TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER"

Transkript

1 TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida Rydqvist Begovic, IFK Umeå Tyngdlyftning BAKGRUND Under 2014 ansökte IFK Umeå Tyngdlyftning om pengar från Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund. Anledningen var att vi ville utveckla IFK Umeås tyngdlyftningsklubb genom ett särskilt fokus på att försöka öka antalet kvinnliga atleter i klubben. Den här rapporten syftar till att beskriva vilka aktiviteter vi genomfört, vilka resultat vi fått samt vad vi lärt oss under arbetets gång. PROJEKTETES RESULTAT Rekrytering av nya medlemmar Vi har under projektets gång genomfört flertalet olika aktiviteter i syfte att rekrytera nya medlemmar, bland annat genom samverkan med andra idrottsklubbar inom skidåkning, friidrott och ishockey. Utöver detta har vi även använt oss av marknadsföring via affischer som vi placerat på universitet, skolor och gator runt om i Umeå. Vi har även sett till att öka vår närvaro i sociala medier genom att marknadsföra klubben via flertalet kanaler så som Facebook, Instagram och bloggar. Som ett led i rekryteringsprocessen beslutade vi även att anordna en tyngdlyftningskurs för kvinnor där vi under tre lördagar introducerade och lärde ut grunderna i tyngdlyftningsmomenten ryck och stöt. Innan projektets start hade klubben tio kvinnliga medlemmar, en siffra som vi i dagsläget har lyckats öka till 25. Medlemmarna är i åldrarna sju till trettiosex och många av dessa nya medlemmar har

2 redan nu uttryckt en vilja om att de i framtiden vill tävla i tyngdlyftning. Flertalet av kvinnorna har visat stor potential för tyngdlyftning och en del av dem har erfarenhet från att ha tränat och tävlat inom andra sporter som t ex Athletic Fitness och MMA. Vi har noterat ett ökat intresse för vår nya Facebook-sida samt blogg och många av våra statusuppdateringar på Facebook har nått ut till mellan 800 och 1300 personer. Vårt arbete med att uppmuntra kvinnor till att prova på tyngdlyftning har även premierats genom att uppmärksammas i två lokala dagstidningar med en tredje artikel på väg (se bilaga). Samarbete med andra idrottsklubbar Som en del i samarbetet med andra idrottsklubbar har vi även anordnat tyngdlyftningsseminarier för tjejer. Dessa seminarier har riktats till tjejer som redan är medlemmar i andra idrottsklubbar, t ex inom IFK Umeå Friidrott. Under tyngdlyftningsseminarierna har vi demonstrerat vad tyngdlyftning är, vilka moment som ingår samt hur man tävlar i tyngdlyftning. Tjejerna gavs även möjlighet att prova på att lyfta samt gavs insikt i hur tyngdlyftning kan fungera som ett komplement till deras ordinarie träning. Under seminarierna lyckades vi tyvärr bara rekrytera två tjejer till att delta på vår kommande prova på- kurs, något vi blev lite besvikna över till en början. Vi har efter detta pratat med tränarna från bl. a IFK Umeå Friidrott i syfte att ta reda på varför inte fler valde att skriva upp sig till att delta på prova på- kursen. Svaret vi fick var att många av tjejerna hade blivit skadade och att de därmed inte kunde delta. Tränarna trodde även att det kunde vara så att några tjejer blivit nervösa och därmed hämmats från att anmäla sitt intresse för den kommande kursen. Dessa tjejer var i åldrarna år och utgör därmed en något yngre åldersgrupp än de kvinnor/ tjejer som senare deltog på vår prova på- kurs. Tyngdlyftning för tjejer I oktober höll vi vår prova på- kurs, en introduktionskurs till tyngdlyftning som under totalt nio timmar fördelat på tre lördagar, syftade till att ge tio deltagare en introduktion till ryck och stöt samt hur man tävlar i tyngdlyftning. Intresset för kursen var väldigt stort och medförde att vi fick införa en väntelista med totalt 13 tjejer som tyvärr inte kunde erbjudas plats på kursen på grund av vissa begränsningar kopplat till lokal etc. På grund av det stora intresset för kursen har vi beslutat att hålla ytterligare en prova på- kurs någon gång under början av Prova på- kursen gick ut på att informera om lyften samt tekniken inom tyngdlyftning och under den tredje och sista sessionen fick tjejerna även genomföra en prova påtävling. Under sista lördagen delades en utvärdering ut i syfte att samla in feedback kring deras upplevelse av kursen. I enkäten ställdes ett antal frågor kring vad som motiverade kvinnorna till att delta på kursen samt om deras syn på tyngdlyftning har förändrats i samband med deras deltagande. Resultatet från enkäten visade på att de kvinnor som valt att delta med intentionen att fortsätta träna tenderar att ha haft ett intresse för tyngdlyftning redan innan kursens start. Vår slutsats av detta blir således att det kan vara mer effektivt att i framtida rekryteringssatsningar lägga fokus på att rekrytera kvinnor med ett redan existerande intresse för tyngdlyftning, istället för att fokusera på att övertala dem som aldrig tidigare visat något intresse. Vi ser ett behov av att fortsätta marknadsföra vår klubb lokalt i Umeå och vi anser även att det kan vara en bra idé att göra detta genom att visa upp några av våra kvinnliga atleter.

3 Genom att visa upp kvinnliga atleter anser vi att vi kan inspirera fler kvinnor till att intressera sig för tyngdlyftningssporten och på så vis kanske det tänds en gnista som sedermera skulle kunna bli till ett ökat intresse för sporten. Tränare och coacher Tack vare projektet har vi nu två kvinnliga medlemmar som har genomgått Tränarutbildning Steg 1. Dessa två individer har även ambitionerna att genomgå en domarkurs innan året är slut (vår klubb ser just nu över möjligheterna till att anordna en domarkurs i närområdet kring Umeå). Tävlingsresultat Två av våra aktiva kvinnliga atleter kvalificerade sig till att delta på SM i år. En utav dem fick dessvärre avstå på grund av skada, vilket ledde till att endast en kvinnlig atlet från IFK Umeå deltog under SM För första gången hade vi även ett damlag med under vårens serietävlingar och damlaget lyckades placera sig på en femteplats av totalt 18 lag i division ett. Tack vare nyrekryteringen och projektets utfall har vi i dagsläget två damlag registrerade inför kommande vårs serietävlingssäsong. Lokal- och klubbutveckling IFK Umeå Tyngdlyftning har även involverats i att utveckla ett förslag på en förbättring av den kommunala träningshall där klubben håller till. IFKs deltagande i denna process har medfört att tyngdlyftningssportens perspektiv och behov har uppmärksammats även i kommunala sammanhang. Tack vare den utrustning som vi genom projektpengarna fått möjlighet att köpa in har vi kunnat utveckla och förbättra vår klubb avsevärt. Den nya utrustningen har bidragit till att möjliggöra för fler kvinnor att träna och nå längre tack vare mer och bättre träningsutrustning. RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER Vi har insett att den största utmaningen gällande rekrytering av kvinnor inte handlat om att hitta dem, utan att förstå hur vi tar tillvara på och coachar dem till att fortsätta efter att de börjat. Många utav kvinnorna som deltog på vår prova på- kurs uttryckte i utvärderingen att de känner ett stort behov av tränarstöd innan de kan känna sig redo att träna på egen hand inom tyngdlyftning. Detta fenomen är även återkommande bland kvinnor inom andra sporter och vi tror att det är viktigt att fundera kring hur vi kan möjliggöra för kvinnorna att känna sig trygga, samt hur vi på bästa sätt tar tillvara på deras engagemang och intresse i syfte att uppmuntra dem till fortsatt träning och tävling. Nästintill alla av prova på- kursens deltagare uttryckte i utvärderingen hur de ansåg att kursen hade överträffat deras förväntningar samt att de mer än gärna skulle rekommendera kursen till vänner och bekanta. Å andra sidan visade utvärderingen även på hur det enda, men största, hindret för fortsatt träning tenderade att vara avsaknad av tillgång till vidare tränarkompetens och fortsatt teknik- och träningsutveckling. Med bakgrund i detta hävdar vi att det finns en stor risk att vi tappar kvinnliga atleter om vår klubb inte lyckas möta behovet av den rådande efterfrågan på tränarstöd som deltagarna så tydligt uttryckt att de skulle behöva för att fortsätta med tyngdlyftning.

4 Vidare rekommendationer: Att vidare utforska kreativa metoder för hur vi kan rekrytera tjejer i åldrarna 9-15 år (denna åldersgrupp har stor utvecklingspotential kopplat till klubbens framtida tävlingssatsningar etc.) Vilka metoder kan/bör vi använda oss utav i syfte att uppmuntra dem till att våga prova på tyngdlyftning? Hur påverkar aktivitetsupplägget och träningsmiljön deras vilja att delta? Vilka potentiella samarbeten (skolor m.m.) kan vi söka samarbete med för att nå ut till denna åldersgrupp? Vilken roll spelar föräldrarna i rekryteringsprocessen och bör vi även rikta in oss på att marknadsföra vår sport till föräldrar? Att Tyngdlyftningsförbundet fortsätter att uppmana och underlätta för rekrytering och utveckling av kvinnliga tyngdlyftningstränare. Vi hävdar att dessa kvinnor fyller en viktig funktion som inspiratörer för nya atleter samt att kvinnliga tränare kan fungera som ett stöd i arbetet att få nya kvinnliga tyngdlyftare att bli mer självgående i sin träning. Att initiera en djupare diskussion med IFK Umeå gällande möjligheten till att ge tränare någon form av ersättning för deras engagemang. Många tränare lägger ner mycket tid och åsidosätter ofta sin egen träning i syfte att utveckla nya förmågor. Skulle någon form av ersättning möjliggöra en ökning av tränarnärvaro och på så vis kunna ta vår klubb till nästa steg? Att Västerbottens Idrottsförbund och IFK Umeå fortsätter utforska hur vi kan utveckla fungerande samarbeten mellan olika lokala idrottsklubbar. Vi anser vår klubb ha gedigen kompetens inom styrke- och explosivitetsträning och att atleter inom andra klubbar skulle kunna dra nytta av att ta del av vår kompetens. Vi bör se över hur vi kan underlätta för samarbete med andra sporter i syfte att bli en attraktiv resurs för dem. Dessa samarbeten är inte lätta att utveckla eftersom många idrottsklubbar verkar ha en historia av att göra saker på egen hand. Trots detta tror vi på en synergieffekt om vi vågar sträcka ut handen och bjuda in andra idrotter till att prova på tyngdlyftning som ett komplement till den ordinarie träningen.

5

6

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer