Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna"

Transkript

1 Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja: 59 av 63 Nej: 4 av 63 Fråga 2: Vet du varför de gjorde det? De vanligaste svaren: För att försöka få fler att flytta till/tillbaka till Dalarna För att försöka fånga upp personer med anknytning till Dalarna. För att få utflyttade dalabor att flytta tillbaka För att få fler människor och även företag att flytta till Dalarna. För att öka befolkningsmängden, göra bra PR, stimulera utvecklingen i regionen. För att försöka förmå folk att flytta till länet, så att skatteunderlaget blir bättre och i och med det kan vi bibehålla nivån på servicen till länets befolkning. Medborgare som har hög utbildning och är i "produktiv" ålder som har idéer som vår kommun kan dra nytta av. För att Dalarnas befolkning inte ska fortsätta minska. För att det kommer att behövas en massa arbetskraft inom den offentliga sektorn framöver. Även fler skatteintäckter kommer med högre invånarantal. Jag antar att de dels vill att folk ska flytta hit för att dels motverka den "utvandring" till storstäder som pågår och dels så att om fler flyttar hit så kan Dalarna växa mer och blir framgångsrikt, inom t.ex företagandet. Fråga 3: Tycker du att det är viktigt att de gör det?

2 Grönt neutralt Rött positivt Lila negativt Vanligaste och mest tongivande kommentarerna: Neutrala En lite ovanligt sätt att locka folk. Frågan är om inte politikerna skulle lägga ner kraften på att göra Dalarna mer lockande att bo här och få de som redan finns att stanna kvar. Det kan vara bra i vissa fall. Har ingen uppfattning. Både ja och nej. Det är bra för att presentera Dalarna och vad vi har att erbjuda här i landskapet. Sen kanske det skulle vara vettigare att lägga dessa pengar på oss som redan bor här. Detta kanske även får politikerna att fundera över vad vi har att erbjuda, och om det är nåt att erbjuda. Såsom arbten, barnomsorg, skola, äldrevård mm. Det är viktigt att Dalarna är en attraktiv och "modern" region att leva och verka i. Om personliga telefonsamtal till utvalda personer är rätt väg att gå vet jag inte, men alla initiativ är väl bra. Långsiktigt är det viktigt att öka länets befolkning, frågan är om politikerna är dom rätta personerna att leda detta arbete. Positiva Det är ett bra initiativ. Ja, men bara i kombination med andra åtgärder såsom skapande av arbetstillfällen, attraktivt boende, förbättrad barnsomsorg etc jo det ger mer pengar till kommunerna om fler bor här och betalar skatt Det har varit ett nytt mer personligt grepp för att öka invånarna och jag tycker att de har gjort ett bra jobb Nja, det är i alla fall bättre att försöka än att inte göra något alls. Ett annorlunda initiativ, men visst är det viktigt att få folk till länet. Jag tycker att det är bra att något görs, och att politikerna tar det ansvaret i god tid Ja, om det är det bästa sättet att få personer att lockas att flytta till Dalarna Ja det är en viktig symbolhandling att "länets " högsta ledning visar sitt engagemang i frågan. Negativa Det är viktigt att politiker skapar ett attraktivt Dalarna så att folk vill bo här. Att ringa tror jag inte är rätta vägen. Nej, man borde kunna marknadsföra sin kommun genom att ha bra skola, vård och omsorg och ett brett och rikt kulturliv...samt goda möjligheter för företagare att etablera sig Tror inte att det gör någon skillnad Nej, det tycker jag inte Slöseri med politikernas dyrbara tid, fel att de ringde runt Nja, det viktigaste är att det skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen, främst inom privata sektorn Fråga 4: Har kampanjen givit dig några egna funderingar och tankar:

3 Vanligaste och mest tongivande kommentarerna: Att det är viktigt att jobba lokalt med frågor som tillgång på jobb, bostäder, dagis, skolor, service, kommunikation samt attitydfrågor, brottslighet mm. Om kampanjen blir lyckad måste politierna kunna möta de krav som de nya invånarna samt dom befintliga invånarna ställer, allt från servicefunktioner till arbetsmöjligheter. Se till att hjälpa de som redan bor här så att de kommer att stanna. En förutsättning för att ringa och försöka få folk att flytta hit är att det finns något att erbjuda, det första borde vara att jobba för fler företag i länet. Detta kan göras genom att underlätta för såväl våra stora som medelstora företag att verka i länet, dessa genererar möjlighet för många småföretag att starta upp. Det bör innebära att man satsar på Dalarna så att det inte blir ett avbefolknings län.. Förhoppningsvis bättre infrastruktur,intressanta arbeten och bra rekreationslän. Helt enkelt ett län i positiv anda. Tycker att de ska se till att vi som bor här har jobb i första hand. Jag tycker att det är viktigt för länet att vi blir fler där vi får större efterfrågan på varor som samtidigt ger arbetstillfällen. Det måste bli attraktivare att bo i Dalarna Det kan ju även ge en skjuts framåt för regionen att folk kommer hit och ställer lite högre krav på politikerna än vad vi gör som bor här redan. Om vi pratar positivt om länet och oss själva så blir vi alla ambassadörer för länet, det ger effekt. Att politikerna borde verka för att förbättra möjligheterna till arbetspendling. När man flyttar så väljer man en kommun med god service ( skola och omsorg), bra kommunikationer... ett rikt fritidsliv med sport och kultur...bra boende... och dräglig kommunal skatt Ja till viss del, som tex hur vi i framtiden kommer att påverkas om vi inte blir fler skattebetalare. Tycker att det är bra att försöka påverka iaf människor som är från Dalarna att vilja flytta tillbaka En viktig förutsättning för jobb är naturligtvis bra kommunikationer med framförallt Stockholm. Sammanfattning och slutsatser:

4 Sammanfattning: I princip alla tillfrågade har hört talas om ringstugan och de tillfrågade vet också varför politikerna satt sig och ringde. Det innebär att PR-arbetet och marknadsföringen har lyckats mycket bra. Av de som svarat på frågorna så är 41% positiva, 31% är negativa och 28% är neutrala till initiativet. Av de som är negativa kan vi utläsa att man tycker att det är slöseri med skattepengar, man ifrågasätter själva idén och ser inte vitsen eller vinsten med den. Vi har med andra ord inte lyckats helt med att förklara sammanhanget skatteintäkter, engagemang, framtida behov av invånare och arbetskraft Slutsats: Vi måste berätta om resultatet för folk. Vi behöver visa siffror på de ökade skatteintäkter som det här har genererat. När vi visar siffror kommer merparten av de som varit negativa att omvändas och bli positiva. En faktor som är viktig för de flesta som svarat är det faktum att det inte finns jobb, bra skolor och omsorg. Den verkliga bilden är alltså ett problem i marknadsföringssammanhanget eftersom man inte anser att det är så bra här att man faktiskt borde locka hit nya människor. Man anser att vi i första hand ska satsa på de som redan finns här. Det vill säga man inser inte att det är lättare att satsa på de som redan finns här om det kommer mer människor och mer skatteintäkter. En förklaring känns som om den vore på sin plats en förklaring om hur det faktiskt fungerar det här med skatteintäkter, satsningar på invånare mm. Företagande, boende och barnomsorg är områden som nämns. Av de som är positiva så verkar det som om man har insett varför åtgärden har genomförts. Vilket är positivt. Man uppskattar också det faktum att politikerna faktiskt gör något konkret för att locka hit folk. Sammanfattning Intervjuer på Kupolen

5 1. Känner du till att länets politiker har suttit och ringt till personer utanför Dalarna för att få dem att flytta hit? 2. Vet du varför de gör detta? 3. Tycker du att det är viktigt att de gör det? 4. Har det i så fall gett dig några egna funderingar och tankar i den här frågan (om att fler ska flytta till Dalarna) 5. Vet du hur många de vill ska bor här om 10 år? Eller hur stor ökning de eftersträvar. Tillfrågade: 20 pers. (11 kvinnor/ 9 män) JA NEJ Kvinnor Män Kvinnor Män Fråga Fråga Fråga 3 6(10) 5 (9) 1 - Fråga Fråga Kommentarer Fråga 1: De flesta kände till kampanjen, de som inte kände till den var främst turister och yngre tonåringar. Fråga 2: De som kände till kampanjen visste att detta gjordes för att öka invånareantalet i Dalarna. Andra anledningar de nämnde var: Ökad skatteinkomst, befolka utflyttningsbygder samt öka Dalarnas attraktionsvärde. Fråga 3: Nästan alla tyckte att det var viktigt att arbeta aktivt för att få folk till Dalarna, även de som inte kände till kampanjen (totalt antal angivet inom parantes). Vanligaste svaret var att det är viktigt för Dalarnas fortlevnad att det händer saker i länet. Fråga 4: Många av dem som kände till kampanjen hade haft egna tankar kring detta fenomen efter det att de sett kampanjen, t ex. om de kände någon de kunde tänka sig att rekommendera eller att det ökade deras medvetenhet om att det är viktigt. Fråga 5: Ingen kände till några av siffrorna, inte ens när siffran nämndes för dem. Andra återkommande kommentarer; Det behövs jobb i Dalarna annars flyttar ingen hit Det är viktigt att vi håller det vi lovar när vi säljer Dalarna ang. t.ex. sjukvård, barnomsorg etc. Viktigt att jobba bort t.ex. Borlänges dåliga rykte Allmän sammanfattning

6 Nästan alla tillfrågade i båda undersökningarna känner till kampanjen och kände till dess funktion. De allra flesta tyckte dessutom att det är självklart och viktigt att arbeta för att öka Dalarnas innevånarantal, problematiken var hur man gör detta på bästa sätt. Det verkar som om de allra flesta ser det som att det krävs en hel del för att locka hit människor. Det kom en hel del kommentarer om vad som krävs av Dalarna för att människor ska välja att flytta/flytta tillbaka. De aspekter som omnämndes oftast var arbetstillfällen och sedan sjukvård, barnomsorg, skola samt attraktiva bostadsförhållanden. Viktigt att uppmärksamma här är att de flesta inte tänker att det krävs fler innevånare för att höja standarden utan tvärtom. Många hade även haft egna reflektioner kring arbetet kring att rekrytera nya boende till Dalarna, så på så sätt kan man säga att problematiken uppmärksammats på individnivå i och med kampanjen med ringstugan. Det är dock så att frågorna kring länets standard vad det gäller arbetstillfällen etc. följer med även här.

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning.

Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning. 1 Hur upplever östgötarna kollektivtrafiken och hur vill man ha den? Katarina Bratu, marknadsekonom, och Lina Thurfjell, marknadschef, på Östgötatrafiken: Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer