behandlingsbeslut har tagits. 24 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

25 Median RIKET Sjukhuset i Torsby Lindesbergs lasarett Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 28. Antal dagar mellan morfologisk diagnos och behandlingsbeslut, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Karlskoga lasarett, Sjukhuset i Arvika, Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Ystad) har grupperats till. Median Lindesbergs lasarett RIKET Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 29. Antal dagar mellan remissankomst och första behandlingsstart, per sjukhus för de som har en registrerad uppföljning, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Sjukhuset i Torsby, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. 25

26 2 Väntetider Median RIKET Median samt 2:e och 8:e percentilen (dagar) Figur 3. Antal dagar mellan behandlingsbeslut och första behandlingsstart för opererade, per sjukhus för de som har en registrerad uppföljning, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall () har grupperats till. Uppsala Södermanland Remissankomst Första besök Första besök Provtagning Provtagning Behandlingsbeslut Behandlingsbeslut Första behandling Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Antal dagar Figur 31. Tider i vårdkedjan uppdelat på landsting, diagnosår Figuren presenterar mediantiden mellan datum för ankomst av remiss till första besök på specialistmottagning (röd stapel), samt mediantid mellan första besök på specialistmottagning och provtagning (grå stapel), mediantid mellan provtagning och behandlingsbeslut (mörkgrå stapel) samt mediantid mellan behandlingsbeslut och första behandlingsstart. 26 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

27 3 Diagnostik Bronkoskopi EBUS CT thorax Mediastinoskopi UL/CT övre buk Transthorakal biopsi PET Annat Diagnosår Figur 32. Grund för klinisk stadieindelning (utöver klinisk undersökning + röntgen) för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, REGIONEN Lindesbergs lasarett 15 Sjukhuset i Torsby 12 Sjukhuset i Arvika Figur 33. Andel patienter där transthorakal biopsi utgjort grund för klinisk stadieindelning, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. 2

28 3 Diagnostik 336 Lindesbergs lasarett REGIONEN Sjukhuset i Torsby 12 2 Sjukhuset i Arvika PAD Cytologi Klinisk undersökning Figur 34. Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till Klinisk undersökning Cytologi PAD Uppgift saknas Diagnosår Figur 35. Fördelning av grund för diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

29 2 4 8 REGIONEN Figur 36. Andel patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, 213. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Torsby) har grupperats till. 6 REGIONEN Figur 3. Andel aldrig-rökare med adenocarcinom och WHO performance status -2 där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, 213. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (, ) har grupperats till. 29

30 3 Diagnostik REGIONEN Figur 38. Andel patienter med stadium IV, exklusive skivepitel där ett epidermal growth factor receptor (EGFR) mutationstest har genomförts, per sjukhus, 213. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Torsby) har grupperats till IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Diagnosår Figur 39. Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per diagnosår, IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Diagnosår Figur 4. Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per diagnosår, Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

31 48 36 REGIONEN Sjukhuset i Torsby 1 Lindesbergs lasarett 15 Sjukhuset i Arvika 6 I II III IV Figur 41. Fördelning av stadium vid diagnos för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till Stadium Män Kvinnor Totalt IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Saknas Totalt Män Kvinnor 1 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Saknas Stadium vid diagnos Figur 42. Fördelning av stadium vid diagnos, per kön, Stadium Män Kvinnor Totalt IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Saknas Totalt Män Kvinnor 1 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Saknas Stadium vid diagnos Figur 43. Fördelning av stadium vid diagnos för NSCLC, per kön,

32 3 Diagnostik Stadium Män Kvinnor Totalt IA IB IIA 6 6 IIB IIIA IIIB IV Saknas Totalt Män Kvinnor 2 1 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV Saknas Stadium vid diagnos Figur 44. Fördelning av stadium vid diagnos för SCLC, per kön, Tabell 8. Fördelning av histopatologisk grupp, per kön, Män Kvinnor Totalt Histopatologi Skivepitel 1244 (2) 629 (15) 183 (21) Småcellig 625 (13) 64 (15) 122 (14) Adenocarcinom 118 (3) 193 (46) 3691 (41) Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 542 (12) 445 (1) 98 (11) Adenoskvamös 43 (1) 33 (1) 6 (1) Pleomorfa/sarkomatösa inslag () 5 () 12 () Carcinoid 6 (1) 8 (2) 14 (2) Spottkörteltyp () 2 () 2 () Oklassificerad cancer 14 (3) 138 (3) 285 (3) Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 249 (5) 288 () 53 (6) Uppgift saknas 8 () 5 () 13 () Totalt 4643 (1) 4252 (1) 8895 (1) Tabell 9. Fördelning av histopatologisk grupp, per grund för diagnos, Klinisk undersökning Cytologi PAD Uppgift saknas Totalt Histopatologi Skivepitel 3 (1) 365 (2) 14 (23) 28 (25) 183 (21) Småcellig 1 () 193 (1) 165 (1) 13 (12) 122 (14) Adenocarcinom 1 () 855 (46) 292 (43) 43 (38) 3691 (41) Storcellig/lågt diff. icke-småcellig 1 () 283 (15) 689 (11) 14 (12) 98 (11) Adenoskvamös () 4 () 2 (1) () 6 (1) Pleomorfa/sarkomatösa inslag () () 12 () () 12 () Carcinoid () 6 () 13 (2) 4 (4) 14 (2) Spottkörteltyp () () 2 () () 2 () Oklassificerad cancer 4 (1) 125 () 152 (2) 4 (4) 285 (3) Cytologisk/histologisk diagnos föreligger ej 58 (98) 9 () 2 () () 53 (6) Uppgift saknas () () () 6 (5) 13 () Totalt 518 (1) 184 (1) 6425 (1) 112 (1) 8895 (1) 32 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

33 Adenocarcinom Skivepitel Småcellig Storcellig Cyto/hist finns ej Annan Diagnosår Figur 45. Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per diagnosår, Lindesbergs lasarett REGIONEN Sjukhuset i Torsby 12 Sjukhuset i Arvika NSCLC SCLC Annan Figur 46. Fördelning av cancertyp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. 33

34 3 Diagnostik 2 Lindesbergs lasarett REGIONEN Sjukhuset i Torsby 12 Sjukhuset i Arvika Adenocarcinom Skivepitel Småcellig Storcellig Cyto/hist finns ej Annan Figur 4. Fördelning av histopatologisk grupp för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till REGIONEN Sjukhuset i Torsby Lindesbergs lasarett 11 Sjukhuset i Arvika 6 WHO WHO 1 WHO 2 WHO 3 WHO Figur 48. Fördelning av WHO performance status för lungcancerfall registrerade i regionala lungcancerregistret, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Hudiksvall, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. 34 Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

35 Tabell 1. Fördelning av WHO performance status för NSCLC, per stadium vid diagnos, WHO WHO 1 WHO 2 WHO 3 WHO 4 Uppgift saknas Totalt Stadium IA 293 (49) 222 (3) 6 (1) 8 (1) 1 () 14 (2) 598 IB 16 (35) 26 (4) 85 (1) 13 (3) 1 (2) 19 (4) 59 IIA 35 (34) 45 (44) 19 (19) 3 (3) () () 12 IIB 4 (15) 124 (46) 64 (24) 25 (9) 4 (1) 12 (4) 269 IIIA 129 (21) 281 (45) 13 (22) 48 (8) 11 (2) 16 (3) 622 IIIB 215 (15) 538 (39) 358 (26) 15 (13) 49 (4) 62 (4) 139 IV 29 (9) 133 (32) 982 (3) 588 (18) 226 () 15 (5) 326 Uppgift saknas 18 (12) 25 (1) 34 (23) 26 (1) 4 (3) 44 (29) 151 Totalt 1196 (1) 244 (36) 139 (25) 886 (13) 35 (4) 324 (5) 6924 Tabell 11. Fördelning av WHO performance status för SCLC, per stadium vid diagnos, WHO WHO 1 WHO 2 WHO 3 WHO 4 Uppgift saknas Totalt Stadium IA (3) 6 (26) (3) 1 (4) () 2 (9) 23 IB 3 (12) 8 (32) 8 (32) 3 (12) () 3 (12) 25 IIA 3 (5) 1 (1) 2 (33) () () () 6 IIB 1 (6) 11 (61) 5 (28) 1 (6) () () 18 IIIA 24 (23) 46 (44) 2 (26) 8 (8) () () 15 IIIB 32 (11) 114 (39) 8 (3) 36 (12) 11 (4) 1 (3) 29 IV 46 (6) 222 (28) 248 (32) 11 (22) 55 () 4 (5) 82 Uppgift saknas () 9 (39) 4 (1) 5 (22) 1 (4) 4 (1) 23 Totalt 116 (9) 41 (33) 388 (31) 225 (18) 6 (5) 59 (5)

36 4 Behandling 4 Behandling REGIONEN Sjukhuset i Torsby 44 Lindesbergs lasarett Sjukhuset i Arvika Figur 49. Andel patienter som bedömts vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Lasarettet i Ystad, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. Tabell 12. Fördelning av morfologisk diagnos vid behandlingsbeslut, per planerad behandling, Diagnos före behandlingsbeslut Ej diagnos före behandlingsbeslut Tidsuppgift saknas Totalt Planerad behandling Enbart kirurgi 621 (61) 354 (35) 35 (3) 11 Kirurgi + kemo 155 (66) 3 (31) (3) 235 Kemo/radio 164 (96) 33 (3) 14 (1) 1111 Kemo/radio + RT metastas 1 (86) 12 (1) 5 (4) 124 Enbart kemo 293 (96) 2 (2) 55 (2) 292 Kemo + RT metastas 549 (86) 5 (12) 18 (3) 642 Enbart RT primärtumör 4 (88) 22 (4) 42 (8) 541 Enbart RT metastas 249 (4) 48 (14) 4 (12) 33 kombinationer 158 (85) 23 (12) 5 (3) 186 Ingen tumörbehandling 92 (1) 45 (4) 31 (25) 1264 Uppgift saknas 18 (36) 6 (1) 332 (63) 525 Totalt 262 (82) 63 (9) 8 (1) Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

37 Tabell 13. Fördelning av planerad behandling, per typ av lungcancer, NSCLC SCLC Totalt Planerad behandling Enbart kirurgi 869 (13) 5 () 136 (19) 11 (11) Kirurgi + kemo 223 (3) (1) 5 (1) 235 (3) Kemo/radio 826 (12) 266 (21) 19 (3) 1111 (12) Kemo/radio + RT metastas 16 (2) 1 (1) 1 () 124 (1) Enbart kemo 2134 (31) 35 (58) 51 () 292 (33) Kemo + RT metastas 53 (8) 91 () 14 (2) 642 () Enbart RT primärtumör 488 () 9 (1) 44 (6) 541 (6) Enbart RT metastas 295 (4) 6 () 36 (5) 33 (4) kombinationer 169 (2) (1) 1 (1) 186 (2) Ingen tumörbehandling 92 (13) 85 () 252 (36) 1264 (14) Uppgift saknas 35 (5) 44 (3) 131 (19) 525 (6) Totalt 6924 (1) 122 (1) 699 (1) 8895 (1) Tabell 14. Planerad kirurgi, kemoterapi och radioterapi, per typ av lungcancer, NSCLC SCLC Annan Uppgift saknas Totalt Kirurgi Ja 1145 (1) 16 (1) 144 (21) () 135 (15) Nej 5559 (8) 1214 (95) 5 (3) (54) 28 (82) Uppgift saknas 22 (3) 42 (3) 42 (6) 6 (46) 31 (3) Kemo Ja 3861 (56) 1119 (88) 88 (13) 4 (31) 52 (5) Nej 2833 (41) 118 (9) 553 (81) 2 (15) 356 (39) Uppgift saknas 23 (3) 35 (3) 45 () (54) 31 (4) RT primärtumör Ja 1539 (22) 298 (23) 6 (1) 2 (15) 196 (21) Nej 5148 (4) 92 (3) 55 (84) 4 (31) 6654 (5) Uppgift saknas 23 (3) 4 (4) 44 (6) (54) 335 (4) RT metastas Ja 149 (15) 119 (9) 55 (8) () 1223 (14) Nej 3999 (58) 84 (69) 369 (54) 5 (38) 524 (59) Uppgift saknas 186 (2) 29 (22) 262 (38) 8 (62) 2425 (2) 3

38 4 Behandling REGIONEN Kirurgi Stereotaktisk strålbehandling Figur 5. Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall () har grupperats till < Totalt Ålder vid diagnos Figur 51. Andel patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som planerats för kirurgi, per åldersgrupp, Tabell 15. Andel patienter som planerats för kirurgi, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, NSCLC SCLC Samtliga Kirurgi Totalt Kirurgi Totalt Kirurgi Totalt Stadium vid diagnos IA 49 (81) (23) (5) 53 IB 328 (65) 54 (29) 24 3 (62) 596 IIA 65 (64) 12 2 (33) 6 2 (63) 115 IIB 13 (4) 259 () (3) 33 IIIA 8 (13) 61 () (11) 63 IIIB 2 (2) () (2) 134 IV 53 (2) () (1) 4148 Uppgift saknas 1 (9) 111 () (6) 13 Totalt 1145 (1) (1) (15) Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

39 Tabell 16. Jämförelse mellan planerad och utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, Kirurgi utförd Kirurgi ej utförd Totalt Planerad kirurgi Ja 519 (96) 21 (4) 54 Nej 1 (5) 29 (95) 219 Totalt 529 () 23 (3) 59 Tabell 1. Typ av utförd kirurgi för patienter med NSCLC, stadium IA-IIB och WHO performance status -2 som har uppföljningsblankett inrapporterad, per landsting, Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Typ av kirurgi Pulmektomi 14 (11) 8 (14) 1 (3) 2 (2) 8 (9) 6 (8) 1 (2) Lobektomi/bilobektomi 11 (83) 44 (6) 24 (83) (86) 5 (83) 62 (82) 55 (8) 4 Kil-/segmentresektion 8 (6) 6 (1) 3 (1) 8 (1) (8) 6 (8) 4 (6) Explorativ thorakotomi () () () () () 1 (1) 2 (3) Uppgift saknas () () 1 (3) 1 (1) () 1 (1) 1 (2) Totalt 132 (1) 58 (1) 29 (1) 81 (1) 9 (1) 6 (1) 63 (1) REGIONEN Figur 52. Andel patienter med stadium IIIA-IIIB och WHO performance status -2 som planerats för primär kemoradioterapi, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall () har grupperats till. 39

40 4 Behandling Tabell 18. Andel patienter som planerats för strålbehandling mot primärtumör, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, NSCLC SCLC Samtliga Totalt Totalt Strålbehandling Strålbehandling Strålbehandling Totalt Stadium vid diagnos IA 11 (1) (55) (19) 43 IB 11 (23) 5 11 (46) (23) 592 IIA 26 (25) 12 3 (5) 6 3 (26) 115 IIB 99 (38) (2) (3) 34 IIIA 315 (51) (63) (51) 65 IIIB 492 (36) (46) (3) 132 IV 358 (11) () (1) 4136 Uppgift saknas 26 (24) 1 8 (44) (21) 168 Totalt 1534 (23) (24) (22) 8555 Lindesbergs lasarett REGIONEN Figur 53. Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som planerats för cytostatikabehandling, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Torsby, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. Tabell 19. Andel patienter som planerats för cytostatikabehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, NSCLC SCLC Samtliga Cytostatika Totalt Cytostatika Totalt Cytostatika Totalt Stadium vid diagnos IA 49 (8) () (9) 44 IB 141 (29) (92) (28) 586 IIA 4 (46) 12 6 (1) 6 54 (4) 115 IIB 111 (43) (1) (44) 33 IIIA 416 (68) (1) () 61 IIIB 951 () (95) (1) 13 IV 289 (66) (88) (68) 4154 Uppgift saknas 55 (49) (81) 21 4 (42) 16 Totalt 3859 (58) (9) (59) Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

41 Tabell 2. Första, andra och tredje linjens behandling för patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som fått cytostatikabehandling enligt uppföljningsblanketten, per landsting, Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Totalt Första linjen Ja 225 (99) 126 (1) 19 (1) 23 (99) 26 (1) 313 (1) 229 (1) 1535 (1) Nej 3 (1) () () 2 (1) 1 () () 1 () () Totalt 228 (1) 126 (1) 19 (1) 25 (1) 261 (1) 313 (1) 23 (1) 1542 (1) Andra linjen Ja 85 (38) 43 (34) 31 (28) 118 (44) 122 (4) 158 (51) 95 (42) 652 (43) Nej 139 (62) 82 (66) 8 (2) 152 (56) 135 (53) 151 (49) 133 (58) 8 (5) Totalt 224 (1) 125 (1) 19 (1) 2 (1) 25 (1) 39 (1) 228 (1) 1522 (1) Tredje linjen Ja 2 (24) 18 (42) 8 (2) 46 (4) 39 (33) 56 (35) 23 (25) 21 (33) Nej 65 (6) 25 (58) 22 (3) (6) 8 (6) 12 (65) 69 (5) 431 (6) Totalt 85 (1) 43 (1) 3 (1) 116 (1) 11 (1) 158 (1) 92 (1) 641 (1) Lindesbergs lasarett REGIONEN Figur 54. Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per sjukhus, Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karlskoga lasarett, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Torsby, Universitetssjukhuset i Linköping) har grupperats till. 41

42 4 Behandling Diagnosår Figur 55. Antal patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Diagnosår Figur 56. Andel patienter med stadium IV och WHO performance status -2 som inte planerats för någon tumörbehandling, per diagnosår, Tabell 21. Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per åldersgrupp och typ av lungcancer, NSCLC SCLC Samtliga Ingen behandling Totalt Ingen behandling Totalt Ingen behandling Totalt Ålder vid diagnos <4 1 (5) 22 () 5 1 (2) (3) 12 1 (4) 26 6 (3) (5) (3) (5) (6) (5) (6) (16) () (16) (4) (1) (43) (8) 3 1 (33) 3 43 (84) 51 Totalt 92 (14) () (15) Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

43 Tabell 22. Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per WHO performance status och typ av lungcancer, NSCLC SCLC Samtliga Ingen behandling Totalt Ingen behandling Totalt Ingen behandling Totalt WHO performance status WHO 11 (1) 1191 () (1) 142 WHO 1 2 (3) () 41 8 (3) 296 WHO (11) (1) (11) 2183 WHO 3 39 (4) (15) (44) 1159 WHO (81) (63) (8) 431 Uppgift saknas 48 (31) (21) 24 2 (36) 21 Totalt 92 (14) () (15) 83 Tabell 23. Andel patienter som inte planerats för någon tumörbehandling, per stadium vid diagnos och typ av lungcancer, NSCLC SCLC Samtliga Ingen behandling Totalt Ingen behandling Totalt Ingen behandling Totalt Stadium vid diagnos IA 5 (1) 58 () (2) 34 IB 31 (6) 491 () (8) 54 IIA () 1 () 6 () 112 IIB 16 (6) 249 () 18 2 () 284 IIIA 42 () 54 () () 5 IIIB 211 (16) (2) (16) 1654 IV 592 (19) 31 9 (1) (19) 415 Uppgift saknas 3 (29) 14 1 (5) 2 6 (38) 15 Totalt 92 (14) () (15) 83 5 Studier Diagnosår Figur 5. Andel patienter som ingick i studier, per diagnosår,

44 6 Överlevnad 6 Överlevnad 1. Män Kvinnor.8 Överlevnad År efter diagnos No. at risk Män Kvinnor Figur 58. Överlevnad för patienter med NSCLC, per kön, Män Kvinnor.8 Överlevnad År efter diagnos No. at risk Män Kvinnor Figur 59. Överlevnad för patienter med SCLC, per kön, Lungcancer - Figur-/tabellverk år 213

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår tom 2014. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår tom 2014. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår tom 214 Uppsala-Örebroregionen Okt 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår tom 214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 11 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Februari 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

PROSTATACANCER Dalarnas län

PROSTATACANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp PROSTATACANCER

Läs mer

Samverkansnämndens politiska viljeinriktningar

Samverkansnämndens politiska viljeinriktningar Samverkansnämndens politiska viljeinriktningar Uppföljning och jämförelser Samverkansnämnden 2014 12 04 Jan Olov Strandell bild nr 1 Gällande politiska viljeinriktningar Cancersjukvård 2007 Astmavård 2008

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Urinblåsecancer. Regional rapport ur kvalitetsregistret för diagnosår 2008-2012. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Urinblåsecancer. Regional rapport ur kvalitetsregistret för diagnosår 2008-2012. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Urinblåsecancer Regional rapport ur kvalitetsregistret för diagnosår 8-2 Uppsala-Örebroregionen April 4 Urinblåsecancer Regional rapport ur kvalitetsregistret för diagnosår

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT och lungcancer Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lungcancerincidens Sverige 1970-2012 Nya fall och mortalitet per 100 000 Trend 10 år: -1,4 %/år (M) +1,2 %/år (K) Källa:

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2 WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell 8 Webbtabell 9 Webbtabell 10 Webbtabell 11 Webbtabell 12 Webbtabell 13 Webbtabell 14 Medelålder

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2014-01-01-2014-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Lungsjukvård 132 0 100.0

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Histologi Molekylär diagnostik Funktionsstatus Första linjens behandling CT (thorax & övre buk) efter 4:e kuren eller

Läs mer

Lungcancer. Ulrica Forslöw Lungonkologiska enheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Lungcancer. Ulrica Forslöw Lungonkologiska enheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lungcancer Ulrica Forslöw Lungonkologiska enheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Disposition Orsaker Epidemiologi Typer av lungcancer Symtom Utredning Behandling Prognos ORSAKER Rökning 85-90%

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Lungcancer. Gunnar Wagenius oktober 2008

Lungcancer. Gunnar Wagenius oktober 2008 Lungcancer Gunnar Wagenius oktober 2008 1 Tre fall 67-årig lantbrukare. Rökare. Bröstsmärtor misstänkt hjärtinfarkt. Lokaliserad lungcancer. 70-årig akademiker. Rökare. Blodiga upphostningar, bröstsmärtor.

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Non invasiv staging anamnes Symptom Viktminskning Fokal skelettal eller muskuloskelettal smärta Huvudvärk Syncope Kramper Svaghet arm/ben Mental förändring Noninvasive

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004) Lungcancer Ronny Öhman Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancerstatistik Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

PPM-Trycksår 2015. Slutenvård, Våren 2015

PPM-Trycksår 2015. Slutenvård, Våren 2015 PPM-Trycksår 2015 Slutenvård, Våren 2015 Bakgrundsdata, slutenvård Landsting Antal patienter Kvinna Man Antal riskpatienter Blekinge 293 127 166 51 Dalarna 477 253 224 103 Gotland 109 54 55 19 Gävleborg

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 1 Sammanfattning 35 procent av de som är sambor har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska bli om de skulle

Läs mer

Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden

Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden NKS Standariserat utredningsprogram för lungcancer med integrerad PET/DT halverar utredningstiden Erfarenheter från Snabbspår Karolinska Karl-Gustaf Kölbeck 1, Susan Kamareji 1, Gunnar Hillerdal 1, Hans

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2016 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala Mars 2016 Karin Olsson, Gunnar Wagenius Innehåll Styrgruppen

Läs mer

Vänteläget april 2011

Vänteläget april 2011 Vänteläget april 2011 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Uppföljning kömiljard 2011, per månad maj 2010 april 2011 Andel inom 60 dagar till

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Kvalitetsregister ECT Kvalitetsregisterkonferens Skånsk kvalitetskraft Kristianstad 2016-05-11 Martin Hultén Chefläkare Psykiatri Skåne Elektrokonvulsiv behandling (ECT) Används vid svåra psykiska sjukdomar,

Läs mer

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård.

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. I gruppen deltar öl Tomas Gars, Motala; öl Karin Cederquist, Norrköping; öl Urban Wennerström, Västervik; öl Fredrik Olsson Västervik; öl Olof Torstensson Oskarshamn;

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

10 April 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

10 April 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 10 April 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Nationella riktlinjer Kvalitetskontroll benchmarking Mer än 1200 enheter online 2012 100%

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Behandling av SCLC. Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping

Behandling av SCLC. Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping Behandling av SCLC Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping Mediastinalt oat-cellsarkom Oat-cellcancer Småcellig anaplastisk cancer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län januari 2014 13 042 (10,0 %) 5 586 kvinnor (8,9 %) 7 456 män

Läs mer

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Definition av indikatorn anges nedanför grafen i onlinerapporten och i förklaringstexten Källa till indikatorn hänvisar till variabeln/variablerna i NPCR:s

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret

Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem Geriatriska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge SveDem Initierades av Swedish Brain Power

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC

Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC Patient 1 lokalt avancerad NSCLC Rekommendationer lokalt avancerad NSCLC Utredning med PET CT och CT/MR hjärna Stråldos > 66 Gy Konkomitant cisplatin baserad kemoterapi Vilka kriterier skall vi ha för

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 UROGENITALA TUMÖRER Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013 Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 Blåscancer Incidens Män 30/ 100 000 Kvinnor 10/100 000 Utgör sammanlagt

Läs mer

Vård vid astma, allergi, KOL & övriga lungsjukdomar. Lungcancer. Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund

Vård vid astma, allergi, KOL & övriga lungsjukdomar. Lungcancer. Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancer Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund 1 Lungsektionen SUS Tx AVD 1 CF HYPOVENT AVD 3 INTERVENTION MOTT-L THX-ONK MOTT-M THX-ONK ALLERGI 2 Hur många

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Lungcancer klinik och utredning

Lungcancer klinik och utredning Lungcancer klinik och utredning Bengt Bergman, docent, överläkare Lungmedicin SÄS + SU Radiologikurs 2014-10-14 Åldersstandardiserad incidens Trend 10 år: -0,9%/år (M) +2,2%/år (K) Källa: Cancer Incidence

Läs mer

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller

Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Vårdprogramgruppen för palliativ vård. Årsrapport 2013

Vårdprogramgruppen för palliativ vård. Årsrapport 2013 Vårdprogramgruppen för palliativ vård Årsrapport 2013 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751 83 Uppsala Telefon

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Del 4. 11 sidor. 26 poäng

Del 4. 11 sidor. 26 poäng 11 sidor. 26 poäng 62-årig kvinna, tidigare väsentligen frisk, kommer in till akuten med lågt sittande vänstersidiga buksmärtor. Hon har en anamnes på colon irritable men i övrigt mag-tarmfrisk. Hon har

Läs mer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Presentation av huvuddragen SFOG-veckan Kristianstad 2012 Redaktionskommitten: Elisabeth Åvall Lundqvist Angelique Flöter Rådestad Bengt Tholander Bakgrund alla

Läs mer

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 Fått arbete I september påbörjade 1 391 arbetssökande någon form

Läs mer

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Januari 2016 Versionshantering Datum 2016-01-01 Slutversion Regionalt cancercentrum Stockholm

Läs mer

20 första patienterna 1st line. Minst 6 mån sedan start av behandling. 3 pat har pågående behandling MOS inte nådd (7 ) MOS so far 14,5 månader

20 första patienterna 1st line. Minst 6 mån sedan start av behandling. 3 pat har pågående behandling MOS inte nådd (7 ) MOS so far 14,5 månader 20 första patienterna 1st line Minst 6 mån sedan start av behandling 3 pat har pågående behandling MOS inte nådd (7 ) MOS so far 14,5 månader Våra lokala behandlingsresultat är lika bra eller bättre än

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988) A B C I IA IB IC A B C V Tumören är begränsad till

Läs mer

De ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige

De ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige De ekonomiska effekterna av kvinnors i Sverige Statistik från SCB:S RAMS-databas (2006 och 2008) och Tillväxtverkets rapport Det bortglömda andet. 1 Sverige 2006 120 938 262 244 549 317 534 56 584 686

Läs mer

Regional utvecklingsplan för lungcancer i Norra regionen 2016-2018.

Regional utvecklingsplan för lungcancer i Norra regionen 2016-2018. Regional utvecklingsplan för lungcancer i Norra regionen 2016-2018. 1. Bakgrund till området Hur många och vem får lungcancer? Lungcancer är den vanligaste cancern i hela världen, med 1,8 miljoner nya

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Sydöstra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter Solna 2010-01-26 Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter Uppdrag Valmyndigheten skall årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt särskilt kommentera hur

Läs mer

Vänteläget september 2011

Vänteläget september 2011 Vänteläget september 2011 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Väntande till besök per landsting/region, september 2011, sorterat på Andel inom 60 dagar, källa Väntetider i vården (Viv) Besök sep 2011,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 oförändrad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har varit oförändrad

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer