Perspektiv på lärarlöner, del 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv på lärarlöner, del 3"

Transkript

1 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet

2 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande är lägre värderade än mansdominerade med samma utbildningslängd? Ja, tyvärr är det dystra besked vi ger i vår rapport som ges ut i samband med internationella kvinnodagen. Utvecklingen har gått framåt på så många områden när det gäller jämställdhet och kvinnors situation och representation. Men när det kommer till det som verkligen kostar på, lönerna, står det minst sagt still. Vad händer om inget görs? Lärarförbundet har valt att göra en framtidsspaning. Om vi tittar på läraryrket relativt andra yrken med samma utbildningslängd 10 år framåt i tiden blir resultatet minst sagt deprimerande. Löneskillnaderna ökar med ytterligare ett antal tusenlappar i månaden. Vi visar i denna rapport att män väljer bort läraryrket, de söker sig inte till lärarutbildning utan väljer andra mer välavlönade yrken med lika lång utbildningstid. Om Sverige långsiktigt ska skapa fler jobb och ökad välfärd inser allt fler att lärarna måste sättas i centrum. Vi måste helt enkelt höja läraryrkets status för att kunna rekrytera de nya lärare som behövs i skolan de närmaste åren. Lönen är en viktig del av det. Och tro nu inte att det bara är lärarkåren som tycker att lönerna ska höjas. Den politiker som vill ha stöd av allmänheten, av de som är väljare, gör rätt i att satsa på lärarna. Det kan du också läsa om i vår rapport. Var finns alla modiga politiker när vi som bäst behöver er? Chansen finns här och nu i pågående avtalsrörelse. Ta den. Nu brådskar det. Eva-Lis Sirén Förbundsordförande i Lärarförbundet 1(8)

3 Kön spelar roll I rapporten Perspektiv på lärarlöner, del 2 jämförde vi ett antal yrken och dess relativlöner med varandra. Det visade sig finnas en stor överensstämmelse mellan andelen kvinnor i ett yrke och hur yrket lönesätts i förhållande till andra på arbetsmarknaden, det vill säga ju större andel kvinnor i yrket - desto lägre lön. Många reagerar instinktivt om det visar sig att kvinnor har lägre lön än män med samma arbetsuppgifter. Däremot uppmärksammas strukturell lönediskriminering inte i samma omfattning som den lönediskriminering som kan finnas inom ett och samma yrke. Det uppmärksammas sällan att yrken lönesätts olika i förhållande till varandra trots att utbildningslängd och svårighetsgrad är jämförbara. Det bara är så, tänker många, eller kanske det beror på tillgång och efterfrågan eller det är ju jättesvårt att ta sig in på den utbildningen. Olika yrken värderas olika lönemässigt, och säkert finns det flera förklaringar till det, förklaringar som är både komplexa och beroende av varandra. Det är dock slående att så gott som alla yrken där männen är i majoritet också har en hög relativlön, medan de allra flesta stora yrkesgrupper där kvinnorna är i majoritet hamnar i botten när man jämför yrkesgruppers löner med varandra. Så är det, oavsett allt annat som allt kan bero på. Yrken Andel kvinnor Relativlön Jurister Civilekonomer Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., kemi Systemvetare Militärer Barnmorskor Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i allmänna ämnen Sjuksköterskor m.fl Grundskollärare Förskollärare och fritidspedagoger (8)

4 Relativlöner och procent kan visa samband och relationer, men det är ändå de pengar som kommer in på lönekontot som man använder i affären. Om man i stället uttrycker relationerna i månadslöner, i kronor per månad, ser skillnaderna ut som i tabellen nedan. Medellöner 2008 för olika yrken Kronor/månad Jurister Systemvetare Civilekonomer Civilingenjör Lärare i gymnasieskolan Elmontör, tele- och elektronikmontör Lärare i grundskolan Godshanterare och expressbud Målare och sotare Maskinoperatör (metall) Lärare i förskolan Källa: SCB Tabellen visar att lärarlöner snarast är i nivå med yrken med gymnasial yrkesutbildning. De som i stället arbetar i yrken som kräver en utbildningslängd som motsvarar lärarnas, som till exempel jurister, civilekonomer och civilingenjörer, tjänar i genomsnitt kronor mer i månaden. Sådant sänder signaler. De som väljer yrkesbana idag kommer att vara yrkesverksamma långt in på 2050-talet. Dagens beslut och dagens lönerelationer har betydelse för kommande generationers välfärd. Vilken signal vill samhället sända till dagens unga: Att det är läge att satsa på något annat än läraryrket om man vill ha en vettig lön, eller att vi nu inleder en uppvärdering av läraryrket? Hur blir det i framtiden om inget görs nu? Inom några år behöver nya lärare rekryteras för att bland annat ersätta sina kollegor som går i pension. Det är unga människor som ska lockas att välja läraryrket framför andra tänkbara karriärer. Och de ska inte bara välja det de ska också stanna kvar i det. Då är lönen en viktig faktor, och hur kommer den att se ut i framtiden? Uttalanden om framtiden är alltid preliminära: Man kan säga hur man tror att det kommer att bli, eller hur det kan bli om man gör eller inte gör vissa saker. Ett sätt att försöka fånga framtiden, är att ta tendenser som har funnits de senaste åren, och sedan dra ut utvecklingslinjerna in i framtiden. På så vis får man svar på frågan om den utveckling som har varit hittills fortsätter, hur blir det då? 1996 skilde det ungefär kr per månad i lön mellan en grundskollärare och en civilingenjör eller en systemvetare. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den 3(8)

5 gjort fram till nu, kommer det 2018 att skilja mellan och kr i månaden mellan en grundskollärarlön och en civilingenjörslön eller en systemvetarlön. I kronor räknat är det en fördubbling av skillnaden mellan 1996 och Istället för att över tid närma sig varandra lönemässigt så ökar avståndet för varje år. Källa: SCB Redan idag är det på många håll svårt att locka sökande till lärarutbildningen, en lång högskoleutbildning som leder fram till ett ansvarsfullt arbete. Detta gäller i synnerhet för lärarutbildningarna med inriktning mot teknik och naturvetenskap. Man kan fråga sig om det kommer att vara lättare eller svårare att locka studenter till lärarutbildningen 2018, när det finns skäl i månaden att i stället välja en annan lång högskoleutbildning som leder fram till ett annat ansvarsfullt arbete. En sådan tur att möjligheten finns att fatta andra beslut och påverka utvecklingen. Vår framtidsspaning är ju just en spaning och den behöver inte bli verklighet. Det finns alla möjligheter att bryta trenden och därmed göra läraryrket mer attraktivt. Stödet finns hos allmänheten En majoritet av svenska folket vill ge mer i lön till lärarna. I januari 2010 publicerade Lärarnas tidning en opinionsundersökning där 54 procent av svenska folket stöder lärarnas krav på större löneökningar än andra grupper i den pågående avtalsrörelsen. I Stockholm är stödet för Lärarförbundets krav hela 67 procent. Stödet är också högre bland akademiker, kvinnor och yngre. Undersökningen genomfördes i december 2009 av SKOP på uppdrag av Lärarnas tidning. Ett representativt urval på drygt tusen personer intervjuades. 4(8)

6 Det finns de som tänker att det bara är lärare och deras fackförbund som är engagerade i frågan om lärares löner. Men undersökningen visar motsatsen: det här är en fråga som äger högt allmänintresse. Folk vill att det ska löna sig bättre att jobba med barn, elever och med utbildning och kunskap. Och visst borde det göra det? Männen har förstått att det inte lönar sig Lärarnas tidning (februari 2010) har sammanställt statistik som visar att även gymnasielärarna, där flest män i lärarkåren finns idag, håller på att bli en kvinnodominerad grupp. Manliga lärare går i pension och lärarstudenterna är till stor del kvinnor. Källa: Lärarnas Tidning Grafik: Mats Thorén Det är uppgifter från Högskoleverket som visar på att en klar majoritet av de gymnasielärare som går i pension de närmaste tio åren är män. Samtidigt är endast 38 procent av dem som examinerats från gymnasielärarutbildningarna de senaste 15 åren män. De allra flesta är överens om att det behövs både män och kvinnor i skolan. Men trots det går utvecklingen åt ett annat håll. Det säger sig självt att högre löner och status skulle få de allra bästa både kvinnor och män - att både välja och att vilja stanna kvar i läraryrket. 5(8)

7 Sammanfattning I denna rapport, som är den tredje i serien Perspektiv på lärarlöner, tittar vi på sambandet mellan lön och kön. Vi gör även en framtidsspaning, som visar vad som händer med lärares löner om inget görs. Den oroar. Sambandet mellan andelen kvinnor i ett yrke och hur yrket värderas är fortfarande starkt: En stor andel kvinnor gör yrket till ett låglöneyrke, nästan oavsett vilken utbildningsnivå som krävs. Om lärarlönerna fortsätter utvecklas i samma takt som hittills så kommer löneskillnaderna mellan kvinnodominerade yrken med hög utbildning och mansdominerade yrken med lika lång utbildning att öka. De närmaste åren går många lärare i pension och behovet av nyrekrytering är stort. Det handlar om att nya lärare behövs i skolan. För att kunna locka dem måste yrkets attraktivitet öka lönen är en viktig del av det. En majoritet av de tillfrågade i en nyligen genomförd opinionsundersökning anser att lärarna bör få större lönelyft än andra grupper i årets avtalsrörelse. Stödet finns hos fler än lärarna själva. Läs också Perspektiv på lärarlöner Lärares löner i ett nationellt och internationellt perspektiv (oktober 2008). Svenska lärare är underbetalda i förhållande till sina kollegor i andra länder. Sverige placerar sig först på plats 23 tillsammans med Slovenien. Perspektiv på lärarlöner, del 2 om hur lön och kön hänger ihop (mars 2009). Lärarlönerna granskas historiskt sett ur ett könsperspektiv. I takt med att kvinnorna blivit fler värderas också yrket lönemässigt sämre. Rapporterna finns på lararforbundet.se/perspektivpalararloner 6(8)

8 Hur ser då framtiden ut? De närmaste åren behöver det rekryteras nya lärare till skolan. Vilka lärare behöver skolan om vi tittar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där utvecklad konkurrenskraft och välfärd är viktigt? Jo, de bästa talangerna de bästa studenterna ska vilja söka sig till läraryrket. Och hur lyckas vi med det? Bara genom att öka yrkets attraktivitet och status, och där är lönen är en viktig del. Det senaste decenniet har lönegapet mellan lärare och andra grupper med lång akademisk utbildning ökat. En nyligen genomförd undersökning visar att en majoritet av allmänheten tycker att det bör vara tvärt om att lärare bör uppvärderas och få mer än andra grupper. Lärarförbundet uppmanar därför Sveriges politiker: Bryt trenden! Gör en satsning för framtiden: höj lärarnas löner! Segelbåtsvägen 15 Box Stockholm Telefon lararforbundet.se

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön 80 000 funderar på att lämna läraryrket Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Perspektiv på lärarlöner, del 8 Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Gör som våra grannländer: värdera lärarna högre Lärarförbundet granskar här lärarnas löner i ett internationellt perspektiv. Sverige

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 5. Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd

Perspektiv på lärarlöner, del 5. Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd Perspektiv på lärarlöner, del 5 Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar. Alla lärarkategorier är medlemmar

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon Perspektiv på lärarlöner, del 7 Lärarlönerna igår, idag och imorgon Efterlysning: Högre lärarlöner Lärarlönerna har fått stå tillbaka i ett historiskt perspektiv. Det är en utveckling som har blivit allt

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Umeå

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Umeå EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Umeå En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Umeå Förord Vem vill

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg Förord

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 7 2007 Synen på lönesättning och löneskillnader Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 6 2. Vad anses som rimlig lön för olika yrken 9 3. Synen på löneskillnader

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna Förord Vem vill bli lärare

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då?

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då? En rapportserie om skolledaryrket del 1 Ansvar som en vd men lönen då? Dags att satsa på skolledares löner! Att vara skolledare är som att vara vd för ett medelstort svenskt företag, säger rektorn Lena

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Perspektiv på lärarlöner, del 10 Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Det lönar sig att betala lärarna bättre Varför talas det så tyst om att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat? Det är

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet Rapport 1 av 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Upplysningar om innehållet: Charlotta Janson Josephsson charlotta.janson.josephsson@skl.se

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Sätt lärarna i första klass

Sätt lärarna i första klass Handelskammarens rapport Sätt lärarna i första klass En rapport om skolan, löner och resultat 2 Handelskammarens rapport: Sätt lärarna i första klass. Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund: Varför

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Uppvärdera läraryrket i förskola och fritidshem

Uppvärdera läraryrket i förskola och fritidshem Uppvärdera läraryrket i förskola och fritidshem Argument för fler argument Svenska facklärarförbundet Kungsgatan 53, Box 1153, 111 81 Stockholm, tel 08-789 58 00 Svenska facklärarförbundet Argument för

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer