Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor"

Transkript

1 Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor Inbjudna: Politiker (Kommunstyrelsen och Demokratiberedningen, samt tidigare Beredning för bilden av Tierp I), tjänstemän från olika verksamheter i kommunen och Tierpsbyggen. Varumärke Ehsan Nasari, Populate AB, inledde med att kort beskriva vad som kännetecknar ett varumärke och vad som påverkar vårt varumärke. Ett varumärke består av Associationer, Attityder och Uppfattningar. Varumärket påverkas av Vårt erbjudande, Våra medarbetare, Omvärlden/media, Vår kommunikation och Vår tillgänglighet, service och bemötande. Om vårt varumärke ska byggas starkt, måste allt hänga med! Alla behövs för att bygga det. Steg ett är att höja kunskaperna, det är relativt enkelt att göra. Det näst lättaste är att förändra attityder. Det svåraste är att förändra beteenden. Höjer vi kunskapen om Tierp, förändrar vi attityderna. När vi fått förändrade attityder kan det börja ändra beteendet. Vissa varumärken bygger på tillfälligheter. T ex Örnsköldsvik som rider på sin sportprofil. Idrott och kommuner hänger tätt samman. Sport är tacksamt för det bygger medialt oväsen, dvs mycket gratis publicitet. - Det är enklare att arbete med varumärke i syfte att öka turismen. Men skilj på turistvärden och benägna inflyttare. Mälardalen är i dag Sveriges mest expansiva region. Det borde vi kunna ta vara på, även om den starka urbaniseringstrenden är svår att kämpa emot för en mindre kommun. Det viktigaste för att bygga ett varumärke är att vara uthållig och konsekvent. Byt aldrig fot! För att det ska bli kunskap som är allmängiltig krävs insatser. Kan kunskapen vara familjär betyder det att man aldrig behöver förklara relevansen. Varumärke handlar inte om marknad, utan om beteendevetenskap - associationer och familjäritet. Marknadsundersökningen som nu genomförts visar hur verkligenheten ser ut i Uppsalabornas ögon. 1

2 Marknadsundersökning Staffan Hultén, Provos Research AB, redogjorde för undersökningens resultat. Om undersökningen Webbintervjuer: totalt 500 Målgrupp: personer 18 år och äldre, boende i Uppsala tätort. Intervjuperiod: I undersökningen förklarades inledningsvis att begreppet "Tierp" står för själva tätorten Tierp och "Tierps kommun" för primärkommunen som består av följande tätorter med kringliggande landsbygd: Tierp, Örbyhus, Söderfors, Karlholmsbruk, Skärplinge, Månkarbo, Tobo, Mehedeby och Upplanda Respondenterna Strukturen av svarande stämmer hyggligt. Resultatet är ej vägt pga att det inte finns klarlagd data över invånarstrukturen i Uppsala tätort. Respondentprofil Totalt Män år Ej högskoleutbildade Singelhushåll Gifta sambo utan barn upp till 55 år Bor i hyreslägenhet Bor i bostadsrättslägenhet Förvärvsarbetande/företagare I princip alla (99%) svarar Ja på frågan Känner du till en ort i Uppland som heter Tierp? Särskilda variabler som undersökts Till den här undersökningen har skapats tre speciella bakgrundsvariabler. 1. Flyttbenägna eller ej flyttbenägen? 2. Kollektivist eller individualist? 3. Har relation till Tierp eller inte? 219 av 500 svarande är flyttbenägna. Grupperna individualist och kollektivist är skapade från 10 livsstilsfrågor, dessa grupper visar inga signifikanta skillnader varför de inte redovisas i rapporten 2

3 Relationen är viktigt att få klarlagd. Forskning visar att ju mer kunskap man har om en plats/vara/organisation desto större är uppskattningen. Det finns dock undantag, där det är tvärt om. Ju mer man vet desto mindre uppskattar man. I Tierps fall kan konstateras att ju större kännedom desto större uppskattning. Vilket är en bra grund för fortsatt arbete. Ordmoln Respondenterna uppmanades att skriva ett enda ord eller begrepp som beskriver det de först tänker på när de hör Tierp! Den spontana bilden av Tierp är inte positiv, 17 % skriver någon synonym till tråkigt och 12 % tänker på uttycket om att fåglar flyger uppochner för att slippa se Tierp, nästan var 3:e har således en spontan ganska trist bild av Tierp. Bilden är dock representativ för många orter i landet. Skrönor om kråkor som flyger upp och ner finns för åtminstone 20 orter i landet. Det är 11% av de svarande som nämner kråkor, 89% gör det inte. Orden om tråkigt, landet, trist, håla, liten, brukar dyka upp när boende i en större ort beskriver den mindre grannorten. Det är inget avvikande. Upptåget, arenan är intressant. TV-reklamen nämns. Den tog slut för några år sedan, men är alltså fortfarande kvar i folks medvetande. Det är lite unikt. Vanligtvis är det svårt att bygga sympati med reklam. Men det har Tierp lyckats med. Filmerna är ett exempel på en lyckad kunskapssatsning som fortfarande finns i attityderna. Bara några enstaka skriver brunnslock. 3

4 Det är svårt att värdera hur välgrundad människors uppfattning är. Ordmolnet är bilden som växer fram när personerna har fått svara det första ord de tänker på. Om man bara tittar på de 121 respondenterna som har någon relation till Tierp, blir det i princip ingen större skillnad. Besök i kommunen och anledning När besökte du senast Tierp (kommunen)? TOTAL 18-35år 36-55år 56 år och äldre Singelhushåll Sambo/gifta med barn Sambo/gifta utan barn <56 år Sambo/gifta utan barn >56 år Har relation till Tierp 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40% 32% 39% 47% 48% 19% 74% 29% 25% 23% Besökt Tierp för mindre än 3 år sedan Besökt Tierp för 3 år eller längre tid sedan Har aldrig varit i Tierp 31% 49% 39% 14% 38% 39% 13% 0% 4

5 Av de tillfrågade har 40% besökt Tierp under de senaste tre åren. 30% har aldrig varit i Tierp. Släkt, vänner och arbete (dvs relation till Tierp) göra att den gröna stapeln ökar till 74%. I övrigt ligger det där man kan förvänta sig. Vilken var anledningen till att du senast besökte Tierp? Var där i arbete Besök hos vän eller släkting Jakt eller fiske Eget fritidshus Småbåtshamn eller båtliv Camping och/eller bad Annan natur och friluftsliv Evenemang på Tierps Arena Annat nöje eller evenemang Besökte något av de gamla Genomresa Annat 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1% 0% 0% 1% 7% 2% 9% 13% 10% 18% 27% Bas: de som besökt Tierp oavsett tid sedan. Besökt vallonbruken är nästan uteslutande den äldre gruppen. Vilken relation har du till Tierp? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Jag eller partner har bott i Tierp 7% Har släkt som bor i Tierp Vänner/bekanta/arbetskamrater bor i Tierp Arbetsrelaterat, jobbat eller studerat i Tierp 29% Fritidshus eller fritidsaktivitet 12% De som besökt Tierp oavsett tid sedan har fått frågan, basen är de 121 som har någon relation till Tierp 5

6 Var 4:e besökare har någon koppling till Tierp. När man känner till Tierp har man en positivare bild av orten. Äldre tycker bättre om Tierp än yngre. Hur skulle du beskriva din allmänna helhetsbedömning av Tierp? 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTAL 20% 47% 15% 18-35år 48% 13% 36-55år 49% 9% 17% 56 år och äldre 15% 46% 22% Singelhushåll 17% 49% 18% Sambo/gifta med barn 45% 15% Sambo/gifta utan barn <56 år 50% 11% 13% Sambo/gifta utan barn >56 år 18% 47% 22% 14% Har relation till Tierp 17% 45% 3% Negativa Neutala Positiva Ingen uppfattning Bas alla som känner till Tierp N total= % av alla tillfrågade älskar Tierp och många av dessa kommer från stapeln med relation. Det är lovande! Ju mer man känner till desto bättre. Det är en plattform att stå på. Familjäriteten är grunden för inställningen och handlar om allt man har omkring sig. I de två yngre grupperna är helhetsintrycket av Tierp mer negativt än positivt. De yngstas positiva inställning är lika med totalens inställning, vilket inte är anmärkningsvärt. Däremot är åldersgruppens år inställning mer oroväckande med endast 9% positiva.bland de över 56 år och främst de gifta/sambo utan barn är uppfattningen den motsatta, dvs mest positiv. De mest positiva är helt naturligt de men någon form av relation till Tierp. Så fort man är äldre tycker man bättre om Tierp. Varför? Kännedomen om Tierp För att mäta respondenternas kännedom om Tierp ställdes frågor om de kunde uppskatta avståndet till Tierp mätt i kilometer, bilresa i minuter och kollektivresa i minuter. Samt om de kunde uppskatta antal invånare i kommunen respektive tätorten Tierp. Det finns en god uppfattning om hur långt det är till Tierp. Det är ovanligt i undersökningssammanhang. När det gäller uppfattning om antal invånare stämmer den mindre bra. Många tror att tätorten är betydligt större än vad den är och tvärtom vad gäller kommunen som helhet. 6

7 TOTAL 18-35år 36-55år 56 år och äldre Singelhushåll Sambo/gifta med barn Sambo/gifta utan barn <56 år Sambo/gifta utan barn >56 år Har relation till Tierp Kunskap om Tierp Med ledning av respondenternas kunskap om avstånd mellan Tierp och Uppsala samt Tierps storlek 0 eller 1 rätt på de fem avstånds och storleksfrågorna är kodat dålig kunskap, 2 rätt är hygglig och 3 eller fler är bra kunskap. De äldre och de med relation till Tierp har bäst kunskap. Bas alla. Högsta kunskapsbristen finns hos de yngre. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37% 30% 41% 23% 32% 36% 32% 35% Dålig kunskap Hygglig kunskap Bra Kunskap 35% 39% 39% 31% 38% 25% 44% Sammantaget vet personerna mer om avstånd och transport än vad man vet om Tierp. Sifforna är lätta att återmäta om vi längre fram vill se om vi byggt kunskap. Faktorer som påverkar val av boende Sverige har just nu Europas kraftigaste urbanisering. Trenden är stark. Många är beredda att bo sunkigt bara man bor centralt. Hur viktiga är dessa faktorer för ditt personliga val av boende? Närhet till centrala Uppsala Närhet till jobbet* Närhet tillsamhällsservice Närhet till högskola/universitet Bra allmänna kommunikationer Egen trädgård Bra bilvägar Lantlig miljö Närhet till hav och kust Bostadspriser Stor bostadsyta Nytt och fräscht Tryggt område Nära kontakt med grannar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 29% 20% 14% 18% 7% 17% 9% 36% 30% 22% 9% 49% 48% 40% Bas alla, utom närhet till jobbet* där basen är förvärvarbetande och företagare. Den fullständiga frågan om samhällsservice är Närhet till vård, skola och annan samhällsservice 20% 23% 10% 9% 4. Viktigt 5. Mycketviktigt 54% 7

8 Det är svårt att fråga om faktorer som påverkar ens personliga val av boende p g a att folk försöker svara förnuftsmässigt och inte känslomässigt. Det som sticker ut är det intressantaste. Kan vi uppfylla detta är vi på valbara-listan Bra kommunikationer Tryggt Samhällsservice Närhet Typ av bostad När det gäller typ av bostad är tendensen att man väljer det man redan bor i. Den vanligaste formen i Uppsala är bostadsrätt och det är också den form som 40% angivit i första hand. Näst vanligast är fristående villa i tätort. Torp, villa eller gård på landet har angivits av 15 %. Restid till jobb eller utbildning Många kan tänka sig 45 minuter eller mer i restid. Här har vi mycket att vinna på att berätta om restider! Det finns t o m ett antal som kan tänka sig 60 minuter eller mer. Denna grupp har ökat. Ju yngre man är desto mer accepterar man en längre pendling. Flyttbenägenhet I mätningen av flyttbenägenheten har respondenterna fått värdera att bo i olika orter. Stockholm med förorter är mest attraktivt. Men därutöver ser bilden ganska jämn ut. För Tierp säger 54% aldrig, 6 % säger ganska intressant. Vad innebär det? Om respondentgruppen översätts till Uppsalas befolkning, betyder det att ca tycker att det är positivt. Detta är en grupp som är klart påverkansbar. Närturism Undersökningen innehöll också frågor om närturism och bedömningar av hur besöksvärda olika orter är vad beträffar fritid och nöje. Ungefär hälften av respondenterna gör minst en utflykt per år, merparten är i syfte att besöka vänner och bekanta i kombination med annat som varierar väldigt mycket. Konkreta saker som kultur och evenemang står för drygt 20 %. Tätortsborna verkar mest vilja komma från stan och bara vara! Stockhom är mest besöksvärt, sen havet, sen Tierp. Roslagen och övriga Uppland är dock tillsammans större resmål än Storstockholm! Undantaget den yngre gruppen som i störst utsträckning väljer Stockholm som resmål Sammanfattning: Det finns ingen starkt och tydlig bild av Tierp. Bilden är inte utmejslad, utan mer ett oskrivet ark. Det är en vag negativ inställning, vilket brukar gälla för alla mindre orter. Det finns mycket gott att säga om pendlingstiden. 8

9 Diskussion och frågor Går det att hitta de personer som sa att de ville flytta hit, vilka är dom? Undersökningen kan nagelfara de positiva svaren mer och se om det går att hitta mönster till vilka vi ska adressera vårt budskap. När det gäller budskapet är det viktigt att personerna först har en relation, då blir det lättare att nå dem. Ju längre från ett beslut en person står, desto högre blir kostnaden för att påverka. Det krävs att vi hittar en woaw -faktor, dvs något som är mycket bättre än vad man har rätt att förvänta sig. Överraskande positivt. Sälj bara skillnaden, det unika som står ut. I varumärket måste man kunna stå upp för det som utlovas. Bra restider, bra kommunikationer ska vara underförstått i varumärket. Relativt sett är Tierp en profillös kommun, trots närheten till Uppsala. Var är vi idag? Är det en uppförsbacke eller en neutral plattform? Ehsans bedömning är att vi har en neutral plattform, dvs i grund och botten inte alls så tokigt. Hur ska vi få kommunmedborgarna att vara goda ambassadörer för kommunen? Måste börja internt i kommunen känner alla igen sig - sen kan man börja arbeta externt. Ur stora vill vi bli? Hur mycket vill vi växa, i vilken takt? Det är runt 6% som är Tierps vängrupp i Uppsala. Varje procent är värd 1300 personer. Kommunens köpkraft är 3 miljarder. I kommunen görs reklam för 28 miljoner, vilket alltså ger 3 miljarder i konsumtion. Betyder per invånare. Vision och varumärke hänger tätt ihop och bör ligga samtidigt. Det är viktigt att knyta an till ungdomarna. Elevråden på varje skola kan tillfrågas. Steg 1 i det fortsatta arbetet är: Vilket fokus ska vi ha? Vi äger möjligheten nu. Vi måste enas om ett budskap. Det går inte att nå fram med flera. Under hösten kommer workshoppar att genomföras. Dessa samlar input och perspektiv. Vilket kommer att påverka prioritet och resurser. Vi kommer involvera samma grupp som tidigare i Bilden av Tierp I, men också utöka den. Det budskap vi väljer kläs därefter med konkreta aktiviteter. De tjänstemännen som ansvarar för det fortlöpande arbetet är: Karin Andersson Lundkvist, Kommunikationschef, och Kristina Sennblad, Processtrateg. Populate AB är upphandlad konsult för att driva processen. 9

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Bilden av Tierp II Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Workshopparna handlade om vilket budskap vi ska ha i vår kommunikation för att nå målgrupperna. De beslut vi vill påverka

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007

Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007 Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007 ~ 1 ~ Innehåll Inledning och bakgrund 4 Metod och genomförande 4 Läsanvisningar

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Ungas attityder till de gröna näringarna

Ungas attityder till de gröna näringarna Ungas attityder till de gröna näringarna Vilka är förutsättningarna för den gröna sektorn att locka till sig unga? Den här rapporten syftar till att illustrera utmaningarna i att locka unga vuxna till

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning.

Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning. 1 Hur upplever östgötarna kollektivtrafiken och hur vill man ha den? Katarina Bratu, marknadsekonom, och Lina Thurfjell, marknadschef, på Östgötatrafiken: Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu:

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer